Зияткерлік дағдылардың белгілерін жүйелеу. Систематизация признаков интеллектуальных навыковДата17.07.2016
өлшемі42.38 Kb.
1.3 «Сот-автортану зерттеуі»


 1. Сот-автортану сараптамасының пәні, объектілері мен міндеттері. Предмет, объекты и задачи судебно-автороведческой экспертизы.

 2. Зияткерлік дағдылардың белгілерін жүйелеу. Систематизация признаков интеллектуальных навыков.

 3. Сот автортануының қалыптасуы және дамуы. Становление и развитие судебного автороведения.

 4. Жазбаша сөздің лексикалық-фразеологиялық, синтаксистік, стилистикалық дағдылары. Лексико-фразеологические, синтаксические, стилистические навыки письменной речи.

 5. Сот автортануының ғылыми негіздері. Научные основы судебного автороведения.

 6. Мәтіндерді зерттеудің сапалық және сандық әдістері сот-автортану сараптамасына көзқарастың қажетті жүйелі-құрылымдық компоненттері ретінде. Качественные и количественные методы исследования текстов как необходимые компоненты системно-структурного подхода к судебно-автороведческой экспертизе.

 7. Дискурсивті ойлау дағдыларының жалпы және жеке белгілері. Общие и частные признаки навыков дискурсивного мышления.

 8. Жазбаша сөздің тілдік дағдыларының жалпы белгілерін статистикалық талдау әдістемесін пайдалану. Использование методики статистического анализа общих признаков языковых навыков письменной речи.

 9. Құжат мәтіні автордың жеке басы туралы ақпарат көзі ретінде. Текст документа как источник информации о личности автора.

 10. Автоматтандыру құралдарын сот-автортану сараптамасында пайдаланудың келешегі. Перспективы использования средств автоматизации в судебно-автороведческой экспертизе.

 11. Сөз ұғымы. Ауызша және жазбаша сөз. Понятие речи. Устная и письменная речь.

 12. Жекелей және салыстырмалы зеттеудің нәтижелерін бағалау. Авторлардың бірдейлігі туралы оң және теріс тұжырымдар болған кездегі жазбаша сөздің дәл келу және айыру белгілерін бағалаудың ерекшеліктері. Оценка результатов раздельного и сравнительного исследования. Особенности оценки совпадающих и различающихся признаков письменной речи при положительном и отрицательном выводах о тождестве авторов.

 13. Адамның ауызша және жазбаша сөздерінің қалыптасуы және өзара байланысы. Формирование и взаимозависимость устной и письменной речи человека.

 14. Сот автортануы мен сот жазутану білімдерін біріктіру. Интеграция знаний судебного автороведения и судебного почерковедения.

 15. Жазбаша сөзді бұрмалау фактісін көрсететін белгілер, оларды жүйелеу. Признаки, свидетельствующие о факте искажения письменной речи, их систематизация.

 16. Құжат авторының тілдік дағдыларының қалыптасу орны туралы мәселені шешу әдістемесі. Методика решения вопроса о месте формирования языковых навыков автора документа.

 17. Сөйлеу ахуалы ұғымы. Сөйлеу ахуалының сыртқы және ішкі шарттары. Понятие речевой ситуации. Внешние и внутренние условия речевой ситуации.

 18. Общие и частные признаки письменной речи.

 19. Құжат авторының топтық қатыстылығын анықтау мақсатындағы мәтінді зерттеу барысының құрылымы. Структура процесса исследования текста в целях установления групповой принадлежности автора документа.

 20. Жазбаша сөздің пунктуациялық дағдылары. Дискурсивті ойлау дағдылары мен зияткерлік дағдылар. Пунктуационные навыки письменной речи. Навыки дискурсивного мышления и интеллектуальные навыки.

 21. Құжат авторы туралы мәселені шешу кезіндегі ауызша сөз үлгілерін пайдалану мүмкіндіктері. Возможности использования образцов устной речи при решении вопросов об авторе документа.

 22. Сот автортану сараптамасындағы жазбаша сөздің сәйкестендіру белгілері ұғымы. Понятие идентификационных признаков письменной речи в судебно-автороведческой экспертизе.

 23. Дербес тілдік жүйе ұғымы. Понятие индивидуальной языковой системы.

 24. Сандық критерийлерді: салыстырылып отырған мәтіндер авторының жеке басының бірдейлігі туралы теріс тұжырымды негіздеу кезінде; мәтінді оның авторы болып табылмайтын адамның орындағаны туралы факті анықталған кезде; жазбаша сөзді әдейі бұрмалау фактісі анықталған кезде пайдалану. Использование количественных критериев: при обосновании отрицательного вывода о тождестве личности автора сравниваемых текстов; при установлении факта выполнения текста лицом, которое не является его автором; при установлении факта намеренного искажения письменной речи.

 25. Сөздің сапалық және сандық сипаттамаларының өзара байланысы. Взаимозависимость качественных и количественных характеристик речи.

 26. Жазбаша сөзді әдейі бұрмалаумен құрастырылған құжаттардың мәтіндерін зерттеудің әдістемелік негіздері. Методические основы исследования текстов документов, составленных с намеренным искажением письменной речи.

 27. Жазбаша сөздің еркін үлгілері және сот-автортану сараптамасындағы оларға қойылатын талаптар. Свободные образцы письменной речи и требования, предъявляемые к ним в судебно-автороведческой экспертизе.

 28. Жазбаша сөзді әдейі бұрмалаумен құрастырылған құжаттардың мәтіндерін зерттеудің түрін, мүмкіндіктерін және әдістемесін анықтау. Определение вида, возможностей и методики исследования текстов, оставленных с намеренным искажением письменной речи.

 29. Тілдік дағдылардың, дискурсивті ойлау дағдылары мен зияткерлік дағдылардың сәйкестендірушілік белгілері. Идентификационные признаки языковых навыков, навыков дискурсивного мышления и интеллектуальных навыков.

 30. Тілдік дағдылардың жеке белгілерін зерттеу кезіндегі сандық критерийлерді пайдалану мүмкіндіктері. Возможности использования количественных критериев при исследовании частных признаков языковых навыков.

 31. Сот-автортану сараптамасын тағайындау кезінде материалдарды дайындау және рәсімдеу. Подготовка и оформление материалов при назначении судебно-автороведческой экспертизы.

 32. Жазбаша сөзді әдейі бұрмалаудың болжалды түрлерін анықтау. Установление возможных видов намеренного искажения письменной речи, их классификация.

Каталог: sites -> default -> files
files -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Және әлеуметтік даму министрлігі
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
files -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет