Закон України «Про страхування» в законі України «Про страхування»: Стаття 15. Посередницька діяльність у сфері страхуванняДата14.06.2016
өлшемі114 Kb.
түріЗакон
Порівняльна таблиця

до проекту Закону України

про внесення змін до деяких законів України

з питань оздоровлення страхового ринку


Чинна редакція

Редакція з урахуванням запропонованих змін
Внести до законів України такі зміни і доповнення:


Закон України «Про страхування»

В Законі України «Про страхування»:

Стаття 15. Посередницька діяльність у сфері страхування


Стаття 15. Посередницька діяльність у сфері страхування


Страхова діяльність в Україні може провадитися за участю страхових посередників. Страховими посередниками можуть бути страхові або перестрахові брокери, страхові агенти.

Посередницька діяльність страхових та перестрахових брокерів у страхуванні та перестрахуванні здійснюється як виключний вид діяльності і може включати консультування, експертно - інформаційні послуги, роботу, пов'язану з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів страхування (перестрахування), в тому числі щодо врегулювання збитків у частині одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань за угодою відповідно із страхувальником або перестрахувальником, інші посередницькі послуги у страхуванні та перестрахуванні за переліком, встановленим Уповноваженим органом.


Страхові брокери - юридичні особи або громадяни, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник.
Страхові брокери - громадяни, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, не мають права отримувати та перераховувати страхові платежі, страхові виплати та виплати страхового відшкодування.
Перестрахові брокери - юридичні особи, які здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого імені на підставі брокерської угоди із страховиком, який має потребу у перестрахуванні як перестрахувальник.
Дозволяється здійснення діяльності страхового та перестрахового брокера однією юридичною особою за умови виконання нею вимог щодо здійснення діяльності страхового та перестрахового брокера.
Порядок реєстрації страхових та перестрахових брокерів визначається Уповноваженим органом.
Страхові агенти - громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають договори страхування, одержують страхові платежі, виконують роботи, пов'язані із здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. Страхові агенти є представниками страховика та діють в його інтересах за винагороду на підставі договору доручення із страховиком.

Посередницька діяльність на території України з укладання договорів страхування з іноземними страховиками не допускається,

крім договорів перестрахування з дотриманням вимог статті 30 цього Закону.
Страхові або перестрахові брокери-нерезиденти можуть надавати послуги лише через постійні представництва в Україні, які повинні бути зареєстровані як платники податку відповідно до законодавства України та включені до державного реєстру страхових або перестрахових брокерів.

Стаття 25. Порядок і умови здійснення страхових виплат та страхового відшкодування
Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором

страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами

страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним

комісаром) у формі, що визначається страховиком.


Аварійні комісари - особи, які займаються визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків, кваліфікаційні

вимоги до яких встановлюються актами чинного законодавства України.

Страховик та страхувальник мають право залучити за свій рахунок аварійного комісара до розслідування обставин страхового випадку. Страховик не може відмовити страхувальнику в проведенні розслідування і повинен ознайомити аварійного комісара з усіма обставинами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальні докази та документи.

У разі необхідності страховик або Моторне (транспортне) страхове бюро можуть робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також можуть самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.

Підприємства, установи та організації зобов'язані надсилати відповіді страховикам та Моторному (транспортному) страховому бюро на запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, у тому числі й дані, що є комерційною таємницею. При цьому страховик та Моторне (транспортне) страхове бюро несуть відповідальність за їх розголошення в будь-якій формі, за винятком випадків, передбачених законодавством України.


1. Страхова діяльність в Україні може провадитися за участю страхових посередників. Страховими посередниками можуть бути страхові або перестрахові брокери, страхові агенти.
Укладення або реалізація страхових угод членом правління або працівником страхової установи від імені і на користь цієї установи не є посередництвом або здійсненням функцій агента у розумінні закону.
2.

3.

4.

5.


6.

7.

8. Страхові агенти - громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають договори страхування, одержують страхові платежі, виконують роботи, пов'язані із здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. Страхові агенти є представниками страховика та діють в його інтересах за винагороду на підставі договору доручення із страховиком.Страховий агент, громадянин, може діяти в інтересах тільки однієй страхової компанії.

Страховий агент, юридична особа, може діяти в інтересах декількох страхових компаній.

Право на провадження посередницької діяльності у сфері страхування мають лише ті страхові агенти, які отримали свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту відповідно до програм, погоджених з уповноваженим органом, та внесені до Державного реєстру страхових агентів. Порядок реєстрації страхових агентів визначається Уповноваженим органом. Страховий агент не може виконувати брокерську діяльність або функції брокера.
9. Исключить этот абзац, как не отвечающий требованиям Всемирной торговой организации, предусматривающей свободное перемещение товаров, услуг, финансов и трудовых ресурсов.
10. Страхові та/або перестрахові брокери — нерезиденти можуть надавати послуги на території України тільки через:

  • постійні представництва в Україні, які повинні бути зареєстровані як платники податку відповідно до законодавства та включені до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;

  • юридичні особи, зареєстровані на території України, які засновані відповідними страховими та/або перестраховими брокерами — нерезидентами та включені до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

11. Страховим та/або перестраховим брокерам — нерезидентам дозволяється провадити діяльність без реєстрації постійного представництва в Україні щодо посередництва у страхуванні ризиків, передбачених п. 8 статті 15 цього Закону.
12. Право на провадження посередницької діяльності у сфері страхування та/або перестрахування мають лише ті страхові та/або перестрахові брокери, які отримали свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту відповідно до програм, погоджених з уповноваженим органом, та внесені до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

13. Не допускається використання словосполучень “страховий брокер” або “перестраховий брокер” або похідних від них слів у найменуванні юридичної або фізичної особи, що не внесена до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

14. Не допускається використання найменувань, які тотожні до вже існуючих найменувань страхових та/або перестрахових брокерів чи подібні такою мірою, що це може призвести до помилки у сприйнятті.

15. Страховий та/або перестраховий брокер може отримувати брокерську винагороду таким чином:

  • від страховика (перестраховика) як частину страхової (перестрахової) премії;

  • від страхувальника (перестрахувальника) на умовах, визначених брокерським договором.

16. Забороняється отримання страховим та/або перестраховим брокером винагороди одночасно від страхувальника (перестрахувальника) та страховика (перестраховика).

17. Обмеження, передбачене п.16 цієї статті, може бути зняте в разі письмової згоди страхувальника (перестрахувальника).

18. Комісійна винагорода будь якого страхового посередника (агента, брокера, дилера, банка) не може перевищувати 20% від страхової премії.

19. Страховий брокер, юридична особа, може здійснювати брокерські функції через брокерів фізичних осіб.

20. Страховий та/або перестраховий брокер не може бути власником корпоративних прав у страховому агенті або бути членом виконавчого або наглядового органу страхового агента.

21. Страховик або банк не можуть бути власником корпоративних прав у страховому та перестраховому брокерові, та страховому агентові.
Стаття 25. Порядок і умови здійснення страхових виплат та страхового відшкодування

1. Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором

страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається незалежним аджастером. Страховик не має право користуватися послугами, аджастера, який являється його співробітником.2. Аварійний комісар — це физична або юридична особа, яка з’ясовує причини настання страхового випадку та визначає розмір збитків у моторному або морському страхуванню і відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Уповноваженим органом.
3. Аджастер - це фізична або юридична особа, що бере участь у вирішенні питань з урегулювання заявлених претензій страхувальника у зв’язку із настанням страхового випадку, а також здійснює оцінку збитку після страхового випадку та визначає суму страхового відшкодування, що підлягає виплаті, виходячи із зобов’язань страховика, і відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Уповноваженим органом.

Видача сертифіката аджастеру проводиться незалежною саморегулюючою професійною організацією.

Аджастер може бути найматися як страховиком, так и страхувальником.
4. Сюрвейєр - це фізична або юридична особа, яка здійснює обстеження об’єкту перед прийняттям його на страхування та після настання страхового випадку, а також з’ясовує причини страхової події і відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Уповноваженим органом.

Видача сертифіката сюрвейеру проводиться незалежною саморегулюючою професійною організацією.

Страховик та страхувальник мають право залучити за свій рахунок аварійного комісара, аджастера та сюрвейєра до розслідування обставин страхового випадку. Страховик не може відмовити страхувальнику в проведенні розслідування і повинен ознайомити аварійного комісара, аджастера та сюрвейєра з усіма обставинами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальні докази та документи.


У разі необхідності страховик, страхувальник або його довірені особи (брокер, аварійний комісар, аджастер, сюрвейєр), а також Моторне (транспортне) страхове бюро можуть робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також можуть самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.
Підприємства, установи та організації зобов'язані надсилати відповіді страховикам, страхувальнику або його довірені особи (брокеру, аварійному комісару, аджастеру, сюрвейєру), а також Моторному (транспортному) страховому бюро на запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, у тому числі й дані, що є комерційною таємницею. При цьому страховик, страхувальник або його довірені особи (брокер, аварійний комісар, аджастер, сюрвейєр), а також Моторне (транспортне) страхове бюро несуть відповідальність за їх розголошення в будь-якій формі, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»


Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»


Стаття 33. Повідомлення про страховий випадок

Стаття 33. Повідомлення про страховий випадок

33.3. Під час оформлення відповідних документів про дорожньо-транспортну пригоду працівники органів Міністерства внутрішніх справ України встановлюють та фіксують необхідні відомості щодо обов'язкового страхування цивільно-правової

відповідальності учасників цієї пригоди.33.3. Під час оформлення відповідних документів про дорожньо-транспортну пригоду працівники органів Міністерства внутрішніх справ України встановлюють та фіксують необхідні відомості щодо обов'язкового страхування цивільно-правової

відповідальності учасників цієї пригоди.


На місці дорожньо-транспортного випадку співробітники Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України оформляють і видають потерпілому, сюрвейєру, аварійному комісару, аджастеру довідку за формою, затвердженою Міністерством внутрішніх справ за погодженням з Уповноваженим органом.

У довідці мають бути, у тому числі, вказані відомості: про учасників дорожньо-транспортної пригоди, власників транспортних засобів, про пошкодження транспортних засобів, що брали участь в дорожньо-транспортної пригоді, про проходження (про відмову від проходження) особами, що управляли транспортним засобом, медичного огляду, особу, на яку складений протокол про адміністративне правопорушення та до яку суду будуть направлені матеріали дорожньо-транспортної пригоди для притягнення винуватця дорожньо-транспортної пригоди до відповідальності.
При неможливості видачі довідки на місці дорожньо-транспортного випадку по причинах загибелі потерпілого, особи, що уклала договір страхування, перебування цих осіб в змозі, що не дозволяє їм отримати цю довідку, необхідності проведення додаткового розслідування дорожньо-транспортної пригоди, така довідка видається співробітниками Державної автомобільній інспекції Міністерства внутрішніх справ протягом п'яти робочих днів після закінчення розслідування по запиту страховика, Моторного (транспортного) страхового бюро України, потерпілого (або власника транспортного засобу), сюрвейєра, аварійного комісара, аджастера.

Довідка про дорожньо-транспортну пригоду надається підрозділами МВС України безкоштовно.


Стаття 34.

Дії страховика після отримання повідомлення про страховий випадок

Стаття 34.

Дії страховика після отримання повідомлення про страховий випадок

34.1. Страховик терміново, але не пізніше трьох робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок), зобов'язаний направити аварійного комісара або експерта на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків.

34.1. Страховик терміново, але не пізніше трьох робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок), зобов'язаний направити аварійного комісара, сюрвейєра, аджастера на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку, розміру збитків, розміру страхового відшкодування.

34.2. Якщо у визначений строк аварійний комісар або експерт не з'явився, потерпілий має право самостійно обрати аварійного комісара або експерта для визначення розміру шкоди. У такому випадку страховик зобов'язаний відшкодувати потерпілому витрати на

проведення експертизи.34.2. Потерпілий має право самостійно обрати аварійного комісара, сюрвейєра, аджастера для визначення причин настання страхового випадку, визначення розміру шкоди, визначення розміру страхового відшкодування. У такому випадку страховик зобов'язаний відшкодувати потерпілому витрати на оплату послуг аварійного комісара, сюрвейєра, аджастера.

Стаття 35. Заява про страхове відшкодування

Стаття 35. Заява про страхове відшкодування

35.1. Для отримання страхового відшкодування особа, яка має право на відшкодування, подає страховику (або якщо страховик невідомий - МТСБУ) відповідну заяву. У заяві про виплату страхового відшкодування має міститися:

а) найменування страховика, до якого подається заява, або МТСБУ;

б) назва (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) заявника, його місцезнаходження або місце проживання;

в) зміст майнової вимоги заявника щодо відшкодування завданих збитків;

г) інформація про вже здійснені взаєморозрахунки осіб, відповідальність яких застрахована, та потерпілих;

ґ) обставини, якими заявник обґрунтовує свою вимогу, та докази, що підтверджують її відповідно до законодавства;

д) розмір шкоди;

е) підпис заявника і дата подання заяви.
35.1. Для отримання страхового відшкодування особа, яка має право на відшкодування, подає страховику (або якщо страховик невідомий - МТСБУ) відповідну заяву. У заяві про виплату страхового відшкодування має міститися:

а) найменування страховика, до якого подається заява, або МТСБУ;

б) назва (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) заявника, його місцезнаходження або місце проживання;

в) зміст майнової вимоги заявника щодо відшкодування завданих збитків;

г) інформація про вже здійснені взаєморозрахунки осіб, відповідальність яких застрахована, та потерпілих;

ґ) обставини дорожньо-транспортної пригоди, якими заявник обґрунтовує свою вимогу;

д) розмір страхового відшкодування;

е) підпис заявника і дата подання заяви.
35.2. До заяви додаються довідки про дорожньо-транспортну пригоду, довідки відповідних закладів охорони здоров'я щодо тимчасової втрати працездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення стійкої втрати працездатності (інвалідності) у разі її виникнення, інші документи, які мають відношення до даної дорожньо-транспортної пригоди, завірені у встановленому порядку.

35.2. До заяви додаються довідки про дорожньо-транспортну пригоду, довідки відповідних закладів охорони здоров'я щодо тимчасової втрати працездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення стійкої втрати працездатності (інвалідності) у разі її виникнення, аварійний сертифікат (рапорт) аджастера, який встановив розмір страхового відшкодування, копії документів: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи, які підтверджують право на законне керування транспортнім засобом (довіреність, тимчасовий реєстраційний талон, шляховий лист, наказ юридичної особи або фізичної особи – підприємця про прийняття на роботу водія та закріплення за ним транспортного засобу, посвідчення водія, паспорт особи, яка має право на отримання страхового відшкодування його ідентифікаційний код (при наявності), банківські реквізити особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (за бажанням особи), завірені аварійним комісаром, сюрвейєром, аджастером .

Страховик має право звірити копії документів з оригіналами.

Рахунок підприємства по ремонту транспортних засобів надається в орігиналі.

Стаття 37. Порядок виплати страхового відшкодування

Стаття 37. Порядок виплати страхового відшкодування

37.4. Страховик має право здійснювати виплату страхового відшкодування безпосередньо потерпілим або погодженим з ними підприємствам, установам та організаціям, що надають послуги з ремонту пошкодженого майна, лікування потерпілих та інші послуги,

пов'язані з відшкодуванням збитків. Страховик здійснює компенсацію

витрат страхувальника або особи, відповідальність якої застрахована, у разі, коли такі витрати здійснюються за згодою страховика. Якщо страхувальник або особа, відповідальність якої застрахована, здійснили такі витрати без попереднього погодження із страховиком, страховик має право відмовити у компенсації таких витрат або зменшити їх розмір з урахуванням вимог законодавства України про порядок відшкодування такої шкоди


37.4. Страховик забов’язаний здійснювати виплату страхового відшкодування безпосередньо потерпілим або погодженим з ними підприємствам, установам та організаціям, що надають послуги з ремонту пошкодженого майна, лікування потерпілих та інші послуги, пов'язані з відшкодуванням збитків. Страховик здійснює компенсацію витрат страхувальника або особи, відповідальність якої застрахована, у разі, коли такі витрати здійснюються за згодою страховика. Якщо страхувальник або особа, відповідальність якої застрахована, здійснили такі витрати без попереднього погодження із страховиком, страховик не має право відмовити у компенсації таких витрат або зменшити їх розмір з урахуванням вимог законодавства України про порядок відшкодування такої шкоди. Розмір страхового відшкодування встановлюється аджастером.

Стаття 56. Інформаційна взаємодія

Стаття 56. Інформаційна взаємодія

56.1. Підрозділи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни зобов'язані безоплатно надавати на запит страховиків та МТСБУ інформацію, якою вони володіють (у тому числі і конфіденційну), що пов'язана з страховими випадками з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності або з подіями, що були підставою для подання потерпілими вимог про відшкодування шкоди МТСБУ. Органи Державтоінспекції МВС України також надають безоплатно страховикам та МТСБУ на їх запити відомості про реєстрацію транспортних засобів, з власниками яких ці страховики укладають договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності,

дорожньо-транспортні пригоди, що мали місце.56.1. Підрозділи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни зобов'язані безоплатно надавати на запит страховиків, аварійних комісарів, сюрвейєрів, аджастерів та МТСБУ довідки та інформацію, якою вони володіють (у тому числі і конфіденційну), що пов'язана з страховими випадками з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності або з подіями, що були підставою для подання потерпілими вимог про відшкодування шкоди МТСБУ. Органи Державтоінспекції (або інші підрозділи) МВС України також надають безоплатно страховикам, аварійним комісарам, сюрвейєрам, аджастерам та МТСБУ на їх запити відомості, довідки, інформацію про реєстрацію транспортних засобів, з власниками яких страховики укладають договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, дорожньо-транспортні пригоди, що мали місце.

Відповідь на запити надається протягом 5 робочих днів.

Стаття 29. Шкода, пов'язана з пошкодженням транспортного засобу

Стаття 29. Шкода, пов'язана з пошкодженням транспортного засобу

У зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством, включаючи витрати на усунення пошкоджень, зроблених навмисно з метою порятунку потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, з евакуацією транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди до місця проживання того власника чи законного користувача транспортного засобу, який керував транспортним засобом у момент дорожньо-транспортної пригоди, чи до місця здійснення ремонту на території України. Якщо транспортний засіб необхідно, з поважних причин, помістити на стоянку, до розміру шкоди додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки.

У зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством, включаючи витрати на усунення пошкоджень, зроблених навмисно з метою порятунку потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, з евакуацією транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди до місця проживання того власника чи законного користувача транспортного засобу, який керував транспортним засобом у момент дорожньо-транспортної пригоди, чи до місця здійснення ремонту на території України. Якщо транспортний засіб необхідно, з поважних причин, помістити на стоянку, до розміру шкоди додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки.

Страхове відшкодування виплачується на підставі Звіту (розрахунку) аджастера без врахування податку на додану вартість і інших податків (зборів). При наданні потерпілим документів, підтверджуючих факт ремонту транспортного засобу в організації або у фізичної особи - підприємця, страховик зобов'язаний доплатити страхове відшкодування у розмірі фактично сплаченого податку на додану вартість і інших податків (зборів), включених у вартість наданих автосервісом послуг, за усунення пошкоджень, що відносяться до даного страхового випадку, в межах встановленого ліміту відповідальності.

Каталог: file
file -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
file -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
file -> Бағдарламасын «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
file -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
file -> Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты «Сот кабинеті»
file -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
file -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
file -> Оқулық. қамсыздандыру: Жұмыс дәптері
file -> «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы
file -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет