Высшие чешуекрылые (Lepidoptera, Rhopalocera) Сырдарьинского Каратау 03. 00. 09 энтомологиябет3/3
Дата29.02.2016
өлшемі264.5 Kb.
#32192
түріАвтореферат
1   2   3

Зерттеу жаңалықтары. Ең алғашқы рет Сырдариялық Қаратау жотасының күндізгі қабыршаққанаттылар фаунасының экологиялық-фаунистикалық шолуы жасалды. Зерттеу нәтижесінде 81 түр анықталды, олар 48 туысқа, 6 тұқымдасқа жатады. Олардың ішінен 14 түрі зерттеу аймағы үшін алғаш рет келтіріліп отыр, 5 таксон ғылым үшін жаңа түр ретінде сипатталады. Алғашқы рет биіктік белдеулерге күндізгі қабыршаққанаттылардың вертикалды таралуының ерекшеліктері анықталды, оларды биотоптарда таралуының және зоологиялық ерекшеліктерінің талдаулары жасалды. Барлық түрлердің маусымдық ұшу динамикасының сипаты берілді.

Материалдар мен зерттеу әдістері. Жұмыс негізіне Сырдариялық Қаратау табиғи-географиялық аймағынан 2007-2010 жылдар аралығында жиналған материалдар жатқызылды. Зерттеулер Сырдариялық Қаратаудың орталық бөлігінде жүргізілді. Түйрегіш қабыршаққанаттылардың фаунасына салыстырмалы талдау жасау үшін күндізгі көбелектердің күнгей және теріскей макрожоталардан жиналған матіндері мен мониторингтік бақылаулар нәтижелері алынды.

Зерттеу нәтижелері. Диссертациялық тақырып Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдеде шыққан № 175 «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар» Заңының 39 баптың, 2 пунктінде және 41 баптың 1 және 3 пункттерінде көрсетілгендей, мемлекеттік табиғи қорықтарда жүргізілетін ғылыми жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастыру тәртібіне, мемлекеттік табиғи қорық қоры объектілерін, экологиялық жүйелерін зерттеу және мониторингі, табиғат жылнамасын жүргізу тәртібіне сәйкес. Қаратау мемлекеттік табиғи қорығының ғылым бөлімінің «Табиғат жылнамасы» бағдарламасына және 4 жылдық жұмыс жоспарына сәйкес орындалды.

Зерттеу нәтижесінде Сырдариялық Қаратаудың күндізгі қабыршаққанаттылардың түр құрамы анықталды және сол фаунаның экологиялық-фаунистикалық шолуы, фенологиясы, саны, ұрпақ санының әдеби және деректі мәліметтері, сол түрлердің жергілікті тіршілік ортасы туралы сипаттамалы мағлұматтары жалпы ареалы және зерттеу аймағында таралуы берілген. Күндізгі қабыршаққанаттылардың биіктік белдеулерде вертикалды таралуының ерекшеліктері анықталған. Барлық түрлердің ұшу динамикасының маусымдық сипаты талданған және Сырдариялық Қаратаудың Солтүстік және оңтүстік макробеткейлерде күндізгі көбелектердің ұшуының барлық маусымдық аспектісі анықталған. Фаунаның биотоптық таралуы және зоогеографиялық ерекшеліктерінің талдауы жасалған. Сырдариялық Қаратаудың орталық бөлігінің фаунасы, негізінен түр құрамы, көбінесе ареалы Орталық Азияның таулы аймақтарымен байланысты.

Осы аймақтардың фаунасының өзіндігі эндемді түрлермен келтірілген: Rhymnaria sp.n.1, Rhymnaria sp.n.2, Athamanthia sp.n. Hyponephele jasavi. және Syrichtus massageticus Zhd. субэндемді деп есептеуге болады, себебі ареалының шығыс жағы Боролдай тауына кіреді. Зерттеу нәтижелерінде Сырдариялық Қаратаудың күндізгі көбелкетердің фаунасының қазіргі жағдайы көрсетілген.

Жасалған зерттеулер Сырдариялық Қаратау тұрпатты, биологиялық, экологиялық және зоогеологиялық аспектілерден қызықты, қабыршақ-қанаттылардың фаунасын көрсету мақсатында барлық қорғау шаралары тереңірек қарастырылып, одан әрі қарай зерттелуі тиісті.Өндіріске енгізу дәрежесі. Жұмыста берілген қабыршаққанаттылардың тізімі, Қазақстан фаунасының түгендеуін іске асыру жолында қомақты үлес деп есептеледі және Халықаралық конвенция бойынша Егеменді Қазақстанның биоәртүрлілікті қорғау және қалпына келтіру міндетіне сәйкес.

Қолдану аясы. Диссертация материалдарын Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың ғылыми қызметкерлері мен ғылыми ұйымдардың қызметкерлері және биология мен экология факультеттерінің мұғалімдері мен студенттері (мемлекетіміздің ЖОО) пайдаланса болады.

Зерттеу нәтижелерін пайдалану болашағы. Зерттеу нәтижелері Қаратау қорығының және бүкіл Сырдариялық Қаратау жотасының биологиялық алуантүрлілігінің жағдайына баға беруде және ежелгі, эндемді түрлерді сақтау іс – шараларын жасау үшін қолдануға болады.ABDURASYLOVA LUIZA SABIROVNA
«Syr-Darya Karatau Higher Lepidoptera, Rhopalocera»
03.00.09 - entomology

This dissertation on graduation of scientific

degree of Biological sciences
SUMMARY
Object of the research. The objects of the research is the fauna of the lepidoptera (Lepidoptera, Rhopalocera) of Syr-Darya Karatau hills.

Purpose of the research. Fauna revealing macebearer Lepidoptera Syr-Darya Karatau, the analysis of its phenological, ecological and zoogeographical features for maintenance of safety of their complexes in typical places of their dwelling.

Objectives of the research: 1 Revealing of specific structure and drawing up of the annotated list of day butterflies.

2 Carrying out of the ekologo-faunistic analysis of fauna of day butterflies of studied territory.

3 Revealing of vysotno-zone distribution of kinds.

4 Studying of phenological features of kinds, revealing of features of seasonal dynamics of summer of an imago.

5 Studying of biotopical distributions of kinds.

6 the Analysis of zoogeographical features of fauna.Novelty of the research. For the first time the ekologo-faunistic review of fauna day lepidoptera a ridge of Syr-Darya Karatau is resulted. As a result of research it is revealed 81 kind from 48 sorts concerning 6 families. From them 14 kinds are resulted for the first time for investigated territory, 5 toxin will be described as new to a science. For the first time features of vertical distribution day Lepidoptera on high-rise belts are defined, the analysis of biotopical distributions of fauna and its zoogeographical features is carried out. Character of seasonal dynamics of summer of all kinds is analysed.

Materials and methods of the research. The materials collected in territory of Syr-Darya Karatau in 2007-2010 of Research are put in a work basis spent mainly in the central part of Syr-Darya Karatau. For the comparative analysis of fauna macebearer lepidoptera supervision and gathering of day butterflies were spent on southern and northern macroslopes of a ridge. Field, stationary and laboratorial works conducted by famous methods.

Results of the research. The theme of dissertational work has been carried out according to article 39, point 2 and article 41, point 1 and 3 Laws РК from July, 7th, 2006 № 175 «About especially-protected natural territories» where the order of the organization and conducting scientific activity in the state natural reserves, the organizations and carrying out of scientific researches on studying and monitoring of ecological systems, objects of the state nature-reserved fund, including the form of conducting Annals of the nature are specified. Work has been carried out in frameworks 4-hgodichnoj programs of researches of scientific department of Karatau State Natural Reserve, Committee of Forester and Hunting Society , Minister of Agriculture Republic of Kazakhstan by preparation of the annual data and the comparative analysis for conducting «nature Annals» in especially-protected natural territories of Republic Kazakhstan.

As a result of researches the specific structure day lepidoptera Syr-Darya Karatau is revealed and the ekologo-faunistic review of fauna including the literary and original data on phenology, number, quantity of generations is resulted, and the information for these kinds about typical district, the general area and distribution within investigated region is supplied. Features of vertical distribution day lepidoptera on high-rise belts are revealed. Character of seasonal dynamics of summer of all kinds is analysed and all seasonal aspects of summer of day butterflies on northern and southern macroslopes of Syr-Darya Karatau are expressed. The analysis of biotopical distributions of fauna and its zoogeographical features is carried out.

The fauna of the central part of Syr-Darya Karatau consists basically of the kinds which most areas are connected by the part with mountain areas of Central Asia. The originality of fauna of the given area is presented by edominical kinds: Rhymnaria sp.n.1, Rhymnaria sp.n.2, Athamanthia sp.n. Kinds Hyponephele jasavi Lukht. And Syrichtus massageticus Zhd. It is possible to consider subendominical as east edge of their areas comes into Boroldajsky mountains. Results of researches shine a current state of fauna of day butterflies of Syr-Darya Karatau.

The conducted researches show that a ridge Syr-Darya Karatau possesses unique, interesting in biological, ecological and zoogeographical aspects fauna lepidoptera, deserving all-round protection and the further profound studying.Level of implementation in practice. The list of lepidoptera in this work is a lot of contribution for inventerization of fauna in Kazakhstan, appropriated by International Convention and applied by Independent Kazakhstan for protection of a biological variety and rebuild.

Range of application. Dissertation materials can be used the persons, making decisions in sphere of especially protected natural territories, heads and employees of Mainly Protected Natural Territory , employees of the scientific organizations, and also teachers and students of biological and ecological faculties and chairs in country HIGHER SCHOOLS.

Implementation of research results in future. Results of work can be used at an estimation of a condition of a biological variety and working out of actions for preservation relic and endominical kinds of Karatausky reserve and all ridge of Syr-Darya Karatau.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет