Нүктеге қарасты күш моментібет1/2
Дата17.07.2016
өлшемі0.61 Mb.
  1   2
Теориялық механика

М-211.
@@@ Статика - формула


$$$ 1 B
Нүктеге қарасты күш моменті
A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 2 C
Нүктеге қарасты күштің алгебралық моменті
A. ;

B.

C. ;

D.

E. .
$$$ 3 D
Күштер жиынының бас векторы
A. , ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.

$$$ 4 B
Сырғанау үйкелісінің күші


A. ;

B. ;

C. ;

D.

E.
$$$ 5 E
Үйкеліс бұрышы
A.

B.

C.

D. ;

E. .
$$$ 6 C

Үйкеліс бұрышы мен үйкеліс коэффициентінің арасындағы байланыс


A.

B.

C.

D. ;

E. .
$$$ 7 C

F êүøiíiң õ өñiíäåãi ïðîåêöèÿñû (1-ñóðåò)A. F

B.

C.

D.

E.

1-ñóðåò
$$$ 8 B

F êүøiíiң ó өñiíäåãi ïðîåêöèÿñû (1-ñóðåò)


A. F

B.

C.

D.

E.

1-ñóðåò
$$$ 9 E
À íүêòåñiíäå қàíäàé қàðûìòà êүøòåð ïàéäà áîëàäû (2-ñóðåò)?
A. ÌÀ;

B. YA;

C. YA ,XA;

D. MA ,XA;

E. ÌÀ ,YA ,XA

2-ñóðåò
$$$ 10 C


À ïîäøèïíèãiíäåãi қàðûìòà êүøòåð (3-ñóðåò)
A. ÌÀ;

B. YA;

C. YA ,XA;

D. XA;

E. ZA
3-ñóðåò
$$$ 11 D
 òiðåãiíäåãi қàðûìòà êүøòåð (3-ñóðåò)

A. ZB;

B. ZB ,YB;

C. YB ,XB;

D. ZB ,YB ,XB;

E. ZB ,XB,

3-ñóðåò
$$$ 12 B
 òîïñàñûíäà қàðûìòà êүø(4-ñóðåò)
A. ZB;

B. YB;

C. YB ,XB;

D. ÌÂ;

E. ÌÂ ,XB;

4-ñóðåò


$$$ 13 C
À òîïñàñûíäà қàðûìòà êүøòåð (4-ñóðåò)
A. YÀ;

B. XB;

C. YА ,XА;

D. MÀ

E. MÀ ,XÀ.

4-ñóðåò
$$$ 14 D


À òiðåãiíäåãi қàðûìòà êүøòåð (5-ñóðåò)

A. YÀ;

B. XÀ;

C. ÌÀ ,XÀ;

D. MÀ

E. MÀ ,YÀ. 5-ñóðåò

$$$ 15 C
Î íүêòåñiíå қàòûñòû F êүøiíiң ìîìåíòi (6-ñóðåò)
A.

B.

C.

D.

E.

6-ñóðåò
$$$ 16 C
Âàðèíüîí òåîðåìàñû
A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 17 D
Ð êүøi áåðiëäi äåï åñåïòåï, RÀ , RÂ қàðûìòà êүøòåðií òàáûңûç (7-ñóðåò)

Sin 300= 1/2; Cos 300 =
A.

B.

C.

D.

E.

7-ñóðåò
$$$ 18 D
Ð êүøiíiң әñåðiíåí ÀÂ ñûðûғûí ñûғàòûí êүøòi åñåïòåңiç (8-ñóðåò)

A. P;

B. P/2;

C.

D.

E.8-ñóðåò
$$$ 19 C

9 – ñóðåòòåãi ôèãóðàíûң àóûðëûқ íүêòåñií òàáûңûç.

A. 40; 30

B. 41,1; 32,2

C. 37,2; 31,8

D. 27,2; 25

E. 37,5; 34,4


9-ñóðåò
$$$ 20 C

RА және RВ реакцияларын анықтаңыз (10-сур.)

Sin 300= 1/2; Cos 300 =

A.

B.

C.

D.

10-сур.

$$$ 21 A


Топсалар арқылы өзара байланысқан сырықтар көрсетілген (11-сур.). В нүктесінде жүк ілінген Q=1000 H. ?=?=450 жағдайы үшін сырықтардағы күштерді анықтаңыз.

A. S1=S2=707 H

B. S1=S2=607 H

C. S1=S2=507 H

D. S1=S2=407 H

E. S1=S2=307 H

11-сур.

$$$ 22 A


Топсалар арқылы өзара байланысқан сырықтар көрсетілген (12-сур.). F нүктесінде жүк ілінген Q=1000 H. ?=300, ?=600 жағдайы үшін сырықтардағы күштерді анықтаңыз.

A. S1=577 H, S2= -1154 H

B. S1=500 H, S2=607 H

C. S1=600 H, S2=507 H

D. S1=700 H, S2=407 H

E. S1=750 H, S2=100 H

12-сур.
$$$ 23 A

Топсалар арқылы өзара байланысқан сырықтар көрсетілген (13-сур.). К нүктесінде жүк ілінген Q=1000 H. ?=600, ?=300 жағдайы үшін сырықтардағы күштерді анықтаңыз.

A. S1= - 577 H, S2=1154 H

B. S1= -500 H, S2=307 H

C. S1= -400 H, S2=507 H

D. S1= -300 H, S2=407 H

E. S1=750 H, S2=100 H

13-сур.
$$$ 24 A

АВ арқалығы берілген. Арқалықтың ортасында Р=2 кН күші әсер етеді. Арқалықтың салмағын есепке алмай тіректердегі реакцияларды анықтаңыз (14-сур.).


A. RA=1,58 кН; RВ=0,71 кН;

B. RA=1,60 кН; RВ=0,61 кН;

C. RA=100 кН; RВ=61 кН;

D. RA=1,50 кН; RВ=90 кН;

E. RA=1,80 кН; RВ=100 кН;
14-сур
$$$ 25 B
Қандай жағдайда жинақталатын күштердің жазық жүйесі теңгерілген?

A. Rx=0; Ry=-40H

B. Rx=50H; Ry=0

C. ?Fx=0; ?Fy=100H

D. ?Fx=0; ?Fy=0

E. бәрі
$$$ 26 B


Сырықтың ауырлық күші (150Н) ұзындық бойынша бірқалыпты таралған (15-сур.). О нүктесіне қарасты ауырлық күшінің моментін анықтаңыз.

A. Мо = 180 Нм

B. Мо = 0

C. Мо = 100 Нм

D. Мо = 90 Нм

E. Мо = 80 Нм
15-сур.
$$$ 27 A
Декарттық өстерге қарасты күш моменті
A. , , ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 28 E
Қос күш моменті
A. ;

B. ;

C.

D. ;

E.
$$$ 29 C
Күштер жиынының бас моменті
A. , ;

B.


C.

D. ;

E.
$$$ 30 E
Параллель күштер центрінің радиус- векторі
A. ;

B.

C.

D. ;

E.
$$$ 31 B
О нүктесіне қарасты параллель күштердің статикалық моменті
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 32 A
Қатты дененің ауырлық центрінің радиус– векторі
A. ;

B.

C. ;

D. ;

E. .
@@@ Анықтама
$$$ 1 С
Белгілі бір жиынның материалдық нүктелеріне басқа жиынның материалдық нүктелерінен әсер ететін күштер қалай аталады?
A. центрден тепкіш

B. ішкі


C. сыртқы

D. жинақталатын

E. ауырлық
$$$ 2 B
Белгілі бір жиынның ішіндегі материалдық нүктелердің өзара әрекеттесу күштері қалай аталады?
A. центрден тепкіш

B. ішкі


C. сыртқы

D. жинақталатын

E. ауырлық
$$$ 3 D
Әрекет сызықтары бір нүктеде қиылысатын күштерді қалай аталады?
A. центрден тепкіш

B. ішкі


C. сыртқы

D. жинақталатын

E. ауырлық
$$$ 4 A
Күштер туралы жалпы ұғымдарды және күштер әсер еткен материалдық денелердің тепе-теңдік шарттарын зерттейтін бөлім қалай аталады?
A. статика

B. динамика

C. кинематика

D. механика

E. дұрыс жауап жоқ
$$$ 5 A
Материалдық нүктелердің қандай-да бір уақыт ішінде кеңістікте орналасқан орынын ауыстыру дегеніміз не?
A. механикалық қозғалыс

B. механикалық өзара әрекеттесу

C. байланыс

D. соққы


E. материалдық күштер жиыны
$$$ 6 B
Материалдық нүктелердің механикалық қозғалысын өзгертетін немесе өзгертуге тырысатын өзара әрекет дегеніміз не?
A. механикалық қозғалыс

B. механикалық өзара әрекеттесу

C. байланыс

D. соққы


E. материалдық күштер жиыны
$$$ 7 E
Әр нүктенің орны мен қозғалысы басқа нүктелердің орны мен қозғалысына байланысты болатын жиын қалай аталады?
A. механикалық қозғалыс

B. механикалық өзара әрекеттесу

C. байланыс

D. соққы


E. материалдық күштер жиыны
$$$ 8 C
Қатты дененің қозғалысын шектейтін дене қалай аталады?
A. механикалық қозғалыс

B. механикалық өзара әрекеттесу

C. байланыс

D. соққы


E. материалдық күштер жиыны
$$$ 9 B
Күштің бағытын көрсететін сызық қалай аталады?
A. центр аралық қашықтық

B. күштің әрекет сызығы

C. қос күш иіні

D. момент

E. байланыс
$$$ 10 B
Жылжуына ешқандай да шектеуі жоқ қатты дене қалай аталады?
A. материалдық нүкте

B. еркін қатты дене

C. байланыс

D. абсолют қатты дене

E. тірек
$$$ 11 D
Қандай да болмасын екі нүктесінің арасындағы қашықтық әрқашанда тұрақты болатын дене қалай аталады?
A. материалдық нүкте

B. еркін қатты дене

C. байланыс

D. абсолют қатты дене

E. тірек
$$$ 12 A
Қарастырылатын жағдайда өлшемін есепке алмуға болатын материалдық денені қалай атайды?
A. материалдық нүкте

B. еркін қатты дене

C. байланыс

D. абсолют қатты дене

E. тірек
$$$ 13 E
Модулі бойынша тең, параллель және кері бағытталған екі күштер жүйесі қалай аталады?
A. материалдық нүкте

B. еркін қатты дене

C. байланыс

D. күштер жүйесі

E. қос күш
$$$ 14 D
Денеге байланыстың механикалық әрекетін көрсететін күш немесе күштер жиыны қалай аталады?
A. байланыс

B. эквиваленттік күш

C. үйкеліс күші

D. байланыс реакциясы

E. момент
$$$ 15 B
Механикалық өзара әрекеттің қарқынын және бағытын анықтайтын өлшем қалай аталады?
A. байланыс

B. күш


C. момент

D. қос күш

E. үйкеліс
$$$ 16 E
Бір денені екінші дененің бетінде жылжытқанда пайда болатын кедергіні қалай атаймыз?
A. байланыс

B. күш


C. момент

D. қос күш

E. үйкеліс
$$$ 17 C
Геометриалы өзгермелі топсалы-сырықты құрылым қалай аталады?
A. тірек

B. күш


C. ферма

D. момент

E. соққы
$$$ 18 A
Жұп құрайтын күштердің әрекет сызықтарының арасындағы ең жақын қашықтық қалай аталады?
A. қос күш иіні

B. күштің әрекет сызығы

C. өсаралық қашықтық

D. момент

E. байланыс
$$$ 19 B
Күштің өлшем бірлігі
A. с-1

B. Н


C. м

D. м/с


E. Нм
$$$ 20 E
Моменттің өлшем бірлігі
A. с-1

B. Н


C. м

D. м/с


 1. Каталог: ebook
  ebook -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
  ebook -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
  ebook -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
  ebook -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
  ebook -> Тарих кафедрасы
  ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
  ebook -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
  ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  ebook -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет