Пән бойынша оқыту бағдарламасын бекіту беті (Syllabus)Дата17.07.2016
өлшемі263.53 Kb.

Пән бойынша оқыту бағдарламасын бекіту беті (Syllabus)
Нысан

Ф СО ПГМ 7.18.3/37Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Тарих және құқық факультеті

Құқықтану кафедрасы

5В030100 Құқықтану мамандығының студенттері үшін

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы


ПӘНі БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПән бойынша оқыту бағдарламасын бекіту беті (Syllabus)
Нысан

Ф СО ПМУ 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық

Факультетінің деканы

___________Ақышев А.А.

20__ж.«___»_____________

Құрастырушы: аға оқытушы Олжабаев Е.Б._____________


Құқықтану кафедрасы
5В030100 Құқықтану мамандығының іштей бөлім студенттері үшін
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
Пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағадарлама жұмыс оқу бағдарламасы негізінше құрастырылып

20__ж. «____» «_________» бекітілген
Кафедра отырысында ұсынылған 20__ ж. «___» « ________» Хаттама № ___
Кафедра меңгерушісі _____________ Г.Б. Ахмеджанова


Тарих және құқық факультетінің әдістемелік кеңесінде құпталған

200__ ж. «___» «___________» Хаттама № ___
ӘК төрайымы _____________Батталов К.К. 1. Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Олжабаев Ерлан Болат – ұлы – Құқықтану кафедрасының аға оқытушысы

Кафедра Ломов көшесі 64 мекен жайы бойынша 417 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 67-36-85, қосымша 168


 1. Пән туралы мәліметтер

Пән 1 семестрде 15 апталық мерзімде оқытылады. Пәннің жалпы жүктемесі 90 сағат: 30 сағат аудиториялық сабақтарға бөлінген. Аудиториялық сабақтардың уақыттары күнтізбелік жоспра бойынша белгіленген сабақ түрлерімен өтеді.
 1. Пәннің еңбек сыйымдылығы
Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ база-сындағы іштей 2012 ж.

2

90

30

60

1

-

-

-

1


2


30


15


15


-


60


15

 1. Пәннің мақсаты және тапсырмасы


Пәннің мақсаты – конституциялық құқығының аса маңызды ғылыми – теоиялық ережелері туралы, Қазақстан Республикасының конституциялық даму тарихы, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және зайырлы мемлекеттілігі қалыптасу процесіндегі мемлекет және қоғамның негізгі заңы ретінде Конституциясының ролі және функциялары туралы, адам және азаматтың конституциялық – құқықтық мәртебесі туралы және мемлекеттік органдар және жергілікті өзін – өзі басқарудың конституциялық жүйесі туралы студенттердің фундаменталды түсінігін қалыптастыру


 1. Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар


Пәннің міндеті – курсты оқытудың негізгі мақсаты студенттерді конституциялық құқық ғалымының негіздерімен, мемлекет және қоғамның негізгі заңы ретінде Конституция ілімімен, жеке адамның құқықтық жағдай негіздерімен, мемлекеттік органдар үйымдастырылуы және қызметінің конституциялық қағидаларымен, ҚР жергілікті өзін – өзі басқару таныстыру және дербес дағдылық қызметке дайындау болып келеді. ҚР конституциялық құқығының осы маңызды мәселелерін студенттердің түсіну оларға саясат және мемлекеттік – құқықтық аясында дурыс бағдарлауға, мемлекеттік және конституция: құқықтық саясат және тәжірибе мәселелердің дұрыс шешілуіне жәрдемдеседі


 1. Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет:

- мемлекет және құқық теориясы;

- философия;

- ҚР мемлекет және құқық теориясы;

- шет елдердің мемлекет және құқық тарихы
 1. Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:

- мемлекет қызмет және басқару;

- ҚР қаржы құқығы;

- сот және соттық жүйесі;

- ҚР азаматтық құқығы
 1. Тақырыптық жоспар

Пәннің тақырыптық жоспары Ф СО ПМУ 7.18.2/07№ р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны

дәріс

Пр. (сем)

Зерт.

Студ.

жеке

СӨЖ

1

ҚР конституциялық құқығы: түсінігі, пәні және әдістері

2

2


5

2

ҚР конституциялық дамуы

2

2


5

3

ҚР конституциялық құрылымының негіздері

2

2


5

4

ҚР адам және азаматтың құқықтық мәртебесінің негіздері

2

2


5

5

ҚР – демократиялық, егеменді, тәуелсіз мемлекет

2

2


5

6

Сайлау құқығы және ҚР сайлау жүйелері

1

1


5

7

ҚР Президентінің конституциялық – құқықтық мәртебесі

1

1


5

8

ҚР Парламентінің конституциялық – құқықтық мәртебесі

1

1


5

9

ҚР Үкіметінің конституциялық – құқықтық мәртебесі

1

1


5

10

ҚР конституциялық бақылау

1

1


5

11

ҚР сот билігінің конституциялық негіздері
5

12

ҚР жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқарудың конституциялық – құқықтық негіздері
5

Семестр бойынша барлығы

15

15


60 1. ҚР конституциялық құқығы пәнінің қысқаша сипаттамасы


Пәннің мақсаты – конституциялық құқығының аса маңызды ғылыми – теоиялық ережелері туралы, Қазақстан Республикасының конституциялық даму тарихы, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және зайырлы мемлекеттілігі қалыптасу процесіндегі мемлекет және қоғамның негізгі заңы ретінде Конституциясының ролі және функциялары туралы, адам және азаматтың конституциялық – құқықтық мәртебесі туралы және мемлекеттік органдар және жергілікті өзін – өзі басқарудың конституциялық жүйесі туралы студенттердің фундаменталды түсінігін қалыптастыру


 1. Курс компоненттері


1 тақырып. Конституциялық құқықтың түсінігі, мәні және мақсаты. Конституциялық құқық пәнінің ерекшеліктері

Жоспар:

Конституциялық – құқықтық нормалардың түсінігі, түрлері және ерекшеліктері. Конституциялық – құқықтық қатынастар, мәні, түрлері және ерекшіліктері.Конституциялық – құқықтық қатынас субъектілерінің ерекшеліктері және оларды жіктеу. ҚР конституциялық құқығының жүйесі және оның Конституция құрылысымен ара қатынасы, өзара байланысының деңгейі. Конституциялық құқықтың әдістемесі, жалпы және нақты әдістер.

Конституциялық – құқықтық мәселелерді зерттеудегі жалпы гуманистік, диалектикалык және әлеуметтік тәсілдер. Ғылыми ойлаудың тәсілдері: талдау, синтез, индукция, дедукция, гипотеза. Мемлекеттік – құқықтық құбылыстарды оқып – үйренудің нақты әдістері: формальды – логикалық, социологиялық, салыстырмалы, анкеталық, интервью арқылы және статистикалық әдіс. Конституциялық құқықтың заң ғылымы жүйесіндегі орны және рөлі
2 тақырып. Қазақстан республикасының конституциялық дамуы

Қазақстанның конституциялық дамуының кезеңдерге бөлінуі. «Алаш» партиясы және «Алаш орда» автономиясының құжаттары. Алаш партиясы бағдарламасы ережелерінің жалпы сипаттамасы.Конституциялык дамуда Қеңестік кезең 1926 жылғы ҚазАССР, Қазақ ССР – інің 1937, 1978 жылғы конституцияларының сипаттамасы. Қазақстанның конституциялық дамуының қазіргі кезеңі. «Қазақ ССР мемлекеттік егеменлілігі туралы» 1990 жылғы Декларациясы.

1991 жылғы 16 желтоқсанда қабылданған «ҚР тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заңы. ҚР 1993 жылғы Конституциясы конституциялық қайта құруларға жасалған алғашқы қадам. 1993 жылғы Конституциясының мәні мен құрылымы. ҚР азаматтық туралы заңдылығы. Парламентаризмнің мемлекеттік басқару нысаны ретінде дамуы. ҚР 1995 жылғы қабылданған Конституциясы конституциялық дамудың жаңа кезеңі
3 тақырып. Қазақстан Республикасының конституциялық құрылымы

ҚР конституциялық құрылым негіздерінің түсінігі. Конституциялық құрылымының негізгі қырлары. ҚР конституциясында мемлекет нысанының негізгі элементтерінің бекітілуі.

Басқару нысан түсінігі. ҚР президенттік мелекет ретінде. Республикалык басқару нысанының түсінігі. Унитарлық (біртүтастық) ҚР белгісі ретінде. ҚР саяси тәртіп. Идеологиялық және саяси плюрализм саяси жүйені үйымдастырудың негізгі қағидасы ретінде. Мемлекеттік экономикалық негізінің түсінігі. Меншік саналуандылығының конституцияда бекітілуі. Жерге жеке меншіктің қалыптасуы.
4 тақырып. Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың құқықтық жағдайы

Адам және азаматтың құқықтық мәртебесінің түсінігі және негізгі элементтері. Адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының негіздерін реттейтін конституциялық қағидалар. Адам құқықтары бойынша ішкі заңдылықтар мен халықаралық құқық нормаларының ара – қатынасы.

Азаматтықтың түсінігі және мәні. Азаматтық конституциялық құқықтың маңызды институты ретінде ҚР азаматтық институтының құқықтық бекітілуі. ҚР азаматтық туралы заң. Азаматтық институтының дамуы. Азаматтықтың тоқтатылуы. Азаматтықтан шығуға рұқсат бермеу негіздері. Азаматтықты жоғалту негіздері. ҚР азаматтық мәселелерімен айналысатын органдар
5 тақырып. Қазақстан Республикасы – демократиялық, егеменді, тәуелсіз мемлекет

ҚР мемлекеттік нысаны және элементтері. ҚР басқару және саяси режим нысаны мен мемлекеттік құрылыс үлгісі. ҚР мемлекеттік сәйкестілік қалыптастыру тұжырымдасы.

Мемлекеттік егемендік мазмұны, мәні және ұлттық егемендікпен арақатынасы. Егемендіктің заңшығарушылық тұрғыда бекітілуі. ҚР мемлекеттік билікті ұйымдастыру. Мемлекеттік билікті ұйымдастыруда тежемелік және тепе – теңдік сақтау жүйесін пайдалану
6 тақырып. Қазақстан республикасының сайлау құқығы және сайлау үрдесі

Сайлау құқығының түсінігі. Белсенді және бәсең сайлау құқытарының түсінігі. Сайлау құқығындағы теңдік, құпиялық тікелей және жанама сайлау қағидалары. Сайлау құқығының қайнар қөзі. ҚР Конституциясы мен «ҚР сайлау туралы», «Республикалық референдум» туралы конституциялық заңдары.ҚР сайлау жүйесінің түсінігі. Мажоритарлы сайлау жүйесінің түсінігі. Пропорционалды сайлау жүйесінің түсінігі. Сайлауды ұйымдастыру және өткізу. Сайлау үрдесінің түсінігі. Сайлау үрдесінің конституциялық – құқықтық негіздері7 тақырып. Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық – құқықтық мәртебесі

Президенттік институты. ҚР конституциялық құқығының маңызды институты ретінде. ҚР президенттік басқару нысанының қалыптасуы және кезеңдері. ҚР Президенттің құқықтық жағдайын реттейтін заңдылықтар: ҚР Конституциясы, «ҚР Президенті туралы» конституциялық заң.

Биліктің бөлшнуінің конституциялық кағидасы және мемлекеттік биліктің уйымдастырулуы мен қызметінде Президенттің атқаратын рөлі. ҚР Президенті мемлекет басшысы ретінде. ҚР Президенті халық бірлігі мен мемлекеттік ьиліктің рәмізі мен кепілі. ҚР Президентінің аппараты. Президент қабылдайтын актілер
8 тақырып. Қазақстан Республикасы Парламенті қызметінің конституциялық – құқықтық негіздері

Парлмантаризм түсінігі. Парлмамент және парлмаентаризмнің ара – қатынасы. ҚР кәсіби парламенттің қалыптасуы. Парламенттің өкілетті орган ретіндегі түсінігі. Парламент – Қазақстан Республикасының заң шығарушы органы ретінде. Парламнет қызметін реттейтін конституциялық заңдылықтар. ҚР Парламентінің қалыптасу тәртібі. ҚР Парламентінің құрылымы. Парламент дупутаттарының құқықтық мәртебесі. Депутаттар иммунитеті. Парламент пен Президенттің қарым – қатынасы.

Парламенттің бақылау қызметі. Үкімет қызметіне Парламенттің жүргізетін бақылауы. Парламнттің қаржы, экономикалық, бюджет саласындағы өкілеттілігі.
9 тақырып. Қазақстан Республикасы Үкіметі қызметінің конституциялық – құқықтық негіздері

Мемлекеттік билік жүйесінде Үкіметтің алатын орны және атқаратын қызметі. ҚР Үкіметінің атқарушы биліктің ең жоғарғы органы ретіндегі мәні.Үкіметтің қалыптасуы мен қызметінің конституциялық қағидалары. Үкіметті құру тәртібі мен құрылымы. Үкіметтің есептілігі мен жауап тылығы. Үкімет мүшелерінің жауаптылығы және олардың қызметіне қойылатын шектеулер.

Премьер – министрдің құқықтық мәртебесі, тағайындалу тәртібі. Үкіметтің құзіреті. Үкіметтің мемлекеттік басқарудағы құзіреті. Үкіметтің заң – шығармашылық саласындағы өкілеттілігі

10 тақырып. Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылаудың негіздері

Конституциялық бақылау институтының түсінігі. ҚР конституциялық бақылаудың қалыптасуы мен мәні. ҚР Конституциялық Қеңестің қызметін реттейтін заңдылық.

ҚР Конституциясының үстемдігін қамтамасыз ететін орган ретіндегі түсінігі және мәртебесі. Конституциялық Кеңесті қалыптастыру тәртібі, құрылымы және мүшелерінің өкілеттік мерзімі. Конституциялык Кеңес қызметінің ұйымдық нысандары. Конституциялық бақылау органы кызметінің қағидалары. Конституциялық іс жүргізу тәртібі.Конституциялық Қеңес шешімдері және олардың құқықтары мен міндеттері.
11 тақырып. Қазақстан Республикасында әділ соттын конституциялық негіздері
Сот билігі – ҚР мемлекеттік билік тармағы ретінде. ҚР әділсот жүргізудің конституциялық қағидаттары. Әділсотты тек соттар арқылы, тәуелсіз судьяларменен және олардың тек конституцияға және заңдарға ғана бағынуы. Судьялардың тұрақты және ешкімнің колсұқпау құқығы. Соттық іс жұргізудің ашықтығы. Теңдік, жариялық және заңдылық қағидалары.

ҚР сот жүйесі. ҚР Жоғарғы Соты - жоғарғы сот органы. Республиканың Жоғарғы Соттың қалыптастыру тәртібі, құрылымы. Жергілікті соттар. ҚР судьялардың конституциялық мәртебесі


12 тақырып. Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқарудың конституциялық – құқықтық негіздері
Дергілікті мемлекеттік басқарудың түсінігі.Маслихаттар жергілікті орган. ҚР дергілікті өкілетті органдар жүйесі. Маслихаттардың өкілеттік мерзімі. Маслихат депутаттарының құқықтық мәртебесі. Маслихаттардың құрылымы және жұмыс органдары.

ҚР жергілікті атқарушы органдар түсінігі және жүйесі. Жергілікті атқарушы органдардың өкілеттілігі. Жергілікті кедендік бақылау органдарының құқықтық мәртебесі. Әкім – әкімшілік – территориалдық бірліктің басшысы. Әкімдерді тағайындау мен сайлау тәртібі. Әкімдердің құзіреті. Әкім қабылдайтын актілерТәжірибелік сабақтардың мазмұны
1 тақырып. Конституциялық құқықтың түсінігі, мәні және мақсаты. Конституциялық құқық пәнінің ерекшеліктері

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту

 1. Конституциялық – құқықтық нормалардың түсінігі, түрлері және ерекшеліктері

 2. Конституциялық – құқықтық қатынастар, мәні, түрлері және ерекшеліктері

 3. Конституциялық – құқықтық қатынас субъектілерінің ерекшеліктері және оларды жіктеу

 4. ҚР конституциялық құқығының жүйесі және оның Конституция құрылысымен ара – қатынасы, өзара байланысының деңгейі


2 тақырып ҚР конституциялық дамуы

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту

 1. Қазақстанның конституциялық дамуының кезеңдерге бөлінуі. Алаш Орда автономиясының құжатары

 2. Алаш партиясы бағдарламасы ережелерінің жалпы сипаттамасы

 3. Конституциялык дамуда Қеңестік кезең 1926 жылғы ҚазАССР, Қазақ ССР – інің 1937, 1978 жылғы конституцияларының сипаттамасы.


3 тақырып 1995 жылғы ҚР Конституциясы

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту

 1. ҚР Конституциясының қатан, жазбаша және нақты ретіндегі сипаты

 2. 1995 жылғы ҚР конституциясының мәні және ерекшеліктері

 3. Жаңа Конституцияның қабылдануына себеп болған факторлар

 4. Конституцияда президенттік басқару нысанының бекітілеу


4 тақырып Қазақстан Республикасы - Қазақстан Республикасы – демократиялық, егеменді, тәуелсіз мемлекет

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту

 1. ҚР мемлекеттік нысаны және элементтері.

 2. ҚР басқару және саяси режим нысаны мен мемлекеттік құрылыс үлгісі.

 3. ҚР мемлекеттік сәйкестілік қалыптастыру тұжырымдасы


5 тақырып Қазақстан республикасының конституциялық құрылымы

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту

 1. ҚР конституциялық құрылым негіздерінің түсінігі. Конституциялық құрылымының негізгі қырлары.

 2. ҚР конституциясында мемлекет нысанының негізгі элементтерінің бекітілуі.

 3. Басқару нысан түсінігі. ҚР президенттік мелекет ретінде. Республикалык басқару нысанының түсінігі


6 тақырып Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың құқықтық жағдайы

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту

 1. Адам және азаматтың құқықтық мәртебесінің түсінігі және негізгі элементтері

 2. Адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының негіздерін реттейтін конституциялық қағидалар

 3. Адам құқықтары бойынша ішкі заңдылықтар мен халықаралық құқық нормаларының ара – қатынасы.


7 тақырып Қазақстан республикасының сайлау құқығы және сайлау үрдесі

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту

 1. Сайлау құқығының түсінігі. Белсенді және бәсең сайлау құқытарының түсінігі

 2. Сайлау құқығының қайнар қөзі. ҚР Конституциясы мен «ҚР сайлау туралы», «Республикалық референдум» туралы конституциялық заңдары

 3. Мажоритарлы сайлау жүйесінің түсінігі. Пропорционалды сайлау жүйесінің түсінігі


8 тақырып Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық – құқықтық мәртебесі

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту

 1. Президенттік институты

 2. ҚР конституциялық құқығының маңызды институты ретінде

 3. Биліктің бөлшнуінің конституциялық кағидасы және мемлекеттік биліктің уйымдастырулуы мен қызметінде Президенттің атқаратын рөлі


9 тақырып Қазақстан Республикасы Парламенті қызметінің конституциялық – құқықтық негіздері

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту

 1. Парлмамент және парлмаентаризмнің ара – қатынасы

 2. Парламенттің өкілетті орган ретіндегі түсінігі

 3. Парламнет қызметін реттейтін конституциялық заңдылықтар


10 тақырып Қазақстан Республикасы Үкіметі қызметінің конституциялық – құқықтық негіздері

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту

 1. Үкіметтің алатын орны және атқаратын қызметі

 2. Үкіметтің қалыптасуы мен қызметінің конституциялық қағидалары

 3. Премьер – министрдің құқықтық мәртебесі, тағайындалу тәртібі


11 тақырып Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылаудың негіздері

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту

 1. Конституциялық бақылау институтының түсінігі

 2. ҚР конституциялық бақылаудың қалыптасуы мен мәні

 3. ҚР Конституциясының үстемдігін қамтамасыз ететін орган ретіндегі түсінігі және мәртебесі


12 тақырып Қазақстан Республикасында әділ соттын конституциялық негіздері

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту

 1. Сот билігі – ҚР мемлекеттік билік тармағы ретінде

 2. ҚР әділсот жүргізудің конституциялық қағидаттары

 3. Әділсотты тек соттар арқылы, тәуелсіз судьяларменен және олардың тек конституцияға және заңдарға ғана бағынуы

 4. ҚР сот жүйесі. ҚР Жоғарғы Соты - жоғарғы сот органыІштей бөлім студенттеріне арналған студенттердің өзіндік жұмыстарының мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру

нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабағына дайындалу
Сабаққа қатысу

10

2

Тәжірибелік сабақтарға қатысу және дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

10

3

Студенттердің өз бетінше дайындалатын жоспарда көрсетілмеген тақырыптар тізімі

Дәріс жазу немесе мәнжазба жазу

Жеке қабылдау

10

4

Бақылау шараларын өткізу
1 Межелік бақылауға дайындалу

2 Межелік бақылауға дайындалу (тест тапсырмаларын орындау)20

5

Мәнжазба жазу және оны қорғау

Мәнжазба

Жеке қабылдау

10

Барлығы

60


Ескерту: Студент дәріс және тәжірибелік сабақтарда көрсетілген, бірақ сабақтарда талданып үлгермеген сұрақтарды студент өз бетімен өзіндік жұмыстарда талдау жасайды.
Студенттердің өз бетінше дайындалатын жоспарда көрсетілмеген тақырыптар тізімі


 1. Конституциялық құқықтың қайнар қөздері

 2. Парламентпен ратификацияланған халықаралық шарттар және конвенциялар

 3. Конституциялық соттың құқықтық мәртебесі

 4. Конституцияны талқылау түсінігі

 5. ҚР демократияның нысаны және жүзеге асырудың әдістері

 6. Мемлекеттік экономикалық негізінің түсінігі

 7. Жерге жеке меншіктің қалыптасуы

 8. Парламент пен Президенттің қарым – қатынасы

 9. Парламенттің қаржы, экономикалық, бюджет саласындағы өкілеттілігі

 10. ҚР сот жүйесі


11 Курс саясаты

Баға қою критерийлері
Максималды балл дұрыс және белгіленген мерзім мен сабаққа 100% қатысуы кезінде қойылады

 1. Дәріске қатысу – 2 б.

 2. Дәріс конспекті – 1 б.

 3. Тәжірибелерге қатысу – 1 б.

 4. Семинарлардағы конспект – 2 б.

 5. Семинарда жауап беру – 5 б.

Межелік бақылау – 20 б.

Айып салу шаралары

Сабақты босатуы, кешігуі, плагиат, жұмысты мерзімінде орындамауы кезінде студентке белгіленген ұпайлар қойылмайды.

Егер студент нақты себеппен сабақты босататын болса және растайтын құжаты болса (мед. анықтама, деканаттан жазбаша рұқсат), студент 2 жұма ішінде оқытушы белгіленген мерзімде босатқан күндерін қосымша жұмыс алып, өтеуге құқығы бар. Бұл жағдайда балл 0,5 коэффициентімен қойылады.
Межелік және қорытынды бақылауды жүргізу формасы

Межелік бақылау жазбаша өткізіледі. Межелік бақылау сұрақтарын студент 7 және 14 аптада алады.

Курсты аяқтаудың бағасы: жалпы үлгерім мен қорытынды бақылаудың максималды балдарын қосқан кезде шығарылады. Қорытынды нәтиже СО ПГУ 8.01.1-05 4 пункті “Студенттердің білімін балл-рейтингілік жүйе бойынша бақылау және бағалау ережелеріне” сәйкес шығарылады.
Аудитория мен емтиханда тәртіпті сақтау ережелері

Студент міндетті: 1. Сабаққа кешікпеуге.

 2. Сабақ барысында сөйлеспеуі, газет, журнал т.с.с. оқылмауы тиіс .

 3. Ұялы телефондарын сөндіруге.

 4. Сағыз шайнамауы.

 5. Оқу үрдісіне белсенді араласуы.

 6. Сабаққа уақытында келу.

 7. Оқу бөлмелерінде темекі тартпау.

 8. Аудиторияларда қоқым шашпай, тазалық сақтауы.

 9. Сабаққа сыртқы киіммен кірмеуі.

 10. Жиһаз бен көрнекі оқу құралдарын сақтай білу.

Студенттің тәртібі мен этикасы университеттің ішкі тәртібіне сай келуі керек.

Белгіленген тәртіптерді бұзғаны үшін оқытушы студентті аудиториядан шығарып тастау және деканның рұқсатымен сабаққа кіргізу құқығына ие.Студенттердің білімін бағалау

Қорытынды баға балдармен белгіленеді (Қ)


Балдардың сандық

эквиваленті (С)
Әріптік жүйемен бағалау


Дәстүрлі жүйемен бағалау


Емтихан, диф.сынақ

сынақ

95 -100

4

А

Өте жақсыСынақ

90-94

3,67

А-

85-89

3.33

В+

Жақсы


80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағатсыз

Сынақтан өтпеген

«Өте жақсы» бағасы негізгі және қосымша фактілерді толық білуде қойылады; олардан дұрыс қорытынды жасай алуда (заңдылықтарды анықтау); тарихнаманы, мәселенің теориясын игерген жағдайда қойылады. «Жақсы» деп негізгі, қосымша фактілерді білу; оларды түсіндіріп, қорытынды жасай білу; теориялар, тарихнаманың негізін білу кезінде қойлады. «Қанағаттандырарлық» бағасы негізгі фактілерді айтып, оларды дұрыс қорытындылау, тарихнама, теорияларды жалпы айтып өтіп, жалпы білімнің болмауы мен қосымша фактілерді келтірмеуінде бағаланады. «Қанағатсыз» білім мен негізгі фактілер, тарихнама, теориялық сұрақтарына жауап берілмеуі кезінде бағаланады.

Семинар кезіндегі қорытынды, бақылаудың барлық формаларын негізінде пән бойынша әр студенттің қорытынды рейтингісі анықталады. Бақылау түрлерінің үлестік коэффициенті (үлесі) осыны құрайды: өтпелі үлгерімнің бақылауы (ВДту) – 0,4; емтихан (ВДэ) – 0,6. Қорытынды рейтинг мына формул бойынша шығарылады:

И= (Р1+Р2) : 2 х ВДту + Э х Вдэ где Р1, Р2, Э – балдар, бірінші мен екінші рейтинг қорытындылары бойынша алынған, емтихан 100 балдық жүйемен; ВДту, ВДэ – өтпелі үлгерім мен емтихандарда алынған үлестер.Мысалы: бірінші рейтингте студент 76 бал алған болсын, екіншісінде – 80, емтиханды «жақсы» тапсырды, әріптік жүйеде “В-“, бұл 79 балды құрайды. Онда қорытынды рейтинг : И= (76+80) : 2 х 0,4 + 79 х 0,6 = 78,6 болады.

Пән бойынша балдармен белгіленетін (И) қорытынды рейтинг 2 таблицаға сәйкес сандық эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға айналдырылады да “Студенттердің білімін бағалау” журналына және “Рейтингі ведомосіне” енгізіледі. Біздің мысалымызда бұл 2,67; В-; «жақсы» болады.

Пән бойынша уақытаралық аттестация ведомості мен сынақ кітапшасына қорытынды баға дәстүрлі формада қойылады.

Апелляция жайында

Емтихандық сессия кезінде объективті емес баға үшін туған жағдайларды шешу үшін сессия басталуына 10 күн бұрын апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссияның төрайымы болып оқу ісінің проректоры болады,ол апелляциялық комиссияның құрамын белгілейді.

Апелляция студенттің ұсынысымен келесі жағдайларда шақырылады:

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтары дұрыс қойылмаған жағдайда;

- тесттік тапсырмалар бірнеше дұрыс жауапты қамтыса, дұрыс жауабы болмаса, бірдей жауаптарды қамтыған болса;

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтарының билеттері пәннің ӘОК белгілеген оқу бағдарламасына сәйкес келмесе.

Апелляцияға арыз апелляциялық комиссияның төрайымының атына емтиханнан соң келесі күннің 13 сағатына дейін арнайы бланкіде тапсырылары және деканмен қабылданады.

Апелляциялық комиссия арызды емтиханнан кейінгі келесі күні 17 сағатта жұмыс күні аяқталысымен қарастыра бастайды және апелляцияға арызды оқып жатқанның қатысуынсыз қарастыра алады. Апелляциялық комиссия апелляция қорытындыларын апелляця жөнінде арыз жасау бланкісіндегі апелляциялық комиссияның әр бір сұрақ бойынша шешімін қарастырады. Апелляцияның қорытындылары декан дайындаған апелляциялық ведомостке енгізіледі.

Апелляция барысында оқып жатқанның семестрлік (емтиханға дейін) рейтингтің ауысуы қабылданбайды.

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер: 1. Сапарғалиев Г.Е Қазақстан Республикасының конституциялық дамуы Алматы, Жеті жарғы, 2010 ж

 2. Сапарғалиев Г.Е Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы Алматы, Жеті жарғы, 2010 ж

 3. Сапарғалиев Г.Е Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы: академиялық курс Алматы, Жеті жарғы, 2009 ж

Қосымша әдебиеттер: 1. Булгакова, Д. А., Истаев, А. Ж. Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы:оқу-әдiстемелiк құрал Заң әдебиетi, 2008 ж

 2. Искакова Г Қазақстан Республикасының адам құқығы Астана, Фолиант, 2008 ж

 3. Искакова, Г., Ғазизова, Н., Сембаева, А. Қазақстан Республикасындағы адам құқығы:оқу құралы [кәсiптiк бастауыш және орта бiлiм беру ұйымдарына ұсынылған] Астана, Фолиант 2008 ж

 4. Т. Ағдарбеков, А. Әлайдар, А. Алайдаров Құқық негіздері:оқу құралы Алматы, Заң әдебиеті, 2009 ж

 5. Мамыров, Н. Қ., Саханова, А. Н., Дәуренбекова, Ә. Н. Мемлекеттiк басқарудың жаңа нұсқасы: ғаламданудың мәнi мен Қазақстандық болмысы:монография Алматыкiтап баспасы, 2010 ж

 6. Әбiшев Т 2009-2012 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары саласындағы ұлттық iс-қимыл жоспары Астана, 2009 ж

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет