Бағдарламасы «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»жүктеу 247.04 Kb.
Дата16.06.2016
өлшемі247.04 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ


СМЖ-ның 3 бөлім денгейі

ПОӘК

ПОӘК


042-18-10.1.120/01-2013

ПОӘК

Оқытушыларға арналған

пәннің бағдарламасы

«Органикалық заттардың химиялық технологиясы»


_18.09.2013 №1 басылым

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КОМПЛЕКСІ
«ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»
5В072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»

мамандығы ушінОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2013
Кіріспе

1 ҚҰРАСТЫРУШЫ__________ 26 «__08_» ___ 2013 ж. Калияскарова Б.А., аға оқытушы

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Химия» кафедрасының отырысында

«_28_»_01_2013ж., №__1_хаттама

Кафедра меңгерушісі _______________ Б.Х. Мұсабаева

2.2 Инженерлі – технологиялық факультеттің оқу – әдістемелік бюросының отырысында

«_12__»___09__2013ж., №__1_ хаттама

Төрайымы ________________ C.С.Төлеубекова

3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу – әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған

«_18__»_09__2013ж., №__1_ хаттама

ОӘК төрайымы______________Г.К.Искакова

4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны

1.

Қолдану аймағы

4

2.

Нормативті сілтемелер

4

3.

Жалпы ережелер

4

4.

Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

5

5.

Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі


8

6.

Пән бойынша оқу-әдістемелік карта


8

7.

Оқу әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы


11

8.

Әдебиеттер


11


1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы, «5B072100» - «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» – мамандығы бойынша «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» пәнін оқитын студенттердің оқу әдістемелік кешенінің құрамы болып табылады.


2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
Бұл оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы «Физикалық және коллоидтық химия» пәнін бойынша оқу үрдісін ұйымдастыруда келесі құжаттар мен талаптарға сай:

- 050720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 3.08.346 – 2006, № 779 ҚР Білім және ғылым министрлігі бұйрығымен енгізілген және 23.12.2005 бекітілген.

- СТУ 042- ГУ-4-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты.

- ДП 042- 1.01-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.

«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығындағы барлық студенттер оқитын профилдік пәндер циклына кіретін негізгі пәндердің бірі болып саналады. Студенттерді органикалық заттардың химиялық технологиясының жалпы зандылықтарымен танысуға шақыратын теориялық пән болып саналады.

3.2 Курстың мақсаты:

Осы пәннің негізгі мақсаты органикалық заттардың химиялық технологиясы аумағында негізгі ғылыми-техникалық проблемалар мен даму болашағын оқып-үйрету.

3.3 Пәнді оқытудағы негізгі міндеттер:

оқып-білудің негізгі міндеті – ол студенттерді мұнай, газ, көмір, пластмассалар және композициялық материалдарды өндіру мен өндеудің негізгі әдістерімен танысу, органикалық заттарды алудың технологиялық процестерін зерттеу мен ұйымдастыру.

3.4 Студент оқып- білудің нәтижесінде мыналарды:

- технологиялық процесстердің ұйымдастыруын білуі тиіс;

-органикалық заттардың өндеудің негізгі әдістерің білу;

-шығарылатын өнімнің негізгі сипаттамаларын анықтау;

-ассоциативті инженерлік химия-технологиялық ойлау мен тапқырлықты дамыту;

- техникалық құжаттарды жасаудың кәзіргі әдістері мен тәсілдерін үйрену;

- органикалық заттардың сынамасын алу мен химиялық иалдауын өткізу.

3.5 Курстың пререквизиттері:

3.5.1 Бейорганикалық химия

3.5.2 Химиялық сандық анализ

3.5.3 Жалпы химиялық технология

3.5.4 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының теориялық негіздері.

3.6 Курстың постреквизиттері:

3.6.1 Жобалау негіздері және құрылғылар

3.6.2 Химиялық өнеркәсіптердегі енбек қорғауы


1 кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

ДС

(сағ)


ЗС

(сағ)


СОӨЖ

(сағ)


СӨЖ

(сағ)


Барлығы

Қорытынды бақылаудың нысаны

3

6

4

30

30

60

60

180

емтихан

4. ОҚУ ПӘННІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

Кесте 2Тақырыптардың атауы және олардың мазмұны

Сағаттар саны

1

2

1. Кіріспе.

Органикалық заттар өнеркәсібінің даму тарихы мен негізгі бағыттары. Органикалық заттар өндірісінің жана өнімділігі жоғары, үнімді технологиялық процестерін жасау мен меңгеру.1

Модуль1. Мұнайды өндеудің негізгі бағыттары және ғылыми негіздері.

2. Мұнайды өңдеудің негізгі бағыттар.

Химиялық топтық және фракциялық құрамды графикалық интерпретациялау. Мұнайдың физико-химиялық қасиеттері. Мұнайдың элементті және химиялық топтық құрамы. Мұнайдың химиялық және технологиялық жіктелуі.1

3. Мұнай өндірудің негізгі әдістер

Мұнай қорларын барлау негізгілері

Мұнайдағы қоспалар және олардың көлік пен өндеуге әсері. Мұнай кенішінде мұнайды жинау, сусыздандыру және тұзсыздандыру.мұнайды сұрптау.мұнай эмульсиясының түрлері және оларды бұзу әдістері. Мұнайды сусыздандыру және тузсыздандырудың шарттары мен технологиялық схемасы.


1

Модуль 3. Мұнай көмірсутек шикізатын бөлу және алғашқы өгдеудің негізгі әдістері.

4. Мұнай көмірсутек шикізаттын бөлу және алғашқы өндеудің негізгі әдістері.

Біртіндеп және бір рет буландыру. Негізгі физикалық және физико-химиялық зандылықтар. Мұнайды бір- және көпсатылы айдау әдістері. Вакуумда, қысыммен, су буының қатысуымен, буландырушы агентті қолдану арқылы айдау.1

5 Мұнайды бөлу әдістерінің технологиялық сызбалар.

Қондырғылардың жіктелуі. Мұнайды алғашқы айдаудың бір- және көп сатылы құбырлы қодырғылары. Мұнайды атмосфералық және атмосфералы-вакуумды айдау қондырғыларының технологиялық схемасы. Мұнайды алғашқы айдау қондырғыларының негізгі аппараттары.1

Модуль 3. Көмірсутекті шикізаттарды өндеудің екіншілік процестері.

6. Көмірсутекті шикізаттарды өндеудің екіншілік процесстердәң әдістері.

Көмірсутекті шикізаттарды өндеудің екіншілік процесстердің классификациясы.Термиялық процестер: кокстеу, термиялық крекинг, пиролиз. Каталитикалық процестер: каталитикалық крекинг, каталитикалық реформинг, каталитикалық изомеризация, гидрокрекинг, гидрокүкіртсіздендіру.1

Зауыт газдарды өндеу технологиясы.

Зауыт газдары –отын мұнай химия өнімдерің өндіру шикізаты. Газдарды өндеуге дайындау: күкіртсіздендіру және кептіру. Газдарды фракционерлеу қондырғысы мен газдарды адсорбциялық фракционерлеу қондырғысында тар ауқымды фракцияларға бөлу. Алынған фракциялардың қолданылуыү алкилдеу. Полимерлеу.1

Модуль 4. Полимерлер негізіндегі пластикалық массалар.

8. Полиэтилен, полипропилен және полиизобутилен алу технологиялары.

Жоғары және төмен қысымда жоғары мен төмен тығыздықты полиэтиленді алу. оларды өндірудің технологиялық процестерінің ерекшеліктері, процестің технологиялық параметрлерінің полиэтиленнің құрқолданылуы.ылысына әсері. Полиэтиленнің қасиеттері мен қолданылуы. Полипропиленполимер құрылымының қалыптасуына әсер етуші факторлар. Полипропилен өндірісінің технологиялық процестерінің ерекшеліктері.полипропиленін қасиеттері мен қолданылуы. Полиизбутилен. Бастапқы шикі зат, өндірісінің технологиялық процесстерінің ерекшеліктері. Полиизобутиленнің қасиеттері мен қолданылуы.2

9 Полистирол, көбікті полистирол және стиродың сополимерінің алу технологиялары.

Стироды блокты, суспензиялық, эмульсиялық полимерлеу. әдістін кемшіліктері мен артықшылыры. Процестін технологиялық параметрлерінің полистиролдың молекулалық массасы мен молекулалық-массалық таралымына әсері.көбікті полистирол. Көбікті полистиролды престі және прессіз алу әдістері. Көбікті полистиролдың қасиеттері және оны пайдалану аумағы. Стиролдың сополимерлері. Акрилонитрил, бутадиен және стиролдың үш компонентті сополимері.2

10 Поливинилхлорид және онығ негізінде пластикалық массалардың технологиясы.

ПВХ. Винилхлоридті өз бойында немесе блокта полимерлейтін ПВХ өндірісі. Эмульсия және суспензиялыз ПВХ өндірісі.қасиеттері мен қолданылуы. ПВХ негізіндегі пластикалық массалар. Винилпласт және пластикаттің қасиеттері. ПВХ негізіндегі бұйымдар. Тұрақтандыру мен тұрақтандырғыштар.политетрафторэтилен. оны полимерлеу. әр түрлі полимерлерді алудың техникалық әдістер. Талшықты және дисперсті политетрафторэтилен. Фторланның қасиеттері мен қолданылуы.2

11 Акрил қышқылдардың полимерленуі.

Акрил қышқылдардың полимерлену негізгі әдістері. Полиметилметалкрилат өндірісі процестерінің әр түрлі варианттарын салыстырмалы бағалау. Полиакрилаттардың қасиеттері және қолданылу аумағы.1

12 Феноло-альдегидті полимерлер.

Новолакты және резолды олигомерлердің түзілу механизмі. Үздікті және үздіксіз процестер. Пластикалық массалар. Фенолальдегидты олигомерлер мен полимер негізіндегі пластикалық массалар.амидальдегидты полимерлер. Мочевина және меламинформальдегидті полимерлер негізіндегі пластикалық массалар.1

13 Полиэтилентерефталат және поликарбонат алу технологиясы.

Полиэтилентерефталат. Полиэтилентерефталат өндірісі технологиясының ерекшеліктері. Полиэтилентерефталаттың қасиеттері және қолданылуы. Поликарбонаттар.поликарбонаттарды әр түрлі әдістермен өндіру. Алу тәсіліне байланысты поликарбонаттардың қасиеттері және қолданылу аймақтары.1

14 Эпоксид полимерлер.

Эпоксидті полимерлердің сипаттамасы. Ароматты, алифатты және циклоалифатты эпоксидті олигомерлер өндірісі. Эпоксидтерді басқа олигомерлер және полимермен модификациялау. Эпоксидті полимерлер негізіндегі шыны пластиктер, құю компаундтары, сырлар, көбікті және куысты пластар, ұялы пластар.1

15 Полиамидтердің алу әдістері.

Поламид. Полиакриламид. ε-капролактамды гидролитикалық полимерлеу.

Полигексаметиленадипамид. Полиамид-6,6 өндірісі. Аг тұздарын алу. АГ тұздарының поликонденсациясы. Полиуретандар. Полиуретандар мен полиэфируретандар өндірісі. Күрделі және жай эфирлер негізіндегі полиэфируретандар. Алу әдістері, қасиеттері және қолданылуы. Созылымды және қатты көбікті полиуретандар.


1

Модуль 5. Полимерлерді өндеу.

16 Термопластарды өндеу.

Өндеудің ерекшеліктері, өндеу процестеріндегі реология. Термопластардың технологиялық қасиеттері.термопластарды өндеу әдістерінің классификациясы. Термопластарды араластыру мен дайындау1

17 Термопласттардың құю процестердің негіздері.

Процестің негізгі зандылықтары. Термопластарды құю машинасының цилиндірінде иілімдеу. Иілімдеу өнімділігі. Техникалық параметрлері. Қысыммен құю процесінің схемасы. Құйылған бұйымдардың ақаулары, оларды пайда болу себептері мен жою тәсілдері1

18 Термопластардың экструзиясы.

Червякті машиналарда термопластарды экструзиялау. Экструзия теориясының негізгі күйлері. Полимердің экструдер цилиндрінде жылжу зандылықтары. Экструзияның технологиялық параметрлері: цилиндр мен бүркігіштегі балқыма температурасы, червяктің айналу жиілігі. Табақтарды, құбырларды, профилдерді, қабыршақтарды экструзиялау. Тізбек агрегаттары.1

19Біліктеу мен каландрлеу.

Біліктеу мен каландрлеудің негізгі әдістері. Каландірлі эффект. Біліктеу мен каландрлеудің технологиясы.Технологиялық параметрлері: біліктер температурасы, олардың айналу жиілігі, санылау шамасы және фракция коэффициенті.1

20 Реактопластардың өндеуі.

Өндеудің айырықша ерекшеліктері. Реактопластардың технологиялық қасиеттері.тікелей және құю арқылы престеу. Негізгі операциялары. Реактопластарды престегенде жүретін процестер.1

21 Престі өндірісінің технологиясы.

Престі өндірістің құрал-жабдықтары. Престеудің технологиялық процесі. Негізгі операциялары. Пресс-бұйымдардың ақаулары, олардың пайда болу себептері және оларды жою тәсілдері.1

22 Эластомерлерді қайта өндеу.

Эластомерлердің негізгі қасиеттер. Эластомерлерді өндеу. Техникалық каучуктер мен резине қоспаларының ингредиенттері.1

23 Табиғи каучуктер.

Табиғи каучуктердің құрылысы мен қасиеттері. Каучуктердің классификациясы. Табиғи каучуктердің шикізат өндірісі.1

24 Синтетикалық каучуктер.

Жалпылама қолданылатын синтетикалық каучуктер.Бутадиенді каучуктер (СКД,СКДЛ,СКБ).

Изопрен каучуктер: СКИ-3,СКИЛ, СКИ-3-01. Физикалық және техникалық қасиеттер.


1

25 Арнайы қолданылатын синтетикалық каучуктер.

Арнайы қолданылатын синтетикалық каучуктердің классификациясы.бутадиен-нитрилді каучуктер. Хлоропренді каучуктер. Құрылысы, қасиеттері. Бутилкаучук. Құрылысы және қасиеті. Силиксанды каучук. Фторлы каучук(СКФ-26, СКФ-32, СКФ-260). Уретанды каучук.1

26 Ингредиенттердің жіктелуі.

Оларға қойылатын жалпы талаптар. Вулкандаушы агенттер. Вулкандау үдеткіштер. Вулкандау активаторлары. Артық вулкандануды баяулатқыштар. Техникалық көміртек. Каучукті күшейту теориясы.

Араластыруға каучуктер мен ингредиенттерді дайындау. Каучуктерді пластикациялау механизмі. Каландрлеу, сығымдау және вулкандау.


2

Зертханалық жұмыстар

Зертханадағы қаупсыздық ережелерімен, аспаптармен таңысу.

1

Мұнайды жалпы зерттеу

2

Мұнайдың күлдігін анықтау

2

Каучуктің тығыздығын анықтау.

2

Тасты көмірдің техникалық анализі


2

Мұнай өнімдерінде күкірт мөлшерін анықтау


2

Пластмассалардың химиялық тұрақтылығың және қаттылығын зерттеу

2

Мұнайдағы су мөлшерін Дин-Старк әдісімен анықтау

3

Органикалық заттардың беттік тартылысын анықтау

2

Рефрактометрия әдісімен органикалық заттарды анықтау

2

Судағы еритің органикалық заттарды рефрактометр арқылы анықтау

2

Резол лактарды анықтау

2

Каучуктын физико-механикалық қасиеттерің анықтау.

3

Үлгінің вискозиметриялық әдіспен молекулалық массасын анықтау. Межелік бақылау.

2

Қорытынды сабақ

15 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ
5.1 Мұнай классификациясы (8.1.1 34-42 б.)

5.2 Тауарлық мұнайөнімдерінің сипаттамасы (8.1.1 144-152 б.)

5.3 Мұнай мен газды өндірудің негізгі әдістері (8.1.1 152-163 б.)

5.4 Мұнай ұнғыларын бұрғылау мен пайдалану (8.2.14 10-13б.)

5.5 Газдарды өндеуге дайындау: күкіртсіздендіру және кептіру (8.2.1 127-137)

5.6 Көмірсутекті шикізаттарды өндеудің екіншілік процестерінің классификациясы (8.2.10 С.299-380)

5.7 Мұнайды алғашқы айдау қондырғыларының негізгі аппараттарының түрлері ( 8.2.1 С.28-46)

5.8 Электрогиддегидраторлардың түрлері мен пайдалану аймағы ( 8.2.14 С.367-378 )

5.9 Термиялық процестер, классифкациясы және негізгі мақсаттары (8.1.1 166-174)

5.10 Полиэтиленді алу тәсілінің қасиеттеріне әсері ( 8.2.3 74-80 б.)

5.11 Термокаталитикалық процестер класификациясы және негізгі мақсаттары (8.1.1 184-203)

5.12 Стирол негізіндегі болашағы бар сополимерлер және оларды алу жолдары (8.2.3 89-94 б.)

5.13 Винилпласт негізіндегі композициялық материалдар (8.2.3 106-108 б.)

5.14 Фенолальдегидті олигомерлердің түзілу процесінің химизмі (8.2.3 151-153б.)

5.15 Полистирол негізіндегі көбікті пластиктер (8.2.3. 98-101 б.)

5.16 Синтетикалық каучуктың қасиеттері және анализі (8.2.8 62-88 б.)


6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
3 кесте
Тақырыбы

Көрнекі құралдар, ТСО,плакаттар, зертхан-қ тақталар

Өздік тақырыптарын оқып білу

Бақы-лау ныса-ны

Дәріс сабақтар

Практикалық сабақ

Зертханалық сабақтар

1

2

3

4

5

6

Кіріспе.

Зертханадағы қаупсыздық ережелерімен, аспаптармен таңысу.Есеп шығару, ауызша сурау

Мұнайды өңдеудің негізгі бағыттар.
Тасты көмірдің техникалық анализі

сызба

Мұнай классификациясы

Есеп шығару, ауызша сурау

Мұнайдан қоспаларды бөліп алу.

Мұнайды жалпы зерттеу

сызба

Тауарлық мұнайөнімдерінің сипаттамасы

Есеп шығару, ауызша сурау

Мұнай көмірсутек шикізаттын бөлу және алғашқы өндеудің негізгі әдістері.

Мұнайдың күлдігін анықтау

Сызба

Мұнай мен газды өндірудің негізгі әдістері

Есеп шығару, ауызша сурау

Мұнайды бөлу әдістерінің технологиялық сызбалар.

Мұнай өнімдерінде күкірт мөлшерін анықтау


сызба

Мұнай ұнғыларын бұрғылау мен пайдалану

Есеп шығару, ауызша сурау

Көмірсутекті шикізаттарды өндеудің екінщілік процестері.

Органикалық заттардың беттік тартылысын анықтау

плакаттар

Мұнайды алғашқы айдау қондырғыларының негізгі аппараттарының түрлері

Есеп шығару, ауызша сурау

Зауыт газдарды өндеу технологиясы.плакаттар, зертхан-қ тақталар

Газдарды өндеуге дайындау: күкіртсіздендіру және кептіру

Есеп шығару, ауызша сурау

Полиэтилен, полипропилен және полиизобутилен алу технологиялары
Пластмассалардың химиялық тұрақтылығың және қаттылығын зерттеу

плакаттар, зертхан-қ тақталар

Полиэтиленді алу тәсілінің қасиеттеріне әсері

Есеп шығару, ауызша сурау

Полистирол, көбікті полистирол және стиродың сополимерінің алу технологиялары.

Мұнайдағы су мөлшерін Дин-Старк әдісімен анықтау

плакаттар, зертхан-қ тақталар

Стирол негізіндегі болашағы бар сополимерлер және оларды алу жолдары

ауызша сурау, таратпа

лар


Поливинил хлорид және оның негізінде пластикалық массалардың технологиясы.

Судағы еритің органикалық заттарды рефрактометр арқылы анықтау

плакаттар, зертхан-қ тақталар

Винилпласт негізіндегі композициялық материалдар

Есеп шығару, ауызша сурау

Акрил қышқылдардың полимерленуі.

Рефрактометрия әдісімен органикалық заттарды анықтау

плакаттар, зертхан-қ тақталар

Полимерлеу реакциясының өнімдерінің қасиеттері

Ауызша сурау

Феноло-альдегидті полимерлер
Резол лактарды анықтау
Фенолальдегидті олигомерлердің түзілу процесінің химизмі

Ауызша сурау

Полиэтилентерефталат және поликарбонат алу технологиясы.
плакаттар, зертхан-қ тақталар

Реакция өнімдердің

ассортиментіАуызша сурау

Эпоксид полимерлердің технологиясы.
плакаттар, зертхан-қ тақталар

Негізгі қолданылатын шикізаттардың қасиеттері

Ауызша сурау

Полиамидтердің алу технологиясы
Үлгінің вискозиметриялық әдіспен молекулалық массасын анықтау

плакаттар, зертхан-қ тақталар

Алу технологиялардың сызбалары

Ауызша сурау

Термопластарды өндеу
Каучуктын физико-механикалық қасиеттерің анықтау

плакаттар, зертхан-қ тақталар

Термокаталитикалық процестер класификациясы және негізгі мақсаттары

Ауызша сурау

Термопластардың құю процестердің негіздері.
плакаттар, зертхан-қ тақталар

Термиялық процестер, классифкациясы және негізгі мақсаттары

Ауызша сурау

Термопластардың экструзиясыплакаттар, зертхан-қ тақталар

Электрогиддегидраторлардың түрлері мен пайдалану аймағы

Ауызша сурау

Біліктеу мен каландрлеу


Червякті

экструдерлерАуызша сурау

Реактопластардың өндеуіплакаттар, зертхан-қ тақталар

Реактопластардың жіктелуі

Ауызша сурау

Престі өндірісінің технологиясы


Пресстердің түрлері

Ауызша сурау

Эластомерлерді өндеуплакаттар, зертхан-қ тақталар

Өндеу процесстердің түрлері

Ауызша сурау

Табиғи каучуктер
Каучуктің тығыздығын анықтау.

плакаттар, зертхан-қ тақталар

Табиғи каучуктың маркалары

Ауызша сурау

Синтетикалық каучуктер
Каучуктын физико-механикалық қасиеттерің анықтау.

плакаттар, зертхан-қ тақталар

Синтетикалық каучуктың қасиеттері

Ауызша сурау

Арнайы қолданылатын синтетикалық каучуктерплакаттар, зертхан-қ тақталар

Синтетикалық каучуктың анализі

Ауызша сурау

Ингредиенттердің жіктелуіплакаттар, зертхан-қ тақталар

Ингредиенттердің қауысыздығы

Ауызша сурау

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ

4 кесте – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасыОқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Даналардың саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

1

2

3

4

Н.Бишимбаева, Г.К.
Химия и технология нефти и газа: учеб. пособ. / Г.К. Бишимбаева; Букетова А.Е., Надиров Н.К.- Алматы: [Бастау], 2007.- 279 с.

48

5

100

Технология полимерных материалов: учеб. пособие / А.Ф.Николаев, К.В.Крыжановский, В.В.Бурлов и др.; под общ. ред. В.К.Крыжановского.- СПб: Профессия, 2008.- 533 с.4

5

80

Кутепов, А.М.
Общая химическая технология: учеб. для вузов / А.М. Кутепов; Т.И.Бондарева, М.Г.Беренгартен.- 3-е изд., перераб.- М.: Академкнига, 2007.- 528 с.


2

5

40

Суербаев, Х.А.
добыча и транспорт нефти и газа: учебник для машиностроительных специальностей / Х.А. Суербаев.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2002.- 222с.


5

5

100

Бишімбаева, Г.Қ.
Мұнай және газ химиясы мен технологиясы: [Оқу құралы] / Г.Қ. Бишімбаева; Букетова А.Е.- Алматы: [Бастау], 2007.- 241б.


48

5

100  1. ӘДЕБИЕТТЕР

8. 1 Негізгі әдебиеттер

8.1.1Бишімбаева, Г.Қ. Мұнай және газ химиясы мен технологиясы: [Оқу құралы] / Г.Қ. Бишімбаева; Букетова А.Е.- Алматы: [Бастау], 2007.- 241б.

8.1.2 Н.Бишимбаева, Г.К. Химия и технология нефти и газа: учеб. пособ. / Г.К. Бишимбаева; Букетова А.Е., Надиров Н.К.- Алматы: [Бастау], 2007.- 279 с.

8.1.3 Технология полимерных материалов: учеб. пособие / А.Ф.Николаев, К.В.Крыжановский, В.В.Бурлов и др.; под общ. ред. В.К.Крыжановского.- СПб: Профессия, 2008.- 533 с.

8.1.4 Кутепов, А.М. Общая химическая технология: учеб. для вузов / А.М. Кутепов; Т.И.Бондарева, М.Г.Беренгартен.- 3-е изд., перераб.- М.: Академкнига, 2007.- 528 с.

8.1.5 Суербаев, Х.А. Добыча и транспорт нефти и газа: учебник для машиностроительных специальностей / Х.А. Суербаев.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2002.- 222с.

8.2 Қосымша әдебиеттер

8.2.1 Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа Ч2. М:-Химия,1980.-328 с.

8.2.2 Коршак А.А., Шаммазов A.M. Основы нефтегазового дела. Учебник для ВУЗов. Издание второе, дополненное и исправленное: — Уфа.: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002 - 544 с.

8.2.3 Брацыхин Е.А., Шульгина Э.С. Технология пластамасс /Л. Химия, 1982.-328 с.

8.2.4 Т.П. Дьячкова, А.П. Ликсутина, А.А. Дегтярев Химическая технология органических веществ /Учебн. Пособие. Часть 2 Тамбов.:Изд-во Тамб. Гос. Техн. универс. , 2007.- 172 с.

8.2.5 Т.П. Дьячкова, В.С. Орехов, М.Б. Субочева Химическая технология органических веществ /Учебн. Пособие. Часть 3. Тамбов.:Изд-во Тамб. Гос. Техн. универс. , 2007.- 80 с.

8.2.6 Лазарев С.Я., Рейхсфельд В.О., Еркова Л.Н. Лабораторный практикум по синтетическим каучукам / уч. Пособие для вузов.Л.: Химия,1986. – 224 с.

8.2.7 Пузин Ю.И Практикум по химии нефти и газа / Уф. нефтяной техн. гос. Университет, 2004.-145 с.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет