Шыны талшықтарды дәнекерлеуге арналған аппараттың техникалық ерекшелігі Функцияларына қойылатын талаптарДата09.07.2016
өлшемі86 Kb.


Шыны талшықтарды дәнекерлеуге арналған аппараттың техникалық ерекшелігі
Функцияларына қойылатын талаптар
Кабель әртүрлі электрондық аппаратураларда, әсіресе, радио және ТВ таратқыштар, компьютерлер, трансмиттерлердегі жоғары жиіліктегі сигналдарды таратуға арналған.
Сипаттамасына қойылатын талаптар

Автоматты дәнекерлеу аппаратында шыны талшықтарды дәнекерлеу саласындағы барлық ең алдыңғы қатарлы заманауи дайындамалар жүзеге асырылған. Ортасындағы өзегі бойынша түзету арқылы шыны талшықтардың барлық түрлерін дәнекерлеуге арналған осы аппараттың ерекше белгісі – ол өте жоғары жылдам әрекеті, салмағы мен габаритінің үлкен еместігі. Дәнекерлеу аппаратына шаң мен ылғалдан қорғаудың ең жоғарғы деңгейі тән, құлау мен соққылар оған әсер етпейді, температурасы -10°С бастап +50°С дейінгі диапазонда, сондықтан аппарат пайдаланудың ең қатаң жағдайларында жұмыс істеуге қабілетті.

Жеткізу жинағына қойылатын талаптар

 • Дәнекерлеу аппараты

 • Ток беретін желілік сым

 • Желелік бейімдеуіш немесе зарядты құрылғы бейімдеуіші

 • Бір жұп қосалқы электродтар

 • USB кабелі

 • КДЗС жылу орнатылған – қабылдағыш науа

 • Орыс және ағылшын тіліндегі пайдалану жөніндегі басшылыққа алынатын нұсқаулық

 • Қатаң кейс


Жабдықтардың сипаттамаларына қойылатын талаптар


Пісірілетін талшықтардың түрлері

Дара кварцты шыны талшықтар: бір модалық (SM, ITU-T G.652), көпмодалық (ММ, ITU-T G.651), дисперсиясының (DS, ITU-T G.653) және FTTx арналған талшықтың (G.657) аралас аумағымен

Пісірілетін талшықтың диаметрі

80 мкм бастап 150 мкм дейін

Пісірілетін талшық жабындысының диаметрі

100 мкм бастап 1000 мкм дейін

Қорғалатын талшықтың ұзындығы

Сыртқы жабынды үшін 8 бастап 16 мм дейін (250 мм кем емес); 16 мм сыртқы жабынды үшін 250 бастап 1000 мкм дейін; 8 бастап 16 мм сыртқы жабынды үшін 250 бастап 1000 мкм дейін (егер қосымша ұстағыш болса).

Дәнекерленген жалғамадағы нақты орташа жойылу

0,02 дБ SM үшін; 0,01 дБ ММ талшықтары үшін; 0,04 дБ DS үшін; 0,04 дБ NZDS үшін (нөлдік емес аралас дисперсиясымен)

Дәнекерлеудің үлгілік уақыты

SM талшығы үшін - 9с

Пісірілген жалғаманы көрсету коэффициенті, дБ

60 аспайды

Пісіру бағдарламасы

Пайдаланушы реттеп іске қосатын, зауыттық пісіру бағдарламасы белгілеген пісірудің қырық бағдарламасы – аспысқа дейін

Пісіруді жоғалту бағасы

Қолжетімді (қабықшасы және өзегі бойынша)

Пісірілген жердегі жойылуды енгізу функциясы

Тіркелген аттенюатор желісін құруға арналған жойылуды енгізу (0,1 дБ бастап 0,1 дБ қадаммен) – алдын ала ойластырылған

Пісіру нәтижесін сақтау

Ішкі есте сақтау сыйымдылығы 2 мың пісіру нәтижелерін сақтауға жетеді

Пісірілген жерді қарау

X және Y біліктері бір мезгілде/ бөлек екі CMOS түрлі-түсті телекамера LCD дисплейінің көмегімен (диагональ 4,1“)

Пісірілген жерді ұлғайту

Бөліп қарау үшін - 300 рет; X және Y біліктері бойынша бір мезгілде қарау үшін - 187 рет.

Пайдалану шарты

Теңіз деңгейінен биіктігі - 0 бастап 5 мың метрге дейін;
Температурасы- 10°С бастап +50°С дейін; 
Салыстырмалы ылғалдылығы 0 бастап 95% дейін;

Пісірілген жердің механикалық беріктігін тексеру

200 - 230 г диапазонда реттелетін қосалқы функциясы

Жылу шөгімділігі

Отыз жылыту режімімен қыздырғыш - қосалқы

Жылу шөгімділігінің уақыты

КДЗС арналған - шамамен 35 с

Қолданылатын жылу шөгімді құбырлардың түрлері

Стандартты, ұзындығы 60/40 мм, сондай ақ одан кіші өлшемде

Аккумуляторлық батареядан ток берілетін жылу шөгімділігімен дәнекерлеу саны

BTR-08 батареясының толық заряды болған кезде 160 пісіру

Интерфейстер

USB 1.1 (USB-B түрі), сонымен бірге RCA/NTSC бейне ажыратқыш.

Габариттер

136 мм х 161 мм х 143 мм (қорғанышымен)

Салмағы

2,3 килограмм (желілік бейімдеуішпен)
2,7 килограмм (аккумулятормен)


Жеткізуге қойылатын талаптар
Шыны талшықтарды дәнекерлеу аппаратын «АХТСП» ҰК» АҚ 30 күнтізбелік күндердің шiнде жеткізу. Жеткізуші тауардың дұрыстығына 12 ай ішінде кепілді жауапты.

Техникалық ерекшелік қолтаңбамен және мөрмен расталуы тиіс

Техническая спецификация

на аппарат для

сварки оптических волокон
Требования к функциям оборудования
В автоматическом сварочном аппарате  реализованы все самые современные разработки в сфере сварки оптических волокон. Отличительные черты этого аппарата, предназначенного для сварки всех типов оптических волокон c выравниванием по его сердцевине – это очень высокое быстродействие, небольшие масса и габариты. Данный сварочный аппарат русифицирован и поставляется с руководством пользователя на русском языке. Сварочный аппарат отличает высокий уровень защищенности от пыли и влаги, ему не страшны падения и удары, температуры в диапазоне от -10°С до +50°С, таким образом, работать аппарат способен в самых жестких условиях эксплуатации

Требования к комплекту поставки

 • Сварочный аппарат

 • Сетевой шнур питания

 • Сетевой адаптер либо адаптер зарядного устройства

 • Пара запасных электродов

 • USB кабель

 • Для термоусаженных КДЗС - приемный лоток

 • Руководство по эксплуатации на русском и английском языках

 • Жесткий кейс

Требования к характеристикам оборудования


Типы свариваемых волокон

Одиночные кварцевые оптические волокна: одномодовые (SM, ITU-T G.652), многомодовые (ММ, ITU-T G.651), cо смещенной областью дисперсии (DS, ITU-T G.653) и волокна для FTTx (G.657)

Диаметр свариваемого волокна

От 80 мкм до 150 мкм

Диаметр покрытия свариваемого волокна

От 100 мкм до 1000 мкм

Длина зачищаемых волокон

От 8 до 16 мм для внешнего покрытия (не более 250 мм); 16 мм для внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм; От 8 до 16 мм для внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм (если есть дополнительный держатель).

Реальные средние потери на сварном соединении

0,02 дБ для SM; 0,01 дБ для волокон ММ; 0,04 дБ для DS; 0,04 дБ для NZDS (со смещенной ненулевой дисперсией)

Типичное время сварки

Для SM волокна - 9с

Коэффициент отражения от сварного соединения, дБ

Не более  60

Программы сварки

Сорок программ сварки, настраиваемых пользователем; установленных заводских режимов сварки - до шестидесяти

Оценка потерь сварки

Доступна (по оболочке и сердцевине)

Функция внесения потерь в месте сварки

Внесение потерь для создания в линии фиксированного аттенюатора (начиная с 0,1 дБ с шагом 0,1 дБ) - преднамеренное

Сохранение результатов сварки

Емкость внутренней памяти достаточна для хранения до 2 тысяч результатов сварки

Просмотр места сварки

Оси X и Y одновременно/раздельно с помощью двух CMOS телекамер на цветном LCD дисплее (диагональ 4,1“)

Увеличение места сварки

Для раздельного просмотра - в 300 раз; Для одновременного просмотра по осям X и Y - в 187 раз.

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря - от 0 до 5 тыс. метров;
Температура от - 10°С до +50°С; 
Относительная влажность от 0 до 95%;

Проверка механической прочности места сварки

Встроенная функция, настраиваемая в диапазоне 200 - 230 г

Термоусадка

Нагреватель с тридцатью режимами нагрева - встроенный

Время термоусаживания

Для КДЗС производства - около 35 с

Типы применяемых термоусадочных трубок

Стандартные, длиной 60/40 мм, а также меньшего размера

Количество сварок с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи

160 сварок при условии полной зарядки батареи BTR-08

Интерфейсы

USB 1.1 (тип USB-B), а также видео разъем RCA/NTSC

Габариты

136 мм х 161 мм х 143 мм (с защитой)

Масса

2,3 килограмма (с сетевым адаптером)
2,7 килограмма (с аккумулятором)


Требования к доставке оборудования
Доставка оборудования в АО «НК «АММТП» в течение 30 календарных дней. Гарантийная ответственность Поставщика за исправность аппарат для сварки оптических волокон в течении 12 месяцев.

Техническая спецификация должна быть заверена подписью и печатью


Каталог: files -> tender
tender -> Конкурсқа қатысушылардың өтінімдері «Жарма ауданының жер қатынастары бөлімі»
tender -> Конкурсқа қатысушылардың өтінімдері «Жарма ауданының жер қатынастары бөлімі»
tender -> Конкурсқа қатысушылардың өтінімдері «Жарма ауданының жер қатынастары бөлімі»
tender -> Конкурсқа қатысушылардың өтінімдері «Жарма ауданының жер қатынастары бөлімі»
tender -> Конкурсқа қатысушылардың өтінімдері «Жарма ауданының жер қатынастары бөлімі»
tender -> Коммерциялық тендерге келесі мүліктершығарылады
tender -> Тоо «казахойл актобе»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет