Анықтама-библиографиялық бөлімбет1/3
Дата16.06.2016
өлшемі408.47 Kb.
#139500
  1   2   3
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

Кітапхана

Анықтама-библиографиялық бөлім

Семипалатинский государственный университет им. Шакарима

Библиотека

Справочно-библиографический отдел


Жаңа кітаптар

Кітапханаға келіп түскен әдебиеттердің

ақпарат тізімі

IVтоқсан 2010ж.Новые книги

Информационный список литературы,

поступившей в библиотеку

за IV квартал 2010 г

Семей

История :
63.3(5Каз)

А29 Азамат: Естеліктер, мақалалар, сұхбаттар және арнау өлеңдер / Құраст. С. Абдрахманов.- Астана: Елорда, 2009.- 399 б.


63.3(5Каз)

Ә54 Әлиханұлы, Ж. (Аупбаев). Біртуарлар/ Әлиханұлы, Ж. (Аупбаев).- Алматы: Қазақстан, 2009.- 407 б.


63.3(5Каз)я2

Б37 Бегалин, К. В составе империи: детская энциклопедия Казахстана / К. Бегалин.- Алматы: Аруна, 2009.- 223 с.


63.3(5Каз)

Б38 Бейсенбайұлы, Ж. Шоқан: ғұмырнамалық деректі хикаят / Ж. Бейсенбайұлы.- Алматы: Қазақстан, 2009.- 607 б.


63.3(5Каз)

К97 Кыдыралина, Ж. Нация и история/ Ж. Кыдыралина.- Астана: Елорда, 2009.- 303 с


63.3(5Каз)

Қ31 Қамзабекұлы, Д. Смағұл Садуақасов: ғұмырнамалық деректі хикаят / Д. Қамзабекұлы.- Алматы: Қазақстан, 2009.- 288 б.


63.3(5Каз)

С23 Сатаев, А. Төл тарихымыздың тұнығынан/ А. Сатаев.- Алматы: Қайнар, 2009.- 239 б.


63.3(5Каз)

С25 Свод памятников истории и культуры Республики Казахстан. Акмолинская область/ [ред. кол.:В.Ф.Зайберт, Г.М.Камалова, Ф.П.Григорьев и др.].- Алматы: Аруна, 2009.- 567 с.


63.3(5Каз)

О-65 Оразбек, Н. Көрген жерден көз кетпейді: бір сапардың күнделігі / Н. Оразбек.- Алматы: Қазақстан, 2009.- 382 б.


63.3(5Каз)

Т93 Тынышпаев, М. Политические выступления, научные труды, документы/ М. Тынышпаев; [Сост.: Д.М.Шейх-Али (Тынышпаев), А.Д.Шейх-Али(Тынышпаев)].- Алматы: Қазақстан, 2009.- 311 с.


63.48(5Каз)

Ш21 Шалекенов-Баласагуни, У.Х. Город Баласагун в V-ХІІІ веках/ У.Х. Шалекенов-Баласагуни; Пер. с каз. Б.К. Жумалиевой; Ин-т археологии РК им. А.Х. Маргулана.- Алматы: Жибек жолы, 2009.- 272 б.

Экономика :
65.9(5Каз)-01

А93 Аубакиров, Я.А. Национальная экономика: теоретико-методологические и практические проблемы развития: Сб. науч. трудов / Я.А. Аубакиров.- Алматы: Раритет, 2009.- 511 с.


Политика :
66.4(4), 60

И80 Иришев, Б. Путь в Европу. Евросоюз: опыт интеграционной модели: (эволюция, ценности, проблемы) / Б. Иришев.- Алматы: Раритет, 2009.- 567 с.


66.3(5Каз), 8

М74 Могильницкий, В. Наш Назарбаев/ В. Могильницкий.- Астана: Елорда, 2009.- 237 с.


Наука.Науковедение :
72.3(5Каз)

А91 Аубакирова, Ж. Әке туралы сөз/ Ж. Аубакирова = Страницы памяти.- Алматы: Раритет, 2009.- 351 б.Народное образование.Педагогическая наука:
74.102

М35 Мәженқызы, Р. Математика: Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған оқу құралы / Р. Мәженқызы.- Астана: Педагогика-Пресс ИД, 2009.- 239 б.


Физическая культура и спорт :
75(5Каз)

Ә57 Әмин: деректі хикаят, естелік әңгімелер.- Астана: Ер-Дәулет, 2009.- 183 б.


75.715(5Каз)

Қ17 Қазақ балуандары. IV том. Дзюдо күресі: Тарихи- деректі басылым / Жүйелеп, әзірлеген Қ.Рысбекұлы.- Астана: Ер-Дәулет, 2008.- 439 б.


75(5Каз)

Қ17 Қазақ олимпиадашылары. Т.1: Тарихи-деректі басылым / Құраст. Қ. Рысбек.- Астана: Ер-Дәулет, 2009.- 559 б.


75.81(5Каз)

Қ45 Қасымұлы, Т. Атың барда жер таны...: (Жолсапар күнделік) / Т. Қасымұлы.- Астана: Ер-Дәулет, 2009.- 239


Языкознание:
81.632.4-920

Ә55 Әлімбек, Г. Қазақ тілі: бастауыш деңгейге арналған / Г. Әлімбек.- Алматы: Педагогика-Пресс ИД, 2009.- 143 б.


81.632.4-920

Ә55 Әлімбек, Г. Қазақ тілі: орта деңгейге арналған / Г. Әлімбек.- Алматы: Педагогика-Пресс ИД, 2009.- 127 б.


81.02я2

Қ77 Құрманбайұлы, Ш. Терминтанушы құралы ("Терминтану" топтамасы бойынша) [Текст]: Сөздік-оқулық / Ш. Құрманбайұлы.- Астана: Педагогика-Пресс ИД, 2009.- 223 б.

81.432.1-94

N94 Nurzhekeyev, B. Sinful love: A Story / B. Nurzhekeyev; Translated from Russian to English by Chris Lovelace.- Astana: Audarma, 2009.- 118 p. .


Литературоведение :
83.3(5Каз)

Ә22 Әдеби өмір шежіресі/ [Құраст.: Ә.Нарымбетов, Е.Жаппасұлы, С.Қажи].- Алматы: Ан Арыс, 2009.- 671 б.


83.3(5Каз)

Ж81 Жұмабек, С. Таңдамалы шығармалары. Т.2 / С. Жұмабек; [Құраст. З.И.Жұмабекова].- Алматы: Ан Арыс, 2009.- 316 б.


83.3(5Каз)

Ж82 Жұртбай, Т. "Күйесің, жүрек...сүйесің...": (Абай: "Жан бостандығы" немесе рухани тәуелсіздік) / Т. Жұртбай.- Алматы: Қайнар, 2009.- 463 б.


83.3(5Каз)я2

Қ18 Қазақстан жазушылары: анықтамалық / Құраст.: С.Қамшыгер, Қ.Жұмашева.- Алматы: Ан Арыс, 2009.- 477 б.


83.3(5Каз)

С22 Сарбалаұлы, Б. Бес мүшел. 2-ші т.: әдеби эссе, сын мақалалар / Б. Сарбалаұлы.- Алматы: Ан Арыс, 2009.- 319 б.


83.3(5Каз)

С31 Сейсенұлы, Д. Шәкәрім: ғұмырнамалық деректі хикаят / Д. Сейсенұлы.- Алматы: Қазақстан, 2009.- 255 б.


83.3(5Каз)

Ш24 Шаңбай, Т. Ұғым мәдениеті: (Шәкәрім шығармашылығы аясында) / Т. Шаңбай.- Алматы: Раритет, 2009.- 351 б.


.

Художественная литература:
84

А79 Арманиттердің мұзды әлемін сиқырлықпен құтқару: Әр түрлі жастағы балаларға арналады: Для детей разных возрастов / Т. Аладьина = Волшебное спасение ледяного мира арманитов.- Шымкент: Шикула и К, 2009.- 216 б.


84

А88 Аспэль еліндегі таңғажайып оқиғалар: Әр түрлі жастағы балаларға арналады: Для детей разных возрастов / Т. Аладьина = Волшебное приключение в стране Аспэль.- Шымкент: Шикула и К, 2009.- 192 б.


84(0)3

А64 Антик заман фраматургиясы: Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, Менандр / Құраст. З.Сақиұлы; орыс тіл. ауд. Ә.Нілібаев, Х.Ергалиев, Қ.Жумагалиев ж.б.- Астана: Аударма, 2009.- 590 б.


84(5Каз)7-5

Ә14 Әбдірахманов, Р. Жанымның жазба нұсқасы: өлендер / Р. Әбдірахманов.- Алматы: Жалын баспасы, 2009.- 79 б.


84(0)

Ә52 Әлемдік фантастика жауһарлары/ Арнаулы ред. С.Айтуғанова; орыс тіл. ауд. А.-Х.Мархабаев.- Астана: Аударма, 2009.- 471 б.


84(5Каз)-4

Ә82 Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 36-том. Мақалалар, күнделік 1956-1958 / М. Әуезов; М.О. Әуезов атынд. әдебиет және өнер ин-ты.- Алматы: Жібек жолы, 2009.- 407 б.


84(5Каз)-4

Ә82 Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 37-том. Мақалалар, пьеса жоспары, деректер 1958-1959 / М. Әуезов; М.О. Әуезов атынд. әдебиет және өнер ин-ты.- Алматы: Жібек жолы, 2009.- 430 б.


84(5каз)-4

Ә82 Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 38-том. Мақалалар, очерктер, жолжазбалар, зерттеу 1959-1960 / М. Әуезов; М.О. Әуезов атынд. әдебиет және өнер ин-ты.- Алматы: Жібек жолы, 2009.- 406 б.


84(5Каз)-4

Ә82 Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 39-том. Роман, роман жоспары, деректер 1959-1961 / М. Әуезов; М.О. Әуезов атынд. әдебиет және өнер ин-ты.- Алматы: Жібек жолы, 2009.- 295б.

84(5Каз)-4

Ә82 Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 40-том. Мақалалар, баяндамалар жолжазба 1959-1961 / М. Әуезов; М.О. Әуезов атынд. әдебиет және өнер ин-ты.- Алматы: Жібек жолы, 2009.- 278 б.


84(5Каз)-4

Ә82 Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 41-том. Мақалалар, зерттеулер 1952-1961 / М. Әуезов; М.О. Әуезов атынд. әдебиет және өнер ин-ты.- Алматы: Жібек жолы, 2009.- 287б. 2 экз.


84(5Каз)-4

Ә82 Әуезов, М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 42-том. Мақалалар, зерттеулер, лекциялар, пьеса 1935-1961 / М. Әуезов; М.О. Әуезов атынд. әдебиет және өнер ин-ты.- Алматы: Жібек жолы, 2009.- 295б.


84(4/8)

Б18 Байкурт, Ф. Кекілік; Әңгімелер/ Ф. Байкурт; орыс тіл. ауд. Г.Нұрбекқызы.- Астана: Аударма, 2009.- 540 б.


84

Б89 Бұлт сырты әлеміндегі сиқырлы бастан кешулер: Әр түрлі жастағы балаларға арналады: Для детей разных возрастов = Волшебные приключения в Заоблачном мире.- Шымкент: Шикула и К, 2009.- 217 б.


84(5Каз)-4

Б34 Бегалин, С. Көп томдық шығармалар жинағы. V- том. Жамбыл. Өмірбаяндық хикаят: естеліктер мен естігендер / С. Бегалин.- Алматы: Балалар әдебиеті, 2009.- 267 б.


84(5Каз)-4

Б34 Бегалин, С. Көп томдық шығармалар жинағы. ІV- том. Бала Шоқан: повестер / С. Бегалин.- Алматы: Балалар әдебиеті, 2009.- 266 б.


84(5Каз)7-4

Б38 Бейсенова, Ш. Бір махаббат баяны. Т.ІІ: хикаят және әңгімелер / Ш. Бейсенова.- Алматы: Ан Арыс, 2009.- 280 б.


84(5Каз=Рус)-4

Б44 Бельгер, Г. Сочинение в 10-ти томах. Избранное. Т.1. Каменный брод / Г. Бельгер.- Алматы: Балалар әдебиеті, 2009.- 326 с.


84(5Каз)7-5

Б45 Бердалы, Н. Сүйген жүрек: поэзия / Н. Бердалы.- Алматы: Жалын баспасы, 2009.- 95 б.


84(5каз=Рус)-4

В57 Владимиров, В. Собрание сочинений в 5-ти томах. Т.1. Притяжение / В. Владимиров.- Алматы: Балалар әдебиеті, 2009.- 321 с.


84(5Каз)7-4

Д20 Дәрібаева, Ж. Ақ бұра сезімдер: әңгімелер / Ж. Дәрібаева.- Алматы: Қайнар, 2009.- 239 б.
84(5Каз)7-4

Д22 Дәутаев, Н. Мінез. 2-ші т. / Н. Дәутаев.- Алматы: Ан Арыс, 2009.- 333 б.


84(5Каз)7-4

Д64 Доспанбетов, Ұ. Шың мен шыңырау. 1- кітап: Роман / Ұ. Доспанбетов.- Алматы: Қайнар, 2009.- 320 б.


84(5Кит)

Е33 Ежелгі Қытай әдебиеті/ қытай тіл. ауд. И.Нұрахмет.- Астана: Аударма, 2009.- 541 б.


84(5Каз)

Е55 Елубай, С. Одинокая юрта: трилогия / С. Елубай; пер. с каз. Л.Космухамедовой, А.Жаксылыкова.- Астана: Аударма, 2009.- 551 с.


84(5Каз)

Е82 Есенберлин, И. Хан Кене: роман / И. Есенберлин.- Астана: Аударма, 2009.- 566 с.


84(5Каз)7-5

Ж47 Жеңісұлы, Е. Бір жарық: поэзия / Е. Жеңісұлы.- Алматы: Жалын баспасы, 2009.- 111 б.


84(5Каз)7-4

Ж81 Жұмаділов, Қ. Дарабоз. 1-кітап: тарихы роман-дилогия / Қ. Жұмаділов.- Алматы: Ан Арыс, 2009.- 414 б.


84(5Каз)7-4

Ж81 Жұмаділов, Қ. Дарабоз. 2-кітап: тарихи роман-дилогия / Қ. Жұмаділов.- Алматы: Ан Арыс, 2009.- 416 б.


84(5Каз)7-4

Ж82 Жұртбай, Т. Қалибек Қуанышбаев: Деректі хикаят / Т. Жұртбай.- Алматы: Қайнар, 2009.- 335 б.


84(5Каз)-5

Ж89 Жүрегімдесің, Қазақстаным [Текст]: өлен жинағы=сб. стихов / Жобаның басқар., құраст. О. Дымов = Казахстан в моем сердце.- Алматы: Балалар әдебиеті, 2009.- 357 б.


84(Порт)

К16 Камоэнс, Л.д. Сонеттер/ Л.д. Камоэнс.- Астана: Аударма, 2009.- 111 б.


84(5Каз)

К33 Кекильбаев, А. Конец легенды: роман и повести / А. Кекильбаев.- Астана: Аударма, 2009.- 655 с.


84(5Каз)7-4

К69 Көпіш, Ә. Дөңгеле, күн, дөңгеле: Хикаяттар мен әңгімелер / Ә. Көпіш.- Астана: Педагогика-Пресс ИД, 2009.- 263 б.
84(5Каз)

Қ40 Қапалбекұлы, Н. Мақыш балуан/ Н. Қапалбекұлы.- Астана: Ер-Дәулет, 2008.- 359 б.


84(5Каз)7-4

Қ64 Қоныс, Л. Мәңгілік сағыныш: проза / Л. Қоныс.- Алматы: Жалын баспасы, 2009.- 159 б.


84(5Кит)

Л78 Лу, Ш. Повесть және әңгімелер/ Шүн Лу; қытай тіл. ауд. Д.Мәсімханұлы.- Астана: Аударма, 2009.- 469 б.


84(5Каз)

М14 Майлин, Б. Рыжая полосатая шуба: повести и рассказы / Б. Майлин; пер. с каз. Г.Бельгера, Ю.Домбровского.- Астана: Аударма, 2009.- 471 с.


84(4Нем)

М19 Манн, Т. Будденброктар: роман / Т. Манн; орыс тіл. ауд. Б.Әдетов.- Астана: Аударма, 2009.- 631 б.


84(5Каз)7-4

М19 Мантаева, А. Жаңбырлы көктем: проза / А. Мантаева.- Алматы: Жалын баспасы, 2009.- 95 б.


84(5Каз)7-4

М35 Мәженқызы, Р. Керіктің құпиясы: [ертегілер жинағы] / Р. Мәженқызы.- Астана: Педагогика-Пресс, 2009.- 167 б.


84(5Каз)

М35 Мәженқызы, Р. Сарбаз: Балдырғандарға арналған әскери әліппе / Р. Мәженқызы.- Астана: Педагогика-Пресс ИД, 2009.- 54 б.


84(5Каз)7-5

М84 Мұқибек, А. Мөлдір: поэзия / А. Мұқибек.- Алматы: Жалын баспасы, 2009.- 110 б.

84(5Каз)7-4

М87 Мүбәрак, Б. Құсни хат: өлендер / Б. Мүбәрак.- Алматы: Жалын баспасы, 2009.- 79 б.


84(5Каз)

М91 Муртаза, Ш. Луна и Айша: роман- эссе / Ш. Муртаза; пер. с каз. Г.Нурбеккызы.- Астана: Аударма, 2009.- 483 с.


84(0)

М90 Мың бір түн. 8-томдық. Т.4 / Орыс тілінен ауд. Қ.Мұхамеджанов; өлеңдерін ауд. С.Оспанов.- Астана: Аударма, 2009.- 430 б.

84(0)

М90 Мың бір түн. 8-томдық. Т.5 / Орыс тілінен ауд. Қ.Мұхамеджанов; өлеңдерін ауд. С.Оспанов.- Астана: Аударма, 2009.- 428 б.


84(0)

М90 Мың бір түн. 8-томдық. Т.6 / Орыс тілінен ауд. Қ.Мұхамеджанов; өлеңдерін ауд. С.Оспанов.- Астана: Аударма, 2009.- 455 б.


84(0)

М90 Мың бір түн. 8-томдық. Т.7 / Орыс тілінен ауд. Қ.Мұхамеджанов; өлеңдерін ауд. С.Оспанов.- Астана: Аударма, 2009.- 443 б.


84(0)

М90 Мың бір түн. 8-томдық. Т.8 / Орыс тілінен ауд. Қ.Мұхамеджанов; өлеңдерін ауд. С.Оспанов.- Астана: Аударма, 2009.- 413 б.


84(5Каз)7-4

М39 Мәженқызы, Р. Тайна Жирафа: Сб. сказок для детей / Р. Мәженқызы.- Астана: Педагогика-Пресс ИД, 2009.- 167 с.

84(5Инд)

Н23 Нарайан, Р. Мальгудиге лайықты жолбарыс/ Р. Нарайан;. Менің естеліктерімнің шынарлары/ К.Чандр. Самскара/ А.Мурти : орыс тіл. ауд. М.Хасен, Н.Шакеев, Т.Жұмаханов.- Астана: Аударма, 2009.- 484 б.


84(5Каз)7-5

Н86 Нұрбай, Р. Ыстыбұлақ: өлендер / Р. Нұрбай.- Алматы: Жалын баспасы, 2009.- 79 б.


84(5Каз)7-4

О-57 Омар, А. Синий волк: Повести и рассказы / А. Омар.- Астана: Педагогика-Пресс ИД, 2009.- 207 с.


84(5Каз)7-4

О-58 Омарова, М. Ана ғұмыр: проза / М. Омарова.- Алматы: Жалын баспасы, 2009.- 127 б.


84(2Рос)

О-74 Орыс прозасы ХХ ғасыр/ Құраст. Ә.Асқаров; орыс тіл. ауд. К.Ахметбеков, Ә.Жұмабаев, Ф.Оңғарсынова, Ж.Алтайбаев.- Астана: Аударма, 2009.- 631 б.


84(5Каз)

П67 Поэзия жырау и акынов/ пер. а каз. О.Жанайдарова.- Астана: Аударма, 2009.- 302 с.


84(5Каз)7-5

С14 Cағынтай, С. Фәни-құс...: өлеңдер / С. Cағынтай.- Алматы: Жалын баспасы, 2009.- 79 б.


84(5Каз)7-5

С18 Салық, Ә. Ақ жауын тектес жанарым: өлендер / Ә. Салық.- Алматы: Жалын баспасы, 2009.- 79 б.


84(5Каз)7-4

С22 Сарыбай, Б. Рауғаш ерте гүлдейді: проза / Б. Сарыбай.- Алматы: Жалын баспасы, 2009.- 159 б.


84(5Каз)

Т19 Тарази, А. В тени протуберанца: роман и повести / А. Тарази; пер. с каз. Г.Доронина, А.Тарази.- Астана: Аударма, 2009.- 623 с.


84(5Каз)7

Т24 Тауасаров, Ә. Махаббат аралы. Т.2: пьесалар, новеллалар / Ә. Тауасаров.- Алматы: Ан Арыс, 2009.- 279 б.


84(5Каз)7-5

Т29 Тәшенов, Т. Сарғалдақ: Өлеңдер мен балладалар / Т. Тәшенов.- Алматы: Қайнар, 2009.- 159 б.


84(5Каз)7-4

Т65 Төреханов, Э. Алматыда күн ашық: Роман / Э. Төреханов.- Алматы: Қайнар, 2009.- 399 б.


84(5Каз)7-4

Т87 Түменбаев, Ж. Ауыл шетіндегі үй: хикаяттар / Ж. Түменбаев.- Алматы: Қазақстан, 2009.


84(5Каз)7-4

Т93 Тілеухан, Т. Өзгенің бақыты үшін: таңдамалы / Т. Тілеухан.- Алматы: Қайнар, 2009.- 431 б.


84(4)

Ц26 Цвейг, С. Әдеби- психологиялық портреттер; Әдеби портреттер/ С. Цвейг;.Өмір сүлү ілімі туралы; Жас жігітке ашық хат/ А.Моруа : орыс тіл. ауд. О.Тұржан, Т.Қамзин, Ж.Әскербекқызы.- Астана: Аударма, 2009.- 583 б.


84(2Рос=Рус)1

Ч-52 Чехов, А.П. Әңгімелер/ А.П. Чехов; құраст. Ж.Әскербекқызы.- Астана: Аударма, 2009.- 527 б.


84(5Каз)

Ш98 Шухов, И. Горькая линия: роман, повести и рассказы / И. Шухов.- Астана: Аударма, 2009.- 767 с.


84(5Каз=Рус)-4

Щ34 Щеголихин, И. Должностные лица: роман / И. Щеголихин.- Алматы: Балалар әдебиеті, 2009.- 337 с.


84(5Каз=Рус)-4

Щ34 Щеголихин, И.П. Мир вам, тревоги прошлых лет: Дневник писателя 1953-2007 / И.П. Щеголихин.- Алматы: Балалар әдебиеті, 2009.- 604 с.


Исскуство:
85.95-042

Ж80 Жұбанова, Ғ. Шығармалары. 2-том / Ғ. Жұбанова.- Алматы: Құс


85.33(5Каз)

С26 Сахна саңлағы: Сәулебек Асылханұлы туралы ой-толғаныстар.- Алматы: Қайнар, 2009.- 207 б.


85.33(5Каз)

С93 Сығай, Ә. Райымбек Сейтмет: ғұмырнамалық деректі хикаят / Ә. Сығай.- Алматы: Қазақстан, 2009.- 199 б.


85.33(5Каз)

С93 Сығай, Ә. Сахна әлемі. Т.2 / Ә. Сығай.- Алматы: Ан Арыс, 2009.- 335 б.


Религия:
86.38(5Каз)

Д33 Дербісәлі, Ә. қажы. Қазақстанның мешіттері мен медреселері. Рухани шамшырақтар (ІХ- ХХ ғ.ғ.)/ Ә. қажы Дербісәлі.- Алматы: Аруна, 2009.- 495 б.


Философские науки:
87.3(0)32

А64


Антика дәуірі философия үлгілерінің қазақ тіліндегі аударма мұрасы/ Құраст.: Қ.Әбішев, М.Сәбит, Б.Рақымжанов.- Астана: Аударма, 2009.- 398 б.
87.3

Е83 Есим, Г. На краю бездны/ Г. Есим.- Астана: Елорда, 2009.- 223 с.


87.3(5Каз)

Е86 Есім, Ғ. Саяси философия: акме-қоғам мәселелері / Ғ. Есім.- Астана: Елорда, 2009.- 375 б.


87.251.1

М90 Мукашев, З. Вехи на путях познания/ З. Мукашев.- Астана: Елорда, 2009.- 214 с.


87.3(0)41

О-72


Орта ғасырлық ислам- түрік және жана дәуірдегі батыс философиясы/ Құраст.: Қ.Әбішев, М.Сәбит, Б.Рақымжанов.- Астана: Аударма, 2009.- 371 б.

87.3(5Каз)

О-59

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдағы Батыс және Қазақстан кәсіби философиясы/ Құраст.: Қ.Әбішев, М.Сәбит, Б.Рақымжанов.- Астана: Аударма, 2009.- 397 б.


Диссертации. Авторефераты:
08.00.12

А14 Абдезов, Н.А. Ұзақмерзімді материалды активтердің бухгалтерлік есеп жүйесін ұйымдастыру (Оңтүстік Қазақстан облысы мақта тазарту кәсіпорындары мысалында): Экономика ғалым. канд.... дис. автореф. / Н.А. Абдезов; Қ.А. Ясауи атынд. Халықаралық қазақ - түрік ун-ті.- Түркістан, 2009.- 29 б.


08.00.10

А13 Абденова, К.Ж. Формирование доходов местных бюджетов с использованием непроизводственных платежей: автореф. дис.... канд. экон. наук / К.Ж. Абденова; Каз. экон. ун-т им. Т. Рыскулова.- Алматы, 2008.- 29с.


05.25.05

А13 Абдыкерова, Г.Ж. Разработка методов, моделей и средств информационной поддержки процесса оценки инновационных проектов: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / Г.Ж. Абдыкерова; Восточно-Каз. гос. тех. ун-т им. Д. Серикбаева.- Усть- Каменогорск, 2010.- 22 с.


05.18.04

А14 Абжанова, Ш. А. Разработка технологии формированных мясных продуктов функционального назначения: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / Ш. А. Абжанова; Алматинский технол. ун-т.- Алматы, 2009.- 22 с. .


05.18.12

А15 Абильмажинов, Е.Т. Научно - практические основы комплексных процессов транспортировки и холодильной обработки мяса и мясопродуктов: Дис.... доктора тех. наук / Е.Т. Абильмажинов; Семипалат. гос. ун-т им. Шакарима.- Семей, 2010.- 304 с.

05.18.04

А17 Абсеитов, Е.Т. Исследование закономерности производства варено-копченых колбас из конины с использованием биодобавок: дис. на соиск. учен. степ. канд. тех. наук / Е.Т. Абсеитов; СГУ им.Шакарима.- Семей, 2009.- 152 с. 1 экз.


05.18.01

А31 Адмаева, А. М. Разработка технологии соков на основе дыни: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / А. М. Адмаева; Алматинский технол. ун-т.- Алматы, 2009.- 22 с.


05.18.12

А36 Айнакулов, Е.С. Совершенствование процесса измельчения мяса комбинированным способом резки: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / Е.С. Айнакулов; Алматинский технол. ун-т.- Алматы, 2009.- 22 с.

13.00.02

А36 Айткожин, К. Научно-методические основы изучения математики студентами технических специальностей вузов в условиях кредитной технологии обучения: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра пед. наук / К. Айткожин; Кокшетауский гос. ун-т им. Ш.Ш. Уалиханова.- Шымкент, 2010.- 42 с.


07.00.02

А36 Айтмухамбетов, А.А. Казахские служащие Российской империи: формирование, профессиональная и общественно- политическая деятельность в XIX начале ХХ вв. ( исторический аспект): Автореф. дис..... доктора историчес. наук / А.А. Айтмухамбетов; Костанайский гос. ун-т им. А.Байтурсынова.- Семей, 2010.- 39 с.


07.00.02

А36 Айтмухамбетов, А.А. Казахские служащие Российской империи: формирование, профессиональная и общественно- политическая деятельность в XIX начале ХХ вв. ( исторический аспект): Дис.... доктора историчес. наук / А.А. Айтмухамбетов; Костанайский гос. ун-т им. А.Байтурсынова.- Семей, 2010.- 347 с.


16.00.06

А32 Айтқожина, Б.Ж. Ауыр металл тұздарымен ластанған тауық етінің ветеринариялық-санитариялық сараптамасы: Мал дәрігерлік ғылымд. канд. ғылым. дәрежесін алу үшін дайын....дис. автореф. / Б.Ж. Айтқожина; Қазақ агротех. ун-т.- Алматы, 2010.- 21 б.


19.00.07

А32 Айтышева, А.М. Психологиялық кеңес беру тәсілдерін оқыту үрдісінде қолдану: Психол. ғылымд. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. автореф. / А.М. Айтышева; әл- Фараби атын. ҚазҰУ.- Алматы, 2009.- 28 б.


19.00.07

А38 Акажанова, А.Т. Психолого-педагогическая коррекция девиантного поведения несовершеннолетних: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра психол. наук / А.Т. Акажанова; Каз. гос. жен. пед. ун-т.- Алматы, 2009.- 48 с.


12.00.08

А50 Алибекова, А.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного предпринимательства: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / А.М. Алибекова; Каз. гуманит.-юрид. ун-т.- Астана, 2009.- 26 с.


12.00.08

А46 Алтайбаев, С.Қ. Бас бостандығынан айыруға сотталғандардың жаза өтеу және жазадан босату кезінде түзелу дәрежесін бағалау мәселелері: заң ғылымд. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. автореф. / С.Қ. Алтайбаев; Қарағанды заң ин-ты.- Қарағанды, 2009.- 33 б.

05.03.01

А57 Альпеисов, А. Т. Снижение износа роликов отводящего рольганга путем стабилизации распределения в нем остаточных напряжений: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / А. Т. Альпеисов; Каз. нац. тех. ун-т им. К.И. Сатпаева.- Алматы, 2009.- 26 с.

13.00.01

А50 Альчимбаева, А.Б. Қазақстанда білім саласы қызметкерлерін әлеуметтік-педагогикалық ынталандырудың тарихы(1956-1991 ж.ж.): Пед. ғылымд. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. автореф. / А.Б. Альчимбаева; Қазақ мем. қыздар пед. ун-ті.- Алматы, 2010.- 28 б.

05.18.04

А61 Аманжолов, С.А. Оптимизация технологических режимов транспортировки мясных продуктов с использованием холода: дис. на соиск. учен. степ. канд. тех. наук / С.А. Аманжолов; СГУ им.Шакарима.- Семей, 2009.- 155 с.


05.18.04

А62 Амирханов, К. Ж. Научно-практические основы совершенствования мясопродуктов биофизическими методами: дис. на соиск. учен. степ. д-ра тех. наук / К. Ж. Амирханов.- Семей, 2009.- 395, [6] с.: ил.


13.00.01

А90 Атемова, Қ.Т. Түркі ғұламалары мұраларындағы отбасы тәрбиесі идеяларының қалыптасуы мен дамуы (ІХ-ХІІ ғ.ғ.): Пед. ғылымд. д-ры ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. автореф. / Қ.Т. Атемова; Абай атын. Қаз. ұлттық пед. ун-ті.- Алматы, 2010.- 46 б.

16.00.02

А95 Ахметжанова, Н.Б. Макро-микроморфология лимфатической системы сычуга жвачных животных на некоторых этапах постнатального онтогенеза: дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук / Н.Б. Ахметжанова; Каз. агротехн. ун-т им. С. Сейфуллина.- Алматы, 2009.- 110, [3]с.:ил.


16.00.02

А95 Ахметжанова, Н.Б. Макро-микроморфология лимфатической системы сычуга жвачных животных на некоторых этапах постнатального онтогенеза: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук / Н.Б. Ахметжанова; Каз. агротехн. ун-т им. С. Сейфуллина.- Алматы, 2009.- 21 с.


03.00.19

А94 Ахметова, Г.Д. Серологиялық реакцияларға жоғары белсенді трипаносомдық антиген және соған тән позитивтік қан сарысуын дайындау технологиясы: Биология ғылымд. канд. дәреж. алу үшін дайын. дис. автореф. / Г.Д. Ахметова; Қазақ ұлттық аграрлық ун-ті.- Алматы, 2010.- 24 б.


13.00.01

Ә14 Әбдіқадырова, Т.Р. Алаш қайраткерлерінің педагогикалық мұралары негізінде ұлттық тұлға қалыптастыру: Педагогика ғылымд. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайын... дис. автореф. / Т.Р. Әбдіқадырова; Алматы гуманит.-тех. ун-ті.- Алматы, 2010.- 47 б.


13.00.01

Ә54 Әлиева, А.О. Қашықтан оқытуда студенттердің танымдық іс-әрекеттерін қалыптастыру: пед. ғылымд. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. автореф. / А.О. Әлиева; Қ.А. Ясауи атынд. Халықаралық қазақ - түрік ун-ті.- Түркістан, 2009.- 32 б.


05.18.04

Б18 Байбусинов, Т.К. Разработка технологии производства сливочного масла с растительными наполнителями: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / Т.К. Байбусинов; Алматинский технол. ун-т.- Алматы, 2010.- 21 с.


03.00.06

Б18 Баймаханова, Б.Б. Разработка диагностической тест-системы ИФА на мембранном сорбенте для мониторинга вируса гриппа лошадей: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук / Б.Б. Баймаханова; Центр биол. исслед. МОН РК.- Алматы, 2010.- 24 с.


13.00.01

Б20 Байназарова, Т. Б. Бастауыш сынып оқушыларына пәнаралық кіріктіру арқылы эстетикалық тәрбие беру ("бейнелеу өнері! мен "Дүниетану! материалдары негізінде): пед. ғылымд. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. автореф. / Т. Б. Байназарова; Қазақ мем. қыздар пед. ун-ті.- Алматы, 2009.- 29 б.


12.00.08

Б18 Байтеленов, Р.Т. Превышение власти или должностных полномочий, совершенное сотрудниками органов внутренних дел (уголовно-правовые и криминологические аспекты): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / Р.Т. Байтеленов; Караганд. юрид. ин-т МВД РК им. Б. Бейсенова.- Караганда, 2009.- 28 с.


05.18.12

Б18 Байтукенова, С.Б. Совершенствование процесса гомогенизации молока: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / С.Б. Байтукенова; Кызылорд. гос. ун-т им. Коркыт-Ата.- Алматы, 2009.- 22 с.


07.00.02

Б21 Бақытжанова, А.Б. Әмір Қанапин ғалым - педагог, мемлекет және қоғам қайраткері ( 1913-1988 жж.): Тарих ғылымд. канд.... дис. автореф. / А.Б. Бақытжанова; Шәкәрім атынд. Семей мемл. ун-ті.- Семей, 2010.- 34 б.


07.00.02

Б21 Бақытжанова, А.Б. Әмір Қанапин ғалым - педагог, мемлекет және қоғам қайраткері ( 1913-1988 жж.): Тарих ғылымд. канд.... дис. / А.Б. Бақытжанова; Шәкәрім атынд. Семей мемл. ун-ті.- Семей, 2010.- 122 б.


16.00.02

Б42 Бекенова, А.С. Лимфомикроциркуляторное русло тонкого отдела кишечника и строение пейеровых бляшек некоторых видов млекопитающих: Дис.... канд. ветеринар. наук / А.С. Бекенова; Казах. агротех. ун-т им. С.Сейфуллина.- Алматы, 2008.- 115
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет