«Жануарлар систематикасы» 5В080300 «Аң өсіру және аңшылык», 5В060700 «Биология», мамандықтарына арналғанДата17.07.2016
өлшемі175 Kb.

042-18.22.1.8/01-2013

№ басылым 2013ж.

беттің беті

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18.22.1. 8/01.2013

ПОӘК

«Жануарлар систематикасы» пәнінің оқытушысына арналған жұмыс бағдарламасы№ басылым

ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«Жануарлар систематикасы»

5В080300 «Аң өсіру және аңшылык», 5В060700 «Биология»,

мамандықтарына арналған
ОҚЫТУШЫ ҮШІН ПӘННІҢ ОҚУ- ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Семей- 2013Алғы сөз


I. Құрастырған

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен» кафедрасының профессор м.а. қызметін атқарушы Тугамбаева Салима Манатовна «_____»_______2013 жыл

2. Талқыланды:

2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен» кафедрасының мәжілісінде.

Хаттама «_____ »_________2013 жыл, №

Кафедра меңгерушісі ______________ Тугамбаева С.М.


2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде

Хаттама «____»__________ 2013 жыл, №


Төраға _________________ А.Тлеубаева
3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралды және баспаға ұсынылды


Хаттама «______»____________2013 жыл, №

ОӘК төрайымы_____________Г. Искакова


4. БАСЫЛЫМ №_____ «_____» ________20____ жыл орнына енгізілген

Мазмұны


  1. Қолданылу аймағы

  2. Нормативтік сілтемелер

  3. Жалпы ережелер

  4. Оқытушыларға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны

  5. Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптардың тізімі

  6. Пән бойынша оқу- әдістемелік карта

  7. Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

Әдебиеттер


  1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Жануарлар систематикасы» пәнінің оқытушыларға арналған оқу жұмыс бағдарламасы 5В080300 «Аң өсіру және аңшылык», 5В060700«Биология» мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің құрамына кіреді. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, актуальдылығымен, курс саясатымен, студенттер оқу процесінде игеретін тәжірибелер мен машықтардың тақырыптарымен таныстырады.
2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Осы әзірленген «Жануарлар систематикасы» ПОӘК мына құжаттар талабына, ұсыныстарына сай, пәннің оқу барысын ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- Шәкәрім атындағы Семей мемлекетік университетінің элективті пәндердін каталогы

-Шәкәрім атындағы Семей мемлекетік университетінің ПОӘК стандарты 042- РГКП-СГУ-8-2007

документациялық кұжаттар

042-1.01-2013 Құжаттандыру процедурасы «Пәннің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны».

3 . ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны

Жануарлардың негізгі типтерінің және кластарының өкілдерімен таныстыру, олардың морфологиясын, физиологиясын, экологиясын, этологиясын, көбеюін, дамуын, маңызын, филогениясын оқып білу. Халыкаралык ғылыми терминдерді меңгерту. Лабораториялық күралдармен жумыс істеуді үйретіп, тірі организмдерді бакылап, объектілермен өз бетімен жүмыс істеуге дағдыландыру.

3.2. Курстың мақсаты:

Жануарлардың алуан түрлілігін, күрылыстарының ерекшеліктерін, тіршілік әрекетін, ортаға бейімдеушілігін, таралу зандылыктарын зерттеу, олардың өнімділігін арттыру, тиімді пайдалану мен оның табиғаттағы корын сактау.

3.3. Пәннің негізгі міндеті:

Жануарлардың көптүрлілігін, олардың шығу тегін, оргаңдар жүйесінің күрылысын, систематикасын, таралуын, тіршілік ортасымен байланысын және адам үшін манызын көрсету. Типті, оның кластарын, казіргі системаға сәйкес теменгі сатыларынан жоғарыларына дейін зерттеу әрбір топтардың ерекшеліктері туралы түсінік беріп коймай, оларды пайда болуы мен туысты кара -катынастарын, қүрылысы мен органдар жүйесінің эволюциясын және олардың функционалдык байланыстарын бакылауға мүмкіндік береді.
3.4. Пәнді оқу барысында студент:
- Жануарлардың көптүрлілігін және олардың калыптасуын негізгі заңдылыктарын әртүрлі топтарын биологиялык прогресі немесе регресінің себептерін, органдар жүйелерінің күрылысын, хордалы жануарлардың негізгі өкілдерінін систематикасы мен эволюциясын, омырткалыларының экологиялык жүйелердегі орны мен маңызын шаруашылыктык және кәсіптік манызын білу тиіс;

- ғылыми мәселелерді коя білуге, лабораториялык және далалык жағдайларды зерттеу жүмыстарын іске асыруға практикалык дағды алу ;

-алған білімін ғылыми және практикалыкмәселелердің шешуге , түрлердің биологиялык ерекшеліктерін екшелеуге , өсім діктер мен жануарлар әлем інің; эволюциясындағы әртүрлі топтарының маныздылығын аныктауға колдана білуітиіс.

3.5. Курстың пререквизиті: зоология, жануарлар физиологиясы, терісі бағалы андардын биологиясы

3.6. Курстың постреквизиті: «Жұптұяқтылар физиологиясы»,«Андар мен кұстарды аулау және аңшылықтану», «Қорық ісі»
- Оқу жоспарының көшірмесі
кесте 1


Курс

Сем

естр


Не

сие


Дәріс (са

ғат)


ТӘЖ (са

ғат)


ОБСӨЖ (са

ғат)


СӨЖ (са

ғат)


Жиыны (са

ғат)


Қортынды бақылау түрі

2, 4

3, 7

3

15

30

45

45

135

емтихан

4. Оқытушыларға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны

Кесте 2


Тақырып атауы

Сағат саны

Дәріс тақырыптары

1

2

Жануарлар систематикасы пәні және оның міндеттері

1

Қоянтәрізділер отрядының систематикасы шиқылдақтар, қояндар

1

Кеміргіштер отрядының систематикасы тиіндер тұқымдасы


1

Кеміргіштер отрядының систематикасы тышқандар тұқымдасы

1

Жыртқыштар отрядының систематикасы иттер тұқымдасы касқыр, шибөрі


1

Жыртқыштар отрядының систематикасы иттер тұқымдасы, туыс түлкілер


1

Жыртқыштар отрядының систематикасы иттер тұқымдасы туыс жанаттар

1

Жыртқыштар отрядының систематикасы аюлар тұқымдасы

1

Жыртқыштар отрядының систематикасы сусарлар

тұқымдасы1

Жыртқыштар отрядының систематикасы мысықтар тұқымдасы

1

Ескекяқтылар отрядының систематикасы. Тюлендер, морждар, нағыз тюлендер

1

Жұптұяқтылар отрядының систематикасы.Күйісқайтармайтындар отряд тармағы. Шошқалар, бегемоттар тұқымдасы


1

Жұптұяқтылар отрядының систематикасы.Күйісқайтаратындар отряд тармағы. Құдырлар, бұғылар тұқымдасы


1

Жұптұяқтылар отрядының систематикасы, қуысмүйізділер тұқымдасы


1

Тақтұяқтылар отрядының систематикасы, жылқылар, тапирлар, мүйізтұмсықтар тұқымдастары


1

Тәжірибелік сабақтар

Жануарлардын классификациясы

2

Шиқылдақтар, қояндар отрядының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы

2

Тиіндер тұқымдасының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы

2

Тышқандар тұқымдасының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


2

Иттер тұқымдасы касқыр, шибөрінің систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы2

Иттер тұқымдасы, туыс түлкілердір систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы2

Иттер тұқымдасы туыс жанаттардың систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


2

Аюлар тұқымдасының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


2

Сусарлар тұқымдасының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


2

Мысықтар тұқымдасының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


2

Ескекяқтылар отрядыдың систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


2

Шошқалар, бегемоттар тұқымдасының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


2

Құдырлар, бұғылар тұқымдасының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


2

Куысмүйізділер тұқымдасы систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы2

Жылқылар, тапирлар, мүйізтұмсықтар тұқымдастарының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы2


5. Студенттердің өздік жүмыстарының тақырыптары

5.1. Қояндар. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

5.2. Шошка. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

5.3. Құндыздар. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

5.4. Соқырлар. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

5.5 Ақ күзен. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

5.6. Сары күзен. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

5.7 Шұбар күзен. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

5.8. Сілеусіндер. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

5.9. Бархатты мысық. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

5.10. Жанаттар. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

5.11. Тарбаған. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

5.12. Теңіз арыстаны. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

5.13. Моржды тюлендер. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

5.14. Теңіз пілі. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

5.15. Дельфиндер. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.


6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

Кесте 3Тақырыбы

Көрнекті күралдар, ТОҚ, плаккаттар

Өз бетімен дайындалуға арналған сұрактар

Бақылау түрлері

Дәрістер

Тәжіребелік сабақтар


1

2

3

4

5

Жануарлар систематикасы пәні және оның міндеттері

Жануарлардын классификациясы

Слайдтар, схемалар

Қояндар. Систематикасы.Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.


ТК

Қоянтәрізділер отрядының систематикасы шиқылдақтар, қояндар

Шиқылдақтар, қояндар отрядының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы

Слайдтар, схемалар

Шошка. Систематикасы.Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.


ТК

Кеміргіштер отрядының систематикасы тиіндер тұқымдасы


Тиіндер тұқымдасының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы

Слайдтар, схемалар

. Құндыздар. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.

ТК

Кеміргіштер отрядының систематикасы тышқандар тұқымдасы

Тышқандар тұқымдасының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


Слайдтар, схемалар

Соқырлар. Систематикасы.Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.


ТК

Жыртқыштар отрядының систематикасы иттер тұқымдасы касқыр, шибөрі


Иттер тұқымдасы касқыр, шибөрінің систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызыСлайдтар, схемалар

Ақ күзен. Систематикасы.Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.


ТК

Жыртқыштар отрядының систематикасы иттер тұқымдасы, туыс түлкілер


Иттер тұқымдасы, туыс түлкілердір систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызыСлайдтар, схемалар

Сары күзен. Систематикасы.Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.


ТК

Жыртқыштар отрядының систематикасы иттер тұқымдасы туыс жанаттар

Иттер тұқымдасы туыс жанаттардың систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


Слайдтар, схемалар

Шұбар күзен. Систематикасы.Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.


ТК

Жыртқыштар отрядының систематикасы аюлар тұқымдасы

Аюлар тұқымдасының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


Слайдтар, схемалар

Сілеусіндер. Систематикасы. Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы

ТК

Жыртқыштар отрядының систематикасы сусарлар

тұқымдасыСусарлар тұқымдасының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


Слайдтар, схемалар

Бархатты мысық. Систематикасы.Кұрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.


ТК

Жыртқыштар отрядының систематикасы мысықтар тұқымдасы

Мысықтар тұқымдасының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


Слайдтар, схемалар

Жанаттар. Систематикасы.Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.


ТК

Ескекяқтылар отрядыдың систематикасы. Тюлендер, морждар, нағыз тюлендер

Ескекяқтылар отрядыдың систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


Слайдтар, схемалар

Тарбаған. Систематикасы.Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.


ТК

Жұптұяқтылар отрядының систематикасы.Күйісқайтармайтындар отряд тармағы. Шошқалар, бегемоттар тұқымдасы


Шошқалар, бегемоттар тұқымдасының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


Слайдтар, схемалар

Теңіз арыстаны. Систематикасы.Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.


ТК

Жұптұяқтылар отрядының систематикасы.Күйісқайтаратындар отряд тармағы. Құдырлар, бұғылар тұқымдасы


Құдырлар, бұғылар тұқымдасының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызы


Слайдтар, схемалар

Моржды тюлендер. Систематикасы.Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.


ТК

Жұптұяқтылар отрядының систематикасы, қуысмүйізділер тұқымдасы


Куысмүйізділер тұқымдасы систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызыСлайдтар, схемалар

Теңіз пілі. Систематикасы.Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.


ТК

Тақтұяқтылар отрядының систематикасы, жылқылар, тапирлар, мүйізтұмсықтар тұқымдастары


Жылқылар, тапирлар, мүйізтұмсықтар тұқымдастарының систематикасы, физиологиясы, таралуы, көбеюі және өсіп дамуы, халық шаруашылығындағы маңызыСлайдтар, схемалар

Дельфиндер. Систематикасы.Құрылыс ерекшелігі. Таралуы. Көбеюі мен дамуы.


ТК


7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

Кесте 4Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдарының атаулары

Экземпляр саны

Студент саны

Қамтамасыздану%

1

2

3

4

Жумалиев М. К. Жануар әлемінің биоалуантүрі. А-2007


10

42

25

Соколов В.Е. Систематика млекопитающих. М..Высшая школа.1977.


13

42

25

Тейлор. Биология 1-3 тома 2007 г

10

25

50

Гвоздева Е В. и другие. Млекопитающие Казахстана. I-IV т. Алма-Ата.1982.

5. Гвоздева ЕВ. и другие. Млекопитающие Казахстана. I-PV т. Алма-Ата.1982.
20

42

50

Гвоздева ЕВ. и другие. Млекопитающие Казахстана. I-1Y т. Алма-Ата. 1983.20

42

50

Наумов С.Л. Зоология позвоночных М. 1973

76

42

100

Юдин А. Зоология М. 2006

10

42

25


8. Әдебиеттер.

8.1. Негізгі:

1. Жумалиев М. К. Жануар әлемінің биоалуантүрі. Алма – Ата 2007

2. Соколов В. Е. Систематика млекопитающих. М.Высшая школа.1977.

3. Тейлор Д, Грин Н., Стаут У. . Биология 1-3 тома М. «Мир» 2007

4. Гвоздева ЕВ. и другие. Млекопитающие Казахстана. I-IV т. Алма-Ата.1981.

4. Гвоздева ЕВ. и другие. Млекопитающие Казахстана. I-IV т. Алма-Ата.1982.

5. Гвоздева ЕВ. и другие. Млекопитающие Казахстана. I-PV т. Алма-Ата.1983.

6. Наумов СЛ. Зоология позвоночных М. 1973

7. Бобровский НА. и др. Курс Зоологии. Т.2. Хордовые. М. 1966.

8. Наумов Н.П., Карташов Н.Н.. Зоология позвоночных.Ч.1.2.М., 1979

9. Юдин А. Зоология М. 2006

8.2. Қосымша:

10. Одум М. Основы экологии. М., 1975.11. Карташов НА. и др. Практикум по зоологии позвоночных М.. 1969.

12. Гуртовой Н.Н. и др. Практическая зоотомия позвоночных. М..1976.1978.1994
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет