Бекітемін Өнер, мәдениет және спорт институтының директорыДата25.02.2016
өлшемі121 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІБекітемін

Өнер, мәдениет және спорт

институтының директоры

________Б.А. Әлмұхамбетов

«_____» _____________2015 ж.


Бекітемін

Магистратура және PhD

докторантура институтының директоры

____________________Г.Б. Нұрлихина

«_____» _____________2013 ж.


6М041600 «ӨНЕРТАНУ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША

ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Алматы, 2015 ж.


Қабылдау емтиханының бағдарламасы:


 • Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесіндегі «Білім туралы» заңы;

 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы № 261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға қатысты «Қазақстан Республикасындағы жалпыға міндетті мемлекеттік білім стандарты;

 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылдың 19 қаңтарындағы № 109 қаулысымен бекітілген «Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына қабылдаудың үлгі ережесі;

 • ҚР БжҒМ 2013 ж. 10 сәуіріндегі «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» № 158 бұйрығымен бекітілген «6M0414600–Өнертану» мамандығының үлгілік оқу жоспары негізінде даярланды.Құрастырушылар: п.ғ.к., доцент Ақбаева Ш.Ә.

ө.ғ.к., доцент Султанова М.Э.

«Бейнелеу өнері және сәндік қолөнер әдістемесі мен теориясы» кафедрасының мәжілісінде талқыланып, қабылданды: № хаттама, « » 2015 ж.


Кафедра меңгерушісі:

___________

А.С.Сманова


Ө,МжСИ директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары

___________З.Ж.Рабилова

Қабылдау емтиханының бағдарламасы Өнер, мәдениет және спорт институтының Ғылыми кеңесінде бекітілді: № хаттама, « » 2015 ж.
 1. Бейнелеу өнері тарихы гуманитарлық білім пәні ретінде.

Өнерді қабылдау. Бейнелеу өнері жанрлары мен түрлері. Бейнелеу өнерінің эмоционалдық қырлары. Адамның материалдық-маральдық өмірінде бейнелеу өнерінің ролі. Адам өмірінде бейнелеу өнерінің алатын орны мен маңызын түсіндіру.

Өнердің түрлері: живопись, графика, СҚӨ, дизайн, қол өнері мен шеберлік т.б. Өнер жанрлары: портрет, пейзаж, натюрморт, соғыс жанры, анималистік жанр, тұрмысытқ, тарихи жанр т.б.с.с. Құралдар мен жабдықтар, колорит, көлемі, өлшемі, сызба, сәулеттік стильдер. 1. Мифология мен өнердің өзара тығыз байланысы.

Бейнелеу өнерінің дінимифологиялық негізі. Тамырлы бесіктік мәдениеттің мифологиясын терең меңгерумен қоса, аталған пәнді терең меңгеруде кешенді түрде айғақтықтың қажетігі. Мифология және бейнелеу өнері, космогония жөніндегі ежелгі көзқарастар. Бейнелеу өнеріндегі дін, материктегі әртүрлі халықтардың бейнелеу өнерінің ұқсастығы мен ерекшеліктері.

 1. Алғашқы қауымдық кезеңдердегі бейнелеу өнеріне сипаттама.

Алғашқы қауымдық кезеңдер уақытындағы бейнелеу өнерінің шығу тарихы. Алғашқы қауымдық өнер, алғашқы қауымдық дін және оның өнермен байланысы. Тұңғы қол шеберліктің және тастағы бейнелердің туындауы. Палеолит, мезолит, неолит, қола, темір дәуірлерінің өнері. Примитивті реализм және палеолит, мезолит, неолит кезеңдеріндегі тасқа қашалып салынған сызықтық бейнелер. Еуразия халықтарының алғашқы қауымдық өнері.

 1. Ежелгі Мысыр өнеріне мінездемелік сипаттама.

Ежелгі Мысыр өнері. Кезеңділігі. Ежелгі хандық. Ежелгі хандықтың өнері мен мәдениеті. Сәулет өнері, живопись, мүсін, СҚӨ. Ежелгі Мысыр. Өркендеудің ерекшеліктері мен спецификасы. Діннің, құдайлардың аңтәріздестік мәдениетінің бейнелеу өнерімен өзара тығыз байланысы. Өнердегі қабірлік тыныштық мәдениет. Гизадағы пирамидалар, Снофру мен Джосердағы көрлер. Мүсін: Эхнатона мен Нефертити портреттері. Тутанхамон көрі. Өнердің қабірлік тыныштық мәдениетпен байланысы. Жартастардығы күмбездер мен молалар. Өнердегі амарнск кезеңі.

 1. Ежелгі Грекия өнері

Классика и жоғары классика кезеңіндегі Ежелгі Грекия.

Сәулет өнері, живопись, мүсін. Грекиялық храмдар мен жербесіктер. Храмдағы антадан периптерге дейін. Ежелгі Грекия өнеріндегі бейнелеу және адам образының ролі.

Грекиялық классика және оның грекиялық діндегі ерекшеліктері. Поиски үйлесімділік пен симметриядағы ізденістер. Хиазм. Афиналық акрополь. Фидий и Перикл. Мирон, Поликлет, Скопас, Лисипп. Живопись және мүсін. Құмыра жазу.

Кеш классикасы. Эллинизм. Александрия, Родос, Пергам, труск, Галикарнасс, Леохар и Аппелес. 1. Ежелгі Рим өнері

Этрусктердің өнері мен мәдениеті. Этруссктік өркениет Рим мәдени қауымдастығының мәдени негізі ретінде.

Республика дәуірінде Рим өнері. Сәулет өнері, живопись, мүсін, труски және италийстік мәдениет. Рим мемлекетінің экономикалық және саяси жүйесінің өзіндік ерекшелігі мен Римнің білім беру жүйесі.Рим мәдениетінің спецификалық сипаттары. Форум. Қоғамдық ғимараттардың жаңа типтік римдік үлгілері: акведук, виадук, цирки, табулярии, базилики, псевдопериптер. Республика дәуірінің портреті.

 1. Империя кезеңіндегі Рим өнері.

Империя дәуіріндегі Ежелгі Рим. Рим мәдениетіндегі гүлдену мен күйзеліс. Римдік колониялар. Фаюм и Алдыңғы Азия. Өркениеттің гүлденуі мен күйзелісі. Римдік империя. Проникновение рим мәдениетінің Алдыңғы Азия мен Солтүстік Африкаға енуі. Колизей, Пантеон, триумфалды аркалар. Рим империясының портреттік өнерінің эвалюциясы. Фаюмдік портреттер және рим мозаикасы. Христиан дінінің енуі мен рим империясының құлдырауы.

 1. Антикалық өнер мен мәдениеттегі тоқыраулықты түсіндіріп беріңіздер.

Ерте христиан идеологиясының негізінде орта ғасырлық өнердің принциптерін қалыптастыру. Ерте христиан сәулеттік мәдени ғибадаттың сәулетінің негізгі типтері - базилика, баптистерий, мавзолей. Византия иконография өнерінің спецификасы және оның Батыс және Күншығыс Европаның одан арғы көркем өміріне ықпалы.

 1. Орта ғасырлық бейнелеу өнері мен сәулет өнері

9-10 ғасырлардығы каролингтік Өркендеу. Христиан империясының тұңғыш білім беруі. Каролингтер мен Меровингтер.

 1. Роман өнері мен сәулет өнері

Феодалдық уақыттағы өнер мен мәдениеттің өзіндік көркем өзгешелігі. Роман сәулеттік өнерінің стилистикалық ерекшеліктері және құрылыстық принциптері. Роман храмдарының мүсіндік зейнеттардағы көркем-образдық жүйесі.

 1. Батыс Европадағы готика

Готикалық сәулеттік өнерінің негізгі принциптері. Готика дәуірі кезеңіндегі дүниетанымдық ерекшеліктер. Әртүрлі өнер түрлері синтезінің ішінде готикалық храм үлгі ретіндегі көрінісі. Франциядағы Готика. Англиядағы Готика. Германиядағы Готика.

 1. Италиядағы Қайта Өркендеу дәуірі

Өнер кезеңділігі. Ерте Өркендеу; Треченто, Кватроченто. Чинквиченто және бейнелеу өнерінің шарықтауы; Итальяндық Қайта Өркендеу. Себебі және оның туындауының алғышарттары. Кезеңділігі. Проторенессанс. Дүниетанымдық ерекшеліктер. Стилистикалық ерекшеліктері. Негізгі ағартушылар. Чимабуэ, Симоне Мартини, Джотто - реформатор. Ерте Қайта Өркендеу - Треченто. Дүниетанымдық өзгешеліктер. Сәулет өнері, мүсін живописьтағы өзгерістер. Кватроченто мәдениеті. Тарихи жағдаяты. Дүниетанымдық ерекшеліктер. Стилистикалық ерекшеліктері. Гиберти, Донателло, Верроккьо, Мазаччо, Филиппо Липпи, Боттичелли.

 1. Биік жоғары қайта өркендеу өнері

Чинквиченто – жоғары Қайта Өркендеу. Тарихи жағдаяты мен стилистикалық ерекшеліктері. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Тарихтың мүсінмен байланысы, портреттік жанрдың туындауы. Мүсіндегі антикалық дәстүрлер.

 1. Венециядағы қайта өркендеу кезеңі

Венециядағы жоғары Қайта Өркендеу. Мәдениетердегі өзгешеліктер. Венециядағы Ренессанс дәстүрінің жалғасуы және маньеризм негізгі Италияда: Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Веронезе.

 1. Солтүстік Өркендеу стилистикасы

Солтүстік Қайта Өркендеу стилистикасы: Нидерланды, Германия. Солтүстік елдердегі Қайта Өркендеу идеясының туындауы мен таралу себебі. Солтүстік және Оңтүстік елдердегі Қайта Өркендеу дәуірінің басты негізгі ұқсастықтары. Нидерландықтар: өзіндік көркемдік мәдениеті, Ян ван Эйк, Иероним Босх, Питер Брейгель. Германия: Дюрер. Мәдениеттегі ерекшеліктері, Реформациялау, Үлкен Крестьяндық соғыс.

 1. XVII ғасырдағы Еуропалық өнерді сипаттап беріңіздер.

Көркем стильдердегі үстемдік: барокко, реализм, классицизм. Негізгі өкілдерін атап беріңіздер.

 1. 17 ғасырдағы Италия өнері

Стиль мен бағыттардағы үстемдік. Итальяндық барокко. Идеялық платформа мен стилистикалық ерекшеліктер. Бернини - мүсінші. Бернини - сәулетші. Стиль мен бағыттардағы үстемдік. Барочтық өнердің принциптері және формақұраушылық тұжырымдамасы. Бернини-мүсіншінің шығармашылығы. Бернини-сәулетшінің шығармашылығы. Борромини шығармашылығы. Караваджо шығармашылығы. Болондық академия. Караваджо – кескіндемедегі жаңа сөзі.

 1. XVII ғасырдағы Испания өнері. Тарихи жағдайаты және оның мәдениетпен өзара байланысы.

Елдердегі көркемөнер өміріне жалпы сипаттама. Эль Греко. Сурбаран. Рибера. Веласкес – портретші және жанрлық суретші. Эль-Греко шығармашылығы. Веласкес шығармашылығы: портреттік және жанрлық кескіндеме. Рибер шығармашылығы, Сурбарана, Мурильо. «Бодегонес» жанры.

 1. 17 ғасырдағы Англия өнері. Өнер мен мәдениет. Иконография және стилистикалық ерекшеліктері.

Англиялық сәулеттік және кескіндемелік өнердің тарихи тоғыстары. Англиядағы бейнелеу өнерінің дамуындағы ерекшелік. Архитектура мен кескіндеме. Портреттік және жанрлық кескіндеме. Англиядағы пейзаж жанрының дамуы. Хогарт, Гейнсборо және т.б.

 1. ХVII ғасырдағы Фландрия өнері. Тарихи және мәдени жағдаяты.

Солтүстік барокконың стилистикасы. Рубенс шығармашылығы. Антониса Ван Дейктің шығармашылығы. Иорданс шығармашылығы. Фламандиялық натюрморт. Жанрдың спецификасы.

 1. Голландия өнері. Тарихи жағдаяты. Мәдени еркшеліктері.

Хальс шығармашылығы. Рембрандт шығармашылығы. «Кішкентай голландтықтар» стилистикасы. Голандттық натюрморт иконографиясы. 17 ғ. Развитие пейзажного жанра в Голландии 17 в. Голандиядағы жанрлық кескіндеменің ерекшеліктері. Вермер Дельфтск. Голанд кескіндемесіндегі реализм.

 1. 17 ғасырдағы Франция өнері.

Классицизм стилистикасы жаңа стильдік бағыттар ретінде. Архитектура и живопись зрелого классицизма. ХIV Людовик басқаруының ерекшеліктері.

Н. Пуссеннің шығармашылығы. Версаль және ландшафтық сәулет. Парктік сәулет. 1. XVIII ғасырдағы өнерге жалпы сипаттама. Франция. Тарихи және мәдени жағдаяты.

Рококо стилистикасы. Стилистикалық ерекшеліктері және идеялық платформасы.

Дизайна интерьердегі өнер мен кескіндеме. Ватто, Буше, Фрагонар. Рококо стилистикасындағы ерекшеліктер. Сюжеттің өзгеруі, колорит, рокайлдық кескіндемедегі эмоционалдық өңдер. Пасторальдық жанр. Ватто шығармашылығы. Буше шығармашылығы. Фрагонара шығармашылығы. 1. Оқу ағартушылық кезеңі. Идеялық платформа. Классицизмге бет бұрушылық.

Ағартушылық дәуір. Ж-Б. Шарденнің стилистикалық шығармашылығы. Ж.Б. Греза шығармашылығы. Франциядағы буржуазиялық төңкеріс.

 1. Өнердегі неоклассицизм

Давид шығармашылығы. Кескіндемедегі академизм. Сәулет. Габриэль, Суффло, Леду. Триумфалдық аркалар.

 1. Империя кезеңіндегі Франция

Ампир стилі және оның ерекшеліктері. Ампир Наполеонның аулалық стилі ретіндегі көрінісі. Стилистикалық ерекшеліктері.

Энгр жәнее академиялық мектептің құрылуы, салтанатты портреттің жанры. Өнердегі академизм. 1. Батыс Еуропа өнеріндегі Романтизм стилдік бағыты ретінде көрінісі XIX ғасырдағы Испания. Живопись және графика. Еуропадағы жаңа стильдің дамуына шығармашылықтың маңызы. Гойя – кескіндемеші және Гойя – график.

Франциядағы Романтизм: Жерико, Делакруа шығармашылықтары.

19 ғасырдағы Англия өнері. Аталған бағыттардағы прерафаэлиттер мен оның стилистикалық ерекшеліктері. У.Блейк шығармашылығы. 1. Реализм XIX ғасырдың ортасындағы ең күшті мәдени қоғалыс ретіндегі көрінісі.

Франциядағы реализм. Барбизондық пейзаждық мектеп. Барбизондықтар және пейзаждық кескіндемедегі жаңа ашылымдар. К. Коро және «пейзаж көңіл-күйі».

Г.Курбе шығармашылығы. Ф.Милле шығармашылығы. О.Домье шығармашылығы. 1. Батыс Еуропа модерніндегі өнер. Веский Сецессион. Ар-нуво.

Модерннің стилистикалық ерекшеліктері. Вендық Сецессионның стилистикасы. Ар-нуво өнердегі жаңа ұғым мен сөз ретіндегі көрінісі. Өнердегі эклектика.

Г.Климт шығармашылығы. Э.Шиле шығармашылығы. А.Мухи шығармашылығы. А.Гауди шығармашылығы. 1. Импрессионизмдегі стилистика.

Әлемдік кескіндемедегі импрессионизм жаңа көрініс ретінде. Э.Мане шығармашылығы. К. Моне шығармашылығы. О.Ренуар шығармашылығы. К.Писарро шығармашылығы. Э.Дега шығармашылығы.

 1. Постимпрессионизм мен неоимпрессионизм кезеңіндегі стилистика.

Постимпрессионизм: стилистикасы және иконографиясы. Ван Гог шығармашылығы. Сезанн шығармашылығы. Гоген шығармашылығы.

Неоимпрессионизм өнердегі жаңа көрініс ретіндегі келбеті. Тулуз-Лотрек шығармашылығы, Сера және т.б. шығармашылығы. 1. ХХ ғасырдағы шетмемлекеттік модернизмдегі стилистика.

Батыс Еуропаның ғасырлар межесіндегі жалпы мәдени жағдаяты. Өнердегі модернистикалық ағым. Негізгі өкілдері және олардың идеялық тұжырымдамасы.

 1. Фовизм.

Бағыттың стилистикалық ерекшеліктері. ХХ ғ. Өнеріндегі Фовизм тұңғыш модернистік бағыттардың бірі ретіндегі көрінісі. Бағыттың стилистикалық ерекшеліктері. Анри Матисс шығармашылығы. Басқа да өкілдері.

 1. Кубизм. Стилистикалық ерекшеліктер.

Стилистикалық ерекшеліктері. Пабло Пикассо және басқа да өкілдері: Ж.Брак, Ф. Леже

 1. Экспрессионизмнің стилистикасы.

Немістік экспрессионизм. Стилистика және идеялық тұжырымдама. Э. Мунк шығармашылығы.

Париждік экспрессионизм. А.Модильяни шығармашылығы. 1. Футуризм

Общая характеристика футуризмге жалпы мінездеме және оның ревалюциялық модернистік бағыттардың бірі ретіндегі көрінісі. Негізгі өкілдері.

 1. Сюрреализм

Идеялық негізі. Дадаизм. Стилистикалық ерекшеліктер. Сальвадор Далидің шығармашылығы. Негізгі туындыларын сипаттап беріңіздер.

 1. Абстракционизм

Философиялық платформа. Үш бағыт. Василий Кандинский, Казимир Малевич, Пит Мондриан. Арт.

Поп-арт өнері, оп-арт өнері. Замануи жарнама өнері. 1. Орта ғысырлардығы Шығыс өнері.

Исламның дамуы мен туындауы. Халифат білімдері. Багдад өнер мен қол шеберлік өнерінің орталығы. Дәстүрлі мұсылман өнерінің дамуы.

 1. Мұсылман өнерінің көркем стилистикасы.

Магриб елі, Жақын Шығыс, Кордовтық халифат мұсылман мәдениетінің негізгі орталығы ретінде. Шығыс миниатюра өнері. Сәулет және ою-өрнектіліктік.

 1. Араб өнеріндегі дәстүрлі ою-өрнектер мен каллиграфия

Ислам ою-өрнек өнері. Пакистан мен Иранның мұсылмандық миниатюрасы. Өнері мен мәдениеті. Осман империясы. Түрік миниатюрасы.

 1. Ежелгі және орта ғасыр дәірлердегі Орта Азия.

Самарқанд Бухара, Хива, Ургенчы өнері мен мәдениеті. Сәулет дәне СҚӨ. Прогрессивті ойдың дамуы мен шығуы.

 1. Ұлы Жібек Жолының мәдени маңызы.

Ұлы Жібек Жолының және барлық азияттық аймақта өнер мен мәдениеттің дамуы. Қазақстан мен Шығыс өнері мен мәдениетінің өзара тығыз байланысы.

 1. Ежелгі дәуірдегі Қазақстанның өнері мен мәдениеті.

Қола мен темір дәуірі. Ежелгі көшпенділердің өнері мен мифологиясы. Архаика кезеңіндегі Қазақстан мәдениеті. Петроглифтер. Андроновтық мәдениет.

 1. Дәстүрлі скиф-сақ дәірінің дәстүрлі стилистикасы

Сақтардың зергерлік өнері. Аң стилінің семантикасы. Есік қорғанынан табылған қазбаларды сипаттап беріңіздер.

 1. Сақтық тайпалық бірлестіктер. Қорғандық сәулет өнері.

Мифология, дін мен өнердің байланысы. Сақтардың космогониясы. Сактардың қорғаны әлемдік Таудың аналогы ретінде.

 1. «Алтын адам» номадттардың ежелгі мәдениетінің шедеврі ретінде.

«Алтын адамның» зейнеттарларының семаникалық маңызы. Киім мен қару-жарақтардың космогониялық ұғымына мінездеме.

 1. Орта ғасырлардағы Қазақстанның мәдениеті мен өнері

Қазақстанның сәулеттік ескерткіштері. Мавзолеилер мен молалардағы белгілер.

Қожа Ахмет Яссауи мовзалейі.

Казахстан аймақтарындағы Ислам.


 1. Қазақтардың ұлттық фольклорының ерекшеліктері

Көшпенділердің ауыз мәдениетінің қалыптасуының принциптері. Көшпенділердің музыкалық және ән айту өнері.

 1. Көшпенділердің қол өнері шығармашылығы бірегей көрініс ретіндегі орны.

Қазақ – Көшпенділерінің сәнді-қолданбалы өнерінің негізгі түрлері мен типтері. Дәстүрлі тоқыма тоқу өнері. Қазақтардың кілем өңдеу, тоқу өнері: сырмақтар, текеметтер, түскиіздер. Ұлттық киімдердің семантикасы.

 1. Қазақ киіз үйінің семантикасы

Киіз үйдің құрылысы. Семантическое значение Киіз үйдің ішіндегі жихаздардың семаникалық маңызы. Киіз үй микрокосм және макрокосм ретінде. Киіз үйдің символикасы және оның дәстүрлі мәдениеттегі маңызы.

 1. Қазақтардың дәстүрлі ою-өрнектері.

Қазақтардың зергерлік өнері. Ұлттық зергерлік бұйымдар: білезік, бой-тұмар, алқа, сырғалар.

Мата мен киімдердегі әшекей бұйымдар. Дүниетанымдағы символизм және оның мәдениеттегі келбеттік бейнесі. 1. Октябрь Революциясынан кейінгі қазақстанның өнері мен мәдениеті. Дамуы: өзекті мәселелер мен перспективалар.

19 -20 ғ.ғ. межесіндегі Қазақстан. Ойдың образы және өмірлік тіршілік күн көрісінің өзгеруі.

Отандық өнердің қалыптасу процесіне россиялық суретшілердің, этнографтардың, зерттеушілердің қосқан қомақты үлесі. 1. Қазақстанның кәсіби көркем сурет мектебінің дамуы мен құрылуы.

Қазақстан кескіндеме кәсіби мектебінің негізін салушылар: Н.Хлудов пен А.Қастеев шығармашылықтары.

 1. С. Калмыковтың шығармашылығы.

Сергей Калмыков замануи Қазақстанның көркем өмірінде бірегей көрініс табуы. Шығармашылығының негізгі кезеңдері.

 1. ХХ ғ. 40-70-е жылдардағы Қазақстанның өнері.

Соғыстан кейінгі жылдардағы мәдениет. Мәдениет пен өнердің шарықтауы мен дамуы. Қазақстанның өнеріндегі кеңестік кезең. Әйгілі суретшілер: Әубакір Ысмаилов, Орал Таңсықбаев, ағайынды Ходжиковтар шығармашылықтары.

 1. «Алпысыншы жылдықтар» Қазақстан өнеріндегі өзіндік белгілік көрінісі.

Қатаң стильдің 60-жылдардағы қазақ өнеріндегі ерекше көрінісі. Негізгі өкілдері. Стилистикалық платформасы. Сабыр Мамбеев, Салихитдин Айтбаев, М. Кенбаев, Ж. Шарденов, С. Романов және басқалар.

 1. Қазақстанның әйел-суретшілерінің шығармашылықтары.

Г.Исмаилова, А.Ғалимбаева, Е.Бейсембиновалардың кескіндемесі. Сәнді-театралдық стильдің жарыққа шығуы.

 1. Қазақстанның графикасы. Негізгі бағыттары.

Е.Сидоркин мен Кисаметдиновтар және басқа да суретшілер мен графиктердің шығармашылығы.

 1. ХХ ғ. 80-90-е жылдары жаңа уақыт кезеңіндегі Қазақстан өнері

Қоғамдық өмірдегі өзгерістер және оның мәдениет пен өнерге әсері.

Модернистстік бағыттардың дамуы. Жаңа атаулар. Көкейкесті мәселелері мен болашақтағы орны. 1. ХХ-ХХ1ғ. Қазақстан өнері жаңа межеде.

Қазақстанның замануи өнерінің көкейкесті мәселелері мен болашақтағы орны мен маңызы. Тәуелсіз Қазақстанның өнері мен мәдениеті. Қазақстанның замануи өнерінің қазіргі жағдаятына талдау. Басымдық бағыттардың ізденісі. Суретші-педагогтардың шығармашылығы және оның Отандық өнердің дамуына үлестері мен маңызы.

 1. Өнер және нарықтық қатынас.

арт-нарықтың феномені. Негізгі тенденциялар мен даму перспективасы. Өнер ортасындағы PR- технологиясы.

 1. Ежелгі және орта ғасырлардағы Үнділердің өнері мен мәдениеті.

Діни және мифологиялық көзқарастарға жалпы мінездеме. Дамудың негізгі тарихи кезеңдері. Өнер ескерткіштеріне жалпы сипаттама. Ежелгі өнердің замануилық өнерге әсері.

 1. Ежелгі және орта ғасырлардағы Қытай өнері мен мәдениеті.

Діни және мифологиялық көзқарастарға жалпы мінездеме. Дамудың негізгі мәдени, тарихи кезеңдері. Өнер ескерткіштеріне жалпы сипаттама. Ежелгі өнердің замануилық өнерге әсері.

 1. Ежелгі және орта ғасырлардағы Жапон өнері мен мәдениеті.

Діни және мифологиялық көзқарастарға жалпы мінездеме. Дамудың негізгі мәдени, тарихи кезеңдері. Өнер ескерткіштеріне жалпы сипаттама. Жапон саябағы мәдени феномен секілді. Ежелгі жапон өнерінің замануилық қазіргі кездердегі өнерге әсері.Каталог: docs -> postupaushim
postupaushim -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
postupaushim -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
postupaushim -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
postupaushim -> Программа вступительных экзаменов в докторантуру по специальности «6D011100 Информатика»
postupaushim -> Бекітемін Өнер, мәдениет және спорт институтының директоры
postupaushim -> Бекітемін Көптілді білім беру институтының директоры
postupaushim -> «6D012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша
postupaushim -> Бекітемін Филология институтының директоры Б.Әбдіғазиұлы
postupaushim -> Бекітемін Филология институтының директоры Б. Әбдіғазиұлы
postupaushim -> БАҒдарламасы алматы, 2015 Бағдарламаны құрастырушылар: г.ғ. д., профессор Каймулдинова К. Д


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет