СӨЖ (СӨЖО) бойынша әдістемелік нұсқауды 50510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының жұмыс оқу бағдарламасы негізінде, «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» пәнінің типтік бағдарламасы және ҚҚэу-ми-85-04. 01Дата15.06.2016
өлшемі0.51 Mb.
ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

СӨЖ(СӨЖО) БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР ЖӘНЕ ТАПСЫРМАЛАР
Пән «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау»

Мамандық 50510-Мемлекеттік және жергілікті басқару

Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы

ҚАРАҒАНДЫ 2010
СӨЖ (СӨЖО) бойынша әдістемелік нұсқауды 50510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының жұмыс оқу бағдарламасы негізінде, «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» пәнінің типтік бағдарламасы және ҚҚЭУ-МИ-85-04.01.2007 пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес аға оқытушы Аркенова Ж.Р. өңделген

Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасының оқу-әдістемелік семинар отырысында талқыланды.


«10» маусым 2010 ж. Хаттама №10


Экономикалық теория және ХЭ

Кафедрасының меңгерушісі э.ғ.к., профессор Жетписбаева М.К.

Оқытушы туралы мәліметтер: аға оқытушы Аркенова Ж.Р.

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау», «Мемлекеттік сектордағы менеджмент», «Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы» пәндерінен дәріс оқып, семинарлық сабақ жүргізеді.
Офис: Экономикалық теория және ХЭ кафедрасы, ауд№266, 262.

Толық мекен жай:

Тел: 44-16-24-143

Факс: 44-16-32
СӨЖ (СӨЖО) бойынша әдістемелік нұсқаулар
СӨЖ тапсырмалары оқытушының қатысуынсыз және аудиториядан тыс орындалады. СӨЖ-дің негізгі міндеті семинарлық сабақтар мен дәрістерге дайындау. Семинарлық сабақтарда тақырыптың негізгі сұрақтары қарастырылады. Семинарлық сабақтың тақырыптық жоспары, негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі, семинарлық сабақ тақырыптарына қатысты әдістемелік кеңестер не және қалай істеу керек деген сұрақтарға жауап береді. Семинарлық сабақ тақырыптарына қатысты әдістемелік кеңестерді мұқият талдап, семинарлық сабақтың тақырыптық жоспарының сұрақтарына жауаптардық өздерің дайындаңдар. Әрбір сұрақты дайындау барысында қысқаша әрі сызба жүзінде негізгі ережелер мен жауап тезистерін дайындап, формулалар мен символдарды СӨЖ дәптеріне жазыңдар. Дайындалып болғаннан кейін өзін-өзі тексеріге арналған сұрақтар көмегімен өз білімдеріңді тексеріңдер. Өздерің талдай алмаған сұрақтарды жазып алып, дәрісте немесе СӨЖО процесінде оқытушыға қойыңдар.

СӨЖ тапсырмалары дәріске дейін орындалу керек. Ал дәрісте дербес алынған білімдер тереңдетіліп, кеңейтілуі керек.

Алайда семинарлық сабақта қарастырылатын сұрақтар көлемі тақырыптың толық мазмұнын қамтымайды. Сондықтан студент өз білімін одан әрі тереңдету мен кеңейту бойынша жұмыс жасауы қажет. Бұл СӨЖО процесінде жүзеге асырылады. Сондықтан СӨЖО-да тақырып мазмұнын толық ашатын қосымша сұрақтар мен есептер, жаттығулар қарастырылып, талдау жасалады.

СӨЖ формалары мен мазмұнын өңдеу.

«Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» курсының ерекшеліктері СӨЖ формаларының кең жиынымен байланысты. Бұл мынадай формалар: • оқытушы берген дәріс конспектілерін талдау;

 • семинарлық сабаққа негізгі оқулық бойынша дәріс конспектісін дайындау;

 • белгілі тақырып бойынша реферат дайындау;

 • реферат, эссе, баяндамаларды өзара рецензиялау;

 • курс терминдері бойынша сөздіктер мен сөзжұмбақтар құру;

 • аса жоғары есептерді шығару;

 • статистика мәліметтерін талдау;

 • кәсіпоын іс - әрекетін модельдеу;

 • топтық жобаға қатысу;

 • таңдалған тақырып бойынша презентация жасау;

 • глоссарий жасау;

 • тақырып бойынша шолу жасау.

Жоғарыдағылардың кейбіреулерінің мазмұны мынаған байланысты:

Тақырып бойынша шолу жасау – бұл дегеніміз басылым мен Интернеттің ақпарат ресурстарын тартумен ұсынылатын тақырып бойынша жазбаша 1-2 бет қысқаша шолу жазу дегенді білдіреді.

Глоссарий – қазақ және орыс тілдерінде, мүмкін болса шет тілдеріне аудару арқылы терминдер мен түсініктердің қысқаша түсіндірмесі; ол берілген тақырып бойынша орындалады. Глоссарийді құру макроэкономиканың түсініктілік аппараты білімінің қалыптасуына және оны пайдалану дағдыларының өңделуіне ықпал етеді.

Реферат, СӨЖ-дің неғұрлым кеңейтілген формасы бола отырып, әдебиетке міндетті түрде шолу жасау арқылы белгілі тақырыпқа баяндама жасауды немесе ғылыми жұмыс, кітап мазмұнын баяндауды білдіреді. Рефератты оппонирлеу неғұрлым қызықты да ғылыми жұмыс болып табылады. Осының нәтижесінде жұмысқа талдау жасау, пікір – талас жүргізу дағдысына ие болады.

Коллоквиум білімді, әңгімелесу формасында нақты оқытылатын пәннің түрлі тақырыптары бойынша дайындық деңгейін айқындауға мүмкіндік береді.

Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар, тәртіп бойынша, ерекше құрылымға ие, сондықтан жауаптар жиналған материалды талдау негізінде ғана берілуі керек.

Эссе – бұл сын мен публицистиканың түрлі жанрларында өзекті әлеуметтік – экономикалық мәселелерге деген өз ойларын білдіру, баяндау.

Дәріс конспектілеріне талдау жасау, өткен материалды қайталау бағдарламалық материалды игеруге, теориялық білімдерді нығайтуға мүмкіндік береді.

Есептер мен сандық тапсырмаларды шығару. Оларды орындаудың мақсаты тәжірибелік сұрақтарды шешуде теориялық білімдерді пайдалану дағдысы мен ептілігіне ие болу болып табылады.

Мақсаттар бұтағын құру – ол үшін тыңдаушыларға тақырыпты таңдап, деңгейлер бойынша мақсаттарды белгілеу, барлық деңгейлердегі тапсырмалар мен жоспарларды анықтау, осы мақсаттарға қол жеткізуде кәсіпорындардың ұйымдастырушылық құрылымдарын анықтау, жұмыс сапасының өлшеуіштері мен тапсырманы бақылау формаларын таңдау ұсынылады.

Презентация – тыңдаушы өзінің презентациясы үшін кез – келген тақырыпты таңдап, презентацияда қарастырылатын кез – келген аспектіні түсінуін не түсінбеуін білдіре алады; презентация тақырыптың неғұрлым ашылғаны және сырт көздерден қаншалықтықызығушылық тудырғаны, сондай – ақ тыңдаушының қарастырылып отырған мәселені қаншалықты кәсіби деңгейде қарастыруы тұрғысынан бағаланады.

Оқытушылық нақты жағдайлар (кейстер) – тыңдаушыларға сұрақтарға жауап беру немесе мәселеге қатысты өз көзқарасын білдіру бойынша көптеген қарапайым да күрделі жағдайлар ұсынылады; неғұрлым дайындалған тыңдаушыларға өз кейсін жазуға болады.

Іскерлік ойындар тыңдаушыда болашақ кәсіби іс - әрекеті үшін қажетті дағдыны өңдеуге көмектеседі; кейбір ойындар бойынша үйде дайындалып немесе кітапхана мен өндірісте аяқтау қажет.

Топтық жоба (мысалы, кейстік жағдайды құру немесе шешу бойынша)– топта 3-5 адамнан артық болмауы керек, әрбір топ өз жобасын өңдеуі керек.Жеке жоба – неғұрлым дайындалған тыңдаушылар өз қалауы бойынша орындайды; жұмыс тақырыптың әмбебаптылығымен, зерттеушілік сипатымен ерекшеленуі керек; жоба нәтижелері ғылыми конференцияда ұсынылуы мүмкін.

СӨЖ (СӨЖО) тиімді ұйымдастыруға қатысты тыңдаушыға ұсыныстар

Өткен материалды қайталау. Өткен дәріс материалын қайталау өзіндік жұмыстың неғұрлым маңызды түрі болып табылады. Материал неғұрлым терең де толығырақ өңделсе, соғұрлым өзіндік жұмыстың басқа түрлерін орындауда оңайырақ болады. Бірінші сабақтан бастап, өткен дәріс материалымен жүйелі де үнемі жұмыс жасау кейінгі дәріс материалын түсіну мен тәжірибелік және лабораториялық сабақтар материалдарын игеру үшін қажетті жағдай болып табылады.

Материалды өңдеуге кірісе отырып, мыналарды жүзеге асыру керек: • жұмыс орнын анықтау;

 • егер үйде жұмыс жасау үшін қажетті жағдайлар болмаса, университет пен қалалық кітапхана қызметтеріне жүгіну;

 • дәріс конспектісіне ие болу;

 • курс бағдарламасына ие болу;

 • ұсынылатын әдебиетке ие болу (оқулық, есеп кітапшалары), қажет болған жағдайда материалдар мен құрал – жабдықтарға ие болу.

Жұмыс әдісі:

 • дәріс материалын дереу қайталау (кейінге қалдыруға болмайды, себебі дәріс мазмұнын ұмытып кетуге болады);

 • конспектімен жұмыс жасай отырып, әдебиетке сілтеме жасап (бұл емтиханға дайындалу барысында қажет), қажетті толықтырулар мен түзетулерді енгізу;

 • тақырыппен жұмыс жасау материалды толық түсіну мен есте сақтауға дейін жалғасуы керек;

 • тақырыппен жұмыс жасау оқулықтар мен пособияларда келтірілген есептер мен мысалдарды талдаумен аяқталады;

 • егер тақырыппен жұмыс жасаудан кейін түсініксіз сұрақтар қалса, онда оларды оқытушыға кезекті дәріс барысында қою керек.


Есептер мен сандық тапсырмаларды шығару. Тапсырманы орындау әдістемесі:

 • аталмыш тапсырмаларды орындауды аталмыш тақырып бойынша дәріс материалын қайталаудан кейін ғана бастауға болады;

 • есептерді шығаруға кірісе отырып, оның шартын мұқият оқу;

 • шығару жоспарын ойластыру;

 • есепті шығару барысында қолданылатын формулаларды анықтау;

 • формулаға кіретін шамалардың мағынасына тағы бір рет үңілу;

 • шығаруды алдымен жалпы түрде жүзеге асырып, содан кейін әріптік шамалардың сандық мәндерін қою керек;

 • аралық және соңғы шешім нәтижелерінің өлшем бірліктерін көрсету;

 • дұрыс шешімге талдау жасау.

Коллоквиумдарға дайындық. Кейбір пәндер бойынша курс тарауының теориялық бөлімін меңгеру дәрежесін бағалау үшін колоквиум өткізіледі.

Осыдан шығатыны: • коллоквиумда қарастырылатын сұрақтар бойынша теориялық материал тағы бір рет қайталануы керек;

Бақылау жұмыстарына дайындық. Бақылау жұмыстарын өткізудің мақсаты:

 • бакалавриаттың ағымдық үлгерімін тексеру;

 • топ бакалавриаттарының дайындығын анықтау;

 • үлгерімділігі нашар тыңдаушылармен жұмыс әдістемесін ұйымдастыру;

Тыңдаушылар бақылау жұмысына дайындала отырып, мыналарды жүзеге асыруы қажет:

 • бақылау жұмысының тақырыбын білу;

 • теориялық материалды, аталмыш тақырыптағы негізгі формулалар мен есепті шығару әдістерін ойға түсіру;

 • оқулықта талданған есептер мен мысалдарды, және тәжірибелік сабақтарда қарастырылған есептерді қайта қарастыру,

Егер студент бірінші дәрістен бастап, өткен материалмен жүйелі түрде жұмыс жасаса, онда бақылау жұмысына дайындалу еш қиындық тудырмайды және ол көп уақытты алмайды.

Жобаны орындау. Жобалар мен жұмыстарды орындау барысында кафедраларда тапсырмалармен бірге берілетін әдістемелік нұсқамаларды басшылыққа алу керек.

Тапсырманы орындау тәртібі: • тапсырманы орындауға өзіндік жұмыс графигімен бекітілген мерзімнен кеш кіріспеу керек;

 • егер тапсырманы орындау барысында қиындықтар туындаса, онда курстың сәйкес тақырыбына оралып, толықтырып, тапсырманы орындауға қайта кірісу керек;

 • осыдан кейін де қиындықтар болса, онда оқытушыға қосымша сабақтарға келу керек;

 • алынған шешімге талдау жасау,

 • тапсырманы қорғауға дайындала отырып, теорияның сәйкес ережелерін тексеріп, кейбір мәліметтердің өзгеруі жағдайындағы шешімді ойластыру;

 • тапсырманы орындау барысында қолданылған әдісті түсінгенге көз жеткізу;

 • тапсырма графикпен бекітілген мерзімнен кеш қорғалмауы керек, өйткені ол академиялық берешек болып саналады.

Өзіндік жұмысқа берілетін уақыт айтарлықтай шектелген болғандықтан, өзіндік жұмысты тиімді жоспарлауға үйреніп, өзіндік жұмыс дағдыларын меңгеруге ұмтылып, тәжірибе алып, тиімді түрде жұмыс істеп және жұмысқабілеттілігін сақтау үшін саналы түрде демалу керек. Сондықтан әрбір оқытушы мен кафедраның тыңдаушылардың өзіндік жұмыс әдістемесіне үйрету жауапкершілігі артуда.

«Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» курсы бойынша СӨЖО өткізу формалары

Тақырып атауы

СӨЖО өткізу формалары

Тақырып 1.

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың теоретико-әдістемелік негіздеріДәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, глоссарий құрып, семинарлық сабақтың сұрақтарын қарастыру

Тақырып 2 Шетелдегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлау

Тақырып сұрақтарын дөңгелек стол формасында ауызша талқылауға дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды орындау.

Тақырып 3

Стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік негіздеріТақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды орындау. Тест сұрақтарына жауап беру. Мына тақырыптар бойынша рефераттар жазу: «Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлаудың мәселелері мен мақсаттары», «ҚР-ғы қоғамның әлеуметтік дамуы». Есептерді шығару.

Тақырып 4

Қоғамның әлеуметтік дамуын стратегиялық жоспарлауТақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды орындау. Тест сұрақтарына жауап беру. Мына тақырыптар бойынша рефераттар жазу: «Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлаудың мәселелері мен мақсаттары», «ҚР-ғы қоғамның әлеуметтік дамуы». Есептерді шығару.

Тақырып 5.

Ғылыми-техникалық дамуды стратегиялық жоспарлауТақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды орындау. Тест сұрақтарына жауап беру. Мына тақырыптар бойынша рефераттар жазу: «Ғылыми-техникалық прогресс және оның қоғамның дамуына әсері», «Ғылыми-техникалық прогресті жоспарлау». Есептерді шығару.

Тақырып 6

Ұлттық экономиканың құрылымын, үйлесімділігін, үрдістерін стратегиялық жоспарлауТақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды орындау. Тест сұрақтарына жауап беру. Мына тақырыптар бойынша рефераттар жазу: «Ұлттық экономиканың құрылымы», «Қазіргі даму кезеңіндегі Қазақстан экономикасының құрылымы мен негізгі қарқыны». Есептерді шығару.

Тақырып 7

Аймақтық деңгейдегі стратегиялық жоспарлауТақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды орындау. Тест сұрақтарына жауап беру. Мына тақырыптар бойынша рефераттар жазу: «Аймақ экономикасын дамытуды стратегиялық жоспарлау», «Аймақтық әлеуметтік экономикалық жағдайын бағалау»

Тақырып 8

Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырудағы орта мерзімді жоспарлаудың роліТақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды орындау. Тест сұрақтарына жауап беру. Мына тақырыптар бойынша рефераттар жазу: «Индикативті жоспарлаудың шетелдік үлгісі». «ҚР индикативті жоспардың даму және қалыптасу тәжірибесі» тақырыбына презентация дайындау

Тақырып 9

Кәсіпорындардың қызметін жоспарлауТақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды орындау. Тест сұрақтарына жауап беру. Мына тақырыптар бойынша рефераттар жазу: Шетелдегі фирма қызметін жоспарлаудың тәжірибесі». «Жоспарлауды ұйымдастыру» тақырыбына презентация жасау.

Тақырып 10

Ұйымдағы стратегиялық пен бәсекелестік талдау және стратегияны қалыптастыру
Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды орындау. Тест сұрақтарына жауап беру. Мына тақырыптар бойынша рефераттар жазу: «М.Портер бойынша бәсекенің бес күші»

Тақырып 11

Бизнес-жоспарлауТақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды орындау. Тест сұрақтарына жауап беру. Мына тақырыптар бойынша рефераттар жазу: «Маркетингтағы бизнес жоспарлау», «Бизнесті ұйымдастыру формалары»ТАҚЫРЫП 1. ӘЛЕУМЕТТІК- ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯ - ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Такырып сұрактарын ауызша талкылауға дайындық.

2. Өзіндік бақылау сұрактарына жауап беру.

3. Берілген тапсырмаларды орындау.

4. Тестілік сұрақтарға жауап беру.

5. Такырып бойынша глоссарий кұру.ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1. Әлеуметтік — экономикалық жоспарлаудың мәнін, пәнін және

объектісін көрсетіңдер.

2. Әлеуметтік — экономикалық жоспарлау процедураларының мазұнын

ашыңдар (болжамдау, багдарламалау, жобалау).

3. Стратегиялык, бағдарламаларды жіктеңдер.

4. Стратегиялык бағдарламаның әдістемесі.

5. Стратегиялық жоспарлаудың әдісі мен әдістемесі.

6. Стратегиялык жоспарлаудың логикасы.

7. «Ресурстар және пайдалану» балансының жалпы сызбасы.

8. Стратегиялық жоспарлаудың кағидалары.

9. Стратегиялық жоспарлау көрсеткіштерінің жүйесі.БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Үй тапсырмасы. Материалды теориялық меңгеру және әрбір студент үшін міндетті түрде глоссарий құру.

2. Бірінші семинарлык сабактың сұрақтары бойынша студенттер шағын презентация дайындап, ауызша жауап береді.

3. Екінші семинарлық сабақ сұрактары бойынша студенттер глоссарий дайындайды.

4. Екінші семинарлык сабақтың 2 және 3 сұрақтары бойынша студенттер тестілік сұрақтар дайындайды (10 сұрақ).

5. Үшінші семинарлық сабақтың 1 сұрағы бойынша студенттер есептер шығарады.

6. Үшінші семинарлық сабактың 2,3 сұрактары бойынша студенттер компьтерлік технологиялар мен РР бағдарламасын колдану аркылы презентация дайындайды.

7. Такырыпты бекіту үшін сабақтын соңында 15 минуттық бақылау жұмысы алынады.ЕСЕПТЕР

1. Келесі мәліметтер бойынша «Ресурстар және пайдалану» балансының сызбасын құру: өндіріс 5 мың.т (оның ішінде мұнай 4), ішкі нарыка пайдалану 3 мың.т (онын ішінде мұнай 1), импорт - 2 мын.т (оның ішінде мұнай 2), экспорт - 3 мың.т (оның ішінде мұнай 3), жыл басындағы корлар -1 мың.т (оның ііііінде мұнай 0), жыл соңындағы корлар - 2 мың.т (оның ішінде мұнай 1) және қолданылатын ресурс көлемін есептеу.

2. Қолданылған отын ресурстарының жалпы келемін натуралды көріністе есептендер, егерде мұнай өндірісінің 3000 т. құраса, газ - 4000 т.. Мұнай импорты 2000 т. кұрады, газдың - 3000 т.. Жыл басына деген корлар: мұнай - 5000 т., газ - 6000 т.. Мүнай экспорты - 2000 т., газдың - 3000 т.,

жыл соңына деген қорлар: мұнай - 3000 т., газ - 2000 т.. Ресурстардың жалпы көлемі келесіні кұрады: мұнай - 10000 т., газ - ІЗОООт.. Мұнайды қолдану балансының сызбасын кұрындар.

3. Келесі мәліметтерді қолданып: минералды ресурстар өндірісі -20000 т., жыл басына деген қорлар - 5000 т., жыл сонына - 9000 т., импорт - 8000 т., экспорт - 12000 т. минералды рееурстар бойынша «Ресурстар және қолдану» балансының сызбасын құрындар.

ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

1. Болашақтың белгілі сәтіндегі объект жағдайын ғылыми болжамдаудан тұратын ыктималдық жоспарлаудың ықтималдық әдісі - бұл:

а) жоспарлау; х

б) болжамдау;

в) жобалау;

г) гипотеза.

2. Ресурстар, пайдалану мерзімі мен атқарушылар бойынша өзара келісілген мақсаттар мен шаралар жүйесін нақты аныктауға негізделген белгілі мерзімде басқарудың локальды объектісінің жағдайын ғылыми болжамдау -бұл:

а) жобалау;

б) жоспарлау;

в) болжамдау;

г) бағдарламалау.

3. Өткенге бағдарлану - бұл::

а) реактивизм; б)инактивизм;

в) преактивизм;

г) интерактивизм.

4. Осы уақытка бағдарлану - бұл:

а) реактивизм;

б) инактивизм;

в) преактивизм;

г) интерактивизм.

5. Болашакка бағдарлану - бұл:

а) реактивизм;

б) инактивизм;

в) преактивизм;

г) интерактивизм.

6. Өзара әрекет етуге бағдарлану - бұл:

а) реактивизм;

б) инактивизм;

в) преактивизм; '

г) интерактивизм.

7.Жоспарлаудың интуитивті.к әдістеріне жатпайды:

а) орташа сырғанау эдісі;

б) сұхбаттасу әдісі;

в) «Дельфи» эдісі;

г) матрицалық эдіс.

8. Жоспарлаудың формалды (сандык) әдісіне не жатпайды:

а) үлгілеу әдісі;

б) сұхбаттасу әдісі;

в) экстраполяция әдісі;

г) интерполяция әдісі .

9. Іс - әрекетті жоспарлау барысында неғұрлым еркіндікпен сипатталатын жоспарлау - бұл:

а) тактикалык жоспарлау;

б) жедел жоспарлау;

в) нормативтік жоспарлау;

г) стратегиялык жоспарлау.

Әдістемелік ұсыныстар. Сабаққа дайындықты ұсынылған әдебиетті талдаудан бастау керек. Дайындалмас бұрын әлеуметтік - экономикалык жоспарлау мәніне ерекше назар аударып, жоспарлау жіктемесін накты аныктау керек. Содан кейін әлеуметтік-экономикалыкжоспарлау әдістемесі мен әдістерінің мәнін талдап, анықтау қажет.
ТАҚЫРЫП 2. ШЕТЕЛДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК - ЭКОНОМИКАЛЫҚ

ЖОСПАРЛАУ

СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Тақырып сұрақтарын дөңгелек стол формасында ауызша талкылауға дайындалу.

2. Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру. /

3. Берілген тапсырмаларды орындау.

4. ЖИЕ және ИДЕ әлеуметтік/- экономикалық жоспарлау бойынша презентация дайындау.

ӨЗШДІК БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1. АҚШ элеуметтік - экономикалық жоспарлануының ерекшеліктерін ашыңдар.

2. Жапонияның әлеуметтік - экономикалык жоспарламауының ёрекшеліктерін ашындар.

3. Ұлыбритананияның әлеуметтік — экономикалык жоспарлануының ерекшеліктерін ашыңдар.,

4. Германияның әлеуметтік - экономикалык жоспарлануының ерекшеліктерін ашыңдар.

5. Латын Америкасынын әлеуметтік - экономикалық жоспарлануының ерекшеліктерш ашыңдар.БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1 Елдердің ӘЭЖ бойынша топтық презентация жасау.

2 ҚР-да ӘЭЖ алдынғы катарлы шетелдер тэжірибесін

колдану, мүмкіндігін ашу.

3. Шетел мемлекеттерінің ӨЭЖ бойынша баяндамалар дайындау
ТАҚЫРЫП 3. ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫН СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ

СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындық.

2. Өзіндік бақылау сұрақтарына жауап беру.

3. Берілген тапсырмаларды орындау.

4. Тестілік сұрактарға жауап беру.

5. Тақырып бойынша глоссарий кұру.

6. Мына такырыптарға реферат дайындау: «Қоғамның әлеуметтік -экономикалык дамуын жоспарлаудың мәселелері мен максаттары», «ҚР-ғы қоғамның әлеуметтік дамуы»

7. Есептерді шығарындар.

ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1. Әлеуметтік саясат түсінігі?

2. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының маңызды аспектілері.

3. Номиналдық табыс деген не?

4.,Күн көріс минимумының шамасын есептеу процесінде кандай әдістер колданылады

5. Экономикалық белсенді халык кұрамына кандай категориялар кіреді?БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Үй тапсырмасы. Материалды теориялық меңгеру және әрбір студент үшін міндетті түрде глоссарий кұру.

2. Бірінші семинарлық сабактың сұрактары бойынша студенттер шағын презентация дайындап, ауызша жауап береді.

3. Екінші семинарлык сабақ сұрактары бойынша студенттер глоссарий дайындайды.

4. Екінші семинарлык сабақтын 2 және 3 сұрақтары бойынша студенттер

тестілік сұрақтар дайындайды (] 0 сұрақ).

5. Үшінші семинарлық сабақтың 1 сұрағы бойынша студенттер есептер

шығарады.

6. Үшінші семинарлык сабактың 2,3 сұрактары бойынша студенттер компьютерлік технологиялар мен РР бағдарламасын қолдану арқыЛЫ презентация дайындайды.

7. Тақырыпты бекіту үшін сабақтың соңында 15 минуттық жұмысы алынады.ЕСЕПТЕР

1. Өткен кезеңде халыктың саны 125 млн. адамды құрады. Халықтың жалпы санының өзгеруінің орташа жылдық үрдісі әртүрлі даму этаптарында әр - түрлі болып өзгереді, I этапта 10%-ды кұрайды, II - 15%. Халықтың перспективті санын анықтаңдар.

2. 10-жылды жастык интервалымен жас-жыныстық пирамиданы кұрыңдар. Пирамиданы кұруға арналған мәліметтер кестеде берілген. 20-29 жас, 30-39 жас, 40-49 жастағы жас-жыныстык топтар арасындағы некеде тұрғандардың шамасын анықтандар.


Топтар

Әйелдер, барлығы млн. адам

Еркектер, барлығы млн. адам

0-9

8

10

10-19

9

9

20-29

15(некеде тұрғандары 12)

10(некеде тұрғандары 5)

30-39

14(10)

12(10)

40-49

6(4)

3(2)

50-59

5

6

60-69

4

4

70-79

8

3

80-89

6

2

90-99

3

1

3. 10-жылды жастық интервалымен жас-жыныстык пирамиданы кұрындар, ол үшін келесі мәліметтер бойынша жас-жыныстық топтагы халыктың жумысбастылык шамасын анықтау керек.Жас-жыныстық топ

Еркектер

Әйелдер
Барлығы, с.і. жұмыс істейтіндер

Барлығы, с.і. жұмыс істейтіндер

0-4

3,5 -

4,3 -

6-9

3,0 -

4,0 -

10-14

3 -

3 -

19-19

3,5 1,5

3,5 0,5

21-25

3,4

3,8

26-29

3,3 2,3

4 3,8

30-34

4,2 4,0

6,2 5,7

35-39

6,0 5,9

5,5 5,0

40-44

5,5 5,3

5,8 5,5

45-49

5,0 4,9

5,5 5,4

50-54

2,0 1,8

2,5 2,0

55-59

3,2 2,2

5,5 5,0

60-64

3,0 2,0

5,0 3,0

65-69

2,3 1,3

4 1,5

70-74

0,7 0,2

3,8 0,8

75-79

0,4 0,1

2,5 0,3

80-84

0,3

2

85-89

0,1

1

90-94
0,5

95-99


52,4

70,4

4. Болжам бойынша халықтың нақты қолданылатын табыстары 640 млн. теңгені құрайды, ал осы кезендегі баға индексі - 15%. 250 мын адам халық саны зерттелуде. Халыктың жан басына шаққандағы ағымды және салыстырмалы бағадағы сонғы табыс сомасын анықтаңдар.

5. Жоспарланған кезеңдегі номиналды табыс сомасын анықтандар, егерде жалақы 400 млн.т. құраса, меншіктен түскен табыс -250 млн.т., каржылык жұйеден түсімдер - 200 млн.т., зейнетақы мен пособиялар -350 млн.т., стипендиялар - 100 млн.т., натуралды табыстар - 300 млн.т., жаңама -150млн.т.

6. Болжам бойынша жалдамалы жұмысшылардың орташа айлық енбек акысы - 500 млн.т. құрайды, салыктар - 150 млн.т. құрайды. Тауар және кызметтерді сатып алудың жалпы сомасы - 350 млн.т. құрайды, ал салыстырмалы бағада - 250 млн.т. Болжамдалған жылдағы баға және тауар индексін және де еңбек ақының өсу индексін анықтандар.ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

1. Өмірдеңгейі:

а) бұл, бір жағынан, коғамдық өмірдің субъектісі мен адамның қажеттіліктерін сипаттайтын, екінші жағынан, өмір сүру жағдайының калыптылығын, адамдардың өмір сүру ортасының жағдайын сипаттайтын физикалык түсінік;

б) бул халықтың оның өмірлік іс - эрекетіне кажетті материалдык жэне рухани игіліктермен қамтамасыз етілуі;

бұл халықтың өмірлік іс - әрекетінің неғұрлым объективті жағдайлары (жүмыспен қамтылу, еңбекақы мен табыс, тұрғын үй мэселесі);

г) барлық пайымдаулар дұрыс

2. Номиналдык табыстар.күрамына не кіреді?

а) халықтың акшалай, натуралдык және жанама табыстары;

б) соңғы, нақты табыстар;

в) жанама табыстар;

г) дұрыс жауабы жоқ

3. Күн көріс минимумының шамасын есептеу барысында неше әдіс қолданылады:

а)5 • б) 7, в)8 г)6

4. Халыктың ұдайы өндірісініңтиптері:

а) Экстенсивтік ұдайы өндіріс

б) Интенсивтік ұдайы өндіріс

в) шағын ұдайы өндіріс немесе жағымсыз демографиялық жағдай.

г) жауаптардың барлығы дұрыс

5. «Еңбек ресурстары» - бұл:

а)бұл ұлттык экономикадағы жұмысбастылықтың әлеуетті мүмкіндіктерін сипаттайтын тусінік.

б) бұл еңбек іс - әрекетіне қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ететін физикалық, психикалык жэне кәсіби параметрлеріне ие экономикалық белсенді халықтың жалпы саны;

в) белгілі дайындықты кажет ететін жэне өмір сүру көзі болып табылатын еңбек іс - эрекетінің түрі;

г) дұрые жауабы жок.

Әдістемелік ұсыныстар. Семинарға дайындықты ұсынылатын әдебиеттен бастау керек. Дайындалу барысында, ең алдымен, категориялық аппаратгы талдауға ерекше назар аударып, «өмір деңгейі», «өмір жагдайы», «күн көріс минимумы» түсініктерін айыра білетініңізге көз жеткізіңіз. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуын қарастырыңдар.
ТАҚЫРЫП 4. ҒЫЛЫМИ - ТЕХНИКАЛЫҚ ДАМУДЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ. *

СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындық.

2. Өзіндік бакылау сұрақтарына жауап беру.

3. Ұсынылған тапсырыстарды орындау.

4. Тесттік сұрақтарға жауап беру.

5. Мына тақырыптарға реферат дайындау:

«Ғылыми - техникалық прогресс және оның коғамның дамуына әері», «Ғылыми - техникалык прогрессті жоспарлау».

6. Тақырып бойынша қосымша глоссарий кұру.

7. «ҚР индикативті - инновациялық саясаты» тақырыбы бойынша топтық жоба презентациясын жасау.

ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1. Ғылыми — техникалык прогресстің тусінігі.

2. Қоғамды - экономикалык зандылық және ғылыми - техникалық прогресстің мәні?

3. Зерттеу жүйесін ұйымдастырудын негізгі үлгілері?

4. Ғылыми - техникалык саясаттың кандай аса маңызды факторлары сендерге таныс?

5. Ғылыми-техникалық жетістіктерді еңгізу процессі неге әкеледі?

6. ҒТП баскару әдістерін түсіндіріндер?

БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Глоссарий кұру.

2. 1 - семинарлык сабақ бойынша презентацияны дайындау.

3. 2- семинарлык сабактың 1- сұрағы дөңгелек стол формасында өтетін болады.

4. 2- семинарлық сабактың 2- сұрағы бойынша «ҚР индикативтік -инновациялык дамуы» тақырыбына презентация дайындау.


ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

1. Ғылыми техникалық прогресс - бұл:

а) ғылым жетістіктерін кеңінен қолдану негізінде еңбек кұралдарын, техникалык эдістері мен формаларын жетілдірудін тарихи шартты процесі;

б) қазіргі таңадағы техника мен технологияны, еңбектің прогрессивті ұйымдастырылуы мен персоналдын жоғары біліктілігін пайдалану барысындағы салыстырмалы керсеткіштер;

в) инвестициялық жобаларды жоспарлау йен талдау үшін автоматтандырылған талдау жүйесі;

г) инновациялык жүйе кұрылымындағы дамыған елдердің ғылыми. өндірістік бірігуі.

2. Мемлекеттік инновациялык саясат деген не?

а) бұл болашакка негізделген және ғылым мен техника саласындагы ірі масштабты мақсатардың калыптасуын қарастыратын ғылыми -техникалық саясаттың ұзақ мерзімді курсы.

б) ҒТП нәтижелерін жедел беру және таратуға бағытталған мемлекеттік деңгейде жүзеге асырылатын экономикалық, ұйымдастырушылык, кұкыктык және өзге де шаралар жиыны;

в) ҒТП басқару әдістерінің дәстүрлі жиыны;

г) дұрыс жауабы жоқ.

3. Ғылыми - техникалык стратегия - бұл:

а) бұл болашақка негізделген және ғылым мен техника саласындагы ірі масштабть! мақсатардың қалыптасуын карастыратын ғылыми -

техникалык саясаттың ұзак мерзімді курсы.

б) ҒТП нэтижелерін жедел беру жэне таратуға бағытталған мемлекеіік-деңгейде жүзеге асырылатын экономикалык, ұйымдастырушылық кұкыктык және өзге де шаралар жиыны;

в) халык шаруашылығын акпараттандыру;

г) барлык жауаптар дұрыс емес.

4. Нарықтық экономикалы елдердегі ғылыми- техникалық стратегияны жүзеге асырудың негізгі формасы:

а) бюджеттік бағдарламалар;

б) экономикалык бағдарламалар;

в) мақсатты бағдарламалар;

г) техникалық бағдарламалар.

5. Ғылыми - техникалык бағдарламанын калыптасу процесі келесі кезеңдерді қамтиды:

а) ғылыми - техникалық бағдарлама мақсаттары мен негізгі сипаттамаларын анықтау,

б) атқарушыларды таңдау, сонғы нәтижелерді бағалау.

в) ресурстык қамтамасыз етілуді жоспарлау;

г) жауаптардың барлыгы дұрыс.

Әдістемелік ұсыныстар. Семинарға дайындыкты ұсынылатын әдебиеттен бастау керек. Ең алдымен, «ғылыми - техникалык прогресс», «ғылыми - техникалық .стратегия», «ғылыми- техникалық саясат» түсініктеріне анықтама беріндер. Қазакстандағы НИОКР-дін негізгі каржыландыру көздерін айқындаңдар. Содан кейін маңызды ғылыми -техникалык мәселелерді шешудің багдарламалары мен оны өндеудін негізгі кезеңдерін талкыландар.


ТАҚЫРЫП 5. ¥ЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА ҚАРҚЫНЫН,

ПРОПОРЦИЯЛАРЫ МЕН Қ¥РЫЛЫМЫН СТРАТЕГИЯЛЫҚ

ЖОСПАРЛАУ
СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындық.

2. Өзіндік бакылау сұрақтарына жауап беру.

3. Берілген талсырмаларды орындау.

4. Тестілік сұрақтарға жауап беру.

5. Тақырып бойынша глоссарий кұру.

6. «Нарыктык экономика жағдайында қоғамның экономикалык әлеуетінің тиімді пайдаланылуын арттыру» сүрағын топтык жоба формасында дайындау.

7. Мына такырыптарға рефераттар дайындау: «Ұлттык экономиканын құрылымы», «Қазіргі даму кезеңіндегі Қазақстан әкономикасының құрылымы мен негізгі қарқыны».ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУҒА АРНАЛГАН С¥РАҚТАР

1. Қоғамның экономикалық әлеуетінің түсінігі?

2. Экономикалық всімдегі негізгі көрсеткіштер, факторлар мен карқындарды көрсетіңдер.

3. Экономикалык өсім қандай әдістермен болжанады?

4. Сыртқы экономикалык байланыстар тиімділігінің керсеткіштерін аныктаңдар.

5. Экономикадағы пропорция түрлерін айқындандар.БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Үй тапсырмасы. Материалды теориялык меңгеру және әрбір студент үшін міндетті түрде глоссарий кұру.

2. Бірінші семинарлық сабақтың сұрактары бойынша студенттер шағын презентация дайындап, ауызша жауап береді.

3. Екінші семинарлык сабақ сұрақтары бойынша студенттер глоссарий дайындайды.

4. Екінші семинарлык сабақтың 2 жэне 3 сұрақтары бойынша студенттер тестілік сұрақтар дайындайды (10 сұ-рақ).

5. Үшінші семинарлык сабатың 1 сұрағы бойынша студенттер есептер шығарады.

6. Үшінші семинарлық сабақтың 2,3 сұрақтары бойынша студенттер компьтерлік технологиялар мен РР бағдарламасын колдану арқылы презентация дайындайды.

7. Такырыпты бекіту үшін сабақтың сонында 15 минуттық бақылау жұмысы алынады.ТЕСТ С¥РАҚТАРЫ

1. Экономикалык әлеует дегеніміз нені білдіреді:

а) ресурстардың салыстырмалы сиректігінін әмбебап заңы;

б) коғамның экономикалық күш * қуаты;

в) қоғамның саяси күш әрекеті;

г) дұрыс жауабы жоқ. '

2.Болжамдау мен жоспарлаудың теориясы мен тэжірибесінде экономикадағы пропорциялардың бірнеше топтарын көрсетеді. Оларды атаңдар:

а) жалпыэкономикалық, салааралық, салаішілік, өндірісішілік.

б) сыртқы және ішкі;

в) жалпы әлеуметтік, аймақаралық, орталықтанған, өндірісаралық;

г) дұрыс жауабы жок.

З.Экономиканың циклдық жанару теориясының авторы кім:

а) К. Маркс;

б) Н. Кондратьев;

в) Й. Шумпетер;

г) Дж. Кейнс.

4. Экономкалық есім деп Сіз нені түсінесіз:

а) экономикалык кұрылымдык ерекшеліктері;

б) ұлттык экономиканы стратегиялық жоспарлауда колданылатьц көрсеткіштер жуйесі;

в) еандык жэне сапалық параметрлермен сипатталатын сәйкес қозғалыс механизмі негізінде уаөкыт пен кеңістікте ұдайы өндірістің өзгеруін білдіретін түсінік

г) а) және б) жауаптары дұрыс.

Әдістемелік үсыныстар. Сабаққа дайындыкты ұсынылған әдебиетті талдаудан бастау керек. «Қоғамның экономикалық әлеуеті» түсінігіне неғұрлым толық анықтама беріп, экономикалык өсімді болжамдаудың әрбір әдісіне сипаттама беру керек. Содан кейін казіргі таңдағы Қазақстан экономикасыньщ құрылымы мен негізгі карқынын зерттеуге көшу.
ТАҚЫРЫП 6. АЙМАҚТЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ
СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Такырыпты сұрақтарын ауызша талқылауға дайындық.

2. Өзіндік бақылау сүрақтарына жауап беру.

3. Берілген тапсырмаларды орындау.

4. Тестілік сұрақтарға жауап беру.

5. Тақырып бойынша глоссарий кұру.

6. Мына такырыптарға реферат жазу: «Аймак экономикасын дамытуды стратегиялык жоспарлау», «Аймактың элеуметтік - экономикалык жағдайын бағалау»

ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН С¥РАҚТАР

1. Аймақтык стратегиялык жоспар туралы түсінік.

2. Әлеуметтік - экономикалық дамудың аймақтык жоспарының қүрамы мен міндеттерін анықтаңдар.

3. SWОТ - талдауды жүргізудің мәні неде?

4. Аймақтық жоспарлау пропорциялары мен әдістерінің негізгі көрсеткіштерін көрсетіңдер.

5. Аймақтардың әлеуметтік - экономикалық дамуын мемлекеттік реттеудің мәні неде?БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Аймақтын әлеуметтік дамуына SWOТ - талдауды жүзеге асыру.

2. Тақырып бойынша глоссарий кұру.

3. Бірінші семинарлық сабактың сұрактары дөңгелек стол формасында ететін болады. . 4 Үшінші семинарлык сабак сұрактары РР-де презентацияны

пайдаланумен өткізіліп, талқыланатын болады.

5. Тест сұрактарына жауап беру

ТЕСТ С¥РАҚТАРЫ

1 Аймақтық кешендік бағдарламалар нені кұрайды:

а) ауылдык жэне қалалақы аймақтардын экономикалык жэне элеуметтік даму жоспарларын қамтуға тиісті өзара байланысқан жоспарлар жүйесін;

б) әлеуметтік даму, тиісті территорияларды ескере отырып, жергілікті ресурстардьГкешендік тиімді пайдалану мэселелерін шешу жуйесін;

в) элеуметтік - экономикалык дамудың кешендік жоспарларынын ғылыми деңгейін арттыру жүйесін;

г) б) және в) жауаптары дүрыс.

2. Аймақтың әлеуметтік – шаруашылық іс - әрекетін бейнелейтін қандай блоктар сізге белгілі:

а) ұдайы өндірістік блок;

б) аймактық және аймақаралык мәселелер блогы;

в) халықтың әлеуметтік дамуын, емір деңгейінін сапасы мен жағдайын сипаттайтын блок;г) жауаптардың барлығы дүрыс.

3. Аймактың әлеуметтік - экономикалык дамуын мемлекеттік реттеу деген не?

а) мемлекеттін өндірістік күштердің дамуына, территориалдық кайта кү.рулардың әлеуметтік - экономикалық дамуына жоспарлы ықпал ету;

б) жергілікті экономикалык процестерді үлгілеудің негізгі бағыттары;

в) шикізатты пайдаланужын жекелеген нормаларын өндеу тэсілі;

г) дүрыс жауабы жоқ.

4. Аймақтык дамуды мемлекетік реттеудін объектісіне не жатады:

а) белгілі территориалды - кұрьглымданған жүйе ретіндегі республика шаруашылығы және оның жекелеген аймақтарының экономикасы;

б) аймақаралык экономикалық мәмілелер;

в) республикалык жэне территориалдық экономикалық органдар;

г) дұрыс жауабы жоқ.

5. Аймақтык дамуды мемлекетік реттеудің субъектісіне не жатады:

а) белгілі территориалды - кұрылымданған жүйе ретіндегі республика шаруашылығы және оның жекелеген аймактарының экономикасы;

б) аймакаралықэкономикалык мәмілелер;

в) республикалык және территориалдық экономикалык органдар;

г) дүрыс жауабы жоқ.Әдістемелік ұсыныстар. Сабакка дайындықты ұсунылған эдебиетті талдаудан бастау керек. Ен алдымен, «аймақтык стратегиялык жоспар», «SWOT- талдау» түсініктеріне анықтама беріп, аймақтың стратегиялы

жоспар құрылымын қарастырындар, аймақтык қазіргі таңдағы әлеуметтік экономикалык жағдайына баға беріңдер.


ТАҚЫРЫП 7. МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАРЛАУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК - ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫ ИНДИКАТИВТЩ

ЖОСПАРЛАУ.

СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Такырып сұрақтарын ауызша талқылауга дайындалу.

2. Өзін -өзі бакылауга арналған сұрактарға жауап беру.

3. Берілген тапсырмаларды орындау.

4. Тест сұрактарына жауап беру.

5. «ҚР индикативті жоспардың даму және қалыптасу тәжірибесі» такьірыбына презентация дайындау.

6. «Қазіргі заманғы әлемдегі индикативті жоспарлау формасыкың эволюциясы», «Индикативті жоспарлаудың шетелдік үлгісі» такырыптарына реферат жазу.

ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН С¥РАҚТАР

1. Индикативті жоспарлаудың мәні неде?

2. Индикативті жоспарлаудың функцияларын аныктандар?

3. Республикалық индикативті жоспардың негізгі бөлімдерін атаңдар.

4. Индикативтік және бюджетгік жоспарлаудың өзара байланысын көрсетіңдер.

5. Индикативті жоспарлаудын жағымды және жағымсыз жақтары.

6. Мақсатты кешендік бағдарламаларды әзірлеудін мазмұны мен тәртібі қандай?

БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Тақырып бойынша глоссарий кұру.

2. Семинар сабақтың 2- сұрағын дөңгелек стол ретінде өткізу.

3. Семинар сабақтын 4- сұрағын РР-ты колданып қарастыру және талқылау.

4. Тест сұрактарына жауап беру.

ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

1. Бағдарлама - мақсаттық жоспарлау не үшін қолданылады?

а) халык-шаруашылық және де локалды өндірістік, экономикалық міндеттерді шешу үшін;

б) әлеуметтік экономикалық қатынастарды реттеу ушін;

в) халықтың өмір деңгейін көтеру үшін;

г) дұрыс жауабы жок.

2. Индикативті жоспарлау дегеніміз:

а) жоспарлау объектісіне катысты сипатқа ие, шешім кабылдау процесін білдіреді;

б) стратегиялық жоспарлау кезінде анықталған кәсіпорын мүмкіншіліктерін жүзеге асыру бойынша алғы шарттар жасау процессі;

в) макроэкономикалык дамуды мемлекеттік жоспарлаудың бүкіл әлемге таралған формасы;

г) дұрыс жауабы жок.

3 Мемлекеттік бюджет дегеніміз не:

а) елдін басты қаржылық жоспары;

б) максатты бағдарламалар және дамуды болжау негізінде әзірленетін баланс;

в) мемлекеттік меншіктегі мүлікті сатудан түсетін табыстар;

г) дұрьіс жауабы жок.

4. Баскару кұралы ретінде индикативтік жоспарлау көбінесе кандай деңгейде қолданылады:

а) микродеңгейде;

б) мегадеңгейде;

в) макродеңгейде;

г) дұрыс жауабы жоқ.

5. Индикатор - бұл:

а) әлеуметтік - экономикалык саясатты калыптастыру процессінде, экономика дамуының негізгі бағыттарын және жағдайын сипаттайтын, мемлекеттік басқару органдарымен әзірленген параметрлер;

б) компанияның стратегиялық жағдайын, оның ішкі мүмкіншіліктерін және сыртқы жағдайын бағалау кұралы;

в) капитал көздерін және оларды тарату кұралдарын керсететін жүйелік кесте;

г) дұрыс жауабы жоқ.Әдістемелік үсыныстар. Семинарға дайындықты ұсынылатын әдебиеттен бастау керек. Дайындалу барысында, ең алдымен «индикативтік жоспарлау», «индикативтік жоспарлау функциялары» түсініктеріне көңіл бөлу керек. Индикативтік және бюджеттік жоспарлаудың өзара байланысын анықтандар.
ТАҚЫРЫП 8. ФИРМА ІС - ӘРЕКЕТІН ЖОСПАРЛАУ
СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1 Тақырып сұрақтарын ауызша талкылауға дайындық.

2- Өзіндік бакылау сұрақтарына жауап беру.

3. Берілген тапсырмаларды орындау

4. Тестілік сұрақтарға жауап беру.

5. «Жоспарлауды ұйымдастыру» тақырыбына презентация дайындау.

6. «Жоспарлаудың қазіргі заманғы кағидалары», «Шетелдегі фирма кызметін жоспарлаудың тәжірибесі» тақырыптарына реферат жазу.

ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН С¥РАҚТАР

1. Жосларлау тұрлерін классификациялау негізінде қандай белгілер мен критерилер жатыр?

2. Жоспарлау түрлері жоспарлау формаларынан ерекшелігі неде?

3. Жүйелік процесс ретіндегі жоспарлауға сипаттама беріңдер.

4. Корпоративті стратегия функционалдыдан ерекшелігі неде?

5. Жоспарлау процессіндегі бақылаудың ролі кандай?6. Фирма іс - әрекетін жоспарлаудагы сырткы консультанттардың ролі?

БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

 1. Кестеге жетіспейтін элементтерді жазындар:Несиелік сызық формасы

Мақсатты тағайындалуы

1

Маусымдық

Маусым тиімділігінің төмендеуі

2

Бекітілген

Болжанбаған жағдайларды нейтралдау

3

Револьверлік
2. Кәсіпорынның бірігу формасы мен оның аныктамасы арасындағы сәйкестікті белгілендер:

Бірігу формасы


Анықтамасы

1. Картель

1. Жабдықтау мен өткізуді орталықтандыруды карастыратын кәсіпорындардын бірігуі
2. Синдикат

2. Негізінде ендіріс көлемін квоталау, баға мен тарифтер, өткізу нарығын шектеу туралы келісімі жатқан кәсіпорындарды біріктіру

3. Консорциум

3. Белгілі жобаны жузеге асыру ушін келісім шарт негізінде әртүрлі шаруашылык бірліктерінің уақытша бірігуі3. Жоспарлаудың қағидалары мен мәні арасындағы сәйкестікті табыңдар:

Жоспарлау қағидалары

Анықтамасы

1. Тұтастық принципі

1.Экономикалық ұйымның әр мүшесі жоспарлы қызметке қатысушы бола алады

2. Қатысу принципі

2. Экономикалық ұйымды жоспарлау жүйелік сипатқа ие болуы керек

3. Үздіксіз принципі

Жоспарлар нақты және детальданған болуы керек

4. Икемділік принципі

Жоспар мен жоспарлау процессіне болжанбаған жағдайлардың пайда болуымен байланысты өзінің бағытын өзгерту мүмкіншілігі

5. Нақтылық принципі

Кәсіпорындағы жоспарлау процессі бекітілген циклдер шегінде жүзеге асырылуы керек

4 Жоспарлау бойынша іс-әрекет этаптарын дұрыс тәртіпте койындар:

А. Нәтижелерді қадағалау

Б. Жоспар кұру

В. Қорытынды жасау

Г. Жоспарлы шешімдерді орындау.ТЕСТ С¥РАҚТАРЫ:

1 Мерзімі бойынша жоспарлау келесідей болып бөлінеді:

а) артыкшылықты, ағымды, ортамерзімді;

б) артықшылыкты, үзақ мерзімді, орта мерзімді; ,

в) ұзақ мерзімді, орта мерзімді және кыска мерзімді;

г) артықшылыкты, ұзак мерзімді, орта мерзімді, агымды жэне кыска мерзімді;

2. Директивті жоспарлау - бүл:

а) макроэкономикалык дамуды мемлекеттік жоспарлаудың бүкіл элемге таралған формасы;

б) жоспарлау объектісіне қатысты сипатка ие, шешім қабылдау процесс;

в) ұзак мерзімді перспективаға бағдарланған жоспарлау;

г) стратегиялық жоспарлау кезінде анықталған кәсіпорын мүмкіншіліктерін жүзеге асыру бойынша алғы шарттар жасау процессі.

3. А.Файоль жоспарлаудын негізгі төрт кағидасын анықтаған. Оларды атандар:

а) уақыттылык, тұтастық, үздіксіздік;

б) уақыттылық, икемділік, нақтылык;

в) тұтастык, үздіксіздік, икемділік, нақтылық;

г) тұтастык, уакыттылык, нақтылық.

4. Жоспарлау әдісі дегеніміз не:

а) белгілі кезендегі табыстар , мен шығыстарды сипаттайтын жоспардың сандық орындалуы;

б) міндеттерді габысты түрде орындау үшін манызды сипатқа ие техникалық тзсіл, процедура немесе басқа құрал;

в) қандай да бір шараны еңгізуді бағалау әдәсі;г) жеке кэсіпорында бір уақытта колданылатын, жоспарлаудын әр түрініңжиынтығы.

5. SWOT-талдау деп нені түсінесіндер?

а) фирманың бәсекекабілеттілік деңгейін анықтайтын күрал;

б) бұл стратегиялык және тактикалык жоспарлаудың эмбебап кұральг

в) бұл бақылау құ.ралдарының бірі;

г) дұрыс жауабы жок-Әдістемелік ұсыныстар. Семинарға дайындықты ұсынылатын әдебиеттен бастау керек. Дайындалу барысында, ең алдымен «жоспарлау». «болжамдау» түсініктеріне көңіл бөлу керек, жоспарлау әдістерін әзірлеу. Одан кейін жоспарлаудың жағымды жэне жағымсыз жактарын керсету керек.

ТАҚЫРЫП 9. ФИРМА ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ БАҒЫТЫН АНЫҚТАУ: КӘСІПОРЫН СТРАТЕГИЯСЫН ӨҢДЕУ
СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1 Тақырып сұрақтарын ауызша талкылауға дайындық.

2- Өзіндік бакылау сұрақтарына жауап беру.

3. Берілген тапсырмаларды орындау

4. Тестілік сұрақтарға жауап беру.

5. «Оңтүстік Корея кәсіпорындарының стратегиясын тақырыбы бойынша шағын презентация дайындау.

6. «Кәсіпорынды стратегиялық жоспарлаудың шетелдік тәжірибесі» такырыптарына реферат жазу.

7. Такырып бойынша косымша глоссарий кұру.ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1.«Стратегиялық жоспарлау» түсінігі?

2. Кәсіпорын басшысына стратегиялық жоспарлау не не береді?

3. Стратегиялық жоспарлаудың негізгі әдістерінің мәнінің ашындар.

4. Кәсіпорынның стратегиялык дамуының мэні неде?

5.Стратегиялык жоспарлау процессіндегі SWOT - талдау не үшін кажет?

6. Стратегиялык жоспарлау процессінін негізгі кезендерін атаңдар?

БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Төмендегі формула қай стратегиялық әдіске жататынын анықтандар:

-. - .

2. Бос ұяшықтарды толтырындар:3. Фирма импорттық компьютерлерді сатумен айналысады. Компьютерлер нарығы перспективалык болуына карамастан, фирма басқармасында өз бизнесінің табысына деген сенім жок, себебі сатуға арналған компьютерлер салыстырмалы жоғары кұнға ие. БКГ матрицасы бойынша аталмыш фирманың бизнестегі жағдайын анықтаңдар.

4. Компания топтарының бизнестерінің бірі - шұлық өндірісі. Өндірілетін шұлықтар айтарлықтай бәсекеқабілетті тауар болып табылады. Егер шұлыктар нарығы жоғары сыйымдылыкка ие болса, БКГ матрицасы бойынша осы бизнестін жағдайын анықтандар.

5. Программистер тобы провайдер фирмасын ұйымдастыру мақсатымен бірікті. Бизнес - жоспарды құру үшін жагдайды талдау барысында олар провайдерлік қызмет көрсету нарығынын жоғары сыйымдылык дэрежесіне ие екендігін аныктады, ал жоғары бәсекекабілеттелікпен сипатталатын кызметгерді біздің программистер ұсына алмайды. БКГ матрицасы бойынша ұсынылатын бизнестің жағдайы қандай?

6. Фирма, кір жуғыш машиналар нарыгындағы жаксы жағдайды иелене отырып, маркетингтік зерттеу барысында казіргі уақыттағы кір жуғыш машиналары нарығының тартымдылық дэрежесі орташа деп бағаланатынын анықтады. Қалыптасқан жағдайдагы фирма стратегиясын аныктаңцар.

7. Кәсіпорын жиһаз шығарады. Жиһаз нарығынын тартымдылығы сарапшылармен орташа деп бағаланады. Егер казіргі уақыттағы кэсіпорынның стратегиялық жагдайы төмен деп сипатталатын болса, онда кәсіпорын акционерлеріне осы бизнесті инвестициялау стратегиясын таңдауға көмектесіңдер.

8. Сүт енімдерінің зауыты өзінің аймактық нарығында жаксы ратегиялық жағдайға ие. Егер осы аймактағы сүт өнімдерінің тартымдылығы төмен деп бағаланатын болса, онда инвестициялык стартегияны аныктаңдар.

ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

1. Жоспарлаудың негізгі түрлерін көрсетіңдер:

а) реактивті, инактивті, преактивті, интерактивті

б) экономикалык, элеуметтік;

в) мақсаттық, уакыттық, кұрылымдык;

г) сыртық, ішкі, ортаяыктанған.

2. Қазіргі уақытта «Сауынды сиырлар» деп аталатын жалпымен кабылданған маркетингтік тапсырмаға анықтама беріңдер - бұл:

а) бәсекеқабілетті емес тауарлар;

б) нарықтағы өз ұлесін колдау үшін талап етілетінге карағанда көп ақша беруге қабілетті тауарлар;

в) жылдам ұлғаймалы нарықтағы лидер - тауарлар;

г) жауаптардың барлығы дұ_рыс.

3. Нарыктың салыстырмалы үлесі, шағындар, ерекше касиеттері, технологияны игеру дәрежесі, сату әдісі, әйгілі болу - имидж - осының барлығы неге жаткызылады:

а) нарықтың тартымдылық индикаторларына;

б) нарыктық реттеу құралдарына;

в) бэсекеқабілеттілік индикаторларына

г) маркетингтік іс - әрекет түрлеріне.

4. Шаруашылық етудің стратегиялык орталығы деген не:

а) бұл шаруашылық етудің бір немесе . бірнеше стратегиялық аймактарына негізделген және аталмыш бағыттағы стратегиялық позицияның өңделуіне жауап беретін салыстырмалы тәуелсіз өндірістік бөлімше;

б) бүл кәсіпорындағы стратегиялык жоспарлау процесі;

в) бұл экономиқа, техника, кұқықтык реттеу, саясат және экология сапасындағы дамудың стратегиялық маңызды карқыны;

г) ду-рыс жауабы жоқ.

5. Даму стратегиясы қалай жіктеледі:

а) диверсификация, интеграция, технико - тенологиялық даму, интенсификация;

б) ұйымдастырушылық санация, экономико - қаржылык санация, маркетингтік санация, әлеуметтік санация;

в) шагындарды үнемдеу, шаруашылық іс - әрекеттің сыртқы ортаға тұрақты бейімделуі, ғылыми - техникалык жэне кадрлык элеуетті сақтау;

г) жауаптардың барлығы дүрыс.Әдістемелік ұсыныстар. Семинар сабаққа дайындыкты ұсынылатын әдебиетті талдаудан бастау керек. Аталмыш такырыпты талдау жоғары деңгейдегі өзіндік жұмысты талап етеді. «Стратегия» түсінігіне анықтама беріндер. Содан кейін фирманың нарыктық шаруашылыктың негізгі

объектісі ретіндегі дамуын зерттеңдер. Стратегиялык жоспарлаудың әдістері мен модельдеріне назар аударыңдар. Сабақтың жекелеген сұрактарын шағын - презентация түрінде карастыру.


ТАҚЫРЫП 10. ¥ЙЫМДАҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛІК ТАЛДАУ ЖӘНЕ СТРАТЕГИЯНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Тақырып сұрактарын ауызша талкылауға дайындалу. ,

2. Өзін -өзі бакылауға арналган сұрақтарға жауап беру.

3. Берілген тапсырмаларды орындау.

4. Тест сүрактарына жауап беру.

5. «М.Портер бойынша бэсекенің бес күші» такырыбына реферат жазу.

6. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.

ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1. Өндіріс факторларының концепциясының эволюциямын сипаттандар

2. Адам еңбегіне тэң негізгі спецификалық принциптерді атап шығындыр

3. Жұмыскер ез енбегінің барлык жемісін ала алады ма?

4. Тұрақты және ауыспалы капиталдың айырмашылықтарын атаңдар.

5. Диффереңциалды және абсолютты рентаның арасындағы айырмашылык неде?

6. Таза экономикалық рента дегеніміз не?

БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Ұялы байланыс нарығына кызмет ететін компания, даму стратегиясын эзірлеуде. БКГ қоржынды моделі бойынша осы компаниянын бизнес жағдайын аныктаңдар, егер де бұл компания кызметінің бәсекекабілеттілік деңгейі жоғары болса, ал ұ_ялы байланыстар нарығы тез дамитын болса.

2. Фирма кір жуу машиналарының нарығында күшті стратегиялык жағдайды иеленіп, маркетингтік зерттеулер барысында кір жуу машиналары нарыгының тартылымдылык дэрежесі орташа екені байқалады. Болған жағдайдағы фирманын стратегиясын аныктаңдар.

3- Кэсіпорын жиһаз шығаруда. Жиһаз нарығының тартылымдығы эксперттер бойынща орташа деп бағалануда. Кәсіпорын акционерлеріне осы бизнесті инвестициялау стратегиясын тандасуға көмектесіндер, егер де кәсіпорынның казіргі кездегі стратегиялык жағдайы төмен деп бағаланса.

4. Сүт өнімдері зауыты өзіні аймактык нарыгында жақсы стратеги жағдайға ие. Инвестициялық стратегияны анықтандар, егер де бұл аймақ тағы сүт өнімдері нарығының тартылымдығы төмен деп бағаланса. ЬІ

ТЕСТ С¥РАҚТАРЫ

1. Стратегиялық талдау — бұл:

а) стратегиялык жоспардагы ұйым ортасын талдау нәтижесінде алынған мәліметтер базасын кайта кұру құралдары;

б) сыртқы жэне ішкі ортаның стратегиялық маңызды элементгер анықтау процессі;

в) ұйымның мақсаттарына жету үшін кажетті стратегияны бойынша шешімдер мен эрекеттер кешені;

г) дұрыс жауабы жоқ.

2. Үзілу анализі дегеніміз не:

а) стратегиялық жоспардағы ұ,йым ортасын талдау нәтижесінде алынған, мәліметтер базасын қайта құру құралдары;

б) стратегиялык талдаудың карапайым, әрі тиімді эдісі;

в) сыртқы жэне ішкі ортаның стратегиялық маңызды элементтерін аныктау процессі;

г) барлык жауабы дұрыс

3. Стратегиялық талдау құралдарына не жатады:

а) математикалық әдіс;

б) баланстык әдіс;

в) формалды моделдер жэне сандык эдістер;

г) а) және б) жауаптары дү_рыс.

4. Фокустау - бұл:

а) сауда маркасымен бекітілетін уникалды касиетке ие өнім немесе кызмет, фирманы кұру;

б) белгілі тауар тобына, сатып алушылардың ерекше тобының нарықтык сегменттерінің біреуіие көңіл қою;

в) эзірлеу және зерттеу стратегиясын эзірлеу процессі;

г) дұрыс жауабы жоқ.

5. М.Портер қандай моделді эзірледі:

а) «өнім - нарык» моделі;

б) «Мак-Кинси» үлгісі;

в) бэсекенін бес күші моделі;

г) дұрыс жауабы жок.Әдістемелік ұсыныстар. Сабакқа дайындыкты ұсынылған әдебиетті талдаудан бастау керек. «Стратегиялык талдау», «бәсекелестік талдау». «үзіліс анализі», «шығын динамикасының анализі және тәжірибе қисығы». «нарық динамикасының анализі және өмірлік цикл моделі» түсініктеріне толық анықтама беріндер. Жалпы бәсекелестік стратегияны зерттендер.
ТАҚЫРЫП 11. БИЗНЕС - ЖОСПАРЛАУ
СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1 Тақырып сү-рактарын ауызша талқылауға дайындалу.

2 0зіН -өзі бакылауға арналған сұрақтарға жауап беру.

3. Берілген тапсырмаларды орындау.

4. Тест сұрақтарына жауап беру.

5 «Маркетингтағы бизнес - жоспарлау», «Бизнес - жоспардағы нарықты багалау», «Бизнесті ұйымдастыру формалары» такырыптарына реферат жазу.

6. Такырып бойымша косымша глоссарий кұру.

7. Белгілі кэсіпорынның бизнес - жаспарын кұру.ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1 «Бизнес - жоспар» түсінігі. Оны әзірлеу мақсаты.

2. Бизнес - жоспарды әзірлеуге қойылатын негізгі шарттар мен талайтар?

3. Бизнес - жоспар процессі жэне оның мәні.

4. Бизнес - жоспардағы типтік қателіктер. .

5. Бизнес-жоспардың тағайындалуы және бизнестің мақсаты.БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Кондитерлік фабриканы салу .жобасын талкылау кезінде инвесторларда есептік дисконтирленген кұнмен танысу қызығушылығы туды. 5 жылдан кейін 10 млн, т. кұрайтын бастапкы инвестициялар толығымен амортизацияланады, ал фабриканын таза табысы бүл уақытқа 20 млн.т. Жылдык пайыздык ставка 10%. Дисконтирленген құнды есептендер.

2. Мүнай өндіру компаниясының бір акциясына деген дивидентгердің нормасын анықтаңдар, егер онын нарыктық құны - 5$, ал жылдык дивидент -0,75 $ кұрайды.

3. Сатуды болжамдау ұшін 5 нүкте бойынша күнделікті сатудын үлгілі динамикалық катарын түзету орындалуда. Қатардың соңғы 3 түзетілген мағынасын анықтаңдар. Соңғы екі апта бойынша сатылым мэліметтеріКүні

Нүкте номері

Сату көлемі | (млн. т.)

1

1

13

2

2

9

3

3

8

4

4

11

5

5

15

8

6

14

9

7

11

10

8

9

11

9

10

12

10

16

4. Өндірісті болжамдау үшін 6 нүкте бойынша жиынтық үйлерді, айсайынғы ендіріс көлемінің үлгілі динамикалык катарын түзетү орындалуда. Қатардын соңғы 2 түзетілген мағынасын аныктандар. Сонғы

ЖЫЛДЫҢ ӨНДІРІСІ бойынша мәліметтер берілген:Айлар

өндіріс көлемі (шт.)

1

28 |

2

35

3

41

4

21

5

38

6

54

7

31

8

29

9

50

10

37

11

23

12 |

46

5. Акция бағасын болжамдау үшін 4 нүкте бойынша үлгілі динамикалык қатарды түзету орындалуда. Қатардың соңғы 3 түзетілген мағынасын аныктаңдар. Соңғы токсанның бағалары кестеде берілген:


Апта номері

Акция бағасы

1

1,25

2

1,2

3

1,15

4

1,15

5

1,22

6

1,30

7

1,25

8

1,36

9

1,41

10

1,39

11

1,52

12

1,6

13

1,55


ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

1. Басты максаты пайда алу максатында әртүрлі бизнеске каражаттарды салу болып табылатын жоба калай аталады:

а) ұйымдық;

б)экономикалык;

в) инвестициялық;

г) әлеуметтік.

7 Бизнес - жоспардын шешімін тағайындау неден тұрады:

а) даму шешімі;

б) міндеттер шешімі;

в) факторлар шешімі;

г) өнім шешімі.

3 Бизнес.- жоспар процессінде қандай сметалар кұрылады?

а) сату және үстеме шығындар сметасы;

б) ендіріс және капиталды шығындар сметасы;

в) акша кұралдарының козғалыс сметасы;

г)барлык жауабы дұрыс.

4. Серіктестер мен инвесторлар қандай кұжат негізінде акша береді:

а) бизнес - жоспар;

б) облигация; .

в) лицензия; '

г) патент.

5. Бизнес - жоспардың негізгі бөлімі болып не табылады?

а) маркетингтік бағдарлама;

б) заңды бағдарлама;

в) әлеуметтік бағдарлама;

г) а) жэне в) жауаптары дұрыс.Әдістемелік үсыныстар. Семинарға дайындықты ұхынылатын әдебиеттен бастау керек. «Бизнес - жоспар», «фирма маркетингі» түсініктеріне толык анықтама беріндер. Кәсіпорында бизнес - жоспарды құруды карастырындар жэне сол кәсіпорынның дамуына талдау жасандар. Басты көңілді бизнес - жоспар қүрылымына бөліндер.

Білімді бағалау критериялары:

Бағалау шкаласы

Критериялар

Рейтинг 0-49

Балл 0

Әріптік эквивалент F

Қанағаттансыз. бағаБағдарламалық материалды толық білмеу; оқу бағдарламасының негізгі материалын білмеу және ірі қателіктер жіберу

Рейтинг - 50-74

Балл - 1-2,33

Әріптік эквивалент - D, D+,C-, C C+

Қанағаттансыз. бағаЖауап негізінен дұрыс, бірақ толық емес; онда бағдарламалық материалды жеткілікті түрде түсінбеу анықталады; теориялық ережелерді интерпредациялауда жекелеген қателіктер жіберіледі; материалды репродуктивті түрде ғана баяндау байқалады; өзіндік қорытындылар мен жалпылаулар жоқ.

Рейтинг - 75-89

Балл - 2,67-3,33

Әріптік эквивалент – B-, B, B+

Баға - жақсыЖауап толық, дұыс; негізгі идеялар білімі қарастырылатын қайнар көздер білімі көрсетілген. Графиктер құрып, талдау жасай білу. Дәлелдей білу, аргументациялау, қарсылық, қорытындылар жасай білу ептілігі. Тәжірибелік жағдайларды талдау үшін теориялық білімді пайдалана білу. Бірақ баяндауда анықсыздықтар бар

Рейтинг - 90-100

Балл - 3,67-4,0

Әріптік эквивалент – A-, A

Баға - өте жақсыЖауап толық, дұрыс; негізгі идеялар, қарастырылатын қайнар көздерді білу. Графиктер құрып, оларды талдай білу ептілігі. Микроэкономикалық жағдайлардың математикалық модельдерін дұрыс құру және бағалай білу ептілігі. Қосымша әдебиетті пайдалану. Дәлелдей білу, аргументациялау, қарсылық білдіру, қорытынды жасау ептілігі.


Штрафтық балдар төмендегілер үшін:

- сабақтарға келмеу, кешігіп келу, – 10% жалпы рейтингтен

- тапсырмаларды үнемі орындамау – - 10% жалпы рейтингтен

Ынталандыру балдары төмендегілер үшін:

- СӨЖО бойынша белсенді жұмыс – +10% жалпы рейтингтен

- СӨЖО бойынша сабақтан қалмау – + 5% жалпы рейтингтен
Негізгі әдебиеттер:

1. Назарбаев Н.А Пять лет независимости А.: Казахстан, 1996.

2. Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030."Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев". Послание Президента страны народу Казахстана А.: Білім, 1997. - 170 с.

3. Назарбаев Н.А. Рынок и социальноэкономическое развитие. М.: Экономика, 1994

4. Н.А. Платонова, Т.В. Харитонова Планирование деятелъности предприятия, М., Дело и сервис, 2005, 432 с.

Прогнозирование и планирование в условиях рынка уч. пособие для вүзов / под редакцией Морозовой Т.Т., Пикулькина А.В., М: Юнити Дана.-2000,318с.

6 Стратегическое планирование/Под редакцией Уткина Э.А.-М -Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «Экмос», 1998, -440 с.

7 Омаров Б.Р., Омаров К.Т. Организация и методология регионального планирования социально-экономического развития. - Алматы, Экономика, 2000,- 70с.

8 Анискин Ю.П., Павлова А.М. Планирование и контроллинг / Учебник. - М: Омега-Л, 2003. -280 с.

Қосымша әдебиеттер:

9. Давитбаева Г. Особенности индикативного планирования финансовых

показателей органшаций обслуживающих населения //Транзитная

экономика 2003 - №3, с. 166-172. Ю.Тумбай Ж.О. Становление индикативного планирования в Казахстане //

Вестник КазНУ, серия экономическая - 2003, №2, с.49-52. П.Ахметов С.Н. Формирование новой модели региональной социально -

экономической системы. // Вестник КазНУ, серия экономическая -

2003, №2, с. 12-18. 12.Амирбеков К. Индикативное планирование. Финансы Казахстана —

2001, №6,с.55-59. ІЗ.Новая система экономического планирования. // Транзитная экономика

-2002, №2,0.5-14. 14.Кузнецов П.П. О переходе здравоохранения на новую модель

планирования и учета. // Финансы - 2002, №5, с. 51 -54. 15.Козлова В.В.'Особенности маркетингового подхода к планированию. //

Вестник КазНУ, серия экономическая - 2002, №1, с.87-91.

19. Айтханов Е. Проблемы управления процессами планирования и прогнозйрования регионального развития РК. // Вестник КазНУ, серия экономическая - 2002, №2, с.87-93.

20. Глубков Е.П. Планирование маркетинга. // Маркетинг в России и за рубежом-2002, №5,0.125-143.

21. Гришин В.А. Анализ планирования доходной части областного бюджета. // Финансы - 2002, №12. с. 20-

22. Садыков Р. Йалоговое планирование как элемент финансовой политики предприятия. // Финансы Казахстана - 20(33. №1. с. '74-80.

23. Сушкова Л. Стратегическое планирование деятельности предприятия. II Бухгалтер плюс компьютер - 2003,№7. с. 5-11.

24. Илимжанова З.О. О совершенствовании процесса прогнозирования налоговых поступлений на регйональном уровне. // АльПари - 2002, №6. с. 24-26.

25. Методы и задачи регулирования экономики и опыт планирования- 10 летие Н.А. Вознесенского.//Экономист-2003,№12. с. 21-23.26. Винслав Ю. Планирование развития интегрированных корпоративных структур (материалы к лекциям и семинарам). //Российский экономический журнал - 2003, № 8. с. 72-81.
Каталог: attachments -> article -> 694
694 -> СӨЖ (СӨЖО) бойынша әдістемелік нұсқаулар
694 -> СӨЖ (СӨЖО) бойынша әдістемелік ұсыныстар
694 -> Нұсқаулар Пән : mik 1203: «Микроэкономика»
694 -> «мемлекеттік қызмет этикасы» пәні бойынша
694 -> Reu 4306 «аймақТЫҚ экономика және басқару» ПӘні бойынша сөЖ (СӨЖО) материалдары мамандықтар: 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару
694 -> Пән «Экономикалық теория» Мамандықтар 50506 – Экономика, 50509 – Қаржы, 50508 – Есеп және аудит Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы
694 -> Пән оет 1109 «Экономикалық теория негіздері» Мамандықтар: 5В140100-Ақпаратық жүйе, 5В030100- зангерлік, 5В090200-Туризм, 5В072700 – Азық-түлік өнмдерінің технологиясы
694 -> Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасының оқу-әдістемелік семинар отырысында талқыланды
694 -> «адамзат ресурстарын басқару» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет