Өсімдік шаруашылығы мен жер өңдеудегі пәндерінің оқу әдістемелігіДата13.06.2016
өлшемі237.15 Kb.
#133139

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Агротехнология кафедрасы

6М080100 Агрономия мамандығының студенттеріне арналғанӨсімдік шаруашылығы мен жер өңдеудегі пәндерінің оқу әдістемелігі

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар 2013г.Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
ПМУ ҰС Н 7.18.4/19БЕКІТЕМІН

АТФ деканы

___________ Т.Бексеитов
2013ж. «___»____________

Құрастырушы: профессор, а/ш.ғ.д. ________ У.Альмишев


Агротехнология кафедрасы
«5В080100» Агрономия мамандығының (тарының) күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған Агрометеорология пәндерінің оқу әдістемелігі пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________2013ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
2013ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ К.Мухаметкаримов 2013 ж. «____» _____
Агротехнология факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 2013 ж. «__»_____

№___ хаттама


ОӘК төрағасы _____________К.Сейтханова 2013 ж. «_____»___________

1. Оқу пәнінің паспорты
Пәнннің атауы Агрометеорология
Кредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 2 кредит

Курс: 2

Семестр: 3Барлық аудиториялық сабақ – 30 сағат

Лекциялар – 15 сағат

Тәжірибелік/ семинарлық сабақтар – 15

СРС – 120 сағат

Сонын ішінде ОСӨЖ – 40

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 150 сағатБақылау формасы

Емтихан - 3 семестрПеререквизиттері: Кәсіптік пәнінің негізгі сұрақтарын жақсы игеру үшін студент келесі пәндерден білімі болуы қажет: метеорология, климатология, биология, топырақтану

Постреквизиттері: : земледелие, растениеводство, мелиорация.
2. Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Альмишев У.Х. – агротехнология кафедрасының профессоры, а/ш.ғ.д.

«Агротехнология» кафедрасы, А1 корпусында (мекен-жайы), А1-113 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 87182(673685) ішкі 1295.
3. Пәнінің мақсаты мен міндеттері

Пәннің негізі Агрометеорология негіздері


Пәнді оқытудың мақсаты: Әр әймақта болып жатқан метеорологиялық, климаттық, гидрологиялық үдерістердің ауылшарцашылық салаларына келтіретін әсерлеріне сараптама жасай білу.
Пәнді оқытудың міндеттері

- қазіргі кездегі ауылшаруашылық саласынаа, оның мамандандырылылуына метеорологиялық және климаттық өзгерістердің әсеріне; метеорологиялық үдерістердің топырақтың беткі қабатына, құнарлығына, өсімдіктердің (агрофитоценоз дардың) өсіп-өнуіне, ауылшаруашылығындағы малдарға, жәндіктер мен өсімдік ауруларына келтіретін әсерлерге жалпы сараптама жасай білу.


4. Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Студент пәнді оқу нәтижесінде келесі жағдайлардан түсінік алуға міндетті: Жалпы агрометеорология пәнің оқытудың әдістемесін, тәсілін, пәннің барлық тақырыптарын жан-жақты талқылаудың әдістемесін игеруі міндетті. Әрбір тақырыпқа байланысты дәрісті, практикалық сабақтарды, зертханалық сабақтарды өткізудің әдістік ерекшелігін және ғылыми ұштастыра білу жөнінде түсінік алу.

білу керек:

- агрометеорологиялық жобалау әдістерін және ауылшаруашылығының мамандандыру салаларын сараптауды;

- климаттық ресурстарды тиімді пайдалану үшін жүргізілетін агротехникалық ларды жақсарту;

- мелиорациялық шараларды жүргізуде агроклиматтық өзгерістерді жекелеген танаптарға сәйкестендіру пайдалану, жекелеген өсімдіктер өнімін өндіруде индустриалды жаңа технологияларды пайдала білу;

- ауа райының өзгеруіне қарай тиімді агротехникалық жұмыстарды жүргізе білу;

- ауылшаруашылығы саласына опаттық жағдай әкелетін климаттық үрдістерге арнайы жүргізілетін агротехникалық шараларды уақытымен пайдалана білу жолдары.

- ауылшаруашылығына байланысты мемлекеттің барлық сұрақтары;

істей білуі керек:


 • жер өндеудің негізгі биологиялық заңдарын (әр түрлі өсімдікке қоршаған ортаның әсерінің сан түрлілігі; өсімдікке қажетті элементтер қасиеттерінің теңділігі; минимум заңы; оптимум заңы; өсімдіктердің кезендік бөліктері; фотокезеңдік реакция заңы; ауысым заңы) тиімді пайдалану жолдарын; ;

 • жер бедерінің, өсімдіктер тығыздығының және қар жамылғысының топырақ температурасына келтіретін әсерін анықтай білу;

 • топырақ қабатындағы температураны өлшей білу;

 • ауа температурасын өлшеу;

 • топырақ ылғалдылығын өлшей білу;

 • жекелеген танаптардағы булану процестерін анықтау;

 • тәуліктік және жылдық түсетін жауын-шашын мөлшерін анықтау;

 • топырақтағы ылғал мөлшерін анықтау;

келесідей тәжірибелік дағдыларды алу:

 • өсімдік шаруашылығы мен жер өңдеу пәндерін оқыта алу, тәжірибелік жағын зертханада қоя білу, зертханалық сабақтарды іс жүзінде жасай алу дағдылары және далалық жағдайда тәжірибелік іс-әрекеттерді істей алу дағдылары, ғылыми негіздеу дағдылары болу керек.

құзырлы болу:

- ауылшаруашылығына байланысты мемлекеттің барлық сұрақтары;

- егістік дақылдарының морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері,мәні;

- дақылдарды өңдірудің жаңа технологияларын;

- ауылшаруашылық өнімдерінің сапасын көтерудің жолдары мен тәсілдерін,сапаны төмендетпеуді және еңбек шығының қысқарту мен өнімді өңдіруге жұмсалатын шығынды азайтуды білу керек.
5. Пәнді игерудің тақырыптық жоспары
Академиялық сабақтарды сабақ түріне байланысты бөлу
Тақырыптардың аты

Сағат саңы

СӨЖ

Дәріс.

Тәжірибелік(семинарлық)

Студиял

ық зертханалық, жекеБарлығы

Сонын ішінде ОСӨЖ

1

Жер атмосферасы және оның ауылшаруашылық өндірісіне әсері

1

1
10

3

2

Жылу энергиясы. Топырақ және ауа температураларының режимі

1

1
10

3

3

Булану және оның конденсациясы. Атмосфералық жауын-шашын

1

1
10

3

4

Топырақ ылғалдылығы. Жердің беткі қабатындағы жел ағымдары

1

1
10

3

5

Қазақстан еліне тән ауылшаруашылық саласына залал келтіретін метеорологиялық үдерістер.

1

1
10

3

6

Агрометеорологиялық жобалар

1

1
10

3
Барлығы: 150 (2 кредит)

15

15
120

40

6. Дәрістік сабақтардың мазмұныТақырып 1. Жер атмосферасы және оның ауылшаруашылық өндірісіне әсері

Жоспар:

 1. Топырақтың беткі қабатының атмосфералық және топырақ қабаттары ауасының құрамы.

 2. Биіктікке қарай ауа қысымының өзгеруі.

 3. Атмосфералық қысымды өлшеу құралдары.

 4. Атмосфералық өзгерістерді зерттеу әдістері

Әдебиеттер:

 1. Лосев А.П.Агрометеорология. М.,2004-301с.

 2. Лубнин М.Г. Влияние агрометеорологических условий на работу сельскохозяйственных машин и орудий. Л.2003 – 117с.

 3. Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. Л. 2005-295с

 4. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии. Л, 2004 – 184с.

 5. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология М., 2002 – 424с.

 6. Руднев Г.В. Агрометеорология. Л, 2000-272с.


Тақырып 2. Жылу энергиясы. Топырақ және ауа температураларының режимі

Жоспар:

 1. Жылу энергиясы және өсімдік.

 2. Жылу энергиясын өлшеу құралдары.

 3. Егістер мен жаяжайлардағы радиациондық режимдер.

 4. Ауылшаруашылығындағы күн энергиясын тиімді пайдалану жолдары

Әдебиеттер:

 1. Лосев А.П.Агрометеорология. М.,2004-301с.

 2. Лубнин М.Г. Влияние агрометеорологических условий на работу сельскохозяйственных машин и орудий. Л.2003 – 117с.

 3. Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. Л. 2005-295с

 4. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии. Л, 2004 – 184с.

 5. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология М., 2002 – 424с.

 6. Руднев Г.В. Агрометеорология. Л, 2000-272с.Тақырып 3. Булану және оның конденсациясы. Атмосфералық жауын-шашын

Жоспар:

 1. Топырақтың беткі қабатының, судың беткі қабатының және өсімдіктердегі булану үрдістері.

 2. Тәуліктік және жылдық булану.

 3. Булануды өлшеу құралдары.

 4. Танаптардағы булану көрсеткіштерін төмендету жолдары.

 5. Бу конденсациясы және сублимация.

 6. Тәуліктік және жылдық түсетін жауын-шашын.

 7. Жаңбыр мөлшерінің ауылшаруашылық саласына әсері.

 8. Қар жамылғысы

Әдебиеттер:

 1. Лосев А.П.Агрометеорология. М.,2004-301с.

 2. Лубнин М.Г. Влияние агрометеорологических условий на работу сельскохозяйственных машин и орудий. Л.2003 – 117с.

 3. Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. Л. 2005-295с

 4. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии. Л, 2004 – 184с.

 5. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология М., 2002 – 424с.

 6. Руднев Г.В. Агрометеорология. Л, 2000-272с.


Тақырып 4. Топырақ ылғалдылығы. Жердің беткі қабатындағы жел ағымдары

Жоспар:

1.Топырақ ылғалдылығының негізгі ерекшеліктері және олардың топырақ қабатындағы жылжуы.

2. Топырақ ылғалдылығын өлшеу методикасы.

3.Топырақ ылғалдылығын реттеу.

4.Жел үрдістері.

5. Тәуліктік және жылдық жел ағымдары

6.Жергілікті жел ағымдары.

7. Жел ағымдары және ауылшаруашылығыӘдебиеттер:

 1. Лосев А.П.Агрометеорология. М.,2004-301с.

 2. Лубнин М.Г. Влияние агрометеорологических условий на работу сельскохозяйственных машин и орудий. Л.2003 – 117с.

 3. Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. Л. 2005-295с

 4. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии. Л, 2004 – 184с.

 5. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология М., 2002 – 424с.

 6. Руднев Г.В. Агрометеорология. Л, 2000-272с.Тақырып 5. Қазақстан еліне тән ауылшаруашылық саласына залал келтіретін метеорологиялық үдерістер.

Жоспар:

 1. Құрғақшылық және аңызақ.

 2. Топырақ жел эрозиясы.

 3. Бұршақ және оның пайда болуы.

 4. Жанбыр түрлері үсіктер.

 5. Өсімдіктердің суыққа төзімділігі.

 6. Ауа райының өсімдіктерге жайсыз кезеңдері және оларменг күресу жолдары.


Әдебиеттер:

 1. Лосев А.П.Агрометеорология. М.,2004-301с.

 2. Лубнин М.Г. Влияние агрометеорологических условий на работу сельскохозяйственных машин и орудий. Л.2003 – 117с.

 3. Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. Л. 2005-295с

 4. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии. Л, 2004 – 184с.

 5. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология М., 2002 – 424с.

 6. Руднев Г.В. Агрометеорология. Л, 2000-272с.


Тақырып 6. Агрометеорологиялық жобалар

Жоспар:

 1. Агрометеорологиялық жобалар.

 2. Фенологиялық жобалар.

 3. Күздік өсімдіктердің қыстап шығу көрсеткіштерін зерттеу.

 4. Негізгі астықтұқымдастардың, шөптердің, жайылымдық пен шабындықтардың өнімділігі, оның сапасына сараптама.

 5. Суармалы егістік өнімдері мөлшерлеріне жоба жасау.

Әдебиеттер:

 1. Лосев А.П.Агрометеорология. М.,2004-301с.

 2. Лубнин М.Г. Влияние агрометеорологических условий на работу сельскохозяйственных машин и орудий. Л.2003 – 117с.

 3. Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. Л. 2005-295с

 4. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии. Л, 2004 – 184с.

 5. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология М., 2002 – 424с.

 6. Руднев Г.В. Агрометеорология. Л, 2000-272с.

7. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны (семинарлық,зертханалық, студиялық, жеке),Тақырып 1. Кіріспе. Мақсаты,міндеттері. Пәндердің даму тарихы.

Жоспар:

 1. Ғылымның мақсаты қандай. Ғылымның даму тарихы.

 2. Топырақтың беткі қабатының атмосфералық және топырақ қабаттары ауасының құрамы.

 3. Биіктікке қарай ауа қысымының өзгеруі.

 4. Атмосфералық қысымды өлшеу құралдары.

 5. Атмосфералық өзгерістерді зерттеу әдістері

Тапсырма:

1. Агрометеорология пән ретінде даму тарихын сипаттауӘдебиеттер:

 1. Лосев А.П.Агрометеорология. М.,2004-301с.

 2. Лубнин М.Г. Влияние агрометеорологических условий на работу сельскохозяйственных машин и орудий. Л.2003 – 117с.

 3. Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. Л. 2005-295с

 4. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии. Л, 2004 – 184с.

 5. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология М., 2002 – 424с.

 6. Руднев Г.В. Агрометеорология. Л, 2000-272с.


Тақырып 2. Жылу энергиясы. Топырақ және ауа температураларының режимі

Жоспар:

 1. Жылу энергиясы және өсімдік.

 2. Жылу энергиясын өлшеу құралдары.

 3. Егістер мен жаяжайлардағы радиациондық режимдер.

 4. Ауылшаруашылығындағы күн энергиясын тиімді пайдалану жолдары


Тапсырма:

1. Конспект жасауӘдебиеттер:

 1. Лосев А.П.Агрометеорология. М.,2004-301с.

 2. Лубнин М.Г. Влияние агрометеорологических условий на работу сельскохозяйственных машин и орудий. Л.2003 – 117с.

 3. Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. Л. 2005-295с

 4. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии. Л, 2004 – 184с.

 5. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология М., 2002 – 424с.

 6. Руднев Г.В. Агрометеорология. Л, 2000-272с.


Тақырып 3. Булану және оның конденсациясы. Атмосфералық жауын-шашын

Жоспар:

 1. Топырақтың беткі қабатының, судың беткі қабатының және өсімдіктердегі булану үрдістері.

 2. Тәуліктік және жылдық булану.

 3. Булануды өлшеу құралдары.

 4. Танаптардағы булану көрсеткіштерін төмендету жолдары.

 5. Бу конденсациясы және сублимация.

 6. Тәуліктік және жылдық түсетін жауын-шашын.

 7. Жаңбыр мөлшерінің ауылшаруашылық саласына әсері.

 8. Қар жамылғысы


Тапсырма:

1. Топырақтың құнарлылығын жоғарылатудың әдіс-тәсілдері тақырыбына конспект жазып әкелу

2. Танаптардағы булану көрсеткіштерін төмендету жолдары. жөнінде конспек жазу және қорғау, 1-2 тәжірибелік тапсырманы орындау

Әдебиеттер:


 1. Лосев А.П.Агрометеорология. М.,2004-301с.

 2. Лубнин М.Г. Влияние агрометеорологических условий на работу сельскохозяйственных машин и орудий. Л.2003 – 117с.

 3. Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. Л. 2005-295с

 4. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии. Л, 2004 – 184с.

 5. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология М., 2002 – 424с.

 6. Руднев Г.В. Агрометеорология. Л, 2000-272с.


Тақырып 4. Топырақ ылғалдылығы. Жердің беткі қабатындағы жел ағымдары

Жоспар:

1. Топырақ ылғалдылығының негізгі ерекшеліктері және олардың топырақ қабатындағы жылжуы.

2. Топырақ ылғалдылығын өлшеу методикасы.

3.Топырақ ылғалдылығын реттеу.

4.Жел үрдістері.

5. Тәуліктік және жылдық жел ағымдары

6.Жергілікті жел ағымдары.

7. Жел ағымдары және ауылшаруашылығы


Тапсырма:

1. Топырақ ылғалдылығының негізгі ерекшеліктері және олардың топырақ қабатындағы жылжуы сипаттау, суретке түсіру

2. Топырақ ылғалдылығын өлшеу методикасы тақырыбында реферат жасау

Әдебиеттер:


 1. Лосев А.П.Агрометеорология. М.,2004-301с.

 2. Лубнин М.Г. Влияние агрометеорологических условий на работу сельскохозяйственных машин и орудий. Л.2003 – 117с.

 3. Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. Л. 2005-295с

 4. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии. Л, 2004 – 184с.

 5. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология М., 2002 – 424с.

 6. Руднев Г.В. Агрометеорология. Л, 2000-272с.


Тақырып 5. Қазақстан еліне тән ауылшаруашылық саласына залал келтіретін метеорологиялық үдерістер.

Жоспар:

 1. Құрғақшылық және аңызақ.

 2. Топырақ жел эрозиясы.

 3. Бұршақ және оның пайда болуы.

 4. Жанбыр түрлері үсіктер.

 5. Өсімдіктердің суыққа төзімділігі.

 6. Ауа райының өсімдіктерге жайсыз кезеңдері және оларменг күресу жолдары.


Тапсырма:

1. Топырақ өңдеу жүйесін оқытудың негізгі әдістемелерін сипаттау

2. Барлық негізгі 3 тақырыпқа реферат жазу

Әдебиеттер:


 1. Лосев А.П.Агрометеорология. М.,2004-301с.

 2. Лубнин М.Г. Влияние агрометеорологических условий на работу сельскохозяйственных машин и орудий. Л.2003 – 117с.

 3. Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. Л. 2005-295с

 4. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии. Л, 2004 – 184с.

 5. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология М., 2002 – 424с.

 6. Руднев Г.В. Агрометеорология. Л, 2000-272с.


Тақырып 6. Агрометеорологиялық жобалар

Жоспар:

 1. Агрометеорологиялық жобалар.

 2. Фенологиялық жобалар.

 3. Күздік өсімдіктердің қыстап шығу көрсеткіштерін зерттеу.

 4. Негізгі астықтұқымдастардың, шөптердің, жайылымдық пен шабындықтардың өнімділігі, оның сапасына сараптама.

Тапсырма:

 1. Негізгі астықтұқымдастардың, шөптердің, жайылымдық пен шабындықтардың өнімділігі, оның сапасына сараптама жасау.


Әдебиеттер:

 1. Лосев А.П.Агрометеорология. М.,2004-301с.

 2. Лубнин М.Г. Влияние агрометеорологических условий на работу сельскохозяйственных машин и орудий. Л.2003 – 117с.

 3. Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. Л. 2005-295с

 4. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии. Л, 2004 – 184с.

 5. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология М., 2002 – 424с.

 6. Руднев Г.В. Агрометеорология. Л, 2000-272с.


8. Өздік жұмыстарына арналған тапсырма
Тақырып 1. Кіріспе. Мақсаты,міндеттері. Пәндердің даму тарихы.

Әр СӨЖ –ге тақырыбына арналған тапсырма:

1. Сұрақтарды қарастыру:

1) Ғылымның мақсаты қандай.

2) Ғылымның даму тарихы. Агрометеорология мәні мен мағынасы.

3) Агрометеорология пәнінің маңызды міндеттері. Агрометеорология ғылыми пән ретінде.

4) Агрометеорологиялық зерттеу әдістері.

2. Даму тарихы сұрағына байланысты монографиялар оқу

Тақырып 2. Жылу энергиясы. Топырақ және ауа температураларының режимі

Әр СӨЖ –ге тақырыбына арналған тапсырма:

1. Сұрақтарды қарастыру:

1) Жылу энергиясы және өсімдік.

2)Жылу энергиясын өлшеу құралдары.

3)Егістер мен жаяжайлардағы радиациондық режимдер.

4)Ауылшаруашылығындағы күн энергиясын тиімді пайдалану жолдары

2. Конспект жазу, қорғау

3. Кітаптар оқуТақырып 3. Булану және оның конденсациясы. Атмосфералық жауын-шашын

Әр СӨЖ –ге тақырыбына арналған тапсырма:

 1. Сұрақтарды қарастыру:

1) Топырақтың беткі қабатының, судың беткі қабатының және өсімдіктердегі булану үрдістері.

2) Тәуліктік және жылдық булану.

3) Булануды өлшеу құралдары.

4)Танаптардағы булану көрсеткіштерін төмендету жолдары.

5) Бу конденсациясы және сублимация.

6) Тәуліктік және жылдық түсетін жауын-шашын.

7) Жаңбыр мөлшерінің ауылшаруашылық саласына әсері.


 1. Қар жамылғысы

2.Реферат жазу, қорғау

3. Конспект жазуТақырып 4. Топырақ ылғалдылығы. Жердің беткі қабатындағы жел ағымдары
Әр СӨЖ –ге тақырыбына арналған тапсырма:

1. Сұрақтарды қарастыру:

1) Топырақ ылғалдылығының негізгі ерекшеліктері және олардың топырақ қабатындағы жылжуы.

2) Топырақ ылғалдылығын өлшеу методикасы.

3) Топырақ ылғалдылығын реттеу.

4) Жел үрдістері.

5) Тәуліктік және жылдық жел ағымдары

6) Жергілікті жел ағымдары.

7) Жел ағымдары және ауылшаруашылығы

2.Реферат жазу, қорғау

3. Конспект жазу

Тақырып 5. Қазақстан еліне тән ауылшаруашылық саласына залал келтіретін метеорологиялық үдерістер.

Әр СӨЖ –ге тақырыбына арналған тапсырма:

1. Сұрақтарды қарастыру: 1. Құрғақшылық және аңызақ.

 2. Топырақ жел эрозиясы.

 3. Бұршақ және оның пайда болуы.

 4. Жанбыр түрлері үсіктер.

 5. Өсімдіктердің суыққа төзімділігі.

 6. Ауа райының өсімдіктерге жайсыз кезеңдері және олармен күресу жолдары.

2.Реферат жазу, қорғау

3. Конспект жазу

Тақырып 6. Агрометеорологиялық жобалар

Әр СӨЖ –ге тақырыбына арналған тапсырма:

1. Сұрақтарды қарастыру: 1. Агрометеорологиялық жобалар.

 2. Фенологиялық жобалар.

 3. Күздік өсімдіктердің қыстап шығу көрсеткіштерін зерттеу.

 4. Негізгі астықтұқымдастардың, шөптердің, жайылымдық пен шабындықтардың өнімділігі, оның сапасына сараптама.

2.Реферат жазу, қорғау

3. Конспект жазу
9. Курстық жұмыстарға (жобаларға) ұсынылатын тақырыптар және т.б.

1) Курстық жұмыстар қарастырылмаған10. ОСӨЖ –ге кеңес кестесі (ОСӨЖ СӨЖ-дің 25% -ың құрайды)
Сабақтың түрлері

дүйсенбі

сейсенбі

сенбі

бейсенбі

жұма

сенбі

1.

Дәріс сұрақтары бойынша кеңес

12.35

13.35

2.

Семинар сұрақтары бойынша кеңес
12.35

13.35


3.

СӨЖ сұрақтары бойынша кеңес12.35

13.354.

Курстық жұмыс тақырыптары сұрақтары бойынша кеңес5.

Тесттік тапсырмалар сұрақтары бойынша кеңес

12.35

13.35


11. Студенттеріне арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

Жұмыс түрлері

Тақырып, мақсаты және тапсырманың мазмұн

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімінің ұзақтығы

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Реферат

Агрометеорологиялық зерттеу әдістері.
2 жұма

ауызша

4- ші жұма

2

Реферат

Ауылшаруашылығындағы күн энергиясын тиімді пайдалану жолдары

2 жұма

ауызша

6- ші жұма

3

Межелік бақылау


коллоквиум

8- ші жұма

4

Реферат

Топырақтың беткі қабатының, судың беткі қабатының және өсімдіктердегі булану үрдістері
2 жұма
9- ші жұма

5

Реферат

Топырақ өндеу сапасына агротехникалық баға беру.
2 жұма
11- ші жұма

6

Реферат

Ауа райының өсімдіктерге жайсыз кезеңдері және олармен күресу жолдары.

3 жұма
14- ші жұма

7

Межелік бақылау


коллоквум

15- ші жұма


12. Тәлімгердің білімін бағалаудың критерилері

Пәнді оқу тесттік бақылау емтиханымен аяқталады. Емтиханға жіберілудің міндетті талабы жұмыс бағдарламасындағы барлық тақырыпты дер кезінде тапсыру.

Әрбір тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.

Әріптік жүйедегі баға

Баллдардың сандық эквиваленті

Пайыздық мөлшерлемесі

Бұрынғы жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы

В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


13. Оқытушының талаптары, саясаты және іс-әрекеттері

Дәріс және зертханалык сабақтарына міндетті түрде қатысу қажет. Сабақтың басында қатысқандарың белгіленеді, кешіккен үшін 0,5 ұпайданайырыласыңдар.

Сабаққа қатысқандарға қойылатын талаптар:


 1. Сабаққа активті қатысу.

 2. Аудиторияға сыртқы киіммен кірмеу.

 3. Дәріс барысында басқа жұмыс пен айналыспау, ұялы телефонды өшіріп тастау.

 4. Белгісіз себептер мен қатыспаған ұшін – 0 ұпай. Егер науқас болсаңыз немесе басқа да себепкер жағдайларда, керекті құжатыңыз болса жоспарланған ұпайларыңыз сақталады.

 5. Тапсырмалар бақылау шараларының күнтізбелік кестесі бойынша орындалады. Тапсырмаларды кешігіп орындағанда, жинаған ұпайларыңыз кемітіледі.

 6. Емтиханға тек қана барлық тақырыптардан берілген тапсырмаларды орындап тапсырған студенттер жіберіледі.

Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша қойылады:

1. дәріс, лабораториялық, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап беру.

2. білімді межелік бақылау бойынша тексеру.

3. білімді бағалау баллдық-рейтингті жүйемен жүргізіледі, күнтізбелік шаралар бойынша студент өз бағасын өзі шығарып алады. Өзіңе керекті балл жинау үшін лабораториялық сабақтарға қатысу және әрбір лабораториялық жұмысты тапсыру қажет. Студент міндетте түрде 2 межелік бақылаудан өту керек. Егер осы айтылған жағдайлар жасалмаса студент семестрдың соңында, емтиханға босатылмайды.

4. емтихан

Семестрде 2 өтпелі бақылау қарастырылған

Өтпелі бақылауда тестер, тапсырмалар,курстық жұмыс қарастырылған.14. Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Лосев А.П.Агрометеорология. М.,2004-301с.

 2. Лубнин М.Г. Влияние агрометеорологических условий на работу сельскохозяйственных машин и орудий. Л.2003 – 117с.

 3. Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. Л. 2005-295с

 4. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии. Л, 2004 – 184с.

 5. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология М., 2002 – 424с.

 6. Руднев Г.В. Агрометеорология. Л, 2000-272с.

 7. Тооминг Х.Г. Солнечная радиация и формирование урожая Л, 2007 – 200с.

 8. Федосеев А.П. Агротехника и погода. Л, 2009 – 239с.

 9. Чирков Ю.И. Агрометеорология. Л, 2006 – 293с.


Қосымша әдебиет:

 1. Гулинова Н.В. Методы агроклиматической обработки наблюдений. Л, 2004 – 152с.

 2. Зоидзе Е.К. Погода, климат и эффективность труда в земледелии Л, 2007 – 224с.

 3. Клещенко А.Д. Оценка состояния зерновых культур с применением дистанционных методов. Л, 2000 – 190с.

 4. Константинов А.Р. Испарение в природе. Л., 2001-532с.

 5. Коровин А.И. Растения и экстремальные температуры. Л, 2004 – 271с.

 6. Кулик М.С. Погода и минеральные удобрения. Л, 2006 – 217с.

 7. ЛосевА.П. Сборник задач и вопросов по агрометеорологии. Л.2008 – 144с.

 8. Пасечнюк Л.Е.Сенников В.А.Агроклиматическая оценка суховеев и продуктивность яровой пшеницы.Л, 2003 – 128с.

 9. Подольский А.С. Фенологический прогноз. М, 2004 – 287с.

 10. Руководство по агрометеорологическим прогнозам. Л, 2001 – т.1 309с, т2 – 264с.

 11. Цупенко Н.Ф. Справочник агронома по метеорологии. Киев, 2000- 240с


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет