Г. К. Искакова 4 11. 09. 2014 №2 басылым орнына енгізілгенДата28.11.2019
өлшемі111.17 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-10.1.88/01-2015

ПОӘК

Оқытушыға арналған «Органикалық химияны және жоғары молекулалық қосылыстар химиясын оқытудың әдістемелік аспектілері»

пәнінің бағдарламасы


11.06 2015 ж.

№ 3 баспа
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫН ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ»
6М011200 – «Химия» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015

Кіріспе
1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
Құрастырушы « 20 » 05 2015 ж. К.Б. Мурзагулова, х.ғ.д, профессор, кафедра «Химия»
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 Кафедра мәжілісінде «Химия»

Хаттама № 11 « 21 » 05 2015 ж.


Кафедра меңгерушісі Б.Х. Мұсабаева
2.2 Факультетің инженерлік-технологиялық оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды

Хаттама № 5 « 05 » 06 2015


Төрайымы С.С. Төлеубекова
3 БЕКІТІЛГЕН
Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама № 6 « 11 » 06 2015 ж.


Төрайымы Г.К. Искакова
4 11.09.2014 № 2 БАСЫЛЫМ орнына ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны


1 Қолдану саласы

4

2 Нормативтік сілтемелер

4

3 Жалпы ережелер

4

4 Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны

5

5 Білім алушылардың өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

8

6 Оқу әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

10

7 Әдебиеттер

11

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
Пәннің оқу әдістемелік кешенннің құрамындағы оқытушыға арналған пән бойынша «Органикалық химияны және жоғары молекулалық қосылыстар химиясын оқытудың әдістемелік аспектілері» бағдарламасы 6М011200 – «Химия» мамандығы бойынша оқитын білімалушылар үшін арналған.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Органикалық химияны және жоғары молекулалық қосылыстар химиясын оқытудың әдістемелік аспектілері» пән бойынша оқу үдерісін ұйымдарстыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:

- Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Бұйрығымен енгізілген және бекітілген, № 1080, «23» 08 2012 ж.

- 6М060600 – «Химия» мамандығы үшін «Элективті пәндер каталогы», 11.09.2015 ж. Ғылыми Кенес мәжілісінде бектілген

- СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерін әзірлеу және рәсімдеу жалпы талаптары»;

- ДП 042-1.01-2014 Құжатталған рәсімдеме «Пәндерің оқу әдістемелік кешендерінің құрылымы және мазмұны»
3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

«Органикалық химияны және жоғары молекулалық қосылыстар химиясын оқытудың әдістемелік аспектілері» бағдарламасы 6М011200 – «Химия» мамандығын оқытуға бағытталған. Органикалық химия және ЖМҚ химиясының негізгі әдістемесін оқытуға негізделген.

3.2 Пәнді оқыту мақсаты: органикалық химия және ЖМҚ химиясын оқытудағы соңғы әдістемелік жетістіктерімен магистранттарды таныстыру; әдістемелік оқыту жүйесін қалыптастыру; педагогикалық-әдістемелік тапсырмаларын өздігінен шешуге мүмкіндік беру; магистранттардың кешенді білімін, іскерлігін және дағдылығын қалыптастыру, ол әртүрлі типтегі оқу білімін өздігінен жоспарлауда және жургізуде қажет.

3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері: органикалық химия және ЖМҚ химиясының өзіндік ерекшеліктерімен және материалдарын игеру әдістерімен магистранттарды таныстыру; әдістемелік оқытумен және оқуыту тәсілдерімен магистранттарды таныстыру; оқыту әдісін және бағдарламасын таңдауға үйрету.

3.4 Білім алу нәтижесі:

Пәнді оқу нәтижесінде білімалушы міндетті:

- Органикалық химия және ЖМҚ химиясының оқыту әдістемесін білу;

- тарихи, әдістемелік аспект бағдарламасын, оқу материалдарын іріктеу приципін білу;

-химиялық бағдарламаның мақсатын және тапсырмаларының шешімін білу;

- Органикалық химия және ЖМҚ химиясы сабағын химиялық бағдарлама бойынша жүргізуге дағдылану;

- әдістемелік білім беру және оның тәсілдерін, химиялық ғылымның жетістіктеріне және дамуына бағытталған барлық жағдайларды игеру қажет.

3.5 Курс пререквизиттері:

1. Педагогика

3.6 Курс постреквизиттері:  1. Физикалық химия және электрохимияны оқытудың әдістемелік аспектілері

  2. «Жалпы химиялық технология» курсын оқытудың әдістемелік аспектілері

  3. Химиялық пәндер оқулықтарының құрылымдық-мазмұндық негіздері

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс сағ

СПС сағ

ЗС сағ

БӨЖ

Сағ


БОӨЖ

Сағ


Жалпы сағ

Қортынды бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

15

30

-

22,5

67,5

135

Емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

Кесте 2Тақырып аталуы және мазмұны

Сағат саны

1

2

Микромодуль 1 – Жоғары оқу орнында білім беру формасы

Дәріс сабақтары

Жоғары оқу орнында білім беру формасы. Лекция. Семинар және практикалық сабақ

1

Студенттердің әдістемелік білімін бақылау

1

Органикалық химияны осы заманға сай технологиямен оқыту

1

Химияны оқыту процесінде қолдану мәселелі (проблемалық) оқыту технологиясын қолдану

1

Органикалық химия және ЖМҚ химиясын жоба әдісімен оқыту

1

Кейс әдісімен органикалық химияны оқыту

1

Жоғары оқу орнында модульдік оқытудың теориясы мен практикасы

1

Органикалық химия курсында химиялық тәжірибенің ролі мен міндеттері

1

Семинар-практикалық сабақ

Жоғары оқу орнында ұйымдастырылған оқыту формалары

2

Студенттердің білімін бақылаудың әдістері мен формалары

2

Химияны оқыту процесіндегі проблемалық оқыту

2

Органикалық химияны және ЖМҚ химиясын оқытуда критикалық ойлауды дамыту

2

Органикалық химияны және ЖМҚ химиясын жоба әдісімен оқыту

2

Кейс әдісімен органикалық химияны оқыту

2

Жоғары оқу орнында модулдік оқыту

2

Химиялық тәжірибе

2

Микромодуль 2 – Жоғары оқу орнында органикалық химияны оқыту әдістемесінің ерекшеліктері

Дәріс сабақтары

«Алифатты көмірсутектер» бөлімін оқытудың әдістемелік аспектілері

1

«Ароматты көмірсутектер» бөлімін оқытудың әдістемелік аспектілері

1

«Оттекті қосылыстар» бөлімін оқытудың әдістемелік аспектілері

1

«Көмірсулар» бөлімін оқытудың әдістемелік аспектілері

1

Семинар-практикалық сабақ

«Көмірсутектер» бөлімін оқытудың әдістемелік аспектілері

2

«Оттекті қосылыстар» бөлімін оқытудың әдістемелік аспектілері

2

«Биологиялық активті қосылыстар» бөлімін оқытудың әдістемелік аспектілері

2

«Азотты қосылыстар» бөлімін оқытудың әдістемелік аспектілері

2

Микромодуль 3 – «ЖМҚ химиясы» курсын оқыту әдістемесінің ерекшеліктері

Дәріс сабақтары

«Полимерлерді алу әдістері» бөлімін оқытудың әдістемелік аспектілері

1

«Полимерлердің физикалық және фазалық күйлері» бөлімін оқытудың әдістемелік аспектілері

1

«Полимерлер ерітінділері», «Полимерлерді химиялық түрлендіру» бөлімдерін оқытудың әдістемелік аспектілері

1

Семинар-практикалық сабақтар

«Полимераналогты түрлендіру» бөлімін оқытудың әдістемелік аспектілері

1

«Полимерлер ерітінділері» бөлімін оқытудың әдістемелік аспектілері

1

«Полимерлердің физикалық және фазалық күйлер» бөлімін оқытудың әдістемелік аспектілері

1

5 БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
5.1 Көп деңгейлі оқыту жүйесі

5.2 Батыс елдерінде жоғары химиялық білім алу (таңдау бойынша)

5.3 Бакалаврат үшін «Органикалық химия» бағдарлама мазмұнының анализі

5.4 Бакалавриат үшін «ЖМҚ химия» бағдарлама мазмұнының анализі

5.5 Студенттерге «Органикалық химия» курсынан бақылау тапсырмаларын әзірлеу

5.6 Студенттерге «ЖМҚ химия» курсынан бақылау тапсырмаларын әзірлеу


6 ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

3 кесте


Әдебиеттер және оқу әдістемелік құжаттар

Экземплярлар саны

Білімалушылардың саны

Қамтамасыздық пайызы

1

2

3

4

Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения: Учебник для вузов. М.: Академия, 2003, 368 с.

3

3

100%

В.Ф. Травень. Органическая химия. – М.: Академкнига, 2008. Т.1. 727с.

17

3

100%

В.Ф. Травень. Органическая химия. – М.: Академкнига, 2008. Т.2. 582с.

17

3

100%


7 ӘДЕБИЕТ
7.1 Негізгі әдебиет

7.1.1 Полимерлердің физикасы мен химиясы: оқулық / Е.Е. Ерғожин, М.Қ. Құманәлиев; ҚР білім және ғылым министрлігі.- Алматы: Дәуір, 2012.- 391 б

7.1.2 Бруис, П.Ю. Органикалық химия негіздері. 1-бөлім: оқулық / П.Ю. Бруис; [қазақ тіліне ауд. Бажықова К.Б.].- Алматы: Полиграфкомбинат, 2013.- 420б

7.1.3 Бруис, П.Ю. Органикалық химия негіздері. 2-бөлім: оқулық / П.Ю. Бруис; [қазақ тіліне ауд. Бажықова К.Б.].- Алматы: Экономика, 2014.- 499б. 7.1.4 Тукибаева, А.С. Органикалық молекулалардың функциональды туындыларының химиясы: оқу құралы / А.С. Тукибаева, С.А. Джумадуллаева, Э.Д. Асқарова.- Алматы: Эверо, 2014.- 233б. 
7.2 Қосымша әдебиет

7.2.1 Чертков, И.Н. Оқушыларға органикалық химияның негізі ұғымдарын қалыптастыру методикасы: мұғалімдерге арналған құрал / И.Н. Чертков.- Алматы: Мектеп, 1985.- 208 б. 

Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет