Атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді. Конференция жұмысының бағыттарыДата19.06.2016
өлшемі37.76 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 2012 жылдың 10 қазанында белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Ш.К.Беркімбаеваның 70 жылдық мерейтойына орай «Қазақстан қоғамын әлеуметтік жаңғырту жағдайындағы білім мен педагогикалық ғылым» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді.

Конференция жұмысының бағыттары:

І СЕКЦИЯ. Қоғамды әлеуметтік жаңғыртудың халықаралық және ұлттық тәжірибесі.

ІІ СЕКЦИЯ.Болашақ мұғалімдердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру мәселелері.

ІІІ СЕКЦИЯ. Жоғары педагогикалық білім жүйесіндегі көптілділік: мәселелері мен шешу жолдары

ІҮ СЕКЦИЯ. Инновациялық педагогикалық тәжірибе: концептуалдық идеядан педагогикалық технологияға

Конференция жұмысы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде өтеді.

Конференцияның регламенті:

Баяндама – 15 минут

Сөз алушыларға – 5-7 минут

Конференцияға ұсынылатын баяндамаларда ғылыми зерттеулердің көкейкесті жетістіктері немесе практикалық маңызы ашылуы тиіс.Материалдарды рәсімдеу тәртібі:

Мәтіннің көлемі толық 4-7 бетке дейін, А4 форматында (210х297), WORD редакторында, Times New Roman шрифтімен (шрифт өлшемі – 11, әр аралық - 1, жол жиегі сол жағы – 30 мм, оң жағы – 15 мм, жоғарғы және төменгі жағы – 20 мм), азат жол басындағы аралық қалыпта жазылуы тиіс. Электрондық көшірме (СD, DVD) түрде немесе е-mail: muratbaeva11@mail.ru, mina_16@mail.ru жіберуге болады

Бастапқы жолдың ортасында баяндаманың тақырыбы, бір жолдан кейін автордың аты-жөні жазылады, одан бір жол төмен мекеме, қала көрсетіледі. Түсініктеме міндетті түрде қазақ, орыс тілдерінде болуы керек. Келесі жолдан негізгі мәтін басталады.

Конференция еңбектері халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағында жарияланады. Жарияланымның ақысы – 3 000 теңге. Конференцияға ғылыми мақалаларыңызды 2012 жылдың 25-қыркүйегіне дейін тапсыруларыңызды сұраймыз.

Баяндаманың электрондық нұсқасы, қағазға басылған мәтіні төменде көрсетілген мекен-жайға жіберілуі керек.

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Алматы қ., Әйтеке би көшесі 99, «Жалпы педагогика» кафедрасы. Тел.: 8 (727) 233 18 27; 279 05 85; 233 45 90. E-mail: naukazhenpu@mail.ru

050000 г.Алматы, ул.Айтеке би 99, ИИК KZ 498560000000012012-kzt

KZ928560000003037929-RUR

Алматинский городской филиал АО «БанкЦентрКредит» БИК KCJBKZKX

КБЕ 16

БИН 990240005438РНН 600700169665

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Казахский государственный женский педагогический университет приглашает Вас принять участие в работе международной научно-практической конференции «Образование и педагогическая наука в социальной модернизации казахстанского общества», посвященной 70-летию видного государственного и общественного деятеля Ш.К.Беркимбаевой, которая состоится 10 октября 2012 г.

Тематические поля конференции:

І. СЕКЦИЯ. Международный и национальный опыт социальной модернизации общества.

II СЕКЦИЯ. Проблемы формирования профессиональной компетентности будущих учителей.

III СЕКЦИЯ. Полиязычие в высшем педагогическом образовании: проблемы и пути реализации.

ІҮ СЕКЦИЯ. Инновационный педагогический опыт: от концептуальной идеи к педагогическим технологиям.

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. Конференция проводится в течение одного рабочего дня.Регламент конференции:

Доклад – до 15 минут

Выступления – 5-7 минут

Требования к оформлению материалов:

Текст объемом полных 4-7 страниц формата А4 (210х297) должен быть набран в редакторе WORD шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 11, интервал – 1, поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, снизу и сверху – 20 мм). К распечатанному варианту должна прилагаться электронная копия (СD, DVD) или которую можно также выслать по е-mail: muratbaeva11@mail.ru, mina_16@mail.ru

Первая строка – название доклада прописными буквами, ниже – инициалы и фамилия автора, затем название организации, город. Резюме на казахском, русском языках.

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника статей. Организационный взнос составляет 3 000 тенге.

Срок предоставления докладов и регистрационных форм – 25 сентября 2012 г.

Квитанция об оплате предоставляется вместе с докладом и с отметкой «На международную конференцию «Образование и педагогическая наука в социальной модернизации казахстанского общества».

Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом. Сборник материалов конференций будет набран методом прямого копирования. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются.

Адрес оргкомитета: г. Алматы, ул. Айтеке би 99, кафедра «Общей педагогики», кабинет 203. Тел.: 8 (727) 233 18 27, 279 05 85, 233 45 90; E-mail: naukazhenpu@mail.ru

050000 г.Алматы, ул.Айтеке би 99, ИИК KZ 498560000000012012-kzt

KZ928560000003037929-RUR

Алматинский городской филиал АО «БанкЦентрКредит» БИК KCJBKZKXКБЕ 16

БИН 990240005438РНН 600700169665
Каталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет