Сабақ пен жапырақтың арасындағы өркеннің бөлігі қалай аталады?Дата17.07.2016
өлшемі109 Kb.
#206275
түріСабақ
@@@ Өсімдіктің вегетативті және генеративті мүшелері

$$$230 B


Өсімдік мүшелері деп нені айтады?

A. Белгілі құрылысы бар әр түрлі қызмет атқаратын организмнің бөлігі.

B. Белгілі құрылысы бар, белгілі қызмет атқаратын организмнің бөлігі.

C. Белгілі құрылысты бүкіл организм.

D. Организмнің әртүрлі қызмет атқаратын бөлігі.

E. Белгілі қызмет атқаратын бүкіл организм.


$$$231 E

Жоғары сатыдағы өсімдіктердің вегетативтік денесі неден тұрады.

A. Өркендер жүйесінен.

B. Тамыр жүйелерінен.

C. Генеративтік мүшелер жүйесінен.

D. Өркен жүйелерімен тамыр жүйелерінен.

E. Өркен жүйелері мен генеративтік мүшелерден.
$$$232 C

Өркен дегеніміз не?

A. Сабақ,бүршік, қосалқы тамыр.

B. Сабақ, бүршік, мұртша түйіндер.

C. Сабақ, жапырақ, бүршік.

D. Буындарымен жапырақтары бар сабақ.

E. Төбе жапырақтары мен бүршіктері бар сабақ.

$$$233 D


Сабақ пен жапырақтың арасындағы өркеннің бөлігі қалай аталады?

A. Жапырақ ізі.

B. Буын аралығы.

C. Буын.


D. Жапырақ қолтығы.

E. Өсу конусы.


$$$234 B

Өсімдіктер мүшелерінің қалыптасу кезінде қандай заңдылықтар ортақ болады?

A. Гомологиялық мүшелерінің болуы.

B. Полярлылық және симметриялықтың болуы.

C. Аналогиялық мүшелерініғ болуы.

D. Тек вегетативті мүшелерінің болуы.

E. Өсу конусының болуы.
$$$235 C

Тік өсетін өркен қалай аталады?

A. Вегетативті.

B. Генеративті.

C. Ортотрофты.

D. Гомологиялық.

E. Плагиотропты.

$$$236 E


Көлбей өскен өркен қалай аталады?

A. Вегетативтік.

B. Генеративтік.

C. Ортотрофты.

D. Гомологиялы.

E. Плагиотропты.


$$$237 A

Қандай өсімдіктер моноподиальды бұтақтанады?

A. Шырша.

B. Алма.


C. Сирень.

D. Алмұрт.

E. Үйеңке.
$$$238 C

Қандай өсімдіктердің сабағы өрмелегіш болады?

A. Құлпынай.

B. Таңқурай.

C. Ас бұршақ.

D. Картоп.

E. Қызанақ.

$$$239 B


Ұрықтың даму кезеңі қалай аталады?

A. Органогенез.

B. Эмбриогенез.

C. Гистогенез.

D. Ювенильді.

E. Сенильді.


$$$240 A

Вегетативті мүшелердің дамуы қай кезеңде басталады?

A. Органогенезде.

B. Эмбриогенезде.

C. Гистогенезде.

D. Ювелильде.

E. Сенильді кезеңде.
$$$241 D

Қандай өсімдіктер дихотомиялы бұтақталады?

A. Сирень.

B. Терек.

C. Қарағай.

D. Плаун.

E. Алма.
$$$242 B

Қандай өсімдіктер симподиальды бұтақталады?

A. Терек.

B. Алма.


C. Сирень.

D. Плаун.

E. Май қарағай.
$$$243 C

Өркеннің жерасты метаморфозасын көрсетіңіз?

A. Түйнектер, пиязшықтар, мұртшалар.

B. Тамырсабақ, мұртша, бүршік.

C. Түйнектер, пиязшықтар, тамырсабақтар.

D. Пиязшықтар, мұртшалар, филокладия инекері.

E. Бүршіктер, түйнектер, тамыр сабақтар.
$$$244 E

Жапырақтық негізгі орналасу түрлерін көрсетіңіз?

A. Кезектесіп, біржақты, қарама-қарсы.

B. Шоқталып, төбелік, кезектесіп.

C. Қарама-қарсы, шоқталып, жиекті.

D. Қарама-қарсы, шоқталып, ортаңғы.

E. Спиральды, шоқталып, қарама-қарсы.
$$$245 B

Қандай өсімдіктің жапырақтарының пішіні таспа?

A. Қамыс.

B. Қара бидай.

C. Бүлдірген.

D. Сирень.

E. Күнбағыс.
$$$246 C

Қандай өсімдіктің жапырақтары күрделі жапырақтар?

A. Емен.

B. Бақ-бақ.

C. Итмұрын.

D. Алма.


E. Шырша.
$$$247 A

Жай жапырақтары бар өсімдікті атаңыз

A. Шие.

B. Жоңышқа.C. Шетен.

D. Итмұрын.

E. Асбұршақ.
$$$248 D

Өркеннің терең өзгерісін (метаморфозасын) атаңыз

A. Түйнек.

B. Мұртша.

C. Жуашық.

D. Жапырақ.

E. Тамырсабақ.
$$$249 B

Ненің нәтижесінде қобы түзіледі?

A. Сағақтың редукциялану нәтижесінде.

B. Бөбе жапырақтардың бірігіп кету нәтижесінде.

C. Буынаралықтарының бірігіп кету нәтижесінде.

D. Жапырақ тақтасының редукциялану нәтижесінде.

E. Жапырақ жүйелерінің редукциялану нәтижесінде.

$$$250 A


Қандай өсімдіктің жапырағы қалақ тәрізді?

A. Емен.


B. Бақ-бақ.

C. Таңқурай.

D. Алма.

E. Қара өрік.


$$$251 B

Ұрық тамыршасының қандай тамыр пайда болады?

A. Жанама.

B. Негізгі.

C. Қосалқы.

D. Ауалық.

E. Жүрдек.
$$$252 C

Өсімдік мүшелерінің ауа, су немесе топырақпен жанасу ауданының өсуін қамтамасыз етеді?

A. Эбриогенез.

B. Гистогенез.

C. Бұтақтану.

D. Органгенез.

E. Эволюция.
$$$253 E

Өркеннің осьтік бөлігі болып не саналады?

A. Жапырақ.

B. Тамыр.

C. Буын.

D. Буын аралығы.

E. Сабақ.

$$$254 C


Өркеннің тамырдан негізгі ерекшелігін көрсетіңіз?

A. Плогиотропты.

B. Симметриялы.

C. Жапырақтану.

D. Полярлылық.

E. Ортотроптылық.


$$$255 B

Негізгі тамырдан қандай тамыр таралады?

A. Қосалқы.

B. Жанама.

C. Ауалық.

D. Жүретін.

E. Жер үсті.
$$$256 B

Өркеннің өсуі не арқылы жүзеге асырылады?

A. Сабақтың дамуы арқылы.

B. Төбе бүршіктердің дамуы арқылы.

C. Вегетативтік мүшелердің өсуі арқылы.

D. Генеративтік мүшелердің өсуі арқылы.

E. Тұқымның өнуі арқылы.
$$$257 A

Буын аралықтарына байланысты өркендерді қандай түрлерге бөледі?

A. Қысқарған, ұзарған.

B. Жанама, қысқарған.

C. Ауа, жанама.

D. Жанама, қысқарған.

E. Жер үсті, жер асты.
$$$258 D

Вегетативтік жаңаруды қандай бүршіктер қамтамасыз етеді?

A. Төбе.

B. Жанама.

C. Ұйқыдағы.

D. Қосалқы.

E. Генеративті.

$$$259 B


Метаморфозға ұшыраған өркендері су жинайтын өсімдіктер ақалай аталады?

A. Эфемерлер.

B. Суккулектер.

C. Эфемероидтар.

D. Эндемдер.

E. Космополиттер.


$$$260 E

Өркеннің қайталанатын элементтері қалай аталады?

A. Буын.

B. Буын аралығы.

C. Апекс.

D. Қобы.

E. Метамер.
$$$261 C

Өркеннің метамері неден тұрады?

A. Тек буыннан және буын аралығынан.

B. Буынаралығы, жапырағы мен бүршігі бар буынынан.

C. Буынаралығы және жапырақтан.

D. Қобы және буынаралығы.

E. Қобы, буынаралығы және буын.
$$$262 B

Тұқымды өсімдіктердің ұрығы неден тұрады?

A. Өркендер жүйесі мен тамырдан.

B. Ұрық сабақшасы, тамыршасы және бүршіктен.

C. Генеративтік мүшелер жүйелері мен жапырақтан.

D. Метаморфозданған өркендер жүйесінен.

E. Генеративтік мүшелер сүйесі мен тамырдан.
$$$263 D

Симподиальды бұтақтанудың қалыптасу кезінде не жүреді?

A. Апекс пен буынаралығының қалыптасуы.

B. Белгілі бір кезеңде төбе бүршігі тіршілігін.

C. Жаңа мүшелердің түзілуі жүреді.

D. Белгілі бір кезеңде төбе бүршігінің тіршілігін жоюы мен бір немесе бірнеше жанама бүршіктердің дамуы жылдамдайды.

E. Төбе бүршігі екіге айырылады.
$$$264 C

Жалған дихатомиялы бұтақтану қандай өсімдіктерде кездеседі?

A. Алмада.

B. Қарағайда.

C. Сиреньде.

D. Еменде.

E. Теректе
$$$ 268 B

Сабақтың қызметіне қандай қызмет жатпайды?

A. Жапырақтарды ұстап тұру

B. Минералды тұздарды топырақтан сору

C. Фотосинтез

D. Қорлық заттарды жинақтау

E. Жапырақ пен тамырды жалғастырады

$$$ 269 E

Түйнек деген не?

A. Түрі өзгерген жер асты өркендер

B. Түрі өзгерген тамыр

C. Түрі өзгерген жапырақ

D. Түрі өзгерген жер үсті өркені

E. Түрі өзгерген сабақ


$$$ 270 С

Түрі өзгеріп қысқарған сабақ болып табылатын пиязшықтың негізі қалай аталады?

A. Столон

B. Бүршік

C. Түбіртек

D. Тамырша

E. Жапырақ
$$$ 271 A

Алма сабағында жапырақтардың орналасуы қай типке жатады?

A. Кезектесу

B. Шоқтану

C. Супротивті

D. Доғалы

E. Сатылы
$$$ 272 A

Өсімдіктің тамырынан сабаққа судың көтерілуі себебі:

A. Тамыр қысымына

B. Осмосқа

C. Диффузияға

D. Ауаға


E. Белсенді тасымалдануға байланысты
$$$ 273 A

Суға салынған терек, тал, қара қарақаттың қалемшесінен қандай тамырлар дамиды?

A. Қосалқы тамырлар

B. Жанама

C. Негізгі

D. Негізгі, жанама

E. Тамырдың барлық түрлері
$$$ 274 B

Тамыр түкшелері дегеніміз не?

A. Жіп тәрізді соратын жанама тамыр

B. Тамырдың сыртқы жасушаларының ұзын өскінділері

C. Тамыр қабығының жасушалары

D. Түзуші ұлпа жасушалары

E. Механикалық ұлпа жасушалары

$$$ 275 C

Ұрық тамыршасынан пайда болған тамырды қалай атайды?

A. Жанама тамыр

B. Қосалқы тамыр

C. Негізгі тамыр

D. Кіндік тамыр

E. Тамыр түктері


$$$ 276 C

Тамырдың қай аймағында митоздық бөлінуі жүреді?

A. Сору аймағында

B. Өткізу аймағында

C. Бөліну аймағында

D. Созылу аймағында

E. Тамыр ойықшасында
$$$ 277 C

Қандай меристема арқылы тамырдың ұзара өсуі жүзеге асады:

A. Интеркалярлы меристема

B. Біріншілік латеральді меристема

C. Апикальді меристема

D. Екіншілік латеральді меристема

E. Жарақат меристема
$$$ 278 B

Тамыр қабығының сыртқы қабаты қалай аталады?

A. Перицикл

B. Экзодерма

C. Энтодерма

D. Ризодерма

E. Мезодерма
$$$ 279 E

Тамыр қабығының ортаңғы қабаты қалай аталады?

A. Перицикл

B. Экзодерма

C. Энтодерма

D. Ризодерма

E. Мезодерма
$$$ 280 B

Тамырдың анатомиялық құрлысына кірмейтін ұлпаны ата?

A. Бөліп шығарушы

B. Ассимиляциялық

C. Механикалық

D. Жабындық

E. Қор жинаушы

$$$ 281 D

Қандай бөлім қосалқы тамырларды түзеді:

A. Апикальды меристема

B. Камбий

C. Прокамбий

D. Тамыр мойны

E. Перицикл


$$$ 282 B

Қандай өсімдіктерге шашақ тамыр жүйесі тән?

A. Ас бұршаққа

B. Жүгеріге

C. Күнбағысқа

D. Асқабаққа

E. Еменге
$$$ 283 B

Қандай өсімдікте қосалқы тамырлар жақсы жетілген:

A. Ас бұршақта

B. Жүгеріде

C. Күнбағыста

D. Асқабақта

E. Теректе
$$$ 284 C

Қандай өсімдіктерге кіндік тамыр жүйесі тән?

A. Сұлыға

B. Бидайға

C. Бұршаққа

D. Меруертгүлге

E. Жүгеріге
$$$ 285 C

Сабақ қалемшесінен қандай тамыр түрі пайда болады:

A. Негізгі тамыр

B. Жанама тамыр

C. Қосалқы тамыр

D. Микоризалы тамыр

E. Түйнекті тамыр
$$$ 286 A

Ұрық тамыршасынан қандай тамыр түрі пайда болады:

A. Негізгі тамыр

B. Жанама тамыр

C. Қосалқы тамыр

D. Микоризалы тамырлар

E. Түйнекті тамырлар

$$$ 287 E

Тамырдың қай аймағында латералды меристема (камбий) пайда болады:

A. Бөліну аймағында

B. Созылу аймағында

C. Сору аймағында

D. Тамыр оймақшасында

E. Өткізу (қоңыр) аймағында


$$$ 288 C

Тамыр оймақшасының қызметі қандай?

A. Суды сорады

B. Суды өткізеді

C. Механикалық зақымданудан қорғайды

D. Қордағы крахмалы жинайды

E. Жаңа жасушаларды түзеді
$$$ 292 C

Дара жарнақтыларда қандай тамыр түрі жақсы дамыған?

A. Негізгі

B. Жанама

C. Қосалқы

D. Бірінші мен екінші жауап

E. Дұрыс жауабы жоқ
$$$ 293 E

Ұрықтан дамитын тамыр қалай аталады?

A. Микоризалы тамыр

B. Ауа тамыры

C. Жанама тамыр

D. Қосалқы тамыр

E. Негізгі тамыр
$$$ 294 C

Тамырдың қай аймағында тамыр түкшелері орналасады?

A. Бөліну аймағы

B. Созылу аймағы

C. Сору аймағы

D. Тамыр оймақшасында

E. Өткізу аймағы
$$$ 295 A

Тамырдың қай белдеуінде клеткалардың бөліну аймағы орналасқан?

A. 1-ші белдеуде

B. 2-ші белдеуде

C. 3-ші белдеуде

D. 4-ші белдеуде

E. 5-ші белдеуде

$$$ 296 B

Тамырдың қай белдеуінде клеткалардың созылу аймағы орналасқан?

A. 1-ші белдеуде

B. 2-ші белдеуде

C. 3-ші белдеуде

D. 4-ші белдеуде

E. 5-ші белдеуде


$$$ 297 D

Тамырдың қай белдеуінде өткізгіш аймақ орналасқан?

A. 1-ші белдеуде

B. 2-ші белдеуде

C. 3-ші белдеуде

D. 4-ші белдеуде

E. 5-ші белдеуде
$$$ 301 D

Тамырдың түрөзгерісін тап:

A. Картоп түйіні

B. Меруертгүлдің тамырсабағы

C. Құрқашаштың тамырсабағы

D. Сәбіздің тамыржемісі

E. Жуаның пиязшығы
$$$ 303 A

Кіндік тамыр жүйесі дегеніміз не?

A. Ұрық тамыршасынан өсіп жетілген, өте жақсы білеуленген негізгі тамыр мен одан тарайтын жанама тамырдан тұратын жүйесі.

B. Негізгі тамыры жуан өспейтін немесе қосалқы тамырлардың ішінен білінбей қалатын тамыр жүйесі

C. Сабақтан өсіп шығатын, өте білеуленген негізгі тамыр мен одан тарайтын кішкене жанама тамырлардан тұратын тамыр жүйесі

D. Қосалқы тамырлардан өсіп шығатын жанама тамырлардан тұратын тамыр жүйесі

E. Ұрық тамырларынан жетілген, өте әлсіз негізгі тамыр мен одан тарайтын кішкене жанама тамырлардан тұратын тамыр жүйесі
$$$ 304 C

Тамыр жемісі үшін өсірілетін өсімдік:

A. Пияз

B. Сарымсақ

C. Сәбіз

D. Картоп

E. Укроп
$$$ 306 C

Күрделі жапырағы бар өсімдік?

A. Қара бидай

B. Шырша


C. Асбұршақ

D. Емен


E. Терек

$$$ 308 C

Мысалға келтірілген пигменттердің қайсысы жапыраққа жасыл түс береді?

A. Каротин

B. Ксантофил

C. Хлорофилл

D. Антоциан

E. Ксантофил және каротин


$$$ 309 D

Мысалға келтірілген жапырақтың қайсысын жай жапырақ деп атайды

A. Үшқұлақ жапырақ

B. Саусақты-салалы жапырақ

C. Тақ қауырсынды

D. Жұмыртқа тәрізді

E. Жұп қауырсын жапырақ
$$$ 310 C

Мысалға келтірілген өсімдіктердің қайсысында күрделі жапырақтар кездеседі?

A. Бидай

B. Қарағай

C. Қараған

D. Жөке ағашы

E. Аққайың
$$$ 311 B

Жапырақтың паралелльді жүйкеленуі қандай өсімдікке тән?

A. Қос жарнақтыларға тән

B. Дара жарнақтыларға тән

C. Қос жарнақтыларға, дара жарнақтыларға көбінесе тән

D. Бұршақ тұқымдасына тән

E. Алқа тұқымдасына тән
$$$ 313 С

Жапырақта органикалық заттар түзілу үшін не қажет?

A. Су, минералды тұздар, көмірқышқыл газы, оттегі

B. Су, көмірқышқыл газы, ауа

C. Көмірқышқыл газы, су, минералды тұздар, жарық

D. Оттегі, су

E. Ауа
$$$ 320 B

Кактустың инелері түрі өзгерген –

A. Өркен

B. Жапырақ

C. Сабақ өңінің ерекше өсінділері

D. Жапырақ қолтығының өсінділері

E. Ілінгіш өркен

$$$ 321 B

Асбұршақтың мұтршалары түрі өзгерген –

A. Қосымша жапырақша

B. Күрделі жапырақтың жапырақшасы

C. Жанама өркен

D. Су сақтайтын өркен

E. Жүзім мұртшасы сияқты мұртша


$$$ 323 C

Жапырақтың түсуінің себебі неде?

A. Температураның жоғарылауы

B. Топырақ құрамының өзгеруі

C. Температураның төмендеуі және күннің қысқаруы

D. Температураның төмендеуі және күннің ұзаруы

E. Ауаның құрамының өзгеруі және температураның төмендеуі
$$$ 324 A

Жүйкелер жапырақтың ұшына дейін қатарласа орналасқан жүйкелену түрін көрсет:

A. Параллельді

B. Доға тәрізді

C. Қауырсынды

D. Торлы


E. Саусақты салалы
$$$ 325 C

Қандай құрлымдық компонент қоректік заттарды жапырақтан басқа бөлімдерге тасымалдайды?

A. Устьице

B. Сүрек

C. Тін

D. Түйістіргіш жасушаларE. Қабықша ұлпа (жабынды ұлпа)
$$$ 326 E

Астық тұқымдастарына қандай жапырақ түрі тән:

A. Ұзын сағақты

B. Бөбешік жапырақ

C. Қобылы жапырақ

D. Қолтық бөбешік жапырақ

E. Қынапты
$$$ 327 B

Жапырақ тақтасының түбінен қатарласа шыққан, ұшына қарай иіле орналасқан жүйкелену түрін көрсет:

A. Параллельді

B. Доға тәрізді

C. Қауырсынды

D. Торлы


E. Саусақты салалы

$$$ 328 E

Орталық жүйке бір жерден басталып, жапырақтың жиегіне дейін салаланып таралған жүйкелену түрін ата:

A. Параллельді

B. Доға тәрізді

C. Қауырсынды

D. Торлы

E. Саусақты салалы


$$$ 329 В

Қандай құрлымдық компонент арқылы сабақтан жапыраққа су жеткізіледі?

A. Устьице

B. Сүрек

C. Тін

D. Түйістіргіш жасушаларE. Қабықша ұлпа (жабынды ұлпа)
$$$ 333 B

Өсімдік мүшелері деп нені айтады?

A. Белгілі құрылысы бар әр түрлі қызмет атқаратын организмнің бөлігі.

B. Белгілі құрылысы бар, белгілі қызмет атқаратын организмнің бөлігі.

C. Белгілі құрылысты бүкіл организм.

D. Организмнің әртүрлі қызмет атқаратын бөлігі.

E. Белгілі қызмет атқаратын бүкіл организм.
$$$ 334 E

Жоғары сатыдағы өсімдіктердің вегетативтік денесі неден тұрады.

A. Өркендер жүйесінен.

B. Тамыр жүйелерінен.

C. Генеративтік мүшелер жүйесінен.

D. Өркен жүйелерімен тамыр жүйелерінен.

E. Өркен жүйелері мен генеративтік мүшелерден.
$$$ 335 C

Өркен дегеніміз не?

A. Сабақ,бүршік, қосалқы тамыр.

B. Сабақ, бүршік, мұртша түйіндер.

C. Сабақ, жапырақ, бүршік.

D. Буындарымен жапырақтары бар сабақ.

E. Төбе жапырақтары мен бүршіктері бар сабақ.

$$$ 336 D

Сабақ пен жапырақтың арасындағы өркеннің бөлігі қалай аталады?

A. Жапырақ ізі.

B. Буын аралығы.

C. Буын.


D. Жапырақ қолтығы.

E. Өсу конусы.


$$$337 B


Өсімдіктер мүшелерінің қалыптасу кезінде қандай заңдылықтар ортақ болады?

A. Гомологиялық мүшелерінің болуы.

B. Полярлылық және симметриялықтың болуы.

C. Аналогиялық мүшелерініғ болуы.

D. Тек вегетативті мүшелерінің болуы.

E. Өсу конусының болуы.


$$$338 C

Тік өсетін өркен қалай аталады?

A. Вегетативті.

B. Генеративті.

C. Ортотрофты.

D. Гомологиялық.

E. Плагиотропты.
$$$339 E

Көлбей өскен өркен қалай аталады?

A. Вегетативтік.

B. Генеративтік.

C. Ортотрофты.

D. Гомологиялы.

E. Плагиотропты.
$$$340 D

Қандай өсімдіктер дихотомиялы бұтақталады?

A. Сирень.

B. Терек.

C. Қарағай.

D. Плаун.

E. Алма.
$$$341 B

Қандай өсімдіктер симподиальды бұтақталады?

A Терек.

B. Алма.


C. Сирень.

D. Плаун.

E. Май қарағай.
$$$342 C

Өркеннің жерасты метаморфозасын көрсетіңіз?

A. Түйнектер, пиязшықтар, мұртшалар.

B. Тамырсабақ, мұртша, бүршік.

C. Түйнектер, пиязшықтар, тамырсабақтар.

D. Пиязшықтар, мұртшалар, филокладия инекері.

E. Бүршіктер, түйнектер, тамыр сабақтар.
$$$343 E

Жапырақтық негізгі орналасу түрлерін көрсетіңіз?

A. Кезектесіп, біржақты, қарама-қарсы.

B. Шоқталып, төбелік, кезектесіп.

C. Қарама-қарсы, шоқталып, жиекті.

D. Қарама-қарсы, шоқталып, ортаңғы.

E. Спиральды, шоқталып, қарама-қарсы.
$$$344 B

Қандай өсімдіктің жапырақтарының пішіні таспа?

A. Қамыс.

B. Қара бидай.

C. Бүлдірген.

D. Сирень.

E. Күнбағыс.
$$$345 C

Қандай өсімдіктің жапырақтары күрделі жапырақтар?

A Емен.

B. Бақ-бақ.C. Итмұрын.

D.Алма.


E. Шырша.
$$$346 D

Өркеннің терең өзгерісін (метаморфозасын) атаңыз

A. Түйнек.

B. Мұртша.

C. Жуашық.

D. Жапырақ.

E. Тамырсабақ.
$$$347 B

Ненің нәтижесінде қобы түзіледі?

A. Сағақтың редукциялану нәтижесінде.

B. Бөбе жапырақтардың бірігіп кету нәтижесінде.

C. Буынаралықтарының бірігіп кету нәтижесінде.

D. Жапырақ тақтасының редукциялану нәтижесінде.

E. Жапырақ жүйелерінің редукциялану нәтижесінде.

$$$348 A


Қандай өсімдіктің жапырағы қалақ тәрізді?

A. Емен.


B. Бақ-бақ.

C. Таңқурай.

D. Алма.

E. Қара өрік.


$$$350 C

Өсімдік мүшелерінің ауа, су немесе топырақпен жанасу ауданының өсуін қамтамасыз етеді?

A. Эбриогенез.

B. Гистогенез.

C. Бұтақтану.

D. Органгенез.

E. Эволюция.
$$$351 E

Өркеннің осьтік бөлігі болып не саналады?

A. Жапырақ.

B. Тамыр.

C. Буын.

D. Буын аралығы.

E. Сабақ.
$$$352 C

Өркеннің тамырдан негізгі ерекшелігін көрсетіңіз?

A. Плогиотропты.

B. Симметриялы.

C. Жапырақтану.

D. Полярлылық.

E. Ортотроптылық.
$$$353 B

Негізгі тамырдан қандай тамыр таралады?

A. Қосалқы.

B. Жанама.

C. Ауалық.

D. Жүретін.

E. Жер үсті.
$$$354 B

Өркеннің өсуі не арқылы жүзеге асырылады?

A. Сабақтың дамуы арқылы.

B. Төбе бүршіктердің дамуы арқылы.

C. Вегетативтік мүшелердің өсуі арқылы.

D. Генеративтік мүшелердің өсуі арқылы.

E.Тұқымның өнуі арқылы.
$$$355 A

Буын аралықтарына байланысты өркендерді қандай түрлерге бөледі?

A. Қысқарған, ұзарған.

B. Жанама, қысқарған.

C. Ауа, жанама.

D. Жанама, қысқарған.

E. Жер үсті, жер асты.

$$$356 D


Вегетативтік жаңаруды қандай бүршіктер қамтамасыз етеді?

A. Төбе.

B. Жанама.

C. Ұйқыдағы.

D. Қосалқы.

E. Генеративті.

$$$357 B

Метаморфозға ұшыраған өркендері су жинайтын өсімдіктер қалай аталады?

A. Эфемерлер.

B. Суккулектер.

C. Эфемероидтар.

D. Эндемдер.

E. Космополиттер.
$$$ 284 C

Қандай өсімдіктерге кіндік тамыр жүйесі тән?

A. Сұлыға

B. Бидайға

C. Бұршаққа

D. Меруертгүлге

E. Жүгеріге
$$$ 285 C

Сабақ қалемшесінен қандай тамыр түрі пайда болады:

A. Негізгі тамыр

B. Жанама тамыр

C. Қосалқы тамыр

D. Микоризалы тамыр

E. Түйнекті тамыр
$$$ 286 A

Ұрық тамыршасынан қандай тамыр түрі пайда болады:

A. Негізгі тамыр

B. Жанама тамыр

C. Қосалқы тамыр

D. Микоризалы тамырлар

E. Түйнекті тамырлар
$$$355 A

Буын аралықтарына байланысты өркендерді қандай түрлерге бөледі?

A. Қысқарған, ұзарған.

B. Жанама, қысқарған.

C. Ауа, жанама.

D. Жанама, қысқарған.E. Жер үсті, жер асты.
Каталог: ebook
ebook -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
ebook -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
ebook -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
ebook -> Тарих кафедрасы
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
ebook -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет