Резолюція 7 Поправка до Угодижүктеу 36.21 Kb.
Дата29.05.2016
өлшемі36.21 Kb.


Передруковується з www.rada.gov.ua

Офіційний переклад

Doc.EUROBATS.MoP3.12.Rev.4


Третя сесія Наради Сторін

Брістоль, Велика Британія, 24–26 липня 2000 р.


Резолюція 3.7

Поправка до Угоди
Нарада Сторін Угоди про збереження кажанів в Європі (далі – Угода),

усвідомлюючи потребу вжиття заходів зі збереження для охорони всіх популяцій видів рукокрилих в Європі та в позаєвропейських державах ареалу,

керуючися спільною волею й далі зміцнювати Угоду та сферу
її застосування,

погоджується:

1. Змінити назву Угоди на:

«Угода про збереження популяцій європейських кажанів».

2. Доповнити останній абзац преамбули словами:

«та в позаєвропейських державах ареалу».

3. Замінити пункт «b» статті I на:

«b) «Кажани» означає популяції видів рукокрилих, список яких наведено в додатку 1 до цієї Угоди, що зустрічаються в Європі


та в позаєвропейських державах ареалу».

4. До статті II додати новий пункт, п’ятий, у такій редакції:

«5. Додатки до цієї Угоди є її невід’ємною частиною. Будь-яке посилання на Угоду включає й посилання на її додатки.».

5. Замінити пункт 4 статті VII на:

«4. Поправка до Угоди, інша, ніж поправка до її додатків, приймається більшістю у дві третини голосів Сторін, які присутні й беруть участь
у голосуванні, та набирає чинності для тих Сторін, які прийняли її, через
60 днів після здачі Депозитарієві на зберігання п’ятого документа про прийняття поправки. У подальшому вона набирає чинності для Сторони через 30 днів після здачі Депозитарієві на зберігання документа про прийняття поправки.».

6. До статті VII додати нові пункти, п’ятий – сьомий, у такій редакції:

«5. Будь-які додаткові додатки й будь-яка поправка до додатка приймаються більшістю у дві третини голосів Сторін, які присутні й беруть участь у голосуванні, та набирають чинності для всіх Сторін на шістдесятий день після дати прийняття її Нарадою Сторін, за винятком Сторін, які зробили застереження відповідно до пункту 6 цієї статті.

6. Протягом 60-денного періоду, передбаченого в пункті 5 цієї статті, будь-яка Сторона може шляхом надіслання письмового повідомлення Депозитарієві зробити застереження стосовно додаткового додатка або поправки до додатка. Таке застереження може бути відкликане будь-коли шляхом надіслання письмового повідомлення Депозитарієві, і після цього додатковий додаток або поправка набирають чинності для цієї Сторони


на шістдесятий день після дати відкликання застереження.

7. Будь-яка держава, що стає Стороною Угоди після набрання чинності додатком, якщо така Держава не висловила іншого наміру:

a) уважається Стороною Угоди з поправками та

b) уважається Стороною Угоди без поправок стосовно будь-якої Сторони, не зобов’язаної поправкою.».

7. Доповнити Угоду таким додатком 1:

«Додаток 1


Види кажанів,

які зустрічаються в Європі й до яких застосовується ця УгодаКриланові (Pteropodidae)

Крилан нільський (Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810))

Мішкокрилі (Emballonuridae)

Мішкокрил голочеревий (Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830))

Підковикові (Rhinolophidae)

Підковик середземноморський (Rhinolophus blasii (Peters, 1866))

Підковик південний (Rhinolophus euryale (Blasius, 1853))

Підковик великий (Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774))

Підковик малий (Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800))

Підковик Мегелі (Rhinolophus mehelyi (Matschie, 1901))

Гладеньконосі (Vespertilionidae)

Широковушка європейська (Barbastella barbastellus (Schreber, 1774))

Широковушка азійська (Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830))

Кажан пустельний (Eptesicus bottae (Peters, 1869))

Кажан північний (Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839))

Кажан пізній (Eptesicus serotinus (Schreber, 1774))

Нічниця довговуха (Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817))

Нічниця гостровуха (Myotis blythii (Tomes, 1857))

Нічниця північна (Myotis brandtii (Eversmann, 1845))

Нічниця довгопала (Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837))

Нічниця ставкова (Myotis dasycneme (Boie, 1825))

Нічниця водяна (Myotis daubentonii (Kuhl, 1817))

Нічниця триколірна (Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806))

Нічниця велика (Myotis myotis (Borkhausen, 1797))

Нічниця вусата (Myotis mystacinus (Kuhl, 1817))

Нічниця війчаста (Myotis nattereri (Kuhl, 1817))

Нічниця закавказька (аракська) (Myotis schaubi (Kormos, 1934))

Вечірниця велетенська (Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780))

Вечірниця мала (Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817))

Вечірниця руда (Nyctalus noctula (Schreber, 1774))

Стріловух білочеревий (Otonycteris hemprichii (Peters, 1859))

Нетопир середземноморський (Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817))

Нетопир лісовий (Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839))

Нетопир-карлик (Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774))

Нетопир-пігмей (Pipistrellus pygmaeus1 (Leach, 1825))

Нетопир кажаноподібний (Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837))

Вухань звичайний (Plecotus auritus (Linnaeus, 1758))

Вухань австрійський (Plecotus austriacus (Fischer, 1829))

Лилик двоколірний (Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758))

Довгокрил звичайний (Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817))

Складчастогубі (Molossidae)

Скадчастогуб широковухий (Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814))».
1  Підтвердження номенклатури очікується від Міжнародного комітету зоологічної
номенклатури (ICZN).©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет