ЖҰмыс бағдарламасы семей 2013 алғы сөЗ 1 ҚҰрастырған құрастырушы б.ғ. к., доцент,Н. М. Омарова, 02. 08. 2013г. 2 Талқыланды 1жүктеу 238.76 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі238.76 Kb.

ПОӘК 042-0107.01.20. 139/01-2013

02.09.2013 ж. №1 басылым

беттіңҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейдегі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК

042-0107.01.20. 139 /02 -2013ПОӘК

Студенттерге арналған«Қалдықсыз технология» пәннің жұмыс бағдарламасы02.09.2013 ж.

№1 басылым

ПӘННІҢ ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
050720 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»

050721 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»

мамандығы бойынша

«Қалдықсыз технология»


ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей - 2013АЛҒЫ СӨЗ
1 ҚҰРАСТЫРҒАН

құрастырушы _________________б.ғ.к., доцент,Н.М.Омарова, 02.08.2013г.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Химия» кафедрасының отырысында

«29»____08_____2013г., №__1_хаттама

Кафедра меңгерушісі _______________ Б.Х.Мусабаева


2.2 Инженерлі – технологиялық факультеттің оқу – әдістемелік кеңесінің мәжілісінде

« »___09______2013г., №__1_ хаттама

Төрайымы ________________

2.3 Инженерлі – технологиялық факультеттің Ғылыми кеңесінің мәжілісінде

« »___09______2013г., №__1_ хаттама

Төрағасы ________________ Ә.Л.Касенов


3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу – әдістемелік кеңесінің мәжілісінде шығаруға мақұлданған және ұсынылған

« »_____09____2013г., №__1_ хаттама

ОӘК төрағасы______________Мазмұны

Наименование

Страницы с-по

1.

Пайдалану аймағы

4

2.

Нормативті сілтемелер

4

3.

Жалпы ережелер

4-5

4.

Оқытушыларға арналған пән бойынша жұмыс істеу бағдарламасы

6

5.

Пән бойынша оқыту-методикалық карта

7-10

6.

Оқу – әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

10

7.

Әдебиет

10

1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ
Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы, «050720» -Бейорганикалық заттардық химиялық технолгиясы, «050721» -Органикалық заттардық химилық технологясы мамандығы үшін «Қалдықсыз технолгия» пәнін оқитын оқытушының оқу әдістемелік кешенінің құрамы болып табылады.

2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
Бұл оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы «Қалдықсыз технология» пәні бойынша оқу үрдісін ұйымдастыруда келесі құжаттар мен талаптарға сай:

-«050720» -Бейорганикалық заттардық химиялық технолгиясы, «050721» -Органикалық заттардық химилық технологясы мамандығы үшін мамандығы үшін мемлекеттік жалпы білім беру стардартына, ГОСО РК5.03.001-2004 , 09.01.2006 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бекітіп енгізген.

- СТУ 042-РГКП-МГУ-8-2007 Университерт страндарты «Пәннің оқу әдістемелік құралдарын құрастырудағы қойылатын жалпы талаптары»;

- ДП 042-08.10.10.12-2007 Құжаттамалық процедура «Пәннің оқу әдістемелік құралдарының мазмұны мен структурасы».


3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

Өндіріс күштерінің дамуының қазіргі уақыттағы деңгейі ғылыми-техникалық ревoлюция және онымен байланысты әлеуметтік құбылыстар, ғылым алдына қоғам мен табиғат арасындағы заңдылықтар туралы сұрақ қойды.Қалдықсыз өндіріс ұғымы ООН Еуропалық экономикалық коммисия Декларациясына сәйкес (1979) білімді практика жүзінде қолдану деген сөз, сонымен қатар әдіс пен құралдардың көмегімен адамды қамтамасыз ету аймағында табиғи байлықтарды қолдану және оны қорғау.

1984 жылы ООН комиссиясы осы ұғымның тура анықтамасын былай деп берді: « Қалдықсыз өндіріс бұл- шикізатты өндірудің мынандай түрі ( процесс, өндіріс орыны, территориялық-ондірістік комплекс), ол кезде рациональды және шикізатты комплексті қолдану түсінігі, шикізат ресурсын энергияны өндіріс-өндіруші- екіншілік шикізат схемасына сәйкес келеді сонымен қатар процесс кезінде қоршаған ортаға зияны аз болады.»Қалдықсыз өндіріс ұғымының тағы бір мағынасына шикізатты түгелдей жүзеге асыру мен соңында технолгиялық ғана қалдық шығаратындай өндіріс жасау. «Қалдықсыз өндіріс» тура мағынасы «аз қалдықты технология» сөзіне тура келеді, жалпы алғанда қалдықсыз технологиясыз деген ұғым жоқ себебі кез келген өндірісте қалдықсыз болмайды, жоқ дегенде энергия шығындайтыны сөзсіз.

3.2 Курстың мақсаты:

Қалдықсыз технология - әдіс пен құралдардың көмегімен адамды қамтамасыз ету аймағында табиғи байлықтарды қолдану және оны қорғау.

Қалдықсыз технология - рациональды және шикізатты комплексті қолдану түсінігі, шикізат ресурсын энергияны өндіріс-өндіруші- екіншілік шикізат схемасына сәйкес келеді сонымен қатар процесс кезінде қоршаған ортаға зияны аз болуын қамтамасыз ету.
Курстың міндеті:

Қалдықсыз өндіріс пәні мазмұнына қосылыстар мен элементтердің және олардың түрлерін көптүрлілігін, күрделілігін зерттеу жатады.3.3 Пәнді оқу нәтижесінде студент келесі деңгейді пысықтайды:

 • берілген мамандыққа сәйкес білім бөлімдерін іргелі білімдерді;

 • өзінің келешектегі мамандығының мәні мен әлеуметтік маңызын түсінеді, өзінің іс әрекетінің нақты саласын анықтай алады;

 • химия саласы бойынша кәсіби қызметін іске асыруға байланысты мақсатты қоя алады және міндетті тұжырымдай алады;

 • өзінің жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыра алады, өзінің кәсіби іс әрекетіне пайдаланатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін меңгерген;

 • процестер, химиялық ғылымның заңдылықтары жөніндегі біртұтас ұғымы бар және кәсіптік қызметінде кездесетін мәселелерді шешу үшін зерттеудің қазіргі ғылыми әдістерін меңгерген.

3.4 Курс пререквизиттері:

 • Физикалық химия;

 • Органикалық химия;

 • Неорганикалық химия.

3.5. Курс пререквизиттері:

 • Бейорганикалы химия;

 • Органикалық химия;

 • Физическалық химия.

3.6. Курс постреквизиттері:

Химииның қазіргі заманғы қиындықтары;

Полимерлер химиясы.
2. ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР.

Оқу сабақтарын ұйымдастыру.

«Қалдықсыз технология» курсын оқу барысында негізгі тапсырмалардан теориялық негіздерді меңгерумен қатартәжірибелік жұмыс дағдыларыга иелену, есептік мәліметтерден теориялық нәтижелер жасай алу болып табылады. Пәннің теориялық сұрақтары дәрістерде талқыланады. Дәрістерде негізгі түсініктер мен заңдылықтар, сондай-ақ бағдарламаның оқу әдебиетінде жеткіліксіз оқылған немесе күрделі сұрақтар ұсынылады. Дәрістің мазмұны тәжірибелік сабақтарға дайындық үшін негіз болып табылады, еркін бейімделуге және әдебиетпен жұмыс істеуге көмектеседі. Оқу сабақтарындағы маңызды формалардың бірі-зертханалық тәжірибе. Зертхана тәжірибесінде теориялық жолдар, пәннің заңдылығы бекітіледі. Химиялық ойлану, зерттеу жұмысына қабілеттілік дамиды, Пәнді оқыту уақыт бюджетінің мәнді бөлігі кететін, студенттердің дербес жұмысын болжайды. Оқытушы жетекшілігімен дербес жұмыс зертханада компьютермен жұмысты білдіреді. Сондай-ақ, ағымды зертханалық сабақтарға дайындық, үй тапсырмаларын орындау, оқу әдебиетімен жұмысты аудиториядан тыс жеке жұмыс, есептеу тапсырмалар әдістері меңгеріледі.


Оқу жоспарынан шығару

кесте 1.Курс

Семестр

Кредит

Д

(сағ)


ЗЖ

(час)


СПЗ (час)

СОӨЖ

(сағ)


СӨЖ

(час)


Барлығы

(час)


Соңғы бақылау формасы

4

5,6

2

15

15

-

30

30

90

эмтихан

Шикізат материалдары карьерлерінің рекультивациясы.


2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2. 1 Пәнжәнеоқытушытуралыжалпымағлұматтар:

Пәнніңаты Қалдықсыз өндіріс.Химиякафедрасы. Кафедра адресі Физкультура көшесі, 4, № 9 корпус Лектордыңаты-жөні

ОмароваНүрияМолдагалиевнаЖанасумәліметі , 35-05-90 кафедрада болу уақытыкесте бойынша

Кредит саны 2

2.2 Оқужоспарынанкөшірме

Кесте1.

Курс

Семестр

Кредиты

Лк (сағ)

ЛБ

(сағ)


СРСП

(сағ)


СРС

(сағ)


Всего

(сағ)


Қорытынды бақылау түрі1

2

2

15

15

30

30

90

емтихан

2.3Пәннің қысқаша мазмұны.

Өндіріс күштерінің дамуының қазіргі уақыттағы деңгейі ғылыми-техникалық ревoлюция және онымен байланысты әлеуметтік құбылыстар, ғылым алдына қоғам мен табиғат арасындағы заңдылықтар туралы сұрақ қойды.

Қалдықсыз өндіріс ұғымы ООН Еуропалық экономикалық коммисия Декларациясына сәйкес (1979) білімді практика жүзінде қолдану деген сөз, сонымен қатар әдіс пен құралдардың көмегімен адамды қамтамасыз ету аймағында табиғи байлықтарды қолдану және оны қорғау.

1984 жылы ООН комиссиясы осы ұғымның тура анықтамасын былай деп берді: « Қалдықсыз өндіріс бұл- шикізатты өндірудің мынандай түрі ( процесс, өндіріс орыны, территориялық-ондірістік комплекс), ол кезде рациональды және шикізатты комплексті қолдану түсінігі, шикізат ресурсын энергияны өндіріс-өндіруші- екіншілік шикізат схемасына сәйкес келеді сонымен қатар процесс кезінде қоршаған ортаға зияны аз болады.»Қалдықсыз өндіріс ұғымының тағы бір мағынасына шикізатты түгелдей жүзеге асыру мен соңында технолгиялық ғана қалдық шығаратындай өндіріс жасау. «Қалдықсыз өндіріс» тура мағынасы «аз қалдықты технология» сөзіне тура келеді, жалпы алғанда қалдықсыз технологиясыз деген ұғым жоқ себебі кез келген өндірісте қалдықсыз болмайды, жоқ дегенде энергия шығындайтыны сөзсіз.

2.4 Курстың мақсаты:Қалдықсыз технология - әдіс пен құралдардың көмегімен адамды қамтамасыз ету аймағында табиғи байлықтарды қолдану және оны қорғау.

Қалдықсыз технология - рациональды және шикізатты комплексті қолдану түсінігі, шикізат ресурсын энергияны өндіріс-өндіруші- екіншілік шикізат схемасына сәйкес келеді сонымен қатар процесс кезінде қоршаған ортаға зияны аз болуын қамтамасыз ету.

Курстың міндеті:

Қалдықсыз өндіріс пәні мазмұнына қосылыстар мен элементтердің және олардың түрлерін көптүрлілігін, күрделілігін зерттеу жатады.

2.5 Пәнді оқу нәтижесінде студент келесі деңгейді пысықтайды: • берілген мамандыққа сәйкес білім бөлімдерін іргелі білімдерді;

 • өзінің келешектегі мамандығының мәні мен әлеуметтік маңызын түсінеді, өзінің іс әрекетінің нақты саласын анықтай алады;

 • химия саласы бойынша кәсіби қызметін іске асыруға байланысты мақсатты қоя алады және міндетті тұжырымдай алады;

 • өзінің жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыра алады, өзінің кәсіби іс әрекетіне пайдаланатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін меңгерген;

 • процестер, химиялық ғылымның заңдылықтары жөніндегі біртұтас ұғымы бар және кәсіптік қызметінде кездесетін мәселелерді шешу үшін зерттеудің қазіргі ғылыми әдістерін меңгерген.

2.6 Курс пререквизиттері:

 • Физикалық химия;

 • Органикалық химия;

 • Неорганикалық химия

2.7 Курс постреквизиттері:

 • Химияның заманауи мәселелері;

 • Полимерлер химиясы.


4. Оқытушы үшiн пәннiң оқыту бағдарламасының мазмұны.

.

кесте 2Тақырыптардың атауы және мазмұны.

Сагат саны

Әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Кіріспе. Өндірістің дамуы, шикізаттарды қолдану мен қалдықтардың жиынтығы. Химиялық, мұнай-химиялық, тау өндірістік, металлургиялық өндірістердегі қатты, сұйық, газ тәрізді қалдықтардың негізгі сипаттамалары. Өндірістік қалдықтардың шығу тегіне байланысты физико-химиялық сипаттамалары.

1

[1], [2]

Өндірістік қалдықтар мен бағалы компоненттерді өндірістік өнімдерден бөлуде және металдарды алу мен ауыл шаруашылығында қолданылатын өнімдері қайта өңдеуге арналған ресурстарды сақтаушы қалдықсыз технология құру.

1

[1], [2]

Жанармайлық қалдықтар сипаттамасы. Реактивті, активтілігі аз және активті энергетикалық қалдықтардың физико-химиялық ерекшеліктері.

1

[1], [3]

Көмір алудағы қалдықтар, ЖЭС күлі, шлак күлі, мұнай өндірісіндегі қалдықтарды тасмалдау және қайта өңдеу әдістері.

1

[1], [3]

Фосфор, карбидті металлдар, құрылысқы қажетті материалдар мен жабдықтарды өндіру кезіндегі шихта компоненттері мен тотықтырғыш ретінде қолданылатын энергетикалық қалдықтарды қалдықсыз қайта өңдеу әдістері.

1

[1], [2],[3]

Силикат материалдары мен өнімдерін алу үшін шлакты, қара және түсті металлдарды химиялық өндірістерде қолдану және қайта өңдеу.

1

[1], [2],[3]

Қалдықсыз технология түзудегі экологиялық және экономикалық критерилер.

1

[1], [3]

Өндірісте қолданылатын энергия және шикізат тасмалдағыштардың максималды коэффициентерін таңдаудағы мәселелер.

1

[1], [3]

Қалдықсыз өнім шығарудың негізгі принциптері және оған қойылатын талаптар. Тау кен өндірісі саласындағы, металлургиялық шлактар мен өндіріс өнімі қалдықтарының физико-химиялық ерекшеліктері.

1

[1],[3]

Тау кен өндірісіндегі қалдықтарды комплексті, қалдықсыз қайта өңдеудің қазіргі әдістері. Қалдықтарды рационалды қолдану.

1

[1], [2],[3]

Тау кен өндірісіндегі қалдықсыз өнімдер алуды іс жүзінде іске асыру. Шикізат материалдары карьерлерінің рекультивациясы.

1

[1], [2],[3]

Металлургиялық қалдықтарды комплексті, қайта өңдеудің кейінгі әдістері.

1

[1], [3]

Бейорганикалық заттарды, цементті, гипс түзуші материалдарды, керамикалық бұйымдарды, термоизоляционды материалдарды, шлакобетондарды өндіруде өндірістік қалдықтарды шикізат құрамды компоненттер мен шихталар ретінде қолдану.

1

[1], [3]

Минерал өндірісіндегі карьерасыз технологияны және басқа да материалдардың құрамындағы минералды шикізаттарды өндірістік қалдықтармен толықтай немесе біртіндеп ауыстыра отырып өңдеу.

1

[1], [3]

Металлургиялық қалдықтарды және шихтаны бағалы компоненттерінен ажырату кезіндегі өндірістік өнімдерді қолдана отырып мақсатты өнімді өндірудің оптимизациясы. Қалдықсыз өнім алудың іс жүзінде орындалуы.

1

[1], [3]

Зертханалық сабақтар

1

2

3

Өндірістік ағындардың түрлері. Ағынсыз өндіріс

1

әдістемелер

Қалдықтарды жинау. Аударусыз өндіріс

1

әдістемелер

Өндіріс қалдықтарын жоюдың түрлері

1

әдістемелер

Тұйықталған материалды және энергетикалық сызбалар

1

әдістемелер

Қалдықсыз өндірістің тұжырымдамасы

1

әдістемелер

Аз қалдықты өндіріс құру кезіндегі басты бағыттар

1

әдістемелер

Шикізатты кешенді қайта өндеу

1

әдістемелер

Энергоресурстарды рациональді қолдану. Төменгі потенциал жылуын жою

1

әдістемелер

Технологиялық сызбаларды қалдықсыз өндірісті ұйымдастыру формасы ретінде құрмалау

1

әдістемелер

Ағынды суларды тазартудың мембраналық технологиясы

1

әдістемелер

Ағынды суларды тазартуға арналған мембраналы аппараттар – құбырлы, орамды, жұқа камералы

1

әдістемелер

Резинатехникалық бұйымдардың қалдықтарын қайта өндеу

1

әдістемелер

Қоршаған ортаның жылулық ластануы және оны төмендетудің әдістері

1

әдістемелер

Қатты қалдықтардың рекуперациясы

1

әдістемелер

Коксохимиялық өндіріс қалдықсыз өндірістің мысалы ретінде

1

әдістемелер

5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

кесте 3

СОӨЖ

СОЖ

Сағ.саны

аудиторияда


Сағ. саны

Аудиториядан тыс

1.

Химиялық өндірістегі қатты,сұйық және газ тәрізді қалдықтардың негізгі сипаттамалары.

1

Мұнайхимиялық өндірістегі қатты,сұйық және газ тәрізді қалдықтардың негізгі сипаттамалары.

Тау кен, металлургия өндірісіндегі қатты, сұйық және газ тәрізді қалдықтардың негізгі сипаттамалары.

1

2.

Реактивті,аз активті және активті энергетикалық қалдықтардың физико химиялық ерекшеліктері.

1/1

Қалдықсыз қндірісті құрудағы негізгі принциптер және оған қойылатын талаптар.

Тегі бойынша өндіріс қалдықтарының физико химиялық сипаттамалары.

2

3.

Қара және түсті металлургияда силикатты материал мен өнім алудағы шлактың қолданылуы және қайта өңделуі.

1/1

Химиялық өндірісте силикатты метериал мен өнім алудағы шлактың қолданылуы және қайта өнделуі.

Қара, түсті металлургияда,химиялық өндірісінде силикатты меатериал мен өнім алудағы шлактың қолданылуы және қайта өңделуі.

2

4.

Қалдықсыз технологияны құрудағы экологиялық және экономикалық шарттар.

1/1

Тау кен өндірісіндегі қалдықтарды комплексті қалдықсыз қайта өңдеудің қазіргі әдістері.

Қалдықтарды рационалды қолдану.

2

5.

Процесте максималды коэффициентімен энерготасымалдаушы және шикізат таңдау мәселелері.

1/1

Шикізат материалының карьер рекультивациясы.

Фосфор, металл карбиді,құрылыс бұйымдары мен материалдарының шихта компонентері және тотықсыздандырғыш ретінде қолданылатын энергетикалық қалдықтарды қалдықсыз қайта өңдеу әдістері.

2

6.

Минералдар мен басқа материалдарды және минералды шикізаттарды өндіріс қалдықтарымен толық және жартылай ауыстырудың тосқауылсыз технологиясын жасау.

1/1

Металлургиялық қалдықтарды комплексті, қалдықсыз қайта қңдеудің қазіргі әдістері.

Неорганикалық зат, цемент, гипсті байланыстырушы материал, керамикалық бұйым және шлакобетон өндірісіндегі шлак және шикізат құрамының компоненті ретінде өндірістік қалдықтардың қолданылуы.

2

7.

Шихтаның бағалы компоненттерін шығару кезінде промөнімді, металлургиялық қалдықты қолданылуымен бүтін өнімнің өндіріс оптимизациясы.

1/1

Қоршаған ортаны ластаумен энергетикалық және шикізаттық шығындардың корреляциясы.

Көмір өндіру қалдықтары, ЖЭС күлдері,мұнай өндіру қалдықтары,олардың транспортировка әдістері және қайта өңделуі.


2

8.

Тау кен өнеркәсібіндегі қалдықсыз өндірістің практикалық реализациясы.

1

Тау кен саласы,металлургиялық шлак және промпродукт қалдықтарының физико химиялық ерекшеліктері.

Қалдықсыз өндірістің практикалық реализациясы.

1

жалпы: 30 сағ. жалпы: 30 сағ.

6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

Таблица 4

Тақырып

Қосымша әдебиеттер

Өздік іздеуге арналған тапсырмалар

Бақылау формасы

дәріс

Зертханалық сабақтар

Өндірістің дамуы, шикізаттарды қолдану мен қалдықтардың жиынтығы және түрлері
кесте

Химиялық, мұнай-химиялық, тау өндірістік, металлургиялық өндірістердегі қатты, сұйық, газ тәрізді қалдықтардың негізгі сипаттамалары.

сұраныс

Өндірістік қалдықтар мен бағалы компоненттерді өндірістік өнімдерден бөлуде және металдарды алу мен ауыл шаруашылығында қолданылатын өнімдері қайта өңдеуге арналған ресурстарды сақтаушы қалдықсыз технология құру.
кесте

Фосфор, металл карбидтерінің, құрылыс материалдарының өндірісі

Есеп беру, сұраныс

Жанармайлық қалдықтар сипаттамасы.
кесте, слайдтар

Жанармайлық отындардың жіктелуі

Есеп беру, КЖ

Көмір алудағы қалдықтар, ЖЭС күлі, шлак күлі, мұнай өндірісіндегі қалдықтары
кесте, слайдтар

Оларды тасымалдау және өндеу ідңстері

Есеп беру, КЖ

Фосфор, карбидті металлдар, құрылысқы қажетті материалдар мен жабдықтарды өндіру кезіндегі шихта компоненттері мен тотықтырғыш ретінде қолданылатын энергетикалық қалдықтарды қалдықсыз қайта өңдеу әдістері.
кесте, слайдтар

Көмір алудағы қалдықтар, ЖЭС күлі, шлак күлі, мұнай өндірісіндегі қалдықтары

Есеп беру, КЖ

Силикат материалдары мен өнімдерін алу үшін шлакты, қара және түсті металлдарды химиялық өндірістерде қолдану және қайта өңдеу.
кесте, слайдтар

Энергетикалық қалдықтардың қалдықсыз өндеу технологиясы

Есеп беру, сұраныс, КЖ

Қалдықсыз технология түзудегі экологиялық және экономикалық критерилер.
кесте, слайдтар

Қалдықсыз технология түзудегі экологиялық және экономикалық критерилер.

Есеп беру, сұраныс, КЖ

Өндірісте қолданылатын энергия және шикізат тасмалдағыштардың максималды коэффициентерін таңдаудағы мәселелер.
кесте, слайдтар

Тау кен өндірісіндегі қалдықтарды комплексті, қалдықсыз қайта өңдеудің қазіргі әдістері. Қалдықтарды рационалды қолдану.

Есеп беру, сұраныс

Қалдықсыз өнім шығарудың негізгі принциптері және оған қойылатын талаптар. Тау кен өндірісі саласындағы, металлургиялық шлактар мен өндіріс өнімі қалдықтарының физико-химиялық ерекшеліктері.
кесте, слайдтар

Өндірісте қолданылатын энергия және шикізат тасмалдағыштардың максималды коэффициентерін таңдаудағы мәселелер.

сұраныс. КЖ

Тау кен өндірісіндегі қалдықтарды комплексті, қалдықсыз қайта өңдеудің қазіргі әдістері. Қалдықтарды рационалды қолдану.
кесте, слайдтар

Қалдықтарды рационалды қолдану.

сұраныс. КЖ

Тау кен өндірісіндегі қалдықсыз өнімдер алуды іс жүзінде іске асыру. Шикізат материалдары карьерлерінің рекультивациясы.
кесте, слайдтар

Шикізат материалдары карьерлерінің рекультивациясы..

сұраныс. КЖ

Металлургиялық қалдықтарды комплексті, қайта өңдеудің кейінгі әдістері.
кесте, слайдтар

Қалдықсыз өндірістердің тәжірибелік ісек асуы

сұраныс. КЖ


7 Оқу – әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

кесте 5Оқу – әдістемелік кітаптардың тізімі

Кітап саны

Студенттер саны

Камтамасыз ету шамасы

Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник. – М.:, Логос, 2000. – 627с

2

14

14,2

Лозановский И.Н., Орлов Д.С., Саков И.Н. Экология и охрана биосферы от химических загрязнении. Учебное пособие – М: Мир,1997. – 234 с.

1

14

7,1

Панин М.С. Экология Казахстана / Учебник для экол. и биол. специальностей ВУЗов. – Семипалатинск: Семипалатинский государственный институт, 2005. – 548

100

14

100

Ринкис Г.Я., Ноллендорф В.Ф. Сбалансированное питание растений макро- и микроэлементами. – Рига:Зинате, 1982.-304с.

1

14

7,1

Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды: учеб. пособие для студ. ВУЗов. – М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001-288с.

1

14

7,1


8 Әдебиет

8.1. Негізгі:

 1. Протасов В.Ф., Молчанов А.В. «Экология, здоровье и природопользование в России» - М., «Финансы и статистика», 1995.

 2. «Химия и научно-технический прогресс» И.Н.Семёнов, А.С. Максимов, А.А.Макареня.

 3. Кикава О.Ш. и др. «Строительные материалы из отходов производства» - «Экология и промышленность России», 12, 1997.

 4. Журналы «Нефтепереработка и нефтехимия» 2000г. №№ 1,2.

 5. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник. – М.:, Логос, 2000. – 627с.

 6. Керемкулов В.А. Экологические проблемы Казахстана // Экология и устойчивое развитие: Матер. Междунар. Научн.-практ. конф. Т.1. – Петропавловск, 1998. – С.5

 7. Каражанов К.Д., Аханов Ж.У., Асанбаев И.К., Фаизов К.Ш. Проблемы экологии почв Казахстьана // Состояние и рациональное использование почв Республики Казахстан: Сб. – Алматы: Изд-во ин-та почвоведения им. У.У.Успанова МОН РК, 1998.

 8. Лозановский И.Н., Орлов Д.С., Саков И.Н. Экология и охрана биосферы от химических загрязнении. Учебное пособие – М: Мир,1997. – 234 с.

 9. Панин М.С. Экология Казахстана / Учебник для экол. и биол. специальностей ВУЗов. – Семипалатинск: Семипалатинский государственный институт, 2005. – 548 с.

 10. Программа «Рациональное использование и охрана природных ресурсов Восточно-Казахстанской области» (на 2002-2005гг.) // Экологическое состояние окружающей среды Республики Казахстан и меры по её улучшению: Гос. Докл., 1995-2000 гг. Алматы, 2000.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет