Ф. 4-39 Бақылау жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Қазақстан республикасыныңДата16.06.2016
өлшемі134 Kb.
#139788

Ф.4-39 Бақылау жұмысына арналған әдістемелік нұсқау


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Рудный индустриалдық институты

«Электрэнергетики және жылуэнергетика» кафедрасы

Сырттай оқу нысанының 050718 «Электрэнергетика» мамандығының студенттері үшін «Электр техникалық материалтану» пәні бойынша бақылау жұмысына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУРудный 2009

ББК 30.3.31.2.Авторлар: Бобылева В.Я,Кардиева Ф.Т. «Электр техникалық материалтану» пәні бойынша бақылау жұмысына арналған әдістемелік нұсқау - Рудный, РИИ, 2009.- 13 бет.

Пікір жазғандар: Хабдуллина З.К., проф., т.ғ.к.

РИИ-дің ОӘК-мен басылымға ұсынылған

Әдістемелік нұсқау «Электр техникалық материалтану»пәнінің бағдарламасының және оқу жоспарының талабына сәйкес құрылған және өзіне бақылау жұмысты орындауға қажетті есепті және тізімдерді қосады.

Әдістемелік нұсқау сырттай оқу түрінің 050718 «Электрэнергетика» мамандығының студенттеріне арналған.

Әдебиеттер тізімі- 3 атау.

Ішкі қолданыс үшін

 Рудный индустриалдық институты 2009

МАЗМҰНЫ
Кіріспе 4

1 Пәннің мазмүны 5

2 Бақылау жұмысын ресімдеуге талаптар 8

3 Бақылау жұмысына тапсырма 9

Қолданылатын әдебиеттер тізімі 12

Ескерту А - Титуль парағының көрінісі 13

КІРІСПЕ
«Электр техникалық материалтану» пәні электр магниттік өріс әсерінен құралдардың ішінде болатын негізгі физикалық шамаларды,материалдардың қасиеттерін,өндіріс технологиясын оқытады.Пайда болған қиындықтарды шешу үшінқұралдарды дұрыс таңдап алу қажет және осы кезде жаңа материалдарды жасау электр техниканың дамуымен бірге орындалады.Қазіргі заман деңгейінің проблемасы, ол қызу төзімділігі,жоғарымолекулярлы диэлектрикті,сенімді жартылай өткізгіштердің,жоғары магниттік сипаттамалы ферромагниттіктері мен ферриттерді,асқын өткізгіштің жоғары сапасына толығымен жауапты болатын электртехникалық заттарды шығару.Жаңа электр техниканы жоғары сапалы материалдармен қамтамасыздандыру үшін «Электротехникалық материалтану» пәнә оқытылады.

Электр техникалық материалдар деп электрлік және магниттік өрістердің олардың қасиетеріндегі бірінші дәрежелі сипаттамаларымен қолданылатын электртехникалық материалдар түсіндіріледі.

Электр өрісінің күйі бойынша бұл материалдар өткізгішті, жартылай өткізгішті және диэлектрикті, магнит өрісі күйі – магнитті және магнитсіз болып бөлінеді.

Оқу бағдарламаасында электр техникалық бағыттағы мамандықтар үшін «Электр техникалық материалтану» пәнінен дәрістік, лабораториялық және практикалық сабақтар берілген.

Практикалық сабақтың мақсаты пәннің теориялық білімін терең менгеру,физикалақ шамалардың сипаттамаларының мәндерін бағалауды үйрену болып табылыды .

1 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
Пән курсінің мазмұны. Материалдар жөнінде түсініктер: өткізгіштердің, жартылайөткізгіштердің, оқшаулағыштар және магниттер.

Қазіргі заман материалдарының деңгейі. Электр материалдардың негізгі ГОС­Ттың талаптарына қысқа шолу.Материалдардың және олардың негізгі қасиеттері байланысты құрылысы және қолдану аймағы.

Заттардың құрылысы жөніндегі негізгі түсініктер.Химиялық байланыстардың түрлері. Кристаллдық және аморфлық заттар және олардың қасиеттері.Кристаллдық торлардың түрлері.Кристаллдық құрылысының дефектілері және олардың заттар қасиеттеріне тигізетін әсері. Қатты дененің зондық теория жөніндегі түсінік. Энергетикалық диаграммалар.ТМД және шетелдердегі электр материалдар өндірісінің дамуы.

Электр материалдар өндірісі кезіндегі техника қауіпсіздігі және еңбекті қорғау.

Электр материалдар өндірісінің шығындарының ластануынан қоршаған ортаны және табиғатты қорғау.

/1/ Кіріспе; /2/ т. 1,2


1.1 Электр оқшаулағыш материалдары
Диэлектриктердегі электрлік құбылыстар.Диэлектриктердің құрылысы. Диэлектриктегі электрлік зарядтар және электр өріспен өзара әсері. Диэлектрлік өтімділік және олардың жиіліктер мен температуралардан тәуелділігі. Диэлектрлік өтімділіктерін өлшеу әдістері. Заттардың поляризациясы. Сегнетодиэлектриктер, пьезодиэлектриктер және электреттер.

Электрөтізгіштер. Өткізгіштердің меншікті көлемі.Газдердің электрөткізгіштігі,оның табиғаты электр өрістің кернеулігінен тәуелділігі. Қатты диэлек­триктердің электрөткізгіштігі.Қоспалардың әсері. Температурадан тәуелділік. Беттік электрөткізгіштік: беттік кедергілерге көлемді және меншікті өлшеу әдістері.

Диэлектрлік шығындар.Толық және меншікті шығындар. Диэлектриктердің шығындармен орын басу сұлбалары Диэлектрлік шығындардың табиғаты және түрлері. Шығындардың жиіліктен және температурадан тәуелділігі. Диэлектрлік шығындардың бұрыш тангенсін анықтау әдістері.

Диэлектриктерді тесу. Электрлік төзімділік және тесуші кернеу. Біртекті және біртексіз электрлік өрістегі газдарды тесу.Жоғары және төменгі жиіліктегі тұрақты және айнымалы токтардарғы тесу. Импульст кезіндегі тесу.Кернеу тесуінің қысымнан және ұшқынды аралық шамалардан тәуелділігі.Ылғалдық пен температураның газдардағы тесу кернеуіне әсері. Жоғары электрлік төзімділікпен газдар.

Сұйық диэлектриктерді тесу және осы құбылыс механизмі.Қатты диэлектриктерді тесу бойынша сипаттамалы эксперименталдық заңдылықтары..

Электрлік сипаттамаларды өлшеу әдістері. Диэлектриктердің физикалық-химиялық, жылуылық, ылғалдықтық, механикалық және радиациялық қасиеттері.

Электрлік тесу. Қатты диэлектриктердің электрлік беріктігінен өріс формасынан, ток түрінен, ток жиілігінен, кернеудің әсер ету ұзақтығынан, диэлектриктың қалыңдығынан тәуелділігі. Біртектесемес диэлектриктерді тесу. Қатты диэлектриктердің беті бойынша разряды.

Беттік разряд жөніндегі эксперименталды мәліметтер. Диэлектриктердің электрлік беріктігін анықтау әдістері.

Электроқшаулағыш материалдардың физика-механикалық және химиялық қасиеттері: тығыздық, созылмалық, ылғалөткізгіштік, гигроскопиялық; жылулық қасиеттері: механикалық және электрлік қасиеттері бойынша қызутөзімділігі;жылуөткізгіштік, температураның кеңею коэффициенттері, балқыту және жұмсарту температуралары, диэлектриктердің жылулық құрылысы; ме­ханикалық қасиеттері; химиялық қасиеттері; диэлектриктерге радиоактивті нұрлардың әсері.

Электроқшаулағыш материалдар:диэлектриктердің классификациясы: сұйық оқшаулағыш материалдар, воскотүріндегі заттар - парафин, церезин, битум және компаундтар.

Табиғи смолалар: канифоль, шеллак, янтарь. Искусственные смо­лалар: полистирол, винифлекс, полиэтилен, политетрафторэтилен, фенолофор-мальдегидтілер, резолдылар, полиамидтілер, глифталдылар, полихлорвиниллер, ор­ганикалық шыны, полиэфирлі смолалар, эпоксидті смолалар, полиуретандар.

Каучуктер материалдар: натуралды және синтетикалық каучуктер. Созылмалы резина және эбонит. Пенопласттар.

Кремнийорганикалық электроқшаулағыш материалдар. Кремний -органикалық, сұйық және қатты диэлектриктер. Кремнийорганикалық қосылулар негізіндегі электроқшаулағыш материалдар:сұйықтықты сіңдіретіндер, лактер, эмалдар, шыныматалары, пластмассалар, эластикалық резиналар. Кремнийорганикалық материалдардың қызутөзімділігі мен ылғалтөзімділігі.

Өсімдік майлар. Түрлі түсті майлы лактар және майлы - битумді лактер.Ұшушы сұйылтқышпен лактер. Эмалдар. Желімдеуші лактер – эскапонды және т.б.

Целлюлозды қылтанақты материалдар және жібектер.Қылтанақтың құрылысы. Қылтанақты материалдарды лакпен, сұйық диэлектрикпен, компаундтермен сіңдіру. Сіңдіруді қолдану. Сіңдіру кезінде қылтанақты материалдардың қасиеттерін өзгерту. Органикалық оқшаулағыштардың жылулық құрылысы. Ағаш және оның қолданылуы. Элек­троқшаулағыш қағаздар: жіптер, маталар, ленталар, лакоткандер. Натуралды және жасанды жібектер. Капрон,

Целлюлоздер эфирінің негізіндегі пластиктер. Целлюлоздер эфирінің торлы оқшаулағыштары.

Шыны. Шыны структурасы. Термикалық құраман және термикалық өңдеуден тәуелді шынының физикалық және электрлік қасиеттері. Балқымалы кварц және кристаллдық кварц. Изоляторлы шыны. Ваку­умды аспаптар үшін шыны. Конденсаторлы шыны және эмалдар. Шынықылтанағы. Шыныматалар. Ситаллдар.

Керамикалық диэлектриктер. Керамикалық заттардың жөніндегі қысқаша технология.Керамикалық өндірістің экономикалық факторлары. Керамиканың қасиетінің химиялық қасиетімен және структурасымен байланыстылығы. Керами­каның құрамы және қолданылуы бойынша классификациясы. Цельзианды керамика. Сегнетты және пьезокерамика. Керамикалық электреттер. Вакуумді керамика.

Слюда және слюдалы материалдар. Конденсаторлі слюда. Микалекс. Миканит. Активті диэлектриктер. Квантты аспаптарға люминофорлы материалдар.

/1/ гл. 1 - 6; /2/ гл. 5
1.2 Өткізгіш материалдар
Өткізгіш материалдардың жалпы сипаттамалары. Өткізгіш материалдардың негізгі сипаттамалары,металлдар мен балқымалардың меншікті кедергілері. Өткізгіш материалдардың классификациясы.

Жоғары өткізгіштік материалдар. Өткізгіштік қола және латунь. Өткізгіштік мыс,оның қасиеті мен қолданылуы. Алюминий, оның қасиеті мен қолданылуы. Алюминий негізіндегі балқымалар.

Жоғары электркедергілі балқымалар.Балқымаларға жалпы талаптар және балқымаларды қолдану бойынша класси­фикациясы. Техникалық резисторлер үшін балқымалар.Қызуғатөзімді балқымалар.

Әр түрлі электротехникалық қолдануларға металлдар мен балқымалар. Эмитирленетін материалдар. Ано­дтар, катодтар,торлар үшін материалдар. Свинец және олово. Күміс, платина.

Түйіспелі материалдар.Жалпы түсінік.Әлсіз айырғыш түйіспелері үшін металлдар мен балқымалар.Күшті айырғыш түйіспелері үшін металлокерамикалық материалдар.Сырғушы түйіспелер үшін материалдар.

/1/ гл. 7 ; /2/ гл. 3
1.3 Жартылай өткізгіштер
Жартылай өткізгіш материалдарының жалпы сипаттамалары және классификация.жалпы түсінік. Жартылай өткізгіш материалдардың қасиетерін сипаттайтын негізгі параметрлер (өткізгіштердің түрлері, рұқсат етілмейтін зо­налардың ені, подвижность носителей зарядтарды таситындардың жылдамдылығы және басқалар.), зависимость параметрлердің материал темпе­ратурасынан, ток жиілігінен және т.б, тәуелділігі. Жартылай өткізгіш құралдарды алу және жаңарту технологиясына жалпы шолу.

Жартылай өткізгіш материаллары. Германий, кремний. AIV, BIV, АIII, BV, АII, BIV жүйесінің материалдарыы ; көпфазалы жартылай өткізгіш материалдары. Қышқылды жартылай өткізгіштер. Диодтар, триодтар, динистолар, терморезисторлер, ферорезисторлер, тензорезисторлер, наристорлер үшін, холла сүзгісі үшін, термоэлементтер үшін,басқада техникалық қолданулар үшін қолданылатын жартылай өткізгіш материалдар. Жартылай өткізгіш құралдарының ерекшеліктері.

/1/гл. 8;/2/гл. 4
1.4 Магниттік материалдар
Магниттік материалдардың жалпы сипаттамалары. Магниттік материалдардың қолданылуы мен класси­фикациясы.Статикалық өрістегі негізгі сипаттамалар. Статикалық және реверсивтік магниттік өтімділіктер. Гистерезистің динамикалық тұзақ. Динамикалық, амплитудалық және кешенді магниттік өтімділік. Магниттік шығындар және оларды азайту жолдары. Магниттік материалдардағы Кюри нүктесі. Магниттік материалдардың қасиетіне химиялық құрамның, механиалық өңдеулердің және термоөңдеулердің структурасының әсері.

Магниттік жұмсақ материалдар. Гистерезис тұзағының сипаттамасы. Жоғары индукциялы қанығумен төменжиіліктегі магниттік жұмсақ материалдар: техникалық темір, электролитті темір, карбонилді темір, элек­тротехникалық болат, пермалла.Жоғары магниттік өтімділікпен төменжиіліктегі магниттік жұмсақ материалдар. Магнитодиэлектриктер мен ферриттердің құрылысы мен қасиеттері. Магнитострикционды металлдар мен балқымалар. Термомагнит­ті материалдар.

Магниттік қатты материалдар. Гистерезис тұзағының сипаттамасы. Меншікті магниттік энергия. Тұрақты магниттердің тұрақтылығы. Мартенситке шынықтырған болаттар. Нековтер (литейлі) темір-никель-алюминий жүйесі негізіндегі магниттік қатты материалдар. Пластикалық қайта жасалған (ковкие) магниттік қатты балқымалар. Магниттік жазбалар үшін материалдар. Магниттік қатты ферриттер.

/1/ гл. 9; /2/ гл. 6

2 БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСТАРДЫ ДАЙЫНДАУҒА ЖӘНЕ МАЗМҰНЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Бақылау жұмысына тапсырма соңғы сан және соңғыдан алдынғы санның шифрына қарап 1 кесте бойынша таңдалады.Бақылау жұмыстарын дайындау барысында төмендегі шарттар орындалуы керек:

1. Бақылау жұмысы баспа немесе жазбаша түрде А4 форматы қағазда дайындалады.

2. Негізгі парақта кафедра мен оқу орнының атауы,тапсырманың атауы ,мамандықтың атауы, топтың нөмері,студенттің аты жөні,студенттің сынақ кітапшасының нөмірі, вариант нөмірі, оқытушының аты жөні,бақылау жұмысын орындалу жылы көрсетіледі.

ГОСТ 2.105-95 талабына сәйкес текст маңызды анық жазумен жазылады.

3.Жұмыстың соңында ГОСТ 7.1-84пен сәйкес пайдаланған әдебиеттер тізімі беріледі.

4.Сөздерді қысқарту тек ГОСТ 7.12-93пен сәйкестеліп жазылады. Тапсырманы орындау барысында студент қолданылатын әдебиеттердің тақырыптарымен толық танысып және нақты сұрақтарға жауап беруі керек.Сұрақтардың жауаптары маңызды,тақырыптың мазмұны толық өздігінше түсіндіріп және сөзбе сөз жазылмауы керек.Егер бақылау жұмысында қойған талаптар орындалмаса өңдуге қайтарылады.

Рецензентпен сыналмаған бақылау жұмысының авторына ескертулерге негізделіп өңдеуі керек. Рецензенттің ескертулеріне жауап сол дәптерде жазбаша жазылады немесе рецензенттің алдында ауызша түсіндіріледі.

Рецензирленген сыналған бақылау жұмысы оқытушыға сынақты тапсыру кезінде беріледі.


Бақылау жұмысына тапсырма соңғы сан және соңғыдан алдынғы санның шифрына қарап 1 кесте бойынша таңдалады.

 1. Электр тоғын қандай материалдар өткізу қабілетіне еге?

 2. Өткізгіштерге қандай электротехникалық материалдар жатады?

 3. Өткізгіш материалдарының қандай қасиеті негізгі болып саналады?

 4. Неліктен және қалай меншікті электр өткізгіштік және металлық өткізгіштердің меншікті кедергілері температураға тәуелді?

Металлдың меншікті электр өткізгіштігі олардың құрылымдарымен қалай байланысқан?

 1. Жоғарыөткізгіш деген не?

 2. Өткізгіш материалдарына қандай талаптар және оларға қандай материалдар лайық?

 3. Не үшін мыс алюмиймен алмастырылады? Ол қандай ерекшелікке және кемшіліктерге еге?

 4. Биометаллдық өткізгіштер деген не?

 5. Кермет деген не?

 6. Жартылай өткізгіштер электроқшауғыш материалдардан неге өзгешеленеді?

 7. Жартылай өткізгіштер қандай көзқарастарды топтастырады?

 8. Жартылай өткізгіштердің қандай көрсеткіштерінің қасиеттері ең негізгісі болып табылады?

 9. Не үшін жартылай өткізгіштердің меншікті электр өткізгіштігі температура көтерілуімен өседі?Бұл тәуелділіктің сипаты қандай?

 10. «Электроқшаулағыш материалдары», «оқшаулатқыш», «диэлектрлік материал» және «электрлік оқшаулау» түсініктері немен өзгешеленеді?

 11. Электроқшаулағыш материалдарының және диэлектриктердің, мағаналар қандай және олардың электротехникада қолдану мүмкіндіктері қандай?

 12. Диэлектрлік материалдардың қасиеттерінің көрсеткіштерінің қандайы негізгі болып табылады?

 13. Не үшін және қандай себептермен диэлектрлік материалдар полярлы және полярлы емес болып бөлінеді? Олардың арасының айырмасы қандай?

 14. Диэлектриктердің поляризациялық қасиеттілігі қалай сипатталады?

 15. Салыстырмалы диэлектрлік өткізгіштік қалай анықталады?

 16. Қатты Э\электроқшаулағыш материалдарда беттік электрөткізгіштік не үшін болады?

 17. Электроқшаулағыш материалдарда электрөткізгіштік немен сипаталады?

 18. Диэлектрлік шығын не үшін болады?

 19. Электроқшаулағыш материалда диэлектрлік шығын қалай сипаталады?

 20. Электроқшаулағыш материалдарында тесу деген не?

 21. Электроқшаулағыш материалдарында электрлік беріктік деген не?

 22. Қандай электрлік беріктілік температурадан тәуелді?

 23. Электроқшаулағыш материалдардың көнеруі деген не? Қандай факторлер оны келтіріп шығарады?

 24. Электроқшаулағыш материалдардың қасиетіне ылғалдық қалай әсер етеді?

 25. Қандай сұйық электроқшаулағыш материалдар қажеті болып табылады?

 26. Қандай электроқшаулағыш материалдар слюдадан жасалады және олар қайда қолданылыды?

 27. Шынының қандай қасиеттері бар және оны электроқшаулағыш есебінеде қолдану мүмкіндігіне еге?

 28. Қандай термопластикалық полимерлер негізгі электроқшаулағыш материалдар болып табылады және олар не үшін қолданылады?

 29. Электроқшаулағыш лактен не жасалады және олар не үшін қолданылады?

 30. Слоисттік пластикалар неден тұрады және олар не үшін қолданылады?

 31. Қандай материалдар суармалы компаунд түрінде қолданылады?

 32. Сегнетоэлектриктер деген не және олар не үшін ең перспективті материалдар болып саналады?

 33. Әр түрлі материалдардың магниттік қасиеттері немен түсіндіріледі?

 34. Материалдардың магниттік қасиеттеріне сәйкестеліп қалай топтастырылады?

 35. Қандай материаллар диамагнитты болып табылады, және олардың магниттік қасиеттері қандай?

 36. Қандай материаллар парамагнитты болып табылады, және олардың магниттік қасиеттері қандай?

 37. Қандай материаллар ферромагнитты болып табылады, және олардың магниттік қасиеттері қандай?

 38. Магниттік материалдардың қасиеттерінің қандай көрсеткіштері негізі болып табылады?

 39. Қалай және не үшін магниттік материалдарда гистерезистік құбылыс пайда болады?

 40. Таза темірдің техникалық қасиеттері қандай және олар не мақсат үшін қолданылады?

 41. Жапырақты электромагниттік болат дегеніміз не?

 42. Ферриттің қандай артықшылығы және кемшілігі бар ?

 43. Воскотүріндегі диэлектриктер. Олардың электрофизикалық қасиеті. Қолдану аймағы.

 44. Битумдер, электроқшаулағыш техникада қолдануы және олардың қолдану аймағы.

 45. Өсімдік майының электрлік және физикалық қасиеттері және диэлектриктер түріне қолдануы.

1.1 кесте – Бақылау тапсырмасына варианттар

Соңғы сан. алд.сан

сан


Соңғы сандар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1, 11,

29, 31, 412, 20, 29, 37, 42

3, 12, 30, 39, 43

4, 16, 22, 35, 44

5, 15, 24, 39, 45

6, 16, 23, 37, 46

7, 17, 25, 28, 47

8, 18, 26, 32, 48

2, 19, 28, 33, 49

10, 20, 27, 34, 50

2

3, 12, 24, 32, 50

2, 10, 23, 33, 49

1, 11, 22, 34, 48

10, 15, 21, 35, 46

9, 17, 25, 36, 45

8, 14, 26, 37, 44

7, 11, 27, 38, 43

6, 19, 28, 38, 42

5, 17, 29, 40, 47

30, 19, 30, 31, 41

3

5, 13, 26, 33, 49

4, 18, 25, 32, 48

3, 20, 24, 31, 47

2, 14, 23, 30, 45

1, 19, 22, 34, 44

10, 12, 21, 35, 45

9, 12, 30, 36, 42

8, 20, 29, 37, 41

7, 15, 28, 38, 50

6, 18, 27, 39, 41

4

7, 14, 28, 31, 48

6, 17, 27, 32, 47

5, 18, 26, 33, 46

4, 13, 25, 34, 45

3, 11, 24, 35, 44

2, 11, 23, 40, 43

9, 13, 22, 39, 42

10, 11, 21, 38, 41

9, 13, 30, 37, 49

8, 16, 29, 36, 50

5

9, 15, 30, 34, 47

8, 16, 21, 33, 46

7, 18, 22, 32, 45

6, 20, 23, 31, 44

5, 12, 24, 35, 43

4, 15, 25, 36, 42

3, 14, 26, 37, 41

2, 12, 27, 28, 49

1, 18, 28, 39, 50

10, 15, 29, 40, 48

6

1, 16, 22, 33, 46

10, 15, 24, 32, 45

2, 17, 26, 31, 44

8, 19, 21, 40, 43

7, 13, 23, 29, 42

6, 10, 25, 38, 41

5, 15, 27, 37, 47

4, 13, 28, 36, 50

3, 16, 30, 35, 19

2, 14, 29, 34, 48

7

8, 17, 25, 40, 45

2, 14, 23, 39, 44

1, 16, 21, 38, 43

10, 18, 22, 37, 42

9, 14, 21, 36, 41

8, 13, 26, 35, 49

7, 16, 28, 34, 50

6, 14, 30, 38, 46

5, 14, 29, 32, 47

4, 11, 29, 31, 48

8

5, 18, 29, 35, 44

4, 13, 30, 34, 45

3, 15, 21, 33, 46

2, 17, 22, 32, 47

1, 15, 23, 31, 48

10, 16, 24, 36, 50

9, 17, 25, 37, 49

8, 15, 26, 38, 43

7, 12, 27, 39, 42

6, 12, 28, 40, 41

9

7, 19, 25, 34, 43

6, 12, 24, 38, 42

5, 14, 23, 32, 41

4, 16, 22, 31, 49

3, 16, 21, 35, 50

2, 17, 20, 29, 48

1, 18, 27, 36, 46

10, 16, 28, 35, 47

9, 11, 29, 34, 45

8, 11, 30, 37, 44

10

9, 20, 23, 33, 42

8, 11, 21, 32, 49

2, 13, 22, 31, 48

6, 15, 25, 39, 50

5, 17, 27, 32, 43

4, 18, 29, 37, 44

3, 19, 24, 36, 45

2, 17, 26, 35, 46

1, 20, 28, 34, 41

10, 17, 30, 40, 47

3 Әдебиеттер тізімі 1. Богородоцкий Н.И., Пасликов В., Тареев Б.М. Электротехникалық материалдар. – М: Энергоатомбаспа, 1985-304б.

 2. Журавлева Л.В. Электроматериалкіріспесі. – М.: Проф. обр. баспа, 2001

қазақстан республикасы

білім және ғылым министрлігі

Рудный индустриалдық институты

«Электрэнергетика және жылуэнергетика» кафедрасы
бақылау жұмысы)

Тақырып __________________________________________

Пән ______________________________________________________

Оқытушы


_____________________

(ғалым деңгейі және атағы)

________________________

(жеке қолы, аты-жөні)

«___»___________200__ж.

Студент _____________

__________________

(жеке қолы, аты-жөні)

Топ _________________

Сынақ кітапшасының нөмірі_______

«____»___________200__ж.

Рудный 2009

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Рудный индустриалдық институты

ЭЭжЖЭ кафедрасының мәжілісінде қарастырылды

Хаттама № « » 2009 ж.


Кафедра меңгерушісінің М. А. Н.С. Неберекутина


ФАӘК мәжілісінде мақұлданды

Хаттама № « » 2009 ж.


КОФАӘК төрайымы А.Ө. Есжанова
ОӘК-нің мәжілісінде бекітілді және басылымға ұсынылды

Хаттама № « » 2009 ж.


ОӘК төрағасы Л.Л. Божко

«Электроэнегетикасы және жылу энергетикасы» кафедрасы

В.Я.Бобылева, Ф.Т.Кардиева

Сырттай оқу нысанының 050718 «Электрэнергетика» мамандығының студенттері үшін «Электр техникалық материалтану» пәні бойынша бақылау жұмысына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Рудный 2009

2009 – 2010 оқу жосапрымен

тексерілген.

Валентина Яковлевна Бобылева,

Фруза Туремуратовна Кардиева

Сырттай оқу нысанының 050718 «Электрэнергетика» мамандығының студенттері үшін «Электр техникалық материалтану» пәні бойынша бақылау жұмысына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Басылымға қол қойылды

Таралымы Пішімі 21×30/2. Ксероксті техникаға арналған қағаз. Ксерокстағы басылым. Көлем оқу-бас.әдеб. Тапсырыс №

Рудный индустриалдық институтының басылымы

РИИ-дің редакциялық баспа орталығы

Рудный қаласы,Қазанның 50 жылдығы көшесі,58
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет