Предговор: Примењене савремене методе и облици рада у планирању литерарне секцијеДата14.07.2016
өлшемі13.21 Mb.
#199357
САДРЖАЈ

Предговор:

Примењене савремене методе и облици рада у планирању литерарне секције............................................5

Методе рада........................................................9

Облици рада.......................................................10

Средства за рад..................................................11

ПРОЈЕКАТ „ЛИТЕРАТА“.........................................................12

РАДИОНИЦЕ.................................................................14

„Упознај ме са...“...............................................14

„Нацртај ме речима“.........................................17

„Фокус“...............................................................19

АКЦИЈЕ..........................................................................23

„Представи књигу једном занимљивом

реченицом“................................................................................23

„Нацртајте омиљени одломак из књиге“.......24

„Бирамо нај... одломак“...................................24

„Постави занимљиво питање чији се

одговор налази у књизи“..........................................................25

„Како чувамо књиге“........................................25

САРАДЊА СА СЕКЦИЈАМА, БИБЛИОТЕЧКОМ И ЛИНГВИСТИЧКОМ...........................................................................26

КОНКУРСИ...................................................................28

„Ухвати прави смер, кажи да није фер“

„Сто талената београдског округа“

„Светосавље и мултимедијално доба“

„Ћирилица – краснопис“

„Мој бели град“

„Смех као лек“

„Снага Андрићевих речи“

„Ђачка песничка сусретања“

КВИЗОВИ...................................................................30

„Облачићи“

„Литература“

„Колико родитељи знају...“

РАДНИ САСТАНЦИ..............................................................33

КЊИЖЕВНИ САСТАНЦИ.....................................................35

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ЈУБИЛЕЈИ...................................36

СУСРЕТИ СА ПИСЦИМА......................................................37

УЧЕШЋЕ У ШКОЛСКИМ ПРИРЕДБАМА...........................37

САРАДЊА У ИЗРАДИ ЧАСОПИСА....................................38

УЧЕШЋЕ НА КУЛТУРНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА............38

САМОЕВАЛУАЦИЈА................................................39

ПРИЛОЗИ................................................................41

ФОТОТЕКА СЕКЦИЈЕ ..............................................41

ЛИНК КА БЛОГУ......................................................41

ПЛАНОВИ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ..........................41

ПРЕДГОВОРПРИМЕЊЕНЕ САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ

И ОБЛИЦИ РАДА

У ПЛАНИРАЊУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ

за школску 2011/2012. годину

У складу са модернизацијом наше школе и информатичким образовањем ученика, ове школске године одлучила сам се за нови концепт рада литерарне секције. Увела сам нове облике рада, захтевније методе и другачије сам организовала рад са ученицима. Савремена настава захтева прилагођавање наставника и потпуно другачије видове сарадње који ће ученицима бити занимљив.

Образовни исходи, према Закону о образовању и васпитању обухватају значајне књижевне области. Оне се изучавају појединачно као наставне јединице, али се такође и континуирано обрађују и обогаћују како би развој књижевноуметничких способности ученика био коректан, значајан и трајан.

Ти исходи укратко обухватају “оспособљавање ученика за самостално, планско и економично препричавање, причање, описивање, извештавање, те за обједињавање разних облика казивања (према захтевима програма)”.

Приметила сам да посебно ученици петог разреда имају слабо развијен речник, па сам литерарну секцију прилагодила њиховим могућностима и потребама. Укључили смо у употребу и компјутер у библиотеци јер он на извору знања нуди много могућности при употреби лексикона и речника. Индивидуални истраживачки пројекти , као и колективни истраживачки пројекти су у фолдерима на компјутеру библиотеке, где се дружина и састаје.

Традиционални облици рада више не мотивишу ученике, тешко се одазивају класичним захтевима. А и зашто би? Ред је да се понуди нешто ново, нешто другачије, занимљивије. Поред интернета и е-платформи за рад то је веома једноставно, ученицима занимљиво, а примамљиво.

Наша формула за успех:

ново време + нови људи = нови приступ

Утицај савремене информатичке културе на основце је последица информатичког друштва у којем живимо. Немогуће је изоставити оно што носи време информација, али је веома важно сачувати и традиционалне културне вредности, повезати их са савременим средствима информација и живота. Све добија електронску форму, па и књиге. Саставе можете наћи на Интернету, књиге се читају на Интернету, свет постаје бржи, личнији и моћнији. Сматрам да је корисно повезати жећ ученика за претраживањем Интернета ради откривања новог са културним традиционалним окружењем у којем ће открити свет литерарног, уметничког и стваралачког.

Сјајна новина у раду литерарне секције ове године је објављивање електронских часописа са ученичким радовима, бележење акција и догађања на блогу, прављење фото-албума са тих акција и укључивање родитеља у акције. Користимо мејл и Едмодо за договоре, а блог за објављивање радова.

Блог јe www.kreativnostnadelu.wordpress.com и на њему се можете упознати са радовима ученика у области књижевности, културе, акција, радионица, помоћи у учењу, припремама за осме разреде, пројектима које организујемо, као и наградама и учешћима на конкурсима.

Сви изванредни радови ученика објављују се на страни „Литерарна секција“ и у Чланцима на блогу, тако да су ученици веома поносни на свој рад и срећни јер и други имају увида у њихове успехе.

На тај начин сам унела доста разноликости у рад литерарне секције, обогаћујући на тај начин облике активности у којима ученици учествују. Циљ је: 1. Разбити фомални оквир рада литерарне секције, повезати његове најквалитетније делове са новим, другачије организованим садржајима, новим процесима и пројектима у којима ћемо се ангажовати на низ различитих начина. Омогућити ученицима да учествују у акцијама онда када то њима одговара, што захтева већу слободу али и већу одговорност у сарадњи наставника и ученика.

Ученици су преоптерећени бројем часова и градивом, састанци литерарне секције се често преклапају са другим часовима, допунском или додатном, па да не би морали да бирају и осећали се оштећени, а литерарна секција тада изгуби изузетне чланове, договорили смо се да се организујемо преко интернета, зборно место је на блогу www.kreativnostnadelu.wordpress.com и на платформи www.edmodo.com. Ученици могу да прате шта се дешава, да учествују у квизовима, да коментаришу и процењују, да виде туђе радове и да према томе самостално процене своје. Тако се развија њихова одговорност, самосталност у одлучивању и процени, коректност. И поштује се туђе време.

 1. Навести их да се повежу и укључе у акције.

Вршњачка едукација се показала изузетно корисна и вредноа, успешнија, тако да је треба користити максимално, кад год се за то пружи прилика. Нико не може тако добро да подстакне ученика, мотивише га и укључи у акцију, као друг.

 1. Организовати акције тако да резултати буду видљиви и занимљиви и другим ученицима, како би се и они укључили. У сарадњи са наставницима договорене су активности у које се они радо укључују.

 2. Организовати занимљиве радионице и пројекте.

Одлучили смо се за кратке моно-форме, које реализују ученици презентујући одређену књигу. Пратећи драмске форме форум-театра који је сада присутан у нашим школама преко Школе без насиља, постигла сам изузетне резултате. Посебно је занимљиво гледати ученике како бране традиционалне вредности читања. Ученици су обучени за ове мини-форме на часовима српског језика и одељењске заједнице.

 1. Повезати се са другим литерарним, лингвистичким, новинарским и библиотечким секцијама и сарађивати, размењивати искуства.

Повезивањем рада секција и сарадњом наставника размењују се квалитетније идеје, подстичу се ученици за рад у секцијама, и коначно се постављају основе сваког стваралаштва – читање. Акицјама мотивисања ученика за читање писањем препорука постигли смо циљ- ученици су заинтересовани за садржаје књига приказане на овај необичан начин.

 1. Привући децу књизи.

Како? Одговор најбоље знају они – ученици. Направила сам кратку анкету међу ученицима и ево резултата:

Предложите облике задатака које бисте желели да решавате на часовима литерарне секције.Одговори су: • Загонетне приче

 • Квизови

 • Цртежи

 • Филмови

 • Музика

Све предлоге заједнички смо развили у низ повезаних радионица и акција у оквиру једног великог пројекта, тако да ће литерарна секција ове године бити много богатија. Покрећемо пројекат „Литерата“.

Напомена: све слике са догађања налазе се у фото-албуму који је у прилозима на крају самог рада.МЕТОДЕ РАДА

 • Истраживачка – преко интернет претраживача и материјала у библиотеци, програма и сигурних сајтова, користећи блог и е-платформу могу да добију основне и занимљиве информације и одговоре на захтеве који су им постављени у основи рада. Уче да трагају за информацијама, процењују које су коректне, на које сајтове могу да се ослоне, бирају најквалитетније информације, одлучују, повезују, сазнају, допуњују, обележавају изворе веб-обележивачима.

 • Хеуристичка – разлиставају и проширују резултате својих трагања, уче да одлучују о приоритетима, разврставају грађу, сагледавају проблем, користе се истраживачком методом и резултате користе да би ујединили, употпунили, уобличили постављене задатке.

 • Пројектна метода – користе се истраживачком и хеуристичком методом да повежу више научних области у истраживању, обраћају (по упозорењу наставника) пажњу на аудитивне и визуелне ефекте, преплићу сазнања о ликовној култури, музичкој култури и српском језику.

 • Дијалошка и СМС метода – у разговору са ученицима пратим мотивацију и реализацију пројеката, упућујем, допуњујем, објашњавам, упозоравам, похваљујем, подстичем, истичем.

ОБЛИЦИ РАДА

Пројекат „Литерата“ је назван тако зато што обједињује многе важне облике рада литерарне секције и наставе српског језика, обухвата веома широк културно-образовни дискурс, при том обезбеђујући значајније и ефектније учешће ученика у раду. Коначно сам успела да у оквиру наставе српског језика и рада са ученицима на додатној, литерарној, лингвистичкој секцији, као и у рецитовању и новинарским чланцима које смо радили објединим могућности, удружим снаге, повежем знања и идеје и формирам изванредно широку и значајну пројектну целину , која је свеукупно утицала на значајнији напредак степена квалитета српског језика код ученика петог разреда наше школе.

Изванредан резултат постигла сам комбиновањем рада у настави и литерарне секције, тако што сам стечено знање на редовној настави развијала, дорађивала и надограђивала у раду секције, затим проширивала и обједињавала са радом других секција. Тако развијеним системом знања (хеуристички) лако је организовати, осмислити и реализовати постављене захтеве на које смо одговорили у виду радионица, акција, квизова, стилских вежби, организација и реализација манифестација, културних догађања, али и активног и жељног учешћа ученика у раду секције.

Пројекат „Литерата“ је заиста подигао ниво рада литерарне секције на виши ниво, показујући да планирање и сложена организација рада имају изванредне ефекте у раду деце и са децом.

Нове и неочекиване добити биле су то да су ученици стицали самосталност у процесима истраживања, учења, одлучивања и да су успели да превазиђу почетне, али велике тешкоће које се појављују у сваком петом разреду, а то је несигурност и неразвијеност стила, лоша композиција реченице, необученост за вршење квалитетне анализе и квалитетног описа. Побољшали смо просек прочитаних књига, учврстили везе између ученика и библиотеке и подстакли на читање и сарадњу са секцијом многе ученике.

Посебна вредност и значај секције јесте и то што су у раду често учествовали ученици који нису чланови секције, нити су желели да се на ту обавезу обавежу, већ су у својству „гостију“ долазили зато што су чули да се нешто занимљиво дешава на часовима. Њихово учешће имало је изванредан значај у унапређивању квалитета рада са ученицима и наставе у целини, јер су ученици имали више поверења, квалитетнији приступ, били су заинтересованији и ангажованији у самом процесу укупног рада, што је мени, као наставнику српског језика, веома важно.

Сарадња између секција значајно доприноси квалитету рада и развоју српског језика код ученика јер обезбеђује и доказује применљивост стечених знања, умења и способности за самостално делање и стварање, као и повећану способност креативност исказа појединаца.

СРЕДСТВА ЗА РАД


 • Користимо компјутер, штампач, МС Офис, Интернет, различите програме, мејлове, блогове, платформе, филмове и још увек, највише папира и бојица.

ПРОЈЕКАТ „ЛИТЕРАТА“

 • Пројекат почиње организовањем почетног састанка. Информацију о састанку проследили смо преко плаката које смо делили и полепили по зидовима школе. На њему је означено време и датум састанка у библиотеци.

 • На том првом састанку расправљали смо о новим облицима рада и према анкети (већ приложена) издвојили оно што ученике највише интересује. На основу тога планирали смо следеће:

Отворила сам блог www.kreativnostnadelu.wordpress.com, који је постао полазна станица за рад, и на којем објављујемо резултате рада на које смо поносни.

 • Међусобним подстицајем много је већа вероватноћа да ће се ученици осећати слободно и спремно дда се ухвате у коштац са читањем.

 • Организовала сам радионице које су ученике заинтересовале, у њима се на неуобичајен начин приступало раду са ученицима.

 • Испланирали смо и урадили истраживачке радове, колективне и индивидуалне, што је мотивисало многе, чак и неактивне ученике да се окушају у интересантним задацима. Задаци и квизови су на блогу и на Едмоду.

 • Повезала сам рад библиотечке и литерарне секције, јер су у обе секције ученици заљубљеници у књиге. Они међусобно сарађују, помажу једни другима у акцијама, подстичу се међусобно и активирају и друге ученике.

 • Повезала сам рад литерарне и лингвистичке секције. Често су ученици вољни да дођу на обе секције, али не могу да постигну. Преко задатих тема, радионица, заједничких састанака успела сам да усагласим рад ових секција и да део акција буде заједнички.

 • Ученици су ангажовани у припреми, креацији, акцији, реализацији пројекта. Довољно је дати само назнаку посла, све остало раде ученици, њихова је реализација, дизајн. Њихове идеје воде побољшању квалитета рада.

 • Мотивишем ученике да дају своје идеје, предлоге, слободно, без устручавања, неке од њих развијамо у пројекте.

 • Учествујемо на конкурсима, смотрама, приредбама.


ОБЛИЦИ РАДА

РАДИОНИЦЕ

РАДИОНИЦА „УПОЗНАЈ МЕ СА...“

Истраживачки пројекат је ове школске године обухватио ученике 5. разреда. Задатак је био да се упознамо са писцима чије текстове радимо у петом разреду. Ученици су добили задатак да напишу кратак инспиративни есеј о тексту тог писца који се ради у 5. разреду, а затим да, користећи компјутер, истражују, претражујући одреднице: биографија, слика, кућа, споменик, трг, улица, легат, школа, библиотека, награда, манифестација, гроб. Ученицима је отворен налог на Едмоду тако да могу да се договарају, допуњују, обавештавају.

Писањем есеја постижемо уметничку и аналитичку корелацију, а истраживањем о самом писцу. У току рада мораће да доносе многе одлуке, да одлуче шта је битно, шта не, да

Предложила сам претраживач www.Google.com као и рад у групама на Едмодо платформи коју је одобрило Министарство просвете Републике Србије, www.edmodo.rs. Ученици петог разреда се тек уче раду на разним веб-платформама, па су много научили укључивши се у своју групу која је постављена на Едмоду.

Овим истраживањем које се може пратити на блогу www.kreativnostnadelu.wordpress.com подстакла сам ученике да, користећи информатичку писменост, повежу своје знање и нове податке до којих ће доћи истражујући о писцима који се изучавају у основној школи. Културни оквир који ових година знатно недостаје ученицима основних школа на овај је начин установљен. Ученици су били изненађени информацијама до којих су дошли, открили су потпуно ново лице Србије и Београда, сазнали за многе културне манифестације, открили нова књижевна дела и упознали се са уметношћу.

Колективно истраживање подстакло је ученике да се окушају у овом, за њих необичном и новом облику рада, тако да су врло заинтересовано сарађвали, слушали препоруке других, прихватали помоћ, учили једни од другог. Ипак, ова врста истраживања је оставило сваком појединцу могућност да самостално обави свој задатак, искаже своју креативност, сарађује и учи од других, одлучује боље и сигурније, закључује самостално и квалитетно, а да притом сазнаје и упознаје и резултате осталих ученика.

Отворен налог на блогу и на Едмоду, е-платформи одобреној од стране Министарства просвете, омогућио је ученицима да виде туђе радове, да се коригују, али и да се такмиче, испитају своје знање и сарађују на нови начин, сличан Фејсбуку, али далеко сигурнији и квалитетнији.

Изванредно корисно, и иначе за квалитет учења, и за радове у оваквим истраживањима јесте да морају да изаберу оно што је најквалитетније од широке понуде на Интернету. При томе је очигледно и занимљиво пратити како се вредносни, морални, социјални и естетски критеријуми развијају.

Индивидуални облик рада омогућава сваком појединачном ученику да искаже своје ставове, да своје предлоге, а савремена технологија омогућава да се то прикаже свима, похвали пред свима. Те похвале изванредно делују на ученике. У свом кратком есеју дали су своје виђење текста, у облику у којем су желели, имали су пуну слободу да искористе облик приповедања какав желе. Занимљиво је приметити како је дата слобода приповедања деловала на њих – у први мах нису умели сами да донесу одлуке и почну са реализацијом.

Такође, предложила сам да постављају линкове до занимљивих сајтова, да кроз савремени приступ раду упознају са животним и историјским окружењем писца о којем пишу.

Појединци су чак направили Пауер Поинт презентације, урадивши мале истраживачке радове, што је заметак изузетно квалитетног и важног облика образовања.

Користећи електронско издање овог пројекта, који смо објавили у електронском часопису наше секције, омогућили смо свима да лако и на занимљив начин дођу до информација о једном писцу, прегледају лако основне податке и једноставно, без напора, упију културну основу коју нуди књижевност петог разреда.

Погледајте резултат: Упознај ме са... је изванредан часопис који можете прелистати, занимљив је, илустративан и информативан.

На крају колективног пројекта организовали смо и изложбу у холу школе и приказали како је лепо и лако упознати боље своју књижевност и културу. Такође смо направили кратко представљање радова ученика у мултимедији. Фотографије са догађаја су у фото-албуму у прилогу.

Одлучили смо да проверимо и шта родитељи знају о нашим писцима, па ће бити одржан и квиз за родитеље. Пошто не желимо да откријем питања, квиз се налази у тексту, није објављен.

Групни рад подстиче ученике да се више труде и раде у окивиру своје групе. Групе се истовремено и такмиче и сарађују. Посебни облици групног рада подразумевају да свако у групи има своје задужење и мора да испуни свој задатак, да је само онда равноправан члан групе. Ове године реализовали смо три велике радионице, које су биле заиста значајне и у корелацији су са наставом петог разреда.

Сталне стилске вежбе основа су сваке литерарне секције и њеног успеха. Радећи стилске вежбе повезујемо постојеће знање о ефектима познатих књижевних облика у приповедању или богатству и ефектима стилских средстава и стилских поступака у поезији. Размена идеја и низ понуђених могућности, међусобно такмичење, али и подршка олакшавају ученицима да одговоре на постављене захтеве.

Сарађујемо са старијим ученицима, па ученици слушају радове других, расправљају о њима, чиме се подстиче и међусобна сарадња, па старији постају „ментори“ млађима, саветују их и понекад помажу да млађи ученици развију своје идеје. Мислим да је ова вршњачка сарадња изузетно важна и да умногоме помаже да се остваре одлични резултати које ова школска секција има.

Часови литерарне секције у нашој школи одвијају се у библиотеци, која је заиста културно средиште школе. Сваке године одредимо годишњу тему рада, тако да сваке године проучимо једну тему. У току године организујемо јавне састанке литерарне дружине у којима гости, ученици и родитељи, уживају.

РАДИОНИЦА „НАЦРТАЈ МЕ РЕЧИМА“

Слике позивница на радионице су у фото-албуму у прилогу.

„Нацртај ме речима“ је радионица о начину писања портрета. Одржана је у току два месеца континуирано, где су ученици могли да, у термину који им одговара у библиотеци или на блогу у чланку „Нацртај ме речима“ пронађу једноставан начин за израђивање портрета на основу догађаја. Пример: „Небеска река“.

Појмови и догађаји особинеВелика Мајка наређује рекама.

Мала Река жели нешто друго.

Велика Мајка наређује да је контролишу и спрече да оде.

Мала Река је ћутала.

Не супротставља се мајци.

Киша, олуја.

Велика Мајка обуставља потрагу.

Мала Река постаје дуга.
Одговорна, нежна, брижна, води рачуна о својој деци, жели да их заштити и сачува од зла.

Жели да буде другачија, да оствари свој сан, да прати свој пут, да буде јединствена, своја.

Плаши се, као и свака мајка, свесна је тешког живота, стварности која боли, жели да је њено дете увек ту, близу ње, да је срећно и да живи уобичајен живот.

Мудра, пажљива, стрпљива, паметна, чека свој тренутак.

Разуме мајчину бригу и страх. Поштује мајчину љубав.

Срећа прати храбре, Мала Река користи тренутак и нестаје.

Свесна да деца прате свој пут, јака и способна да се боре за свој живот. Мала Река је то доказала. Задовољна је што је њено дете успешно, срећна што се све завршило без проблема.

Остварила је свој сан, свој животни пут.ПРЕПРИЧАВАЊЕ АНАЛИЗА ЛИКА

Задатак за вежбање:

Пратећи анализу, саставите два задатка на тему:

Љубав Велике Мајке и

Одлучност Мале Реке.

Сада је то могуће, зар не? Користите само десну страну, анализу, само лева страна ће вас одвести у препричавање.

РАДИОНИЦА „ФОКУС“

Пејзаж је велики проблем са којим се сусрећу ученици и наставници у петом разреду. Квалитетан опис захтева излазак из шаблона типа „дрвеће је обукло своје зелене хаљине...“ Свесна да је радионица овог типа неопходна, у току новембра и децембра одржала сам радионице на часу, на часовима литерарне секције, а и ста је постављена и на блог.

Велики значај блога је што ученици увек могу да се подсете начина рада, а и сами да науче, користећи упутство, начин рада. Тако интернет лако изанимљиво постаје средство за обуку ученика.

НАУЧИМО ЗАЈЕДНО ДА РАДИМО ОПИС!Шта видиш на слици?

Велико, старо, зелено дрво.

Да, али то не сме да буде крај твог рада. Крећемо у анализу! Погледај добро слику и одговарај на следећа питања редом:

Пример:
 1. задатак: набројте 5 детаља везаних само за дрво: крошња, грана, лист, кора, корен.

 2. задатак: за сваки део дрвета наведите по најмање пет детаља (описа или стања).ж

3.Задатак: унесите живост у те детаље, додајте им боје, облике, звукове, мирисе,појаве, глаголе кретања живог света, одредите годишње доба и природне појаве (киша, магла, сунце).Користите скупове речи и реченице за сваки појединачни детаљ и видећете како уз мало пажљивог посматрања можете постати изванредан „сликар речима“.

4.Задатак: изаберите – искомбинујте своју омиљену слику:

Ливада у лето

Река на киши

Шума у зору

Планине под маглом

Долина под снегом

Задатак: нацртајте свој текст.

Занимљиво, зар не?

Као резултат ученичког избора настао је е-часопис о природи, Шума на киши, у коме се налазе најбољи радови ученика 5.2 и 5.5.

Слике позивница на радионице и са изложбе су у фото-албуму у прилогу.АКЦИЈЕ

Све акције имају заједнички циљ да ученике подстакну на учење. Одржавали су се у правој атмосфери, у нашој школској библиотеци, а плакатима су ученици подстицани да самовољно додају још неки предлог или идеју. Визуелно-аудитивно-когнитивни услов је у потпуности задовољен овим акцијама. За сваку смо направили одговарајући флајер и можете их погледати на блогу: Плакати за акције.ПРЕДСТАВИ КЊИГУ ЈЕДНОМ ЗАНИМЉИВОМ РЕЧЕНИЦОМ

Изванредно је и велико је уживање гледати како ученицима „раде мале сиве ћелије“ док размишљају како да „спакују“ своју омиљену књигу једном реченицом, која ће притом и заинтересовати друге. Неки су одмах рекли да је немогуће, јер су навикли да нашироко и надугачко образлажу своје ставове, па је овај „зип“ био изненађење.

Све те реченице су написане, а потом смо одржали мало такмичење:

Погодите о којој је књизи реч!

Настала је права мала пометња! Као пантомима, само уместо покрета, на вас гледа једна мала весела реченица и очекује да схватите и писца и дело и ликове... Заиста смо се забављали.Фотографије са ових акција су у фото-албуму у прилогу.НАЦРТАЈ ОМИЉЕНИ ОДЛОМАК ИЗ КЊИГЕ

Ученици обожавају да цртају. Своје омиљене ликове из цртаних филмова или серија цртају одлично, увежбани су у томе, али лик из књиге, па још представити карактер, или тренутну акцију или осећање, то је заиста био изазов.

Ове цртеже повезала сам са претходном пантомимом.

Визуелна загонетка је пред вама! Откријте писца!БИРАМО НАЈ... ОДЛОМАК

Акција је била посвећена најбољем, најлепшем, најсмешнијем, најјачем, најстрашнијем, једноставно, нај... одломку. Ученици су их читали и са одобравањем коментарисали изборе. Занимало их је из којих су књига одломци, тако да је и ова акција погодила свој циљ, разменили су податке о књигама и надам се да ће их прочитати.ПОСТАВИ ЗАНИМЉИВО ПИТАЊЕ ЧИЈИ СЕ ОДГОВОР НАЛАЗИ У КЊИЗИ

Акција је замишљена као „голицање маште“ учесника. Питање је требало да буде занимљиво, треба да представља дилему. Ученици су могли да образложе укратко услове дилеме и да је поставе осталима: како би се они понели? Ако желите да сазнате одговор, прочитајте књигу!КАКО ЧУВАМО КЊИГЕ

Ова акција у складу је са акцијом Министарства просвете – ученици уче како да буду одговорни и да чувају књиге, посебно оне које нису њихове. Велики је значај наученог: да се туђе чува боље него своје.

Занимљива је неодговорност неких ученика према новим књигама, а то су најчешће исти ученици који одбијају да узму старе књиге у библиотеци...

САРАДЊА СА ЛИНГВИСТИЧКОМ, БИБЛИОТЕЧКОМ И НОВИНАРСКОМ СЕКЦИЈОМ

Сарађивали смо са лингвистичком секцијом, упоређивали радове, коментарисали вредност и значај познавања културе свог окружења и размењивали идеје о начинима боље сарадње у процесу рада.

Као пример сарадње, повезала сам литерарну и лингвистичке секцију на неколико планова, захтевајући да свако на свој начин одговори на следеће занимљиве захтеве. Покушајте и ви, дајте својим ђацима, резултати су веома занимљиви.

Сарадња литерарне и лингвистичке секције


 • Сарадња са библиотечком секцијом је изузетно корисна. Многи ученици се укључују у рад секција само када виде да се у њима дешава нешто занимљиво. Библиотека је место које мора бити централно, одатле тече културна иницијатива и реализују се културне активности школе. Наши библиотекари су чланови Тимова, ангажују се у планирању културних активности школе. Наша библиотекарка, Ивана Ристић, проглашена за најбољег библиотекара у Београду у школској 2011/2012. Награду додељује Друштво школских библиотекара Србије. Она држи радионице, часове, планира активности и ради са ученицима тако да се они често ангажују на више места привучени занимљивим садржајима. Зато сам била сигурна да ће сарадња са библиотечком секцијом бити веома занимљива, што се показало као тачно.

 • За почетак, ангажовала сам ученике да ураде Препоруке за читање . Циљ ове акције је био да се ученици упознају са фондом библиотеке, да се о томе прича, јер је вршњачко учење најбоље могуће учење, а њихова реклама незаменљива.

Ученике сам поделила у две групе. Циљ је био да једна група да препоруке за књиге које постоје у фонду библиотеке, а друга за књиге које немамо у библиотеци. Тако смо неколико часова провели у библиотеци истражујући шта треба да набавимо и истовремено направили план о освежавању библиотечког фонда. Тада је настао и списак књига за читање. Овај списак ће се, у сарадњи са библиотекарима наше школе, стално обнављати, ажурирати, дописивати и разрађивати. Ученици су добили задатак да се мало играју у ворду, тако да прављење спискова ипак буде занимљивије и креативније.

Фолдер је на компјутеру наше библиотеке и отворен је за све који желе да препоруче неку књигу.Пројекат "Библос" је спроводила библиотечка секција под мојим руководством у сарадњи са литерарном и лингвистичком секцијом. Као резултат тог рада и ангажовања, можете видети занимљиве квизове и радове у овом е-часопису. Иначе, часопис литерарне секције се зове „Литерата“, часопис лингвистичке секције „Лингва“, а библиотечке „Библос“.

Библиотечка секција има веома велику улогу у раду и развоју лингвистичке секције, јер сам успела да комбиновањем захтева и ученичких интересовања постигнем завидан склад у потреби за читањем и квалитетнијим изражавањем. Коришћењем „Предлога за читање“ библиотечке секције (на блогу је само један део, онај традиоционални, други се управо ажурира и биће подигнут на блог у току децембра месеца), ученици су заинтересовани за књиге за које нису ни знали. Коришћење електронских књига за њих је још ново јер нису навикли да користе компјутер у образовне сврхе, што је изванредан напредак. Унапређивањем рада секције унапредила сам (макар мало) цели образовни систем у нашој школи, указала на могућности и идеје, будуће занимљиве пројекте и указала на развој креативности професора у настави.КОНКУРСИ

Прелистајте наш Зборник литерарних радова, поносни смо на њега! У њему су сви текстови који су ишли на конкурсе ове школске године:

Учествовали смо на конкурсу „Ухвати прави смер, кажи да није фер“. Конкурс је организовала Агенција за борбу против корупције, са циљем да се личним примером етичког понашања ојача нарушени интегритет друштва. Ова тема је ученицима блиска и многи су се ангажовали радећи је.

„100 талената београдског округа“, послати су и објављени радови ученица Мине Пејовић 5.5 и Андрее Ковачевић, 5.5.

„Светосавље и мултимедијално доба“, у организацији Кола српских сестара, послат је рад Стефана Бједова, 5/2,

„Ћирилица – краснопис“, послати су радови Анамарије Пухаловић 5.5 и Маше Узелац 5.5

„Мој бели град“ је конкурс који су расписали Млади истраживачи Београда, на коме је Нађи Кесер, 6.5. објављена песма међу 20 најбољих.

На конкурсу „Смех као лек“ учествовали су многи ученици 5. разреда наше школе. Овај конкурс организује Библиотека „Вук Караџић“.

Смотра истраживачких радова су изузетна литерарна остварења. На Смотри истраживачких радова коју организује Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“ учествујемо сваке године. На Смотри одржаној 2011/2012. у „Пан-театру“, под покровитељством Пријатеља деце Звездаре и Општине Звездара, као и Министарства за Косово и Метохију, имали смо пуно представника који су понели награде. Спонзори ове смотре биле су многе издавачке куће („Лагуна“, „Клет“, БИГЗ, „Креативни центар“) па су и награде биле изузетне. Радови Мостови 5/2 и 5/5, "Мостови" Милице Хелмих, 6/5 су изузетни. Милица Хелмих је освојила 1. Место на Смотри из области за српски језик, а са темом „Снага Андрићеве речи“. Ученици 5/2 и 5/5 су својим заједничким радовима освојили 2. Место. Ипак је тема за њих била изузетно тешка. Ипак сам поносна на најважније идеје и мисли које су издвојили из текстова које смо радили.

На овогодишњим „Ђачким песничким сусретањима“ Мина Пејовић, 5/5, освојила је 1. место на општини, друго у Београду.

На Дечјој недељи Општине Звездара, одржаној од 1. до 5. октобра 2012. године, ученица Мина Пејовић и Лука Бојовић представљали су нашу школу својим песмама у пару.

У Библиотеци „Бранко Миљковић“ одржан је, у оквиру Дечје недеље Општине Звездара, Песничко надметање у којем су учествовали ученици наше школе, ОШ „Драгојло Дудић“, ОШ „Никола Тесла“ и ОШ „Павле Савић“. Прегледајте Часопис са песмама са овог Надметања, а слике учесника су у фото-албуму у прилогу.

Песме са песничког надметања у Библиотеци "Бранко Миљковић".

Слике са песничког надметања

КВИЗОВИ

Квизове сам осмислила тако да кроз њих обновим градиво 5. разреда на другачији , нови начин. Квиз "Облачићи" је веома занимљив. Покушајте и ви да га решите!Квиз "Литература" је постављен на Едмоду, тако да ученици треба да се пријаве и навикну да користе платформе за рад.

Повезивањем обавезних текстова и необичног презентовања могуће је ублажити осећај обавезно-досадног, као на часовима. Крој ове квизове упсела сам да занитересујем ученике, заголицам њихову сујету, па су се активирали.

На крају циклуса решили смо да преслишамо и родитеље. Направићемо квиз-вече, родитељи ће добити материјал на увид, али су врло заузети па не верујем да ће у потпуности стићи да га проуче.

Квиз представљам овде да питања не би била откривена. 1. Који од наведених писаца су се бавили дипломатијом?

Дучић, Раичковић, Нушић, Андрић

 1. Набројте бар два изузетна научника који су се бавили и писањем:

(Тесла, Милутин Миланковић)

 1. Наведите како се зове: бабо Марка Краљевића, ујак, стриц (бар 1), мати

(Вукашин, Момчило, Гојко или Угљеша, Јевросима).

 1. Шта је Марку Краљевићу краљ Урош?

Краљ...

 1. Који је писац написао само прву и последњу песму? Због своје 1. песме избачен је из школе, а због последње завршио у затвору?

(Бранислав Нушић)

 1. По ком Бранку се зове Бранков мост? Радичевићу или Ћопићу?

(Радичевићу)

 1. Који су романи од наведених написани по истинитим догађајима? Том Сојер, Хајдуци, Орлови рано лете, Пет недеља у балону.

(Том Сојер, Хајдуци, Орлови)

 1. Шта значи изрека «Ни по бабу ни по стричевима»?

(праведно, ни за оца ни за родбину)

 1. Сад мало да видимо како знате хемију: како се добија скерлет?

(Кувањем пужева)

 1. Како то Балачко војвода из песме «Женидба Душанова» има три главе, а Муса Кесеџија три срца? Објасните шта то значи,

 2. Још мало мучења: која је то стилска фигура?

 3. Када кажете детету «Сто пута сам ти рекла...» коју стилску фигуру користите?

 4. Стих народних епских песама је: деветерац, десетерац, дванаестерац?

 5. Кућа једног писца се налазила на месту данашњег трезора Народне банке Србије, па он каже, пошто је он био сиромашан, ни држава не може да буде богата кад је баш ту сазидала трезор. Који је то писац?

(Бранислав Нушић)

 1. Како су се звала браћа Светог Саве?

(Вукан и Срефан Првовенчани)

 1. Зашто Првовенчани? Шта значи овај надимак?

(Да је Овенчан круном први ).

 1. А ко га је крунисао?

(Папа)

 1. Индијанци имају песме којима призивају кишу. Како се зову наше такве песме?

(Додолске)

 1. Објасните сватовску песму:

«Иде соко, води соколицу,

Благо мајци, златна су јој крила»

(Поносит, леп момак доводи вредну, здраву, младу, поноситу девојку која има златне руке)


 1. Шта је цезура?

(Пауза у стиху – у народној песми после 4. слога).

РАДНИ САСТАНЦИ

Часове литерарне секције често држимо у библиотеци, а када је лепо време на клупицама испред школе. Радна атмосфера постаје занимљивија, а окружење живље. Тачно смо одредили типове рада које можемо да радимо напољу – то су договори, планови, бележења, идеје, бреинсторминг. А све што захтева смирену атмосферу, тишину и прецизност радимо у библиотеци или учионици. Промена места рада један је од услова за квалитетнији и занимљивији рад. Чак, боље идеје, квалитетније и свеобухватније добијем када су ученици на отвореном, чини се да тада нису спутани.

Трудим се да рад начиним занимљивијим и бољим. Зато се у литерарну секцију улаже пуно труда, она се планира до детаља, па су зато и резултати овако добри.

Библиотека наше школе нуди обиље књижевног материјала, довољно простора и повољну атмосферу за рад. У њој се ученици осећају подстрек и ту настају одлични радови. На овим састанцима учествују ученици кад год су у могућности да дођу, воле да експериментишу са поступцима и формама писаног текста, уче о богатству и сложености књижевног дела. Ове кратке стилске вежбе умногоме омогућавају да се обогати сложеност књижевног поступка при писању сопственог рада. На тим састанцима се чита, дискутује, процењује, вреднује, исправља и забавља. Зато су они ученицима најомиљенији део рада литерарне секције.

Нажалост, немамо интернет на једином компјутеру у библиотеци, па радимо преко платформе, што уосталом, није мана, већ позитивна ствар. Тако се ученици уче да користе интернет на прави начин, истовремено се скраћује време бесциљног лутања по непровереним сајтовима и омогућава им се да схвате да је интернет користан, али и опасан. Као ватра: добар слуга, али лош господар.

Ове године радни састанци су већином били посвећени задатој теми „Књижевност у нама“. Ученици су били заинтересовани, истраживали су, поредили, дискутовали, кориговали своје радове. Учили су од другова и са њима. Постигли су изванредне резултате, које ћете имати прилике да видите.

Радни састанци се одржавају једном у две недеље у сталном термину, чиме се олакшава комуникација између професора и ученика, и обезбеђује континуиран рад. Посебна пажња се придаје разноврсним облицима рада на образовању књижевне културе.

КЊИЖЕВНИ САСТАНЦИ

На радним састанцима ученика често читамо самосталне радове ученика, тако да се веома често сами састанци претворе у мали књижевни матине. А када желимо да остале ученике упознамо са својим литерарним достигнућима, позовемо их на литерарно дружење. Ученици имају много заказаних обавеза у вечерњим часовима, па смо морали да се прилагодимо могућностима наше публике и да књижевне „вечери“ одржавамо у време међусмене. То је начин да се што више заинтересованих ученика појави на књижевној „вечери“, упозна са радовима и подстакне својом подршком своје другове. На тим је матинеима увек одлично расположење, пуно духа и ведрине.

На њима читамо успешне саставе, најбоље писмене задатке, задатке који су отишли на такмичења, на различите конкурсе, сопствене радове, занимљиве мисли и идеје, коментаре и тумачења, а ја као наставник прочитам и најлепше одломке из писмених задатака, али и „бисере“, при чему не именујем ауторе осим ако се они сами не јаве, често поносно.

Идеја ових дружења и јесте да најбољи и најквалитетнији радови буду представљени свима. Позвани су сви, матинеи и вечери се држе у свечаној сали школе.

Највише сарађујемо са Пријатељима деце Звездаре, где одлазимо на књижевна дружења у „Пан-театар“. Тамо смо представљали и многе наше радове, а тамо су многи наши ученици добили награде.

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ЈУБИЛЕЈИ

У нашој школи се обележавају важни датуми и јубилеји, а поводом њих настају многи интересантни радови чланова литерарне секције. Трудимо се да подстакнемо интерес ученика и да се повежемо са другим областима науке, тако да често радови настају у сарадњи са наставницима биологије, историје, страних језика.

Ове године смо обележили низ важних датума, као што су 21. фебруар, Међународни дан матерњег језика, 22. март, Светски дан вода, 22. април, Дан планете Земље, 15. мај, Међународни дан породице, 8. септембар, Међународни дан писмености, 4. октобар, Светски дан животиња, 20. новембар, Светски дан деце. Дане смо обележавали на различите начине – пројектима, читањем одломака дела, драматизацијом књижевних дела.

Одлазимо у посете музејима и позориштима, највише у сарадњи са предметом Свакодневни живот у прошлости, тако да историји додамо још једну, литерарну димензију.

Ученици имају прилику да се упознају са нашим савременим културним токовима, посете изложбе (Паје Јовановића и друге) и да сопственим истраживањима спознају сложеност света уметности, његову комплексност и свеобухватност.

СУСРЕТИ СА ПИСЦИМА

У нашу школу сваке године долази неколико писаца чија дела деца обожавају и који желе да уживају са нашом децом на тим сусретима. Том приликом представе књиге које су изузетно квалитетне. Тако је у фебруару ове године гостовао писац Благоје Рогач са збирком песама „Препредени мачак Преле“ . Ученици су били одушевљени, а песме су заиста квалитетне и занимљиве за ученике основне школе.

Често угостимо и госпођу Љиљану Мргић Нинковић чије су песме и текстови ученицима добро познати и чијих књига библиотека има доста јер се заиста траже. Њене књига „Молим, учитељице“ заинтересовала је ученике нижих разреда заиста.

УЧЕШЋЕ У ШКОЛСКИМ ПРИРЕДБАМА

Планирали смо и учешће на великим школским прославама, као што је слава Светог Саве, Дан школе, 50 година школе. Наши ученици су припремљени да воде ове прославе и пишу текстове за њих.

Прикључили смо се акцијама које се одвијају у школи, хуманитарним, еколошким, акцијама Ђачког парламента,на пријему првака.Сарађујемо са Библиотекама, посебно са Библиотеком „Бранко Миљковић“. Свуда смо присутни и на нас увек рачунају.

САРАДЊА У ИЗРАДИ ШКОЛСКОГ ЧАСОПИСА

Наша сарадња се одвија у координацији са ученицима новинарске секције. Прилажемо своје радове, дајемо одломке својих драматизација, пишемо песме.

Најновији, можда најпаметнији допринос јесте предлог наше секције да се осавремени и ова културна област рада, да се од сада прави електронски школски часопис, да се постави на сајту школе, тако да свако може да га погледа, а да се одштампа само неколико примерака, колико је неопходно за летопис и документацију.

Многи квалитетни текстови ученика онда ће моћи да нађу своје место у часопису, који ће бити обимнији, бољи, веселији, шаренији, а неће зависити од добре воље дародаваца и њихових донација.

Квалитетне саставе, дела, песме увек на време прослеђујемо колегиници која уређује часопис, тако да је прошле године освојила прво место у држави за квалитет часописа. Наши текстови, песме, коментари увек чине део нашег часописа. Тако и треба.

САМОЕВАЛУАЦИЈА

Пратећи рад литерарне секције претходних и ове године, дошла сам до изванредних закључака: ученике интересују радионице и активности, желе квизове и забаву, тако да је ове године много већи просек ученика који су се ангажовали, интересовали и учествовали у догађањима. Направићу пресек учешћа ученика у односу на прошлу годину. При том, плава црта представља број ученика који је учествовао у овим облицима рада прошле године, а љубичаста учешће ученика ове године. Разлика је очигледна и занимљиво је упоредити како иновације делују на ученике, као и на све људе, уосталом.

У осталим сегментима учешће ученика је углавном исто.

ПРИЛОЗИ

Фото-албум наше секције, прелистајте!

За још информација погледајте блог www.kreativnostnadelu.wordpress.com.ПЛАН ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

У плану је неколико занимљивих тема за литерарну и лингвистичку секцију – бавићемо се калиграфијом, пореклом речи, истраживаћемо стваралачке и уметничке могућности ученика и наравно, наставићемо да негујемо поезију, прозу, стваралаштво и уметност.

У плану је такође велика сарадња са Библиотеком „Вук Караџић“ поводом једног значајног пројекта. Такође, планирамо неколико књижевних вечери, једну праву изложбу и неколико радионица у сарадњи са ликовном секцијом. Много идеја и могућности су пред нама.

Податке прикупила и

литерарну секцију водила

мр Маја Анђелковић ШегуљевДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет