Конкурсна документацијА у отвореном поступак за јавну набавку добара- резни алат јН бр. 586/14-409бет1/8
Дата11.03.2016
өлшемі2.09 Mb.
түріКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 4-4.5-1-586 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 4-4.5-1-586/1 од 02.12.2014 године, припремљена је:


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступак за јавну набавку добара– РЕЗНИ АЛАТ

ЈН бр. 586/14-409


ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИНазиви адреса наручиоцаПривредно друштво,

Рударски басен "Колубара" д.о.о., ул. Светог Саве бр. 1 - Лазаревац

Интернет страница наручиоца


www.rbkolubara.rs

Врста поступкаПредметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке


Предмет јавне набавкеНабавка добара – РЕЗНИ АЛАТЦиљ поступка


Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавциКонтакт


Контакт особа: Жаклина Милеуснић

E-mail : zaklina.mileusnic@rbkolubara.rsПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке


РЕЗНИ АЛАТ


42670000 – Делови и прибор за машине алатке
обликована у 6 (шест) партија


Редни број партије

Назив партије

Ознака из општег речника набавке

Назив из општег речника набавке
1.

Алат и прибор за стругање

42670000

Делови и прибор за машине алатке
2.

Бургије,упуштачи,развртачи и прибор

42670000

Делови и прибор за машине алатке
3.

Нарезници,урезници и прибор

42670000

Делови и прибор за машине алатке
4.

Тримери

42670000

Делови и прибор за машине алатке
5.

Тестере

42670000

Делови и прибор за машине алатке
6.

Разно

42670000

Делови и прибор за машине алатке
Каталог: dokumenti
dokumenti -> Проект планировки объекта культурного наследия регионального значения «государственная историко-культурная заповедная территория «крепостная гора»
dokumenti -> Перевод текста со старорусского на современный язык
dokumenti -> Закона о јавним набавкама(Службени гласник рс бр. 124/121)
dokumenti -> Закона о јавним набавкама(Службени гласник рс бр. 124/121)
dokumenti -> Конкурснa документацијА Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар Зајечар Николе Пашића 68, Зајечар


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет