Әдістемелік нұсқаулықтарДата01.07.2016
өлшемі211.5 Kb.
#170039Әдістемелік нұсқаулықтарНысан

ПМУ ҰСН 7.18.2/06


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Жылуэнергетика кафедрасы


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ


«Өндірістік кәсіпорындарда ауаны желдету, кондиционерлеу»

пәнді оқыту бойынша


050717 «Жылуэнергетика» мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар
Әдістемелік нұсқаулықты

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.1/05
БЕКІТЕМІН

Энергетика факультетінің деканы

А.П.Кислов

“_____”____________2009ж.


Құрастырушы: аға оқытушы ____________ Д.А.Азаматова

Жылуэнергетика кафедрасыӘдістемелік нұсқаулықтар

«Өндірістік кәсіпорындарда ауаны желдету, кондиционерлеу»

пәнді оқыту бойынша

050717 «Жылуэнергетика» мамандығының студенттеріне арналған

Кафедра отырысында ұсынылады“ ” ________ 2009ж., хаттама №____
Кафедра меңгерушісі ___________С.А. Глазырин
Энергетика факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды

«___» ________ 2009 ж., хаттама №__


ӘК төрағасы ______________ М. М. Кабдуалиева

«Өндірістік кәсіпорындарда ауаны желдету және кондиционерлеу» пәні блоктық негізге құрылған, соңғы нәтиже (берілген жағдайда бөлмеде микроклиматты қамтамасыз ету жүйесін таңдау) пәннің жеке бөлімдері мен тақырыптарынан қалыптасады. Жылулық және материалды баланс негізінде ауа құрамы мен параметрлері бойынша нормативтерді қолданып, жылу- және дымқылшығару, сонымен қатар зиянды қоспалар көлемі есептеледі. Кейін бөлмедегі ауа ағындарының газодинамикалық құрылымы және иістер мен микроорганизмдермен күрес әдістері зерттеледі Бұл мәліметтер негізінде бөлме үшін ауа өңдеген кезде жылу- және суықпен қамтамасыз ету мүмкіндігі анықталады. Қорытынды кезеңде микроклиматты қамтамасыз ету жүйесін таңдайды. Пәнді құрудың блоктық принципін қолдану пәннің барлық құрылымын көруге, оны зерттеу жолдарын игеруге, әр блок бойынша өз білімін тексеруге мүмкіндік береді.


Пән туралы мәлімдеме:

Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынаң көшірме
Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.1/10
050717 «Жылуэнергетика»


мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Пәннің атауы «Өндірістік кәсіпорындарда ауаны желдету және кондиционирлеу»Оқу түрі

Бақылау формасы

Студ. сағат жұмыс көлемі

Курстар мен семестр бойынша сағаттарды бөлу (сағаттарды)

Кред.саны

сын

емтихан

КЖ
ЕГЖ

Бақ жұм

жалпы

Барлығы

дәр

пр

зерт

сөж

соөж

дәр

пр

зерт

сөж

ауд

СӨЖ

(СОӨЖ)


1.

ЖОБ негізінде күндізгі 2006 т.ж


2
7


90

30

60

7 семестр

8 семестр

15

15

-

-

60

2.

ЖОБ негізінде сырттай оқу 2006 т.ж

-
-


6

6

-
6

-

-

-


Пререквизиттер: Курс Техникалық термодинамика, Сұйық және газ механикасы, Жылумаңызалмасу пәндерін зерттеу кезінде алынған бліктер мен дағдыларға негізделеді.

ӘДЕБИЕТТЕР
Негізгі:

1. Б.В. Баркалов, Е.Е. Карпис Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях – 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1986

2. Голубков Б.Н. Кондиционирование воздуха, отопление и вентиляция: Учебник для вузов – М.: Энергоиздат, 1982

3. Кокорин О.Я. Современные системы кондиционирования воздуха – М.: Издательство физико-математической литературы, 2003

4. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник/Под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина – М.: Энергоиздат., 1982
Қосымша:

5. Голубков Б.Н. Проектирование и эксплуатация установок кондиционирования воздуха и отопления – Учебное пособие для вузов – М.: Энергоатомиздат, 1988

6. Нестеренко А.В. Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха. – М.: ВШ, 1982

7. Справочник проектировщика. – М.: Стройиздат, 1978
Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.2/07

Пәннің мазмұны
Оқу формасы күндізгі, 2006 түскен жылы

р/с


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақырып

Сағаттар саны

Дәріс

Практ.

Зерт

СӨЖ

1

Кіріспе

1
-
2

Дымқыл ауа қасиеттері. Дымқыл ауаның негізгі параметрлері. Дымқыл ауаның id–диаграммасы.

1

2

-

12

3

Өндірістік бөлмелердің жылулық және дымқыл режимдері.

2

4

-
4

Өндірістік желдету. Бөлмеде ауаалмасуын анықтау.

2

2

-
5

Жалпыалмасу желдетуі. Өндірістік ғимараттар аэрациясы.

1
-
6

Жергілікті желдету жүйелері. Ауаны тозаңнан тазарту. Атмосфералық ауаны желдету қалдықтарымен ластанудан қорғау.

2

2

-
7

Желдету жүйесінің құрылымдық элементтері.

1
-

12

8

Ауаны кондиционерлеу. Қолдану аймағы. Ауа мен су арасында жылу- және дымқылалмасу.

2

3

-

12

9

Ауаның есептік параметрлері және ауаны кондиционерлеу жүйесінің өнімділігі. Ауаны кондиционерлеу жүйесі. АКЖ жылу, суық және электрэнергиясымен қамтамасыз ету.

1

2

-
10

АКЖ энергияжинақтау.

1
-

12

11

АКЖ мен желдетуде шудан қорғау. АКЖ мен желдетуді пайдалану.

1
-

12
Барлығы

15

15

-

60Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.2/07

Пәннің мазмұны
Сырттай оқу формасы, 2006 түскен жылы

р/с


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақырып

Сағаттар саны

8 семестр

Дәріс

Практ.

Зерт

СӨЖ

1

Кіріспе
-

-

-

2

Дымқыл ауа қасиеттері. Дымқыл ауаның негізгі параметрлері. Дымқыл ауаның id–диаграммасы.
-

-

-

3

Өндірістік бөлмелердің жылулық және дымқыл режимдері.

1

-

-

-

4

Өндірістік желдету. Бөлмеде ауаалмасуын анықтау.

2

-

-

-

5

Жалпыалмасу желдетуі. Өндірістік ғимараттар аэрациясы.
-

-

-

6

Жергілікті желдету жүйелері. Ауаны тозаңнан тазарту. Атмосфералық ауаны желдету қалдықтарымен ластанудан қорғау.

1

-

-

-

7

Желдету жүйесінің құрылымдық элементтері.
-

-

-

8

Ауаны кондиционерлеу. Қолдану аймағы. Ауа мен су арасында жылу- және дымқылалмасу.

2

-

-

-

9

Ауаның есептік параметрлері және ауаны кондиционерлеу жүйесінің өнімділігі. Ауаны кондиционерлеу жүйесі. АКЖ жылу, суық және электрэнергиясымен қамтамасыз ету.
-

-

-

10

АКЖ энергияжинақтау.
-

-

-

11

АКЖ мен желдетуде шудан қорғау. АКЖ мен желдетуді пайдалану.
-

-

-
Барлығы

6

-

-

-

«Өндірістік кәсіпорындарда ауаны желдету, кондиционерлеу»

пәнді оқыту бойынша
Тақырып 1 Кіріспе

Курс мақсаты мен міндеті. Курс маңызы, ауаны желдету мен кондиционерлеудің гигиеналық және технологиялық талаптары.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2], бет.11

Тақырып 2 Дымқыл ауа қасиеттері.

Дымқыл ауаның негізгі параметрлері. Дымқыл ауаның id–диаграммасы. Ауа параметрлері өзгеруінің id – диаграммада көрінісі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2], бет.19-22

Тақырып 3 Өндірістік бөлмелердің жылулық және дымқыл режимдері.

Бөлмедегі температуралық күй. Сыртқы және ішкі ауаның есептік параметрлері. Бөлмелердің жылушығыны. Бөлмелерде жылушығару. Бөлменің жылулық балансы. Бөлмелер мен шектеулер жылутұрақтығы мен қорғаныс қасиеттері. Бөлмеде дымқылды бөлу.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2], бет.25-26

Тақырып 4 Өндірістік желдету.

Бөлмеде ауаалмасуын анықтау. Өндірістік кәсіпорындарда зиянды қалдықтар. Желдету жүйелерінің классификациясы. Ауаламсудың жалпы формуласы. Жеке зиянды қалдықтардың бөлінуімен күрес бойынша ауаалмасу есебі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2], бет.87-92

Тақырып 5 Жалпыалмасу желдетуі. Өндірістік ғимараттар аэрациясы.

Бөлмеде ауа циркуляциясының негізі. Жалпыалмасу ағынды-созылу желдетуінің сүлбесі. Бөлмеде ағынды ауаны тарату тәсілі және бөлмеден ауаны жою.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2], бет.96-105

Тақырып 6 Жергілікті желдету жүйелері. Ауаны тозаңнан тазарту. Атмосфералық ауаны желдету қалдықтарымен ластанудан қорғау.

Жергілікті созу желдетілуі. Жергілікті сорудың негізгі типі. Ауа душтары. Ауа желеуі. Сыртқы және рециркуляциялық ауаны тазарту. Желдету тасталуын тазарту. Зиянды бу мен газ ауасын тазарту.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2], бет.113-131

Тақырып 7 Желдету жүйесінің құрылымдық элементтері.

Ауаны алу мен жою үшін қондырғылары. Ауажүрістер мен ауатаратқыштар. Типтік ағынды камералар. Калориферлер. Ауақұбырларының аэродинамикалық есебі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2], бет.134-139

Тақырып 8 Ауаны кондиционерлеу. Қолдану аймағы. Ауа мен су арасында жылу- және дымқылалмасу.

Кондиционерлеу міндеті. Ауаны кондиционерлеудің санитарлық-гигиеналық және технологиялық негіздері. Ауаны кондиционерлеу жүйесінің (АКЖ) классификациясы. Тікелей байланыс кезінде ауа мен су арасындағы жылуалмасу теңдеуі. АКЖ-да су мен бумен өңдеу. Ауаны сорбентпен кептіру.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], бет.3-50, [2], бет.148-150


Тақырып 9 Ауаның есептік параметрлері және ауаны кондиционерлеу жүйесінің өнімділігі. Ауаны кондиционерлеу жүйесі. АКЖ жылу, суық және электрэнергиясымен қамтамасыз ету.

Сыртқы және ішкі ауаның есептік параметрлерін таңдау. Желдету ауасының санын анықтау. АКЖ туралы жалпы мәліметтер. Орталық біраймақты АКЖ. Орталық көпаймақты АКЖ. Орталық суауалық АКЖ. Жергілікті ауаны конжиционерлеу жүйелері. АКЖ автоматты реттеу жүйелері. Тұрғын және әкімшілік ғимараттарда АКЖ жылу- және суықпен қамтамасыз етудің жаңа әдістері жылубөлуші жабдығы бар периметралды және ішкі аймақты ғимараттарда АКЖ суықпен қамтамасыз етудің энергияүнемделуі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], бет.51-83, [2], бет.159-185

Тақырып 10 АКЖ энергияжинақтау.

АКЖ неггізгі параметрлері, принципиалды сүлбелері мен жұмыс режимдерін таңдау кезінде энергияжинақтау. Кондиционерленетін бөлмелерде жылуартықтығын ассимиляциядлау кезінде сыртқы суық ауаны қолдану. Құрама жүйелерді пайдалану кезінде энергияны тұтынуды кеміту. Ағын мен сығындыны тоқтату нәтижесінде энергияны тұтынуды кеміту. Оптималды режимдер әдісі бойынша АКЖ реттеу кезінде энергия шығынын кеміту. АКЖ суды үнемдеу. Бар кондиционерленетін жүйелерде энергияныүнемдеу бойынша шаралар.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], бет.267-298

Тақырып 11 АКЖ мен желдетуде шудан қорғау. АКЖ мен желдетуді пайдалану.

Шу көздері, оның таралуы және адамға зиянды әсері. Шуды кеміту әдістері. Пайдалануды ұйымдастыру. Ауаны желдету және кондиционерлеу жүйелерін сынау. Сынауды өткізу, реттеу мен жөндеу үшін аспаптар. Ауаны желдету мен кондиционерлеу жүйелеріне техникалық қызмет көрсету.Ұсынылатын әдебиеттер: [1], бет.180-201, [2], бет.207-217

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет