Өтініш баланы асырауға алимент өндіріп алу туралы сот бұйрығын шығару туралыжүктеу 0.66 Mb.
бет4/5
Дата23.02.2016
өлшемі0.66 Mb.
1   2   3   4   5

Талапкер:___________________________

(Аты-жөні, мекен жайы, байланыс телефон нөмірі,

ұялы телефон нөмірі, электрондық мекенжайы)- толық көрсету қажет

Жауапкер:___________________________

(Аты-жөні, мекен жайы, байланыс телефон нөмірі,

ұялы телефон нөмірі, электрондық мекенжайы)
ТАЛАП АРЫЗ

Алимент мөлшерін азайту туралы

_________________________________________аудандық (қалалық) сотының

(атауы)

___________________________ шыққан шешімі бойынша менен балам ___(айы, күні, жылы)

__________________________________ асырауға жауапкердің пайдасына

(баланың аты-жөні, уған жылы)

мөлшері _________________________________________ теңгені құрайтын еңбек ақының жартысынан алимент өңдіріліп алынады.

Сонымен қатар ___________________________________________ аудындық

(атауы)


(қалалық) сотының ___________________________________ шыққан шешімі

(күні, айы, жылы)

бойынша баланы асырауға ___________________________ пайдасына

(алушының аты-жөні)

______________________________________ теңгені құрайтын еңбек ақының жартысынан алимент өндіріліп алынады.

Менен өндіріліп алынатын алименттердің ортақ мөлшері менің еңбек ақымның _________________ мөлшерін құрайды, бұл заңмен бекітілген үлестен асып кетеді.

ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық)және отбасы туралы» Кодексінің 175 бабына сәйкес

СҰРАЙМЫН:

_______________________________________ аудандық (қалалық) сотының

(атауы)

_________________________________ шыққан шешімі бойынша өндірілетін(күні, айы, жылы)

алименттердің мөлшерін азайтуды. Баланы асырау үшін __________________________________________________________________

(баланың аты – жөні, туған жылы)

менен _________________________ пайдасына __________________________

(аты-жөні)

ай сайын еңбек ақының _____________ мөлшерінен алимент өндіруге.


Қосымшалар:

 1. Сот шешімдерінің көшірмелері;

 2. Еңбек ақы туралы анықтама;

 3. мемлекеттік баж салығының төленгендігі туралы түбіртек;

 4. талапкердің жеке күәлігінің көшірмесі;

 5. мекен жай бюросынан анықтама;

 6. талап арыздың көшірмесі;

Қолы


Күні

В Семейский городской суд ВКОИстец:_____________________________

(Ф.И.О., место проживания, адрес контактный номер телефона, номер мобильного телефона, адрес электронной почты) - указать полностьюОтветчик:_____________________________

(Ф.И.О., место проживания, адрес контактный номер телефона, номер мобильного телефона, адрес электронной почты) - указать полностью


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

об уменьшении размера алиментов

По решению __________________________________ районного (городского)

(наименование)

суда от _______________________________ с меня взыскиваются алименты в

(число, месяц, год)

пользу ответчицы ________________ на ребенка (детей)_________________

(Ф.И.О.) (имя, число, месяц, год рождения ребенка, детей) в размере __________________________________ части заработной платы.

Кроме того, по решению ___________________________ районного

(наименование)

(городского) суда от ______________________________ с меня взыскивается

(число, месяц, год)

алименты в пользу ___________________________ на ребенка, детей ______

(Ф.И.О. получателя)

__________________________________________________________________

(имя, число, год рождения ребенка, детей)

в размере ________________________________ части заработной платы.

Общий размер взыскиваемых с меня алиментов составляет _____________ моего заработка и превышает установленную законом долю.

В соответствии со ст. 175 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье»ПРОШУ:
Снизить размер алиментов, взыскиваемых по решению __________ районного

(наименование)

(городского) суда от _____________. Взыскивать с меня в пользу______________

(дата) (Ф.И.О.)

на содержание ребенка (детей)________________________________________

(имя, число, месяц, год рождения ребенка)

в размере ________________________ части заработной платы ежемесячно.

Приложения: 1. копии решении судов;

 2. справка о зарплате;

 3. квитанция об уплате госпошлины;

 4. копия уд. личности истца;

 5. копия домовой книги или справки с адресного бюро:

 6. копия искового заявления (по кол-ву ответчиков);

Подпись Дата

ШҚО Семей қалалық сотына


Талапкер:____________________

(Аты-жөні, мекен жайы, байланыс телефон нөмірі,

ұялы телефон нөмірі, электрондық мекенжайы)- толық көрсету қажет

Жаупкер:____________________

(Аты-жөні, мекен жайы, байланыс телефон нөмірі,

ұялы телефон нөмірі, электрондық мекенжайы)ТАЛАП АРЫЗ

Бөгде заңсыз иеліктен мүлікті қайтарып алу туралы

______ 20___ж. мен ________________________________________________

(нақты қадай мүлік екенін, қашан, қандай мән жайлрада сатып алғаныңзды көрсетіңіз)

мүлік сатып алдым.

Маған түсініксіз себептермен ____________________________мүлік

(қандай себептер, қандай мән-жайлар екенін көрсетіңіз)

менің иеілігімнен шығарылды.

Қазіргі кезде даулы мүлік жауапкердің иелігінде екені маған белгілі болды. Мүлікті қолдану уақытында жауапкерге _______________ теңге сомманы құрайтын кіріс кірген.

Жауапкерге маған мүлік пен түскен кірісті қайтарып, дауды татуласу келісімімен шешейік деген жүгінуім қабыл алынбады.

Менің даулы мүлікке құқығым бар екені _______________________________

_________________________________________________________ расталады,

(дәлелдер келтіріңіз)

жауапкердің даулы мүлікке құқығының болуы _______________________

_______________________________________________________дәлелденеді.

(дәлелдер келтіріңіз)

ҚР АК 260 және 263 баптарына сәйкес

СҰРАЙМЫН:

Жауакер __________________ маған мүлікті ­_____________________

(аты-жөні) (мүліктің атауы)

қайтаруды және заңсыз пайдалану кезінде кірген _________________ теңгені құрайтын кіріс соммасын қайтарып беруді міндеттеуіңізді.

Жазылғандардың дәлелі ретінде куәләрді __________________шақырсаңыз.

_____________________________ құжатарды әкелуін талап етуіңізді.

(ұйымның атауы)
Қосымшалар:


 1. Талапкердің даулы мүлікке меншік құқығы бар екенін растайтын дәлелдер;

 2. Даулы мүліктің жауапкердің иелігінде болғандығын растайтын дәлелдер;

 3. Даулы мүлікті қолданған уақытта кірген кірістің мөлшерін растайтын дәлелдер;

 4. Мемлекеттік баж салығы төленгендігі туралы түбіртек;

 5. Талап арыздың көшірмесі;

 6. жеке куәлік көшірмесі.

Қолы


Күні

В Семейский городской суд

Истец:_____________________

(Ф.И.О., место проживания, адрес, контактный номер телефона, номер мобильного телефона, адрес электронной почты) - указать полностью

Ответчик:_____________________

(Ф.И.О., место проживания, адрес, контактный

номер телефона, номер мобильного телефона)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

об истребовании имущества из чужого незаконного владения

В ___________________________ 20__. Мною приобретено (возведено строение) имущество _______________________________________________.

(указать какое конкретное имущество было приобретено, где, когда, при каких обстоятельствах)

В настоящее время мне стало известно, что спорное имущество (строение) находится во владении ответчика. За период пользования этим имуществом им получен доход в сумме ____________________ тенге.

Мое обращение к ответчику решить спор мировым соглашением и передать мне имущество и полученные доходы не принято.

Мое право на спорное имущество подтверждается________________

__________________________________________________________________

(привести доказательства)

Наличие спорного имущества у ответчика подтверждается ________________

__________________________________________________________________

(привести доказательства)

В соответствии со статьями 260 и 263 ГК РК

ПРОШУ:

обязать ответчика ____________________ передать мне __________________(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

(указать наименование имущества)

и полученные доходы за время неправомерного пользования им в сумме ________ тенге.

В подтверждение изложенного вызвать свидетелей _________________

_________________________________________________________________.

(Ф.И.О. адреса)

Истребовать документы от ______________________________________.

(наименование организации)

Приложения: 1. Документы, подтверждающие право собственности истца на спорное имущество;

 2. Документы, подтверждающие нахождение спорного имущества во владении ответчика;

 3. Документы, подтверждающие размер доходов, полученных ответчиком за время пользования спорным имуществом;

 4. Квитанция об уплате госпошлины;

 5. Копия искового заявления;

 6. Копия уд. личности.

Подпись Дата


ШҚО Семей қалалық сотына

Талапкер:________________

(Аты-жөні, мекен жайы, байланыс телефон нөмірі,

ұялы телефон нөмірі, электрондық мекенжайы)- толық көрсету қажет

Жауапкер:_______________

(Аты-жөні, мекен жайы, байланыс телефон нөмірі,

ұялы телефон нөмірі)

Талаптың бағасы__________

ТАЛАП АРЫЗ

Жол-көлік апатынан келтірілген зиянның орынын толтыру туралы

(қайтару тәртібінде)

_____________________автөкілігінің_________________ жүргізуші болып жұмыс істейді.

(Жауапкердің аты – жөні) (маркасы, мемл. номері)

«___» 200 _ ж. оның кінәсінен __________________________________________________

(көлік апатының орын алған жері және мән - жайлары)

_________________________________________ азамат бірнеше дене жарақатын алды

(аты – жөні)

__________________________________________, ал_________________________________

(дене жарақатының деңгейін көрсету) (кәсіпорынның атауы)

(немесе жеке меншік иесінің) иелігіндегі көлікке __________________________ техникалық зақым ___________________________________________ келтірілді.

(көлікке келтірілген техникалық зақымның тізімін нұсқау )

Жауапкердің кінәсі ____________________________________________________________

(Нұсқау: жол полициясы органының тексерісі, тергеушінің қаулысы, сот үкімі)

қалалық сотының қаулысымен расталды, «___» ___________ 20 ___ ж. кәсіпорын тарапынан жәбірленушінің _________________________________ пайдасына

(аты -жөні)

(кәсіпорын________________) ____________________ теңге өндіріп алу кесілді. Бұл төлем көлік апатының салдарынан келтірілген зиянның төлемінен құралатын _______________________ теңге; өзінің иелігіндегі көліктің жөндеуі мен тауарлық түрінің жоғалуына байланысты қалпына келтірілетін төлем_____________ теңге. Көрсетілген сома толықтай өндіріп алушының шотына аударылды.

Жұмыс уақытында болған оқиғаға кінәлі жұмысшысының келтірген зиянның төлемін төлеп берген ұйым өз тарапынан осы жұмысшыдан төленген өтеуді қайтарып алуға құқылы.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 933 бабын басшылыққа ала отырып,

СҰРАЙМЫН:


_____________________________ ___________________________ пайдасына

(аты-жөні) (кәсіпоырнның атауы)

келтірілген зиянды ___________________________ теңге мөлшерде өндіруді және төленген мемлекеттік баж салығын қайтарып беруді.


Қосымшлар:

1) Талап арыз көшірмесі; 1. келтірілген нұқсанды өндіріп алу туралы сот шешімінің көшірмесі;

 2. жәбірленушінің шотына құйылған төлем туралы мәлімет;

 3. мемлекеттік баж салығының төленгені турал түбіртек;

 4. Жауапкердің еңбек ақысы туралы анықтама.

Төраға қолы

Күні

МөрВ Семейский городской суд

ИСТЕЦ:__________________________________

(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес)

ОТВЕТЧИК:______________________________

(Ф.И.О., место проживания, адрес контактный

номер телефона, номер мобильного телефона


Цена иска________________________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о возмещении ущера, причиненного дорожно-транспортным

проишествием (в порядке регресса)

______________________ работает в качестве водителя автомашины___________________

(Ф.И.О. ответчика) (марка, государственный номер)

«____» 200 _ г. по его вине ______________________________________________________

(Указать обстоятельства и место дорожно-транспортного проишествия)

в результате чего приченены гражданину__________________________________________

(Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________

(Указать степень телесных повреждений)

телесные повреждения, а автомобилю_____________________________________________

(марка, государственный номер)

___________________________________________, принадлежащему _____________________________

(наименование предприятия)

(или на праве личной собственности гражданину), технические повреждения _____________________________________________________________________________

(Указать перечень повреждений автомобиля)

Вина ответчика подтверждается __________________________________________________

(Указать: проверкой органов дорожной полиций, постановлением следователя, приговором суда)

Решением ____________________ городского (районного) суда_________ _____________

области (города) от «__» ______________ 20__ г. с предприятия в пользу потерпевшего гражданина ___________________________________________________________________

(Фамилия и инициалы)

(предприятие_______________________) взыскано ______________тенге. Эта сумма складывается из суммы ________________________________________тенге, которая взыскана в погошение вреда, приченненого аварией его здоровью; суммы _________ тенге стоимости восстановительного ремонта и утраты товарного вида принадлежащего ему автомобиля. Указанная сумма полностью перечислена взыскателю.

Организация, возместившая вред, причиненный по вине ее работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, имеет право обратного требования (регресса) к этому работнику в размере выплаченного возмещения.

Руководствуясь ст. 933 Гражданского кодекса Республики Казахстан

ПРОШУ:


взыскать с _______________ в пользу ___________________________ возмещение ущерба

(Ф.И.О.) (наименование предриятия, организации)

________________________________ тенге и возврат госпошлины в сумме _______ тенге.

Приложения:

1) Копия искового заявления;


 1. Копия решения суда о взыскании ущерба;

 2. Справка о перечислении денег потерпевшему;

 3. квитанция госпошлины;

 4. справка о заработной плате ответчика;

 5. правоустанавливающие документы на транспортное средство.

Дата


Подпись руководителя

В Семейский городской суд ВКОЗаявитель ____________________________

(Ф.И.О., место проживания, адрес контактный номер телефона, номер мобильного телефона, адрес электронной почты) - указать полностьюОТВЕТЧИК:______________________________
(Орган государственного 
______________________________________
управления или должностное лицо, чьи действия обжалуются, адрес)

ЖАЛОБА

На неправомерные действия должностного лица

(органа государственного управления)
«___» ___________20_г. ____________________________________________
                       (Указать должностное лицо, место его работы
___________________________________________________________________
     (органа государственной власти), какие совершены действия, 
___________________________________________________________________
нарушающие права и законные интересы гражданина, подающего жалобу, время их совершения)
Неправомерные действия_____________________________________________
                           (Указать должностное лицо или орган государственной власти)
_____________________________________ подтверждаются следующим:
_____________________________________________________
    (Указать мотивы, по которым заявитель считает действия органа
                          ущемляющими его интересы)

«__»__________20__ г. я обратился с жалобой на эти действия к


вышестоящему в порядке подчиненности ______________________________
                                         (Указать наименование вышестоящего в порядке подчиненности должностного лица или органа)
Однако обжалуемые мною действия необоснованно признаны законными (ответ в установленный срок не дан).
   На основании ст. ст. 292-297 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан

ПРОШУ:

обязать ___________________________________________________________


                   (Должностное лицо) (наименование органа   государственной власти)

восстановить допущенное нарушение моего права _____________________.

(указать способ)

   В порядке подготовки дела к слушанию истребовать материалы по


моей жалобе от_____________________________________________________
                       (Наименование вышестоящего в порядке
___________________________________________________________________
                подчиненности должностного лица или органа)

     Приложения:

   1. Ответ органа государственной власти или должностного лица, в связи с которым подана жалоба (при наличии);
   2. Имеющиеся письменные доказательства неправомерности действий должностного лица, органа государственной власти;
   3. Копия жалобы;

4. Копия удостоверения личности


   5. Квитанция об уплате госпошлины. 50 % мрп

     Подпись   Дата


В Семейский городской суд

Истец: ________________________________
(Ф.И.О., место проживания, адрес контактный номер телефона, номер мобильного телефона, адрес электронной почты) - указать полностью

Ответчик: ________________________________
(Ф.И.О., место проживания, адрес контактный номер телефона, номер мобильного телефона)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении отцовства

Я, __________________________, с " " _______ 200__г. по " " ___


          (Ф.И.О.)
______ 200__г. жила в незарегистрированном браке с гр. _____________
_______________________________. В результате совместной жизни у меня
            (Ф.И.О.)
родился ребенок ____________________________, " " _______200__ г. рождения
                           (Сын/дочь, Ф.И.О.).

В свидетельстве о рождении _____________ в графе "фамилия" указана моя

(Сына/дочери)

фамилия, т.е._________________, а отчество __________________________.


              (Указать отчество ребенка)
      Ответчик _______________ отказывается признавать себя отцом ребенка
                            (Ф.И.О.)
           Факт совместного проживания и происхождения ребенка от ответчика могут подтвердить следующие доказательства ___________________________________________________________________________________,
           (Привести доказательства (письма, открытки, фотографии) и пр. факты)
а также свидетели ___________________________________________________
                          (Ф.И.О., адреса места жительства, телефоны)
      На основании изложенного, руководствуясь ст. 48 Кодекса Республики Казахстан "О
браке (супружестве) и семье",

П Р О Ш У:

Признать гр. __________________ отцом моего ребенка _____________                           (Ф.И.О.),   (Ф.И.О. сына/дочери) родившегося " " _______ 200__г. в ______________  

(Место рождения)  

В качестве свидетелей вызвать в суд следующих лиц: _________
_____________________________________________________________________
                        (Ф.И.О., адреса места жительства, телефоны)

Приложение:

1.квитанция об оплате госпошлины 50% МРП

2. Копия свидетельства о рождении ребенка

3.Копия удостоверения личности

4.Копия домовой книги

5.доказательства, подтверждающие факт отцовства.

Подпись Дата


ШҚО Семей қалалық сотына

Талапкер:__________________________

(кәсіпорынның атауы, мекен-жайы)
Жауапкер (лер):____________________

(аты-жөні, мекен-жайы)


ТАЛАП АРЫЗ

Тұрғылықты үйді бұзуға байланысты тұрғын үйден шығару туралы

_____________________________мекен-жайында орналасқан үйдің меншік иесі ______________________________болып табылады, үй ______________________________

(жауапкердің аты-жөні) (үй қанша тұрғылықты пәтерден, көмекші шаруашылықтан құралғанаын көрсету)

бөлмеден құралған және оның бағасы _____________________ теңгені құрайды.

Қарастырылып отырған үй жоюылуға жатады _____________________________________.

(осыған сәйкес органдардың шешімі мен негізін көрсету)


Үйді жоюға сәйкес құрамы_________________________ адам болатын_______________,

(жанұя қрамы) (тұрғылықты үйдің неше пәтерден тұратының көрсету)

жауапкер мен оның жанұясына мына мекен-жайда ораналасқан: ______________________

үй беріледі.

Оған өтемақы ________________ теңге мөлшерінде төленеді.

Жауапкерлер өз еркілерімен үйді босатуға және беріліп отырған үйге көшуге еш құлқылары жоқ екенін көрсетеді _________________________________________________.

(талапкердің пікірінше негіздеушілігі және себебі)

ҚР «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңынын 30 бабына сәйкес және ҚР Жер Кодексінің 63 бабына сәйкес


ӨТІНЕМІН:
Бұзылатын үйден ____________________________ жауапкерді _________________

(мекен-жайы) (аты-жөні)

мына мекен-жайда орналасқан_____________________, _______________ бөлмеден

(мекен-жай) (бөлмелер саны мен мөлшері)

құралған үйге шығарсаңыз.
Қосымшалар:


 1. жергілікті әкімшілік жолмен үйден шығарудың шешімінің көшірмесі;

 2. бұзуғу арналған үйдің жылжмайтын мүлік орталығынан мәлімдемесі;

 3. Үйдің жоспары;

 4. Азаматтардың тіркеу кітабынан үзінді көшірме немесе үйдің меншік иесі жанұясының құрамы туралы мәлімдеме;

 5. меншік иесіне және оның жанұясына беріліп отырған үйдің құжаттарының сипаты;

 6. Жауапкерлар үшін талап арыздың көшірмесі;

 7. Мемлекеттік баж салығының төлегені туралы түбіртек;

 8. жеке куәлік көшірмесі.

Қол және мөр

Күні

ШҚО Семей қалалық сотыТалапкер:_______________________

(Ф.И.О. мекен – жайы)


Жауапкер (лер):__________________

(Ф.И.О. мекен – жайы)ТАЛАП АРЫЗ

Тұрғын үйді пайдалану тәртібін белгілеу туралы
Даулы тұрғын үй-жай _______________мекен-жайда орналасқан, оның мөлшері ____________________________________________, ______________ бөлмеден құралған.

(бөлмелердің мөлшерін немесе үй жайдың ортақ мөлшерін көрсту)


Пәтерде келесідей жағдайлар жасалған ______________________________________

(егер бар болған жағдайда балконның, газдың көрсету,

____________________________________________________________________________.

пәтердің жылу беруне сипаттама келіру)

Мен жауапкер (лер) мен өз отбасылық қатынасымды тоқтаттым, өз шарушлығымды жеке жүргіземін және даулы тұрғын жайдың көлемінің оқшалау бөлмесінді тұрамын, оның мөлшері ________________ кв.м.

Жауапкер(лер) тұрғылықты жайды пайдалану тәртібін өз еркімен шешуден бас тартады. ҚР «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңынын 94 бабына сәйкес


СҰРАЙМЫН:
_____________________________________________________ мекен-жайында орналасқан

(мекен-жайы)

тұрғылықты үй – жайдағы №______ пәтерді қолдану тәртібін анықтауыңызды.
Талап – арызды растау ретінде мына тұлғаларды шақыруыңызды өтінемін _____________

_____________________________________________________________________________.

(күәгерлердің аты-жөні, мекен-жайы)
Қосымшалар:


 1. Жауапкер (лер) үшін талап арыздың көшірмесі;

 2. азаматтарды тіркеу кітабынан үзінді көшірме;

 3. тұрғын үй-жайдың планы және оған экспликация;

 4. Мемлекеттік баж салығы төленгені жөнінде түбіртек;

 5. жеке куәлік көшірмесі.

Қолы


Күні

Семейский городской суд ВКО

1   2   3   4   5


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет