ҚР Қылмыстық іс жүргізу қҰҚЫҒы пәні бойынша дәрістер конспектісіжүктеу 5.98 Mb.
бет23/35
Дата09.06.2016
өлшемі5.98 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35

Кешенді сараптама — бүл әртүрлі мамандықтағы бірнеше сарапшының қатысуымен жүргізілетін сот сараптамасы. Кешенді сараптама түрлі білім салаларының негізінде зертгеуді қажет ететін, іске қатысы бар мән-жайларды анықтау үшін тағайындалады (ҚР ҚІЖК 250-бап).

Комиссиялық сараптамаға қарағанда кешенді сараптамада әрбір сарапшы немесе комиссия жеке дара зерттелетін объектінің бөлігін өз мамандықтарына сай зертгейді.Қосымша сараптама және қайталама сараптама (ҚР ҚІЖК 255-бап) — сараптама қорытындысы толық немесе жеткілікті түрде айқын болмаған, сондай-ақ осының алдындағы зерттеумен байланысты қосымша мәселелерді шешу қажет болған жағдайда жүргізілетін сот сараптамасы. Бұл сараптама жүргізу сол сарапшының өзіне немесе басқа сарапшыға тапсырылуы мүмкін.

Қайталама сараптама (ҚР ҚІЖК 255-баптың 3-бөлігі) — сарапшының алдыңғы қорытындысы жеткілікті түрде негізді болмағанда не оның дұрыстығы күмәнді болған не сараптаманы тағайындау мен жүргізудің іс жүргізу нормалары елеулі түрде бүзылған жағдайларда дәл сол объектілерді зерттеу және дәл сол мөселелерді шешу үшін жүргізілетін сот сараптамасы. Ол тағайындау туралы қаулыда алдыңғы сараптаманың нәтижелерімен келіспеудің дәлелдер келтіруге тиіс. Аталған сараптама ҚР ҚІЖК-нің 240, 242—252-баптарының талаптарын сақтау неіізінде тағайындалады, жүріізіледі.

Сарапшы қорытындысыныц құрылымы мен мазмұны (ҚР ҚІЖК 251-бап). Сарапшы қорытындысы - бұл жүргізілген зерттеу нәтижесі баяндалатын іс жүргізу құжаты. Егер койылған мәселелердің біреуіне болсын мәні бойынша жауап берілсе немесе сарапшы тарапынан бір ғана қорытынды жасалған болса ол сарапшы қорытындысы болып саналады. Жинақталған әдістерге сәйкес сарапшының қорытындысы үш бөліктен құралады - кіріспе, мазмүны, корытынды бөлігі.

Сарапшы қорытындысының кіріспе бөлігінде мыналар көрсетілуі тиіс:

- сараптама аты, оның нөмірі, материалдардың келіп түскен күні мен қорытынды жасаған күн;

- сараптама тағайындаған адам;

- сараптама жүргізудің негіздері (қаулыны кім және қашан қабылдады, қандай іс бойынша);

- зерттеу объектілерінің тізімі;

- сараптама жүргізу кезінде қатысқан адамдар туралы мәліметтер (фамилиясы, аты, әкесінің аты, іс жүргізулік дәрежесі);

- сарапшы шешетін мәселелер;

- сарапшы туралы мәліметтер (анкеталық мәліметі, мамандығы, ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі, лауазымы);

Зерттеу бөлігінде мынадай мәліметтер көрсетіледі: сараптама объектісінің жай-күйі туралы; қабыдданған схема туралы, қолданылған зерттеу әдістері мен оларды пайдаланудың техни-калық шарттары туралы;

- сарапшы жүргізген эксперименттердің нәтажесі туралы;

- сарапшы қатысқан тергеу әрекеттері және олардың нәтижелері туралы, егер олар зерттеуге қатысы болса;

- зертгеу барысында қолданьшған нормативтік құқықтық актілер туралы; жүргізілген зерттеу нәтижелеріне берілген сараптамалық бағалау туралы.

Әрбір мәселеге зертгеу бөлімінің әрбір тараушасы сәйкес келуі керек. Сараптама актісін зерттеу. Әр бөлігі иллюстративтік материалдармен - фототүсірілімдермен, схемалармен, толықтырылады және олар косымша болып тіркеледі. Бұл материалдар сарапшы қорытындысының айқындылығын жоғарылатып, көрнекілігін қамтамасыз етеді. Олар ереже бойынша қорытындыға тіркеледі.

Қорытынды белімінде қорытынды нәтижелер баяндалады, яғни сарапшының алдына қойылған сұрақтарға жауап беруі. Әрбір сұраққа мәні бойынша қорытынды жасалады немесе оны шешу мүмкін еместігі көрсетіледі.

Комиссиялық, кешенді, қосымша және кайталама сараптамалар сараптама түрі туралы сөйкес келетін белгі бойынша рәсімделеді. Кейбір жағдайларда қорытындыны әрбір сарапшы жеке дара жасайды.

Сарапшыдан жауап алу (ҚР ҚІЖК 253-бап). Сараптама қорытындысы алғаннан кейін сараптама тағайындаған лауазымды адам сарапшыдан жауап алуға құқылы:

— оның жасаған қорытындысын толықтыру үшін немесе түсіндіру үшін;

- зерттеу кезінде қолданылған әдістерді түсіндіру үшін. Қорытынды мен айыпталушы да танысады. Сарапшы өзінің жауаптарын өзінің колжазбасымен баяндауына да болады.

Сарапшыдан жауап алу хаттамасы ҚР ҚІЖК 203-бабында көрсетілген ережелерді сақтай отырып толтырылады. Қорытын-ды жасап болмайынша сарапшыдан жауап алынбайды Сарапшының қорытындысы басқа дәлелдемелер алдында басымдық көрсете алмайды. Ескерте кету керек, «ешқандай дәлелдеменің алдын ала белгіленген күші болмайды».

Сарапшының қорытындысы тергеу және сот үшін міндетті деп саналмайды, алайда олардың сарапшы қорытындысымен келіспеуі уәжделген дәлелді түрде болуы тиіс.
9.Салыстырмалы зерттеу үшін үлгілер алу (ҚР ҚІЖК 256-бап). Салыстырмалы зерттеу үшін үлгі алу - бұл қылмыс жасалған орывда қылмыскердің ізін не заттарын қажетті үлгілер ретінде алып салыстырмалы зерттеу жүргізуге бағытталған тергеу әрекетгері. Тергеуші тірі адамның, мөйітгің, жануардың, заттың, бұйымны қасиеттерін бейнелейтін зерттеудің іс үшін маңызы болғанда алуға құқығы бар.

Сараптама зерттеуі үшін үлгі ретінде мына заттар алынады:

1) қан, ұрық, шаш, қиып алынған тырнақ, дененің сыртқы бетінің микроскопиялық қорытындылары;

2) сілекей, тер және басқа бөлініп шығатындар;

3) тері бедерінің ізі, тістің қалыбы;

4) қолжазба мәтіндер, бұйымдар, адамның дағдысын бейнелейтін басқа материалдар;

5) дауыс фонограммасы;

6) материалдардың, заттардың, шикі заттың, дайын өнімнің сынамалары;

7) гильзалардың, оқтардың қару мен тетік іздерінің үлгілері алынады.

Жәбірленуші мен куәдан үлгілер алу, мүндай әрекетті жасауды күдікті, айыпталушы өзін қылмыс жасады деп әшкерелейтін айғақтарды тексеру үшін табанды түрде талап еткеннен, сондай-ақ жыныстық аурулар мен өзге да жұқпалы ауруларды анықтау үшін, мұндай анықтау іс үшін маңызы болғанда үлгілер алу қажет болғаннан басқа жағдайларда, жәбірленуші мен куәнін келісімімен ғана жүргізілуі мүмкін. Жәбірленушіден, куәдан үлгілерді мәжбүрлеп алуға прокурордың санк-циясымен немесе соттың шешімі бойынша ғана жол беріледі. Тергеуші үлгілерді алғаннан кейін хаттама жасайды, онда үлгілерді алу үшін жасалған барлық әрекеттер олардың жүргізілу ретімен, бұл үшін қолданылған ғылыми-зерттеу және басқа әдістер мен рәсімдер, сондай-ақ үлгілердің өзі сипатталып жазылады. Егер үлгілерді тергеушінің тапсырмасы бойынша дәрігер немесе басқа маман алса, онда ол бүл туралы ресми қүжат жасайды, оған аталған іс-әрекетке қатысқан барлық адам қол қояды. Алынған үлгілер буып-түйілген және мөрмен бекітілген күйінде хаттамаға қоса тіркеледі (ҚР ҚІЖК 263,264-баптар).


Өзін-өзі бақылау сұрақтары:

 1. Тергеу әрекеттерінің түрлері.

 2. Жауап алу. Жауап алуға шақыру тәртібі.

 3. Жауап алудың орны мен уақыты.

 4. Жауап алудың жалпы шарттары.

 5. Куә мен жәбірленушіден жауап алу.

 6. Кәмелетке толмаған куә мен жәбірленушіден жауап алу ерекшеліктері.

 7. Жауап алу хаттамасын рәсімдеуге қойылатын талаптар.

 8. Жауап алу кезінде дыбыс және видео жазбаларды қолдану.

 9. Беттестіру: түсінігі, мақсаттары мен оны жүргізудің іс жүргізушілік тәртібі. Беттестіруді іс жүргізушілік тәртіппен рәсімдеу.

 10. Қарау: түсінігі, түрлері негіздері және жүргізудің іс жүргізушілік тәртібі.

 11. Қарауды жүргізудің жалпы шарттары.

 12. Қарауға катысатын тұлғалар.

 13. Заттай дәлелдемелерді қарау мен сақтау.

 14. Адамның мәйітін қарау. Қарау хаттамасы.

 15. Эксгумация: түсінігі, негіздері және іс жүргізудің іс жүргізушілік тәртібі.

 16. Эксгумацияны жүргізудің өнегелік негіздері.

 17. Эксгумация хаттамасы.

 18. Куәландыру: түсінігі, түрлері және жүргізудің іс жүргізушілік тәртібі. Куәландыруға маманның қатысуы. Куәландыру кезінде тұлғалардың құқықтарының кепілдіктері. Куәландыру хаттамасы.

 19. Танытуға ұсыну: түсінігі, түрлері, жағдайлары мен жүргізудің іс жүргізушілік жағдайы. Танытуға ұсынуды іс жүргізушілік тәртіппен рәсімдеу.

 20. Тінту мен алу. Тінтудің алудан ерекшелігі. Тінту мен алуды жүргізудің негіздері мен іс жүргізушілік тәртіптері. Тінту мен алудың түрлері. Жеке тінту. Тінту мен алуды іс жүргізушілік тәртіппен рәсімдеу.

 21. Почта-телеграф жөнелтілімдерін тұтқындау, оларды қарау мен алу: негіздері мен жүргізудің іс жүргізушілік жағдайы. Почта-телеграф жөнелтілімдерін тұтқындаудың іс жүргізушілік жағдайы, оларды қарау мен алу.

 22. Хабарларды жол жөнекей ұстау: негіздері, жағдайлары мен жүргізудің іс жүргізушілік жағдайы. Маманның қатысуы. Хабарды жол жөнекей ұстауды іс жүргізушілік рәсімдеу.

 23. Сөйлесулерді тыңдау мен жазу: негіздері, жағдайлары және жүргізудің іс жүргізушілік тәртібі.


18-тақырып. Алдын-ала тергеудің аяқталуы.

Дәріс мақсаты: Алдын-ала тергеудің аяқталуын сипаттау.

Қысқаша мазмұны:

 1. Алдын ала тергеудің аяқталуының түсінігі, оның нысандары. Алдын ала тергеудің аяқталуының негізі мен жағдайлары. Қылмыстық істердің материалдарымен танысу кезінде туындалға өтініштерді қарау мен шешу. Қылмыстық іс материалдарымен таныстыру туралы хаттама: құрылысы мен мазмұны.

 2. Айыптау қорытындысы: түсінігі, маңызы. Айыптау қорытындысының мазмұны мен нысаны, оның тұлғаны айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы каулымен байланысы. Айыптау қорытындысының қосымшасы.

 3. Қылмыстық істі прокурорға жолдау.

 4. Алдын-ала тергеудің аяқтау нысандары. Жәбірленушінің, азаматтық талапкердің, азаматтық жауапкердің, олардың өкілдерінің іс материалдарымен танысуы. Айыпталушы мен онын қорғаушысының іс материалдарымен танысуы. Айыптау қорытындысы, оның мазмұны мен нысаны. Прокурордың айыптау қорытындысымен келіп түскен іс бойынша іс-әрекетті. Айыпталушыны сотқа беру.


1. Алдын ала тергеудің аяқталуы деп жүмыстың қорытындысын, тергеуші қызметінің аяқталған сатысын - оның барлық іс жүргізу және айыпталушының жасаған қылмысы туралы заңды және негізді айыптау қорытындысына негізделген өзге де тергеу әрекеттерінің аяқталуын айтады.

Әдебиетте төмендегі шешімдердің біреуін қабылдауға тән алдын ала тергеуді аяқтаудың үш түрі қабылданған:

- айыптау қорытындысын шығару және оны сотқа тапсыру үшін іспен бірге прокурорға жіберу;

- медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені қарау үшін істі сотқа жіберу жайында қаулы шығару;

- қылмыстық істі тоқтату туралы қаулыны енгізу. Айыптау қорытындысы егер де қылмыстың барлық белгілері анықталып, айыпталушының қылмысты жасаған кінәсі дәленденген кезде және қылмыстық істі тоқтатуға ешбір мән-жай жоқ болса ғана шығарылады.

Тергеуші алдын ала тергеу жүргізуді аяқтай отырып, айыптау қорытындысын жасауға жинақталған дәлелдердің жеткілікті екендігіне кез жеткізгеннен кейін тергеудің аяқталғанын хабарлайды, айыпталушы және оның қорғаушысын, жәбірленуші мен оның өкілін, азаматтық талап етуші мен азаматтық жауап берушіні немесе олардың өкілдерін қылмыстық істің материалдарымен таныстырады, бір мезгілде олардың құқықтарын түсіндіреді (ҚР ҚІЖК 273, 274-баптардың, 2-бөлігі).

Аты аталған адамдардың жазбаша немесе ауызша өтінімдері түскен жағдайда тергеуші кылмыстық істің материалдарымен таныстырады және азаматтық жауап беруші және оның өкілі шағымданған талапқа қатысты материалдармен ғана танысады.

Алдын ала тергеудің материалдарымен таныса отырып, қылмыстық процестің қатысушылары егер де іске маңызы бар бо-латын болса, тергеуге қанағатгандыруға жататын толықтырулар енгізу туралы өтінім жасай алады. Өтінімді қанағаттандыруға қарсылық білдірген жағдайда тергеуші шағымданушыға хабарланатын дөлелді қаулы шығарады.

Осы адамдардың қылмыстық іс материалдарымен танысқаны туралы хаттама толтырылады, онда олардың қандай материалдармен танысқандары және олардың қандай өтінім жасағандары жазылады (жазбаша өтінім іске тіркеледі).

Істі тергеуді ақтау кезіндегі ең бастысы - тергеуші ҚР ҚІЖК-нің 273-баптың талаптарын орындай отырып, айыпталушы мен оның қорғаушысына тергеудің аяқталғаны туралы хабарлап, істің барлық материалдарымен танысуды үсынуы болып табылады. Қылмыстық іс танысуға жапсыра тігілген және нөмірленген түрінде барлық қосымшалармен бірге беріледі. Айыпталушы мен оның қорғаушысы өз қалаулары бойынша іс материалдарымен жеке-жеке не бірге танысуларына болады. Танысу барысында кез келген құжаттың, кез келген көлемдегі көшірмесін алуға болады. Танысуға уақыт шектелмейді.

Істі материалдарымен танысу туралы хаттама толтырылады, оған айыпталушы, қорғаушы және тергеуші қол қояды (ҚР ҚІЖК 277-бап).

Іспен танысып болғаннан кейін айыпталушы мен қорғаушы тергеуге толықтырулар енгізу туралы өтінім жасауға құқылары бар. Оларды қанағатгандырған жағдайда тергеуші іс өндірісін жаңартады, ал қарсылық білдірген жағдайда — тиісті қаулыны енгізеді (ҚР ҚІЖК 276-бап). Егер де айыпталушы істін материалдарымен танысудан бас тартса, бұл туралы сол хаттамада егер де айыпталушы хабарлаған болса, қарсылықтың себебі баяндалып, көрсетіледі.

Заң әдебиеттерінде көптеген авторлар айыптау қорытындысын өктем түрдегі жарлық сипаттағы істі тергеуді жинақтаушы іс жүргізу құжаты деп санайды.
2.Айыптау қорытындысы (ҚР ҚІЖК 278-бап). Айыптау қорытындысы — бұл алдын ала жүргізілген тергеуді аяқтайтын және айыпталушының қылмыс жасағандығын айқындайтын дәлелдер бар болған кезде, қылмыстық істі сотқа жіберген жағдайдағы айыптайтын іс жүргізу актісі.

Айыптау қорытындысы сот үкім шығара алатын айыптау шектерін анықтайды. Тергеушінің жинаған дәлелдерін бір жүйеге келтіре және тергеумен аяқталған іс бойынша заңды тұжырымдар жасай отырып айыптау қорытындысы қылмыстық іспен танысуды және істе бар материалдарға сүйенуді жеңілдетеді. Айыптау қорытындысы заңдылықтың, негізділіктің, дәлелділіктің жалпы талаптарына, ал мазмұны мен нысаны заңмен бекітілген арнайы талаптарына сай келуі тиіс.

Айыптау қорытындысы заңға сәйкес кірістік, сипаттау және қарар бөлімдерінен түрады:

Кірістік бөлімде айыпталушының сұрақ-жауап мәліметтері керсетіледі, осыған орай айыптау қорытындысы, жауапкершілікке тартылатын Қылмыстық кодекстің бабы жазылады.

Айыптау қорытындысының сипаттамалы-дәлелдемелік бөлімі тергеушінің анықтаған істің нақты мән-жайлары айыпталушының кінәсі туралы оның тұжырымдарына негізделген дәлелдер мен айғақтар істің томы мен бетіне сілтеме жасала отырып баяндалады.

Айыптау қорытыңдысыньщ қарар бөлімінде айыпталушының жеке басы туралы мәліметтер, тағылған айып, жасалған қылмысқа қарастыратын қылмыстық заң нұсқауы болады.

Айыптау қорытындысына қосымша (ҚР ҚІЖК 279-бап). Айыптау қорытындысына жөбірленушілердің, куөгерлердің, тергеушінің пікірі бойынша сот отырысынан шақырылатын сарапшылардың тізімі қосып тіркеледі. Тізім екі бөлімнен түруы тиіс — айыпталушы мен қорғаушының атаған адамдар тізімі (қорғаушы тізімі) және тергеушінің жасаған тізімі (айыптау тізімі). Сот отырысына шақырылатын тізімде олардың тұрғылықты жері немесе тұрған жері және олардың жауаптары мен қорытындылары баяндалған іс парақтары көрсетіледі.

Жәбірленушілердің, куөгерлердің, күдікіілердің, айыпталушылардың немесе сот отырысына шақырылуға тиісті ҚР ҚІЖК 100-бапта қарастырылған тізімдегі өзге де адамдардың қауіпсіздігіне шаралар қолданған жағдайда тізімде олардың бүркеншік аттары олардың тұрғылықты жерлері көрсетілмей-ақ жазылуы тиіс.

Сонымен бірге, айыптау қорытындысына тергеу мерзімдері, тұтқындау уақыты мен үйде түтқында ұстау көрсетілген алдын-алу шаралары, заттай айғақтар, талап ету арызы, талап ету арызын қамтамасыз ету туралы қабылданған шаралар және мүлікті тәркілеу мүмкіндігі, сот шығындары туралы тиісті парақтарда көрсетілген анықтамалар тіркеледі (ҚР ҚІЖК 279-бап).
3. Тергеушi айыптау қорытындысына қол қойғаннан кейiн iс осы iс бойынша қадағалауды жүзеге асырып отырған прокурорға дереу жiберiледi. Айыпталушы Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлерде болған және алдын ала тергеу органдарына келуден жалтарған жағдайларды қоспағанда, қылмыстық iске айыпталушының жеке басын куәландыратын құжаттар қоса тiркелуге тиiс. Айыпталушыда - Қазақстан Республикасының азаматында жеке басын куәландыратын құжат болмаған жағдайда, қылмыстық процестi жүргiзетiн органның өтiнiшi бойынша уәкiлеттi орган iс бойынша тергеу аяқталғанға дейiн оны құжаттауға тиiс.

Айыпталушыда - шетелдiкте жеке басын куәландыратын құжат болмаған жағдайда, қылмыстық iске айрықша жағдайларда өзге құжат қоса тiркелуi мүмкiн. Ескерту. Осы бапта:

1) азаматтың паспорты;

2) жеке басының куәлiгi;

3) шетелдiктiң Қазақстан Республикасында тұруына берiлетiн ықтиярхат;

4) азаматтығы жоқ адамның куәлiгi;

5) жүргiзушiнiң куәлiгi;

6) әскери билет;

7) тууы туралы куәлiк (он алты жасқа толмаған адам үшiн);

8) азаматтың тууы туралы акт жазбасы жеке басты куәландыратын құжаттар болып танылады.

Прокурор айыптау қорытындысымен келiп түскен қылмыстық iстi зерделеуге және мыналарды:

1) айыпталушыға таңылып отырған әрекеттiң жасалғанын және бұл әрекетте қылмыс құрамының бар-жоғын;

2) iсте оны тоқтатуға әкелетiн мән-жайлардың бар-жоғын;

3) тағылған айыптың негiздi-негiзсiз екенiн, оның iсте бар дәлелдемелермен расталатынын;

4) айыпталушыға iс бойынша барлық анықталған және дәлелденген қылмыстық әрекеттерi бойынша айып тағылғанын-тағылмағанын;

5) қылмыс жасағаны туралы iс бойынша дәлелдер табылған барлық адамның айыпталушылар ретiнде жауапқа тартылғанын-тартылмағанын;

6) айыпталушының әрекетi дұрыс сараланғанын-сараланбағанын;

7) бұлтартпау шарасының дұрыс таңдалғанын-таңдалмағанын және iсте оны өзгертуге не алып тастауға негiздердiң бар-жоғын;

8) азаматтық талапты қамтамасыз ету және мүлiктi ықтимал тәркiлеу шараларының қабылданған-қабылданбағанын;

9) айыптау қорытындысының осы Кодекстiң талаптарына сәйкес жасалғанын-жасалмағанын;

10) алдын ала тергеу жүргiзуде қылмыстық iс жүргiзу заңын елеулi бұзушылыққа жол берiлгенi-берiлмегенiн;

11) қылмыстық қудалау органының оларды сотпен өндiрудi қамтамасыз ету үшiн iс жүргiзу шығасыларының сомаларын белгiлеу шараларын қабылдаған-қабылдамағанын тексеруге мiндеттi.


4.Айыпталушыны сотқа беру туралы прокурор қаулы шығарады, бұдан соң ол қылмыстық iстi айыптау қорытындысымен және осы Кодекстiң 280-бабының ескертуiнде аталған жеке басын куәландыратын құжатпен бiрге дереу оны қарайтын сотқа жiбередi. 

Iстiң сотқа жiберiлгенi туралы айыпталушы, қорғаушы, жәбiрленушi және оның өкiлдерi, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер немесе олардың өкiлдерi хабарландырылады. Прокурор айыпталушыға айыптау қорытындысының көшiрмесi және оған қосымшалардың табыс етiлуiн қамтамасыз етедi, бұл ретте қорғау куәларының тiзiмiн қоспағанда, сотқа шақырылуға жататын адамдардың тiзiмiнде бұл адамдардың мекен-жайы көрсетiлмейдi. Айыпталушы Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлерде болған және прокуратура органдарына келуден жалтарған жағдайларда, прокурор айыпталушыға айыптау қорытындысының көшiрмесiн тапсырмай-ақ, қылмыстық iстi сотқа жiбередi. Егер айыпталушының тұрып жатқан жерi белгiлi болса, айыптау қорытындысының көшiрмесi оған почта арқылы жiберiледi. Қажет болған жағдайда прокурор республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында, айыпталушының тұрып жатқан жерi бойынша бұқаралық ақпарат құралдарында, сондай-ақ жалпы жұрттың қолы жететiн телекоммуникация желiлерiнде айыпталушыны сотқа беру және қылмыстық iстi сотқа жiберу туралы хабарлама жариялауды ұйымдастыруға құқылы. Айыптау қорытындысының көшiрмесi қорғаушыға, жәбiрленушiге және оның өкiлiне табыс етiледi. Айыптау қорытындысы жасалған тiлдi бiлмейтiн айыпталушы мен жәбiрленушiге көшiрме олардың бiлетiн тiлiнде аударылып табыс етiлуге тиiс. Iс сотқа жiберiлген соң iс бойынша өтiнiш пен шағымдар тiкелей сотқа жолданады. 

Айыпталушының және оның қорғаушысының, сондай-ақ жәбiрленушi мен оның өкiлiнiң, азаматтық талапкердiң және азаматтық жауапкердiң немесе олардың өкiлдерiнiң қылмыстық iс материалдарымен таныстырылғаны туралы осы Кодекстiң 203-бабының талаптарын сақтай отырып, хаттамалар жасалады. Хаттамаларда танысуға қандай материалдар ұсынылғаны, қандай өтiнiштердiң мәлiмделгенi және өзге қандай мәлiмдемелер жасалғаны, сондай-ақ iс бойынша жауап алынған қандай куәларды, iске қатысқан қандай сарапшыларды, мамандар мен куәгерлердi айыпталушы мен қорғаушы сот отырысына шақырылуы қажет деп мәлiмдегенi немесе олардың тiзiмi қоса тiркелгенi көрсетiледi. 

Егер iс материалдарымен айыпталушы және оның қорғаушысы немесе жәбiрленушi мен оның өкiлi бiрге таныстырылса, онда тиiсiнше бiр хаттама жасалады.Прокурордың айыптау қорытындысымен келiп түскен iс бойынша iс-әрекетi

Прокурор айыптау қорытындысымен тергеушiден келiп түскен iстi қарайды және он тәулiктен аспайтын мерзiмде ол бойынша мынадай iс-әрекеттердiң бiрiн жүргiзедi:

1) өзiнiң қарарымен айыптау қорытындысымен келiсетiнiн бiлдiредi және айыпталушыны сотқа бередi;

2) өзiнiң қаулысымен айыптаудың жекелеген тармақтарын жоққа шығарады не айыпталушының әрекетiн жеңiлiрек қылмыс туралы заңды қолдана отырып, қайта саралайды;

3) қылмыстық iстi толық көлемiнде немесе жекелеген айыпталушыларға қатысты тоқтатады;

4) қосымша тергеу жүргiзу немесе айыптау қорытындысын қайта жасау үшiн өзiнiң жазбаша нұсқауларымен бiрге iстi тергеушiге қайтарады, бұл туралы дәлелдi қаулы шығарады;

5) жаңа айыптау қорытындысын жасайды;

6) қорғау куәларының тiзiмiн қоспағанда, сотқа шақырылуға тиiстi адамдардың тiзiмiн толықтырады немесе қысқартады.


Өзін-өзі бақылау сұрақтары:

 1. Алдын ала тергеудің аяқталуының түсінігі, оның нысандары.

 2. Алдын ала тергеудің аяқталуының негізі мен жағдайлары.

 3. Қылмыстық істердің материалдарымен танысу кезінде туындалға өтініштерді қарау мен шешу.

 4. Қылмыстық іс материалдарымен таныстыру туралы хаттама: құрылысы мен мазмұны.

 5. Айыптау қорытындысы: түсінігі, маңызы.

 6. Айыптау қорытындысының мазмұны мен нысаны, оның тұлғаны айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы каулымен байланысы. Айыптау қорытындысының қосымшасы.

 7. Қылмыстық істі прокурорға жолдау.

 8. Алдын-ала тергеудің аяқтау нысандары.

 9. Жәбірленушінің, азаматтық талапкердің, азаматтық жауапкердің, олардың өкілдерінің іс материалдарымен танысуы.

 10. Айыпталушы мен онын қорғаушысының іс материалдарымен танысуы.

 11. Айыптау қорытындысы, оның мазмұны мен нысаны.

 12. Прокурордың айыптау қорытындысымен келіп түскен іс бойынша іс-әрекетті.

 13. Айыпталушыны сотқа беру.


19-тақырып. Басты сот талқылауынын жалпы шарттары. Соттылық.

Дәріс мақсаты: Басты сот талқылауынын жалпы шарттарын сипаттау. Соттылықты сипаттау.

Қысқаша мазмұны:

 1. Басты сот талқылау сатысының мәні, маңызы және міндеттері. Басты сот талқылау жалпы шарттарының ұғымы мен маңызы. Сот талкылауының тікелей ауызша және үздіксіз болуы. Істі талқылау кезіндегі сот кұрамының өзгертілмеуі. Басты сот талкылауының шегі. Басты сот талқылауының жалпы шарттарының ұғымы мен манызы.

 2. Басты сот талқылауына сотталушының катысуы, оның құқықтары мен міндеттері. Сотталушысыз істі талқылаудың негіздері. Қорғаушының басты сот талқылауына қатысуы, оның құқықтары мен міндеттері. Қорғаушының сот талкылауына келмеудің салдары.

 3. Мемлекеттік айыптаушының басты сот талқылауына катысуы, оның құқықатары мен міндеттері.Жәбірленушінің басты сот талқылауына қатысуы, оның құқықтары мен міндеттері. Жәбірленушінің сот талкылауына келмеудің салдары.

 4. Азаматтық талапкер мен азаматтық жауапкердің басты сот талқылауына катысуы, олардың құқықтары мен міндеттері. Олардың келмеудің салдары.

 5. Басты сот талқылауының шегі. Басты сот талкылауын кейінге қалдырудың негіздері мен іс жүргізушілік тәртіптері. Қылмыстық істі токтата тұрудың негізі мен іс жүргізушілік тәртібі.Бұлтартау шарасы туралы және олардың мерзімдері туралы мәселелерді шешу.

 6. Басты сот талқылауында қылмыстық істерді қысқарту.

 7. Басты сот талқылауында қаулылар шығару тәртіптері. Басты сот талқылауында тәртіпті қамтамасыз ету максатында қолданылатын шаралар.

 8. Басты сот талқылауының хаттамасы, оның мазмұны мен маңызы. Басты сот талқылауы отырысының хаттамасына ескерту жасау және оларды қарау тәртіптері.

 9. Соттылықтың ұғымы, маңызы және түрлері. Істердің пәндік (тектік) белгіге байланысты соттылығы. Істердің аумақтық (жергілікті) белгісіне байланысты соттылық. Істердің жеке дербестік субъект белгіге байланысты соттылығы. Қылмыстық істі соттылығы бойынша беру. Соттылық туралы дауларды шешу. Қылмыстық істерді біріктіру незіндегі соттылықты аныктау.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет