Закона о јавним набавкама(Службени гласник рс бр. 124/121)Дата29.02.2016
өлшемі25.69 Kb.
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама(Службени гласник РС бр. 124/121)

ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

Међај 19,Ужице

објављујеОбавештење о закљученом Уговору

Врста поступка Отворни поступак 01-13/13 ОП

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈКП "НИСКОГРАДЊА

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Међај 19,Ужице

Предмет јавне набавке добра

Назив и опис предмета јавне набавке: Набавка је обликована по партијама: Партија 1 –

Евро битумен за путеве 50/70; Партија 2 - Катјонска нестабилна битуменска емулзија;

партија – 3 Уље за ложење средње мазут С; Партија 4 - Евро дизел

Ознака из општег речника набавке: битумен за путеве 44113610

Уговорена вредност: за набавку добра евро битумен 50/70, додељује се Уговор

понуђачу: Еуро Мотус доо ул. Војислава Илића 145, 11000 Београд, Вредност

уговорених добара је 34.858.136,00 динара без ПДВ а односно 41.829.763,20 динара са ПДВ ом

за набавку добра Катјонска нестабилна битуменска емулзија, додељује се Уговор понуђачу: Еуро Мотус доо ул. Војислава Илића 145, 11000 Београд, Вредност уговорених добара је 1.200.000,00 динара без ПДВ а односно 1.440.000,00 динара са ПДВ ом.

Уље за ложење средње мазут С додељује се Уговор понуђачу: Милетић Петрол доо, Шалудовац,35254 Параћин, Вредност уговорених добара је за укупну количину 6.184.700,00 динара без ПДВ а ,односно 7.421.640,00 динара са ПДВ ом

Евро дизел , додељује се Уговор понуђачу: Милетић Петрол доо, Шалудовац,35254 Параћин, Вредност уговорених добара је 16.520.000,00 динара без ПДВ а ,односно 19.824.000,00 динара са ПДВ ом

Критеријум за доделу Уговора : најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: за партију евро битумен - три

Понуда бр. 43-7/2014 од Еуро Мотус доо, понуђен је евро битумен за укупну количину по цени од 34.858.136,00 динара без ПДВ а ,односно 41.829.763,20 динара са ПДВ ом

Понуда бр.618/2014 од Милетић Петрол доо, понуђен је евро битумен за укупну количину по цени од 34.918.400,00 динара без ПДВ а ,односно 41.902.080,00 динара са ПДВ ом

Понуда бр. PRO400000/I - do/16729 од НИС АД Нови Сад, понуђен је евро битумен за укупну количину по цени о од 36.177.000,00 динара без ПДВ а ,односно 43.412.400,00 динара са ПДВ ом

За партију битуменска емулзија: једна приспела и одговарајућа- понуда бр. 44-7/2014 од 26.07.2014. године од Еуро Мотус доо понуђена цена за укупну количину је 1.200.000,00 динара без ПДВ а односно 1.440.000,00 динара са ПДВ ом.

За партију уље за ложење: пристигле су три понуде:

Понуда бр. 45-7/2014 од Еуро Мотус доо, за укупну количину по цени о од 6.276.700 ,00 динара без ПДВ а ,односно 7.532.040,00 динара са ПДВ ом

Понуда бр.627/2014 од Милетић Петрол доо за укупну количину по цени од 6.184.700,00 динара без ПДВ а ,односно 7.421.640,00 динара са ПДВ ом

Понуда бр. PRO611100/IZ - do/16896 од НИС АД Нови Сад за укупну количину по цени од 6.330.750,00 динара без ПДВ а ,односно 7.596.900,00 динара са ПДВ ом

За партију евро дизел пристигле су две понуде

Понуда бр. 1/626/2014 од Милетић Петрол доо понуђен је евро дизел за укупну количину по цени од 16.520.000,00 динара без ПДВ а ,односно 19.824.000,00 динара са ПДВ ом

Понуда бр. . 31-36-1-2-2-5/681 од НИС АД Нови Сад понуђен је евро дизел за укупну количину по цениод 16.566.200,00 динара без ПДВ а ,односно 19.880.000,00 динара са ПДВ ом

Датум доношења одлуке о додели уговора:31.07.2014.

Датум закључења уговора : 28.08.2014 са Милетић Петрол доо, Шалудовац,35254 Параћин,ПИБ 105292076, Матични број 201347309, које заступа Снежана Милетић , за партије уље за ложење и евро дизел;25.08.2014. са Еуро Мотус доо ул. Војислава Илића 145, 11000 Београд ПИБ 101729687, Матични број 17204637 које заступа Драган Баквић за партије евро битумен и битуменска емулзијаПериод важења уговора: 12 месеци
Каталог: dokumenti
dokumenti -> Проект планировки объекта культурного наследия регионального значения «государственная историко-культурная заповедная территория «крепостная гора»
dokumenti -> Перевод текста со старорусского на современный язык
dokumenti -> Закона о јавним набавкама(Службени гласник рс бр. 124/121)
dokumenti -> Конкурснa документацијА Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар Зајечар Николе Пашића 68, Зајечар
dokumenti -> Конкурсна документацијА у отвореном поступак за јавну набавку добара- резни алат јН бр. 586/14-409


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет