Ақсу аудандық мәслихатыжүктеу 74.97 Kb.
Дата04.07.2016
өлшемі74.97 Kb.
Қазақстан Республикасы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық Заңының 22-бабының 2-тармағына сәйкес Ақсу аудандық сайлау комиссиясы аудандық мәслихаттың депутаттарын сайлау жөніндегі сайлау округтердің шекаралары туралы хабардар етеді.
Ақсу аудандық мәслихаты
1 Сиқымов сайлау округі

Орталығы: Жансүгіров ауылы, О. Жұмашев көшесі, № 49, Есмұрат Сиқымов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен, тел.20270.

Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Махмұтов № 3-тен 19-ға дейін, Уалиханов № 2-ден 26-ға дейін, Сәтпаев № 1-ден 136-ға дейін, Тәуелсіздік № 1-ден 186-ға дейін, Сиқымов № 1-ден 101-ге дейін, Әліпбеков № 2-ден 8-ге дейін, Жидебаев № 1-ден 31-ге дейін (тақ жағы), № 2-ден 56-ға дейін (жұп жағы), Шоңай батыр № 38-ден 207-ге дейін, Айтжанов № 4-тен 20-ға дейін, Сақалбаев № 1-ден 11-ге дейін, Еркенов № 1-ден 37а-ға дейін, Жұмашев № 38-ден 128-ге дейін.
2 Сәтбаев сайлау округі

Орталығы: Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, № 6, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы орта мектеп-гимназиясы, тел.22441.

Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Нұрбопа № 1-ден 83-ке дейін, Қалилаханов № 2-ден 85-ке дейін, Әуезов № 1-ден 54-ке дейін, Қ. Мұқашев № 2-ден 12-ге дейін, Еркімбеков № 1-ден 37-ге дейін, Мұратбаев № 3-тен 13-ке дейін, Ермектасов № 1-ден 5-ке дейін, Кедесов № 1-ден 11-ге дейін, Жамбыл № 3-тен 39-ға дейін, Бұланов № 3-тен 36-ға дейін, Ә. Молдағұлова № 2-ден 14-ке дейін, Желтоқсан № 9-дан 29-ға дейін (тақ жағы), Желтоқсан № 4, Қабанбай батыр № 2-ден 14-ке дейін (жұп жағы), № 1-ден 37-ге дейін (тақ жағы), Момышұлы № 1-ден 12а-ға дейін, Терібаев № 1-ден 32-ге дейін, Есеболатов № 1-ден 102-ге дейін, Ангалова № 1-ден 12-ге дейін, Уәлиұлы № 1-ден 39-ға дейін, Құсмолдин № 1-ден 6-ға дейін, Майлин № 2-ден 37-ге дейін, Жидебаев № 33-тен 41-ге дейін (тақ жағы), № 58-ден 108-ге дейін (жұп жағы), Е. Маманұлы 2-ден 14-ке дейін.
№3 Амангелді сайлау округі

Орталығы: Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр көшесі, № 43, «Ақын Сара» мәдени жастар орталығы, тел.20651.

Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Желтоқсан № 8-ден 48-ге дейін (жұп жағы), № 33-тен 63-ке дейін (тақ жағы), Қабанбай батыр № 18-ден 40-қа дейін (жұп жағы), № 41-ден 63-ке дейін (тақ жағы), Пушкин № 1-ден 17-ге дейін, Төлебаев № 1-ден 56а-ға дейін, Амангелді № 1-ден 58-ге дейін, Айтқожин № 1-ден 9-ға дейін, Сүлейменов № 1-ден 4-ке дейін, Бұхарбаев № 1-ден 77-ге дейін, Кенжебаев № 1-ден 16-ға дейін, Ақын Сара № 1-ден 33-ке дейін, Толғанбай ақын № 1-ден 72-ге дейін, Р. Рахымбекова № 1-ден 32-ге дейін, Абай № 1-ден 14-ке дейін, Жандосов № 2-ден 29-ға дейін, Әубәкіров № 1-ден 21-ге дейін, Омарұлы № 1-ден 16-ға дейін, Жансүгіров № 1-ден 14-ке дейін, Жидебаев № 45-тен 51-ге дейін (тақ жағы).
4 Діңгек сайлау округі

Орталығы: Есеболатов ауылы, Жамбыл көшесі, №8, Н.Есеболатов атындағы орта мектеп, тел. 29335.

Шекаралары: Есеболатов ауылдық округінің Энергетик, Есеболатов, Қызылқайын және Қарасу ауылдық округінің Енбек, Тарас, Кенжыра елді мекендерінің аумағы
5 Қаракөз сайлау округі

Орталығы: Қаракөз ауылы, Жансүгіров көшесі, №11, Қызылорақ орта мектебі. тел.29294.

Шекаралары: Қаракөз ауылдық округінің Қаракөз, Кенғарын, Жаналық ауылдық округінің Жаналық және Ойтоған ауылдық округінің Ойтоған, Үлгілі елді мекендерінің аумағы
6 Қосбатыр сайлау округі

Орталығы: Сағабүйен ауылы, Абылайхан көшесі, №24, Сағабүйен ауылдық мәдениет үйі, тел.50092.

Шекаралары: Қарашілік ауылдық округінің Сағабүйен, Сағакүрес және Сырттанов ауылдық округінің Сыртанов, Қопа елді мекендерінің аумағы
7 Қабырғатал сайлау округі

Орталығы: Ақсу ауылы, Жансүгіров көшесі, №21, Мамания орта мектебі. тел.24150.

Шекаралары: Жансүгіров ауылдық округінің Көкөзек, Ақсу ауылдық округінің Ақсу, Казсельхотехника, Қазақстан, Өнім, Шолақөзек, Көкжайдақ елді мекендерінің аумағы

8 Суықсай сайлау округі

Орталығы: Суықсай ауылы, Қызайбек көшесі, №5, Ю.Гагарин атындағы орта мектебі. тел.950038.

Шекаралары: Қарашілік ауылдық округінің Қарашілік, Суықсай ауылдық округінің Ақтөбе, Баласаз, Ащыбұлақ, Суықсай елді мекендерінің аумағы


9 Арасан сайлау округі

Орталығы: Арасан ауылы, Тұрғанбек көшесі, №19, Б.Сырттанов атындағы орта мектебі. тел: 925491.

Шекаралары: Жансүгіров ауылдық округінің Алтынарық, Арасан ауылдық округінің Арасан, Қызылжар және Молалы поселкелік округінің Алажиде елді мекендерінің аумағы
10 Қапал сайлау округі

Орталығы: Қапал ауылы, Алыбаев көшесі, №4, ауылдық мәдениет үйі, тел. 921149.

Шекаралары: Қапал ауылдық округінің Қапал елді мекені
11 Қапсалан сайлау округі

Орталығы: Қызылағаш ауылы, Жастар көшесі, №10, ауылдық мәдениет үйі, тел.28179.

Шекаралары: Көшкентал ауылдық округінің Көшкентал, Қызылағаш ауылдық округінің Қызылағаш, Ақтоған елді мекендерінің аумағы
12 Молалы сайлау округі

Орталығы: Молалы ауылы, Сексембай көшесі, №17, М.Әуезов атындағы орта мектебі. тел. 87285921410.

Шекаралары: Көшкентал ауылдық округінің Көлтабан, Молалы ауылдық округінің Молалы, Қараой, Қайрақты разьездерінің, Егінсу ауылдық округінің Егінсу, Кұмтөбе, Матай ауылдық округінің Құрақсу ауылы және №42 сайлау учаскесінің аумағы
13 Матай сайлау округі

Орталығы: Матай ауылы, Депо көшесі, №26 ПЧ, тел. 87284362897.

Шекаралары: Матай ауылдық округінің №41, 43 сайлау учаскелері және Ақөзек, Жасқазақ, Береке разьездерінің аумағы.


Ақсу аудандық сайлау комиссиясы

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Аксуская районная избирательная комиссия информирует о границах избирательных округов по выборам депутатов районного маслихата.


Аксуский районный маслихат
Сихимовский избирательный округ №1

Центр: село Жансугурова, улица О. Жумашева № 49, средняя школа имени Есмурата Сикымова с дошкольным мини-центром.

В границах: село Жансугурова, улицы: Махмутова с № 3 по 19, Валиханова с № 2 по 26, Сатпаева с № 1 по 136, Тауелсиздик с № 1 по 186, Сикымова с № 1 по 101, Алипбекова с № 2 по 8, Жидебаева с № 1 по 31 (нечетная сторона), с № 2 по 56 (четная сторона), Шонай батыра с № 38 по 207, Айтжанова с № 4 по 20, Сакалбаева с № 1 по 11, Еркенова с № 1 по 37а, Жумашева с № 38 по 128.
Сатпаевский избирательный округ №2

Центр: село Жансугурова, улица Желтоксан № 6, средняя школа-гимназия имени Каныша Имантаевича Сатбаева.

В границах: село Жансугурова, улицы: Нурбопа с № 1 по 83, Калилаханова с № 2 по 85, Ауэзова с № 1 по 54, К. Мукашева с № 2 по 12, Еркимбекова с № 1 по 37, Муратбаева с № 3 по 13, Ермектасова с № 1 по 5, Кедесова с № 1 по 11, Жамбыла с № 3 по 39, Буланова с № 3 по 36, А. Молдагуловой с № 2 по 14, Желтоксан с № 9 по 29 (нечетная сторона), Желтоксан № 4, Кабанбай батыра с № 2 по 14 (четная сторона), с № 1 по 37 (нечетная сторона), Момышулы с № 1 по 12а, Терибаева с № 1 по 32, Есеболатова с № 1 по 102, Ангаловой с № 1 по 12, Уалиулы с № 1 по 39, Кусмолдина с № 1 по 6, Майлина с № 2 по 37, Жидебаева с № 33 по 41 (нечетная сторона), с № 58 по 108 (четная сторона), Е. Маманулы с № 2 по 14.
Амангельдинский избирательный округ №3

Центр: село Жансугурова, улица Кабанбай батыра № 43, молодежный культурный центр «Акын Сара».

В границах: село Жансугурова, улицы: Желтоксан с № 8 по 48 (четная сторона), с № 33 по 63 (нечетная сторона), Кабанбай батыра с № 18 по 40 (четная сторона), с № 41 по 63 (нечетная сторона), Пушкина с № 1 по 17, Толебаева с № 1 по 56а, Амангельды с № 1 по 58, Айткожина с № 1 по 9, Сулейменова с № 1 по 4, Бухарбаева с № 1 по 77, Кенжебаева с № 1 по 16, Акын Сара с № 1 по 33, Толганбай акына с № 1 по 72, Р. Рахымбековой с № 1 по 32, Абая с № 1 по 14, Жандосова с № 2 по 29, Аубакирова с № 1 по 21, Омарулы с № 1 по 16, Жансугурова с № 1 по 14, Жидебаева с № 45 по 51 (нечетная сторона).


Дингекский избирательный округ №4

Центр: село Есеболатово, улица Жамбыла, 8, средная школа им.

Н.Есеболатова, тел: 29335

В границах: сел Энергетик, Есеболатова, Кызылкайын Есеболатовского сельского округа и Енбек, Тарас, Кенжыра Карасуского сельского округа


Каракозский избирательный округ №5

Центр: село Каракоз, улица Жансугурова, 11, средная школа

Кызылорак, тел:29294

В границах: сел Каракоз, Кызылкайын Каракозского сельского округа, Жаналык Жаналыкского сельского округа и Ойтоган, Улгили Ойтоганского сельского округа


Косбатыровский избирательный округ №6

Центр: село Сагабуиен, улица Абылайхана, 1, средная школа им.

Токтарова, тел: 50096

В границах: территории сел Сагабиен, Сагакурес Карашиликского сельского округа и Сырттанов, Копа Сырттановского сельского округа


Кабыргаталский избирательный округ №7

Центр: село Аксу, улица Жансугурова, 21, средная школа Мамания,

тел:24150

В границах: территории сел Кокозек Жансугуровского сельского округа, Аксу, Казахстан, Казсельхотехника, Оним, Кокжайдак, Шолакозек Аксуского сельского округа


Суыксайский избирательный округ №8

Центр: село Суыксай, улица Кызайбека, 5, средная школа им.

Ю.Гагарина, тел: 950038

В границах: территории сел Карашилик Карашиликского сельского округа и Актобе, Баласаз, Ащибулак, Суыксай Суыксайского сельского округа


Арасанский избирательный округ №9

Центр: село Арасан, улица Турганбек, 19, средная школа им.

Б.Сырттанова, тел: 925491

В границах: территории сел Алтынарык Жансугуровского сельского округа, Арасан, Кызылжар Арасанского сельского округа и Алажиде Мулалинского сельского округа


Капальский избирательный округ №10

Центр: село Капал, улица Алыбаева, 4, дом культуры, тел: 921149

В границах: территории села Капал Капальского сельского округа

Капсаланский избирательный округ №11

Центр: село Кызылагаш, средная школа им.И.Жансугурова,

тел: 25513

В границах: территории сел Кошкентал Кошкентальского сельского округа и Кызылагаш, Актоган Кызылагашского сельского округа


Мулалинский избирательный округ №12

Центр: село Мулалы, улица Сексембай, 17, средная школа им.

М.Ауэзова, тел: 87285921410

В границах: территории сел Колтабан Кошкентальского сельского округа, Мулалы, разъездов Караой, Кайракты Мулалинского поселкового округа, Егинсу, разьезда Кумтобе Егинсуского сельского округа, село Кураксу и №42 избирательный участок Матайского сельского округа


Матайский избирательный округ №13

Центр: село Матай, улица Деповская, 26, ПЧ №26, тел: 87284362897В границах:территории избирательных участков №41, 43 и разъездов Акозек, Жасказах, Береке Матайского сельского округа©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет