Кәсіби-бағытталған шетел тілі пәнінен ПӘні бойынша оқыту бағдарламасыжүктеу 179.08 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі179.08 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті
Биология және экология кафедрасы

5В060700 - Биология, 5В060800 - Экология мамандықтарының студенттеріне арналғанКәсіби-бағытталған шетел тілі пәнінен
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

БЕКІТЕМІН

ХТжЖФ деканы

______________ Ахметов Қ.Қ.

2013 ж. «___»____________


Құрастырушы: оқытушы Шарипова А.К.. _______________
Биология және экология кафедрасы
5В060700 - Биология, 5В060800 - Экология мамандықтарының студенттеріне арналған

Кәсіби-бағытталған шетел тілі пәнінен
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________2013 ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген
2013 ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ___________ Жумадина Ш.М. 2013 ж. «____» ________
Химиялық технология және жаратылыстану факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 2013 ж. «__»______ №_ хаттама
ОӘК төрағасы _______________________ Каниболоцкая Ю.М.


 1. Оқу пәнінің паспорты

Пән атауы Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Пән міндетті компонент

Кредиттер саны және оқу мерзімі

Жалпы – 2 кредит

Курс: 2

Семестр: 4Барлық аудиториялық сабақ – 30 сағат

Тәжірибелік сабақтар - 30 сағат

СӨЖ – 60 сағат

Соның ішінде СӨЖМ – 15 сағат

Жалпы ембек сыйымдылығы - 90 сағат
Бақылау түрі

Емтихан – 4 семестр


Пререквизиттер

Мамандыққа кіріспе, биология, зоология, экология және тұрақты даму, неміс тілі, ботаника, экологиялық аудит.Постреквизиттер

Өсімдіктер физиологиясы, өсімдіктер систематикасы, жануарлар физиологиясы, экологиялық сараптама, жалпы паразитология.


2. Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттар

Шарипова Айнагуль Каировна

Аға оқытушы

Биология және экология кафедрасы, Ломов к.64, А-корпус, А-417 аудитория

Байланысу телефоны; 8(7182) 67-36-85 (ішкі 12-57), сот. 87076053008

Е-mail: scharipova_5@mail.ru


3. Пәні, мақсаттары мен міндеттері

Пәнді оқытудың мақсаты: маманның кәсіби құзырлық деігейін жоғарлату үшін келешек мамандардың кәсіби іс-әрекетін әр түрлі аспектілерін жүзеге асырудағы кәсіби шет тілін қалыптастыру.

«Кәсіби-бағытталған шет тілі» курсының негізгі мақсаты студенттерді бағдарламамен қарастырылған тақырыптарға қатысты шет тілінде сөйлеу қанынастарын, сөйлеу констекстерде грамматикалық, лексикалық және құрылымдықты қолдану. Мыналарды ұсынады: • кәсіби іс-әрекетерде заманауй шетел тілінің функциолады ситилімен студенттермен таныстыру;

 • кәсіби іс-әрекеттерге қажетті коммуникативті құзырлығын дамыту және қалыптастыру (лингвистикалық, әлеуметтілингвистикалық, әлеумет мәдениетті, стратегиялық, дискурсивті және прагматикалық);

 • жазбаша және ауызша ақпараттық айырбас жүзеге асыруына арналған кәсіпшілік шетел тілін иелік жеткілікті деңгейін құруы, қызмет сөйлеудің 4 түрін (оқулар , хаттар , аудирования және -монологты және диалог сөйлеудің ), қатынас дағдылардың еңбекпен өтеуін, барлықтардың онан арғы дамуын сонымен қатар белсенді кәсіпшілік сөздік жүйелігін кеңейту;

 • студенттерде тіл бойынша өздік зерттеу жұмыстарына қатыстыру, ана тіліне сәйкестендіріп оқылатын тілді аналитикалық тұрғыдан студенттерде дамыту.


3. Білімге, икемділікке, машықтарға және компетенцияларға қойылатын талаптар

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білу керек:

 • кәсіби тақырыптарды ауызша және жазбашаны құрастыру негізін құрылымын;

 • сәйкестікте сөйлеу мінез-құлық ережелері стильдің тәуелділікте кәсіпшілік қатынас жағдайларымен және қатынас мінез-құлығының әлеуметтік - тұрмыс және академиялықта сфераларда

икемді болу:

 • кәсіби жағынан іскери мінезді сөйлесулер жүргізу;

 • тыңдалған және оқыған мәтіннің мазмұнын айту, ғылыми-танымал мақалаларға, мәтіндерге және монографияларға аннотация жасау

 • іскери корреспонденцияны құрастыру (түйіндеме, өмірбаян, іскери хаттар, эссе);

 • кәсіби терминдік глооссарилерді аларту;

 • тақырыптар бойынша көлемді рефераттар немесе баяндамалар түрлерінде хабарламалар жасау, алдынала фактілерді жинау және өңдеп, пікірталастарға қатысу;

 • презентация, іскери кездесулер, келіссөздер, пікірталастар жүргізу;

 • кәсіби жағынан ғылыми мақалаларды құрастыру.

тәжірибенің болуы:

 • қойылған мақсаттарға тиімді жету үшін сындарлы сойлеу;

 • шет тілінде жобалық тапсармаларды дайындау;

 • шет тілінде интернет желісінде жұмыстар.

«Кәсіби- бағытталған шетел тілі» пәнін оқу кезінде келесі құзырлықтар қалыптасады:

жалпы:

 • логико-құрылымдық тұтастығы;

 • пәндік сөйлеу мазмұнын білу;

 • сөйлеуді лингвистикалық түзету

кәсіби:

 • коммуникативті ойларды жүзеге асыру;

 • кәсіби тілді білу;

 • арнай мақсаттар үшін аутентті әдебиттерді түсіну және оқу;

 • дебаттарды жүргізу, арнайы тақырыптарға пікірталас өткізу.

Тіл дайындау курстарымен бірге білімдік және тәрбиелік мақсат қойылады: студенттің ой-өрісін ұлғайту, ойлау мәдениетінің деңгейін жоғарлату, қарым-қатыныс және сөйлеу, өзге халықтардың рухани байлығын құрметтеуге тәрбиелеу.
5 Пәнді оқытудағы тақырыптық жоспар№ п/п

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәр.

Тәж.

зерт.

ССӨЖ4 семестр

1

Халықаралық байланыстар және олардың заманауы мамандардың өміріндегі ролі.
2
5

2

Кездесулер, келісімшарттар, телефондық сөйлесулер. Келіссөздер, кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар.
2
5

3

Іскери келіссөздер (түйіндемелер; ілеспе хаттар; ұсыныс хаттар; рекламация, өтініш, ақпаратты сұрау, запрос информации, растау-хаттары, тапсырыс, контракттар және т.б.).
2
5

4

Халықаралық бағдарламалар және жобалар. ЖОО-ғы халықаралық ынтымақтастықтар.
2
5

5

Кіріспе
4
5

6

Мамандығы бойынша негізгі ұғымдар және терминдер
4
5

7

Экологияда және биологияда жиі қолданатын неміс тілінде сипаттама беру
4
5

8

Қоршаған ортаны бағалаудың әдістері мен критериилері
4
5

9

Қазіргі кезеңдегі биологиялық және экологиялық мәселелер
4
5

10

Ағымдағы бақылау
2
5
БАРЛЫҒЫ:

0

30

0

60

Тәжірибелік сабақтардың бақылау түрлеріТақырыптар атауы

Бақылау түрі

1

Халықаралық байланыстар және олардың заманауы мамандардың өміріндегі ролі.

Жазбаша (іскери хаттар, түйіндемелерді, бланктерді, формуляды құрастыру,); ауызша (мәтін мазмұнын тапсыру)

2

Кездесулер, келісімшарттар, телефондық сөйлесулер. Келіссөздер, кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар.

Ауызша (келіссөздерді, іскери кездесулерді жүргізу)

3

Іскери келіссөздер (түйіндемелер; ілеспе хаттар; ұсыныс хаттар; рекламация, өтініш, ақпаратты сұрау, запрос информации, растау-хаттары, тапсырыс, контракттар және т.б.).

Жазбаша (ресми-іскери құжаттарды толтыру)

4

Халықаралық бағдарламалар және жобалар. ЖОО-ғы халықаралық ынтымақтастықтар.

Жазбаша (академді мобильдік бойынша шет елдік ЖОО-мен хат алмасуды жүргізу)

5

Кіріспе

Ауызша (рефераттау, аннотациялау).

6

Мамандығы бойынша негізгі ұғымдар және терминдер

Ауызша (рефераттау, аннотациялау).

7

Экологияда және биологияда жиі қолданатын неміс тілінде сипаттама беру

Ауызша (рефераттау, аннотациялау).

8

Қоршаған ортаны бағалаудың әдістері мен критериилері

Ауызша (рефераттау, аннотациялау).

9

Қазіргі кезеңдегі биологиялық және экологиялық мәселелер

Ауызша (рефераттау, аннотациялау).

10

Ағымдағы бақылау

МБ 1, МБ2

Модульдің мазмұны

Модуль 1 - «Іскери қатынас»

1. Кәсіби іс-әрекеттің таңдаулы бағыты.

2. Оқылатын ғылымның келешекті дамуы және қазіргі жағдайы, тарихы.

Оқылатын пәндер, олардың мәселелері. Берілген кәсіби облысындағы негізгі іс-әрекет бағыты.

Берілген кәсіби бағыттағы мамандардың функциональді міндеттері. Берілген ғылымдағы тұлғалар. Негізгі мектептері және ашылулар.

Рецептивті сөйлеу әрекетінің түрлері.

Аудирование және оқу.

Негізгі мазмұнды түсіну: публицистикалық, тарихы туралы ғылыми-танымал және ғылыми мәтіндер; мінездемелер, ғылымның даму перспективасы және кәсіби салалық: кәсіби жағындағы ғалымдармен және жүргізуші мамандармен жүргізілген сұхбаттың мәтіне;

Ақпаратты түсіну: ғылыми-танымал мәтіндер; арнайы прагматикалық мәтіндер (анықтамалар, бос орындарды хабарлау)

Мәтінді тәпіштеп түсіну: берілген ғылым мәселелерінің ғылыми-танымал және саяси-қоғамды мәтіндерді (мысали биографиялар).Тиімді сөйлеу әрекеттінің түрлері

Сөйлеу: монолог-сипаттама (функционалды міндеттері/ білікті талаптар); монолог-хабар (кәсіби сферадағы, ғылымдағы қайраткерлер); монолог-пікір айту келешектегі мансаптың өсуі/өзіндік дамудың мүмкүндігі; диалог-сұхбат/жұмысқа тұрудағы әңгімелесу. Ғылыми танымал мақалаларды, мәтіндерді, рефераттарды, монографияларды аннтотациялау, аудирование.

Жазу: биографияның жазылуы; іліспе хаттар; жазбаша баяндаманың тезистері.
Модуль 2 - «Мамандыққа кіріспе»

Қазақстандағы және шет елдегі кәсіби мамандардың білікті талаптары. Өзіндік дамуы және келешекті манасаптың өсуі. Ғылыми жаңалықтардың және өнертабыстардың алғышарттары және салдары.1 тақырып. Кіріспе. Эволюция. Тіршіліктің негізгі формалары, прокариоттар, эукариоттар. Саңырауқұлақтар, вирустар, бактериялар құрлысы мен маңызы. Жануарлар әлемі, түрлері, құрлысы мен тіршілік циклдері. Өсімдіктер әлемі адам өміріндегі маңызы. Кәсіби мәтіндерді неміс тілінде қарастыру.

2 тақырып. Мамандығы бойынша негізгі ұғымдар және терминдер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар. Биология мен экологияның негізгі ұғымдары: ағза, ұлпа, жасуша, генетика, микробиология, ботаника, зоология, өсімдіктер физиологиясы экология, тұрақты даму, аутэкология, демэкология, синэкология, экологиялық, антропогендік факторлар, биомасса, мутуализм, жыртқыштық, паразитизм, түр, бәсекелестік, қауымдастық, биосфера терминдер мен ұғымдарды неміс тілінде түсіндіру.

3 тақырап. Экологияда және биологияда жиі қолданатын сөздердің неміс тілінде сипаттама беру. Морфология, анатомия, физиология, ұлпа, жасуша, адам, өсімдік, жануар, микроағзалар, экожүйе, популяция, биоценоз, биогеоценоз, абиотикалық, биотикалық және антропогенді факторлар, урбанизация.

4 тақырып. Қоршаған ортаны бағалаудың әдістері мен критериилері. Жасушааралық байланыс. Органикалық және бейорганикалық заттардың маңызы және атқаратын қызметі. Фотосинтез. Автотрофтылар, гетеротрофтылар, сапротрофтылардың атқаратын қызметі.

5 тақырып. Қазіргі кезеңдегі биологиялық және экологиялық мәселелер. Жер сілкінісі, озон тесіктері, Семей ядролық полигонның радиациациялық зардаптары. Арал мәселесі, себебі мен нәтижелері. Биоалуантүрлікті сақтау. Жануарлар мен өсімдіктердің сирек және жоғалып кетіп бара жатқан түрлерінің генофондын қорғау.
Студенттердің өздік жұмыстарына арналаған тақырыптары

1. Биология пәні. Зерттеу әдістері. Биологияның бөлімдері. Биологияға үлес қосқан ғылымдар. Биологияның қазіргі заманғы міндеттері және мәселелері.

2. Экология пәні. Эокологияның негізгі бағыттар. Экологияның қазіргі заманғы міндеттері және мәселелері. Қазақстанның әлемдік мәселелері.

3. Адам, жануар, өсімдік, микроағзалар, вирустар. Эволюциялық даму.

Әдебиет: [1]- [18].

9. СОӨЖ кеңестерінің графигі
Виды занятия

дүйсенбі

сейсенбі

сембі

бейсенбі

жұма

сенбі

1.

Дәріс сабақтарының сұрақтары бойынша кеңес беру

10.25-11.15
2.

Тәжірибелік сабақтарының сұрақтары бойынша кеңес беру10.25-11.15


3.

СӨЖ сабақтарының сұрақтары бойынша кеңес беру

10.25-11.15
4.

Тест тапсырмаларының сұрақтары бойынша кеңес беру

10.25-11.15

10. Оқитын студенттердің білімін тексеру кестесі

Дәріс және тәжірибелік қатынасу (семинарлық, зертханалық, жеке, студийлық) 0-100 баллмен бағаланады.Пән бойынша тапсырмалардың жасау және тапсыру графигі
Жұмыс түрі

Тапсырманың тақырыбы, мақсаты мен міндеті

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындалу мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру күні

1

2

3

4

5

6

7

1

Реферат3 апта4-ші апта

2

Реферат2 апта
6-ші апта

3

Межелік бақылау

Модуль 1,2коллоквиум

8-ші апта

4

Реферат2 апта
9-апта

5

Реферат2 апта
11ші апта

6

Межелік бақылау

Модуль 3,4коллоквиум

15-ші апта


11. Студенттердің білімдерін анықтаудағы критерийлері

Сабақты жалпы қорытындылауы тест түрінде аяқталады, бұл барлық өтілген материалдарды қамтиды. Емтиханға жіберілуді алу үшін студент келесідей пән бойынша қамтылатын міндеттерді атқаруы қажет:

Әрбір тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.

Жіберілу рейтингі орташа арифметикалық барлық тапсырмаларды ағымдағы сабақтардағы орындалған түрі бойынша есептеледі (дәрістерге қатысу, үй тапсырмалары, СӨЖ тапсырмалары, тәжірибе және т.б. тапсырмалары, межелік бақылау).

Жұмыс оқу бағдарламасындағы барлық орындалған тапсырмалары бойынша (барлық зертханалық жұмыстарды орындау және тапсыру, СӨЖ бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсыру), курстық жобаны қорғаудан оң баға алуынан және жіберілу рейтингі 50 баллдан кем болмаған студент қорытынды бақылауға (ҚБ) жіберіледі.

Студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі әр бір пән бойынша, соның ішінде МЕ қорытынды бақылауынан, қорытынды бағамен анықталады, ол ЖР мен ҚБ есебімен есептеледі.

Қ = ЖР*0,6 + ҚБ*0,4

Салмақтық үлесімі әр жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және ЖР 0,6-дан, ал ҚБ 0,3-тен кем болмауы керек.

КЖ/КЖ комиссия алдында қорғалады. Бағасы көрсетілген жұмысы бойынша және жетекшісінің пікіімен қаралып есептеледі.

Қорытынды бақылау пән бойынша студенттің оң бағасымен және жіберілу рейтингісімен есептеледі. 1. Тұрмыстық құрал-жабдықтардың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі экологиялық талаптар.

 2. Қалдықтарды жоюдың және тасымалдаудың зиянсыз әдіс-тәсілдері.

 3. Қазақстанның өнеркәсіп орындары және оларға қойылатын экологиялық талаптар.

Рефератты жазуға арналған әдістемелік нұсқау

Рефератты орындау үшін материалдар ұсынылған әдебиеттерден алынады. Орындауға 1-2 апта уақыт беріледі. Реферат көлемі қолмен жазылса 10-15; компьютерде 10-12 бет болады. Компьютерде жазғанда текстің беттегі иллюстрациялар, таблицалар А-4 өлшемді бетте жазылуы тиіс. Тексті тергенде сол жақ 30 мм, оң-10, жоғары 20, төмен 20 мм-ден кем емес; шрифт көлемі 14, болуы керек, нөмерлеу оң жақ жоғары бүрышында нүктесіз қойылады.Рефераттың аттестациясы.

Баға қою үшін рефератқа қойылатын талаптар:

1. Тақырыпты құрастыру дәрежесі

2. Ғылым әдебиетті қамту

3. Рефератты жазудың теориялық дәрежесі

4. Ғылыми негізде дұрыс қорытынды жасау


12. Оқытушының талаптары, саясаты және рәсімдері

Студент дәріс сабақтарына міндетті түрде қатысуы тиіс. Сабаққа қатысу әр бір сабақта белгіленеді (сабақтың басында немесе аяғында). Егер белгілеу кезінде студент болмаса, бұл деканаттың қарастыруымен қаралып түсініктеме қағазымен беріледі. Сабақта 2 рет қана жоқ болуы жіберіледі. Сабаққа екі рет қалып келу, бұл бір рет жоқ деп есептелінеді. Егер де екі реттен жоқ болса, бұл әкімшілдік шешім сұрағымен қарастырылады. Дәрісте басқа топтың студенттеріне отыруға тыйым салынады.

Тапсырмаларды дәл уақытында тапсыру қажет. Ең соңғы кезі емтиханға дейін 3 күн қалғанда қабылданады. Осы аталған тапсырмалардың барлығы егер тапсырылмаса, студент емтиханға жіберілмейді.

Тақырыптарды қайталау және өткен материалдарды қамтуы әр кезде қаралып отыруы керек. Оқу материалдарын меңгеруі тестпен немесе коллоквиуммен қаралып бағаланады. Тестілеу кезі студенттерге айтылмай қабылдануы мүмкін.


Әдебиеттер тізімі
Негізгі

1 Алиханова Г. “Kasachstan in Sicht”. Almaty, 2003

2 Gerhard Friedrich Schmid Kleine Deutschlandskunde, Ein erdkundlicher Überblick. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart, 2005

3 Tatsachen. Deutschland. 2007

4 Соколова Н.В. Немецкая грамматика в упражнениях. М.: 2002

5 Kasachstan im Deutschunterricht. Almaty, 2003.

6 Biologycal science 1&2, D.J. Teilor, N.P.O. Green, G.W. Stout, Camridge university press 2006.

7 Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут. Биология в трех томах – М: «Мир», 2004.

8 Sprachkurs Deutsch 2. Verlag Moritz Diesterweg Gmbh. Stutgartt: 2003

9 Dialog in Beruf. Max Hueber Verlag. München: 2009.


Қосымша

7. Молчанова И.Д., Гутрова Е.Л., Соколова Н.Б. Справочник по грамматике немецкого языка. М.: 2004

8 Буша И. Сборник упражнений по немецкому языку: 333 упражнений по основным разделам. Домашний репетитор: 2006

9 Кравченко А.П. Немецкий язык М.: 2006

10 Рачинская Н.Н. Контрольные работы по немецкому языку. М.: 2001

11 Романовская И.И., Романовская Ю.Т. 200 тем немецкого языка. М.:2004

12 Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка. М.: 2003

13 Chongurova L., Dr. Hans Martin. Almaty 2005

14 Сущинский И.И. Практический курс современного немецкого языка для юридических и гуманитарных вузов. – М.: ГИС, 2003

15. Асылханова Л.Е., Жумабекова Б.К. и др. Учебно-методическое пособие для студентов неязыковых специальностей. Павлодар: 2008

17. Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка. Киев:. 2004

18. Овчинников А.Ф., Овчинников О.В. 500 упражнений по грамматике немецкого языка. М.:2004.19. Hallo Nachbarn Band 2 Grundkurs in 20 Einheiten, Goethe-Institut:2006

20. Themen 2 Max Hueber Verlag: 2004


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет