Европейска комисия — Съобщение за медиитеДата15.07.2016
өлшемі63 Kb.
#201852

Европейска комисия — Съобщение за медиите


Среща на високо равнище за проблемите на хората с увреждания: председателите на Комисията, Парламента и Европейския съвет обединяват усилия с Европейския форум на хората с увреждания

Брюксел, 6 декември 2011 г. — Ръководители на институциите на Европейския съюз се срещнаха днес за първи път с Европейския форум на хората с увреждания, за да дискутират проблемите, с които се сблъскват близо 80-те милиона европейци с увреждания.

Председателите Жозе Мануел Барозу (Европейска комисия), Йежи Бузек (Европейски парламент), Херман ван Ромпьой (Европейски съвет), както и заместник-председателят на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг се срещнаха с паневропейските представители на общността на хората с увреждания.

Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия, заяви: „Европейският съюз трябва да се грижи за положението на хората с увреждания. С Европейската стратегия за хората с увреждания се поставя амбициозна програма за следващите 10 години. ЕС остава ангажиран с осигуряването на възможности за хората с увреждания, за да могат те да упражняват в пълна степен правата си, както и да се възползват максимално от участие в обществения и икономическия живот.

Йежи Бузек, председател на Европейския парламент, заяви: „Една шеста от европейците живеят с някаква форма на увреждане. По време на криза усилията за подпомагане на уязвимите групи трябва да бъдат удвоени, тъй като тези групи са сред първите, които е вероятно да бъдат засегнати. Европа трябва да гарантира, че въздействието от необходимите мерки за ограничаване на публичните разходи ще бъде сведено до минимум, особено за тази група хора. Всички материални и нематериални препятствия пред пълноценното и пълноправно участие на хората с увреждания в обществения живот трябва да бъдат премахнати. Приобщаването на хората с увреждания ще представлява също така незаменим принос, що се отнася до нуждите на европейския пазар на труда в недалечното бъдеще, предизвикани от пенсионирането на милиони хора, принадлежащи към поколението от следвоенния бум на раждаемостта. Европейската стратегия за хората с увреждания представлява ценен принос в тази посока. Европейският парламент е твърдо ангажиран със защитата на правата на хората с увреждания, като за този ангажимент говори фактът, че техните права фигурират във всички релевантни законодателни документи и в правилника за длъжностите лица, като не на последно място за това свидетелства и самият Парламент като работно място.

Председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпьой заяви: „Европа е лидер в кампанията за популяризиране и защита на интересите на хората с увреждания. Бих искал да подчертая важността на приобщаването — хората с увреждания трябва да участват в социалната пазарна икономика на бъдещето. Дори в сегашните условия на икономическа криза нашите цели трябва да останат достъпност и равни възможности в истинския смисъл на думата, така че пълноправното и пълноценно участие на хората в икономическия и обществения живот да се превърне в реалност. Това е цивилизационен въпрос, въпрос на отстояване на общите ни ценности. В Европа понятието „общество“ включва всеки един и едно модерно общество трябва да представя всички свои членове.

Европейската комисия прие миналата година всеобхватна стратегия за създаването до 2020 г. на Европа без бариери за хората с увреждания (IP/10/1505). Тя очертава начините, по които ЕС и правителствата на държавите-членки да осигурят на хората с увреждания възможността да се ползват от своите права. Днешната дискусия бе съсредоточена върху постигнатия до момента напредък в изпълнението на стратегията, както и върху въпроса за отражението на икономическата криза върху хората с увреждания.

Под ръководството на заместник-председателя Рединг през есента на 2012 г. Комисията ще предложи Европейски акт за достъпност, за да гарантира, че хората с увреждания се ползват от равноправен достъп до физическата среда, транспорта и информационните и комуникационните услуги. Достъпността е необходимо условие за това хората с увреждания да могат да се ползват от правата, залегнали в Конвенцията на ООН, Договора за ЕС и Хартата на основните права. За да помогне за изготвянето на инициативата, скоро Комисията ще даде ход на обществена консултация по въпросите на достъпността.

Една шеста от европейците — или общо около 80 милиона души — живеят с някаква форма на увреждане, било то лека или тежка. Повече от една трета от хората на възраст над 75 години страдат от увреждания, които ги ограничават в някаква степен. Със застаряването на населението на ЕС тези цифри само ще растат. Заради физически и други препятствия и дискриминация повечето от тези хора твърде често не могат пълноправно и пълноценно да участват в обществения и икономическия живот.

Премахването на бариерите пред тях освен обществена задача е и начин да се създадат нови пазарни възможности. Изследване на Кралския национален институт на незрящите в Обединеното Кралство показа, че инвестиция от 35 000 британски лири, която верига супермаркети е направила, за да стане интернет страницата ѝ достъпна за хора с увреждания, е донесла допълнителни приходи от над 13 млн. британски лири годишно. Проведено в Германия изследване показа, че при наличие на повече достъпни съоръжения хората с увреждания ще пътуват повече, което води до повишаване на оборота на туристическата индустрия на Германия в размер между 620 млн. и 1,9 млрд. евро.

В този контекст Европейската стратегия за хората с увреждания подчертава ангажимента на ЕС да подобри положението на европейците с увреждания. Стратегията допълва и подпомага действията на държавите-членки, които носят главната отговорност по отношение на политиките за хората с увреждания.

На 1—2 декември Комисията организира важна конференция във връзка с Европейския ден на хората с увреждания, на която акцентът също бе поставен върху отражението на икономическата криза върху правата на хората с увреждания.

Контекст

Според Хартата на основните права на Европейския съюз „Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността“. Освен това с подписването на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания ЕС и всички 27 държави-членки вече поеха ангажимент за създаването на Европа без бариери.

Европейската стратегия за хората с увреждания допълва действията на ЕС по линия на стратегията „Европа 2020“ (IP/10/225) и Доклада за гражданството на ЕС (IP/10/1390).

Стратегията на ЕС е съсредоточена върху създаването на възможности за хората с увреждания да упражняват правата си наравно с останалите, както и върху премахването на препятствията, с които се сблъскват в ежедневието. Основните действия са:  • Инициатива за достъпност: да се обмисли как стандартизацията и разпоредбите за обществените поръчки и държавните помощи могат да се използват, за да се осигури достъпът на хората с увреждания до всички стоки и услуги, като същевременно се насърчи европейският пазар за помощни средства („Европейски акт за достъпност“). Очаква се през следващите години този пазар значително да се разрасне, както се случи в Съединените американски щати;

  • Равнопоставено участие: посредством взаимното признаване на удостоверенията за увреждане и свързаните с тях права да се гарантира, че хората с увреждания и техните семейства упражняват правата си на граждани на ЕС при условията на равнопоставеност; да се улесни използването на жестомимичния език и на брайловата азбука при упражняването на избирателните права на гражданите на ЕС, както и в контактите им с европейските институции; да се насърчава създаването на достъпни формати на интернет страниците и продуктите, защитени от авторското право, като например книгите;

  • Финансиране: да се гарантира, че програмите и средствата на ЕС в сферата на важни за хората с увреждания политики се използват за насърчаването на добри условия на труд за лицата, занимаващи се професионално или неформално с предоставянето на персонални грижи, както и за разработването на програми за лични асистенти за хората с увреждания;

  • По-активно сътрудничество между държавите-членки (посредством групата на високо равнище на ЕС по проблемите на хората с увреждания) и гражданското общество: да се създаде форум за обмен на информация и координиране на политиките, по-специално по отношение на преносимостта на правата, като например правото на личен асистент;

  • Популяризиране на проблемите на хората с увреждания: да се повиши нивото на информираност на обществото по отношение на уврежданията и достъпността, например чрез присъждането на Европейска награда за достъпни градове;

  • Събиране на данни и мониторинг: да се подобри нивото на осведоменост за положението на хората с увреждания в Европа и за препятствията, с които те се сблъскват в ежедневието си, като същевременно се идентифицират и насърчават успешни структури за подкрепа на хората с увреждания, въведени от държавите-членки на национално равнище.

Стратегията включва списък с конкретни мерки и график за тяхното изпълнение. Комисията редовно ще отчита постиженията и напредъка по стратегията съгласно задълженията си по подписаната от нея Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (UNCRPD).

За повече информация

Европейска комисия — хора с уврежданияhttp://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Интернет страница на председателя на Европейската комисия Барозу:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)IP/11/1507


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет