ЗАҢды тұЛҒалар мен жеке кәсіпкерлерге арналған қызметтерге белгіленген тарифтер1бет1/4
Дата29.02.2016
өлшемі0.53 Mb.
  1   2   3   4
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР МЕН ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ БЕЛГІЛЕНГЕН ТАРИФТЕР1

I. БӨЛІМ. БАНК ШОТТАРЫН АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ

р/б №

Операция түрлері

Тариф

Min

Max
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР
1.

Ағымдағы шотты ашу


1.1.

заңды тұлғалар үшін

0 теңге1.2.

жеке кәсіпкерлер үшін

0 теңге1.3.

Ағымдағы шотты жүргізу

Шотта қалған қалдық мөлшерінде, бірақ ай сайын 500 теңгеден артық емес1.3.1.

Мемлекеттік органнан банк шоттарын күштеп жабу туралы талап алынған жағдайда таратылуға жататын заңды тұлғаның және/немесе жеке кәсіпкердің шотын жүргізу

Шотта қалған қалдық мөлшерінде1.4.

Банк шоттары бойынша үзінді көшірмелер ұсыну (айына 1 рет)*

0 теңге1.5.

Банк шоттары бойынша қосымша үзінді көшірме және төлем құжатының дубликатын беру (әр құжат үшін)*

200 теңге1.6.

Шотты жабу:*


1.6.1.

заңды тұлғаларға*

10000 теңге1.6.2.

жеке кәсіпкерлерге*

5000 теңге


ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

1.7.

Ағымдағы шотты ашу


1.7.1.

заңды тұлғалар үшін

0 теңге1.7.2.

жеке кәсіпкерлер үшін

0 теңге1.8.

Ағымдағы шотты жүргізу

0 теңге1.8.1.

Мемлекеттік органнан банк шоттарын күштеп жабу туралы талап алынған жағдайда таратылуға жататын заңды тұлғаның және/немесе жеке кәсіпкердің шотын жүргізу

Шотта қалған қалдық мөлшерінде1.9.

Банк шоттары бойынша үзінді көшірмелер ұсыну (айына 1 рет)*

0 теңге1.10.

Банк шоттары бойынша қосымша үзінді көшірме және төлем құжатының дубликатын беру (әр құжат үшін)*

200 теңге1.11.

Шотты жабу:*


1.11.1

заңды тұлғаларға*

5000 теңге1.11.2.

жеке кәсіпкерлерге*

2500 теңге


II БӨЛІМ. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

р/б №

Қызмет түрлері

Тариф

Min

Max
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

2.

Банкноталар мен тиындарды қабылдау және қайта есептеу:

2.1.

Ағымдағы шотқа қолма-қол ақша қабылдау

соманың 0,15%

150 теңге
2.2.

Ағымдағы шоттан қолма-қол ақша беру:


2.2.1.

Өтінім бойынша (өтінім бір операциялық күн ішінде беріледі)

соманың 0,3%

200 теңге
2.2.2.

Өтінімсіз

соманың 0,4%

200 теңге
2.3.

Ақшалай чек кітапшасын беру:*


2.3.1.

25 парақ

800 теңге2.3.2.

50 парақ

1100 теңге2.4.

Банкноталар мен тиындарды ұсақтау

соманың 0,5%2.5.

Инкассоланған түсімді қабылдау кезінде қолма-қол ақшаны қайта есептеу:

2.5.1.

банкноталар

соманың 0,10%

150 теңге
2.5.2.

тиындар

соманың 0,25%

1000 теңгеШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

2.6.

Ағымдағы шотқа қолма-қол ақша қабылдау (банкноталарды қайта есептеу)

соманың 0,25%2.7.

Шетел валютасындағы қолма-қол ақшаны ағымдағы шоттан беру

соманың 1,5%2.8.

Шетел валютасындағы қолма-қол ақшаны сатып алу/сату

Банк белгілеген ағымдағы бағам бойынша2.9.

Банкноталарды ұсақтау

соманың 1%2.10.

Банкноталардың шынайылығын тексеру*

әр банкнота үшін 15 теңге


III БӨЛІМ. АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫҚызмет түрлері

Тариф

Min

Max
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

3.1.

Ағымдағы валюталау күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына (әр құжат үшін алынады) жүргізілетін аударымдар:


3.1.1.

- 9 бастап, 13.30 дейін

300 теңге3.1.2.

- 13.30 бастап, 16.00 дейін

450 теңге3.1.3.

- 16.00 бастап, 18.00 дейін (Банктің техникалық мүмкіндігі болған жағдайда)

1200 теңге3.2.

Болашақтағы валюталау күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына (әр құжат үшін алынады) жүргізілетін аударымдар:

160 теңге3.3.

1 сағат аралығындағы шұғыл аударым

1500 теңге3.4.

Банк (филиал) клиенттерінің пайдасына жүргізілетін банк ішілік аударымдар

0 теңге3.4.1.

Жеке кәсіпкерлердің жеке тұлғалардың пайдасына жүргізетін банк ішіндегі аударымдары

соманың 0,15%3.5.

Тапсырма мен тізім ұсынылған жағдайда жинақтаушы зейнетақы қорларына аударылған аударымдар және әлеуметтік аударымдар (соның ішінде жалақы):

3.5.1.

Электрондық тасушыда

3.1-т. сәйкес аударым үшін алынатын комиссия3.5.2.

Қағаз тасушыда

3.1-т. сәйкес аударым үшін алынатын комиссия + бір тегі үшін 100 теңге3.6.

Банктің мүмкіндігі болған жағдайда операциялық күн аралығында:*


3.6.1.

банк ішіндегі (бенефициар акцепті болса)

500 теңге3.6.2.

банк аралық төлемнің күшін жою

1000 теңге3.7.

төлемнің тағдыры туралы сұрау салу, төлем нұсқауларын өзгерту*

1000 теңге3.8.

№ 2 картотекада есепке алынған, мерзімінде төленбеген құжаттар бойынша клиенттердің шоттарынан ақша аудару

0 теңге3.9.

Клиенттердің басқа банктерден келіп түскен ақшасын шоттарға есептеу

0 теңге3.10.

Жинақтаушы зейнетақы қорлары мен Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығына заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің төлемдерін шоттың ашылуысыз рәсімдеу*

әр құжат үшін 500 теңге, + әр салымшы үшін 150 теңге3.10.1.

Қаскелен қ. № 3 СПФ үшін (Салық басқармасы)

Жинақтаушы зейнетақы қорлары мен Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығына заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің төлемдерін шоттың ашылуысыз рәсімдеу*әр құжат үшін 200 теңге, әр салымшы үшін +100 теңге3.11.

Шоттың ашылуысыз заңды тұлғалар мен ЖК салық және басқа да төлемдерін рәсімдеу*

соманың 1% (бір түбіртек үшін)

400 теңгеДБО «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

3.12.

Ағымдағы валюталау күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына (әр құжат үшін алынады) жүргізілетін аударымдар:


3.12.1.

- 9 бастап, 13.30 дейін

200 теңге3.12.2.

- 13.30 бастап, 16.00 дейін

350 теңге3.12.3.

- 16.00 бастап, 18.00 дейін (Банктің техникалық мүмкіндігі болған жағдайда)

1000 теңге3.12.4

Төмендегі шарттармен ағымдағы валюталау күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына 9.00 бастап, 13.30 дейін жүргізілетін аударымдар:

  • алдыңғы 7 күнтізбелік күнде ағымдағы шотқа ақша қабылданды/ағымдағы шоттан қолма-қол ақша берілді (2.1-т., 2.2-т.);

  • Банктегі қолданыстағы салымдар жинақталып кем дегенде 30 миллион теңгеге жетеді (операциялық күннің басындағы кіретін қалдық).

0 теңге3.12.5

Төмендегі шарттармен болашақтағы валюталау күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына жүргізілетін аударымдар:

  • алдыңғы 7 күнтізбелік күнде ағымдағы шотқа ақша қабылданды/ағымдағы шоттан қолма-қол ақша берілді (2.1-т., 2.2-т.);

  • Банктегі қолданыстағы салымдар жинақталып кем дегенде 30 миллион теңгеге жетеді (операциялық күннің басындағы кіретін қалдық).

0 теңге3.12.6.

Ағымдағы валюталау күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына 9.00 бастап, 13.30 дейін жүргізілетін аударымдар

0 теңге3.13.

Болашақтағы валюталау күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына жүргізілетін аударымдар (төлемдер) (төлем әр құжат үшін алынады):

120 теңге3.14.

1 сағат аралығындағы шұғыл аударым

1100 теңге3.15.

Банк (филиал) клиенттерінің пайдасына жүргізелетін банк ішіндегі аударымдар

0 теңге
3.16.

Жинақтаушы зейнетақы қорларына аударылған аударымдар және әлеуметтік аударымдар (соның ішінде жалақы)

3.12-т. сәйкес аударым үшін алынатын комиссия3.17.

Банктің мүмкіндігі болған жағдайда операциялық күн аралығында:


3.17.1.

банк ішіндегі (бенефициар акцепті болса)

500 теңге3.17.2.

банк аралық төлемнің күшін жою

1000 теңге3.18.

төлемнің тағдыры туралы сұрау салу, төлем нұсқауларын өзгерту*


1000 теңге


ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ, СОНЫҢ ІШІНДЕ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛАР

Каталог: data -> content -> files
files -> ЗАҢды тұЛҒаларғА, жеке кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына, жеке сот орындаушыларына, жеке нотариустерге және адвокаттарға есептік-кассалық Қызмет көрсету бойынша тарифтер
files -> ЗАҢды тұЛҒалар мен жеке кәсіпкерлер үшін қызмет тарифтері
files -> Жеке тұЛҒалар үшін қызмет тарифтері
files -> «сенім-банк» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 22 қарашадағы №92 Шешімімен Бекітілген
files -> ЗАҢДЫ, жеке тұЛҒалар және жеке кәсіпкерлер үшін қызмет тарифтері
files -> «Qazaq Banki» АҚ Акционерлерінің 02 желтоқсан 2014 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы «Qazaq Banki»
files -> Жеке тұЛҒалар үшін қызмет тарифтері
files -> Жеке тұЛҒалар үшін қызмет тарифтері
files -> ТӨлем карталары бойынша жеке тұЛҒаларға көрсетілетін қызметтерге арналған «qazaq banki»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет