Градска управабет1/4
Дата17.07.2016
өлшемі0.54 Mb.
  1   2   3   4


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД СОМБОР

ГРАДСКА УПРАВА

ОДЕЛЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

ОДСЕК ЗА ПЛАНИРАЊЕ И СТАТИСТИКУ

Број:053-23 /2012-IX

Дана:13.11.2012.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
-ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОЈ БЕРБИ ЈЕСЕЊИХ И СЕТВИ ОЗИМИХ КУЛТУРА И ОСТАЛИМ РАДОВИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СОМБОРА У 2012. ГОДИНИ-

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

УТИЦАЈ АГРОМЕТЕОРОЛОШКИХ УСЛОВА

Август 2012. године карактерисало је веома топло време за ово доба године са неуобичајено малом количином падавина. Средња месечна температура ваздуха била је за 2.5 ºС виша од просека и имала је вредност 23.8 ºС. Прва и трећа декада месеца имале су велико позитивно одступање декадне вредности од вишегодишњег просека, нарочито код максималне температуре, док код друге одступање није било значајно.

Током прве и већег дела треће декаде августа средње дневне температуре ваздуха биле знатно изнад вишегодишњег просека.Једино су у првој половини друге декаде средње дневне температуре имале вредност нешто испод уобичајених. Највише вредности максималне температуре, 40 и 41 ºС, забележене су средином прве и у другој половини треће декаде. Високе температуре и недостатак падавина неповољно су утицале на стање пољопривредних култура. Падавине крајем јула су само привремено поправиле стање влажности ораничног слоја земљишта. Потребе биљака за водом, нарочито током генеративних фаза развоја код пролећних култура (кукуруза, сунцокрета, соје и шећерне репе), биле су велике, а при описаним временским условима залихе влаге у земљишту брзо су се трошиле и у многим пољопривредним подручјима су биле на минимуму.

Род пролећних усева је у већини производних региона веома слаб или преполовљен, а у неким подручјима је потпуно изостао. Тамо где су примењиване одговарајуће агротехничке мере и где је наводњавано, јаре културе су биле у релативно добром стању и крајем месеца биле су пред жетвом, односно бербом.

У августу 2012. године забележен је велики дефицит падавина на месечном нивоу. Регистровано је 8 дана са падавинама локалног пљусковитог карактера, које су имале интензитет од 1 до 10 mm, што није било од значаја за пољопривредну биљну производњу, а у појединим пољопривредним подручјима кише није уопште било.

Просечна количина падавина за август 2012. године износи само 3 mm што је 5% од вишегодишњег просека. У Сомбору је забележена месечна сума 7 mm.

Описани временски услови у августу су, углавном, омогућавали обављање актуелних пољских радова уз извесна ограничења због доста исушеног земљишта и високих дневних температура током већег дела месеца. Најважнији радови били су берба пристиглог воћа, поврћа и грожђа, почетак жетве сунцокрета и соје, обрада земљишта за јесењу сетву, заштита усева од штеточина и други.

Септембар 2012. године карактерисало је знатно топлије време од просечног са малом количином падавина. Средње дневне температуре биле су више од просечних за 3.6 ºС до 4.6 ºС и имале су вредности у интервалу од 14 ºС до 22 ºС.

Највећа позитивна одступања осредњих дневних температура ваздуха забележена су у првој и трећој декади месеца и то код максималне дневне температуре. Највише температуре измерене су почетком и крајем месеца. У појединим местима забележено је 36 ºС. Крајем друге и почетком треће декаде дошло је до јачег наоблачења праћеног падом температуре и падавинама.

Веома топло време током лета и у септембру, када су температуре ваздуха често биле изнад 30 ºС, уз смањен прилив падавина, неповољно је утицао на већину актуелних пољопривредних култура. Зрење већине ратарских и других култура било је убрзано па је квалитет и квантитет приноса мањи од очекиваног.

У септембру 2012. године забележен је велики дефицит падавина на месечном нивоу. Регистровано је у просеку 20mm падавина, што је само 38% од вишегодишњег просека за овај месец. Највише кише било је у Војводини 24 mm, али то су мале количине које нису биле довољне да поправе стање влаге у дубљим слојевима земљишта које је током дужег времена било доста исушено.

Исушено земљиште је током већег дела месеца отежавало основну обраду и припрему за сетву раних озимих култура. Радови на берби пристиглог воћа, поврћа, грожђа, кукуруза и жетва соје и сунцокрета су могли скоро неометано да се обављају, као и остали пољски радови предвиђени за септембар. Поменуте падавине у другом делу септембра донекле су олакшале припрему и обраду парцела за јесењу сетву.

Очекивани временски услови у октобру би, уз краће прекиде због падавина, омогућавали обављање актуелних пољопривредних радова, као што су: берба пристиглог воћа, поврћа, грожђа и скидање њивских култура, обрада и припрема земљишта за јесењу сетву. Почетком октобра почињу оптимални рокови за сетву озимих култура које би требало испоштовати иако у првом делу месеца услови за клијање и ницање посејаних култура не би били сасвим повољни у већини пољопривредних подручја.

Октобар 2012. године карактерисало је значајно топлије време од уобичајеног са количином падавина која је на већем делу територије била у границама вишегодишњег просека. Средње дневне температуре ваздуха биле су више од просечних за 2 до 4 ºС и имале су вредност од 9-15 ºС.

Највећа позитивна одступања осредњих дневних температура ваздуха забележена су током прве две декаде месеца.Највише температуре измерене су почетком октобра када су максималне дневне температуре у већини места имале летње вредности око 30 ºС. Средње дневне температуре су биле нешто ниже од уобичајених крајем прве и почетком друге декаде и крајем месеца када су забележени и први јесењи мразеви.

Јачи мразеви регистровани су последњих дана октобра, а на висини 2m имали су интензитет од -1 до -4 ºС.

У октобру 2012. године забележен је суфицит падавина на месечном нивоу. У првој половини месеца било је само слабих падавина, углавном на територији Војводине. За пољопривреду су биле значајне падавине у другој половини октобра које су значајно побољшале стање влажности земљишта.

Временски услови током октобра су, уз краће прекиде због падавина, омогућавали обављање пољопривредних радова као што су: берба пристиглог воћа, поврћа, грожђа и скидање њивских култура, док су обрада и припрема земљишта за јесењу сетву и сама сетва озимих култура, као и вађење шећерне репе, били отежани у првој половини месеца због доста исушеног земљишта.

Почетак новембра 2012. године обележило је релативно топло и променљиво облачно време уз честу појаву падавина. Средње дневне температуре ваздуха кретале су се у интервалу од 4 до 11 ºС.

Сетва озиме пшенице је сада са добром влажношћу обрадивог земљишта олакшана, а овај посао би требало обавити до краја прве декаде новембра када се завршава толерантни рок. Температура сетвеног слоја је повољна за интензивно клијање и ницање посејаних озимих култура.КУЛТУРА_ПРОИЗВОДНЕ_2012._ГОДИНЕ'>II БЕРБА – ЖЕТВА КАСНИХ КУЛТУРА ПРОИЗВОДНЕ 2012. ГОДИНЕ
На територији града Сомбора у 2012. години жетва најважнијих касних ратарских култура обавља се на површини од 73.964 ha, од чега у сектору пољопривредних газдинстава на повшини од 59.537 ha, а у сектору правних лица која се баве пољопривредном производњом на површини од 14.427 ha, а жетвене површине појединих култура, њихова структура, како укупно на нивоу града Сомбора, тако и укупно у сектору правних лица која се баве пољопривредном производњом и укупно у сектору пољопривредних газдинстава дати су у Табели 1.

ТАБЕЛА 1 СТРУКТУРА ЖЕТВЕНЕ ПОВРШИНЕ НАЈВАЖНИЈИХ КАСНИХ РАТАРСКИХ КУЛТУРА У ПРОИЗВОДНОЈ 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

КУЛТУРА

УКУПНО ГРАД СОМБОР

СЕКТОР ПРАВ.

СЕКТОР ПОЉ.

ЛИЦА КОЈА СЕ

ГАЗДИНСТАВА

ЖЕТВЕНА'>БАВЕ ПОЉ.ПРОИЗ.

 

ЖЕТВЕНА

СТРУКТУРА

ЖЕТВЕНА

СТРУКТУРА

ЖЕТВЕНА

СТРУКТУРА

ПОВРШИНА

ПОВРШИНА

ПОВРШИНА

(ha)

(%)

(ha)

(%)

(ha)

(%)

ШЕЋЕРНА

7,674

10.38

3,714

25.74

3,960

6.65

РЕПА

 

 

 

 

 

 

МЕРКАНТИЛНИ

44,298

59.89

5,852

40.56

38,446

64.57

КУКУРУЗ

 

 

 

 

 

 

СЕМЕНСКИ

605

0.82

605

4.19

 
КУКУРУЗ

 

 

 

 

 

 

СУНЦОКРЕТ

7,253

9.81

1,367

9.48

5,886

9.89

СОЈА

9,042

12.22

2,672

18.52

6,370

10.70

ИНДУСТРИЈСКА

353

0.48

 
353

0.59

ПАПРИКА

 

 

 

 

 

 

ДУВАН

88

0.12

 
88

0.15

ПОВРЋЕ

2,128

2.88

59

0.41

2,069

3.48

КРМНО БИЉЕ

2,473

3.34

128

0.89

2,345

3.94

ОСТАЛО

50

0.07

30

0.21

20

0.03

УКУПНО:

73,964

100.00

14,427

100.00

59,537

100.00

 

 

 

 

 

 

ИЗВОР: ОБРАЗАЦ ПО- 22а и ПО-22б
До краја септембра 2012. године жетва - берба је извршена на око 66% укупне жетвене површине на територији града Сомбора.

До краја октобра 2012. године на територији града Сомбора укупна берба – жетва касних култура завршена је на око 98,5%, тј. остало је да се заврши вађење шећерне репе на површини око 13,26%, жетва- берба меркантилног кукуруза на површини од око 0,02%. Берба-жетва осталих касних јесењих култура је завршена.


До 05. новембра 2012. године жетва - берба је завршена на око 99,2% укупне жетвене површине на територији града Сомбора, а преостало је да се заврши вађење шећерне репе на око 7,38% укупне жетвене површине (сектор правних лица која се баве пољопривредном производњом још 12,68%, а сектор пољопривредних газдинстава још 1,26%), берба меркантилног кукуруза је завршена.
Овогодишњи остварени просечни приноси код најважнијих касних ратарских култура на територији града Сомбора били су следећи: шећерна репа 40,0 t/ha (сектор пољопривредних газдинстава 37,5 t/ha, а у предузећима 43,0 t/ha), меркантилни кукуруз 3,4 t/ha (сектор пољопривредних газдинстава 3,3 t/ha, а сектор правних лица која се баве пољопривредном производњом 3,7 t/ha), семенски кукуруз 1,9 t/ha, сунцокрет 2,1 t/ha (сектор пољопривредних газдинстава 2,1 t/ha, а сектор правних лица која се баве пољопривредном производњом 2,3 t/ha), соја 1,9 t/ha (сектор пољопривредних газдинстава 1,8 t/ha, а сектор правних лица која се баве пољопривредном производњом 2,1 t/ha), инд. паприка 2,8 t/ha, дуван 1,0 t/ha, поврће 12,1 t /ha (сектор пољопривредних газдинстава 15,7 t/ha, а сектор правних лица која се баве пољопривредном производњом 35,5 t/ha), крмно биље 8,6 t/ha (сектор пољопривредних газдинстава 8,4 t/ha, а сектор правних лица која се баве пољопривредном производњом 11,4 t/ha), остале касне јесење културе 4,2 t/ha, (што је и приказано и у Табели 2).
Од ових података могућа су нека мања одступања због разлике у методу прикупљања података, јер коначни подаци биће обрађени у Извештају о оствареним приносима касних усева, воћа и винограда у 2012. години чија обрада ће се извршити до краја новембра месеца.

КУЛТУРА_У_ПРОИЗВОДНОЈ_2012._ГОДИНИ_НА_ТЕРИТОРИЈИ_ГРАДА_СОМБОРА'>Табела 2 - ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРОСЕЧНИХ ПРИНОСА НАЈВАЖНИЈИХ КАСНИХ РАТАРСКИХ КУЛТУРА У ПРОИЗВОДНОЈ 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА


КУЛТУРА

ОСТВАРЕНИ ПРОСЕЧАН ПРИНОС (t/ha)

УКУПНО

СЕКТОР ПРАВ.

СЕКТОР

ЛИЦА КОЈА

ГРАД

СЕ БАВЕ

ПОЉ.

ПОЉ.ПРОИЗ.

ГАЗДИНСТАВА

ШЕЋЕРНА РЕПА

40,0

43.0

37.5

МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ

3.4

3.7

3.3

СЕМЕНСКИ КУКУРУЗ

1.9

1.9

 

СУНЦОКРЕТ

2.1

2.3

2.1

СОЈА

1.9

2.1

1.8

ИНДУСТРИЈСКА ПАПРИКА

2.8

 

2.8

ДУВАН

1.0

 

1.0

ПОВРЋЕ

16.2

35.5

15.7

КРМНО БИЉЕ

8.6

11.4

8.4

ОСТАЛО

4.2

5.0

3.1Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет