Тоо экибастузская грэс-1 им. Б. Нуржанова, цлмиСбет8/12
Дата29.09.2022
өлшемі91.78 Kb.
#461612
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
КЭД МОП по металлургии МЧМ

Коррозия и защита металлов/
Corrosion and protection of metals//
Металдардың коррозияға төзімділігі/
Коррозионная стойкость металлов/
Corrosion resistance of metalsМеталдар мен қорытпаларды коррозиядан қорғаудың негізгі ұғымдары мен әдістері. Металл бұйымдарының құрамы мен жай-күйінің коррозияның пайда болатын түрлері мен ерекшеліктерімен өзара байланысы. Қорғау жабындарын жағудың заманауи технологиялары. Металдар мен қорытпалардың пайдалану сипаттамаларына қорғаныс жабындыларының әсері.
Основные понятия и методы защиты от коррозии металлов и сплавов. Взаимосвязь состава и состояния металлоизделий с видами и особенностями возникающей коррозии. Современные технологии нанесения защитных покрытий. Влияние защитных покрытий на эксплуатационные характеристики металлов и сплавов.
Basic concepts and methods of corrosion protection of metals and alloys. The relationship of the composition and state of hardware with the types and characteristics of the occurring corrosion. Modern technology of applying protective coatings. The effect of protective coatings on the performance of metals and alloys.

5

НҚ/КK/CC -25

6Коррозиядан өңдеу тәсілдері мен әдістері. Қорытпаларды коррозиядан химиялық тазалау. Мыс қорытпаларының коррозиясы жабдықты коррозиялық процестерден қорғау тәсілдері. Металдардың сапасы мен бақылауын ұйымдастыру. Тоттану бұзылуынан қорғау мақсатында тоттану процестерін зерттеудің заманауи әдістері.
Способы и методы обработки от коррозии. Химические очистки сплавов от коррозии. Коррозия медных сплавов способы защиты оборудования от коррозионных процессов. Организация контроля и качества металлов. Современные методы исследования коррозионных процессов в целях защиты от коррозионного разрушения.
Methods and methods of corrosion treatment. Chemical cleaning of alloys from corrosion. Corrosion of copper alloys methods for protecting equipment from corrosion processes. Organization of control and quality of metals. Modern methods of research of corrosion processes in order to protect against corrosion destruction

14

Металлургиялық өндірісінің технологиясы/
Технология металлургического производства/ Metallurgical technology//
Байыту фабрикаларын өндіру технологиясы /
Технология производства обогатительных фабрик/
The technology of production and processing factories

Балқытудың физика-химиялық процестерінің заңдылықтарын зерттеу. Металлургиялық өндірістегі еңбекті қорғаудың ұйымдастырушылық негіздері. Пайдалы қазбаларды өндіру. Темір кен шикізатын балқытуға дайындау. Шойын мен болатты балқытудың әдістері мен тәсілдері. Металлургиялық өндірістің технологиялық аспектілері.
Исследование закономерностей физико-химических процессов плавки. Организационные основы охраны труда на металлургическом производстве. Добыча полезных ископаемых. Подготовка железорудного сырья к плавке. Методы и способы плавки чугунов и сталей. Технологические аспекты металлургического производства.
The study of the laws of physical and chemical melting processes. Organizational basics of labor protection in the metallurgical industry. Mining. Preparation of iron ore for smelting. Methods and methods of smelting iron and steel. Technological aspects of metallurgical production.

5

НҚ/КK/CC -21, 27,31

1, 2, 3

Байытудың физика-химиялық процестерінің заңдылықтары.Байыту фабрикалары өндірісінің құрылымы. Пайдалы қазбаларды өндіру темір кен шикізатын балқытуға дайындау және құрамында темір бар кендерді байыту әдістері мен тәсілдері.
Закономерности физико-химических процессов обогащения.Структура производства обогатительных фабрик. Добыча полезных ископаемых подготовка железорудного сырья к плавке и методы и способы обогащения железосодержащих руд.
Regularities of physical and chemical enrichment processes.Structure of production of processing plants. Mining preparation of iron ore raw materials for smelting and methods and methods of enrichment of iron-containing ores.

15

Өнеркәсіп экономикасы және өндірісті ұйымдастыру/


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет