Животна форма појам и класификацијаДата18.07.2016
өлшемі31.96 Kb.
Испитна питања – ОПШТА ЕКОЛОГИЈА

 1. Екологија - дефиниција,

 2. Екологија - подела

 3. Екологија - однос према другим наукама

 4. Нивои организације живог света; хијерархија еколошких система

 5. Животна форма - појам и класификација

 6. Концепт и генеза појма еколошке нише

 7. Еколошка валенца

 8. Либигово правило

 9. Тинеманово правило

 10. Шелфордово правило

 11. Класификација еколошких фактора

 12. Температура као еколошки фактор - екстремне температуре

 13. Температура као еколошки фактор - брзина развића

 14. Температура као еколошки фактор - термичка стратификација

 15. Светлост као еколошки фактор

 16. Светлост - понашање и фотопериодизам

 17. Влажност средине као еколошки фактор

 18. Едафски фактори и земљишна фауна

 19. Земљиште као животна средина

 20. Хемизам водене средине

 21. Популација као еколошки систем

 22. Класификација квантитативних метода у демекологији

 23. Просторни распоред популације

 24. Миграторна и дисперзивна кретања

 25. Узрасна структура популације

 26. Наталитет

 27. Морталитет

 28. Стопе раста популације

 29. Облици популационе динамике;

 30. Фактори регулаторни механизми динамике популације

 31. Интраспецијска компетиција; ареал активности

 32. Хетеротипски биотички односи – ПРОБИОЗЕ

 33. Хетеротипски биотички односи – СИМБИОЗЕ

 34. Хетеротипски биотички односи – АНТИБИОЗЕ

 35. Интерспецијска компетиција

 36. Интерспецијски односи- предатор-плен

 37. Интерспецијски односи- паразит-домаћин

 38. Мутуализам

 39. Аменсализам и алелопатија

 40. Концепт диверзитета заједнице; индекси диверзитета

 41. Категорије трофичких односа и типови исхране

 42. Климатска правила

 43. Бергманово правило

 44. Аленово правило

 45. Глогерово правило

 46. Фенофазе

 47. Биом (предео)

 48. Биохора

 49. Дефинишите станиште и биотоп

 50. Шта је то биоценоза?

 51. Шта подразумевамо под појмом састав биоценозе?

 52. Шта подразумевамо под појмом структура биоценозе?

 53. Према којим критеријумима можемо класификовати биоценозе?

 54. Која три процеса доводе до раздвајања заједница?

 55. Шта је то екотон?

 56. Шта је то ивични ефекат?

 57. Како делимо врсте у заједници према њиховом степену доминације?

 58. Каква је разлика између ланаца испаше (предатора/паразита) и ланаца сапрофита?

 59. Шта је то диверзитет заједнице?

 60. Шта је то минумум ареала?

 61. Шта у заједници одређују доминантне врсте, а шта мање бројне врсте?

 62. Шта се дешава са диверзитетом заједнице у стресним условима?

 63. Које компоненте диверзитета постоје?

 64. Шта означавају појмови алфа, бета и гама диверзитет?

 65. Каква је веза између великог диверзитета заједнице и стабилности?

 66. Каква је веза између високог продуктивитета заједнице и диверзитета?

 67. Како називамо краткорочне промене у биоценози?

 68. Како називамо дугорочне промене у биоценози?

 69. Шта је то екосистем?

 70. Којих је шест основних компоненти екосистема?

 71. Којих је шест основних процеса у екосистему?

 72. Шта су то макроконзументи, а шта микроконзументи?

 73. Какав је био однос продукције и респирације током геолошке историје?

 74. Шта је резултат ексцеса органске продукције над респирацијом током геолошке историје?

 75. Који типови респирације постоје и шта је оксидант у сваком од њих?

 76. Од чега настаје хумус?

 77. Шта се подразумева под појмом хомеорезе?

 78. Шта је то бруто примарна продукција?

 79. Шта је то нето примарна продукција?

 80. Шта је то нето продукција заједнице?

 81. Шта је то секундарна продукција?

 82. Шта представља ланац исхране?

 83. Чему је једнака асимилација на одређеном трофичком нивоу?

 84. Да ли енергија расте или опада са повећањем трофичког нивоа?

 85. Да ли еколошка ефикасност расте или опада са повећањем трофичког нивоа?

 86. Проток енергије у шумским екосистемима највећим делом иде кроз које трофичке ланце и зашто?

 87. Проток енергије у маринским екосистемима највећим делом иде кроз које трофичке ланце и зашто?

 88. Шта су то трофичке пирамиде?

 89. Који типови трофичких пирамида постоје?

 90. Шта је то еколошка сукцесија?

 91. Шта су то серални стадијуми?

 92. Какав је однос П/Р у раним фазама еколошке сукцесије, а какав у зрелим и шта то значи?

 93. Каква је биомаса, а каква нето продукција заједнице у раним фазама еколошке сукцесије, а какав у зрелим?

 94. Какве су ширине ниша у у раним фазама еколошке сукцесије, а какве у зрелим?

 95. Шта је то језерска сукцесија?

 96. Каква је величина организама (нарочито аутотрофних) у раним фазама еколошке сукцесије, а какав у зрелим и зашто?

 97. Какав је однос р-селекционисанх и К-селекционисаних организама у у раним фазама еколошке сукцесије, а какав у зрелим?

 98. Шта је то примарна сукцесија?

 99. Шта је то секундарна сукцесија?

 100. Шта је то климаксна заједница?

 101. Шта је то циклични климакс?

 102. Дефинишите биосферуДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет