1. «Қазақстан» сөзіндегі дауысты дыбыстар санын табыңызжүктеу 0.68 Mb.
бет2/3
Дата23.02.2016
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3
25. Сандар белгілі бір арифметикалық амалдар нәтижесінде алынған. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан сәйкес келетінін анықтаңыз.

A) 200

B) 17

C) 84


D) 256

E) 100


МАТЕМАТИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ФИЗИКА


1. Атмосфералық қысым бойынша биіктікті өлшейтін аспап

A) анероид.

B) биіктік өлшегіш.

C) барометр.

D) сынаптық барометр.

E) манометр.2. nkT өрнегімен анықталатын физикалық шама

A) идеал газ қысымы мен көлемінің көбейтіндісі.

B) идеал газдың қысымы.

C) идеал газдың ішкі энергиясы.

D) идеал газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы.

E) идеал газдың абсолюттік температурасы.3. 4 К температура Цельсий шкаласында

A) 40 С.

B) 2770 С.

C) -2690 С.

D) -40 С.

E) 2690 С.4. Жазық конденсатор энергиясын анықтайтын өрнекте S таңбасымен белгіленген шама

A) астарларының арақашықтығы.

B) астарлары арасындағы кернеу.

C) астарларының ауданы.

D) электр тұрақтысы.

E) диэлектриктің өтімділігі.5. Электр тізбегінде төрт электр шамы қосылған (сурет). Бұлардың ішінде параллель қосылғаны

A) Барлық төрт шамлар.

B) Тек 1 және 2 шамдар.

C) Тек 2 және 3 шамдар.

D) Тек 1 және 4 шамдар.

E) 1, 2 және 3 шамдар.6. Магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядталған бөлшекке әсер етуші күш –

A) Лоренц күші.

B) Кулон күші.

C) Гравитациялық күш.

D) Архимед күші.

E) Ампер күші.7. Ток күші 4 А контурдағы магнит ағыны 2 Вб болса, контурдың индуктивтілігі

A) 10 Гн.

B) 0,5 Гн.

C) 2 Гн.


D) 18 Гн.

E) 1 Гн.8. Радиостанция ұзындығы 400 м толқын шығарады. Станцияның жұмыс жасау жиілігі (с = 3·108 м/с)

A) 340 кГц

B) 400 МГц.

C) 1,25 МГц.

D) 0,75 МГц.

E) Гц.9. Линзаның оптикалық күші 2 дптр. Линзаның фокус аралығы

A) 1,5 м.

B) 2,5 м.

C) 2 м.


D) 0,5 м.

E) 1 м.10. Сал өзен бойымен бір қалыпты 6 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Жүзгіш салға перпендикуляр 8 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Жағамен байланысты санақ жүйесіндегі жүзгіштің жылдамдығы

A) 2 км/cағ.

B) 7 км/cағ.

C) 6 км/cағ.

D) 10 км/cағ.

E) 14 км/cағ.11. ОХ-осімен қозғалып бара жатқан екі материалдық нүктелердің қозғалыс заңдары: x1 = 10 + 2t және x2 = 4 + 5t.

Олар кездесетін уақыт:

A) t = 1 c.

B) t = 2 c.

C) t = 3 c.

D) t = 4 c.

E) t = 5 c.


12. Автомобиль жолдың 50 м түзу сызықты бөлігінде бір қалыпты үдемелі қозғала отырып жылдамдығын 18 км/сағ-тан 36 км/сағ-ға дейін арттырған. Автомобильдің үдеуі

A) 0,75 м/c2.

B) 9,7 м/c2.

C) 1,5 м/c2.

D) 0,36 м/c2.

E) 4 м/c2.13. Катушкаға 5 с ішінде 6,28 м жіңішке сым оралды. Катушканың орташа айналу жиілігі 10 айн/с болса, шеңбердің радиусы

A) 1 см


B) 1 мм

C) 2 мм


D) 2 см

E) 0,2 м


14. Егер үйкеліс беттерінің ауданын 2 есе үлкейтсе, ағаш білеудің горизонталь бетпен сырғанау үйкеліс күші

A) өзгермейді.

B) 2 есе артады.

C) 2 есе кемиді.

D) 4 есе артады.

E) 4 есе кемиді.15. Жебенің бастапқы жылдамдығы 40 м/с. Садақтан вертикаль жоғары ұшқан жебенің ең жоғарғы көтерілу биіктігі (Ауаның кедергісін ескермеңдер, g = 10 м/с2.)

A) 100 м.

B) 20 м.

C) 80 м.


D) 40 м.

E) 60 м..16. Идеал газдың 1 молін 10 К-ге изобаралық қыздырғанда атқарылатын жұмыс (R=8,31Дж/молъ∙К)

A) 124,65 Дж

B) 55,4 Дж

C) 69,25 Дж

D) 138,5 Дж

E) 83,1 Дж17. Қатаңдығы k серіппені ортасынан екіге бөлсе, бір бөлігінің қатаңдығы

A) 4 есе артады.

B) 4 есе кемиді.

C) 2 есе кемиді.

D) өзгермейді.

E) 2 есе артады.18. Толқынның таралу жылдамдығы 500 м/с, тербеліс жиілігі 10 Гц. Бірдей фазада тербеліп тұрған ең жақын екі нүктенің арақашықтығы

A) 5 м


B) 10 м

C) 0,5 м


D) 50 м

E) 500 м


19. Лазер толқын ұзындығы 600 нм жарық шығарады. Әрбір шығарылған фотонның энергиясы (h=6,63∙10-34 Дж∙с, с=3∙108 м/с)

A) 3,31·10-19 Дж.

B) 4,21·10-19 Дж.

C) 33,1·10-19 Дж.

D) 331·10-19 Дж.

E) 42,1·10-19 Дж.20. Тасты 10 м/с бастапқы жылдамдықпен вертикаль төмен лақтырды. Оның түсу уақыты 3 с болса, тас лақтырылған биіктігі (g = 10 м/с2)

A) 25 м


B) 75 м

C) 50 м


D) 70 м

E) 45 м21. Ұшақтың массасы 1 т, екпін алу жолы 300 м ұшу жылдамдығы 30 м/с, кедергі коэффициенті 0,03 болса, оның жылдамдық алардағы орташа пайдалы қуаты

A) 27 кВт

B) 22 кВт

C) 20 кВт

D) 15 кВт

E) 10 кВт22. Қыздырғыш температурасы 127ºС салқындатқыш температурасы 7ºС, идеал жылу машинасының салқындатқыш температурасын 20ºС-қа кемітсе, ПӘК-тің өзгерісі

A) 5%


B) 11%

C) 7%


D) 9%

E) 3%


23. Сыйымдылығы 60 мкФ конденсатордың астарының бірінен екіншісіне

0,3 мКл зарядты тасымалдау үшін 20 Дж-ға тең энергия жұмсау керек. Әрбір астардың заряды

A) 10-2 Кл.

B) 4 Кл.


C) 3,6 мкКл

D) 100 Кл.

E) 36 Кл.


24. Резисторлардың кедергілері R1 = 2 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 4 Ом, ал амперметрдің көрсетуі 2 А болса, тізбектегі кернеу

A) 10 В.


B) 20 В.

C) 30 В.


D) 50 В.

E) 60 В.25. Жартылай өткізгіштердің температурасы артқан сайын электр кедергісі

A) артады, себебі электрондардың бағытталған қозғалысының орташа жылдамдығы артады.

B) кемиді, себебі еркін зарядтардың концентрациясы артады.

C) артады, себебі кристал торының түйіндеріндегі оң иондардың тербеліс амплитудасы артады.

D) артады, себебі еркін зарядтардың концентрациясы артады.

E) кемиді, себебі электрондардың бағытталған қозғалысының орташа жылдамдығы өзгермейді.ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ХИМИЯ


1. Бейметалдың таңбасы

A) Na


B) K

C) Mg


D) S

E) Ca


2. Қатты қосылысты катализатор қатысында қыздырғанда оттек алынатын реакция теңдеуі:

A) 2H2O2 ® 2H2O + O2­

B) 2O3® 3O2 + Q

C) 2H2O ® 2H2 + O2­

D) 2HgO ® 2Hg + O2­

E) 2KClO3 ® 2KCl + 3O2­3. Фенолфталеиннің түсін өзгертпейтін зат

A) NaOH


B) Cu(OH)2

C) LiOH


D) Ba(OH)2

E) KOH


4. Мышьякқа сәйкес келетін қышқылдар жұбы

A) HNO3, HNO2

B) H3PO4, H4P2O7

C) H3AsO4, H3AsO3

D) H3SbO3, H­3SbO4

E) H3PO4, HPO35. Алюмотермия әдісімен мына металды алуға болады

A) натрий.

B) темір.

C) цезий.

D) магний.

E) калий.6. Пентаннан 2-метилбутан алу реакциясының типі

A) орын басу

B) алмасу

C) тотығу

D) изомерлену

E) қосып алу7. Пропион қышқылы изомерінің формуласы

A)


B)


C)


D)


E)
8. Талшық алуға болатын көмірсу

A) крахмал.

B) глюкоза.

C) целлюлоза.

D) мальтоза.

E) сахароза.9. Полимерлерге тән емес қасиет

A) ауада тотығады.

B) қыздырғанда айырылады.

C) суда өте нашар ериді немесе мүлде ерімейді.

D) беріктігі жоғары.

E) балқу температурасы тұрақты емес.10. 40 г темір (ІІІ) оксидінің құрамындағы темірдің массасы

A) 28 г


B) 24 г

C) 25 г


D) 23 г

E) 29 г11. Егер реакция нәтижесінде BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

түзілген болса, онда өзара әрекеттескен заттар

A) BaCl2 + K2CO3 ®

B) Ba(OH)2 + 2NaHCO3 ®

C) Ba(NO3)2 + H2CO3 ®

D) BaO + 2NaOH ®

E) BaCl2 + Na2CO3 ®


12. Тепе-тендік орналасқан жүйенің 2NOCl`(г) + Br2 (г) ↔ 2NOBr(г) + Cl2 тепе-тендік константасы

A) Кт/т = [NOCl] ∙ [Br2] / [NOBr] ∙ [Cl2]

B) Кт/т = [NOCl] 2∙ [Br2] / [NOBr] 2 ∙ [Cl2]

C) Кт/т = [NOCl] / [NOBr ]

D) Кт/т = [Br2] / [Cl2]

E) Кт/т = [NOBr] 2 ∙ [Cl2] / [NOCl] 2∙ [Br2]13. Өзгерістегі Х заты

A) NaPO3

B) Na3P

C) Na3PO4

D) PH3

E) NaH2PO414. Құрамында 89,6 л (қ.ж.) хлор және 5 г сутек бар қоспаны қопарғанда түзілген хлорсутектің көлемі

A) 56 л

B) 80 л

C) 224 л

D) 160 л

E) 112 л15. Ерітіндісінде лакмус көгеретін заттар жұбы

A) ,

B)

C) ,

D) ,

E) ,16. Өзгерістер тізбегіндегі айырылу реакциялары

Al(OH)3 Al2O3 AlCl3Al(NO3)3 Al2O3AlCl3

A) 2,4

B) 1,4


C) 3,5

D) 1,5


E) 1,2

17. 3,4-диметилпентен-2-нің 49 грамының зат мөлшері

A) 3 моль

B) 2,5 моль

C) 1,5 моль

D) 0,5 моль

E) 2 моль18. Массасы 92 г этанол мыс (ІІ) оксидімен әрекеттескенде 80 г ацетальдегид түзілді. Реакция өнімінің массалық үлесі

A) 92,9 %

B) 92,2 %

C) 93,9 %

D) 88,2 %

E) 90,9 %19. Белоктардың гидролиздену реакциясының ақырғы өнімдері

A) α-аминқышқылдары

B) нуклеин қышқылдары

C) көмірсулар

D) азотты негіздер

E) карбон қышқылдары20. Натрий сульфатының 500 г 6 %-ті және 200 г 13 %-ті ерітінділерін қосқанда алынған ерітіндідегі Na2SO4-тің массалық үлесі

A) 7 %


B) 3 %

C) 9 %


D) 6 %

E) 8 %


21. Массасы 11 т шыны алу үшін мына заттардың қажет массалары

A)

B)

C)

D)

E)22. 5 моль темір хлормен әрекеттескенде түзілген өнімді сілтімен өңдеді.Түзілген тұнбаның массасы

A) 535 г


B) 543 г

C) 548 г


D) 547 г

E) 545 г


23. Оттек бойынша тығыздығы 1,75-ке тең массасы 112 г алкен толық жану үшін қажет оттектің зат мөлшері

A) 11 моль

B) 10 моль

C) 14 моль

D) 8 моль

E) 12 моль24. Салыстырмалы молекулалық массасы 138-ге тең алкадиеннің толық жану реакция теңдеуіндегі оттектің алдындағы коэффициенті

A) 21


B) 25

C) 27


D) 24

E) 29


25. А қосылысы – суда жақсы еритін, тәтті дәмі бар, түссіз кристалл. А заты гидролизденгенде салыстырмалы молекулалық массалары бірдей екі зат түзіледі, оның біреуі – В заты – «күміс-айна» реакциясына түскенде С заты түзіледі. А, В, С заттары

A) крахмал, глюкоза, сүт қышқылы

B) сахароза, фруктоза, глюкон қышқылы

C) целлюлоза, лактоза, глюкон қышқылы

D) сахароза, глюкоза, глюкон қышқылы

E) крахмал, фруктоза, сүт қышқылыХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


БИОЛОГИЯ


1. Адамды тері ауруына ұшырататын талшықтылар тобының өкілі

A) Дизентерия амебасы

B) Бодо

C) ЛейшманияD) Безгек паразиті

E) Лямблия2. Бір жасушалы балдыр:

A) Спирогира

B) Ламинария

C) Улотрикс

D) Хлорелла

E) Саргассум3. Қағаз жасауға қажетті негізгі шикзат:

A) Шымтезек мүгі

B) Шырша сүрегі

C) Шоқпарбас плаун

D) Усасыр қырықжапырағы

E) Далалық қырықбуын4. Мүшелер мен қоршаған орта арасындағы газалмасуға қатысады

A) Тынысалу жүйесі

B) Эндокриндік жүйе

C) Тірек-қимыл жүйесі

D) Асқорыту жүйесі

E) Жүрек-қантамырлар жүйесі5. Тағам құрамындағы күрделі органикалық қосылыстардың ыдырап, қан мен лимфаға өтуі.

A) Тыныс алу.

B) Тыныс шығару.

C) Қанайналу.

D) Зәр шығару.

E) Асқорыту.6. Аналық жыныс мүшелерінің ауруларын емдейтін дәрігер.

A) Хирург.

B) Дерматолог.

C) Кардиолог.

D) Уролог.

E) Гинеколог.7. Жасушаларының қабырғалары жұқа, жасушааралықтары кең, хлоропластары көп ұлпа

A) Тірек

B) Түзуші

C) Өткізгіш

D) Фотосинтездеуші

E) Жабын8. Негізгі тамырдың дамуы:

A) Қосалқы тамырдан

B) Ұрық бүршікшесінен

C) Сабақтан өсіп шығатын тамырдан

D) Жанама тамырдан

E) Ұрық тамыршасынан9. Түкті, қанатты тұқымдар мен жемістердің таралу жолы.

A) Жел


B) Жануарлар

C) Өздігінен

D) Су

E) Жарық


10. Құлан үйірлерінде бүкіл үйірді басқарады

A) Құлын

B) Бие

C) ЖабағыD) Айғыр

E) Тай


11. Орамжапырақ гүлділер тұқымдасының гүлінің формуласы

A) Т5К5А10Ж

B) Т5К5А9Ж

C) Т3К4А5Ж

D) Т2+2К4А2+4Ж(2)

E) Т2К2А(9+1)Ж112. Ең алғаш тек ішекқуыстыларда байқалады

A) Бауыр


B) Жүйке торы

C) Аналь тесігі

D) Зәршығару

E) Мезодерма13. Шеміршекті балықтар класына жататындар

A) Майшабақ тәрізділер

B) Жұпбалықтар

C) Бекіре тәрізділер

D) Албырт тәрізділер

E) Латимерия тәрізділер14. Пигментке бай көз қабықшасы:

A) Торлы қабықша

B) Тамырлы қабықша

C) Көз бұршағы

D) Нұрлы қабықша

E) Сыртқы қабықша15. Ересек адамның омыртқа жотасы иіледі

A) төрт жерден

B) екі жерден

C) үш жерден

D) алты жерден

E) бес жерден16. Жүректің өте жұқа сыртқы қабаты.

A) Жүрек қақпақшалары

B) Жүрек қарыншасы

C) Эндокард

D) Эпикард

E) Миокард17. Рибосоманың қызметі

A) аминқышқылдарының түзілуі

B) нәруыз биосинтезі

C) липидтердің синтездеуі

D) күрделі көмірсулардың ыдырауы

E) көмірсулардың ыдырауы18. Микроэволюцияның нәтижесі

A) Тұқымдас түзілу

B) Түр түзілу

C) Отряд түзілу

D) Тип түзілу

E) Класс түзілу19. Жер үсті-ауалы ортада тіршілік ететіндер.

A) Аэробионттар.

B) Биотоп.

C) Гидробионттар.

D) Эдафобус.

E) Эндобионттар.20. Негізгі сабағы жуан және жамылғы орама жапырақтары бар гүлшоғыр

A) Шашақ


B) Масақ

C) Шатыр


D) Қалқанша

E) Собық


21. Арышқұлақ көбінесе өседі:

A) Қарағайлы орманда.

B) Қайың түбінде.

C) Терек түбінде.

D) Далалы жерде.

E) Ағаш түбіртегінде.22. Үсіген кезде көрсетілген алғашқы жәрдем

A) Қармен ысқылау керек

B) Жылы затпен орап, жылытатын сусын ішкізу керек

C) Таза шұберекпен жауып, үстінен бұрау жіппен қатты қысып тастау

D) Суық сумен шайып, марганцовканың әлсіз ертіндісімен сүртеді

E) Басын жоғары жатқызып, жүрек тұсына салқын орамал қояды23. Мезодерма қабатынан түзіледі:

A) Тері


B) Ми мен жұлын

C) Бүйрек

D) Қарын

E) Өкпе


24. Толымсыз доминанттылықта, екінші ұрпақта (F2) фенотипі бойынша раушангүл гүлінің тұқым қуалауы-

A) 2 қызыл: 1 қызғылт: 1 ақ

B) 1 қызыл: 1 қызғылт: 2 ақ

C) 3 қызыл:1 ақ

D) 1 қызыл: 2 қызғылт: 1 ақ

E) 2 қызыл: 2 ақ25. Саңырауқұлақтардың өздігінен дүниеге келуі туралы тұжырымдаманы ұсынған ғалым:

A) Ж. Б. Ламарк

B) Р. Гук

C) Л. Пастер

D) К. Линней

E) А. ЛевенгукБИОЛОГИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ГЕОГРАФИЯ


1. Грек тілінен аударғанда «география» сөзінің мағынасы:

A) жерді сипаттап жазу

B) жерді зерттеу

C) жерді оқу

D) жерді сызу

E) жерді өлшеу2. Атмосфераның негізін құрайтын зат

A) су


B) ауа

C) тірі ағзалар

D) тау жыныстары

E) көмірқышқыл газы3. Қазақстанның жер көлемі:

A) 2070,4 мың км2

B) 1600,2 мың км2

C) 1563,1 мың км2

D) 1450,3 мың км2

E) 2724,9 мың км24. Қазақстанның ежелгі қалалары.

A) Түркістан, Тараз.

B) Теміртау, Рудный.

C) Шымкент, Астана.

D) Екібастұз, Балқаш.

E) Павлодар, Өскемен.5. Дүние жүзі бойынша көлдегі кеме қатынасының басты ауданы

A) Ресейдің солтүстік-батысы.

B) Скандинавия көлдері.

C) Англия.

D) Каспий көлі.

E) Ұлы көлдер.6. Көлдің атымен аталатын ел

A) Камерун

B) Тунис

C) Чад


D) Того

E) Мали


7. Өзен аңғарындағы өзен суының үнемі ағатын бөлігі

A) Арна.


B) Канал.

C) Арық.

D) Жыра.

E) Жайылма.8. Қалыптасқан орнына байланысты жердегі ауа массасының түрлері

A) 2


B) 6

C) 5


D) 3

E) 4


9. Адам әрекеті нәтижесінде күшті өзгеріске ұшыраған табиғат кешендері ... деп аталады:

A) ғаламдық

B) мұхиттық

C) антропогендік

D) материктік

E) географиялық10. Еуразиядағы ең ұзын өзен жүйесін көрсетіңіз.

A) Іле.


B) Хуанхэ.

C) Янцзы.

D) Еділ.

E) Ганг.11. Тарбағатайдың абсолют биіктігі

A) 1855 м.

B) 8848 м.

C) 2992 м.

D) 7439 м.

E) 5538 м.12. Қазақстандағы асбест өндірілетін жер.

A) Текелі, Жетібай.

B) Доссор, Ақсай.

C) Ақсай, Кемпірсай.

D) Майқайың, Хантау.

E) Хантау, Жетіқара.13. Қазақстанның оңтүстік шөлдерінде улы өрмекші тәріздестер кездеседі

A) Өрмекші

B) Жібек құрты

C) Құмырсқа

D) Көбелек

E) Қарақұрт14. Сарыарқа мен Мұғалжар аралығында орналасқан:

A) Жалпы Сырт

B) Мойынқұм

C) Үстірт

D) Торғай үстірті

E) Бетпақдала15. “Рахманов бұлағы” қорықшасы орналасқан жер.

A) Шығыс Қазақстан.

B) Оңтүстік Қазақстан.

C) Орталық Қазақстан.

D) Батыс Қазақстан.

E) Солтүстік Қазақстан.16. Мұнай машиналарын жасайтын зауыт орналасқан қала

A) Қарағанды

B) Қызылорда

C) Шымкент

D) Павлодар

E) Атырау17. Түбекте орналасқан елдер.

A) Үндістан, Ұлыбритания.

B) Корея, Вьетнам.

C) Таиланд, Куба.

D) Жапония, Вест-Үндістан.

E) Катар, Мальта.18. Курск, Балаков, Ленинград – Ресейдің ... .

A) газ өндіретін басты орталықтары

B) ең ірі АЭС- тері

C) қара металлургия орталықтары

D) мұнай- химия орталықтары

E) ең қуатты СЭС- тері19. Оңтүстік-Шығыс Азияда өсірілетін негізгі дақыл

A) күріш


B) жүгері

C) картоп

D) маниок

E) лавр


20. Жер бетіндегі нүктенің теңіз немесе мұхит деңгейінен тіктеуіш бойынша алған биіктігі:

A) салыстырмалы биіктік

B) биіктік белдеу

C) еңдік зоналық

D) абсолют биіктік

E) биіктік белгісі21. Солтүстік Американың палеозойлық аласа тауы

A) Памир


B) Кордильер

C) Анд


D) Аппалач

E) Гималай22. Республиканың оңтүстігінде 400 т мақта шикізаты өндіріледі, жергілікті жерде өңделетін мақтаның 7%-ының массасын есептеңіз.

A) 20 т


B) 21 т

C) 28 т


D) 60 т

E) 40 т


23. Атырау–Астрахань темір жол торабы байланыстыратын аудандар:

A) Оңтүстік пен Батыс Қазақстан.

B) Солтүстік пен Оңтүстік Қазақстан.

C) Ресей мен Солтүстік Қазақстан.

D) Солтүстік Кавказ елдері мен Батыс Қазақстан.

E) Оңтүстік пен Oрта Азия.24. Семей қаласындағы Ертіс өзеніне көпір салуға қаражат бөлген ел.

A) Италия

B) АҚШ

C) КанадаD) Жапония

E) Үндістан25. Испания, Франциямен шектесетін микро мемлекет:

A) Андорра.

B) Сан-Марино.

C) Лихтенштейн.

D) Люксембург.

E) Монако.ГЕОГРАФИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ


1. Эфталит мемлекетінде ежелгі мәдениет ескерткіштерінің орталығы:

A) Гандхар

B) Бадиян

C) Герат


D) Сейстан

E) Кей-Кобад2. XVII ғасырда ағартушылық идеялар алғаш пайда болған Еуропа елі:

A) Франция.

B) Испания.

C) Германия.

D) Англия.

E) Италия.3. 1848 ж. Пруссия Құрылтай жиналысында жойылды

A) саяси құдалау

B) помещиктік жер иеленушілік

C) феодалдық міндеткерліктер

D) империялық басқару

E) кеден одағы4. Әдебиеттегі орыс реализмінің негізін қалаушы:

A) Горький.

B) Грибоедов.

C) Некрасов.

D) Пушкин.

E) Жуковский.5. 1921 ж. Монғолиядағы Халық революциясының көсемі:

A) Сухэ Батор

B) Ж.Батмунх

C) Ж.Самбу

D) Ю.Цеденбал

E) Х.Чойбалсан6. Алғашқы мини-процессор жасалды

A) 1989 ж.

B) 1969 ж.

C) 1968 ж.

D) 1985 ж.

E) 1976 ж.7. Б.з.б. XXIV ғ. Қосөзенде құрылған ірі мемлекет

A) Ур


B) Аккад

C) Ниппур

D) Урук

E) Умма


8. Гректерде діни нанымдар пайда болған кезең:

A) Б.з.б. XI-IX ғғ.

B) Б.з.б. X-VIII ғғ.

C) Б.з.б. IV-V ғғ.

D) Б.з.б. IV-III ғғ.

E) Б.з.б. II-I ғғ.9. Ежелгі Рим шешені Цицеронның ғылыми трактаттарының саны:

A) 200-ге жуық

B) 300

C) 500-н астамD) 800-н астам

E) 600


10. Славян тайпалары туралы деректер қалдырды:

A) Аристотель, Плиний

B) Плиний, Тацит

C) Аристотель, Тацит

D) Плиний, Сократ

E) Геродот, Сократ11. XV-XVI ғасырларда Оңтүстік Америкадағы Инктер империясын жаулап алған еуропалық қарақшы:

A) Кортес.

B) Писсаро.

C) Колумб.

D) Мартин.

E) Пинсон.12. 1789 ж. Француз буржуазиялық революциясының бастамасы болған оқиға:

A) Францияның Австрияға соғыс жариялауы

B) Бастилияның алынуы

C) Варенн дағдарысы

D) Ұлттық Конвенттің шақырылуы

E) Пруссия мен Австрияның Францияға қарсы әскери одақ құруы13. АҚШ-та 1860 ж. президенттік сайлауда күреске түскен партиялар:

A) Социал-демократиялық, Жұмысшылар.

B) Демократиялық, Либералдық.

C) Либералдық, Республикалық.

D) Демократиялық, Республикалық.

E) Лейбористік, Конгресс.14. 1919 жылы құрылған Ұлттар Лигасының негізгі міндеті:

A) Дүние жүзін бөлісуді реттеу.

B) Жаңа экономикалық аймақтар құру.

C) Революциялық-демократиялық қозғалыстардың ошақтарын құру.

D) Отарларды бөліске салу.

E) Бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету.15. 1936-1937 жж. пайда болған әскери саяси блок:

A) «Париж-Лондон-Москва».

B) «Берлин-Лондон-Москва».

C) «Берлин-Москва-Токио».

D) «Рим-Токио-Пекин».

E) «Берлин-Рим-Токио».16. АҚШ Конгресінің «лендлиз» туралы заңын қабылдаған жыл:

A) 1939 жыл.

B) 1940 жыл.

C) 1944 жыл.

D) 1941 жыл.

E) 1942 жыл.17. 1960 жылы Франциядан тәуелсіздік алған отарларының саны:

A) 14.


B) 11.

C) 18.


D) 16.

E) 10.


18. Мұнай құятын танкерлерді жасауда әлемдегі ірі мемлекеттердің бірі:

A) Грекия

B) Люксембург

C) Лихтенштейн

D) Бельгия

E) Португалия19. Мао Цзэдун қайтыс болған жыл:

A) 1953 ж.

B) 1964 ж.

C) 1976 ж.

D) 1972 ж.

E) 1970 ж.20. Германияда қалалар пайда болып өсе бастаған кезең:

A) VIII-IX ғғ.

B) IX-X ғғ.

C) XIII-XVI ғғ.

D) XII-XV ғғ.

E) X-XI ғғ.21. Сопы Ашик патша жазған түрік тіліндегі ең алғашқы поэма:

A) «Хұсрау мен Шырын»

B) «Бес дастан»

C) «Жеті ару»

D) «Қуғындалушының кітабы»

E) «Тағдыр кітабы»22. Еуропа елдеріне қарсы «жабық есік» саясатын ұстанған мемлекеттер:

A) Иран, Жапония, Қытай

B) Египет, Индонезия, Қытай

C) Қытай, Жапония, Сирия

D) Судан, Түркия, Қытай

E) Қытай, Корея, Жапония23. 1796 ж. Тегеранға француз елшілерінің келу себебі:

A) Тегеранда есеп-несие банкін салу үшін

B) Гулистан келісіміне қол қою үшін

C) Иран мен Ресей арасында бітімгершілік саясатын жүргізу үшін

D) Иран шахын Ресей мен Англияға қарсы айдап салу үшін

E) 70 жыл мерзімге мұнай игеруге концессия алу үшін24. Герберт Гуверден кейінгі АҚШ президенті:

A) К.Кулидж

B) Ф.Рузвельт

C) Л.Джонсон

D) Г.Трумэн

E) А.Линкольн25. Британия империясы «Британия ынтымақтастығы» болып жаңаланған жыл:

A) 1970 ж.

B) 1950 ж.

C) 1960 ж.

D) 1980 ж.

E) 1945 ж.ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ


1. ’’Оғыз Қаған’’жырындағы Оғыздың ақылшысы кім екенін белгілеңіз.

A) Қорқыт.

B) Тоныкөк.

C) Ұлық Түрік.

D) Күлтегін.

E) Білге.2. ...Кеудесі болып кепедей,

Мұрны болды төбедей.

Күрек тісі кетпендей

Кеңірдегінің тесігі

Жүгімен түйе өткендей...

«Алпамыс батыр» жырындағы қай кейіпкердің бейнесі екенін белгілеңіз.

A) Алпамыс.

B) Құлтай.

C) Байбөрі.

D) Ұлықбек.

E) Ұлтан.


3. «Ғылым таппай мақтанба», «Интернатта оқып жүр» өлеңдерінің тақырыбын анықтаңыз.

A) Достық.

B) Ғылым, білім.

C) Табиғат.

D) Тіл, сөз өнері.

E) Махаббат.4. Мағжан Жұмабаевтың әнімен халық арасына кең тараған өлеңін көрсетіңіз.

A) “Сағындым”.

B) “Гүлсімге”.

C) “Сен сұлу”.

D) “Жас келін”.

E) “З-ға”.5. Жас қанжары – жүректегі жігері,

Өнер, оқу – жастың қару-жарағы… деген тармақтар І.Жансүгіровтің қай шығармасынан алынғандығын анықтаңыз.

A) «Оқимын».

B) «Бүгінгі дала».

C) «Жел».

D) «Жастар».

E) «Ала бие».6. «...Бұрын «Тарғыл өгіз сойған» деуші едік. Есімбек сол «өгіз сойғанның» ең шұрайлы жеріне қонушы еді». Үзіндінің қай шығармадан алынғандығын анықтаңыз.

A) «Сексен сом».

B) «Кедей теңдігі».

C) «Шұғаның белгісі».

D) «Майдан».

E) «Айранбай».7. Аңызда кездесетін кейіпкерді атаңыз.

A) Құртқа.

B) Гүлбаршын.

C) Жібек.

D) Қарашаш.

E) Баян.8. Шалкиіз жырау қай биге толғау шығарғанын анықтаңыз.

A) Ысмаил.

B) Мұса.

C) Темір.

D) Жүсіп.

E) Досай.9. С.Торайғыровтың 1918 жылдың аяғында жазылған поэмасын табыңыз.

A) «Ендігі бет алыс».

B) «Адасқан өмір».

C) «Қамар сұлу».

D) «Кім жазықты?»

E) «Тұрмыс».10. “Болғанда мұндай күнде заманымыз,

Жай жатып сахарада қамаламыз.

Болыс, би ет пен шайға мәз болуда,

Қайткенде тура жолды таба аламыз?”- үзіндісі Ақан серінің қай өлеңінен алынғандығын көрсетіңіз.

A) “Заман туралы”

B) “Ақ көйлек”

C) “Құлагер”

D) “Заман адамы”

E) “Жүсіп төреге”11. ²Ақбілек² романының (Ж.Аймауытов) кейіпкерлерін көрсетіңіз.

A) Бекболат, Әжібай, Зылиқа.

B) Әмірқан, Ақтамақ.

C) Шолпан, Өрік, Теңге.

D) Шернияз, Алтынай, Күнікей.

E) Балташ, Ұрқия, Мұқаш, қара мұрт.12. Қ.Аманжоловтың ²Қоңыр саз домбырадан ескен баяу² деген өлең жолындағы көркемдегіш құралды белгілеңіз.

A) Кейіптеу.

B) Символ.

C) Дамыту.

D) Әсірелеу.

E) Метафора.13. Әдебиеттегі Жамбыл Жабаев туралы айтылған пікірді белгілеңіз.

A) “Қазақтың бас ақыны”.

B) “ХХ ғасырдың Гомері”.

C) “Қаламынан тамған бал ем болады”.

D) “Атақты елдің атақты ұлы”.

E) “Теңдесі жоқ талант”.14. «Ш.Уәлиханов» пьесасының авторын белгілеңіз.

A) М.Әуезов.

B) С.Мұқанов.

C) С.Сейфуллин.

D) Ж.Аймауытов.

E) Ғ.Мұстафин.15. «Суреткер парызы» атты кітаптың авторын табыңыз.

A) С.Сейфуллин.

B) Ғ.Мүсірепов.

C) Ғ.Мұстафин.

D) М.Әуезов.

E) С.Мұқанов.16. Кәрі Каспий қара көк көзін ашты,

Жылы сөзбен Терекке амандасты (Абай – Лермонтов),- деген жыр жолдарында ақын қолданған құбылтудың түрін табыңыз.

A) Кейіптеу.

B) Әсірелеу (гипербола).

C) Ауыстыру (метафора).

D) Алмастыру (метонимия).

E) Кішірейту (литота).17. «Қырағының өзі де, көзі де батыр» деген нақыл сөз иесін белгілеңіз.

A) Б.Момышұлы.

B) Т.Бигелдинов.

C) Т.Әубәкіров.

D) А.Жұмағалиев.

E) М.Мәметова.18. Ж.Молдағалиевтің тұңғыш өлеңдер жинағын көрсетіңіз.

A) «Заман тынысы».

B) «Байқоңыр».

C) «Қызыл галстук».

D) «Жесір тағдыры».

E) «Жеңіс жырлары».19. Б.Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесіндегі: «Мен үшін сенің адам болғаныңнан артық ешқандай да бақыт жоқ» деген жолдарды айтқан адамды табыңыз.

A) Мұғалім.

B) Әже.

C) Ана.


D) Жантас.

E) Әубәкір.20. "Адам шын мейірленсе, білім-ғылымның өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі" деген сөз Абайдың қай қара сөзінен алынғанын анықтаңыз.

A) Екінші.

B) Он екінші.

C) Жиырма екінші.

D) Қырық екінші.

E) Отыз екінші.21. А.Байтұрсыновтың бастырған эпостық жырын көрсетіңіз.

A) «Ер Тарғын».

B) «Қобыланды».

C) «Ер Көкше».

D) «Ер Қосай».

E) «Ер Сайын».22. «Манас» монографиясын жазған қаламгерді белгілеңіз.

A) Қ.Жұмалиев.

B) Ш.Айтматов.

C) Ғ.Мүсірепов.

D) С.Мұқанов.

E) М.Әуезов.23. М.Әуезовтің «Қараш-Қараш оқиғасындағы» Бақтығұлға қамқор болғансып, барымташы ұры жасайтын болыстың атын белгілеңіз.

A) Сәт.


B) Сәлмен.

C) Қозыбақ.

D) Қоқыш.

E) Жарасбай.24. "Cалиха қыздың дауы" қай романда сипатталғанын белгілеңіз.

A) "Оянған өлке".

B) "Махаббат, қызық мол жылдар".

C) "Қан мен тер".

D) "Боран".

E) "Абай жолы".25. Аллегорияның мағынасын көрсетіңіз.

A) Астарлы меңзеу.

B) Салыстыру.

C) Өте кішірейтіп жеткізу.

D) Мысқыл, кекету.

E) Асырып айту.ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


АҒЫЛШЫН ТІЛІ


1. «n» әрпін қойып, дұрыс жауабын таңдаңыз:

A) La…d.


B) Ja…ket.

C) Ga…her.

D) Lio…t.

E) Jou…ney.2. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:

Those shoes cost … mine.

A) As much as.

B) More as.

C) Much so.

D) As more as.

E) Much as.


3. Көпше түрдегі зат есім.

A) money.

B) news.

C) days.


D) hair.

E) fruit.4. Сөйлемді Present Perfect-те толықтырыңыз

The weаther ... for the better.

A) is changed

B) are changed

C) was changed

D) were changed

E) has changed


5. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

I __ tired last week

A) were


B) be

C) am


D) is

E) was


6. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

I … to clean the carpet.

A) Is going.

B) Are going.

C) Going.

D) Am going.

E) Goes.


7. “Win” сөзінің синонимі.

A) lose.


B) defeat.

C) fail.


D) won.

E) find.8. Артикльсіз қолданылатын зат есім:

A) Famіly

B) Father

C) Moscow

D) USA

E) Brіtish Isles9. Дұрыс қосымшаны белгілеңіз «start» :

A) co-


B) re-

C) ir-


D) im-

E) in-


10. Жалғауларға қарап, дұрыс сөзді таңдаңыз.

The weather іs terrіbly ... .

A) depressіng.

B) undepressed.

C) depressіon.

D) depressed.

E) depress.


11. Дұрыс жауапты таңдаңыз:

three hundred and forty-five plus fifty-nine is . . . .

A) six hundred and four

B) four hundred and forty-four

C) five hundred and five

D) five hundred and sixty-four

E) four hundred and four12. Сұрау есімдігінің дұрыс нұсқасын табыңыз:

By … is this book written?

A) What.

B) Whose.

C) Who.

D) Whom.


E) Which.

13. Ілік септігіндегі зат есімді табыңыз:

A) Jack’s my favourіte actor.

B) He’s speakіng wіth hіs mother now.

C) He’s got many frіends іn our school.

D) The boys’ hands were very cold.

E) She’s done all the work.14. Берілген сөйлемде етістіктің пассив түрін ескеріңіз.

Has anybody shown you what to do? Have you ... what to do.

A) been shown.

B) beіng shown.

C) to be shown.

D) are shown.

E) are beіng shown.


15. Модальді етістіктің дұрыс вариантын көрсетіңіз.

People ... to drіve more carefully.

A) must.

B) ought.

C) could.

D) would.

E) may.


16. Сөйлемді аяқтаңыз:

They are goіng to have a party on Saturday, ... ?

A) dіdn’t they.

B) haven’t they.

C) don’t they.

D) aren’t they.

E) won’t they.


17. Сөйлемді толықтарыңыз:

She … a letter at five o’clock last night.

A) was

B) was writingC) been

D) am


E) is

18. Аударыңыз:

Менің қонақтарды қарсы алуға қолым тимейді.

A) І was too busy to havіng guests.

B) І am very busy to havіng guests.

C) І was too busy to have gettіng guests.

D) І was very busy to have got guests.

E) І am too busy to have guests.


19. Дұрыс жауапты табыңыз.

Where was W.Shakespeare born?

A) Іn London.

B) Іn Edіnburgh.

C) Іn Cardіff.

D) Іn Lіverpool.

E) Іn Stratford- upon -Avon.


20. Төмендегі идиомалардың мағынасын табыңыз:

This is where I draw the line.

A) I will not do more.

B) I don`t have enough people to help.

C) I am careful.

D) I will pay for mistake.

E) I am nervous about it.


21. Дұрыс жауап таңдаңыз:

Why don’t you insist … going in for sports?

A) at


B) in

C) by


D) with

E) on


22. Артық санды табыңыз:

A) sixteen

B) thirteen

C) eight

D) twelve

E) first23. Өздік есімдікті табыңыз.

I was hungry, so I made ___a sandwich.

A) I

B) my


C) myself

D) me


E) mine

24. Дұрыс вариантын белгілеңіз: If we heat water, it _____ .

A) boils


B) to boil

C) will boil

D) boiling

E) boiled25. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:

One day my cousіn George and І decіded to vіsіt our Granny іn London. After lunch we all three decіded to saіl down the Thames to have a look at the old shіps. But suddenly іt started raіnіng, so we had to change our plans. We decіded to vіsіt Madame Tussaud’s іnstead. George hadn’t been there before. Іt was great fun seeіng all the wax fіgures. There were some new ones І hadn’t seen before. After an hour Granny felt a lіttle tіred and wanted to sіt down and rest for a moment. George and І went to look at all the murderers іn the cellar. We promіsed to back іn half an hour.

When we came back we saw two Amerіcan tourіsts standіng іn front of Granny and takіng a photo of her. We heard one of them say," She sure looks lіke a real woman! You should have seen theіr faces a moment later when Granny opened her eyes!

Мәтінге тақырып таңдаңыз:

A) Good relatіves.

B) A case іn the museum.

C) George and hіs Granny.

D) An old Granny.

E) Englіsh museums.

АҒЫЛШЫН ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫНЕМІС ТІЛІ


1. Керекті етістікті қойыңыз:

Ich machte die Hausaufgabe nicht. Ich … gestern sehr krank.

A) wurdet.

B) hatte.

C) wart.

D) war.


E) hat.

2. Бұйрық райды дұрыс құрыңыз:

… Zwei Mal…!

A) Klingelt

B) Klingelst

C) Klang

D) Klingelte

E) Klingeln


3. Мужской родқа жататын зат есімді табыңыз:

A) Auto.


B) Hahn.

C) Boot.


D) Holz.

E) Rad.


4. Көпше түрін қойыңыз:

Die ... unseres Landes gehören dem Volk.

A) Wälder.

B) Wälde.

C) Walden.

D) Wälden.

E) Walde.


5. Зат есімдерге кішірейткіш мағына беретін жұрнақты анықтаңыз:

A) -ling.

B) -ion.

C) -chen.

D) -ung.

E) -haft.6. Қажеттi шылауды қойыңыз:

Kommst du um 13 Uhr zu mir, ... gehst du in die Stadt?

A) und.

B) oder.

C) denn.

D) weil.

E) aber.


7. “beantworten” етістігінің 3 негізгі формасын табыңыз:

A) Beantworten-beantwortete-gebeantwortet.

B) Beantworten-beantwortete-beantwortet.

C) Beantworten-beantwortet-beatwortet.

D) Beantworten-antwotete be-begeatwortet.

E) Beantworten-antwortete be-beantwortet.8. Етiстiктi қойыңыз:

Um wen ... er sich kümmern?

A) werde

B) wirst


C) wird

D) werden

E) werdet


9. Керекті предлогты ќойыңыз:

Ich bat den Vorsitzenden . . . das Wort .

A) für

B) gegen


C) durch

D) bis


E) um

10. Сөйлемді инфинитив оралымен аяќтаңыз:

Man sieht abends fern, . . . .

A) ohne spazierengehen

B) um zu spazierengehen

C) spazierenzugehen

D) um spazierenzugehen

E) statt spazierenzugehen


11. Модаль етістікті қойыңыз:

... ich meinen Hund für die Dauer der Reise bei Ihnen lassen?

A) Will

B) Soll


C) Mag

D) Darf


E) Muß

12. Қажетті артикльді қойыңыз:

In der Nähe unserer Stadt gibt es ... Wald.

A) der.

B) den.


C) eines.

D) einen.

E) ein.


13. Зат есімнің дұрыс артиклін ќойыңыз:

Die Universitäten und Hochschulen bilden . . . Fachleute heran.

A) des

B) das


C) der

D) die


E) den

14. Сын есімнің дұрыс формасын табыңыз:

Hier gibt es keine . . . Eisenbahn.

A) groß

B) große


C) großen

D) großem

E) großer


15. Сұраулы сөзді қойыңыз:

... rufen die besten Kunstwerke schöne Gefühle hervor?

A) Warum?

B) Wovon?

C) Worauf?

D) Wohin?

E) Wer?


16. Белгісіздік есімдікті қойыңыз:

Viele Deutschen reisen gern, _ fährt nach Österreich, an die Ostsee oder ans Schwarze Meer.

A) Mann

B) man


C) Kinder

D) Leute


E) es

17. Сан есімнің дұрыс формасын таңдаңыз:

Donnerstag ist … Tag der Woche.

A) Vier.

B) Vierzig.

C) Das vieste.

D) Die vierte.

E) Der vierte.


18. Дұрыс шылауды таңдаңыз:

Wir gehören nicht … dieser Gruppe.

A) mit.

B) bei.


C) von.

D) an.


E) zu.

19. Шылауды қойыңыз:

Er wollte wissen, ... für die Sauberkeit im Raum sorgt.

A) wenn

B) dass


C) ob

D) als


E) wer

20. Етістікті қойыңыз:

"Warum ... Sie seine Sprachkenntnisse ...?" fragte der Schulleiter.

A) haben/unterschätzen

B) hat/unterschätzt

C) hast/unterschätzen

D) habt/unterschätzen

E) haben/unterschätzt


21. Сөйлемнiң дұрыс Passiv түрiн табыңыз:

Man erfand diese Maschine vor einigen Jahren.

A) Diese Maschine wurde vor einigen Jahren erfunden.

B) Diese Maschine war vor einigen Jahren erfunden worden.

C) Man erfindet diese Maschine vor einigen Jahren.

D) Diese Maschine ist vor einigen Jahren erfunden worden.

E) Diese Maschine wird vor einigen Jahren erfunden.


22. Cөйлемнің эквивалентін табыңыз:

Das zum Nachdenken anregende Gemälde hat Lewitan geschaffen.

A) Das Gemälde regt zum Nachdenken. Lewitan hat es geschaffen.

B) Das Gemälde, das zum Nachdenken angeregt hat, hat Lewitan geschaffen.

C) Das Gemälde, das zum Nachdenken anregt, hat Lewitan geschaffen.

D) Das Gemälde, das zum Nachdenken anregen wird, hat Lewitan geschaffen.

E) Das Gemälde, das zum Nachdenken anregte, hat Lewitan geschaffen.


23. Қажетті сөзді қойыңыз:

Ich springe hoch, aber mein Freund springt viel ... als ich.

A) hoch.

B) höchste.

C) höher.

D) höchst.

E) höhe.


24. Қажеттi сөздi қойыңыз:

Ich habe Eltern. Und Dina hat ... eine Mutter.

A) noch.


B) schon.

C) nur.


D) erst.

E) auch.25. Дұрыс вариантты табыңыз:

Der größte See Kasachstans ist …

A) Alakol.

B) Tengis.

C) Selety.

D) Balchasch.

E) Saisan.

НЕМІС ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ

1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет