Акция шығару проспектісі «май» Акционерлік қоғамыжүктеу 481.75 Kb.
бет3/4
Дата23.02.2016
өлшемі481.75 Kb.
1   2   3   4

Үлесіне барлық жеткізілімдердің бес пайыздан көбі келетін жеткізушілер жоқ


Қоғамның негізгі өнімінің тұтынушылары туралы мәлімет:Үлесіне өнімді (жұмыс, қызмет) өткізуден түскен түсімнің бес пайыздан көбі келетін тұтынушы атауы

өткізудің жалпы көлеміндегі үлес

1

«Алматы маргарин зауыты» АҚ

67,20 %

2

«Қарағанды маргарин зауыты» ААҚ

20,60 %

. 23. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер етуші факторлар:

1) маусымды сипатқа ие қызмет түрлері, олардың акционерлік қоғамның жалпы табысындағы үлесі: жоқ

2) акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыс, қызмет) импорт үлесі және жалпы өткізілетін өнім көлеміндегі акционерлік қоғам экспортқа өткізетін өнім (жұмыс, қызмет) үлесі:

- акционерлік қоғамға жеткізілетін шикізаттағы (майтұқымы) импорт үлесі 2% құрайды;

- акционерлік қоғамның экспортқа өткізетін өнім көлемінің жалпы өткізілген өнім көлеміндегі үлесі 4% құрайды.

3) акционерлік қоғамның сот процесстеріне қатысуы туралы мәліметтер: Нәтижесінде акционерлік қоғамның қызметін өзгертуге немесе тоқтатуға, оған ақшалай немесе басқалай міндеттерді орындау жазалауларын қолдануға әкелетін «Май» АҚ қатысуымен сот процесстері болған жоқ.

4) Акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына уәкілетті мемлекеттік органдар немесе сотпен соңғы жыл көлемінде салынған барлық әкімшілік жазалаулар туралы мәліметтер:

«Май» АҚ әкімшілік жаза қолданған жоқ.

5) тәуекел факторлары:

ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында немесе биржадан тыс нарықтағы бағаға, сонымен қатар нарықтағы қоғам акциясы құнына, өнім құнының өзгеруіне әсер ететін тәуекелдер:  • акционерлік қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің кері нәтижесіне байланысты кәсіпорын тәуекелі немесе қаржы шығындарының тәуекелі;

  • инфляциялық тәуекел, жоғары инфляция барысында эмитенттің бағалы қағаздар бойынша табыстары құнсызданады және инвесторлар үшін шығын әкеледі;

  • жою тәуекелі, бағалы қағазды өткізу барысында оның сапасын бағалаудағы өзгерістерден шығынға ұшырау мүмкіндігіне байланысты;

инфляция, құнсыздану және банк пайызының ставкаларына байланысты тәуекелдер:

  • пайыздық тәуекел – нарықта пайыздық ставкалардың өзгеруіне байланысты инвесторлар мен эмитенттерге келетін шығындар

елдегі саяси жағдайлардың және заңнаманың өзгеруіне байланысты тәуекелдер:

  • елдік тәуекел – Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік және экономикалық жағдайдың тұрақсыздығына байланысты тәуекел;

  • заңнама өзгерістерінің тәуекелі, эмитенттер мен инвесторлар үшін мүмкін шығындар және бағалы қағаздардың шығарылуын қайта тіркеу қажеттілігіне байланысты;

әлеуметтік факторларға байланысты тәуекелдер:

  • табыстылықтың және халықтың өмір сүру минимумына байланысты әлуетті инвесторлардың қоғамның бағалы қағаздарына деген қызығушылығының төмендеуіне әкелетін тәуекелдер.


4. Қаржылық емес ұйымдардың қаржылық жағдайы

24. Инвестициялар.

«Май» АҚ-ның басқа ұйымдардың капиталында ұзақ мерзімді инвестициялары жоқ;

25. Дебиторлық берешек: Дебиторлық берешек бес және одан да көп пайыздық мөлшердегі қоғам активінің теңгерімдік құны жоқ;

25-1. Активтер.

Қоғам мүлкінің сипаттамасы, оның активтерінің теңгерімдік құнының бес және одан да көп пайызын құрайды:

1. Үздіксіз экстракцияның қойылуы – шығарушы фирмасы DE SMET (Бельгия)- теңгерімдік құны – 245 892 641 теңге, пайдалануға берілген жылы – 2000 жыл.

Тәулігіне 300 тонна май тұқымын өндіретін үздіксіз экстракция линиясы:

экстрактор - еріткішпен жуу және имульсия алу үшін (май+еріткіш), ары қарай мисцеллы.

десолвентизатор (тостер) - қалған еріткішті 110 С дейінгі температурада және шрот алуда булау үшін қолданылады. Дисцилятор –1,2 және 3 бағаналы дисцилятордан тұрады, 120 С дейінгі бірте-бірте қыздыру арқылы майдан еріткішті шығару үшін қолданылады. Еріткіш 70С да буланады және вакуум есебінен конденсаторларға құйылады, суытылады және газ күйінен сұйық күйге ауысады, содан кейін кері циклге ауысады.

Абсорбер - экологиялық тазалықты сақтау үшін, яғни бензин мен конденсирленген буды тиімді ұстау.

2. Дезодорация линиясы – шығару фирмасы DE SMET (Бельгия)- теңгерімдік құны – 310 272 292 тенге, пайдалануға берілген жылы- 2001жыл.

Бейтараптандыру желісі тәулігіне өсімдік майының өнімділігі 135 тонна:

- Майды фильтрациялау үшін торлы фильтр;

- Өсімдік майын қышқылмен араластыру үшін қышқыл араластырғышы;

- Майдың қышқылмен араласу реакциясы үшін қышқыл реакторы;

- Тазарту еріткіші мен майды араластыру үшін тазарту араластырғышы;

- Саопстокты бөлу үшін орталықтан итеретін сепараторы;

- Қалған қосындылардан майды жуу үшін жуу сепараторлары;

- Өсімдік майы мен тазалау араластыру реакциясы үшін тазалау реакторы;Вентиризации линиясының тәулігіне 135 тонна өсімдік майын өндіруі:

- Өсімдік майын қатыру үшін кристализаторлар

- Өсімдік майының кристалдарын жетілдіру үшін экспозитор

- Өсімдік майының фильтрациясы үшін қызмет ететін негізгі герметикалық фильтрлер

- Майды түбегейлі фильтрациялау үшін бақылау фильтрлері

- Гликольді еріткіштерді суыту үшін тоңазытқыш қондырғыларыМөлдірлету линиясы тәулігіне 50 тонна май өндіру:

- Майды қыздыру

- Өсімдік майын жермен араластыру үшін жер араластырғышы

- Майдың түсін жоғалту үшін ағартқыш

- Өсімдік майының фильтрациялау үшін қызмет ететін негізгі фильтрлік фильтрлер

- Дезодорация алдында өсімдік майының бақылау фильтрациясы үшін бақылау фильтрлері

- Фильтрлерді үрлеу үшін булық скрубер

- Вакуумды тудыру үшін вакуумдық қондырғы

Дезодорация линиясы тәулігіне 50 тонна май өндіру:

- Майдың аралық толуы үшін майлы деаэратор

- Өсімдік майының дезодарациясы үшін дезодоратор

- Еріткіш үшін дозалық қондырғысы

- Өсімдік майының шығуы үшін бақылау фильтрі.

26. Қоғамның жарғылық капиталы. «Май» АҚ-ның шығарылған (төленген) жарғылық капиталы 14 101 500 (он төрт миллион жүз бір мың бес жүз) теңгені құрайды.


27. Қарыздар
"АТФБанк" АҚАлматы қ.
01.07.2005ж.Банк қарызының жеке келісім шарты

Рет

Несие

Алынған

Валюта

Жылдық

01.07.05 жылға

2005 ж.

2006 ж.нөмірі

несие сомасы

 

%

сальдо

өтеу

өтеу

7

№3К017-2005/1

9 799 424

USD

11,00%

7 772 084

2 027 340

1 837 392
Алған күні

07.04.05ж
Барлығы

7 772 084

USD


30.06.05 ж. курс

135,26

1 051 252 082

KZTөтеу

өтеу

өтеу
2007 ж

2008 ж

2009 ж
2 449 856

2 449 856

1 034 980

РетНесие

Алынған

Валюта

Жылдық

01.07.05 жылға

2005 ж.нөмірі

несие сомасы

 

%

сальдо

өтеу
1

№3К017-2005/1

55 000 000

KZT

11%

42 000 000

13 000 000Алған күні

23.06.05ж


55 000 00042 000 000

13 000 000
01.07.05 ж. сальдо 1 064 252 082 KZT

28. Қоғамның негізгі қызметін жүзеге асырумен байланысты кредиторлық берешек: «КазАгроФинанс» АҚ, 473000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., 9 Май көшесі, 71 А, вп-1, т. 8 3172 580437, ф. 580438, р/с 008467375 Ақмола филилалы, «Казкоммерцбанк» АҚ, БИК 195301716, РНН 620300007107

Кредитование АО "Май в АО "КазАгроФинанс"№ договора

Дата

Сумма

Валюта

Погашение

Погашение

п/п

лизинга

Получения

Кредиторской задолженности на 01.07.05г

 

2005 4 квартал

2006

1

*1 Лизинг № UK-001-KZT7

23.04.2003 г

11278861,91

KZT

3 076 053

3 076 053

2

*2 Лизинг № UK-001-K3-02

07.05.2003 г.

8 293 946,10

KZT

2 261 985

2 261 985

3

*3 Лизинг № UK-001-K75-03

03.06.2003 г.

331 148 635,29

KZT

76 418 916

76 418 916

4

*4 Лизинг № UK-022-О22-03

03.07.2003 г.

16 714 166,06

KZT

3 857 115

3 857 115

5

*5 Лизинг № UK-024-К2-03

01.08.2003 г

7 120 586,37

KZT

1 643 212

1 643 212

6

*6 Лизинг № UK-028-О20-03

27.02.2004 г

6 492 303,14

KZT

 

1 770 628

7

*7 Лизинг № UK-029-О20-03

27.02.2004 г

6 492 303,14

KZT

 

1 770 628

8

*8 Лизинг № UK-030-O20-03

27.02.2004 г

6 492 303,14

KZT

 

1 770 628

9

*9 Лизинг № UK-040-К32-04

12.04.2004 г

142 970 902,02

KZT

 

35 742 726

10

10 Лизинг № UK-060-О40-04

06.07.2004 г

40 106 774,08

KZT

 

10 026 694

11

11 Лизинг № UK-066-О5-04

06.07.2004 г

6 861 958,00

KZT

 

1 715 490

12

12 Лизинг № UK-085-К5-04

03.08.2004 г

25 634 293,44

KZT

 

6 408 573

13

13 Лизинг № РТ1-065-К5-04

27.09.2004 г

25 621 789,00

KZT

 

6 405 447

14

14 Лизинг № КК1-128-К2-04

27.09.2004 г

10 170 521,52

KZT

 

2 542 630

 

 

Итого:

645 399 343,21

 

 

 

 

 

 

 

 

87 257 282

155 410 725
№ договора

Погашение Погашение

ПогашениеПогашение

Погашение

Погашение

Погашение

 
п/п

лизинга

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Итого:
1

*1 Лизинг № UK-001-KZT7

3 076 053

1 025 351

1 025 351

 

 

 

3 076 053
2

*2 Лизинг № UK-001-K3-02

2 261 985

753 995

753 995

 

 

 

2 261 985
3

*3 Лизинг № UK-001-K75-03

76 418 916

50 945 944

25 472 972

25 472 972

 

 
1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет