Білім беру бағдарламасы: «Журналистика»бет1/2
Дата02.02.2022
өлшемі85.01 Kb.
#455049
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2
!Образец РП для всех ОП(спец) бакалавриат каз
3-4лек стиль и жанр журналистика 2 курс (1)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОРПОРАЦИЯСЫ
БЕКІТЕМІН

Ректор
______________М.Б. Имандосова

«____» ________________ 2021 ж.


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Пән:« Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі»

Білім беру бағдарламасы:

«Журналистика»

Алматы 2021

«Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы 6В04101 – «Қаржы», 6В09101 – «Туризм», 6В03601 –«Аударма ісі» ББ модульдік жұмыс оқу жоспарлары негізінде жасалып,Ғылыми кеңесте бекітілген,

хаттама № ___ «___» _______ 20___ж.

Жұмыс бағдарламасы талқыланды және ұсынылды:

1)ҚАУ жанындағы факультеттің әдістемелік кеңесінде талқыланды,

хаттама№___ «___» _______ 20___ ж.

«Қаржы» бағыты бойынша жауаптыН.А. Нурсеит«Туризм»бағыты бойынша жауаптыА.Р. Сейтжапарова«Аударма ісі» бағыты бойынша жауапты
Ж.К. Акбалаева

Әзірлеуші

Ж.Б. Абдикадырова

ӘК төрағасы

А.А. Токсанбекова

ҚАУФ деканы

Г.Б. Телеуев2) Оқу-әдістемелік кеңесінде ұсынылды,
хаттама№___ «___» _______ 20___ ж.

АССД директоры

Д.Р. Пя


1.Пәннің тағайындалуы
Жалпы мәліметтер

Пәнді оқытудың мақсаты:

– АҚШ-тың саяси жүйесінің негізгі компоненттерін, соның ішінде мемлекетті зерттеу, саяси партиялар және партиялық жүйелер, қоғамдық-саяси ұйымдар, лоббизм,сондай-ақ американдық қоғамдағы негізгі әлеуметтік процестер–демографиялық, этникалық, иммиграциялық, білім беру және т. б. оқыту.Пәнді оқудың міндеттері:

–студенттерді американдық саяси жүйенің негізгі көздері мен әдебиеттерімен таныстыру;

–студенттердің жаңа және жаңа тарих бойынша негізгі курстарда алған білімдерін бекіту: АҚШ-тағы биліктің бөліну принципі, «тексеру және тепе-теңдік» жүйесі, федерализм принципі-американдық саяси жүйенің негізі;

–*************************;

....

–*************************.2. Оқытушы туралы мәліметтер
Абдикадырова Жанар Болатовна, гуманитарлық ғылымдар магистрі,nuralyiun@mail.ru

Сабақ уақыты: кестеге сәйкес

Кеңес беру сағаттары (office-hour): ОБӨЖ кеңіс беру кестесіне сәйкес, 815ауд.

Кредиттер: 3


3. Пән туралы мәліметтер
«Америка үкіметі және саясаты»пәні
Модульдік жұмыс оқу жоспарына сәйкес сағаттарды бөлу

Курсы

Семестр

Кредит саны

Жалпы еңбек сыйымдылығы (сағаты)

Байланыс сағаттары

БӨЖ (сағ)

Барлығы

Оның ішінде

Барлығы

Соның ішінде ОБӨЖ

Дәрістер

Практикалық сабақтар

Зертханалық сабақтар(студиялық)

3

5

3

90

27

14

13

-

63

6,75


4. Пәннің пререквизиттері/ постреквизиттері
Пререквизиттер:Саясаттану, Әлеуметтану, АҚШ тарихы.

Постреквизиты:осы курсты оқу барысында алынған білім бітіру жұмысын орындау кезінде пайдалы болады.


5. Қысқаша сипаттамасы
"Америка үкіметі және саясаты" курсын аяқтағаннан кейін студентте қалыптасуы керек:

білімі:

– американдық саяси жүйенің негізгі компоненттері туралы;

– американдық саяси жүйеде "бөлек басқарудың" орны туралы;

– ****;


– ****;

– ****;


– ****;

...


– ****.
біліктілігі:

– осы курспен байланысты пәндерді оқу кезінде американдық тәжірибе негізінде салыстыру және аналогия әдістерін қолдану;

– ****;

...


– ****.

дағдылары:

– американдық федерализмді салыстырмалы-тарихи талдау АҚШ-тағы мемлекеттік және бюджеттік басқарудың негізі саласында;

– ****;

...


– ****.

құзыреттілігі:

– американдық демократияның плюралистік табиғаты саласында;

– ****;

...


– ****.
6. Пәннің мазмұны
1 модуль

Дәрістік сабақтардың мазмұны
1 дәріс. «Америка үкіметі және саясаты» курсына кіріспе-1 сағат

Американдық демократияның конституциялық негіздері, оның дамуы және тарихи ретроспективадағы ерекшеліктері.АҚШ-тағы заңнамалық, атқарушы және сот процестерінің негізгі мәселелері мен негізгі мазмұны, олардың Америка мемлекетінің тарихындағы эволюциясы.АҚШ-тың жаңа және қазіргі уақыттағы мемлекеттік саясатын қалыптастыру мен жүзеге асырудың негізгі тетіктері:АҚШ-тағы федерализм, XX-XXI ғғ.оларды реформалау: жалпы және ерекше. Курстың түйінді мәселелері бойынша дереккөздер мен әдебиеттерге шолу.


2 дәріс **************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************3 дәріс. *************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************4 дәріс. *************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************5 дәріс. *************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************6 дәріс. *************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************7 дәріс. *************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************8 дәріс. *************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************


Практикалық сабақтардың мазмұны
1 практикалық сабақ. Америка Құрама Штаттарының саяси жүйесіндегі мемлекет. Президенттік республика – 1 сағат

Саяси жүйе ұғымы және ондағы мемлекеттің орны. АҚШ мемлекеттік билігінің үш тармағы. АҚШ-тағы Конституционализм және демократия. Демократия демократияны жүзеге асыру принципі ретінде. АҚШ-тағы демократиялық құқықтар мен бостандықтар. Құқықтар туралы Билл. Американдықтардың жеке және азаматтық құқықтары.2 практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************3 практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************4 практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************5 практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************6 практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************7 практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************8 практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************


2 модуль

Дәрістік сабақтардың мазмұны
9 дәріс.Американдық сот жүйесі – 1 сағат

АҚШ-тағы сот жүйесінің конституциялық негіздері. Заңдарды қабылдау рәсімі. Сот қадағалауы. Сот процестерінің түрлері. Американдық кемелердің Қос жүйесі. Соттар штаттары. Федералды соттар. АҚШ-та сот ісін жүргізуді ұйымдастыру. Қоғамдық және алқабилер сотының рөлі.10 дәріс.*************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************11 дәріс.*************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************12 дәріс. *************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************13 дәріс.*************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************14 дәріс.*************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************


Практикалық сабақтардың мазмұны
9практикалық сабақ. АҚШ сот жүйесінің құрылымы-1 сағат

АҚШ Жоғарғы Соты. Конституциялық және соттық қадағалау. Апелляциялық соттар. АҚШ федералды округтік соттары.10практикалық сабақ. «*********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************11практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************12практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************13практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************7. Студенттерге арналған Силлабус


ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОРПОРАЦИЯСЫ

қашықтықтан және аралас оқыту форматына арналған

СИЛЛАБУС

Пәні: «Америка үкіметі және саясаты»

Мақсаты:АҚШ-тың саяси жүйесінің негізгі компоненттерін, соның ішінде мемлекетті зерттеу, саяси партиялар және партиялық жүйелер, қоғамдық-саяси ұйымдар, лоббизм, сондай-ақ американдық қоғамдағы негізгі әлеуметтік процестер–демографиялық, этникалық, иммиграциялық, білім беру және т. б. оқыту.
Пәнді оқу міндеттері:

– студенттерді американдық саяси жүйенің негізгі көздері мен әдебиеттерімен таныстыру;

– студенттердің жаңа және жаңа тарих бойынша негізгі курстарда алған білімдерін бекіту: АҚШ-тағы биліктің бөліну принципі, «тексеру және тепе-теңдік» жүйесі, федерализм принципі-американдық саяси жүйенің негізі;

–*************************;

....

–*************************.6В04101 - «Қаржы», 6В09101-«Туризм», 6В03601 - «Аударма ісі»білім беру бағдарламалары шеңберіндеқалыптасатын оқытудың негізгі нәтижелері:

курсты аяқтағаннан кейін студентте қалыптасуы керек:білімі:

– американдық саяси жүйенің негізгі компоненттері туралы;

– американдық саяси жүйеде "бөлек басқарудың" орны туралы;

– ****;


– ****;

– ****;


– ****;

...


– ****.

біліктілігі:

– осы курспен байланысты пәндерді оқу кезінде американдық тәжірибе негізінде салыстыру және аналогия әдістерін қолдану;

– ****;

...


– ****.

дағдылары:

– американдық федерализмді салыстырмалы-тарихи талдау АҚШ-тағы мемлекеттік және бюджеттік басқарудың негізі саласында;

– ****;

...


– ****.

құзыреттілігі:

– американдық демократияның плюралистік табиғаты саласында;

– ****;

...


– ****.

3 кредит

Сағат:дәріс – 14, практикалық сабақ – 13, зертханалық сабақ - …
Абдикадырова Жанар Болатовна, 

профессор ассистенті, гуманитарлық ғылымдар магистрі


Байланыс ақпараты: 8705*****

Ғылыми қызмет бағыттары: араб елдерінің тарихы мен халықаралық қатынастары, гендерлік саясат, әйелдер мәселесі.

Кері байланыс:nuralyiun@mail.ru

ҚАУ жанындағы факультет
5 семестр

2021-2022Модульдік жұмыс оқу жоспарына сәйкес пәннің құрылымыПән модулі

Аудиториялық сабақтар, сағаттар

Өзіндік

жұмыс сағаттары

Аралық аттестаттауды өткізу нысаны

Л

ПЗ

ЛР

ОБӨЖ

БӨЖ

1 модуль -

8

8

-

4

38

коллоквиум

2 модуль -

6

5

-

2,75

25

коллоквиум

Итого:

14

13

-

6,75

63

1 модуль

Дәрістік сабақтардың мазмұны
1 дәріс. «Америка үкіметі және саясаты» курсына кіріспе-1 сағат

Американдық демократияның конституциялық негіздері, оның дамуы және тарихи ретроспективадағы ерекшеліктері. АҚШ-тағы заңнамалық, атқарушы және сот процестерінің негізгі мәселелері мен негізгі мазмұны, олардың Америка мемлекетінің тарихындағы эволюциясы. АҚШ-тың жаңа және қазіргі уақыттағы мемлекеттік саясатын қалыптастыру мен жүзеге асырудың негізгі тетіктері: АҚШ-тағы федерализм, XX-XXI ғғ.оларды реформалау: жалпы және ерекше. Курстың түйінді мәселелері бойынша дереккөздер мен әдебиеттерге шолу.


2 дәріс **************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************3 дәріс. *************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************4 дәріс. *************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************5 дәріс. *************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************6 дәріс. *************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************7 дәріс. *************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************8 дәріс. *************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************Практикалық сабақтардың мазмұны
1 практикалық сабақ. Америка Құрама Штаттарының саяси жүйесіндегі мемлекет. Президенттік республика – 1 сағат

Саяси жүйе ұғымы және ондағы мемлекеттің орны. АҚШ мемлекеттік билігінің үш тармағы. АҚШ-тағы Конституционализм және демократия. Демократия демократияны жүзеге асыру принципі ретінде. АҚШ-тағы демократиялық құқықтар мен бостандықтар. Құқықтар туралы Билл. Американдықтардың жеке және азаматтық құқықтары.2 практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************3 практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************4 практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************5 практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************6 практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************7 практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************8 практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************


2 модуль

Дәрістік сабақтардың мазмұны
9 дәріс.Американдық сот жүйесі – 1 сағат

АҚШ-тағы сот жүйесінің конституциялық негіздері. Заңдарды қабылдау рәсімі. Сот қадағалауы. Сот процестерінің түрлері. Американдық кемелердің Қос жүйесі. Соттар штаттары. Федералды соттар. АҚШ-та сот ісін жүргізуді ұйымдастыру. Қоғамдық және алқабилер сотының рөлі.10 дәріс.*************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************11 дәріс.*************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************12 дәріс. *************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************13 дәріс.*************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************14 дәріс.*************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************


Практикалық сабақтардың мазмұны
9практикалық сабақ. АҚШ сот жүйесінің құрылымы-1 сағат

АҚШ Жоғарғы Соты. Конституциялық және соттық қадағалау. Апелляциялық соттар. АҚШ федералды округтік соттары.10практикалық сабақ. «*********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************11практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************12практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************13практикалық сабақ. *********************** – 1 сағат

********************************************************************************************************************************************************************
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет