ЖҰмыс бағдарламасы пән: Топырақ биологиясы Оқу түрі: күндізгі Факультет: Химия және биологияжүктеу 0.64 Mb.
бет4/4
Дата17.06.2016
өлшемі0.64 Mb.
1   2   3   49. СӨЖ ЖОСПАРЫ
СӨЖ тақырыбы

Сағат саны

Бақылау

түрі

Әдебиет

тер

1

Топырақ биологиясының пайда болуы.

1

Сж

1, 2, 6, 7, 9, 11,15

2

Топырақ биологиясының негізгі зерттеу объектілері проблемалары мен әдімтері.

1

Бс


1, 2, 6, 7, 9, 11,15

3

Топырақ биологиясы және глобальды микробиология проблемалары.

1

Жб

2, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 18, 19

4

Топырақ биотосы.

1

Т

1, 2, 3, 4, 5, 6,7,12,13,14

5

Топырақ биотосының экологиялық топтары.

1

Г

1, 2, 3, 4, 5, 6,7,12,13,1415,16,17,18

6

Продуценттер,консументтер, ыдыратқыш-рнедуценттер.

1

Т

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16,

7

Топырақ балдырлары.

1

Сж

1, 2, 3, 6, 9, 11, 14, 18

8

Балдырлардың негізгі таксономиялық топтары.

1

Т

1, 2, 6, 7, 9, 11,15

9

Қарапайымдылар.

1

Сж

6, 9, 11, 12, 15

10

Топырақ жәндіктері.

1

Жб

1, 4, 5, 6, 8, 14

11

Саңырауқұлақтар систематикасына сипаттама

1

Сж

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

12

Қыналар

1

Т

1, 2, 5, 6, 9, 12, 15, 18

13

Прокариоттар

1

Сж

4, 5, 6, 8, 9, 11, 16

14

Микроорганизмдер зат алмасуының ерекшелігі

1

Т

1, 2, 6, 7, 9, 11,15

15

Сутегінің пайда болуы және тотығуы

1

Сж

1, 2, 5, 6, 7, 18,

16

Азоттың пайда болу циклы

1

Бс

1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18

17

Нитрофикация

1

Сж

1, 2, 3, 4, 5, 6,7,12,13,1415,1

18

Фосфордың пайда болуы

1

Г

1, 2, 6, 7, 9, 11,15

19

Топырақ түзудегі биологиялық процестер

1

Сж

2, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 18, 19

20

Эврибионттар және стенобионттар

1

Т

1, 2, 3, 4, 5, 6,7,12,13,1415,

21

Гомеостаз. Сунцессия.

1

Сж

1, 2, 3, 4, 5, 6,7,12,13,1415,16,17,18

22

Топырақ тіршілік ортасы есебінде

1

Т

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19

23

Микроорганизмдердің адсербция құбылысы

1

Сж

1, 2, 3, 4, 5, 6,7,12,13,1415,1

24

Осмостық қысымның микроорганизм тіршілігіне әсері

1

Жб

1, 2, 3, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18

25

Топырақтағы микробтар популяциясының заңдылығы

1

Сж

6, 9, 11, 12, 15, 18, 19

26

Биотикалық құрамдастық туралы концепция

1

Т

1, 2, 3, 4, 5, 6,7,12,13,1415,16,17,18

27

Топырақ микроорганизмдерінің экологиялық функциясын зерттеу әдістері

1

Жб

1, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 17

28

Топырақтағы жәндіктермен микроорганизмдердің қатынасы

1

Сж

1, 2, 5, 6, 9, 12, 15, 18

29

Топырақ балдырлары

1

Т

1, 2, 3, 4, 5, 6,7,12,13,14

30

Табиғатта заттардың пайда болуына микроорганизмдердің қатынасы.


1

Сж

4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16

31

Топырақ жәндіктері.

1

Бс

1, 2, 5, 6, 7, 18, 19

32

Саңырауқұлақтар систематикасына сипаттама

1

Сж

4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16

33

Қыналар

1

Г

1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18

34

Прокариоттар

1

Сж

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16,

35

Микроорганизмдер зат алмасуының ерекшелігі

1

Т

4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15

36

Сутегінің пайда болуы және тотығуы

1

Сж

1, 2, 3, 6, 9, 11,

37

Азоттың пайда болу циклы

1

Т

6, 9, 11, 12, 15, 18, 19

38

Нитрофикация

1

Сж

4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15

39

Фосфордың пайда болуы

1

Жб

1, 4, 5, 6, 8, 14

40

Топырақ түзудегі биологиялық процестер

1

Сж

1, 2, 5, 6, 9, 12, 15, 18,

41

Эврибионттар және стенобионттар

1

Т

4, 5, 6, 8, 9, 16

42

Гомеостаз. Сунцессия.

1

Жб

4, 5, 6, 11, 15,

43

Топырақ тіршілік ортасы есебінде

1

Сж

1, 2, 5, 6, 7, 18, 19

44

Микроорганизмдердің адсербция құбылысы


1

Т

4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16

45

Осмостық қысымның микроорганизм тіршілігіне әсері

1

Сж

1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18
Барлығы

45

10. ПАЙДАЛАНАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН WEB САЙТТАР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер:

 1. Бабьева И.П, Зенова Г.М Биология почв М, МГУ, 1989

 2. Мишустин Е.Н ., Емцев В.Т. микробиология .М, 1986

 3. Методы почвенной микробиологии и биохимии . М, 1991

 4. Звягинцев Д.Г Почва и микроорганизмы .М, 1987

 5. Тазабеков Т.Т, Тазабекова Е.Т . География почв с основами почвоведения. А, 2006

 6. Звягинцев Д.Г, Зенова Г.М , Экология актиномицетов .М, 1999

 7. Мирчинк Т.Г, почвенная микология . М, 1986

 8. Структурно – функциональная роль почвы в биосфере М, 1999

 9. тазабекова Е.Т , Ферментативная активность почв Республики Казакстан и пути ее регулирования .А, 1997

 10. Емцов В.Т микробы , почва , урожай .М, 1980

Қосымша әдебиеттер:

 1. Теппер Е.З, Шилникова В. К. Переверзина Г. И. Практикум по микробиологии..М, 1987

 2. Илялетдинов А.Н Микробиологические плевращения азотсодержащих соединений в почве . Алма-Ата, 1986

 3. Хазиев Ф.К системно—экологический анализ ферментативной активності почв . М, 1990

 4. Гельцер Ю.Г. Биологическая діагностика почв. М, 1986

 5. Абдиев Н.С. Регионы Казакстана Алмати, 2004

 6. Джаналиева Г.М антропогенное ландшафтоведение . Алмати, 2000

 7. жамабеков Е.У., Темербеков А.Т., земельне кадастры .А, 2001

 8. Законы о земле . Алмати ,2004

 9. Жамалбеков Е.У, проблема осваения пустинь . Ашхабад, 2002


11. ҰСЫНЫЛАТЫН ЄДІСТЕМЕЛІК ДЕРЕКТЕР, К¤РНЕКІ ЖЄНЕ

ТЕХНИКАЛЫЌ ОҚУ Ќ¦РАЛДАРЫ.


Әдістемелік құрал

Атауы

Техникалық құрал

Лекция тақырыбы

Пл

Топырақ жәндіктері
№ 6

Пл.

Топырақ микроорганизмдерінің экологиялық функциясын зерттеу әдістері
№ 27

Пл.

Нитрификация
№16

Пл.

Топырақ биотасын зеріттеуде экологиялық әдістер және биотикалық қоғамдастықтағы қарым- қатынасты зеріттеу әдістері
№30

Эл

Топырақ түзілудегі биологиялық процестер

Комп

№ 19

Эл

Топырақтағы биологиялық құрамдастар

Комп

№ 25

М

Қарапайымдар
№ 5Шартты белгілер:

а) білімді бақылау бойынша

1.Кл -коллоквиум

2.ЛЖҚ-лабораториялық жұмысты қорғау

3.ТТ - тапсырмаларды тексеру

4.Р- реферат

5.Г- глоссарий

6.Бс- бақылау сұрақтары

7.Сж- сұрақ жауапб) методикалық қамтамасыздандыру бойынша

Пл- плакат

Эл- Электронды оқулық

М- макет


в) техникалық қамтамасыздандыру бойынша

Комп- Компьютер12. ЕНГІЗІЛГЕН ТОЛЫЌТЫРУЛАР МЕН ¤ЗГЕРІСТЕР
20____/_____ оќу жылында ж±мыс баѓдарламасына тµмендегідей µзгерістер мен толыќтырулар енгізілді

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жұмыс бағдарламасына енгізілген µзгерістер мен толыќтырулар кафедраныњ № __ « ____» _________ 20 _ж. мєжілісінде қаралды.
Кафедра меңгерушісі ______________ _______________

қолы аты-жөні, ѓылымти атыѓы


Факультет оқу-әдістемелік бюросының № __ « ____» _________ 20 _ж. мєжілісінде мақұлданды
Әдістемелік бюро төрағасы ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы

1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет