Особенности селекции яровой мягкой пшеницы на продуктивность в условиях Северо-Востока Казахстана 06. 01. 05 «Селекция и семеноводство»


Список опубликованных работ по теме диссертациибет3/3
Дата24.04.2016
өлшемі0.7 Mb.
#75786
түріАвтореферат диссертации
1   2   3

Список опубликованных работ по теме диссертации


  1. Бекенова Л.В., Шаханов Е.Ш., Бекенов С.Б. Результаты и перспективы селекции яровой мягкой пшеницы в условиях Северо-Востока Казахстана// Селекция яровой пшеницы для засушливых районов России и Казахстана. Барнаул, 2001г., С 173-178.

  2. Абдуллаев К.К. Бекенова Л.В. Селекция яровой мягкой пшеницы на Северо-Востоке Казахстана: Результаты и перспективы // «Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана» Алматы №3 2004г. С. 3-5.

  3. Абдуллаев К.К. Бекенова Л.В. Принципы подбора, рациональное сочетание сортов и урожайность яровой пшеницы // «Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана» Алматы №3 2004г., С. 7-9.

  4. Абдуллаев К.К. Бекенова Л.В. Экологическая пластичность некоторых сортов яровой мягкой пшеницы, включенных в Казахстано–Сибирский питомник в 2002 году // Сибирский вестник с/х науки, Новосибирск №2 2004г., С. 8-11.

  5. Абдуллаев К.К. Бекенова Л.В. Гомеостатичность морфофизиологических признаков в селекции яровой пшеницы на продуктивность.// «Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана» Алматы №3 2004 г., С. 9-11.

  6. Абдуллаев К.К. Бекенова Л.В. Особенности формирования урожая зерна яровой мягкой пшеницы на Северо-Востоке Казахстана. // Сборник тезисов к международной конференции: «Достижения аграрной науки в области земледелия, селекции и растениеводства» Алмалыбак 2004г.

  7. Абдуллаев К.К. Бекенова Л.В. Анализ хозяйственно-ценных признаков сортообразцов пшеницы 4-го КАСИБа в условиях Павлодарской области.// Вестник региональной сети по внедрению сортов пшеницы и семеноводству. Алматы №3 (9) 2004 г., С. 5-7.

  8. Абдуллаев К.К. Бекенова Л.В. Казахстано – Сибирская сеть по улучшению яровой пшеницы: результаты и перспективы для повышения результативности селекции. // «Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана», Алматы №2 2008г., С8-10

  9. Абдуллаев К.К. Бекенова Л.В., Бекенов Ж.С. Реализация генетического потенциала сортов яровой пшеницы в агроландшафтном земледелии. / Матер. межд. конф. НПЦЗиР к 100-летию А.И.Бараева, Бастау, 2008.С.18-21

  10. Бекенова Л.В. Селекция яровой мягкой пшеницы на Северо-Востоке Казахстана. В кн.: Развитие научного наследия Н.И.Вавилова на современном этапе. Материалы международной научной конференции посвященной 120 – летию со дня рождения академика Н.И.Вавилова. Новосибирск, 2009г., С34-40.

БЕКЕНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА


Қазақстанның солтүстік – шығысы жағдайында өнімділікке бағытталған жаздық жұмсақ бидайдың селекциясының ерекшеліктері.
06.01.05 – селекция және тұқым шаруашылығы
ТҮЙІН

Зерттеу мақсты. Қазақстанның солтүстік- шығыс аймағына пісу мерзімі әртүрлі, өнімділік мүмкіншілігі мен дән сапасы өте жоғары, өсу ортасының биотикалық және абиотикалық факторларына төзімді жаздық жұмсақ бидайдың күшті сорттарын шығарудың ерекшеліктерін зерттеу.

Зерттеу нысандары:

- Қазақстанның солтүстік – шығысы жағдайында жаздық жұмсақ бидайдың генетикалық ресурстарын зерттеп, қомақты бағалы белгілері бар, осы ортаға ең жоғары бейімделген алғы материалдарды іріктеп алу;

- шаруашылық – бағалы белгілерінің өнімділік пен өсу мерзімінің ұзақтығының арасындағы байланысты зерттеу, оның ішінде масақтанғанға дейнгі даму жылдамдығы;

- жергілікті және халыққаралық селекцияның алғы материалдарынан іріктеп алынғандарын пайдаланып жаңа селекциялық материалдар қалыптастыру;

- Қазақстанның солтүстік-шығысы жағдайында әртүрлі пісу топтарына жататын жоғары өнімді жаздық жұмсақ бидайдың сорттарын шығару мақсатында селекциялық көшеттіктерде келешекті материалдармен салыстырмалы зерттеу жүргізу.

Зерттеу нәтижелері:

Қазақстанның солтүстік – шығыс жағдайында жаздық жұмсақ бидайдың генетикалық ресурстарын зерттеу негізінде алғы материалдарды пісу тобына қарай жүйелеу жұмыстары жүргізілді.

«Өскін –масақтану» фазасы аралығының ұзақтық мерзімі мен өнімділігінің аралығындағы корреляциялық байланысты зерттеу арқалы жаздық жұмсақ бидайдың орташадан кешірек дамитын түрінің басымдылығы анықталды.

Көпжылдық селекциялық жұмыстардың нәтижесінде (1986-2008) Қазақстанның солтүстік – шығыс жағдайында жаздық жұмсақ бидайдың жоғары өнімді сорттарын шығыру үшін пісу мерзімінің екі тобының ерекшеліктері анықталды, олар орташа және орташадан кешірек пісетін топтар. Жаздық жұмсақ бидайдың 8 сорты шығарылып, мемлекеттік сорт сынағына берілді, олар Павлодарская 27, Павлодарская 93, Ертіс 97, Секе, Салтанат Астана, Ертіс 7, Павлодарская 8 сорттары. Үш сорт - Павлодарская 93, Ертіс 97, Секе Павлодар, Ақтөбе, Қарағанды облыстарында өсіруге жіберілген. Павлодар облысында бұл сорттар 130 мың гектар егістікке егіледі.

Жаңа сорттардың экономикалық тиімділігі гектарына 5250 теңге.

Bekenova Ludmila Vasilievna
Peculiarities of soft spring wheat's selection

in the Northeast of Kazakhstan
06.01.05 “Selection and Seed growing”
Summary
of Agricultural Science Candidate's dissertation work
The object of the researches: To research peculiarities of soft spring wheat's selection in the Northeast of Kazakhstan, to produce some kinds of strong spring wheat with diverse types of ripeness and high potential of efficiency and quality of seeds, which will be steady for biotic and abiotic environmental factors.

The tasks of the researches:

- to conduct screening of soft spring wheat’s genetic resources under the conditions of the Northeast of Kazakhstan; to find samples of the varieties with complex of important indications for the agriculture;

- to study association of important indications for the agriculture with productivity and duration of vegetation period, particularly with development’s speed before ear formation;

- to produce new selection material using local and international selection’s sources sorted out;

- to conduct comparative examination of perspective material in selective nursery for the purpose of creation of highly productive varieties of different ripeness groups’ soft spring wheat under the conditions of the Northeast Kazakhstan.

The results of the researches:

On the ground of genetic resourses' examination of soft spring wheat systematization of the input material by the groups of ripeness was conducted for the first time under the conditions of the northeast of Kazakhstan.Examination of correlative bonds between the duration of interphase period “corn shoots - ear formation” and productivity, the advantage of middle-late type of development was ascertained. The sources of the important indications for the agriculture which limit selection of soft spring wheals in the northeast of Kazakhstan were sorted out.On the ground of long selective work (1986-2008) the advantage of two ripeness groups of the varieties was corroborated: mid-season and middle-late to produce high-yileld varieties of soft spring wheat under the conditions of the northeast Kazakhstan.Eight varieties of soft spring wheat were produced and transfered to the state quality testing: Pavlodarskaya 27, Pavlodarskaya 93, Ertis 97, Seke, Saltanat Astana, Ertis 7, Pavlodarskaya 8. Three varieties (Pavlodarskaya 93, Ertis 97, Seke) were admitted to be used in Pavlodar, Aktubinsk and Karaganda regions. The varieties occupy 130 thousand hectares in Pavlodar region.Economic effect after the adoption of the new varieties is 5250 tenge per 1 hectar.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет