БірыңҒай көліктік жүЙЕжүктеу 0.84 Mb.
бет3/6
Дата09.06.2016
өлшемі0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6

Темір жол көлігінде - 50 млн.тг;


Құбыр жолы - 20 млн.тг.

Өзен, теңіз және әуе көлігінде порттар, кемежайлар және басқа өндірістік базалар салу құны, жылжымалы құрам құнының 65 пайызын құрайды.

Кесте 1.2 – Автомобиль көлігімен байланысты тасымалдау шығындары

Шығын түрі

Шығын құны, теңге

Сас

150

С1км

85

τт

16

τткм

2,8

Кесте 1.3 – Жүкті тасымалдаумен байланысты шығындарШығын түрі

Көлік түрі

ТЖК

ӘК

ӨК

Спо

85

85

85

Сбс

200

220

250

Сқоз.

210

1300

120

Сауыт.

50

50

56


1.5 Тасымалдаудың тиімді нұсқасын таңдау
Жұмыстың мақсаты: бұл бөлімде студенттер көлік жұмысының қаржы көрсеткіштерін анықтауға дағдылану керек, соның ішінде:

- тасымалдаудың әрбір нұсқасы үшін келтірілген шығынын;

- көлік кәсіпорынның кіріс пен табыс мөлшерін;

- тасымалдау тиімділігін;

- тасымалдау нұсқасын негізгі көрсеткіш тобтары бойынша салыстыруын;

- осы көрсеткіштер бойынша тасымалдаудың тиімді нұсқасын таңдау және негіздеу.

Шартты белгілер:

Qесеп. -  ескергендегі тасымалдау көлемі, т;

Скелт. – келтірілген шығын, мың тг;

Ен – тиімді қаржы бөлудің нормативті еселігі 0,15-ке тең;

KB – жалпы қаржы бөлу, мың тг;

Д – тасымалдаудан түскен табыс, мың тг;

Тт, ткм - т и ткм-ге тасымалдау тарифі, тг;

П- кәсіпорын кірісі, мың тг;

R – тасымалдау тиімділігі, %.

Теориялық мағлұмат:

1 Келтірілген шығын мына формуламен анықталынады:

Скелт. = Спай. + Ен  КВ, мың тг (1.40)

2 Табыс мөлшері былай есептелінеді:

автомобиль көлігінде

Д = Тт  Qесеп. , мың тг (1.41)

Тасымалдау көлемі мына түрде есептелінеді:

Qесеп. = Qнақты / γс, млн.тг (1.42)

мұнда Qнақты – нақты тасымалдау көлемі, млн.тг.

темір жол, өзен мен әуе көлік түрлерінде

Д = Тт  Q+Та.ә  Q = (Тта.ә )  Qесеп. , мың тг (1.43)


3 Көлік кәсіпорынының кірісі былай анықталынады:

автокөлікте

П = Д – Спай. - 0,02  Д , мың тг (1.44)

мұнда 0,02 – жол құрылысына аударылатын 2% ескеретін еселік;

темір жол, өзен, әуе көлігінде

П = Д – Спай. , мың тг (1.45)

4 Тасымалдау тиімділігі

R = ( П / Спай. )  100% (1.46)

Тапсырманың орындалу тәртібі


  1. Тасымалдаудың әр нұсқасы бойынша келтірілген шығынды анықтау.

  2. Көлік кәсіпорынының кірісін және табыс мөлшерін анықтау.

  3. Тасымалдау тиімділігін анықтау.

  4. Негізгі көрсеткіштер бойынша тасымалдау нұсқасын салыстыру.

  5. Тиімді тасымалдау нұсқасын таңдау және негіздеу.

Тапсырманы орындау үшін керекті деректер:

Қаржы бөлу өтімділігінің нормативті еселігі (Ен):

автомобиль көлігінде - 0,15;

темір жол, өзен, құбыр және әуе көлігінде - 0,12.

Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау тарифі, тарифтің 100 рет өсуімен түзетілетін 13-01-05 прейскурантынан алынады, егерде 1 600 км-ден асса, онда

Тт = 4000 + 180  (1-600) / 25, тг (1.47)

Өзен және теңіз көлігінде мына формуламен анықталынады (1т жүкке)

Тт = 120 + 220  1, тг (1.48)

Темір жол көлігінде мына формуламен анықталынады (1т жүкке)

Тт = 200 + 275  1, тг (1.49)

Автокөлік түрінде магистральға жүкті апарып әкелу тарифі (1т жүкте) Та.ә = 40 теңгеге тең.

Әуе көлігінде тариф мынадай болады (1т жүкте)

Тт = 400 + 800  1, тг (1.50)

Мұнайды айдауға құбыр көлігі үшін тариф (1ткм-ге) Тткм = 244 теңгені құрайды.

Құбыр көлігінде табыс мына түрде анықталынады:

Д = Т ткм  Р, мың тг (1.51)


2 ЖЫЛЖЫМАЛЫ ҚҰРАМ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТЕХНИКА-ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЕСЕПТЕУ БОЙЫНША ЕСЕПТЕР
Автомобиль көлігі жүкайналымының артуы және оны тиімді пайдалану жылжымалы құрам жұмысының техника-пайдаланушылық, сапалы көрсеткіштер деңгейін жақсартуды талап етеді.

Берілген параграфтың мақсаты жеке көрсеткіштер, сол сияқты барлық парк бойынша осы мәселелерді шешу жолдарын көрсету болып табылады.

Шартты белгілер:

АДи – автомобиль-күн тізімі;

АДт – пайдалануға дайын парктегі автомобиль-күн;

АДэ – пайдаланып жүрген парктегі автомобиль-күн;

АДр – ТО-2 және жөндеуді тосудағы, жөндеудегі парктегі автомобиль-күн;

АДрем – жөндеуде болған автокөліктің автомобиль-күн тұруы;

АДор – жөндеуді тосудағы автокөліктің автомобиль-күн тұруы;

АДто-2 – ТО-2 автокөліктің автомобиль-күн тұруы;

АДэп - әртүрлі эксплуатациялық себептермен автокөліктің техникалық ақаусыз тұруы;

АДпос – АКК келіп түскен автокөліктердің автомобиль-күн тұруы;

АДвыб - АКК кеткен автокөліктердің автомобиль-күн тұруы;

αт, αв – парктің техникалық дайын және шығу еселігі;

Ан – жылдың басындағы АКК автомобильдер саны;

Авыб – календарь аралығындағы АКК кеткен автомобильдер саны;

Апос – жыл бойы келіп түскен автомобильдер саны;

Аэ – айналымдағы автомобильдер саны;

Асп, Асс, - парктегі барлық автомобильдердің тізім, орта тізім және жалпы тізім саны;

Псс – тіркемелердің орта тізім саны;

Дк – берілген кезеңдегі календарь күн саны;

Qн – автомобиль, автопоезд, жартылай тіркеме, тіркемелер номинальды жүккөтергіштігі;

Псп1,...,Пспn – әртүрлі модификациялармен тіркемелер тізім саны;

Qн1,...,qн1,..., qнn - әртүрлі модификациялармен тіркемелер, автомобильдердің номинальды жүккөтергіштігі;

qср – парк тіркемесін есепке алғанда АКК жылжымалы құрамдарының орташа жүккөтергіштігі;

сд- автомобильдің жүккөтергіштік статистикалық және динамикалық пайдалану еселігі;

lег – ездканың орташа арақашықтығы, км;

hдоп – автомобиль кузовы бортын өсіру биіктігі;

Vт , Vэ – техникалық және пайдаланушылық жылдамдық, км/сағат;

Тм, Тн – бағдардағы автомобильдің жұмыс уақыты және нарядтағы автомобильдің келу уақыты, сағат;

Lн – автомобильдің нольдік жүрісі, км;

Lх , Lг, Lоб – жұмыс күніндегі автомобильдің жалпы, жүкпен және бос жүрісі, км;

- тасымалдауға қатысқан автомобильдердің жалпы жүрісі, км;

 - жұмыс күні және ездка жүрісін пайдалану еселігі;

tн – нольдік жүріске кеткен уақыт, сағат;

Тдв, tдв, tе – жұмыс күні, ездкадағы қозғалыс уақыты, ездка уақыты, сағат;

nе – жұмыс күніндегі автомобильдің ездка саны;

Uрд, Wрд, Uрч, Wрч – жұмыс күні және 1 сағат ішіндегі, т және т-км, т/сағат және т-км/сағат автомобильдің өнімділігі;

Н100км, Н100ткм, Нт – 100 км жүріске кеткен жанармай шығын нормасы, 100 т-км және жалпы жанармайға кеткен шығын нормасы, л/км, л/т-км, л.

Негізгі формулалар

; (2.1)

; (2.2)

; (2.3)

; (2.4)

; (2.5)

; (2.6)

; (2.7)

Тнқоз.тт+tн; (2.8)

Тм = Тн - tн = Тн – Lн / Vт; (2.9)

; (2.10)

; (2.11)

; (2.12)

; (2.13) ; (2.14)

; (2.15)


Lг = nегlег; (2.16)

; (2.17)

; (2.18)

; (2.19)

; (2.20)

; (2.21)

; (2.22)

; (2.23)

; (2.24)
Типтік есеп 1

Құрамында МАЗ-504В автомобиль-тягачтар МАЗ-5212 тіркемесімен жүккөтергіштері qн – 12 т автопоездардан тұратын, автоотряд, кірпіш зауытынан құрылыс объектісіне кірпішті мынадай жұмыс көрсеткіштермен тасымалдайды: Tн = 9,4 сағат; VТ = 25 км/сағат; tп-р = 1 сағат; е = 0,5; Lн = 10 км; с = 1; в = 0,75; lег = 15,5 км.

Құрамында КамАЗ-5410 автомобиль-тягачтар және ОдАЗ-9370 тіркемесімен жүккөтергіштері qн – 14 т автопоездарды тиімді өнімділікпен және бригадалық подрядқа көшу әдісіне, жылжымалы кестені Тн = 1 сағатқа ұзарту бойынша жүргізушілердің жұмысын ұйымдастыру, әртүрлі себептермен АКК ақаусыз автокөліктердің тұруын қысқарту, в 0,78-ге дейін арттыру және tп-р 0,7-ге дейін азайту ұсынылады.

Егерде күндізгі кірпішті тасымалдау көлемі Qсут – 1500 тоннаны құрағанда, жылжымалы құрам қажеттілігі қаншаға азайады, және де қаншаға Uрд, Wрд артады екенін анықтау керек.

ШЫҒАРЫЛУЫ:

а) Бригадалық подряд әдісіне өткенге дейінгі автопоездардың қажеттілігі және өнімділігі:

Бір ездкаға кеткен уақыт, = 15,5/(250,5)+1=2,25 сағат.

Нольдік жүрістің уақыты tн = 10/25 = 0,4 сағат.

Бағдардағы жұмыс уақыты Тм = Тн – Lн / Vтн - tн = 9,4-0,4 = 9 сағат.

Жұмыс күніндегі ездка саны 9,0/2,25 = 4.

Құрамында МАЗ-504В автокөлік-тягач МАЗ-5212 тіркемесімен qн -12 тонна жүккөтергіштігімен бір күндегі автопоездың өнімділігі:

Тоннамен 4121 = 48 тонна.

Тонна-километрмен 4815,5 = 744 ткм.

б) Желісте жұмыс істеу үшін жылжымалы құрамның қажеттілігі:

Пайдаланып жүрген автокөліктер саны = 1500/48 = 31 автопоезд.

Парктегі автокөліктер саны Асп = Аэ / в = 31/0,75 = 41 автопоезд.

в) Бригадалық подряд әдісіне өткеннен кейінгі жүргізушілердің жұмыс көрсеткіштері:

Бір ездка уақыты сағат

Нарядтағы автокөліктің келіп қосылу уақытының 1 сағатқа артуын есепке ала отырғандағы ездка саны

КамАЗ-5410 автомобиль-тягач және ОдАЗ-9370 тіркемесі құрамында бір күнде qн= 14 тонна жүккөтергіштігімен автопоездың өнімділігі:

- тоннада Uрд=5141=70 тонна;

- тонна-километрде Wрд= 7015,5=1085 ткм.

Автопоезд Аэ=1500/70=21, =0,78 ескере отырып, линиядағы жұмыс үшін жылжымалы құрамның қажеттілігі. Парктегі автопоездар Асп= 21/0,78 = 27.

АНЫҚТАЙМЫЗ:

- жылжымалы құрамда қажеттілік қаншаға азайады:

Асп1 – АЭсп2 = 41-27=14 бірлік;

- Wрд, Uрд қаншаға артады;

Uрд - Uрд = 70 – 48 = 22 тонна,

Wрд - Wрд= 1085 – 744 = 341 ткм.

Типтік есеп 2

Типтік есеп 1-дің деректері бойынша парктің Аэ = 41, = 0,75-тен =0,78-ге дейінгі шығу еселігінің артуы кезінде (Дк – 30) автомобиль-күн тұруы бір айда қаншаға қысқаратынын анықтау керек.

ШЫҒАРЫЛУЫ:

Автомобиль-күн АДИ = АспДк = 4130 = 123 авт-күн;

Парктегі пайдаланылатын автомобиль-күн:в1 = 0,75 болған кезде АДэ1 = 12300,75 = 922 авт-күн;

в2 = 0,78 болған кезде АДэ2 = 12300,78 = 959 авт-күн;

Тоқтап тұру 959-922 = 37 авт-күнге қысқарады.

ЕСЕПТЕР

1 3 кестеде келтірілген мәндер бойынша, АКК бір жылдағы есебінде АДИ авт-күн санын және Асс парктегі орта автомобиль санын анықтау керек.

Кесте 2.1 – Нұсқа бойынша есептеу үшін көрсеткіштерКөрсеткіштер

Нұсқалар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Аи

180

160

170

180

190

200

210

220

230

240

Авыб

5

10

15

12

16

20

15

14

12

18

Шыққан күні

1.02

15.02

1.03

15.03

1.04

15.04

15.10

1.06

1.07

15.07

Апос

18

12

14

15

20

16

12

15

10

5

Түскен күні

15.08

1.07

15.10

1.10

15.04

1.04

1.03

1.02

1.05

15.11

Ескерту. Жылдың басына автомобиль санын Аи 11-ден 20-шы нұсқаға дейін 150 деп алып, ал 21-ден 30-шы нұсқаға дейін 250 деп алу керек. Қалған мәндерді 2.1-ші кестеден өз нұсқасының ақырғы санына сәйкестіріп алу керек.


2 Бір айда автоколоннада (Дк=30) әртүрлі техникалық себептер бойынша автомобильдің тұруы болды: жөндеуде, жөндеуді тосуда және ТО-2 (2.2-кесте).

АКК-да жөндеудің және ТО-2 агрегатты әдісін енгізу ұсынылады. Жөндеудің осы әдісін енгізу нәтижесінде жөндеуді тосу жоғалады, жөндеуде тұру 50 пайызға, ал ТО-2 арнаулы бағытты енгізумен 40 пайызға азайады.

Белгіленген шараны жүргізу нәтижесінде жылжымалы құрамның техникалық дайындық еселігі  қанша пайызға артатынын анықтау керек.

Кесте 2.2 – Нұсқа бойынша есептеу үшін көрсеткіштерКөрсеткіштер

Нұсқалар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Асп

80

90

100

110

120

130

140

150

145

135

АДор, күн

50

100

100

100

70

90

110

150

200

225

АДрем, күн

150

200

250

300

130

140

230

400

450

500

АДто-2, күн

100

110

120

130

140

200

220

250

175

200

Нұсқалар

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Асп

85

95

105

115

125

125

145

155

160

75

Нұсқалар

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Асп

87

93

97

107

122

131

137

139

158

148

Ескерту. АДор, , АДрем, және АДто-2, бойынша мәндерді 4-кестеден өз нұсқасының ақырғы санына сәйкестендіріп алу керек.


1   2   3   4   5   6


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет