Градска управа


VI УПОРЕДНА ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА НАЈВАЖНИЈИХ РАТАРСКИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПЕРИОД 2010. , 2011. И 2012. ГОДИНЕбет4/4
Дата17.07.2016
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4


VI УПОРЕДНА ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА НАЈВАЖНИЈИХ РАТАРСКИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПЕРИОД 2010. , 2011. И 2012. ГОДИНЕ
Када се упореде цене у динарима/килограму са ПДВ –ом код најважнијих ратарских производа у 2012. години у односу на исте које су биле остварене у 2010. години, у Табели 14, видимо да су више код следећих производа: меркантилне пшенице (29,60%), јечма (60,00%), меркантилног кукуруза (56,29), шећерне репе (73,91%), сунцокрета (35,01%) и соје (94,99%).

Када се упореде цене најважнијих ратарских производа изражене у динарима/килограму са ПДВ-ому 2012. години са истима које су остварене у 2011. години, више су код: меркантилне пшенице (51,72%), јечма (23,08%), меркантилног кукуруза (56,66), шећерне репе (26,83%), соје (79,71%) и сунцокрета (68,75%) .Табела 14 - УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЦЕНА НАЈВАЖНИЈИХ РАТАРСКИХ ПРОИЗВОД ИЗРАЖЕНИХ У ДИНАРИМА/КИЛОГРАМУ СА ПДВ-ом У ПРОИЗВОДНИМА 2010., 2011. И 2012. ГОДИНИ

ПРОИЗВОД

ЦЕНА СА ПДВ -ом

ИНДЕКС

У ДИНАРИМА/

КИЛОГРАМУ

ПРОИЗВОДНА

2012/2010

2012/2011

ГОДИНА

2010

2011

2012

МЕРКАНТИЛНА

 

 

 

 

 

ПШЕНИЦА

22.50

19.22

29.16

129.60

151.72

ЈЕЧАМ

16.20

21.06

25.92

160.00

123.08

МЕРКАНТИЛНИ

 

 

 
 

КУКУРУЗ

17.00

16.96

26.57

156.29

156.66

ШЕЋЕРНА

 

 

 

 

 

РЕПА

2.99

4.10

5.20

173.91

126.83

СОЈА

34.34

37.26

66.96

194.99

179.71

СУНЦОКРЕТ

45.36

36.29

61.24

135.01

168.75

Када се упореде цене у еврима/килограму са ПДВ –ом код најважнијих ратарских производа у 2012. години у односу на исте које су биле остварене у 2010. години, у Табели 15 видимо да су више код следећих производа: меркантилне пшенице (22,36%), јечма (51,06%), меркантилног кукуруза (47,56%), шећерне репе (64,20%), соје (84,10%) и сунцокрета (27,47%).
Када се упореде цене најважнијих ратарских производа изражене у еврима/килограму са ПДВ-а у 2012. години са истима које су остварене у 2011. години, више су код: меркантилне пшенице (36,06%) јечма (10,38%), меркантилног кукурузза (40,50%), шећерне репе (13,74%), соје (61,17%)и сунцокрета (51,34%).
У табели 16 дат је средњи курс евра изражен у динарима према обрачуну Народне банке Србије за релевантне дане у изради ове Информације.
Табела 15 - УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЦЕНА НАЈВАЖНИЈИХ РАТАРСКИХ ПРОИЗВОД ИЗРАЖЕНИХ У ЕВРИМА/КИЛОГРАМУ СА ПДВ-а У ПРОИЗВОДНИМА 2010., 2011. И 2012. ГОДИНИ

ПРОИЗВОД

ЦЕНА СА ПДВ -ом

ИНДЕКС

У ЕВРИМА/

КИЛОГРАМУ

ПРОИЗВОДНА

2012/2010

2012/2011

ГОДИНА

2010

2011

2012

МЕРКАНТИЛНА

 

 

 

 

 

ПШЕНИЦА

0.21

0.19

0.26

122.36

136.06

ЈЕЧАМ

0.15

0.21

0.23

151.06

110.38

МЕРКАНТИЛНИ

 

 

 

 

 

КУКУРУЗ

0.16

0.17

0.23

147.56

140.50

ШЕЋЕРНА

 

 

 

 

 

РЕПА

0.03

0.04

0.05

164.20

113.74

СОЈА

0.32

0.36

0.59

184.10

161.17

СУНЦОКРЕТ

0.42

0.36

0.54

127.47

151.34


Табела 16 - СРЕДЊИ КУРС ЕВРА ИЗРАЖЕН У ДИНАРИМА НА ДАН:


СРЕДЊИ КУРС ЕУРА ИЗРАЖЕН У ДИНАРИМА НА ДАН:

08.11.2010.

14.11.2011.

05.11.2012.

 

 

 

107,51

102,12

113.87Табела 17 - УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНО ОСТВАРЕНОГ УКУПНОГ ПРИХОДА НАЈВАЖНИЈИХ РАТАРСКИХ ПРОИЗВОД ИЗРАЖЕНИХ У ДИНАРИМА/ХЕКТАРУ, ОДНОСНО У ЕВРИМА/ ХЕКТАРУ У ПРОИЗВОДНИМА 2011. И 2012. ГОДИНИ

 

ПРОСЕЧНО ОСТВАРЕНИ

ИНДЕКС

ПРОСЕЧНО

ОСТВАРЕНИ

ИНДЕКС

 

УКУПАН ПРИХОД

 

УКУПАН

ПРИХОД

 

КУЛТУРА

(динарима/хектару)

2012/2011

(еврима/хектару)

2012/2011

 

2011

2012

 

2011

2012

 

МЕРКАНТИЛНИ

КУКУРУЗ

113,632.00

90,338.00

79.50

1,112.73

793.36

71.30

СЕМЕНСКИ

КУКУРУЗ

236,918.63

173,071.00

73.05

2,320.00

1,520.00

65.52

СОЈА

104,328.00

127,224.00

121.95

1,021.62

1,117.30

109.37

СУНЦОКРЕТ

103,292.00

128,604.00

124.51

1,011.48

1,129.42

111.66

ШЕЋЕРНА

РЕПА

211,970.00

208,000.00

98.13

2,075.69

1,826.69

88.00


Табела 18 - УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНО ОСТВАРЕНИХ ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ НАЈВАЖНИЈИХ РАТАРСКИХ ПРОИЗВОД ИЗРАЖЕНИХ У ДИНАРИМА/ ХЕКТАРУ, ОДНОСНО У ЕВРИМА/ ХЕКТАРУ У ПРОИЗВОДНИМА 2011. И 2012. ГОДИНИ

 

ПРОСЕЧНО ОСТВАРЕНИ

ИНДЕКС

ПРОСЕЧНО

ОСТВАРЕНИ

ИНДЕКС

 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДЊЕ

 

ТРОШКОВИ

ПРОИЗВОДЊЕ

 

КУЛТУРА

(динарима/хектару)

2012/2011

(еврима/хектару)

2012/2011

 

2011

2012

 

2011

2012

 

МЕРКАНТИЛНИ

КУКУРУЗ

60,534.45

67,981.01

112.30

592.78

597.02

100.72

СЕМЕНСКИ

КУКУРУЗ

93,879.77

110,190.00

117.37

919.31

967.71

105.26

СОЈА

35,370.07

39,070.00

110.46

346.36

343.12

99.06

СУНЦОКРЕТ

35,497.87

40,123.00

113.03

347.61

352.37

101.37

ШЕЋЕРНА

РЕПА

114,011.53

119,563.60

104.87

1,116.45

1,050.03

94.05

Табела 19 - УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНО ОСТВАРЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА ПРОИЗВОДЊЕ НАЈВАЖНИЈИХ РАТАРСКИХ ПРОИЗВОД ИЗРАЖЕНИХ У ДИНАРИМА/ ХЕКТАРУ, ОДНОСНО У ЕВРИМА/ ХЕКТАРУ У ПРОИЗВОДНИМА 2011. И 2012. ГОДИНИ

 

ПРОСЕЧНО

ОСТВАРЕНИ

ИНДЕКС

ПРОСЕЧНО

ОСТВАРЕНИ

ИНДЕКС

 

ФИНАНСИЈСКИ

РЕЗУЛТАТ

 

ФИНАНСИЈСКИ

РЕЗУЛТАТ

 

КУЛТУРА

(динарима/

хектару)

2012/2011

(еврима/

хектару)

2012/2011

 

2011

2012

 

2011

2012

 

МЕРКАНТИЛНИ

КУКУРУЗ

53,097.55

22,356.99

42.11

519.95

196.34

37.76

СЕМЕНСКИ

КУКУРУЗ

143,038.86

62,881.00

43.96

1,400.69

552.29

39.43

СОЈА

68,957.93

88,154.00

127.84

675.26

774.18

114.65

СУНЦОКРЕТ

67,794.13

88,481.00

130.51

663.87

777.06

117.05

ШЕЋЕРНА

РЕПА

97,958.47

88,436.40

90.28

959.25

776.66

80.97


Табела 20 - СРЕДЊИ КУРС ЕВРА ИЗРАЖЕН У ДИНАРИМА НА ДАН:

СРЕДЊИ КУРС ЕВРА

НА ДАН: 14.11.2011.

НА ДАН: 05.11.2012.

 

102,1201

113.87


Табела 21 - УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНО ПЛАНИРАНОГ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА ПРОИЗВОДЊЕ ПШЕНИЦЕ И ЈЕЧМА СА ПРОСЕЧНО ОСТВАРЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ИЗРАЖЕНИХ У ДИНАРИМА/ ХЕКТАРУ, ОДНОСНО У ЕВРИМА/ ХЕКТАРУ У ПРОИЗВОДНОЈ 2011/ 2012. ГОДИНИ


 

ПРОСЕЧНО

ПЛАНИРАНИ

ПРОСЕЧНО

ПЛАНИРАНИ

ОСТВАРЕНИ

ПРОСЕЧАН

ЦЕНА СА

ПДВ-ом

ПРОСЕЧНО

ОСТВАРЕНИ

ПРОСЕЧНО

ОСТВАРЕНИ

КУЛТУРА

УКУПАН

ПРИХОД

У

2011/2012.

ГОД

ФИНАНСИЈСКИ

РЕЗУЛТАТ

У 2011/2012. Г

ПРИНОС

У 2012. ГОД

(динара/

килограму)

ФИНАНСИЈСКИ

РЕЗУЛТАТ

У 2012. Г

ФИНАНСИЈСКИ

РЕЗУЛТАТ У 2012. Г

 

(динарима/

хектару)

(динарима/

хектару)

(килограмима/

хектару)

(на дан:

31.07.2012.)

(динарима/

хектару)

(еврима/

хектару)

ПШЕНИЦА

86,490.00

41,667.13

4,600

28.08

84,345.13

716.42

ЈЕЧАМ

92,664.00

51,011.13

4,200

25.92

67,211.13

570.89

На основу свега изнетог предлаже се Градском већу да донесе следећи:
ЗАКЉУЧАК

Предлаже се одборницима Скупштине Града Сомбора да размотре и усвоје Информацију о извршеној берби јесењих и сетви озимих култура и осталим радовима у пољопривреди у 2012. години на подручју града Сомбора, у датом тексту.


ОБРАЂИВАЧ:


САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА И СТАТИСТИКЕ
_______________________________________

ДАНИЈЕЛА ИВАНОВИЋ, дипл.економ.


НАЧЕЛНИК

___________________________________

ВЛАДИСЛАВ КРОНИЋ, дипл.инж.пољ.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет