А Б. Кенжебаевтың өмірі мен шығармашылығыжүктеу 0.69 Mb.
бет5/5
Дата22.02.2016
өлшемі0.69 Mb.
1   2   3   4   5
БАСҚА АВТОРЛАРМЕН БІРІГІП ЖАЗҒАН МАҚАЛАЛАРЫ
 1. Кенжебаев Б., Аманшин Б. «Біздің Ғани»: [Қазақтың балалар және жас өспірімдер театрында] // Қазақ әдебиеті. – 1958. – 7 қараша.

 2. Кенжебаев Б., Арыстанов Ж. Партияның адал ұлы: [Ғани Мұратбаевтың туғанына 65 жыл толуына] // Лениншіл жас. – 1967. – 24 мамыр.

 3. Кенжебаев Б., Арыстанов Ж., Кузич Б. Верный ленинец: [О блоьшевике И.Ю. Кабулове, павшем жертвой произвола в период культа личности] // Казахстанская правда. – 1964. – 25 марта.

 4. Кенжебаев Б., Джумалиев К., Фетисов М. Работа над историей казахской советской литературы // Вестник АН КазССР. – 1947. - №4. – С. 3-9.

 5. Кенжебаев Б., Дейсенбаев Ы. Шығыс танушылар конгресі: [Москвада 1960 жылы 9 тамызда болған бүкіл дүниежүзлік ХХҮ конгресі туралы] // Қазақ әдебиеті. – 1960. – 28 тамыз.

 6. Кенжебаев Б., Елеукенов Ш. С.Сейфуллин туралы жаңа еңбек // Қазақ әдебиеті. – 1963. – 17 сәуір.

 7. Кенжебаев Б., Ергөбеков Қ. Ғалым. Ұстаз. Азамат: [Ғалым-сыншы Т.Кәкішев туралы] // Қазақстан мұғалімі. – 1977. – 1 қыркүйек.

 8. Кенжебаев Б., Ергөбеков Қ. Тұғыры биік туынды: [Ә.Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» роман - диалогы] // Қазақ әдебиеті. – 1978. – 11 тамыз.

 9. Кенжебаев Б., Еспенбетов А. С.Торайғыров: [Библиографиялық көрсеткіш] – Алматы. - Қазақстан. – 1975. –56-б.

 10. Кенжебаев Б., Еспенбетов А. Сұлтанмахмұт Торайғыров: [Туғанына 80 жыл толуына байланысты]. – Алматы. – 1973. – 21-б.

 11. Кенжебаев Б., Жовтис А. Заметки о ритмике стихов Абая // Вестник АН КазССР. – 1954. - №9. – С. 115-125.

 12. Кенжебаев Б., Жұмаханов Т. Айқын нысана: [Р.Нұрғалиевтің «Өнердің эстетикалық нысанасы» кітабы туралы] // Қазақ әдебиеті. –1979. – 16 қараша.

 13. Кенжебаев Б., Келімбетов Н. Қаламгердің қарымды еңбегі: [С.Оразалиевтің «Шындық және көркемдік шешім» монографиясы туралы] // Қазақ әдебиеті. – 1978. – 13 қаңтар.

 14. Кенжебаев Б. Даңғойдың докладнойы: [Фельетон] // Лениншіл жас. – 1935. – 28 шілде.

 15. Кенжебаев Б., Қайыпназарұлы М. Өтебайдың «Тілші» деген кітапшасы туралы // Еңбекші қазақ. – 1931. - №60. – 16 наурыз.

 16. Кенжебаев Б., Қалижанов У. Зерделі зерттеу: [Ш.Сәтбаеваның «Өрнекті өріс» әдеби зерттеуі туралы] // Жетісу. – 1978. – 16 мамыр.

 17. Кенжебаев Б., Қасымбеков С. Ізденген ілгері басады: [Х. Сүйіншәлиев туралы] // Қазақстан мұғалімі. – 1968. – 8 мамыр.

 18. Кенжебаев Б. , Қирабаев С. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті: [Сырттан оқушы мұғалімдерге көмекші құрал] // Жалпы редакциясын басқарған Ш.Ахметов. – Алматы. – 1957. – 112-б.

 19. Кенжебаев Б., Қожабеков Т. Игі қадам: [Қ.Бекхожиннің «Қазақ баспасөзінің даму жолдары» деген кітабы жайында] // Қазақ әдебиеті. – 1964. – 4 желтоқсан.

 20. Кенжебаев Б., Қожакеев Т. Журналист – жазушы: [Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза болған Аманғали Сегізбаев туралы] // Коммунизм жолы. – 1957. – 5 мамыр.

 21. Кенжебаев Б., Қожықов М. Кітап аты – «Ерлік эпосы»: [Қапан Қамбаровтың «Ерлік эпосы» монографиясы туралы] // Қазақ әдебиеті. – 1979. – 28 желтоқсан.

 22. Кенжебаев Б., Махмудов Х. Джамбул Джабаев(1846-1945) // Вестник АН КазССР. – 1950. - №6. – С. 18-25.

 23. Кенжебаев Б., Мұхамедханов Қ. Біржан-Сара айтысының авторы кім? // Жұлдыз. – 1959. - №9. - 99-102-б.

 24. Кенжебаев Б., Ордалиев С. Қазақ совет әдебиетінің программасы. – Алматы. - 1980. –79-б.

 25. Кенжебаев Б., Өтебаев Е. Сырға сыры: [Көне мәдениет куәлары] // Білім және еңбек. – 1965. - №11. – 29-б.

 26. Кенжебаев Б., Өтепұлы Қ. Тағы да әдебиет сыны туралы: [Мақала] //Социалды Қазақстан. – 1933. – 30 шілде.

 27. Кенжебаев Б., Садырбаев С. Замандастарымыз туралы роман: [М.Әуезовтің «Өскен өркен» романы туралы] – Социалистік Қазақстан. – 1963. – 9 наурыз.

 28. Кенжебаев Б., Суюншалиев Х. Султанмахмут Торайгыров: [Библиогарфический очерк]. – Алма-Ата: Глав. Упр. Изд. и полигр. Пром-сти Министерсва культуры Каз. ССР. - 1958. – С.28.

 29. Кенжебаев Б., Сүйіншалиев Х. Халық таланты: [Айтыс туралы] // Социалистік Қазақстан. – 1957. – 28 қараша.

 30. Кенжебаев Б., Сыздықов К. Азамат жазушы: [М.Әуезовтің туғанына 70 жыл] // Қазақ университеті. – 1967. – 4 шілде.

 31. Біржан сал мен Сараның айтысқаны: [Баспаға әзірлегендер Кенжебаев Б., Сыдықов Қ] – Алматы. - 1959. – 56-б.

 32. Кенжебаев Б., Тоқмағамбетов А. «Ақан сері - Ақтоқты»: [Ғ.Мүсіреповтің пьесасы М.Әуезов атындағы драма театрында] // Социалды Қазақстан. – 1942. – 29 наурыз.

 33. Торайгыров С. Избранное [ Предисл. З.Ахметова, Пер. А.Жовтис, М.Фроман, С. Мартьянов. Вступит. Статья З.Ахметова. Комм.: Б.Кенжебаева] – Алма-Ата. - Казгослитиздат. – 1958. – С. 166.

 34. Торайғыров С. Таңдамалы шығармалар. [Жауапты редактор М.Ғабдуллин. Баспаға әзірлеп, түсініктерін жазған: Б.Кенжебаев] – Алматы. - Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы. – 1950. – 293-б.

 35. Торайғыров С. Шығармалар. ІІ томдық. [Кіріспе мақала А.Шамкенов. Соңғы сөзі Б.Кенжебаев] – Алматы. - ҚКӘБ. – 1962. Т.І. – 292-б. ІІ. том. – 269-б.

 36. Кенжебаев Б., Төреқұлов Н. Көңіл ашар: [Ел аузындағы сықақ әңгімелер]. – Алматы. – Жазушы. – 1971. – 160-б.

 37. Кенжебаев Б., Фетисов М. Казахстанская печать о Пушкине и русской культуре // Известия АН КазССР, Серия литература. – 1950. – вып:5. – С. 42-50.

 38. Кенжебаев Б., Үмбетаев М. Қажетті құрал: [С.Садырбаевтың «Қазақ халқының ауыз әдебиеті» хрестоматиясы туралы] // Қазақ әдебиеті. –1978. – 30 маусым.

 39. Кенжебаев Б., Шаңғытбаев Қ. «Абай»: [Романның бірінші кітабы туралы] // Социалды Қазақстан. – 1942. – 26 шілде.

 40. Кенжебаев Б., Шәменов К. «1916 жылғы көтеріліс жырлары»: [Мұғалімдерге көмекші құрал]. – Алматы. – Қазмемоқупедбасп. – 1985. – 138-б.


Б.КЕНЖЕБАЕВТЫҢ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ МАТЕРИАЛДАР


 1. Абдуллин Б. Б.Кенжебаев – ғылым докторы // Социалды Қазақстан. – 1959. – 20 мамыр.

 2. Адырбекова Б., Ергөбек Қ. Сұлтанмахмұт үшін сыналған: [Әдебиетші ғалым Б.Кенжебаев туралы] // Ақиқат. – 1995. - №1. – 46-51-б.

 3. Алдабергенов Қ. Биік тұлға. Кітапта: Көне басылымдар. – Алматы. Рауан. – 223-233-б.

 4. Көрнекті қоғам қайраткері: [Арыстанов Ж., Кенжебаев Б., Көлбаев С] // Қазақстан коммунисі. – 1968. - №6. – 68-73-б.

 5. Ахтанов Т. Дала сыры: [Б.Кенжебаев туралы бар] – Алматы. - ҚМКӘБ. – 1963. – 360-б.

 6. Әбілқасымов Б. Журналист, ғалым, ұстаз: [Б.Кенжебаевтың туғанына 70 жыл толуына арналған] // Орталық Қазақстан. – 1974. – 29 қазан.

 7. Әлімбаев М. Қымбат ғибрат, өшпес өнеге: [Профессор Б.Кенжебаев туралы] // Алматы ақшамы. – 1989. – 24 қараша.

 8. Байтелиев А. Ұлағат: [Көрнекті ғалым Б.Кенжебаевтың туғанына 90 жыл толуына орай] // Оңтүстік Қазақстан. – 1994. – 12 қараша.

 9. Бақбергенов С. Үлкен еңбеккер, ғалым, ұстаз: [Б.Кенжебаевтың 80 жасқа толуына орай] // Жетісу. – 1984. – 30 қазан.

 10. Барманкулов М. Впервые… впервые… впервые…[К 70-летию Б.К.Кенжебаева] // Учитель Казахстана. – 1974. – 10 октябрь.

 11. Әбішев Ә., Тәжібаев Ә., Ахметов З., Жолдасбеков М., Мағауин М., Келімбетов Н., Қыраубаева А. Бейсекең туралы сөз. [Әдебиетші ғалым Б.Кенжебаев туралы] // Қазақ әдебиеті. – 1994. – 11 қараша.

 12. Бейсенбай Кенжебаев алпыста: [Редакция мақаласы] // Қазақстан мұғалімі. – 1964. – 4 қараша.

 13. Бердібай Р. Ғалым ғибраты: [Әдебиетші ғалым Б.Кенжебаев туралы] // Егемен Қазақстан. – 1994. – 7 желтоқсан.

 14. Бердібай Р. Ұстаз, ғалым, азамат: [Әдебиетші ғалым Б.Кенжебаев туралы] // Әдебиет белестері. – Алматы. – 1986. – 389-397-б.

 15. Бердібай Р. Ұстаз – ғалым: [Профессор Б.Кенжебаев 70 жаста] // Жетісу. – 1974. – 10 қазан.

 16. Бехазин Махмуд. Жібекке шегілген өрнектер: [Әңгіме] - Лениншіл жас. – 1961. – 27 шілде.

 17. Біздің Бейсекең: [Қазақ әдебиеті тарихын зерттеуші, ғалым, публицист Б.Кенжебаев туралы Б.Момышұлының, Ә.Тәжібаевтың, Н.Малаевтың, Қ.Артықбаевтың, Т.Кәкішевтің айтқандарынан] // Лениншіл жас. – 1984. – 27 қазан.

 18. Бір естелік жайында : [«Қазақ әдебиеті» газетінің 1967 жылғы 18 тамызда жарияланған Б.Кенжебаев мақаласы жайында] // Социалистік Қазақстан. – 1967. – 31 тамыз.

 19. Ғабдуллин М. Ескі даурықпаның жаңғырығы: [Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері жөніндегі Б.Кенжебаев, Е.Ысмайылов, Қ. Нұрмахановтардың пікірлері туралы] // Қазақ әдебиеті. – 1955. – 15 сәуір.

 20. Ғылым мен білімнің үлкен отауы: [Мақалалар: М.Арғынбаев, М.Мәжитов, Б.Кенжебаев, Б.Бірімжанов, Т.Қожакеевтер Қазақтың С.М.Киров атындағы университеті туралы] // Лениншіл жас. –1974. –21 желтоқсан.

 21. Досанов С. Ғылымға арналған өмір: [Б.Кенжебаев туралы] // Оңтүстік Қазақстан. – 1967. – 12 мамыр.

 22. Жақсы ағаның жастық шағы: [Б.Кенжебаевтың өмірінен ] // Қазақстан пионері. –1967. –11 қазан.

 23. Дүйсенбиев Ә. Мәуелі өмір: [ Ғалым Б.Кенжебаев туралы] // Лениншіл жас. –1964. –1 қараша.

 24. Ергөбек Қ. Абайтанудағы бір ерлік: [Әдебиетші Б.Кенжебаевтың Абайтану ғылымына сіңірген еңбегі туралы] // Өркениет. –1994. – 31 желтоқсан. (№51-52). –2-б.

 25. Ергөбек Қ. Бейсембай Кенжебайұлы: [Филолог-ғалым Б.Кенжебаев туралы] // Түркістан. – 1996. – 25 қыркүйек.

 26. Ергөбек Қ. Заманқапа: [Көрнекті ғалым Б.Кенжебаев туралы «Заманқапа», «Қайырымсыз уақыттың қайсар ұланы» аталатын ғұмырнамалық кітаптан үзінді] // Ана тілі. – 1994. – 9 желтоқсан. (№49). –6-7-б.

 27. Ергөбек Қ. Қос қанат: [Әдебиетші ғалым Б.Кенжебаев туралы] // Қазақ әдебиеті. –1994. –11 қараша.

 28. Ергөбек Қ. Ордабасыда өткен той: [Оңтүстік Қазақстан облысы, Ордабасы ауданы әдебиетші—ғалым Б.Кенжебаевтың туғанына 90 жыл толуына орай ғылыми-теориялық конференция өткізгені туралы] // Халық кеңесі. – 1994. –9 желтоқсан.

 29. Ергөбек Қ. Тереңнен тамыр тартқан: [Бейсембай Кенжебаев туралы] // Түркістан. – 2004. – 4 наурыз.

 30. Ергөбек Қ. Қайырымсыз уақыттың қайсар ұланы:[Қазақ әдебиеті тарихын зерттеген ғалым, профессор Б.Кенжебаев туралы] // Жас .алаш. – 1991. –20-22- қараша.

 31. Ергөбек Қ. Тағдыры бір, тағлымы оритақ тарландар-ай: [Ә.Марғұлан, Б.Кенжебаев, Ә.Қоңыратбаев, Қ.Мұхамедхановтар туралы] // Қазақ әдебиеті. –1994. –22 көкек.

 32. Ергөбек Қ. Алаштың ардақты азаматы: [Ғалым, профессор Б.Кенжебаев туралы] //Халық кеңесі. – 1994. –16 қараша.

 33. Ергөбек Қ. Қос қанат: [Б.Кенжебаев туралы] // Қазақ әдебиеті. – 1994. – 11қараша.

 34. Ергөбек Қ. Маңдай тері – мерейі: [Б.Кенжебаевтың еңбектері жайында] // Біім және еңбек. –1984. №11. –20-б.

 35. Ергөбек Қ. Мәуелі өмір: [Филология ғылымдарының докторы, Профессор Б.Кенжебаев 75 жаста] // Қазақстан мұғалімі. – 1979. – 5 қараша.

 36. Ергөбек Қ. Сұлтанмахмұттың негізін салушы: [Әдебиетші ғалым Б.Кенжебаев 80 жасқа толуына орай] // Қызыл ту. –1984. –23 қараша.

 37. Ергөбек Қ. Тереңнен маржан терген: [Әдебиетші ғалым Б.Кенжебаев 80 жасқа толуына орай] // Қазақстан пионері. –1984. –28 қараша.

 38. Ергөбек Қ. Қалижанов У. Өрелі ой, өнімді еңбек: [Ғалым-ұстаз Б.Кенжебаев туралы] // Жетісу. –1979. –4 қазан.

 39. Ергөбек Қ. Бейсекең: [Алаштың ардақты Б.Кенжебаев туралы] // Егемен Қазақстан. – 2002. - 20 қараша.

 40. Еспенбетов А. Өнегелі өмір: [Б.Кенжебаевтың өмірі мен творчествосы туралы] // Семей таңы. –1974. –19 қараша.

 41. Еспенбетов А. Ірі тұлға: [Әдебиетші - ғалым Б.Кенжебаев туралы] // Семей таңы. – 1994. – 1 қазан.

 42. Жұмабаев Ә. Кездесулер күнделігінен: [Естеліктер, мақалалар, очерктер. Б.Кенжебаев туралы мақала бар] – Алматы. – Дидар. – 1999. – 342-б.

 43. Жұмабай Ә. Абыройлы, ақжүзді: [Әдебиетші – ғалым Б.Кенжебаев туралы] // Қазақ әдебиеті. – 1994. – 11 қараша.

 44. Жұмабай Ә. Өмірді адал, ғылымда арлы еді: [Әдебиетші Б.Кенжебаев туралы] // Түркістан. – 1994. – 16 қараша.

 45. Жылдарға саяхат: [«Лениншіл жастың» төл - қаламгер журналистерінің мақалалары. Б.Кенжебаев. Өткен өмір сабақ] // Лениншіл жас. – 1973. – 15 ақпан.

 46. Кәдеев П. Б.Кенжебаев 75 жаста // Қазақ әдебиеті. – 1979. – 19 қазан.

 47. Кәдеев П. Көрнекті ғалым, ұлағатты ұстаз: [Б.Кенжебаевтың туғанына 75 жыл] // Оңтүстік Қазақстан. – 1979. – 26 қазан.

 48. Кәкішев Т. Ұстаз мерейі: [Б.Кенжебаевтың творчествосы туралы] // Б.Кенжебаев. Жылдар жемісі. – Алматы. – 1984. – 281-285-б.

 49. Кәкішев Т. Әдебиеттануға қосылған үлес: [Б.Кенжебаевтың «Қазақ халқының ХХ ғасыр басындағы демократ-жазушылары» еңбегі туралы] // Жұлдыз. - 1959. - №3. – 102-113-б.

 50. Кенжебаев Б: [Қысқаша өмірбаяны. Қазақ Совет энциклопедиясы. Бас редактор М.Қ.Қаратаев] – Алматы. – 1974. - Т.5. – 268-б.

 51. Кенжебаев Б: [Қысқаша өмірбаяны. Қазақ Совет энциклопедиясы. Бас редактор Р.Нұрғалиев] – Алматы. – 1988. - Т.3. – 274-275-б.

 52. Кенжебаевқа: [Қазақстан Жазушылар Одағы басқармасының құтықтауы] // Қазақ әдебиеті. – 1964. – 1 қараша.

 53. Қазақ әдебиетінің тарихы. Т.2. 2-кітап: [ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті. Редакциясын басқарған Ы.Дүйсенбаев. Тараулардың авторы Б.Кенжебаев ж.т.б.] – Алматы. - Ғылым Академиясының баспасы. – 1965. – 524-б.

 54. Қазақ совет әдебиетінің альбатросы: [Мақалалар. Б.Кенжебаев, С.Баймұхаметов, Қ.Ергөбеков, М.Қаратаев, Б.Майлин туралы] // Қазақстан мұғалімі. – 1984. – 19 қараша.

 55. Қайырбеков Ғ. Есімдегі Бейсекең: [Профессор Б.Кенжебаев туралы естелік] // Өркен. – 1989. – 8 шілде.

 56. Қалдыбаев М. Ұстаз, ғалым: [Б.Кенжебаев 70 жаста] // Еңбек туы. –1974. - 4 қараша.

 57. Қамбаров Қ. Ұстаз, ғалым: [Б.Кенжебаев 70 жаста] // Оңтүстік Қазақстан. – 1974. – 4 қараша.

 58. Қамбаров Қ. Ұстаз, ғалым: [Б.Кенжебаев 70 жаста] // Қазақстан мұғалімі. – 1974. – 4 қараша.

 59. Қанатбаев Д. Ғылым қырқасынан: [Әдебиет зерттеушісі Б.Кенжебаев 60 жасқа толуына орай] // Жұлдыз. – 1964. - №12. – 153-б.

 60. Қанафин Ө. Тұғыры биік тұлға: [Ұстаз, ғалым Б.Кенжебаев 90 жаста] // Жас алаш. – 1994. – 24 қыркүйек.

 61. Қараев М. Халық ұлы, ел қадірлісі: [Әдебиетші Б.Кенжебаевтың өмірі мен еңбектері туралы] // Қазақстан мұғалімі. – 1984. – 2 қараша.

 62. Қарақұлов М. Абзал адам, ақжарқын аға: [Әдебиетші - ғалым Б.Кенжебаев туралы] // - 1994. – 11 қараша.

 63. Қаратаев М. Жақсы аға, жайсаң жан: [Ғалым Б.Кенжебаев туралы] // Қазақ әдебиеті. – 1994. – 25 ақпан.

 64. Қожакеев Т. Абзал азамат: [Б.Кенжебаевтың 70 жасқа толуына орай] // Қазақ әдебиеті. – 1974. - 8 қазан.

 65. Қожакеев Т. Абай – сатирик: [Б.Кенжебаев туралы әңгіме болады] –Алматы. - ҚМББ. – 1970. – 30-б.

 66. Қожакеев Т. Баспасөздің байрағындай: [Журналист Б.Кенжебаев туралы] // Жас алаш. – 1994. – 8 қараша.

 67. Қожакеев Т. Ұмытылмас ұлағат иесі: [Б.Кенжебаев туралы естелік] // Жұлдыз. – 1994. - №2. – 180-185-б.

 68. Қожакеев Т. Үлкен ұстаз, білікті маман: [Әдебиет зерттеушісі Б.Кенжебаев 60 жаста] // Қазақстан мұғалімі. – 1964. – 29 қазан.

 69. Қожакеев Т. Абзал азамат: [Профессор Б.Кенжебаев 70 жаста] // Социалистік Қазақстан. – 1974. – 8 қазан.

 70. Қожакеев Т. Ғалым өткен белестер: [Профессор Б.Кенжебаев 70 жаста] // Жұлдыз. – 1974. - №11. - 210-213-б.

 71. Қожықов М. Көрнекті ғалым: [Профессор Б.Кенжебаев 60 жаста] // Оңтүстік Қазақстан. – 1964. – 1 қараша.

 72. Қорқытов Б. Абзал азамат: [Профессор Б.Кенжебаев туралы] // Егемен қазақстан. – 1995. – 26 шілде.

 73. Құрман Қ. Сыр сандықты ашып қарағанда: [Жазушы С.Мұқанов пен Б.Кенжебаевтың күнделіктеріндегі жазбалар туралы] // Алматы ақшамы. – 1996. - 14,15,18 қараша.

 74. Мамажанов М. Шежіре қоймасы: [Қазақ баспасөзі тарихынан] –Алматы. – 1999. – 116-135-б.

 75. Мамыт А. Ұлттық ұлы мұра тасалда қалмасын: [Әдебиетші-ғалым Б.Кенжебаевтың туғанына 100 жыл] // Оңтүстік Қазақстан. – 2004. – 14 ақпан.

 76. Мәуленов С. Ғалым ерлігі: [Әдебиетші Б.Кенжебаев туралы] // Алматы ақшамы. – 1990. – 27 тамыз.

 77. Мұсаханова Р. Б.Кенжебаевтың Сұлтанмахмұттану ісіндегі алғашқы ойлары // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2001. - №1. – 47-48-б.

 78. Мұхаметханов Қ. Көрнекті ғалым - әдебиетші: [Профессор Б.Кенжебаев 60 жаста] // Ертіс. – 1964. – 1 қараша.

 79. Мұхаметханов Қ. Көрнекті ғалым: [Профессор Б.Кенжебаевтың туғанына 60 жыл толуына орай] //Қазақстан мектебі. – 1964. - №10. –76-77-б.

 80. Нұрғалиев Р. Ғалым кемелі: [Профессор Б.Кенжебаев 60 жаста] // Тың өлкесі. – 1964. – 1 қараша.

 81. Нұрғалиев Р. Б.Кенжебаев еңбектері туралы. Кітапта: Телағыс. – Алматы. – Жазушы. – 1986. –56-59-б.

 82. Нұрғалиев Р. Б.Кенжебаев еңбектері туралы. Кітапта: Арқау. 2 том – Алматы. – Жазушы. – 1991. –54-60-б.

 83. Нұрғалиев Р. Б.Кенжебаев еңбектері туралы. Кітапта: Сырлы сөз. – Алматы. – Жазушы. – 2000. –218-223-б.

 84. Нұрғалиев Р. Б.Кенжебаев еңбектері туралы. Кітапта: Сөз өнерінің эстетикасы. – Астана. – Елорда. – 2003. –66-69-б.

 85. Нұрғалиев Р. Б.Кенжебаев. Кітапта: «Абай». Энциклопедия. – Алматы. – Жазушы. – 1995. –276-277-б.

 86. Нұрғалиев Р. Б.Кенжебаев. Кітапта: Қазақ ССР. Қысқаша энциклопедия. 3 том. – Алматы. – 1988. –274-275-б.

 87. Нұрғалиев Р. Б.Кенжебаев. Кітапта: Қазақ совет энциклопедиясы. 5 том. – Алматы. – 1974. –368-б.

 88. Нұрғалиев Р. Б.Кенжебаев. В книге: Казахская ССР. Краткая энциклопедия. 3 том – Алма - Ата. – 1989. стр. 267.

 89. Нұрғалиев Р. Б.Кенжебаев еңбектері туралы. В книге: Писатели Казахстана. – Алма - Ата. – 1982. стр. 126.

 90. Нұрғалиев Р. Ғалымдық ұстаздықпен ұштасқанда: [Б.Кенжебаевтың еңбектері жайында] // Социалистік Қазақстан. – 1994. – 30 октябрь.

 91. Олар бұл ойларын журналист ретінде айтқан болатын: [Қазақ зиялылары Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, М.Шоқай, Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Б.Кенжебаевтардың әр кездегі журналист ретінде айтқан ойлары және қазақ баспасөзінің кейбір бастау көздері туралы деректер] Дайындаған: Ө.Қоңырбай. // Түркістан. – 1997. – 25 маусым.

 92. Омаров О. Еңсесі биік тұлға: [Әдебиетші – ғалым Б.Кенжебаев туралы] // Оңтүстік Қазақстан. – 1994. – 12 қараша.

 93. Ордалиев С. Көрнекті ғалым: [Б.Кенжебаев туралы] // Коммунизм таңы. – 1959. – 19 мамыр.

 94. Өнерге әркімнің-ақ бар таласы: [Алматыдағы жоғары оқу орындарына қабылдау комиссияларының мүшелерімен әңгіме. Кенжебаев Б. Өнерлі жастар ұясы] // Қазақ әдебиеті. – 1986. – 30 мамыр.

 95. Өтебаев Е. Көрнекті ғалым – ұстаз: [Профессор Б.Кенжебаев туралы] // Коммунистік еңбек. – 1964. – 1 қараша.

 96. Садырбаев С. Журналист – педегог – ғалым: [Б.Кенжебаев туралы] //Білім және еңбек. – 1964. - №11. – 13-б.

 97. Садырбайұлы С. Ұлылыққа ұмсыну [М.Әуезов туралы естелік] // Егемен Қазақстан. – 1997. – 26 ақпан.

 98. Сармуқшай. Әдебиет тарихшысы: [Б.Кенжебаев туралы] // Қазақ әдебиеті. – 1959. - 22 мамыр.

 99. Сартбаева Д. Бейсембай Кенжебаев – қазақ әдебиетінің тарихын зерттеуші // Қаз МУ хабаршысы. Филология сериясы. – 2001. - №1 (44). – 124-132-б.

 100. Сартбаева Д. Профессор Б.Кенжебаевтың қазақ әдебиетін дәуірлеу жөніндегі көзқарасы // Ақиқат. - 2002. - №8. – 86-90-б.

 101. Сартбаева Д. Б.Кенжебаев – Сұлтанмахмұт мұрасын зерттеуші // ҚазМУ хабаршысы. – 2002. - №1 (7). – 137-140-б.

 102. Сахариев Б. Б.Кенжебаевтың творчествосындағы қателіктер // Социалды Қазақстан. – 1952. – 25 наурыз.

 103. Сейдаханов К. Бейсембай Кенжебаев: [70 жасқа толуына] // Қаз. ССР Ғылым Академиясының хабаршысы. Тіл, әдебиет сериясы. – 1975. - №1. – 66-68-б.

 104. Сейдаханов К. Достық дидары: [Профессор, аудармашы Б.Кенжебаев туралы] // Оңтүстік Қазақстан. – 1984. – 30 қазан.

 105. Серғалиев М. Ергөбеков Қ. Ғалым жолы: [Профессор Б.Кенжебаевтың 70 жасқа толуына орай] // Қазақ тілі мен әдебиеті. –1974. - №5. – 195-198 –б.

 106. Серғалиев М. Талап пен талғам: [Б.Кенжебаев туралы] Сөз сарасы. – Алматы. – Жазушы. – 1989. –74- 81-б.

 107. Смағұлова Г. Ғалым. Ұстаз. Ақылшы аға: [Әдебиетші ғалым Б.Кенжебаев туралы] // Оңтүстік Қазақстан. – 1994. – 12 қараша.

 108. Советтік сөздің зергері. Қош , Сәбе! [Сәбит Мұқановтың қайтыс болуына байланысты материалдар] // Лениншіл жас. – 1973. – 20 сәуір.

 109. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің қалыптасу кезеңдері [Ерте дәуірден ХІХ ғасырдың аяғына дейін. Б.Кенжебаев туралы материал бар] – Алматы. - Қазақстан. – 1967. - 156-б.

 110. Сүйіншәлиев Х. Алғыс арқалаған аға: [Б.Кенжебаевтың 75 жасқа толуына орай] // Лениншіл жас. – 1979. – 6 қазан.

 111. Сүйіншәлиев Х. Ғалым, ұстаз: [Б.Кенжебаевтың 70 жасқа толуына орай] // Қазақ әдебиеті. – 1974. – 11 қазан.

 112. Сүйіншәлиев Х. Ғалымға арналған ғұмыр: [Б.Кенжебаев туралы ] // Орал өңірі. – 1984. – 24 қараша.

 113. Сүтжанов С. Ұстаз, ғалым бейнесі. Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы. – 2004. - №2. –142-145-б.

 114. Сыздықов Қ. Үлкен дарын иесі: [Ғалым, ұстаз Б.Кенжебаевтың 80 жасқа толуына орай] // Көкшетау правдасы. – 1984. – 14 қараша.

 115. Тайшықов К. Октябрь ұшқыны: [Әңгіме, фельетондар. Кіріспе мақала Б.Кенжебаевтыкі] – Алматы. – ҚКӘБ. – 1962. – 196-б.

 116. Тәжібаев Ә. Жасай бер, жақсы аға! [Әдебиетші - ғалым Б.Кенжебаев 80 жаста] // Қазақ әдебиеті. – 1984. - 8 – қараша.

 117. Төреқұлов Н. Мөлдір бастау: [Б.Кенжебаевтың «Жиырмасыншы жылдардағы қазақ совет әдебиеті» атты кітабына сын] // Социалистік Қазақстан. – 1962. – 4 сәуір.

 118. Төреқұлов Н. Ғалым. Ұстаз. Журналист: [Әдебиетші, пофессор Б.Кенжебаев туралы] // Оңтүстік Қазақстан. –1970. – 15 мамыр.

 119. Төреқұлов Н. Ғұлама ұстаз: [Б.Кенжебаев 80 жаста] // Оңтүстік Қазақстан. – 1994. – 30 қазан.

 120. Төреқұлов Н. Ұстаздық еткен жалықпас: [Б.Кенжебаевтың 70 жасқа толуына орай] // Лениншіл жас. – 1974. – 4 қазан.

 121. Тұрманжанов Ө., Жолдасбеков М. Сүйікті ғалым, шынайы ұстаз: [Профессор Б.Кенжебаев туралы] // Жетісу. – 1965. – 1 қараша.

 122. Тұрысбек Р. Ұлттық мұрат және руханият немесе Б.Кенжебаев зерттеулері және мәдени мұра мәселесі // Жас алаш. – 2004. – 24 ақпан.

 123. Шаңғытбаев Қ. Асыл аға: [Бейсенбай Кенжебаев еске түскенде. Өлең] // Егемен Қазақстан. – 1994. – 7 желтоқсан.Б.КЕНЖЕБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ӘЛІПБИЛІК КӨРСЕТКІШІ

«Абай» 57,353,199

Абай ақын ба? 200

Абай туралы пікірлер 201

«Абай жолы» 55

Абай – великий казахский поэт 24

Абайдың қара сөздері 203

Абай қазақ халқының реалистік

әдебиетінің негін салушы 2

Абай қазақ халқының жаңа

әдебиетінің негін салушы 191

Абай мен Әсет 70

Абай – қазақтың ұлы ақыны 25

Абай Құнанбайұлы 56

Абай шығармаларының соңғы

басылуы 202

Абдолла өлеңдері 110

Абзал ұстаз 112

Абзал қасиет иесі 111

Абылай 1,71

Абылай: Қазақ халқының ерлік

тарихынан 5

Ағаның игі лебізі 204

«Адасқан өмір» 113

Азамат 115

Азамат тұлғасы 116

Азамат жазушы 344

Ажал туралы аңыз.

Алдияр қарттың әңгімесі 120

Алғашқы айқас 33

Алғашқы адым 210

Алпыс асуында 211

Алысқа тартқан жол 212

Антон Сорокин 213

«Айқап» журналы туралы еңбек 117

Айша 118


Айқын бағыт, жарқын жол 205

«Айман-Шолпан» 206

Айтыс нақтылы, дәлелді болсын 207

Айқын нысана 326

Айшықты 38

Арқар 53


Атақты атқыш 214

Аса көрнекті жазушы 75

Асау жүрек 1,2

Асқақ арманды ақын 104

Асы жайлауында 123

Асыл мұрамен табысу 124

Ақан сері 119

«Ақан сері - Ақтоқты» 346

Ақын шығармаларының текстологиялық

мәселелері 62

Ақыл-ой ағамыз 72,73

Ақыл-ойдың кені 74

Ақын-жазушы, ақыл-ойшы 209

Ақмолла ақын 100

Ақмолла 208

Анық жазып, әділ айтайық 121

Анықтай түскен абзал 122

Аяқталмаған әңгіме 215

Әдебиет белестері 7

Әдебиет тарихын зерттеудің кейбір

мәселеллері 98

Әдебиеттегі байшылдыққа қарсы 218

Әбурайхан Беруни 125

Әділ сын әдебиетті өсіреді 126

Әділ сынасайық 219

Әдеби қарым-қатынастар 192

Әдебиет және сын мәселелері 216

Әдебиет хрестоматиялары 217

Әкірам Ғалымов 220

«Ән қанаты» 221

Әңгімелер 222

Әріп Тәңірбергенов 223

Верный ленинец 317

Бағалы еңбек 127

Бағалы зерттеу, көрнекті еңбек 128

Байкенженің бала күндері 129

Бар халықтың ортақ ұлы 130

Бармақтай бала 224

Балалық шақ туралы әңгіме 47

Бейбітшілік үшін күрес 49

Біз совет адамымыз 50

Баймағамбет Ізтөлин 58,107

Баяғыда 225

Бейімбет бүгінгідей көз алдымда 131

Бейімбет Майлин 59

Бейімбет Майлин шығармаларының

бір томдығы 132

Б.Кенжебаев 450,451,452,453,454

Б.Кенжебаев еңбектері туралы 446,447,448

Биік тұлға 369

Болған, бастан кешкен оқиғалар 226

Бүркеншек аттар 76

Бүркеншек аттар сыры 77

Бұрынғы теңіз түбіне қоныстанған

ауыл мектебінде 133

Біздің Айбек 227

Біз білетін Ілияс

Бір ақынның екі өлеңі 228

Біржан сал мен Сараның айтысқаны 345

Бір орынсыз анология туралы 229

Бірқақпайлар 230

Бір өлең туралы 190

Білімпаз қайраткер 188

Гоголь туралы 231

Грибоедов А.С. 232

Ғани 135


Ғани туралы естелік 234

Ғалидың ақындығы 233

Ғалым, ұстаз, азамат 321

Дала сыры не айтады? 136

Дастандар 137

Даңғойдың докладнойы 328

Дәурен ойлары 235

Джамбул Джабаев 336

Домбыраны пайдалану керек 236

Дүние жүзіндегі ең бақытты адам 44

Елерлік еңбек 138

Ерлік – біздің дәстүріміз 238

Ерлік – қазақ халқының дәстүрі 239

Жамбыл Жабаев 60

Жамбыл Жабаев қазақ халқының

жыршысы 108

Жарық жұлдыз еді 78

Жалын 240

Жалынды ақын 105

Жалынды жүрек 139

Жаңа адамдар өсіп келеді 140

Жаңа әдебиеттің туа бастаған шағы 141

Жаңа кітаптарға сын 241

Жаңбырда 106

Жарқын бейне 242

Жас шаңырақтың уығы берік болсын 142

Жастар баспасөзі тарихынан 143

Жастық 243

Жастық мейрамы 144

Жауынгер жүрегіне от жаққан 244

Жеке сөздердің мәні 245

Жоқ қуған жолаушы 145

Жол басы 146

Жиырмасыншы ғасыр басындағы қазақ

совет әдебиеті 9,13,19,332

Жиырмасыншы ғасыр басындағы қазақ

әдебиеті туралы 185,198

Жиырмасыншы ғасырдағы қазақ

әдебиеті 11,12,13

Жиырмасыншы ғасыр басындағы қазақ

ақындарының шығармалар жинағы 28

Жиырмасыншы ғасыр басындағы қазақ

әдебиетінен бақылау-жаттығу жұмыстары 10

Жиырмасыншы ғасыр басындағы қазақ

әдебиетінен бақылау-пысықтау тапсырмалары 30

Жылдар жемісі 14

Журналист – Мұхаметжан Сералин 15

Журналист – жазушы 334

Журналист жолы 147

«Жұмбақ жалау» 148

Жібекке шегілген өрнектер 52

Жігіт жасық жастық шақта талпынбаған 246

Замана толғауы 247

Замандастарымыз туралы роман 341

Заботы книжный палаты 314

Заметки о ритмике стихов Абая 325

Зерделі зерттеу 330

И.В.Сталин 248

Игі қадам 333

Избранное 347

Казахстанская печать о Пушкине и

русской культуре 351

«Капитан қызының» алғашқы аудармасы 249

Кенжебаев Бейсенбай 450,451,452,,453,454

Көкейде жүрген мәселе 150

Көркем сөздің шебері 254

Көне әдебиет туралы 16

Көне дәуірдің көркем мұрасы 94

Көпір аузында 43

«Кеңес туы» 251

Кемеңгер ақын 250

Кемеңгерлік кепілі 61

Кездесу 149

Кесек тұлғалы ақын 252

Короленко В.Г. 253

Коллектив жыршысы 189

Коммунист жастар одағы қатарында 109

Кітап 151

Кітап аты – «Ерлік эпосы» 335

Кітап тарихы туралы кітап 152

Қадыр Тайшықов 153

«Қазақ» 262

«Қазақ әдебиеті» 256

Қазақ әдебиетінің тарихын дәуірлеу 96

Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері 13

Қазақ әдебиеті тарихының кейбір

мәселелері 258

Қазақ әдебиетінің тарихы туралы 154, 255

Қазақ баспасөзінің тарихы 17, 26

Қазақ баспасөзінің тарихынан мәліметтер 18

Қазақша бұрынғы ай аттары 156

Қазақтың ертегілері туралы 263

Қазақ халқының жалынды ақыны 19

Қазақ совет әдебиеті дамуының алғашқы

кезеңі 260

Қазақ совет әдебиетінің программасы 338

Қазақ совет әдебиеті кезеңдері жөнінде 261

Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті мәселелері 23

Қазақ өлеңінің құрылысы, түрлері 95

Қазақ реалистік әдебиетінің негізін салушы 193

Қазақ республикасының алғашқы қадамдары 259

Қазақ халқының жазба әдебиетінің тарихы

қайдан, кімнен басталады? 155

Қазақ халқының жазба әдебиетінің басы қай

кезден басталатыны туралы жарыссөз 194

Қазақ халқының ХХ ғасыр басындағы демократ жазушылары 17

Қазақтың халық эпосы туралы 264

Қазақ хандығы тұсындағы әдебиет 97

Қажетті құрал 352

Қаламдас туралы сөз 265

Қашқын 35

«Қойтас» 45

Қажырлы қалам қайраткері 79

Қарлығаштың достығы 266

Қаламгердің қарымды еңбегі 327

Қалдыбайдың хаты 80

Қалың мал 99

Қайраткер, ақын, журналист 102, 187

Қаһарлы сөз – қамал бұзады 157

Қызылша 269

Қырман басында 270

Қыршын кеткен азамат 271

Қобланды батыр туралы 267

Қорқыт туралы 81, 268

Құдайберген жөніндегі есімдегілер 82

Құнды еңбек 158

«Қисса – сұл - әнбия» 92

«Ленин» 272

«Лениншіл жастың» бір жөнсіздігі 273

Ленин суреті 41

Ленинге махаббат 159

Лирикалы поэмалар 160

«Мас» 36

Маңызды міндет, зәру жұмыс 161

Мақыш Қалтаев 275

Мәні былай 162

1916 жылғы көтеріліс жырлары 354

Мұхаметжан Сералин 276

Мұхтар Әуезов 63

Мұхтар жазушы 83

«Мұхаббат нама» 93

Нағыз адам туралы аңыз 51

Некрасов және орыс поэзиясы 277

Николай Островский 278

ХҮШ-ХІХ ғасырлардығы қазақ

ақындарының шығармалары 27

Отан соғысы қаһармандары 36

Онымен бірге жүргенде 85

Оқ астында туған жырлар 163

Оқушыларды қынжылтатын жинақ 164

Ол кезде 165

Өмір мен өлім туралы 34

«Өмір сиқы» 37

Өтебай екеуміз 86

Өтебайдың «Тілші» деген кітапшасы туралы 329

Өшпес есім, өлмес мұра 87

Өзгеру 166

Өкініш 167

Өнер сапарында – соңғы буын 168

Өшпеген өлеңдер 169

Партияның адал ұлы 316

Профессор Б.Кенжебаевтың творчесволық

өмірі 37

«Пікір» 48

Сабақты пысықтау 286

Сабыр Шарипов шығармалары 172,287

Сабыр Шариповтың өмірі мен творчествосы 29

Саржан 173

Сәт сапары 174

Совет адамдары туралы әңгімелер 175

Сұлтанмахмұт Торайғыров 289, 323, 324,342

Сұлтанмахмұт Торайғыровтың ақындығы 18

Сұлтанмахмұт Торайғыровтың дүние

тануы туралы 291

Сұлтанмахмұттың жаңа өлеңдері

жөнінде 176, 290

Сұлтанмахмұт жөніндегі бір мақала

туралы 285

Сұлтанмахмұт Торайғыровты зерттеу,

тану мәселелері 20, 103, 288

Сұлтанмахмұттың хат-хабарлары 292

Сөз туралы сөз 32

«Степанның өлімі» 40

Сәдуақас 54

Сәбит Мұқанов 65

Сәкен Сейфуллин 66

Сәкен Сейфуллин туралы жаңа еңбек 320

С.Сейфуллиннің «Қазақ әдебиеті»

деген кітабы тураы 284

Сырға сыры 339

Талап тұғыры биік 294

Тағы да әдебиет сыны туралы 340

«Таң сыры» 296

Таңдамалы өлеңдер 297, 298

Таңдамалы шығармалары 299, 348

Тарғытай 300

«Тар жол, тайғақ кешу» 67

Таң атқанда 177

Телегей теңіз 88

Терең тамырлар 178

Торайғыров С. 21

Тоқай мен Торайғыров 179

Тоқалдар тойы 301

Түр және дәстүр 303

«Тұлға» 302

Тұғыры биік туынды 322

Тымпый 3

Толстой қазақ арасында 180

Тілге жеңіл, жүрекке жылы тисе 181

«Ұл» 39


Ұрыс алдындағы күн 42

Ұстаз 68, 304

Ұстаз, ғалым бейнесі 476

Ұлылық қасиеттері 89

Ұлы журналист 182

Ұлы мұра 183

Ұшқан ұя 305

Үш қоңыр 306

Халықтың қасиетті жыры 184

Халық қызы 307

Халықтар тегіне ортақ деректер 308

Халық таланты 343

Шұғылалы күндер суреті 4

Шындық және шеберлік 14

Шын жүректен 46

Шынайы талант 91

Шешен сөз 309

Шоқан Уәлиханов 310

Шоқан Уәлихановтың бейітінде 311

Шұбалшың 312

Шығыс танушылар конгресі 319

Шығармалар 349

Шын жүректен 46

Ыбырай Алтынсарин 101

Ілияспен бірге болғанда 186

Ілияс Жансүгіров 69

Ізденген ілгері басады 331

Інген неге боталамайды? 31


АВТОРЛАРДЫҢ ӘЛІПБИЛІК КӨРСЕТКІШІ
Абдуллин Б 355

Адырбекова Б 356

Алдабергенов Қ. 369

Ахтанов Т 358

Арғынбаев М 373

Арыстанов Ж 317

Артықбаев Қ 370

Аманшин Б 315

Әбілқасымов Б 359

Әбішев Ә 364

Әлімбаев М 360

Байтелиев А 361

Бақбергенов С 362

Барманқұлов М 363

Бердібай Р 366,367,368

Бехазин Махмұт 369

Бірімжанов Б 373

Ғабдуллин М 372

Досанов С 374

Дүйсенбиев Ә 376

Ергөбек Қ 377, 378, 379, 380,

381, 382, 384, 385, 386, 387,

388, 389, 390, 391, 392

Еспенбетов А 393, 394

Жовтис 325

Жолдасбеков М 463

Жұмабаев Ә 395, 396, 397

Қаратаев М 403, 407,416

Қайырбеков Ғ 408

Қанафин Ө 413

Қанатбаев Д 412,

Қалдыбаев М 409

Қамбаров Қ 410, 411

Қасымбеков С 331

Қараев М 414

Қарақұлов М 415

Кәдеев П 399, 400

Кәкішев Т 401,

Келімбетов Н 327

Қожабеков Т 333

Қирабаев С 332,

Қожакеев Т 334, 417,418, 419,

420, 421, 422, 423

Қожықов М 335, 424

Қорқытов Б 425

Құрман Қ 426

Мамажанов М 427

Махмудов Х 336

Мамыт А 428

Мәуленов С 429

Мұсаханова Р 430

Мұхаматханов Қ 337, 431,432

Нұрғалиев Р 40,41,404, 433, 434,446,

447,448,449,450,451,452,453,454

Омаров О 436

Ордалиев С 437,

Өтебаев Е 339, 439

Садырбаев С 341,440, 441

Саршумақай 442

Сартбаева Д 443, 444, 445

Серғалиев М 449, 450

Смағұлова Г 451

Сүйіншәлиев Х 342, 343, 453,

454, 455, 456

Сүтжанов С. 476

Сыздықов Қ 444, 457

Тайшықов К 458

Тәжібаев Ә 459

Тоқмағамбетов А 346

Төреқұлов Н 350,460,461,462,463

Тұрманжанов Ө 464

Тұрысбек Р 465

Фетисов М 351

Үмбетаев М 352

Шаңғытбаев Қ 353, 466

Шәменов К 354


1   2   3   4   5


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет