1 тарау Мазмұныжүктеу 1.33 Mb.
бет1/11
Дата01.07.2016
өлшемі1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Fabius

Ингаляциялық анестезияны орналастыру

Қолдануға арналған нұсқау
1 тарау
Мазмұны
Мазмұны
Тілді таңдау менюі ............................................

25

1 тарау

6

Газ қоспасы құрамының конпенсациясын

орнату менюі ......................................................25

Кіріспе .....................................................................

5

4 тарау

26

Қызметкерлер мен науқастың қауіпсіздігі ....

5

Жұмысқа дайындау ……………………………….

26

Қолдануға арналған нұсқауды қатаң түрде

сақтаңыз ...........................................................5

Тасымалдау кезінде алдын ала сақтану

шаралары ………………………………………26

Жарылу қауіптілігі жоғары бөлмелерде

қолдануға тиым салынады..............................5

Газды беру ……………………………………..

Медициналық тағайындалған газдарды беру:26

Басқа электроқұралға қосу қауіпсіздігі ..........

5

О2, N2O және ауаны (AIR) түтікшелермен ......

26

Оператордың жауапкершілігі ...............................

5

Оттегі баллондарымен жұмыстағанда

26

Тағайындау .............................................................

6

алдын ала сақтанатын шаралар ........................
Қауіпсіздік заттары ................................................

6

Резбалы қосқыштары бар баллондар үшін ......

27

2 тарау

7

Баллондарды бекіту және орнату .....................

27

Fabius жүйесінің конфигурациясылық үлгісі.......

7

Эквипотенциалды қосқыштар ..........................

28

Жалпы сипаттамасы .........................................

7

Қолмен желдетуге арналған қабшаны орнату.

29

Компоненттер жүйесі ............................................

13

Желдеткішті жұмысқа дайындау .....................

29

Fabius ингаляциялық анестезия

қондырғысының конфигурациялық

варианттары ......................................................


13

Компактты және жартылай ашық компактты тыныс алу жүйесі .....................................................

Компактты тыныс алу жүйесіне СО2 ………...30
30

Анестезияға арналған желдеткіш ...................

13

сіңіргішін орнату ...............................................
Компактты тыныс алу жүйесі .........................

13

Дем алу клапанын монтаждау ..........................

30

ISO 9 тыныс алу жүйесі ...................................

14

Дем шығару клапанын монтаждау ...................

30

Bain контурының адаптері ..............................

14

Редуктивті клапанды монтаждау .....................

31

Magil тыныс алу контуры ................................

15

Шығын датчигін орнату ....................................

31

А-тәрізді ауыстырып қосқыш .........................

15

Жұмыстаған газды шығару портын

31

Drager Vapor анестетик буландырғышы ........

15

монтаждау ..........................................................
Vapor құралын блоктайтын жүйе ...................

16

Компактты тыныс алу жүйесін қосу ................

31

Drager Vapor

16

Бактериалдық фильтрлерді орнату ..................

32

Басқару блокы бар ауа ағымының

мониторы ..........................................................17

Тыныс алу шлангаларын қосу ..........................

Тыныс алу шлангаларын зақымданудан33

33


3 тарау

18

сақтаныңыз .........................................................
Желдету және мониторинг жүйесін конструктивті шешу ...............................................

18

О2 датчигін қосу .................................................

Қысым датчигін қосу .........................................34

34


Пайдаланушы интерфейсі ...............................

18

Шығын датчигін қосу ........................................

35

Ауыстырып қосатын диск ...............................

18

ISO 9 тыныс алу жүйесі ..........................................

35

Айналдыру ........................................................

18

ISO 9 жүйесінің кронштейнін орнату ..............

35

Басу ....................................................................

18

Жұмыстаған анестетикті қондырғы

35

Дисплей .............................................................

18

жүйесінен шығару..............................................
Дыбыстық сигнализация .................................

18

СО2 сіңіргішін және дем алу клапанын

36

Дисплейдегі хабарлама конфигурациясы ......

19

орнату ..................................................................
Режимді таңдау клавишалары .........................

19

Екі сіңіргішті орнату варианты көрсетілген

36

Өкпені желдету көрсеткіштерінің

клавишалары .....................................................20

(жеке тапсырыс бойынша жеткізіледі) ............

Дем шығару клапанын орнату ..........................


36


Мысалы: Желдеткіштің шама

көрсеткіштерін орнату. Мысал үшін

максималды қысымды (Pmax)

беру көрсеткіші алынған..................................21

Желдеткіш және таза газ шлангаларын

қосу .....................................................................

Бактериялық фильтрлерді орнату ....................

Тыныс алу шлангаларын қосу ..........................37
37

38


Шығын датчигына калибровка жасау

(тек қана күту тәртібінде орындалады) ..........23

Анестетик беру жүйесінің датчиктері .............

38
Датчиктер тізімі .................................................

39

Конфигурация менюі .......................................

24

О2 датчигін қосу

39Қысым датчигін қосу

40Шығын датчигін қосу

40
Мазмұны
1 тарауBain контурының адаптерін орнату......................

41

Компактты тыныс алу жүйесінің СО2 абсорбентін айырбастау ..........................................

58


Bain контурының адаптерін қосу ...................

41

Жұмыстаған абсорбентті айырбастау
Тыныс алу қысымын өлшеуге арналған

манометрді орнату ...........................................41

(компактты жүйе) ……………….…………….

ISO 9 жүйесінің жұмыстаған абсорбентін58

Қысым датчикін орнату ...................................

41

айырбастау .........................................................

59

Мagil тыныс алу жүйесі .........................................

42

Сөндіру .....................................................................

61

Қосымша жабдықтар .......................................

42

Мөлшерлейтін клапандарды жабу ...................

61

О2 датчигін қосу ...............................................

42

N2O қоршаған ортаны ластайды........................

61

Жұмыс жасаған анестетикті жүйеден

шығарып тастауға арналған шланганы

компактты тыныс алу жүйесіне қосу .............


43


Таза газ берілуін тоқтату...................................

Анестезия жасайтын қондырғы қысымын

шығару ................................................................


62
62

Fabius қондырғысына арналған жұмыстаған газды шығару жүйесі .............................................

44

Басқару блокын сөндіру ....................................

О2 датчигін шешу ..............................................62

62


Жартылай ашық компактылы тыныс алу жүйесіне арналған жұмыстаған газды шығару жүйесін қосу ...........................................................

44

6 тарау

Бұзылуы: себептері және оны жөндеу .............7 тарау

63

63

65А-тәрізді ауыстырып қосқыш ...............................

45

Fabius қондырғысын бөлшектеу ............................

65

Жартылай ашық компактылы тыныс алу жүйесі адаптерін қосу ........................................................

46


Fabius компактты, жартылай ашық

компактты және ISO 9 тыныс алу жүйелерін

бөлшектеу ...........................................................


65


Fabius қондырғысын дайындау .............................

46

Дем алу клапанын бөлшектеу ..........................

65

Компакты тыныс алу жүйесін орнату ..................

47

Дем шығару клапанын бөлшектеу ...................

65

5 тарау

49

Шығын датчигін бөлшектеу .............................

65

Пайдалану

49

Редуктивті клапанды бөлшектеу ......................

65

Азотты шығару (қажет болса) .........................

49

Абсорбентті контейнерді бөлшектеу................

65

Таза газ құрамын реттеу ..................................

49

Анестезия жасайтын газдардың шығыны

аз болуы ..............................................................


65


Magil тыныс алу контуры ................................

49

Bain контурының адаптерін бөлшектеу ..........

66

Vapor буландырғышын икемдеу .....................

49

Magil тыныс алу құралын бөлшектеу ..............

66

Компактты және жартылай ашық компактты тыныс алу жүйесін қолданған кездегі желдету тәртібі ......................................................................

50


Желдеткішті жеке блоктар бойынша

бөлшектеу ...........................................................

Fabius қондырғысын дезинфекциялау және

67


Өз бетімен тыныс алу тәртібі ..........................

50

тазалау..................................................................

67

Қолмен желдету ...............................................

51

Дезинфекциялық заттармен сүрту ...................

67

Автоматты желдету ..........................................

52

Magil жабдығының компоненттерін
Қысымды шектеп берген кездегі автоматты

түрде желдету ...................................................


52


дезинфекциялау және тазалау ..........................

Тазалауға және дезинфекциялауға68

Желдету тәртіптері (ISO 9 тыныс алу жүйесі) ....

53

арналған автоматты машина..............................

69

Өз бетімен тыныс алу тәртібі ..........................

53

Стерилизация .....................................................

69

Қолмен желдету ...............................................

53

Жұмысқа дайындығын тексеру ........................

69

Автоматты желдету ..........................................

54

Техникалық қызмет көрсетуінің кезеңі ...........

70

Қысымды шектеп берген кездегі автоматты

түрде желдету ...................................................


54


8 тарау

Конструкцияның негізгі элементтері ...............


71


Magil тыныс алу жүйесін қолдану ..................

55Bain контурының адаптерін қолдану .............

56А-тәрізді ауыстырып қосқыш сабының

жағдайын таңдау ..............................................


57
О2 берілуін арттыру .........................................

57


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет