Пайдаланылған архивтер мен әдебиеттердің ҚЫСҚартылған тізіміДата23.02.2016
өлшемі59 Kb.
#3840
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН АРХИВТЕР МЕН ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ТІЗІМІ

 1. ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің архиві, 06610 іс, 1-3 т., №2370 іс, 1-7 т., 124 іс, 1-4 т.

 2. ҚР Орталық мемлекеттік архиві. 14, 27, 28, 44, 82, 229, 251, 72-73, 374, 1132, 1109, 1778, 1368, 1864, 4387 және Қазақстан Жазушылар Одағының қоры.

 3. ҚР Президенттік архиві. 708, 811, 141, 139 қорлар.

 4. ҚР Ұлттық мемлекеттік кітапханасының сирек кітаптар мен қолжазба қоры.

 5. ҚР ҰҒА-ның Орталық кітапханасының қолжазба қоры.

 6. ҚР Кітап палатасының мерзімдік баспасөз қоры.

 7. Өзбекстан Республикасы Ор.мем. архиві: Түркстан Республикасы мен Қоқан Автономисының қоры.

 8. Қырғыз Республикасы ҒА тіл және әдебиет институтының қолжазба қоры. №11-18 істер.

 9. Қырғыз Республикасы Борбордук мемлекеттік архиві. №1465, №196, №218 істер.

 10. РФ жазушылар одағының архиві, секретариат мәжілісі қорының республика әдебиеттері бөлімі.

 11. РФ Орынбор облыстық (губерниялық) архиві: Қазақстан атқару комитеті қорының хаттама бөлімі.

 12. РФ Ұлттық кітапханасының мерзімдік басылымдар және ұлт әдебиеті бөлімдерінің қоры.

 13. Семей облыстық архиві - 72, 73, 74, 275 қорлар.

Басылымдар

 1. Абай. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. І-ІІ том. / Алматы. Жазушы.-1995.

 2. Абдиров М. Завоевание Казахстана царской Россией и борьба казахского народа за независимость Астана. Елорда. 2000. 302 стр.

 3. Абсамет М. Сакен Сейфуллин. Астана. 2006.

 4. Ағзамхужаев С. Туркистон мухтарияты. Тошкент. Маьнавиат. 2000, 167 б.

 5. Академик К.И.Сатпаев (Сб. документов и материалов). / Астана. ТОО «1C-Cервис». -2009.- 558 cтр.

 6. «Алаш ақиықтары». Құрастырған Т.Жұртбай. А. Алаш. – 2006. 286 б.

 7. Алаш қозғалысы/Движение алаш. (Ұжымдық құрастырушылар тобы. Құжаттар мен материалдар жинағы.. - Сборник документов и материалов).1901-1917. І том./ Алматы. Алаш -2004.- 552 б; Алаш қозғалысы/Движение алаш (Ұжымдық құрастырушылар тобы. Құжаттар мен материалдар жинағы -Сборник документов и материалов)1917-1920. ІІ-том. / Алматы. Алаш . -2005.-496 б.; Алаш қозғалысы/Движение алаш. (Ұжымдық құрастырушылар тобы. Құжаттар мен материалдар жинағы - Сборник документов и материалов). ІІІ-том. / Алматы. Ел-шежіре -2007. Бірінші кітап – 1920-1928 жж., – 304 б., Екінші кітап – 1927-1938 жж., 344 б.; Алаш қозғалысы/Движение алаш (Ұжымдық құрастырушылар тобы. Құжаттар мен материалдар жинағы - Сборник документов и материалов). ІV-том. 1918-2007 жж. / Алматы. Ел-шежіре.-2008.- 472 б.

 8. Альжанова С., Тулемисова Г. Отыншы Альжанов – «Беркут Алаш-Орды»./А.- 2008. 180 стр.

 9. Аманжолова Д. Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш. М. Молодая гвардия.1994.

 10. Аманжолова Д. «На изломе» (Алаш в этнополитической истории Казахстана). / Алматы.-2009. 412 стр.

 11. Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. // М. «Терра- Terra». 1990.(197-199 стр).

 12. Ахмедов Ғ. Алаш – «Алаш» болғанда... // Қазақ әдебиеті.-1989.-8 желтоқсан.

 13. Аяган Б. Красные и черные. //А.ҚСЭ. - 2005.238 стр.

 14. Әбішев Ә. “Айтпай кетті демесін арттағылар…”, Естеліктер, эсселер. // Алматы. -2007.-344 б.

 15. Байтұрсынов А. Көп томдық шығармалар жинағы. І-ІІІ том. / Алматы.-2003-2005.-

 16. Бердяев Н.А. Истоки и смысль русского коммунизма. М. Наука.1990.224 стр.

 17. Бочагов А.К.Алаш-орда. Кзыл-орда. 1927

 18. Бөкейхан Ә. Таңдамалы/избранное). Құр. С.Аққұлыұлы. / Алматы. Қазақ энциклопедисы. -1995.- 478 б.

 19. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. І-ІІ том./ Астана.-2009.- І том – 564 б., ІІ том – 566 б.

 20. Бурабаев М.С. Общественная мысль Казахстана в 1917-1920 гг. / Алматы.-1991.-254 стр.

 21. Бұралқыұлы М. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі.А. Мектеп. -2008.-,680 б.

 22. Валиди Заки Тоган. Воспоминания. Кн. І./ Уфа.Китап. -1994.- 401 стр.

 23. Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. М. 1974 стр. 352.

 24. Григорьев В.К. Противостоянние, А. 1989.

 25. Ғаспірәлі Ы. Орыс ішіндегі мұсылмандар//Ана тілі.-1992.-18 маусым.-4 б.

 26. Джаксалиев М. Экономические и социально-политические взгляды казахских общественных деятелей конца ХІХ-начало ХХ вв. Жабық өткен диссертацияның автрефераты. М. 1973.

 27. Демеубай С.Жалындап өткен жас ғұмыр. Ж.Мыңбаев туралы. А.Үш қиян. А.-2005.632 б.

 28. Дулатова Г. Шындық шырағы. / А.-1995, соныкі:Алаштың сөнбес жұлдыздары. А. Мектеп. -2010.

 29. Дулатұлы М. 5 томдық шығармалар жинағы. / Алматы. Мектеп. -2002-2004.

 30. Досмұхамедов Х.Аламан. Құр .Ғ.Әнес, А.Мекетеп, Ш.Керімов.А. Ана тілі. -1991. 176 б.

 31. Жафаров О.К. Чугачаклик узбеклар. / Тошкент.-2002.- 210 б.

 32. Жұмабаев М. Шығармалар. І -3 том. / Алматы.-1995- 1997.

 33. Жұртбай Т. Талқы./ А. Қазақстан. -1997, 368 б.

 34. Жұртбай Т. «Ұраным – Алаш!..», / А. Ел -шежіре: -2007. 472 б.

 35. Жүргенов Т. Таңдамалы/Избранное. / А.Арыс.-2001.-275 б.

 36. Тайшыбай З., Н.Дулатбеков. Жақып Ақбаев. А. Жеті жарғы. -1997.90 б.

 37. Кeдерина-Насонова Т.Г., Кeдерина Л.Ж. «Недалекое прошлое», М. Феникс, 1994. 300 стр.

 38. Кәкішұлы Т., К.Ахмет. Сәбит Мұқанов, А.Арда. 2005. 313 б.

 39. Кемеңгер Қ. Омбыда оқыған қазақтар / Астана.-2007.-218 б.

 40. Кемеңгерұлы. Қ. Шығармалары. Құрастырған Д.Қамзабекұлы. А.Алаш. 2002-2004 жж..

 41. Қазыбек М., Маймақов Ғ. Құпия кеңестер. / Алматы.-1999.-290 б.

 42. Қамзабекұлы Д. «Алаштың рухани тұғыры» (ғылыми зерттеу). / Алматы.-2008.-360 б.

 43. Қаһарманұлы Ғ. Жәжеке (Естеліктер мен деректер). / А.- Қазығұрт. 2005.-272 б.

 44. Қожанов С. Шығармалары.Құр. А.Шәріп. А.Арыс/ 2009.352 б.

 45. Қожахмет қызы Мариям Мұқан келіні «Менің Сәбитім» (естелік). / Алматы.-1993.-56 .

 46. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. / Алматы.-1995.-368 б; сонікі,. А. Мектеп-2008. 480 б; Қойгелдиев М. Ұлттық саяси элита. / Алматы.-2004.- 310 б.; Қойгелдиев М.К. Сталинизм и репресси в Казахстане 1920-10940-х годов. / Алматы.-2009.-445 стр.

 47. Құл-Мұхаммед М. «Алаш» бағдарламасы: қиянат пен ақиқат. / Алматы. Атамұра. -2000.- 240 б.; Құлмұхамед. М. Алаш ардагері. А. Атамұра. 1996. 210 б.

 48. Мартыненко Н. Алаш-орда. Сборник докуменотов. Кзылорда. 1929. (А. Айқап. 1992).

 49. Махат Д. Қазақ зиялыларының қасіреті. А. Сөздік-Словарь. 2001.294 б.

 50. Мәкенбаев Қ., Сәдуақасов Қ. Әлімхан Ермеков. / Жезқазған.-1992.-

 51. Мұқанов С. Өмір мектептері. 1-3 кіт. А., 1970.

 52. Нәсенов Б. Халық жаулары. Кең даланың күйреуі, 7-бөлім 10- кіт.. /Ал.-Новосибирск.-2005.- 344 б.

 53. Нұрмагамбетова Р.К. Движения Алаш и Алаш-орда. Истор. проблемы 1920-1990-е годы ХХ века. А.2002.

 54. Нұрпейісов К. Алаш һам Алашорда. /Алматы.-1995.-253 б.

 55. Озғанбай Ө. Ресей Мемлекеттік Думасы және Қазақстан (1905-1917). А.-1997..

 56. Омарбеков Т. Тарихпен өрілген тағдыр Құр. Б.Белғара, Д.Махат. /Астана. ЖШС. -2007-460 б.

 57. Омаров І. Таңдамалы/Избранное. / А. Арыс. -.2001.-277 б.

 58. Өзбекұлы С. Алаштың арыстары. / А. Жеті жарғы. -1998.-189 б.

 59. Первый казахский институт в Ташкенте (Сб.документов и материалов). / «Zar – galam».-2005.-160 стр.

 60. Садыкова Б.И.Мустафа Шокай в эмиграции. Пред.сл. Ш.Лемерсье-Келькеже. А.Мектеп. -2009. 248 стр.

 61. Сафаров Г. Колониальная революция (Опыт Туркестана). / М..-1921.-360 стр. (Реп. басылым. А. -1990).

 62. Сәдуақасұлы С.Екі томдық шығармалар жинағы.Құр. Д.Қамзабекұлы. І-ІІ том. А. Алаш. -2003.

 63. Сүлейменов М., Сүлейменов Ж., Голубаев А. Ильяс Омаров Жизнь и философия. / А.-2003.-184 стр.

 64. Сүлейменова Д. «Алашорданың» Батыс бөлімінің тарихы...». / А. Арыс. -2007. -125 б.

 65. Сыдықов Е. Восточная «Алашорда». Семей. 2010, 425 стр.

 66. Тамшыбай З., Дулатбеков Н. Жақып Ақбаев. / Алматы.-1997.-87 б.

 67. Тасымбеков А. «Жан дауысы» (деректі-публистикалық повесть). /Алматы.-1994.- 180 б.

 68. Төреқұлов Н. Көп томдық шығармалар жинағы. Құр. Ы.Исмаиыл, С. Сахабат. 20071-4 том. А. Ел-шежіре.

 69. Тұрсын Х.М. Түркістан ұлт-азаттық қозғалысы және Түркістан мұхтарияты. / Алматы.-2006.-127 б.

 70. Тынышбайұлы М.

 71. Чокин Ш. «Четыре времени жизни» (Воспоминание и размышления). / Алма-Ата.-1992.- 336 стр.

 72. Шәріпов А. Сұлтанбек Қожанұлы әдебиетші. / Алматы.-1994.- 98 б.

 73. Шодманова С. Немис ва турк тариухшунослигида совет мустамлакачилигига карши кураш масалаллари (1917-1924). Тошкент. «ABU MATUOT-KONSALT» -2008/ 128 б.

 74. Ключевский. В. О. Сочинения в девяти томах. / Москва.-1987-1990.

 75. Ясперс К. Смысл и назначение истории. / Москва. 1991. - 527с.

 76. Монтень М. Опыты. / Москва 1991.

 77. Национально-освободительная борьба казахского народа под предводительством Кенесары Касымова. / Алматы. 1996. – 512с.

 78. Frof. Zeki Velid Togan. HATIRALAR. Istanbul. 1969. 644 b.

 79. Ord. Frof. Dr. A. Zeki Velid Togan. Umumi Turk tarihine qiris. . Istanbul. 1981.538. b.

 80. Ord. Frof. Dr. A. Zeki Velid Togan. Buqunku turkili Turkistan ve yain tarihi. . Istanbul. 1981.696. b.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет