Справочник на българските географски имена в антарктика bulgarian Antarctic Gazetteer Съдържаниебет1/44
Дата25.06.2016
өлшемі4.11 Mb.
#157728
түріСправочник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


СПРАВОЧНИК

НА

БЪЛГАРСКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА

В АНТАРКТИКА
Bulgarian Antarctic Gazetteer

Съдържание
Настоящият справочник включва всички български географски имена в Антарктика, 1335 на брой към юни 2016. Съгласно установената международна уредба и практика, нови имена се дават от отделните страни участващи активно в научното изследване на южната полярна област. От 1992 Научният комитет за антарктически изследвания (SCAR) поддържа единен международен регистър на наименованията в Антарктика, в който са включени и българските. Същевременно е възприето правилото нови имена да се дават само на безименни обекти, с което вече се избягва дублирането на различни имена за един и същ географски обект.
Видове единици
Орография: планина, плато, възвишения, хребет, рид, връх, хълм (вкл. група хълмове), проход, седловина, долина, падина, местност.
Хидрография и глациология: езеро (вкл. лагуна), река, поток, ледник (вкл. ледопад и други ледникови форми).
Брегова линия: бряг, плаж, полуостров, провлак, нос, остров (вкл. група острови), скала (вкл. група скали), залив, проток, коса, риф.
Населени места: научна станция, базов лагер.
Формат
Име на латиница за международна употреба;

Име на български език;

Идентификационен номер на наименованието;

Вид единица;

Географски координати;

Описание на географския обект;

Регион в Антарктика;

Българско топографско проучване;

Картографиране;

Географска карта;

Произход на името;

Дата на одобрение на името.Съкращения
вр. (връх), зал. (залив), з.д. (западна дължина), км (километър, километра), лед. (ледник), м (метър, метра), н. (нос), о. (остров), п в (полуостров), седл. (седловина), ск. (скала), ха. (хектар, хектара), ю.ш. (южна ширина).
Пояснения
Имената са подредени по азбучен ред на собствената им част, например „връх Райна Княгиня“ е към буквата „Р“, а не „В“.

Дадените координати за обширни обекти са на средната точка, ако изрично не е уточнено друго.

Разстоянията се отчитат от определената с координати точка, с изключение на разстоянията от/до острови, които се отчитат до най-близката точка от брега.

Височините са над морското равнище, освен тези на скални стени.

Разстоянията и височините са дадени с различна точност (като грешката в някои случаи може да достига порядъка на сто метра), както поради нееднаквото качество на картографията в отделните райони на Антарктика, така и поради променливия характер на антарктическата ледена покривка. Във всички случаи обаче, точността е достатъчна за еднозначното идентифициране на географския обект.

Дробните части на числата са отделени с десетична точка.

За владетелите са дадени годините на управление.

Нунатак е свободно от лед възвишение (хълм, връх или рид), издигащо се във вътрешността или в покрайнината на ледник.

Под „сезон” се разбира летният сезон на Южното полукълбо, съвпадащ по време със зимата в Северното, който за района на Южните Шетландски острови и българската база на о. Ливингстън е от ноември до март.


Име за международна употреба

Име на български език

Географски

координати

Описание

Abrit Nunatak

нунатак Абрит

BGAQ0627

Хълм


63°26'46.0" ю.ш.

57°31'10.0" з.д.Географски обект: Скалист хълм с височина над 400 м от югоизточната страна на п-в Тринити. Разположен източно от плато Лаклавер и южно от лед. Мот, 4.47 км североизточно от хълм Теодолит, 2.49 км на изток-югоизток от нунатак Ургури, 8.2 км южно от вр. Фидасе и 4.83 км югозападно от нунатаци Камъл. Издига се над лед. Мот на север и зал. Ретиже на югоизток.

Регион: Земя Греъм.

Картографиране: британско-немско от 1996.

Географска карта: [6].

Произход на името: Наименуван на селището Абрит в Североизточна България.

Дата на одобрение: 6 декември 2010.Academia Peak

връх Академия

BGAQ0113

Връх


62°40'13.0" ю.ш.

60°12'30.0" з.д.Географски обект: Покрит с лед връх с височина 1130 м на страничния рид спускащ се на северозапад към лед. Хънтрис от вр. Св. Борис в хребет Фрисланд на Тангра планина, о. Ливингстън. Разположен 1.14 км западно от вр. Фрисланд, 1 км северозападно от вр. Св. Борис, 5.98 км източно от вр. Нейпиър, 3.9 км югоизточно от нунатак Уилан и 2.96 км на юг-югоизток от вр. Плиска. Стръмни северозападни склонове със свободна от лед площ 23 ха. Издига се над лед. Хънтрис на северозапад и югозапад.

Регион: Южни Шетландски острови.

Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

Картографиране: българско от 2005 и 2009.

Географска карта: [5].

Произход на името: Наименуван на Българската академия на науките, за нейния принос към антарктическата наука.

Дата на одобрение: 17 февруари 2004.


Agalina Glacier

ледник Агалина

BGAQ0582

Ледник


64°26'20.0" ю.ш.

61°26'00.0" з.д.Географски обект: Ледник с дължина 4.8 км и ширина 2.9 км на п-в Пефаур (Вентимиля), Бряг Данко от западната страна на Антарктическия п-в. Разположен северно от лед. Уелман, източно от лед. Подуене и западно от лед. Крапец. Оттича се на север в проток Греъм и в западния ръкав на зал. Салвесен.

Регион: Земя Греъм.

Картографиране: британско от 1978.

Географска карта: [1].

Произход на името: Наименуван на морския нос Агалина в Югоизточна България.

Дата на одобрение: 14 септември 2010.Aglen Point

нос Ъглен

BGAQ0411

Нос


62°34'41.0" ю.ш.

61°09'14.0" з.д.Географски обект: Скалист морски нос от западната страна на входа в зал. Ричардс на северния бряг на п-в Рей, в северозападния дял на п-в Байърс, о. Ливингстън. Разположен 470 м на запад-северозапад от н. Войтех и 1.6 км източно от н. Есикс. Районът е посещаван от ловци на тюлени през 19 век.

Регион: Южни Шетландски острови.

Картографиране: британско от 1968, испанско от 1992, българско от 2005 и 2009.

Географска карта: [5].

Произход на името: Наименуван на селището Ъглен в Северна България.

Дата на одобрение: 23 ноември 2009.Aheloy Nunatak

Ахелойски нунатак

BGAQ0146

Хълм


62°38'23.3" ю.ш.

60°07'53.5" з.д.Географски обект: Скалист хълм с височина 390 м в горната част на лед. Хюрън, о. Ливингстън. Разположен в североизточния край на малък хребет включващ също Ерменска могила и Лозенски нунатак и свързан с вр. Зограф чрез Лозенска седловина, 1.6 км на изток-югоизток от Кузманова могила, 2.48 км южно от вр. Марица, 1.16 км на север-северозапад от вр. Равда, 1.59 км североизточно от вр. Зограф и 270 м на север-североизток от Ерменска могила. Изкачен за пръв път от българина Любомир Иванов от Лагер Академия на 31 декември 2004.

Регион: Южни Шетландски острови.

Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

Картографиране: българско от 2005 и 2009.

Географска карта: [5].

Произход на името: Наименуван на селището Ахелой в Югоизточна България.

Дата на одобрение: 11 април 2005.


Ahrida Peak

връх Ахрида

BGAQ1151

Връх


78°01'48.0" ю.ш.

86°06'46.6" з.д.Географски обект: Остър скалист връх с надморска височина 3100 м на главното било на северно-централния дял на хребет Сентинел. Разположен 9.8 км на север-североизток от вр. Хейл, 6.5 км източно от Силянов връх, 3.57 км югозападно от вр. Голдуейт, и 9.13 км северозападно от вр. Тод в хребет Пробуда. Издига се над лед. Ембрей на югоизток.

Регион: Планина Елсуърт.

Картографиране: американско от 1961 и 1988.

Географска карта: [8].

Произход на името: Ахрида е средновековно име на Източните Родопи.

Дата на одобрение: 3 януари 2014.Ahtopol Peak

връх Ахтопол

BGAQ0183

Връх


62°32'34.0" ю.ш.

60°08'43.0" з.д.Географски обект: Покрит с лед остър връх с височина 510 м във Видинските възвишения на п-в Варна, о. Ливингстън. Разположен 1.28 км югоизточно от вр. Мизия, 790 м западно от вр. Самюъл, 6.58 км северно от вр. Мелник и 4.2 км североизточно от хълм Лесли. Издига се над лед. Калиакра на югозапад и лед. Панега на североизток.

Регион: Южни Шетландски острови.

Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

Картографиране: българско от 2005 и 2009.

Географска карта: [5].

Произход на името: Наименуван на град Ахтопол в Югоизточна България.

Дата на одобрение: 11 април 2005.


Akaga Glacier

ледник Акага

BGAQ0875

Ледник


64°33'50.0" ю.ш.

60°27'40.0" з.д.Географски обект: Ледник с дължина 5.7 км и ширина 2.2 км на Бряг Норденшолд, Антарктически п в. Спуска се от югоизточните склонове на плато Детройт, оттича се на изток-югоизток и се влива в Одрински залив на море Уедъл непосредствено южно от лед. Синион и северно от лед. Арол.

Регион: Земя Греъм.

Картографиране: британско от 1978.

Географска карта: [1].

Произход на името: Наименуван на българската владетелка Акага (6 век).

Дата на одобрение: 27 февруари 2013.Akra Peninsula

полуостров Акра

BGAQ0931

Полуостров65°33'10.0" ю.ш.

61°49'00.0" з.д.Географски обект: Преобладаващо покрит с лед полуостров с дължина 11 км по направление изток-запад и ширина 4.8 км на Бряг Оскар II, Антарктически п в. Разположен южно от зал. Егзаспърейшън и северно от зал. Скар, на изток завършва с н. Дизапойнтмънт. Оформен в резултат от разпадането на остатъка от шелфовия ледник Ларсен в района и отдръпването на лед. Пикуод в началото на 21 век.

Регион: Земя Греъм.

Картографиране: Антарктическата цифрова база данни от 2012.

Географска карта: [1].

Произход на името: Наименуван на античния град Акра в Югоизточна България.

Дата на одобрение: 27 февруари 2013.Alabak Island

Остров Алабак

BGAQ1204

Остров


65°59'25.0" ю.ш.

64°43'50.0" з.д.Географски обект: Предимно покрит с лед хълмист остров в зал. Барилари на Бряг Греъм, Антарктически п в, завършващ на изток с н. Витфелт. Отделен от п в Велинград на запад с проток широк 500 м, образуван в резултат от отдръпването на ледената шапка в района през последното десетилетие на 20 век. Дължина 1.35 км по направление изток-запад и ширина 670 м. Разположен 4.74 км югоизточно от н. Форвег и 11.15 км югозападно от н. Дойвис на п в Облигадо (Фелипе Соло).

Регион: Земя Греъм.

Картографиране: британско от 1971.

Географска карта: [1].

Произход на името: Наименуван на хребета Алабак в Южна България.

Дата на одобрение: 21 ноември 2014.Albena Peninsula

полуостров Албена

BGAQ0470

Полуостров64°08'30.0" ю.ш.

62°09'00.0" з.д.Географски обект: Преобладаващо покрит с лед полуостров с дължина 13 км по направление изток-запад и ширина 9 км в източния край на о. Брабант, разположен южно от края на лед. Листър и северно от зал. Хил. На изток завършва с н. Спаланцани.

Регион: Архипелаг Палмър.

Картографиране: британско от 1980.

Географска карта: [1].

Произход на името: Наименуван на черноморския курорт Албена.

Дата на одобрение: 23 ноември 2009.Aldomir Ridge

Алдомирски хребет

BGAQ0717

Хребет


64°09'35.0" ю.ш.

59°08'10.0" з.д.Географски обект: Преобладаващо свободен от лед хребет в южната част на п в Тринити, разположен между лед. Шогрен на запад и лед. Бойдъл на изток. Дължина 14 км между плато Детройт на север-северозапад и зал. Шогрен на юг-югоизток, ширина 4.2 км и височина до 1350 м в северния му край.

Регион: Земя Греъм.

Картографиране: британско от 1974.

Географска карта: [1].

Произход на името: Наименуван на селището Алдомировци в Западна България.

Дата на одобрение: 16 февруари 2011.Aleko Rock

нос Алеко

BGAQ0009

Нос


62°37'03.2" ю.ш.

60°20'04.0" з.д.Географски обект: Скалист нос в средата на североизточния бряг на зал. Емона, о. Ливингстън. Разположен 3.07 км на запад-северозапад от вр. Резен, 2.12 км на север-североизток от хълм Белозем, 3.58 км североизточно от н. Хесперидес и 6.71 км на изток-североизток от н. Ереби. Вдава се 110 м на юг-югозапад, с няколко групи морски скали разположени 300 до 500 м на северозапад, запад и запад-югозапад от носа. Оформен в резултат на отдръпването на лед. Перуника в края на 20 и началото на 21 век.

Регион: Южни Шетландски острови.

Българско топографско проучване: 1994/95, 1995/96, Тангра 2004/05.

Картографиране: българско от 1996, 2005 и 2009.

Географска карта: [5].

Произход на името: Наименуван на българския писател Алеко Константинов (1863-97), един от основателите на туристическото движение в България, и във връзка със селищата Алеко Константиново в Южна и Алеково в Северна и Североизточна България.

Дата на одобрение: 23 февруари 1995.


Aleksandrov Peak

Александров връх

BGAQ1274

Връх


66°28'27.0" ю.ш.

65°14'17.0" з.д.Географски обект: Предимно покрит с лед връх с височина 2100 м в западното подножие на плато Брус, Бряг Лубе на Антарктическия п в. Разположен 11 км югоизточно от вр. Литълтън, 9.5 км на юг-югозапад от вр. Пурмерул, 5.8 км северно от рид Семела и 13 км североизточно от вр. Бейн. Заоблено било и стръмни, частично свободни от лед южни, западни и северни склонове. Издига се над лед. Ърскин на юг и запад.

Регион: Земя Греъм.

Картографиране: британско от 1976.

Географска карта: [1].

Произход на името: Наименуван на Тодор Александров (1881-1924), водач в българското освободително движение в Македония.

Дата на одобрение: 7 октомври 2015.Aleksiev Glacier

Алексиев ледник

BGAQ0880

Ледник


64°37'30.0" ю.ш.

60°32'00.0" з.д.Географски обект: Ледник с дължина 10.5 км и ширина 3 км на Бряг Норденшолд, Антарктически п в. Спуска се от югоизточните склонове на плато Детройт, оттича се на изток-югоизток и се влива в зал. Десислава на море Уедъл североизточно от лед. Кладоруб.

Регион: Земя Греъм.

Картографиране: британско от 1978.

Географска карта: [1].

Произход на името: Наименуван на българския художник и писател Райко Алексиев (1893-1944).

Дата на одобрение: 27 февруари 2013.Alepu Rocks

скали Алепу

BGAQ0576

Скала


62°23'04.0" ю.ш.

59°20'37.0" з.д.Географски обект: Група морски скали край източния бряг на о. Робърт, заемащи акватория с диаметър 380 м и със средна точка разположена 330 м на север-североизток от н. Кичън и 1.36 км югоизточно от н. Перелик.

Регион: Южни Шетландски острови.

Картографиране: британско от 1968, българско от 2009 и 2010.

Географска карта: [5].

Произход на името: Наименувани на крайморската местност Алепу в Югоизточна България.

Дата на одобрение: 14 септември 2010.Alfatar Peninsula

полуостров Алфатар

BGAQ0353

Полуостров62°22'15.0" ю.ш.

59°39'38.0" з.д.Географски обект: Полуостров с дължина 4 км по направление североизток-югозапад и ширина 2.8 км, образуващ северозападния край на о. Робърт. Разположен между проток Инглиш и заливите Мичъл, Карлота и Клотиър Харбър. На запад е свързан със скалистия п-в Копърмайн (дължина 1.7 км, ширина 500 м) завършващ на север с н. Форт Уилям, източна страна на северния вход в проток Инглиш. Югозападната му част с площ 381 ха е свободна от лед. Районът е посещаван от ловци на тюлени през 19 век.

Регион: Южни Шетландски острови.

Картографиране: британско от 1968, чилийско от 1971, аржентинско от 1980, българско от 2009.

Географска карта: [5].

Произход на името: Наименуван на град Алфатар в Североизточна България.

Дата на одобрение: 12 август 2008.Alino Island

остров Алино

BGAQ1085

Остров


65°30'28.0" ю.ш.

65°32'09.0" з.д.Географски обект: Преобладаващо покрит с лед остров, разположен 1 км на юг-югоизток от н. Тула на о. Рено. Островът е дълъг 1.2 км по направление югозапад-североизток и 580 м широк.

Регион: Острови Бискоу.

Картографиране: британско от 1971.

Географска карта: [1].

Произход на името: Наименуван на селището Алино в Западна България.

Дата на одобрение: 21 октомври 2013.Altimir Glacier

ледник Алтимир

BGAQ0465

Ледник


64°35'50.0" ю.ш.

63°09'00.0" з.д.Географски обект: Ледник с дължина 4.8 км и ширина 5.5 км, спускащ се от северните склонове на хребет Остериет на п-в Паркър, о. Анвер. Разположен източно от лед. Клептуза. Оттича се в северна посока и се влива в зал. Фурние източно от н. Студена.

Регион: Архипелаг Палмър.

Картографиране: британско от 1980.

Географска карта: [1].

Произход на името: Наименуван на селището Алтимир в Северозападна България.

Дата на одобрение: 23 ноември 2009.Altsek Nunatak

нунатак Алцек

BGAQ0237

Хълм


62°29'41.6" ю.ш.

59°52'43.0" з.д.Географски обект: Скалист хълм с височина 170 м, показващ се от ледената шапка на Дряновски възвишения, о. Гринуич. Разположен в лед. Мургаш, 1.96 км североизточно от Йовков нос, 970 м източно от нунатак Котраг, 740 м югоизточно от хълм Лойд, 1.6 км на запад-северозапад от рид Тиле и 2.5 км на север-северозапад от н. Каспичан.

Регион: Южни Шетландски острови.

Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

Картографиране: българско от 2009.

Географска карта: [5].

Произход на името: Наименуван на кан Алцек, чиито българи се заселват в Италия през 7 век, и във връзка със селището Алцек в Североизточна България.

Дата на одобрение: 4 ноември 2005.


Aluzore Gap

седловина Алузоре

BGAQ1217

Седловина64°20'45.0" ю.ш.

62°27'55.0" з.д.Географски обект: Покрита с лед седловина с надморска височина 1050 м и дължина 3 км на о. Брабант, свързваща планините Стрибог на север-северозапад и Солвей на юг-югоизток. Разположена 3.15 км на изток-югоизток от рид Велес, 3.15 км на запад-северозапад от вр. Имхотеп, 4.8 км северозападно от вр. Гален и 3.2 км североизточно от вр. Сърнегор. Част от ледодела между лед. Хипократ на изток, и ледниците Златия и Ръш съответно на запад и югозапад.

Регион: Архипелаг Палмър.

Картографиране: британско от 1980 и 2008.

Географска карта: [1].

Произход на името: Наименувана на античната римска станция Алузоре в Южна България.

Дата на одобрение: 19 май 2015.Amadok Point

нос Амадок

BGAQ0263

Нос


62°40'52.6" ю.ш.

60°53'25.7" з.д.Географски обект: Свободен от лед морски нос на южния бряг на о. Ливингстън, вдаващ се 450 м на югозапад в проток Брансфийлд. Разположен 2.07 км северозападно от н. Елефант и 1.88 км югоизточно от нунатак Кларк. Свободна от лед прилежаща площ 29 ха. Районът е посещаван от ловци на тюлени през 19 век.

Регион: Южни Шетландски острови.

Картографиране: британско от 1968, испанско от 1991, българско от 2005 и 2009.

Географска карта: [5].

Произход на името: Наименуван на тракийския владетел Амадок, 415-384 пр.н.е.

Дата на одобрение: 4 ноември 2005.Ami Boué Peak

връх Ами Буе

BGAQ0560

Връх


63°25'01.0" ю.ш.

57°47'23.0" з.д.Географски обект: Връх с височина 1101 м от северозападната страна на п-в Тринити. Разположен в северния край на плато Лаклавер 12.56 км на запад-югозапад от вр. Фидасе, 8.43 км северно от нунатак Каниц и 11.14 км североизточно от вр. Дъбник.

Регион: Земя Греъм.

Картографиране: британско-немско от 1996.

Географска карта: [6].

Произход на името: Наименуван на немско-френско-австрийския изследовател на Балканите Ами Буе (1794-1881).

Дата на одобрение: 3 юни 2010.Anchialus Glacier

ледник Анхиало

BGAQ1134

Ледник


77°51'50.0" ю.ш.

85°24'30.0" з.д.Географски обект: Ледник с дължина 8.5 км и ширина 3.4 км в Состренските възвишения от източната страна на северния дял на хребет Сентинел. Разположен северно от долната част на лед. Ембрей, източно от лед. Сабазий, южно от долната част на лед. Нюкамър и северозападно от лед. Вит. Спуска се от североизточните склонове на вр. Малоун и западните склонове на вр. Бракен, тече в северна посока и се влива в лед. Нюкамър източно от вр. Ланинг.

Регион: Планина Елсуърт.

Картографиране: американско от 1961.

Географска карта: [8].

Произход на името: Наименуван на античния град Анхиало в Югоизточна България.

Дата на одобрение: 3 януари 2014.Andreev Nunatak

Андреев нунатак

BGAQ0803

Връх


65°08'36.0" ю.ш.

62°00'53.0" з.д.Географски обект: Скалист рид с дължина 2.8 км и височина 600 м в лед. Пънчбоул на Бряг Оскар II, Антарктически п в. Най-високата му точка е разположена 2.8 км източно от вр. Св. Ангеларий в хребет Метличина, 5.4 км югоизточно от прохода Вишна, 4.7 км западно от Чакъров връх в Поибренските възвишения и 6.8 км на север-северозапад от н. Дирало.

Регион: Земя Греъм.

Картографиране: британско от 1974.

Географска карта: [1].

Произход на името: Наименуван на Валентин Андреев, лекар на българската база Св. Климент Охридски през 2000/01 и командир на базата през последващи летни сезони.

Дата на одобрение: 5 юни 2012.Antim Peak

връх Антим

BGAQ0337

Връх


62°58'53.0" ю.ш.

62°31'10.0" з.д.Географски обект: Покрит с лед връх с височина 2080 м в средната част на хребет Имеон, о. Смит. Разположен 2.25 км североизточно от вр. Фостър, 1.3 км североизточно от вр. Евлоги и 5.4 км на юг-югозапад от вр. Пизга. Стръмни и частично свободни от лед югоизточни склонове. Издига се над лед. Чупрене на запад и северозапад, лед. Криводол на североизток и изток, и лед. Пашук на югоизток. Потвърден като отделен връх (а не част от троен връх заедно с вр. Фостър и вр. Евлоги) от екипа на Грег Ландрет, осъществил първото изкачване на вр. Фостър през 1996. Изкачен е за пръв път от французите Матийо Кортиал, Лионел Доде и Патрик Ваньон по западното ребро на 12 януари 2010.

Регион: Южни Шетландски острови.

Картографиране: българско от 2009.

Географска карта: [5].

Произход на името: Наименуван на Екзарх Антим І (1816-88), оглавил възстановената през 1870 автономна българска Екзархия, и във връзка със селищата Екзарх Антимово в Югоизточна, и Антимово в Северозападна и Североизточна България.

Дата на одобрение: 15 декември 2006.Antonov Peak

Антонов връх

BGAQ0535

Връх


63°44'32.0" ю.ш.

58°35'43.0" з.д.Географски обект: Връх с височина над 1300 м в северозападния край на Тракийските възвишения на п-в Тринити. Разположен 4.45 км източно от вр. Скайлър, 4.25 км югоизточно от хълм Сириус, 4.9 км западно от вр. Даймлер и 8.23 км северно от вр. Скакавица. Издига се над лед. Западен Ръсел на север и лед. Виктъри на юг. Част от ледодела между проток Брансфийлд и канал Принц Густав.

Регион: Земя Греъм.

Картографиране: британско-немско от 1996.

Географска карта: [6].

Произход на името: Наименуван на българския автомобилен конструктор Румен Антонов, изобретил безстепенна скоростна автоматична кутия.

Дата на одобрение: 3 юни 2010.Apiaria Bight

залив Апиария

BGAQ1249

Залив


64°01'40.0" ю.ш.

62°31'00.0" з.д.Географски обект: Залив с ширина 5.7 км, врязващ се 1.7 км в северозападния бряг на п в Пастьор, о. Брабант североизточно от н. Мечников и югозападно от н. Ру.

Регион: Архипелаг Палмър.

Картографиране: британско от 1980 и 2008.

Географска карта: [1].

Произход на името: Наименуван на античната римска крепост Апиария в Североизточна България.

Дата на одобрение: 19 май 2015.Aprilov Point

Априлов нос

BGAQ0281

Нос


62°26'52.0" ю.ш.

59°53'45.0" з.д.Географски обект: Остър морски нос на северния бряг на о. Гринуич, вдаващ се 600 м на северозапад в проток Дрейк. Отделя зал. Хасково на запад от зал. Скаптопара на изток. Разположен 6.9 км източно от н. Дъф, 2.1 км източно от н. Милетич, 1.77 км южно от о. Онгли, 5.5 км западно от н. Агуедо и 2.3 км на север-северозапад от вр. Севтополис.

Регион: Южни Шетландски острови.

Картографиране: британско от 1968, чилийско от 1971, аржентинско от 1980, българско от 2005 и 2009.

Географска карта: [5].

Произход на името: Наименуван на българския просветител Васил Априлов (1789-1847), и във връзка със селищата Априлово в Западна, Североизточна и Южна България.

Дата на одобрение: 15 декември 2006.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет