1 Қосымша Қабылданатын депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің шекті сомасы, мерзімдері мен көлеміжүктеу 4.57 Mb.
бет9/30
Дата29.06.2016
өлшемі4.57 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

"Жеке тұлғаларға қызмет көрсету тарифтері

12. Бөлім "Альфа-Өмір" жеке тұлғаларға арналған "Қызметтер пакеты*


(осы бөлім 2015 жылдың 29 маусымындағы№ 36 Директорлар кеңесінің шешімімен толықтырылды)

Комиссия шегеру тәртібі және талаптары:

1. Қолма-қол ақша бергені үшін тарифтер, BIN-дермен (төлем жүйелері өз қатысушыларына беретін банктік сәйкестендіруші нөмір) жұмыс істейтін Банктің құрылғылары арқылы жүргізілетін барлық операцияларға таралады.

2. Төлем карточкасын жеделдетіп шығарғаны/қайта шығарғаны үшін комиссия, төлем карточкасын жеделдетіп шығарғаны/қайта шығарғаны үшін негізгі тариф бойынша қосымша төленеді.

3. "Альфа-Чек"қызметі – жүргізілген операциялар (шегеру, есептеу және төлем карточкасына Төлем лимиті) туралы электронды хабарлама түрінде ақпаратты ұялы байланыс нөміріне ұсыну. "Альфа-Чек" қызметі үшін комиссия акцептсіз тәртіпте ай сайын шегеріледі. Комиссия, төлем карточкасын жапқан күнге дейінгі (қоса) шегеру және/немесе қызметтен бас тарту күніне дейін (қоса), қайтарылмайды. Төлем карточкасының ағымдағы шотында комиссия шегеру үшін жеткілікті сома жоқ болған кезде, Банк овердрафт ұсынады.

4. Қосымша төлем карточкалары негізгі иегердің атына, сондай-ақ үшінші тұлғалардың атына, негізгі карточканы жүргізу валютасында рәсімделеді.

5. "Максимум" Қызметтер пакетін таңдаған клиент, қосымша шетел валюталарында ағымдағы шоттарды аша алады, мысалы: Ағылшын фунт стерлингтері және Швейцар франктеріi. Ағылшын фунт стерлингтері және Швейцар франктерінде қолма-қол шешіп алу, ақша салу және төлем карточкаларын ашу жүзеге асырылмайды. Ағылшын фунт стерлингтері және Швейцар франктерінде шот ашу және қызмет көрсетуді қарастырмайтын Қызметтер пакетіне ауысқан кезде, клиент көрсетілген валюталарда шоттарды жабуға өтініш рәсімдеуге құқылы.

6. Егер комиссия шоттан шетел валютасында алынса, онда ол теңгеде, ҚР ҰБ ресми бағамын қолданумен, комиссия шегеру кезінде қайта есептеледі.

7. Қызметтер пакетінің нақты ай сайынғы құны Клиенттің ағымдағы шоттарындағы орташа қалдықтары сомасынан анықталады ("Базалық" Қызметтер пакетін қоспағанда).

8. Банк Қызметтер пакеті бойынша ағымдағы шоттан теңгемен (болған кезде) комиссияны шегереді. Теңгедегі ағымдағы шот жоқ болған жағдайда, Банк банктік шот жүргізгені үшін комиссияны және комиссия шегеру кезінде ҚР ҰБ ресми бағамын қолданумен оны теңгемен ары қарайғы айырбастау арқылы, клиенттің валюталық шотынан эквивалентті соманы алу жолымен шегереді (Ағылшын фунт стерлингтері және Швейцар франктеріндегі шоттардан басқа).

9. Қызметтер пакеті бойынша банктік шоттарды жүргізгені үшін комиссия шегеру, Клиенттің ағымдағы шотынан оның қосымша шешімдерінсіз (акцептсіз), ай сайын, Клиенттің Қызметтер пакетіне қосылған күніне сәйкес жүргізіледі. Қызметтер пакеті үшін, толық көлемде комиссия шегеру үшін, ай сайын комиссия ұсталатын қаражат жоқ болғанда немесе жеткізіксіз болғанда, Банк комиссия сомасын шегеруді Клиенттің басқа шотттарынан жүзеге асырады. Комиссия шегеру жүзеге асырылатын Шот валютасы теңге валютасымен сәйкес келмеген жағдайда, комиссия сомасы, ақша аудару күніндегі ҚР ҰБ бағамы бойынша теңгеге айырбасталады. Комиссия сомасын шегеру күн сайын, Клиент комиссия бойынша бүкіл соманы төлегенге дейін жүзеге асырылады. Комиссия шегеру үшін Клиенттің ағымдағы шоттарында жеткілікті сома болмаған кезде, Клиенттің банк шоттарын жүргізгені үшін комиссия төлеу бойынша берешегі Картотекаға сыйғызылады.

10. Банк шоттарын жүргізгені үшін ай сайынғы комиссия, осы Ережелердің 3 Қосымшасының 12 бөлігінің 1.1. тармағына сәйкес, Қызметтер пакеті бойынша қызмет көрсетудің 1 (бірінші) айында, автоматтандырылған банктік жүйесіне Қызметтер пакетін қосқан кезде шегеріледі, Қызметтер пакеті бойынша қызмет көрсетудің 2 (Екiнші) және одан кейінгі айларында комиссия ай сайын, Клиенттің алдыңғы қызмет көрсету айлары үшін ағымдағы шоттары бойынша орташа қалдық сомаларын есептегеннен кейін шегеріледі.

11. Клиенттің ағымдағы шоттары бойынша орташа қалдық сомаларын есептеу, ай сайын Банктегі Клиенттің ағымдағы шоттарына қызмет көсретудің алдыңғы айы үшін, қызмет көрсетудің екінші айынан бастап, Клиенттің Банктің электронды банктік жүйесіндегі Қызметтер пакетіне қосылу күніне сәйкес жүзеге асырылады, (егер Клиенттің Қызметтер пакетіне қосылған күніне сәйкес келетін айдың күні, ағымдағы айда жоқ болса, орташа қалдықтар сомасын есептеу күні ағымдағы айдың кезекті күнтізбелі күні болып табылады).

Клиенттің әрбір ағымдағы шоты бойынша орташа айлық сома ай сайын, келесі түрде анықталады: Клиенттің әрбір ағымдағы шоты бойынша есептеу күнінде, әрбір күнтізбелі күннің соңындағы жағдай бойынша ақша қалдықтарының сомасы анықталады. Осы ретте, есепті күн болып, Клиенттің Қызметтер пакетіне қосылған күні табылады. Егер Клиенттің ағымдағы шоты ағымдағы айдың алдындағы айда ашылған болса, онда Клиенттің берілген ағымдағы шоттарындағы орташа қалдықтар сомаларын есептеу кезінде, ағымдағы шотты ашқан күннен бастап (қоса) есепту күнге дейінгі (қоса) кезеңдегі күннің соңында ескеріледі. Клиенттің әрбір ағымдағы шоттары бойынша, осындай тәсілмен анықталған қалдықтар біріктіріледі және Клиенттің осындай шоттарының әрбіреуі әрекет еткен, есеп айырысудың алдындағы күннің күнтізбелі күндерінің санына бөлінеді. Есеп айырысу нәитжесінде алынған, валютасы теңгедегі валютадан айырықшаланатын әрбір ағымдағы шот бойынша орташа қалдықтар сомасы, есеп айырысқан күнгі ҚР ҰБ ресми бағамы бойынша теңге валютасына қайта есептеледі. Ұлттық валютада анықталған, Клиенттің әрбір ағымдағы шоты бойынша орташа қалдық сомалары, Клиенттің барлық ағымдағы шоттары бойынша орташа қалдық алу үшін, өз арасында біріктіріледі.

12. Қызметтер пакетіне қосылған клиент, осы Ережелердің 3 Қосымшасының 12 бөілімі 1 тармағына сәйкес банктік шоттар жүргізгені үшін комиссия төлеу тәртібін таңдауға құқылы – ай сайын немесе жыл сайын ("Максимум" Қызметтер пакетін қоспағанда). Ай сайынғы төлемді таңдаған Клиент, Қызметтер пакетін рәсімдеген күннен бастап кез-келген уақытта комиссия төлеу тәртібін – осы Ереженің 3 Қосымшасы 12 бөлімі 1.2. т. сәйкес жыл сайынғыға ауыстыруға өтініш бере алады. Банктік шоттарды жүргізгені үшін жыл сайынғы комиссия Клиенттің Қызметтер пакетіне қосылған күні, Клиент банктік шоттарды жүргізгені үшін комиссия төлеудің жыл сайынғы тәртібін таңдаған кезде, немесе Клиент комиссия төлеу тәртібін ауыстыруға өтініш берген күні шегеріледі.

13. Көрсетілетін қызметтер тізімі және комиссиялық сыйақы алу тәртібі ҚР заңнамасына және ҚР ҰБ нормативті құқықтық актілеріне сәйкес келеді.

14. Комиссиялық сыйақы және шығындарды өтеу сомасы Клиенттен алынады, егер басқасы тарифке арналған нұсқаулықта қарастырылмаса.

15. Ұсынылаын тізімге енбеген қызметтер төлемінің мөлшері, Клиентпен келісе отырып белгіленеді.

16. Банктік қызметтер сферасының даму қарқынын ескере отырып, Банктің жаңа өнімдер мен технологияларды енгізуі, қызметтер тізімі өзгертілуі және толықтырылуы мүмкін, ал тарифтер Банк тарапынан қайта қарастырылуы мүмкін.

ҚҚС

Қызметтің атауы

"Базалық" Қызметтер пакетінің құны

"Класс"Қызметтер пакетінің құны

"Жайлылық" Қызметтер пакетінің құны

"Максимум" Қызметтер пакетінің құны

1.
Қызметтер пакетін ұсыну:

1.1.
Клиенттің банктік шоттарындағы орташа қалдық сомасына байланысты, банктік шоттарды жүргізгені үшін ай сайынғы комиссия

1.1.1.
1 деңгей

жоқ

500 теңге

2 500 теңге

10 000 теңгеАлдыңғы айдағы ағымдағы шоттардағы орташа қалдық сомаларының мөлшері

Алдыңғы айдағы шоттардағы орташа қалдықтар сомасына тәуелсіз

92 500 теңгеден аз (эквивалент шетел валютасында)

185 000 теңгеден аз

9 250 000 теңгеден аз

1.1.2.
2 деңгей

жоқ

0 теңге

0 теңге

0 теңгеАлдыңғы айдағы ағымдағы шоттардағы орташа қалдықтар сомасының мөшері

Алдыңғы айдағы шоттардағы ең төменгі қалдықтар сомасына тәуелсіз

92 500 теңгеден бастап

185 000 теңгеден бастап

9 250 000 теңгеден бастап

1.2.
Банктік шоттарды жүргізгені үшін жыл сайнығы комиссия (Клиенттің банктік шоттарындағы орташа қалдықтарға тәуелсіз)

жоқ

5 000 теңге

25 000 теңге

Қызмет көрсетілмейді

2.
Клиенттің өтініші бойына Қызметтер пакетінің неғұрлым төмен санаттағы Қызметтер пакетіне ауысуы

жоқ

Қызмет көрсетілмейді

2 000 теңге

0 теңге

3.
Негізгі және қосымша картаны шығару

3.1.
Негізгі төлем карточкасын шығару/оның қолданылу мерзімі аяқталуына қарай қайта шығару

Visa/Master Card Electron – 700 теңге

Visa/Master Card Classic – 4900 теңге

Visa/Master Card Gold – 10900 теңге

Visa/Master Card Platinum – 29900 теңге

Visa/Master Card Infinite – 49900 теңге


Visa/Master Card Classic:

3 (үш) картаға дейін – 0 теңге;

3 (үш) картадан аса – 4900 теңге

Visa/Master Card Gold – 10900 теңге

Visa/Master Card Platinum – 29900 теңге

Visa/Master Card Infinite – 49900 теңгеVisa/Master Card Classic – 0 теңге

Visa/Master Card Gold:

3 (үш) картаға дейін – 0 теңге;

3 (үш) картадан аса – 10900 теңге Visa/Master Card Platinum– 29900 теңге

Visa/Master Card Infinite – 49900 теңге


Visa/Master Card Classic – 0 теңге

Visa/Master Card Gold – 0 теңге

Visa/Master Card Platinum:

3 (үш) картаға дейін – 0 теңге;

3 (үш) картадан аса – 29900 теңге

Visa/Master Card Infinite – 49900 теңге3.2.
Қосымша төлем карточкасын шығару/оның қолданылу мерзімі аяқталуына қарай қайта шығару

Visa/Master Card Electron – 700 теңге

Visa/Master Card Classic – 3900 теңге

Visa/Master Card Gold – 6900 теңге

Visa/Master Card Platinum – 19900 теңге

Visa/Master Card Infinite – 39900 теңге


Visa/Master Card Classic – 3000 теңге

Visa/Master Card Gold – 6900 теңге

Visa/Master Card Platinum – 19000 теңге

Visa/Master Card Infinite – 39000 теңгеVisa/Master Card Classic:

1 (бір) картаға дейін – 0 теңге;

1 (бір) картадан аса – 2000 теңге

Visa/Master Card Gold:

1 (бір) картаға дейін – 0 теңге;

1 (бір) картадан аса – 5000 теңге

Visa/Master Card Platinum – 19900 теңге

Visa/Master Card Infinite – 39900 теңгеVisa/Master Card Classic – 0 теңге;

Visa/Master Card Gold:

2 (екі) картаға дейін – 0 теңге;

2 (екі) картадан аса – 3000 теңге

Visa/Master Card Platinum:

1 (бір) картаға дейін – 0 теңге;

1 (бір) картадан аса – 15000 теңге

Visa/Master Card Infinite – 39900 теңге3.3.
Төлем карточкасын қайта шығару (жоғалту, ұрлату, төлем картасынның және/немесе, ПСН-ның зақымдалуы, клиенттің Аты-жөнінің өзгеруі және т.б.)

Visa/Master Card Electron – 700 теңге

Visa/Master Card Classic – 4900 теңге

Visa/Master Card Gold – 10900 теңге

Visa/Master Card Platinum – 29900 теңге

Visa/Master Card Infinite – 49900 теңге


Visa/Master Card Classic – 1000 теңге

Visa/Master Card Gold – 2000 теңге

Visa/Master Card Platinum – 3000 теңге

Visa/Master Card Infinite – 5000 теңгеVisa/Master Card Classic – 1000 теңге

Visa/Master Card Gold – 2000 теңге

Visa/Master Card Platinum – 3000 теңге Visa/Master Card Infinite – 5000 теңге


Visa/Master Card Classic – 1000 теңге Visa/Master Card Gold – 2000 теңге

Visa/Master Card Platinum – 3000 теңгеVisa/Master Card Infinite – 5000 теңге

3.4.
Төлем карточкасын Банктің бастамасымен шығару/қайта шығару

0 теңге

0 теңге

0 теңге

0 теңге

3.5.

ҚҚС

Төлем карточкасын және ПСН-конвертты кеңселерден (бөлімшелерден) "Альфа-Банк" АҚ (Ресей) алу үшін қайта жіберу*

12000 теңге

12000 теңге

12000 теңге

12000 теңге

3.6.
Төлем карточкасын екі жұмыс күні ішінде жеделдетіп шығару/қайта шығару (Банк бөлімшесіне жеткізу мерзімін ескермей)

2000 теңге

2000 теңге

2000 теңге

2000 теңге

3.7.
Карточканы ҚР шегінен тыс жерде жоғалтқан жағдайда Шұғыл (72 сағат ішінде) қолма-қол ақша беру: Ескертпе: берілетін қолма-қол ақша сомасы жоғалтқан карта шотындағы қалдықтан 70% аса алмайды, бірақ 5 000 USD/5 000 EUR/950 000 теңге/3 200 GBP/5 200 GHF аса алмайдыVisa/Master Card Electron

Қызмет көрсетілмейді

Қызмет көрсетілмейді

Қызмет көрсетілмейді

Қызмет көрсетілмейдіVisa/Master Card Classic

40000 теңге

40000 теңге

40000 теңге

40000 теңгеVisa/Master Card Gold

40000 теңге

40000 теңге

40000 теңге

10000 теңгеVisa/Master Card Platinum

40000 теңге

40000 теңге

40000 теңге

10000 теңгеVisa/Master Card Infinite

40000 теңге

40000 теңге

40000 теңге

10000 теңге

3.8.
Төлем карточкасын РФ және ҚР шегінен тыс жерде жоғалтқан жағдайда төлем карточкасын жедел Шұғыл шығару (72 сағат ішінде)Visa/Master Card Electron

Қызмет көрсетілмейді

Қызмет көрсетілмейді

Қызмет көрсетілмейді

Қызмет көрсетілмейдіVisa/Master Card Classic

48000 теңге

48000 теңге

48000 теңге

48000 теңгеVisa/Master Card Gold

48000 теңге

48000 теңге

48000 теңге

10000 теңгеVisa/Master Card Platinum

48000 теңге

48000 теңге

48000 теңге

10000 теңгеVisa/Master Card Infinite

48000 теңге

48000 теңге

48000 теңге

10000 теңге

3.9.
Электронды пошта арқылы немесе Банктің қосымша жайында ай сайынғы үзінді беру

0 теңге

0 теңге

0 теңге

0 теңге

3.10.
Клиенттің сұрауы бойынша үзінді беру (кез-келген кезеңге, бірақ 12 айдан аспайды)

500 теңге

500 теңге

500 теңге

500 теңге

3.11.
Овердрафт бергені үшін тариф (тариф овердрафт туындаған кезден бастап 15 күнтізбелік күн аяқталуына қарай қолданылады)

жылдық 45 %

жылдық 45 %

жылдық 45 %

жылдық 45 %

4.
Жеке тұлғаларға есепті-кассалық қызмет көрсету тарифтері (Банктік шот)

4.1.
Банктік шот: ашу, жабу және жүргізу

4.1.1.
Ағымдағы шот:

4.1.1.1.
Шот ашу (шот валютасынан тыс, МЖТО төлемдерін алу үшін шотты қоспағанда)

0 теңге

0 теңге

0 теңге

0 теңге

4.1.1.2.
Жеке тұлғаға ағымдағы шот ашу (теңгемен немесе шетел валютасында) Банк Өкілеттігінің клиенттері үшін

0 теңге

0 теңге

0 теңге

0 теңге
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет