Әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/41Дата17.07.2016
өлшемі95.18 Kb.
#205268

Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Экономика және менеджмент кафедрасы

«Кәсіпорын экономикасы» пәні бойынша


050506 «Экономика», 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы», 5В050600 «Экономика» мамандықтарының студенттеріне арналған
Курстық жұмысты орындауға арналған
әдістемелік нұсқаулАр

ПавлодарӘдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э.Пфейфер

20__ж «____»_________

Құрастырушы: аға оқытушы _______________ Д.К.Ахметов


Экономика және менеджмент кафедрасы

«Кәсіпорын экономикасы» пәні бойынша


050506 «Экономика», 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы», 5В050600 «Экономика» мамандықтарының студенттеріне арналған
Курстық жұмысты орындауға арналған
әдістемелік нұсқаулар

Кафедра отырысында ұсынылды 20 __ ж. «___» , №_ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі _ Кунязова С.К. 20__ж. « __» __________

_

Қаржы–экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды20 __ ж. «___» ,№_ Хаттама.

ОӘК төрайымы _________________ Темиргалиева А.Б.
Мақұлданды

ЖжӘҚБ бастығы____________ Варакута А.А. 20__ж. « __» __________
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20 __ ж. «___» №_ Хаттама.


1 Курстық жұмысты орындауға ұсынылатын тақырыптар

 1. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда өнім сапасын басқару (кәсіпорын мысалында);

 2. Жаңа техниканы енгізудің экономикалық тиімділігі (кәсіпорын мысалында);

 3. Қазақстан өнеркәсібінде негізгі құралдарды пайдалануын жақсарту жолдары және оларды талдау (кәсіпорын мысалында);

 4. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда өнімнің жаңа түрлерін игерудің экономикалық тиімділігі (кәсіпорын мысалында);

 5. Нарық жағдайындағы кәсіпорынның өнімді қызметін ұйымдастыру және оның тиімділігі;

 6. Нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорынның өнімді өткізу қызметін ұйымдастыру және оның тиімділігі (кәсіпорын мысалында);

 7. Өнеркәсіптік қалдықтар мен екінші қайтара ресурстарды пайдаланудың экономикалық тиімділігі (кәсіпорын мысалында);

 8. Кәсіпоррынның айналым қаржылары және оларды пайдалану тиімділігі (кәсіпорын мысалында);

 9. Нарық экономика жағдайында еңбек ақыны ұйымдастыру және оның ерекшеліктері (кәсіпорын мысалында);

 10. Нарық экономика жағдайында кәсіпорындағы өндіріс шығындарды төмендету резервтері (кәсіпорын мысалында);

 11. Өндіріс рентабельділік деңгейін талдау және оны көтеру жолдары (кәсіпорын мысалында);

 12. Кәсіпорында өндірістік ұжымдарының әлеуметтік дамуын ұйымдастыру және өндірісті басқаруды жетілдірудегі олардың міндеттері (кәсіпорын мысалында);

 13. Өнімнің материал сыйымдылығы және оны төмендету жолдары (кәсіпорпорын мысалында);

 14. Нарық қалыптасу жағдайдағы өндіріс тиімділігін көтеру жолдары (кәсіпорын мысалында);

 15. Бірлескен кәсіпорын: құру тәжірибесі және өнеркәсіптің әр-түрлі салалардағы олардың ерекшеліктері (кәсіпорын мысалында);

 16. Қазақстан Республикасының монополияға қарсы саясаты: мәні, бағыттары, қолдану тәжірибесі (өнеркәсіп саласының мысалында);

 17. Кәсіпорында табысты бөлуді және қалыптасуды талдау (кәсіпорын мысалында);

 18. Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметін дамыту (кәсіпорын мысалында);

 19. Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын жасау (кәсіпорын мысалында);

 20. Нарық жағдайында кәсіпорындағы еңбек ақыны төлеуді ұйымдастыруды жетілдіру;

 21. Өнеркәсіп кәсіпорындарда салық салу (кәсіпорын мысалында);

 22. Акционерлік қоғамдардың экономикалық тиімділігі және олардың дамуы (кәсіпорын мысалында);

 23. Кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыруды талдау (кәсіпорын мысалында);

 24. Қазақстан Республикасының өнеркәсібінде кәсіпкерлікті дамыту;

 25. Қазақстан Республикасының өнеркәсібінде инновациялық процестердің дамуы (кәсіпорын мысалында);

 26. Шикізат таңдаудың экономикалық негіздеуі (кәсіпорын мысалында);

 27. ҚР-сы өнеркәсібіндегі шағын кәсіпорындар қалыптасуының тиімділігі және дамуы (кәсіпорын мысалында);

 28. Кәсіпорынның коммерциялық қызметін ұйымдастыру (кәсіпорын мысалында);

 29. Кәсіпорындардағы инновацияларды басқару (кәсіпорын мысалында);

 30. Өнеркәсіптік кәсіпорынның инвестициялық стратегиясы (кәсіпорын мысалында);

 31. Өнеркәсіптік кәсіпорынның инвестициялық қызметін талдау;

 32. Өнеркәсіптік кәсіпорындағы ұйымдастырушылық (корпоративтік) мәдениетін қалыптастыру (кәсіпорын мысалында);

 33. Өнімнің бәсеке қабілеттілігін көтеру жолдары (кәсіпорын мысалында);

 34. Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігіне жету жолдары (кәсіпорын мысалында);

 35. Кәсіпорында еңбек мотивациясын жетілдіру (кәсіпорын мысалында);

 36. Кәсіпорында шығындарды басқару (кәсіпорын мысалында);

 37. Кәсіпорынның маркетингтік қызметін жетілдіру (кәсіпорын мысалында);

 38. Кәсіпорынның қаржы тұрақтануына жету жолдары (кәсіпорын мысалында);

 39. Өндірісті әртараптандыру (диверсификациялау) және оның экономикалық тиімділігі (кәсіпорын мысалында);

 40. Кәсіпорынның банкроттықтан сақтану жолдары (кәсіпорын мысалында);

 41. Өнеркәсіптік кәсіпорында запастарды басқару (кәсіпорын мысалында);

 42. Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігіне жету жолдары;

 43. Кәсіпорынның тауарлық стратегиясын құру;

 44. Кәсіпорынның амортизациялық саясаты, негізгі құралдарды жаңартуды жеделдетудің мәні және талдауы;

 45. Лизингті дамыту-кәсіпорынның негізгі құралдарды жаңартуды формасы ретінде;

 46. Қазақстан Республикасының экономикасын жедел жаңарту жағдайында кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығына жету жолдары;

 47. Қазақстан Республикасының өнеркәсібін дамытудың кластерлік – перспективалар (кәсіпорын мысалында);

 48. Қазақстан өнеркәсібін әртараптандыру және одан әрі жаңартудың негізгі бағыттары.2 Тапсырманың мақсаты және маззмұны

Курстық жұмыстың мақсаты – кәсіпорынның қызмет ету механизмдерін және оның қызметінің әртүрлі бағыттарын экономикалық негіздеу бойынша тәжірибелік дағдыларды алу.

Курстық жұмысты орындаудағы келесі құрылым қолданылады:

Кіріспе - 3 бет.

1.Теоретикалық бөлімі - 15-20 бет.

1.1


1.2

2. Аналитикалық бөлімі - 10-15 бет.

2.1

2.2


2.3

Қорытынды - 2 бет.


Қолданылған әдебиеттер тізімі
3 Жұмысты орындаудың көлемі және шарттары, уақыт бюджеті

Курстық жұмыстың көлемі 30 беттен кем болмауы керек.

Курстық жұмысты орындау келесі кезеңдерден тұрады:


 • Тақырып таңдау;

 • Әдебиеттерді іздестіру,жұмысты жоспарлау;

 • Қолданылған әдебиеттерді қарастыру;

 • Курстық жұмысты орындау бойынша жоспар құру;

 • Материлдарды жинау, кәсіпорын бойынша мәлімет, олардың анализі мен талдануы, қорытынды қаралуы;

 • Мәтін бойынша жұмыс жасау, курстық жобаны жазу мен белгіленген уақыт бойынша мұғалімге тапсыру;

 • Курстық жұмысты ұйымдастыру қадамдары;

 • Курстық жоспарды қорғау.

Оқытушы курстық жобаны тексеріп болғаннан кейін студентке қорғауға рұқсат береді. Курстық жұмысты қорғап болғаннан кейін баға қойылады. Жобаны қорғаудағы коммисия мүшелері қатысады.

Куртық жұмысты жобалауды ұйымдастыру уақыты жобаға белгіліенген уақыт бойынша орындалады.

Орындау кезеңдері

Сағат бойынша уақыт

1

2

Тақырып таңдау


5,8

Әдебиеттерді таңдау және зерттеу объектісі туралы бастапқы ақпараттар құрамын анықтау


2,9

Әдебиеттерді қарастыру

5,8

Жұмыс жоспарын құру

2,9

1

2

Кәсіпорын жағдайы бойынша мәліметтерді, материлдарды жинау, ЕЭМ арқылы оларды талдау және жалпылау

11,6

Мәтін бойынша жұмыс жасау, курстық жобаны жазу мен белгіленген уақыт бойынша мұғалімге тапсыру

17,4

Курстық жұмыстың түсініктеме хатын ресімдеу

5,8

Курстық жұмысты қорғау

5,8


4 Тапсырмаларды орындау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар

Кіріспе бөлімінде курстық жұмыстың тақырыбы, басты мақсат міндеттері белгіленеді, курстық жобаның зерттелінетін объектісі, мазмұны және керекті мәліметтер қарастырылуы тиіс

Теоретикалық бөлімде жалпы теория қарастырылған проблема бойынша толық ашылуы тиіс (мазмұны, түсінігі, көрсеткіштер мен оларды есептеу жолдары және т.б) Анализ бойынша, статистикалық журналдар, әдебиеттер тақырып бойынша нұсқаулар берілуі тис. Ол республика мен мемлекеттік нарық деңгейде зерттелуі керек, оның тиімді мен тиімсіз жақтарын қарап, оптималды шешім қабылдауы тиіс

Аналитикалық бөлімінде белгілі бір кәсіпорын (фирма, банк, аймақ, республика) бойынша зерттеу жүргізіп, оның тиімді жақтарын жазу. Осы бөлімде қарастырылып отырған проблемаға жауап іздестіріп, есепті кезең бойынша динамикасын есептеп, сонымен қатар кезең соңында жеке организация ғана емес барлық кәсіпорын бойынша қорытында жазу; салыстырмалы түрде кәсіпорынның бұрынғы мәліметтерін лауға болады.

Анализді зерттей отырып, шыққан проблеманы зерттеп, не үшін? қалай пайда болғанын қарастырып, жеке период бойынша талдау жасау. Сонымен қатар тиімді және тиімсіз жақтарына зерттеу жасап, қандай факторлардың әсерінен өзгергенін байқау.

Қорытынды, аналитикалық бөлімге сүйене отырып жазылуы тиіс. Өйткені керекті экономикалық мәліметтер осы бөлімде қарастырылған. Қорытындыда есептеулерді қасқаша түрде анализ жасап, жалпы курстық жобаны қорытындылап, қарастырылып отырған сұрақты толықтай ашып, істелінген жұмысқа толықтай баға мен нұсқаулар белгіленеді.

Курстық жұмысты жазып болғаннан кейін ғана қолданылған әдебиеттер тізімі құрастырылады. Мұнда барлық жұмысқа қажетті әдебиеттер тізімі кіргізіледі.
5 Мазмұнына және ресімделуіне қойылатын талаптар

Курстық жұмыс әдістемелік нұсқаулар бойынша орындалады (МИ ПГУ 4.01.3-09 «Правила оформления учебной документации. Общие требования у текстовым документам»).


Әдебиет
Негізгі:

 1. Г.И. Әбдікаримова. Кәсіпорын экономикасы: оқу құралы. Алматы.: Экономика, 2008 – 367с.;

 2. Р.К. Ниязбекова, Б.А. Ахметов, П.Т. Байнеева. Кәсіпорын экономикасы: оқу құралы. Алматы.: Экономика, 2008 – 791с.;

 3. А.К. Мейірбеков, К.Ә. Әлімбетов. Кәсіпорын экономикасы: оқу құралы. Алматы.: Экономика, 2006 – 251с.;

 4. Г.К. Андабаева. Кәсіпорын экономикасы: оқу құралы. Павлодар: Торайғыров атындағы ПМУ, 2006 – 156с.;

 5. М. Бейсенова, А.Садынбекова. Кәсіпорын экономикасы: есептер жинағы. Алматы.: Ғылым, 2007 – 84с.;

 6. Д.Я. Куатова Кәсіпорын экономикасы: практикум. Алматы.: Экономика, 2006 – 106с.;

 7. С. Молотов, А.Оганесян. Экономика предприятия: конспект лекций. – М.: ПРИОР, 2008 –112с.

 8. А.М. Белов. Экономика организации (предприятия): практикум.- М.: ИНФРА-М, 2008- 272с.

 9. Магомедов А.М. Экономика предприятия.-2-е изд., доп. – М.Экзамен, 2006 – 350с.

 10. О.И. Волков, О.В. Девяткин. Экономика предпрития (фирмы) 2-е изд., перер. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2007- 560с.


Қосымша:

 1. Л.Е. Стровский. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 2-е изд. перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ, 2001 – 823с.

 2. В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова и др. Экономика и статистика фирм. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001 – 288с.

 3. С. Аникеев Методика разработки плана маркетинга. – М.: Информ-студио, 2002 – 128с.

 4. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2004 – 400с

 5. Жилкина А.Н. Финансовое планирование на предприятии. – М.: Благовест, 2004 – 248с

 6. Бизнес-каталог промышленности РК – Алматы: КазИнформ центр, 2003.

 7. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года. - Астана, 2001.

 8. Стратегия развития Казахстана и реформирование национальных производительных сил. - Алматы: Гылым, 2005.

 9. Канатчинова А.К., Оспанов Х.А. Модернизация структуры производства в промышленности РК – Алматы: Гылым, 2006.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет