I мз налога -0Дата12.06.2016
өлшемі96.5 Kb.
#130088

I МЗ
НАЛОГА -0

0 - за уклањање огревног дрвета

0- за уклањање песка,

0- уклањање хаварисаних возила

0-за чишћење септичких јама

0- уклањање новогодишњих продаваца

0- уклањање барака и ограда

0- уклањање фрижидера

0 - налог јавним предузећима

0 - набавка посуде за смеће

0- ЈП комрад

0- за чишћење снегаРЕШЕЊА -0

- заузеће јавне површине

0 - уклањање хаварисаног возила

0 - за уклањање огревних дрва

0 - за бараке и монтажних објеката

0- изградња и уклањање септичких јама


ПРИНУДНА ИЗВРШЕЊА

ЗАХТЕВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА -0

0- прекорачења радног времена

0- заузеће јавне површине

0 - за хаварисана возила

0 - за држање домаћих животиња

0 - ванпијачна продаја

0 - поседовање септичке јаме и ВЦ

0 - непоступање по налогу

0 - уклањање смећа
ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД И ЗАПИСНИЦИ -0
ПРИЈАВА СТРАНКЕ -0
СУОЧЕЊА КОМ. ИНСПЕКТОРА И КОМ. ПОЛИЦАЈАЦА ПО ПРЕКРШАЈНИМ ПРИЈАВАМА КОД ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ВРАЊУ -


II МЗ
НАЛОГА - 10

6 - за уклањање огревног дрвета

4- за уклањање песка,

- уклањање хаварисаних возила

0- за враћање у првобитно стање

0-прикљључак на каналиѕациону мрежу

0- отпадна вода

0- налог јавним предузећима

0- набавка посуде за смеће

- уклањање са јавне површине

0-уклањање тракторске приколице

0-налог за чисћенје снега

0- за чишћење септичких јама


РЕШЕЊА -1

0 - заузеће јавне површине

- уклањање хаварисаног возила

0- за уклањање огревних дрва

1- уклањање песка

0- закуп за летњу башту

0 - за бараке и монтажних објеката

0 - за уклањање пољског WC-a


ЗАХТЕВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА-0

0- прекорачења радног времена

0- заузеће јавне површине

0- за хаварисана возила

0- за држање домаћих животиња

0- ванпијачна продаја

ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД И ЗАПИСНИЦИ -1
СУОЧЕЊА КОМ. ИНСПЕКТОРА И КОМ. ПОЛИЦАЈАЦА ПО ПРЕКРШАЈНИМ ПРИЈАВАМА КОД ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ВРАЊУ - 0


III МЗ
НАЛОГА -8

6- за уклањање огревног дрвета

2- налог за уклањање шута,

- уклањање хаварисаних возила

0- за чишћење септичких јама

0- заузеће јавне површине

0- налог за чисћенје снега

0- испустање отпадних вода

- налог јавним предузећима

0-за кошење траве

0-налог за уклањање WC

РЕШЕЊА - 0

0- заузеће јавне површине фриж. и столова

0 - уклањање хаварисаног возила

0 - за уклањање огревних дрва

0 - за бараке и монтажних објеката

0 - изградња и уклањање септичких јама

0 - уклањање домаћих животиња
ЗАХТЕВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА -0

0- прекорачења радног времена

0- заузеће јавне површине

0 - за хаварисана возила

0 - за држање домаћих животиња

0 - ванпијачна продаја

0 - поседовање септичке јаме и ВЦ

0 - непоступање по налогу

0 - уклањање смећа


ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД И ЗАПИСНИЦИ -1
АСИСТЕНЦИЈА ПРИНУДНО ИЗВРШЕЊЊЕ-

СУОЧЕЊА КОМ. ИНСПЕКТОРА И КОМ. ПОЛИЦАЈАЦА ПО ПРЕКРШАЈНИМ ПРИЈАВАМА КОД ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ВРАЊУ - 0

IV МЗ
НАЛОГА - 9

0- за уклањање огревног дрвета

0- налог за уклањање шута

0- за уклањање песка,

5-уклањање хаварисаних возила

0- уклањање фрижидера

0- уклањање домаћих животиња

0 - изношење смећа

0- кресање грана

0- налог јавним предузећима

9- уклањање са јавне површине

0- ЈП комрад


ПОКУШАЈ ИЗВРШЕЊА - 1
РЕШЕЊА -4

4-заузеће јавне површине

- уклањање хаварисаног возила

0- за уклањање песка

0 - за бараке и монтажних објеката

0 - изградња и уклањање септичких јама

0 - Јавном предуѕећу "Водовод"
ЗАХТЕВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА -1

0 - прекорачења радног времена

0- заузеће јавне површине

0 - за хаварисана возила

0 - ванпијачна продаја

1- поседовање септичке јаме и ВЦ

0 - непоступање по налогу и решењу


ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД И ЗАПИСНИЦИ -8

СУОЧЕЊА КОМ. ИНСПЕКТОРА И КОМ. ПОЛИЦАЈАЦА ПО ПРЕКРШАЈНИМ ПРИЈАВАМА КОД ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ВРАЊУ - 0
ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ГРАДСКА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ЗА JUN 2015     V МЗ
НАЛОГА -12

- за уклањање огревног дрвета

- за уклањање песка,

4- налог јавним предузећима

- уклањање хаварисаних возила

- уклањање барака и летњих башти

3- за спајање на канализациону мрежу

0- за чишћење снега

0 - Рекламне паное

0- за набавку канти за смеће

5-Налог за заузеће јавне површине
РЕШЕЊА -0

- заузеће јавне површине

- уклањање хаварисаног возила

- за уклањање летње баште

0 - за бараке и монтажних објеката

0 - изградња и уклањање септичких јама

0 - уклањање фрижидера

0 - за испуштање фекалних вода

0 - Јавном предуѕећу "Водовод"
ЗАХТЕВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА -5

0- прекорачења радног времена

0 - заузеће јавне површине (паркинга)

2 - за хаварисана возила

0 - за испуштање отпадних и фекалних вода

3 - ванпијачна продаја

0- непоступање по налогу- принудна извршења
ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД И ЗАПИСНИЦИ - 7
ПРИЈАВА СТРАНКЕ

СУОЧЕЊА КОМ. ИНСПЕКТОРА И КОМ. ПОЛИЦАЈАЦА ПО ПРЕКРШАЈНИМ ПРИЈАВАМА КОД ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ВРАЊУ


VI МЗ
НАЛОГА -

0- за уклањање огревног дрвета

0- за уклањање песка,

- уклањање хаварисаних возила

0- уклањање шута

0- уклањање барака и ограда

0- за спровођење отпадних вода са клима уређаја

0- налог јавним предузећима

0 - Уклањање сеп. јаме ипољског ВЦ

0- Налог за чисћенје снега

- Уклањање са јавне површине

РЕШЕЊА - 0

0- заузеће јавне површине

0- уклањање хаварисаног возила

0 - за уклањање огревних дрва

0 - за бараке и монтажних објеката

0 - изградња и уклањање септичких јама

0 - уклањање домаћих животиња

0 - за јавно предузеће


ЗАХТЕВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА -0

0 - прекорачења радног времена

0 - заузеће јавне површине

0 - за хаварисана возила

0 - ванпијачна продаја

0 - поседовање септичке јаме и ВЦ

0 - непоступање по налогу

0 - уклањање смећа
АСИСТЕНЦИЈА ПРИНУДНО ИЗВРШЕЊЊЕ-
ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД И ЗАПИСНИЦИ -
СУОЧЕЊА КОМ. ИНСПЕКТОРА И КОМ. ПОЛИЦАЈАЦА ПО ПРЕКРШАЈНИМ ПРИЈАВАМА КОД ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ВРАЊУ - 0


VII МЗ
НАЛОГА

0 - за уклањање огревног дрвета

- за уклањање песка,

- уклањање хаварисаних возила

0 - уклањање фрижидера

0 - за сечење и подкресивање дрвета

- уклањање барака и ограда

0 - налог јавним предузећима

0 - набавка посуде за смеће

- Уклањање сеп јаме и пољског ВЦ

- уклањање са јавних површина

- ЈП комрад


РЕШЕЊА -

- заузеће јавне површине

0 - уклањање хаварисаног возила

0 - за уклањање огревних дрва

0 - за бараке и монтажних објеката

0 - изградња и уклањање септичких јама

0 - уклањање домаћих животиња
ЗАКЉУЧАК О ПРИНУДНОМ ИЗВРШЕЊУ-0
ЗАХТЕВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА -0

0 - прекорачења радног времена

0 - заузеће јавне површине

0 - за хаварисана возила

0 - ванпијачна продаја

0 - поседовање септичке јаме и ВЦ

0 - непоступање по налогу

0 - уклањање смећа
ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД И ЗАПИСНИЦИ -
СУОЧЕЊА КОМ. ИНСПЕКТОРА И КОМ. ПОЛИЦАЈАЦА ПО ПРЕКРШАЈНИМ ПРИЈАВАМА КОД ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ВРАЊУ - 0


МЗ - Врањска Бања
НАЛОГА - 0

0 - за уклањање огревног дрвета

0- за уклањање песка,

0- уклањање хаварисаних возила

0- уклањање фрижидера

0- уклањање домаћих животиња

0- уклањање барака и ограда

0- отпадна вода

0- налог јавним предузећима

0 - набавка посуде за смеће

0- Уклањање септ. јаме и пољског ВЦ

0- Чишћење мини депонија


РЕШЕЊА - 0

0- заузеће јавне површине

0 - уклањање хаварисаног возила

0 - за уклањање огревних дрва

0 - за бараке и монтажних објеката

0- изградња и уклањање септичких јама

0 - уклањање домаћих животиња

0- чипшћење септичке јаме

0-постављање бетонског поклопца за шахт
ЗАХТЕВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА -0

0 - прекорачења радног времена

0 - заузеће јавне површине

0 - за хаварисана возила

0 - за држање домаћих животиња

0 - ванпијачна продаја

0 - поседовање септичке јаме и ВЦ

0- непоступање по налогу

0- уклањање смећа


ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД И ЗАПИСНИЦИ - 0
СУОЧЕЊА КОМ. ИНСПЕКТОРА И КОМ. ПОЛИЦАЈАЦА ПО ПРЕКРШАЈНИМ ПРИЈАВАМА КОД ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ВРАЊУ - 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

УКУПНО ИЗДАТИХ:

НАЛОГА -39:

РЕШЕЊА - 5;

ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА -6; ИНСПЕКЦИЈСКИХ ПРЕГЛЕДА И ЗАПИСНИКА НА ЛИЦУ МЕСТА -17;СУОЧЕЊA И СВЕДОЧЕЊА КОМУНАЛНИХ ИНСПЕКТОРА И ПОЛИЦАЈАЦА У ПОСТУПКУ КОД ПРЕКРШАЈНОГ СУДА

ПРИЈАВА СТРАНКЕ -4

Принудна извршења- 1

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет