Бюллетень (қазан-желтоқсан) Ғылым салаларының аталымыжүктеу 0.83 Mb.
бет4/6
Дата22.02.2016
өлшемі0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6

74.58

R45

Research Activities 2008 [Electronic resource].- Electronic data (1, 17 Mb).- Vilnius: Vilnius Gediminas Technical UniversityTechnika, 2008.- 1 electronic disc. 1 экз.
74.262.8

А93 Аужанова, Н.Б.

Методика организации и проведения внеклассной работы по биологии [Текст]: методическое пособие / Н.Б. Аужанова.- Алматы, 2010.- 188с. 20 экз.


74.262.8

А93 Аужанова, Н.Б.

Подготовка студентов к проведению учебной работы в период педагогической практики [Текст]: пособие для студентов / Н.Б. Аужанова.- Алматы, 2009.- 133с. 20 экз.
74.262.8р30

А93 Аужанова, Н.Б.

Подготовка студентов к руководству внеклассной работой по биологии в школе [Текст] / Н.Б. Аужанова.- Алматы: ДАИР, 2010.- 220с. 1 экз.
74.03(0)

Ә52

Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. Т.8. Кеңестік дәуірдегі педагогика / жетекші К.Ж.Қожахметова.- Алматы: Таймас, 2011.- 400б.- (Мәдени мұра). 10 экз.
74.102я70

Б12

Баба-Яга учится читать [Электронный ресурс]: образовательные игры для детишек дошкольного возраста.- Электрон. дан. (84, 4 MБ).- М.: МедиаХауз, 2003.- 1 электрон. опт. диск. 5 экз.
74.102

Ғ19

Ғажайып амалдар: Барлығы қанша?: жапсырмамен, 100-ге дейінгі сандар / құраст. Р.Өміртаева, Г.Жадрина.- Алматы: Таймас, 2011.- 16б., 2б.жапсырма. 10 экз.
74.102

Ғ19

Ғажайып амалдар: Тапқыр болсаң, тауып көр!: жапсырмамен, 10-ға дейінгі сандар / құраст. Р.Өміртаева, Г.Жадрина.- Алматы: "Таймас" баспа үйі, 2011.- 16б., 2б.жапсырма. 10 экз.
74.268.51я431

Е89

Еуразия өңірінде көркем-педагогикалық білім берудің қазіргі жағдайы және болашағы: халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, 15-16 мамыр 2009 жыл / жалпы ред. бас. Б.Ж.Әбдірайым.- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2009.- 155б. 1 экз.
74.6(5Қаз)

К25 Кәріпұлы, Ө.

Тұғыр: (ұлттық тәрбие сабағы) / Ө. Кәріпұлы.- Алматы: Елорда Жастары, 2011.- 400б. 10 экз.
74.58я431

К73

Кредиттік оқыту жүйесінің ғылыми-әдістемелік және практикалық аспектілері: ІХ ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, 8 ақпан 2008 жыл.- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2008.- 437б. 9 экз.
74.03(5Қаз)

Қ18

Қазақстандағы білім мен ғылым: жасампаздық хроникасы / құраст. Б.Ғ.Аяған, А.Н.Қашқымбаев, М.С.Бекенова және т.б. = Образование и наука Казахстана: хроника созидания.- Алматы: Раритет, 2011.- 404б.- (Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл). 10 экз.
74.58

О-57

Омский государственный аграрный университет [Электронный ресурс].- Электрон. дан. (126 MБ).- Омск: ОмГАУ.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
74.04

О-75 Оспанова, А.Н.

Новая стратегия Европейского союза в Центральной Азии в области образования и науки: перспективы и проблемы реализации: автореф. дис.... д-ра философии (PhD): защищена 04.06.2010: 23.00.00 / Айгерим Нуралиевна Оспанова; науч. рук. Ж.М.Тулибаева; науч. консул. Т.А.Дронзина; ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.- Астана, 2010.- 108с. 2 экз.
74.58(5Каз)

С30

Семипалатинский государственный университет им. Шакарима [Видеозапись].- Электрон. дан. (1, 90 ГБ).- Семей.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
74.58(5Қаз)

Т13 Тағаева, С.Б.

Қазақстан Республикасындағы жоғары білімді мамандар: білім сапасы мен сұраныс (әлеуметтанулық талдау) [Электронды ресурс]: әлеуметтану ғылым канд.... дис.: қорғалған 26.11.10: 22.00.04 / Сәуле Базарбекқызы Тағаева; ғылыми жетекші Қ.Ғ.Ғабдуллина; Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ.- Электрон. текстовые дан.(492 Кб).- Астана, 2010.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
75– Дене шынықтыру және спорт = Физическая культура и спорт
75.3(5Қаз)

Ә20 Әбілдинов, Қ.

Ел намысы бір кеудеге сыйған?/ Қ. Әбілдинов.- Астана: Жарыс, 2011.- 152б.: жапсырма 8б.- (Спорт саңлақтары). 10 экз.
75.3(5Қаз)

Д64 Досмұхамбетов, Т.

Нар жолында жүк қалмас/ Т. Досмұхамбетов.- Астана: Жарыс, 2011.- 224б.+28б. жапсырма.- (Спорт саңлақтары). 10 экз.
75.4(5Каз)

Қ17

Қазақ олимпиадашылары. Коп томдық. Т.2: тарихи-деректі басылым.- Астана: Жарыс, 2011.- 400б.- (Спорт саңлақтары). 10 экз.
75.1я73

С31 Сейсенбеков, Е.К.

Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі: оқулық / Е.К. Сейсенбеков.- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2011.- 429б.- (Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ кітапханасы). 88 экз.
75.3(5Қаз)

С90 Сүлейменов, Ғ.

Бақтияр/ Ғ. Сүлейменов; орысшаға ауд. Д.Еникеев.- Астана: Жарыс, 2011.- 192б.:жапсырма 16б.- (Спорт саңлақтары). 10 экз.

76– Журналистика
76.01(5Қаз)

А39

Алаш көсемсөзі. 10-кітап. Сарыарқа: 10 томдық.- Алматы: Өнер, 2011.- 360б.- (Мәдени мұра). 10 экз.
76.01(5Қаз)

А39

Алаш көсемсөзі. 5-кітап. Сана: 10 томдық / Н.О.Омашев.- Алматы: Өнер, 2011.- 320б.- (Мәдени мұра). 10 экз.
76.01(5Қаз)

А39

Алаш көсемсөзі. 6-кітап. Таң: 10 томдық / Н.О.Омашев.- Алматы: Өнер, 2011.- 368б.- (Мәдени мұра). 10 экз.
76.01(5Қаз)

А39

Алаш көсемсөзі. 7-кітап. Таң: 10 томдық / Н.О.Омашев.- Алматы: Өнер, 2011.- 368б.- (Мәдени мұра). 10 экз.
76.01(5Қаз)

А39

Алаш көсемсөзі. 8-кітап. Абай: 10 томдық / Н.О.Омашев.- Алматы: Өнер, 2011.- 384б.- (Мәдени мұра). 10 экз.
76.01(5Қаз)

А39

Алаш көсемсөзі. 9-кітап. Сарыарқа: 10 томдық.- Алматы: Өнер, 2011.- 320б.- (Мәдени мұра). 10 экз.
76.02(5Қаз)

И83 Исақұлова, Ш.Қ.

Газеттегі шағын жанрлардың тілі [Электронды ресурс]: (2003-2004 жылдардағы "Жас Алаш", "Қазақ әдебиеті", "Ана тілі" материалдарының негізінде): филол. ғылымд. канд.... дис.: қорғалған 30.12.10: 10.02.02 / Шолпан Қанатбекқызы Исақұлова; ғылыми жетекшісі М.С.Серғалиев; Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ.- Электрон. текстовые дан.(184 Кб).- Астана, 2010.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
76.032(5Қаз)я20

Қ17

Қазақ телевизиясы. Т.2: энциклопедия / бас ред. Қ.Тұрсын.- Алматы: "Digital Media Asia", 2011.- 640б. 10 экз.
76.01(5Каз)

М36 Мацкевич, Э.

От зари до зари... [Текст] / Э. Мацкевич.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 240с. 10 экз.
76.01(5Қаз)

О-58 Омарұлы, Б.

Жүректің көзі: сұхбаттар / Б. Омарұлы.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 320б. 10 экз.
76.0(5Қаз)я431

С27

Саяси институттар жүйесіндегі БАҚ: теория және практика: халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, 18 маусым 2010 ж. = СМИ в системе политических институтов: теория и практика.- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2010.- 312б. 4 экз.
76.01(5Қаз)

Т52 Тоқашбаев, М.

Тәуелсіздік - тынысым/ М. Тоқашбаев.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 320б. 10 экз.
76.01(5Қаз)

Ш18 Шайынғазы, С.

Ойтамызық немесе жол-жөнекей жөн сұрасу/ С. Шайынғазы.- Алматы: Нұлы Әлем Шыңы, 2011.- 240б. 10 экз.
78–Библиотечное дело
78.34(0)

Б88 Брофи, П.

Современная библиотека учебного заведения [Текст] / П. Брофи; пер. с англ. А.Б.Лисицы, Е.В.Малявской; науч.ред. пер. Я.Л.Шрайберг.- 2-е изд., стер.- М.: Омега-Л, 2011.- 307с.: ил. 1 экз.
78.33(5Қаз)

Қ18

Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының тарихы. Т.1. 1931-1990 / жоба жетекшісі Г.Қ.Балабекова; құраст.К.Т.Қасымжанова, Е.Исмаилов; ғылыми ред. А.Ш.Алтаев; ауд. Қ.Жорабеков = История Национальной библиотеки Республики Казахстан.- Алматы: Өнер, 2011.- 440б.- (Мәдени мұра). 10 экз.
78.33(5Каз)

Қ18

Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының тарихы. Т.2. 1991-2011 / жоба жетекшісі Г.Қ.Балабекова; құраст.А.Ш.Алтаев, Б.Ш.Шаймерденова; ғылыми ред. А.Ш.Алтаев; ауд. Қ.Жорабеков = История Национальной библиотеки Республики Казахстан.- Алматы: Өнер, 2011.- 352б.- (Мәдени мұра). 10 экз.

79– Жәдігерді қорғау = Охрана памятников

79.3

Ж31

Жарияланбаған құжаттар: Ватикан Құпия мұрағатынан, Франция сырткы істер министрлігі Елшілгі мұрағатынан / құраст. К.Л.Есмағамбетов, З.Д.Шаймарданова.- Алматы: Өнер, 2011.- 480б.- (Мәдени мұра). 10 экз.
79.1(5Қаз)

Қ18

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейі қорындағы бірегей қолжазбалар мен басылымдар: ғылыми каталог = Редкие рукописи и издания в фондах Центрального государственного музея Республики Казахстан.- Алматы: Өнер, 2011.- 328б.:ил.- (Қазақстан музейлері коллекциясы). 10 экз.
79.1(5Қаз)

Қ18

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейінің археологиялық коллекциясы: сақтар мен үйсіндер мәдениеті: ғылыми каталог = Культура саков и усуней Казахстана в археологических коллекциях Центрального государственного музея Республики Казахстан.- Алматы: Өнер, 2011.- 320б.- (Қазақстан музейлері коллекциясы). 10 экз.

81.2Қаз– Қазақ тілі

81.2Қаз я431

А94

"Ахмет Байтұрсынұлы оқулары". Алаш құндылықтары: отандық ғылым дамуының жаңа кезеңі. 1-бөлім: халықаралық ІІ ғылыми-теориялық конференция материалдары, 7-8 қараша 2007 жыл / жалпы ред. бас. С.Ә.Әбдіманапов.- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2007.- 180б. 1 экз.
81.2Қаз-4

А13

Абай тілі сөздігі.- Алматы: Өнер, 2011.- 616б.- (Мәдени мұра). 10 экз.
81.2Қаз-9

Б41 Белғара, Б.Б.

Жаңа толқын [Электронды ресурс]. І деңгей. Тілдік бағдар мен тілашар: мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқытуға арналған электрондық оқу құралы / Б.Б. Белғара, Н.Ж. Құрманова, Л.Т. Айтпанова.- Электрон. дан. (261 MБ).- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 1 электрон. опт. диск+Негізгі оқұлық (142б.); Оқу сөздігі (52б.); Грамматикалық анықтамаш (40б.). 1 экз.
81.2Қаз-9

Б41 Белғара, Б.Б.

Жаңа толқын [Электронды ресурс]. ІІ деңгей. Тіл дамыту мен тіл ұстарту: мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқытуға арналған электрондық оқу құралы / Б.Б. Белғара, Н.Ж. Құрманова, Л.Т. Айтпанова.- Электрон. дан. (114 MБ).- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 1 электрон. опт. диск+Негізгі оқұлық (132б.); Оқу сөздігі (48б.); Грамматикалық анықтамаш (32б.). 1 экз.
81.2Қаз-9

Б41 Белғара, Б.Б.

Жаңа толқын [Электронды ресурс]. ІІІ деңгей. Тіл мәдениеті және тілдік тұлға: мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқытуға арналған электрондық оқу құралы / Б.Б. Белғара, Н.Ж. Құрманова, Л.Т. Айтпанова.- Электрон. дан. (125 MБ).- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 1 электрон. опт. диск+Негізгі оқұлық (144б.); Оқу сөздігі (54б.); Грамматикалық анықтамаш (24б.). 1 экз.
81.2Қаз-9

Б41 Белғара, Б.

Мәртебелі сөз [Видеозапись]: Мемлекеттік қызметшінің қазақ тілі сабақтары интенсивті деңгейлік оқыту әдістемелік кешенінің электронды оқу құралы / Б. Белғара, Н. Кұрман, А. Шантасов.- Электрон. дан. (180 MБ).- Астана, 2008.- 1 электрон. опт. диск. 2 экз.
81.2Қаз-5

Д70 Досанова, А.М.

Репатриант-қазақтардың тілдік бейімделуі: философ. д-ры (PhD).... дис. / Альбина Маратхановна Досанова; ғылыми жетекші Э.Д.Сүлейменова; ғылыми кеңесші У.Фиерман; Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті.- Алматы, 2011.- 141б.+CD. 1 экз.
81.2Қаз-5

Д70 Досанова, А.М.

Репатриант-қазақтардың тілдік бейімделуі [Электронды ресурс]: философ. д-ры (PhD).... дис. / Альбина Маратхановна Досанова; ғылыми жетекші Э.Д.Сүлейменова; ғылыми кеңесші У.Фиерман.- Электрон. текстовые дан.(1, 67 Мб).- Алматы: Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті, 2011.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
81.2Қаз-3

Ж27 Жанұзақ, Т.

Жер-су атаулары: (этимологиялық анықтамалық) / Т. Жанұзақ.- Алматы: Өнер, 2011.- 496б. 10 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Звукозапись]. І деңгей: мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқытуға арналған аудиокурс / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, Ж.Бектұрғанова.- Звук в формате MP-3 (12 файлов).- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 1 электрон. опт. диск+Книга (70б.). 1 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Текст]. І деңгей. Бастауыш деңгейге арналған аудиокурс: мемлекеттік тілді жеделдете оқыту оқу-әдістемелік кешені / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, Ж.Бектұрғанова.- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 70б.: сур.+Аудио CD. 1 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Текст]. І деңгей. Грамматикалық анықтағыш: мемлекеттік тілді жеделдете оқытуға арналған оқу-әдістемелік кешен / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, т.б.- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 40б.: сур.+CD. 1 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Текст]. І деңгей. Негізгі оқулық: мемлекеттік тілді жеделдете оқытуға арналған оқу-әдістемелік кешен / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, т.б.- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 142б.: сур.+CD. 1 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Текст]. І деңгей. Оқу сөздігі: мемлекеттік тілді жеделдете оқытуға арналған оқу-әдістемелік кешен / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, т.б.- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 52б.: сур.+CD. 1 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Звукозапись]. ІІ деңгей: мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқытуға арналған аудиокурс / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, Ж.Бектұрғанова.- Звук в формате MP-3 (12 файлов).- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 1 электрон. опт. диск+Книга (64б.). 1 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Текст]. ІІ деңгей. Грамматикалық анықтағыш: мемлекеттік тілді жеделдете оқытуға арналған оқу-әдістемелік кешен / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, т.б.- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 32б.: сур.+CD. 1 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Текст]. ІІ деңгей. Жалғастырушы деңгейге арналған аудиокурс: мемлекеттік тілді жеделдете оқыту оқу-әдістемелік кешені / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, Ж.Бектұрғанова.- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 64б.: сур.+Аудио CD. 1 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Текст]. ІІ деңгей. Негізгі оқулық: мемлекеттік тілді жеделдете оқытуға арналған оқу-әдістемелік кешен / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, т.б.- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 132б.: сур.+CD. 1 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Текст]. ІІ деңгей. Оқу сөздігі: мемлекеттік тілді жеделдете оқытуға арналған оқу-әдістемелік кешен / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, т.б.- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 48б.: сур.+CD. 1 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Звукозапись]. ІІІ деңгей: мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқытуға арналған аудиокурс / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, Ж.Бектұрғанова.- Звук в формате MP-3 (10 файлов).- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 1 электрон. опт. диск+Книга (66б.). 1 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Текст]. ІІІ деңгей. Грамматикалық анықтағыш: мемлекеттік тілді жеделдете оқытуға арналған оқу-әдістемелік кешен / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, т.б.- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 24б.: сур.+CD. 1 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Текст]. ІІІ деңгей. Негізгі оқулық: мемлекеттік тілді жеделдете оқытуға арналған оқу-әдістемелік кешен / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, т.б.- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 144б.: сур.+CD. 1 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Текст]. ІІІ деңгей. Оқу сөздігі: мемлекеттік тілді жеделдете оқытуға арналған оқу-әдістемелік кешен / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, т.б.- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 54б.: сур.+CD. 1 экз.
81.2Қаз-9

Ж28

Жаңа толқын [Текст]. ІІІ деңгей. Тереңдетілген деңгейге арналған аудиокурс: мемлекеттік тілді жеделдете оқыту оқу-әдістемелік кешені / Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, Ж.Бектұрғанова.- Астана: Мемлекеттік тілді жеделдете оқыту республикалық орталығы, 2007.- 66б.: сур.+Аудио CD. 1 экз.
81.2Қаз-3

И15 Ибраева, К.И.

Сықақ жанрында қолданылатын тілідік амал-тәсілдер [Электронды ресурс]: филол. ғылымд. канд.... дис.: қорғалған 29.12.10: 10.02.02 / Күлбаршын Исайқызы Ибраева; ғылыми жетекші М.С.Серғалиев; Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ.- Электрон. текстовые дан.(298 Кб).- Астана, 2010.- 1 электрон. опт. диск. 2 экз.
81.2Каз-1

К64 Кондыбаева, Р.Ж.

Экспериментально-фонетический анализ просодии слова казахского языка: дис.... д-ра философии (Ph.D.) / Раушан Жумакеримовна Кондыбаева; науч. рук. Г.Б.Мадиева; науч. конс. С.Оде; Казахский национальный университет им. аль-Фараби.- Алматы, 2011.- 125с.+CD. 1 экз.
81.2Каз-1

К64 Кондыбаева, Р.Ж.

Экспериментально-фонетический анализ просодии слова казахского языка [Электронный ресурс]: дис.... д-ра философии (Ph.D.) / Раушан Жумакеримовна Кондыбаева; науч. рук. Г.Б.Мадиева; науч. конс. С.Оде.- Электрон. текстовые дан.(3, 93 Мб).- Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
81.2Каз

К89 Кузембекова, Ж.Ж.

Тестирование чтения на казахском языке [Электронный ресурс]: теория-разработка-апробация (по стандартам The Interagency Language Roundtable): дис.... д-ра философии (Ph.D.) / Жанна Жалайыровна Кузембекова; науч. рук. Э.Д.Сулейменова; науч. конс. М.Д.Лекич.- Электрон. текстовые дан.(3, 39 Мб).- Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 2011.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
81.2Каз

К89 Кузембекова, Ж.Ж.

Тестирование чтения на казахском языке: теория-разработка-апробация (по стандартам The Interagency Language Roundtable): дис.... д-ра философии (Ph.D.) / Жанна Жалайыровна Кузембекова; науч. рук. Э.Д.Сулейменова; науч. конс. М.Д.Лекич; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы, 2011.- 118с.+CD. 1 экз.
81.2Қаз-4

Қ17

Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. Т.14. Т - Ұ / құраст. М.Малбақов, Қ.Есенова, Б.Хинаят және т.б.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.- 800б.- (Мәдени мұра). 10 экз.
81.2Қаз-9

Қ17

Қазақ тілі телесабақтары [Видеозапись]: оқу-әдістемелік кешенінің телесабақтары курсы / Б.Белғара, Е.Тілешов, Ж.А.Тұрлыбекова, Ұ.К.Каюпова.- Астана: Тіл комитеті, 2010.- 1 электрон. опт. диск: зв., цв. 5 экз.
81.2Қаз-9

Қ18

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі [Видеозапись]: бейне сабақтар курсы / Н.Құрман, Қ.Қадашева, Б.Құрманова, Қ.Көпеш.- Электрон. дан. (2, 51 ГБ).- Астана: Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы, 2009.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
81.2Қаз-9

Қ77 Құрман, Н.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі [Звукозапись]: аудио оқу құралы / Н. Құрман, Г. Нашанова.- Электрон. звуков. дан. (21 файл: 601 Мб).- Астана: Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы, 2009.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
81.2Қаз-9

Қ77 Құрман, Н.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі [Электронды ресурс]: электрондық оқу құралы / Н. Құрман, Н. Тойбазарова, Л. Айтпанова.- Электрон. дан. (567 MБ).- Астана: Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы, 2009.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
81.2Қаз-9

Қ77 Құрман, Н.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі [Электронды ресурс]: электрондық тест жинағы / Н. Құрман.- Электрон. дан. (59 MБ).- Астана: Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы, 2009.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
81.2Қаз-9

Қ77 Құрман, Н.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі. Қазақ тілі-мемлекеттік қызмете [Электронды ресурс]: фонетикалық аудиокурсы оқу құралы / Н. Құрман.- Электрон. звуков. дан. (1 файл: 195 Мб).- Астана: Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы, 2009.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
81.2Қаз-9

Қ77 Құрман, Н.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі. Қазақ тілінен білімін бағалау және өзіндік бағалау жүйесінен электрондық портфель (e-portfolio) [Электронды ресурс] / Н. Құрман.- Электрон. дан. (14, 3 MБ).- Астана: Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы, 2009.- 1 электрон. опт. диск. 1 экз.
81.2Қаз-9

Қ77 Құрман, Н.

Мерей [Электронды ресурс]: балалар мен жасөспірімдерге қазақ тілін оқып-үйренуге арналған кешен электрондық оқу құралы / Н. Құрман, Н. Тойбазарова.- Электрон. дан. (93, 6 MБ).- Астана: Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы, 2009.- 1 электрон. опт. диск. 2 экз.
81.2Қаз

М44

Мемлекеттік тіл - ұлттық бірегейліктің негізі.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.- 320б. 10 экз.
81.2Қаз-4

О-62 Оңдасынов, Н.Д.

Араб текті қазақ есімдері/ Н.Д. Оңдасынов; арнаулы ред. Т.Жанұзақов.- Алматы: Білім, 2011.- 224б. 10 экз.
81.2Араб-4

О-62 Оңдасынов, Н.Д.

Арабша-қазақша түсіндірме сөздік. Т.1: (қазақ тіліндегі араб сөздері) / Н.Д. Оңдасынов; жалпы ред. басқ. Ә.Т.Қайдаров.- өнд., 3-ші бас.- Алматы: Білім, 2011.- 408б. 10 экз.
81.2Араб-4

О-62 Оңдасынов, Н.Д.

Арабша-қазақша түсіндірме сөздік. Т.2: (қазақ тіліндегі араб сөздері) / Н.Д. Оңдасынов; жалпы ред. Ә.Т.Қайдаров.- өнд., 3-ші бас.- Алматы: Білім, 2011.- 400б. 10 экз.
1   2   3   4   5   6


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет