Восточно-казахстанский государственныйжүктеу 457.14 Kb.
бет2/3
Дата17.06.2016
өлшемі457.14 Kb.
1   2   3

2.2 Студенттің өзіндік жұмысының жоспары, (СӨЖ)Тақырыптар

Тапсырманың мақсаты және мазмұны

Қолданылатын әдебиеттер

Орындалу мерзімі

Бақылау түріі

Тапсыру мерзімі

Аналитикалық химияның метрологиялық негіздері.

Зат мөлшерінің өлшем бірліктері және концентрацияны өрнектеу жолдары. Анализ әдісін таңдау, сигнал, оны өлшеу. Химиялық анализдің қателері, жіктелуі. Жүйелік және кездейсоқ қателер. Анализ нәтижелерінің дұрыстығы, жинақтылығы, қайталанымдылығы, дәлдігі, орта мән және стандартты ауытқу.Қалыпты таралу. T- таралу. Қосынды мен көбейтіндінің қатесі. Өрескел қатені табу. Екі орташа мәнді салыстыру. Анықтау шегі. Анықталатын мөлшерлердің диапазоны.Аналитикалық химиялық метрологиялық негіздерін білу керек.

Барлық химиялық қателердің түрлерін толығымен білу керек.негізгі әдебиеттер

1,2,3,4,5,6,7;

қосымша әдебиеттер

9,10


3 апта

Бақылау жұмыстары, тестік есептер.

4- апта

Ерітіндідегі реакциялардың жалпы сипаттамасы. Химиялық тепе-теңдік, әрекеттесуші массалар заңы. Тепе-теңдік константалары. Идеалды және реалды жұйелер. Активті коэффициент. Ерітіндінің иондық күші. Ерітіндінің иондық күшінің тепе-теңдік константасының әсері.

Активті коэффициент. Ерітіндінің иондық күші тақырыптары бойынша есептер шығаруға дағдыландыру

негізгі әдебиеттер

1,2,3,4,5,6,7;

қосымша әдебиеттер

9,10


4,5- апталар

Есептер шешу

5 -апта

Физика-химиялық анализ әдістері. Анализ әдістерінің сезімталдылығы, қайталанымдығы, анықтау шегі, дәлдігі немесе дұрыстығы. Спектральды анализ әдістері, олардың жіктелуі.

Физика-химиялық анализ әдістері толығымен жалпы сұрақтарын меңгеру керек.
9-апта

реферат

10- апта

Электромагниттік толқын табиғаты. Атом құрылысы, спектрінің пайда болуы, молекула құрылысы және молекула спектрінің пайда болуы.

Электромагниттік толқын табиғаты бойынша жалпы теориялық сұрақтарды толығымен меңгеру.

негізгі әдебиеттер

1,2,3,4,5,6,7;

қосымша әдебиеттер

9,10


10-11 апта

реферат

12-апта

Жарық жұтудың негізгі заңы. Бугер-Ламберт-Бер заңынан ауытқу жағдайлары.Аддитивтілік заңы. Спектральды сигналдарды байқау және тіркеу. Анализде қолданылатын құрылғылар. Анализдің практикада қолданылуы.

Бугер-Ламберт-Бер заңынан ауытқу жағдайлары.Аддитивтілік заңы. Спектральды сигналдарды байқау және тіркеу. Анализде қолданылатын құрылғылар тақырыптары бойынша теориялық сұрақтарды толығымен меңгеру.

негізгі әдебиеттер

1,2,3,4,5,6,7;

қосымша әдебиеттер

9,10


12-13 апта

реферат

14-апта

Люминесценция. Электрохимиялық әдістердің жалпы сипаттамасы, олардың жіктеу тәсілдері.

Люминесценция. Электрохимиялық әдістердің жалпы сипаттамасы, олардың жіктеу тәсілдері тақырыптары бойынша теориялық сұрақтарды толығымен меңгеру.

негізгі әдебиеттер

1,2,3,4,5,6,7;

қосымша әдебиеттер

9,10


14 апта

реферат

15-апта

Потенциометрия және потенциометриялық титрлеу. Индикаторлы электродтың потенциалын өлшеу.

Электролиз. Электродтық потенциал, оған әсер ететін факторлар тақырыптары бойынша теориялық сұрақтарды толығымен меңгеру.

негізгі әдебиеттер

1,2,3,4,5,6,7;

қосымша әдебиеттер

9,10


14 апта

реферат

14-апта

Кулонометриялық анализ. Вольтамперометриялық әдістер. Полярографиялық анализ. Амперометриялық тирлеу әдісі. Экстракция. Хроматография. Ионалмасу хроматографиясы

Кулонометриялық анализ. Вольтамперометриялық әдістер. Полярографиялық анализ. Амперометриялық тирлеу әдісі. Экстракция. Хроматография. Ионалмасу хроматографиясы тақырыптары бойынша теориялық сұрақтарды толығымен меңгеру.

негізгі әдебиеттер

1,2,3,4,5,6,7;

қосымша әдебиеттер

9,10


14 апта

реферат

14-апта  1. Пән бойынша тапсырмалардың орындалу графигі
Бақылау түрлері

Академиялық оқу мерзімі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысуы

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәрістер конспектілері


*
*


*


*
Коллоквиум*
*
*
*
*
*
*

Дәрістік материал бой сұрау
*
*
*

*
*
*
*
*

Аралық тестілеу*


*

СӨЖ бойынша жеке тапсырмалар
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Барлығы

1

3

3

4

3

4

5

2

4

3

4

2

4

3

5


 1. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР

3.1Негізгі әдебиеттер
1 Бадавамова Г.Л. , Минажева Г.С. Аналитикалық химия.Оқулық:

Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, Алматы .: Экономика,2011.474 бет

2 Құлажанов Қ.С. Аналитикалық химия. Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқулық – Алматы: «Білім», 1994 – 272 бет7

3 Шокыбаев Ж. Бейорганикалық және аналитикалық химия. Алматы «Білім» 20037 302 бет. 1. Жалпы химия М.Б.Усманова –Алматы .,Комплекс – 2007ж – 226 бет.

 2. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2-томах.. -М.: Высш. шк., 1989. –704с.

 3. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии. –М.: Высш. шк., 1999.1-2-3 томы

 4. Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. В 2-томах. –М.: МИР, 1979. –586 с.

 5. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солодкин И.С. Аналитическая химия. –М.: Просвещение, 1979. –480 с

 6. Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа. М.: Химия, 1973

 7. Алексеев В.Н. Количественный анализ. М.: Химия, 1972

 8. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия. I-II т., М.: Химия, 1990

 9. Юинг Г. Инструментальные методы химического анализа. –М.: МИР, 1989. –608с.Пер.с англ.

3.2 Қосымша әдебиеттер
 1. Ушакова Н.Н., Николаева Г.Р., Моросанова С.А. Пособие по аналитической химии. –М.: МГУ, 1981. –152с.

 2. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия. В 2-томах. –М.: Химия, 1990. –846с.

 3. Мечковский С.А. Аналитическая химия. – Минск: Изд-во БГУ, 1975. –400с.

 4. Москвин Л.Н., Царицына Л.Г. Методы разделения и концентрирования в аналитической химии. Л.: Химия, 1991

 5. Пономарев В.Д. Аналитическая химия. I-II т., М.: Высшая школа, 1982

 6. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Т. I-II, М.: Химия, 1970

 7. Скуг Д. , Уэст Д. Основы аналитической химии. М., т. 1,2, 1979

 8. Пятницкая И.В. Теоретические основы аналитической химии: Теория главных типов химических реакций. Киев, 1978, 271 с.

 9. Золотов Ю.А. Очерки аналитической химии. М., 1977, 238 с.

 10. Посыпайко В.И., Козырева Н.А., Логачева Ю.П. Химические методы анализа. –М.: Высш.шк., 1989. –448с.

 11. Янсон Э. Теоретические основы аналитической химии. - М: Высшаяшкола, 1987.

 12. Толстоусов В.Н., Эфрос С.М. Задачник по количественному анализу. - М.:Высшая школа, 1986.

 13. Ярославцев А.А. Сборник задач и упражнений по анастатической химии. -М.: Высшая школа, 1979.

 14. Логинов Н.Я., Сборник задач и упражнений по анастатической химии. -М.: Высшая школа, 1979.

 15. Воскресенский А.Г Сборник задач и упражнений по анастатической химии. -М.: Высшая школа, 1979.

 16. Дорохова Г.Н., Сборник задач и упражнений по анастатической химии. -М.: 2004

 17. Васильев Сборник задач и упражнений по анастатической химии. -М.: 2003

 18. Ю.Лурье Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989.

 19. .Методическое указание: Для аудиторного выполнения контрольных работи практических заданий по аналитической химии. - Алматы: АТИ, 1995(на рус. и каз. яз.).

 20. Методическое указание: Методы математической обработки итогов анализа (для студентов технол.специальностей). - Алматы: АТИ, 1993 (на рус. и каз. яз.).

 21. Поляриметрия. - Алматы: АТИ, 1993. .

 22. Методическое указание: Лабораторный практикум по аналитической химии. Часть 2. Физико-химические методы анализа. - Алматы: АТИ, 1995(на рус. и каз. яз.).

 23. Ляликов С, Физико-химические методы анализа. - М.: Химия, 1974.Ю.Алесковский В.Б. Физико-химические методы. - Л.: Химия, 1988.

 24. Барковский В.Ф. и др. Основы физико-химических методов. - М.: Высшая школа, 1989.

 25. Петрухин О.М. Практикум по физико-химическим методам анализа. - М.:

 26. Дорохова Г.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа, М.: Высшая школа, 1991

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының талаптары


 • сабақ кестесі бойынша дәрісханалық және зертханалық сабақтарға міндетті түрде қатысу;

 • студенттердің сабаққа қатысуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент аудиторияға тыныш қана кіріп, жұмысқа кірісу керек, ал үзіліс кезінде оқытушыға кешіккен себебін түсіндіру керек;

 • жұмыстарды бекітілген уақытта тапсыру қажет, уақытында тапсырылмаған жағдайда балдардың жиырма мөлшері төмендейді. Барлық тапсырмаларды тапсырмаған студенттер емтиханға жіберілмейді;

 • қанағаттанбайтын баға алған жағдайда, студенке аралық бақылауды қайтадан тапсыруға болмайды;

 • орташа рейтингі Р орташа = (Р1 + Р2)/2 менее 50% - дан кем болған жағдайда студент емтиханға жіберілмейді;

 • сабақ кезінде ұялы телефондар дыбыссыз режимде тұруы қажет;


4.2 Бағалардың критериі
Сабақтардың барлық түрлерін бағалау 100 балдық жүйемен бағаланады. Ағымдық бақылау әр жұма сайын өткізіледі және де онда студенттердің дәрісханалық сабақтарды, зертханалық сабақтарды қатысуы мен студенттің өзіндік жұмысты орындауы қадағаланады.

Білімді тексерудің аралық бақылауында тест ретінде 7-ші және 15-ші апталарда тексеріледі. Рейтинг келесі бақылаулар түрінің қосындысынан тұрады:
Аттестациялық период

Бақылау түрі, меншікті мөлшері, %

Сабаққа қатысуы

Зертханалық жұмыс

Дәрістер конспектілері

Дәрістік материал бойынша тест жүргізу

Аралық тестілеу

СӨЖ бойынша жеке тапсырмалар

Всего

Рейтинг 1

7

10

3

20

20

40

100

100


Рейтинг 2

7

10

3

20

20

40

Пән бойынша емтихан сессия кезінде компьютерлік тестілеу түрінде жүргізіледі.

Студенттің пән бойынша қорытынды бағасы келесілерден тұрады:

- 40% емтиханнан алынған нәтижесі;

- 60% ағымдық үлгерімнің нәтижесі.

Қорытынды бағаны есептеу формуласы:


, (1)
мұндағы Р1, Р2 – сәйкесінше бірінші және екінші рейтингтердің бағаларының сандық эквиваленттері;
Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.
Қорытынды әріптік баға және оның балмен алынған сандық эквиваленті:Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Жиналған балдардың суммасы, %

Бұрынғы жүйе бойынша баға

А

4,0

95–100

Өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлықтай

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағаттанбайды


4.3 Қорытынды бақылауға материалдар
Студенттердің білімін тексеруге арналған қорытынды бақылаудың тестері үшін тақырыптардың тізімі:

1 Аналитикалық анықтаулардың жалпы схемасы.

2 Ерітіндідегі реакциялардың жалпы сипаттамасы.

3 Титриметриялық анализ. Титриметриялық анализдің мәні және анализ әдістерінің жіктелуі, анализ нәтижелерін есептеу.

4 Қышқыл-негіздік реакциялар. Қышқылдар мен негіздердің протолиттік теориясы. Автопротолиз.

5 Комплекс түзу реакциялары. Негізгі сипаттамалары, тепе-теңдік константалары.

6 Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Тотығу-тотықсыздану тепе-теңдігі және реацияларының бағытын анықтау. Тотығу-тотықсыздану потенциалына әртүрлі факторлардың әсері. Ерітіндінің иондық күшінің әсері. Ерітінді рН-ның әсері.

7 Тұнбаға түсіру және нашар еритін қосылыстардың ерігіштігі. Тұнба мен ерітіндінің арасындағы тепе-теңдік. Ерігіштік көбейтіндісі. Тұнбаға түсіру жағдайлары. Тұнбаны еріту жағдайлары және ерігіштікке әсер ететін факторлар.

8 Тұндырып титрлеу әдістері. Әдістің мәні. Титрлеу қисықтары.

9 Гравиметриялық анализ. Анализдің негізі. Тұнбаның тазалығы, тұнбаның сүзу және жуу. Гравиметриялық анализде жүргізілетін есептеулер

10 Физика-химиялық анализ әдістері. Анализ әдістерінің сезімталдылығы, қайталанымдығы, анықтау шегі, дәлдігі немесе дұрыстығы.
4.4 1-ші коллоквиумның теориялық сұрақтары және есептері

1 Кварттау деген не? Оны қандай мақсатта қолданады?

2 Анализденетін сынаманы ерітіндіге айналдырудың қандай негізгі әдістері бар және анализ кезінде сынаманы еріту әрдайым керек пе?

3 Қандай жүйелерді анализдеген кезде ерітіндіні кері тоңазытқышты қолдану арқылы қыздырады?


4 Бейорганикалық анализді жүргізген кезде сынаманың органикалық бөлігін қандай әдістермен жояды?

5 Қандай жағдайда сынаманы балқытады? Аналитикалық лабораторияларда қандай балқытқыштарды қолданады?

6 Аналитикалық сигналдың қанықтығы деген не?

7 Қандай сынаманы анализдеген кезде тотықтырғыштық қасиеті бар қышқылдарды қолданады?

8 Химиялық анализ әдістері мен әдістемелерінің метрологиялық сипаттамаларын атаңыз.

9 Бақылау тәжірибесін жүргізген кезде аналитикалық сигналдың шамасына әсер ететін қандай факторларды ескеру қажет?

10 Гравиметриялық және титриметриялық әдістердегі жүйелік қателіктердің белгілі көздерін атаңыз?

11 Жүйелік қателердің кездейсоқ қателерден айырмашылықтары қандай?

Химиялық анализ әдістері мен әдістемелерінің метрологиялық сипаттамаларын атаңыз?

12 Бақылау тәжірибесін жүргізген кезде аналитикалық сигналдың шамасына әсер ететін қандай факторларды ескеру қажет? Егер а) аналитикалық сигнал-құрам функциясы түзу емес; б) үлгінің матрицасы аналитикалық сигналға айтарлықтай әсер ететін болса компоненттік құрамына қандай есептеу әдісін қолдану қажет?

13 Анализдің дұрыстығын қандай әдістермен тексеруге болады?

14 Жүйелі қателердің кездейсоқ қателерден айырмашылықтары қандай?

Химиялық анализ мәліметтерінің таңдамалы бірлігінің өнІмділігін қандай шамалар сипаттайды?

15 Компонентті анықтаудың сезімталдығын арттыру үшін қандай әдістерді қолдануға болады?

16 Жүйелі және кездейсоқ қателер мен өрескел қатенің себептері қандай?

17 Анализдің кездейсоқ қатесі қалай сипатталады және анализ нәтижесінің дәлдігін бағалау үшін қандай мәнді қолданады? Сенімді аралық неге тең және ол немен сипатталады?

18 Ерітіндідегі тепе-теңдікті қанадай факторлар арқылы бұзуға болады?

19 Ерітіндідегі заттың тепе-теңдік концентрациясы деп нені атайды?

20 Ерітіндідегі ионның активтік коэффициенті неге байланысты?

21 Дебай заңының теңдігіне қандай негізгі шамалар кіреді?

22 Тұзды әсер деген не, ол неге байланысты болады?

23 Массалар әрекеттесу заңының қайтымды реакцияларға қолданылуы.

24 Электролиттік диссоциоция теориясының негізгі қағидалары.

25 Көп негізді қышқылдар мен көп валентті негіздердің диссоциациясы

26 Күшті электролиттердің теориясы.

27 Активтілік. Активтілік коэффициенті.

28 Судың иондық көрсеткіші және сутектік көрсеткіші.

29 Әлсіз көп негізді қышқыл ерітінділеріндегі рН-ты есептеу.

30 Буферлік ерітінділер

31 Катиондардың қышқылды-негіздік жіктелуі

32 Жүйелік және бөлшектеу анализ.

33 Аналитикалық реакциялардың өткізілуі және талаптары. реакцияның сезімталдылығы, арнайлығы және селективті. Ерітіндінің иондық күші.

34 Катион және аниондар анықтау әдісі. Аналитикалық топтар және топтық реагенттер. Аналитикалық реакцияларға қойылатын талаптар. Катион және аниондарды анықтау. Топтық және арнайы реакцияларына мысалдар келтір

35 I II III аналитикалық топтарының катиондарына жалпы сипаттама және топ катиондарына арнайы реакциялар.

36 Тұздардың гидролизі және түрлері. Гидролиттік ыдырау механизмі. Гидролиздің дәрежесі мен тұрақтысы. Гидролизденген тұздардың ерітінділеріндегі сутек иондарының қоюлығын, рН-ты және рОН-ты есептеу.Тұздардың гидролизін күшейту және әлсірету, химиялық талдауда қолдану. Гидроксидтердің амфотерлігі.

37 Комплекстік иондардың сипаттамалары. Комплекстік қосылыстардың диссоциациясы. Ішкі комплекстік қосылыстар.Комплекс түзілу тәсілін химиялық талдауда қолдану.

38 IV,V ,VI аналитикалық топ катиондарына жалпы сипаттама.

Тотығу-тотықсыздану реакцияларының маңызы. Тотығу-тотықсыздану потенциалдары. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының бағыты. Нернст теңдеуі.

39 Аниондардың жіктелуі.

40 Күкірт қышқылы эквивалентінің молярлы концентрациясын анықтау үшін оның 10,00 мл- не барий хлоридінің артық мөлшері қосылған. Тұнбаны сүзіп, қыздырып өлшегеннен кейін оның массасы 0,2762 г болды. Осы қышқылдың эквиваленті молярлы концентрациясын және титрін мәндерін анықтаңдар.
41 0,6000 г Н2С2О42О 100,0 мл өлшем колбасында ерітілді. Осы ерітіндінің эквиваленті молярлы концентрациясын мәнін және Н2С204 арқылы титрін табыңдар.
42 Құрамында 92,00 % KОН және 8,00 % қоспасы бар 0,5341 г сілті 100,0 мл өлшем колбасында ерітілді. Егер осы ерітіндінің 15,00 мл титрлеуге 19,50 мл тұз қышқылы кетсе, осы қышқылдың эквиваленті молярлы концентрациясын және Т HCI/Nаон мәндері неге сәйкес?
43 15,00 мл КОН ерітіндісін титрлеуге 18,70мл НСІ кеткен HCI =0,002864 г/мл). КОН ерітіндісі эквивалентінің молярлы концентрациясы неге тең?
44 Егер ерітіндінің 20,00 мл аликвотын титрлеуге 14,70 мл НСІ HCI-0,003800 г/мл) жұмсалуы қажет болса, құрамында 1,5320 г NаОН бар ерітіндіні қандай көлемге дейін сұйылту керек?
45 20,00 мл азот қышқылын титрлеуге 21,12 мл 0,112 М NаОН жұмсалады. Ерітіндінің 1,0 литрінде неше грамм N205бар?
46 Қымыздық қышқылының 0,1372 г еріген ерітіндіні титрлеуге 22,10 мл 0,0980 М NіаОН кетгі. Алғашқы қышқылдың құрамында кристалдық судың неше молекуласы бар?
47 Титрлеуге 20,00 мл 0,100 М NaОН жұмсалуы үшін ерітіндідегі Н2С204 • 2Н20 массасы неге сәйкес болуы керек?
48 Метилоранж индикаторы қатысында титрлеуге 20,00 мл 0,100 М НСІ ерітіндісі жұмсалу үшін құрамыда 90,0 % Nа2С03 бар заттың қандай массасын алу керек?
49 0,0997 г NаОН еріген ерітіндіні титрлеуге 22,00 мл НСІ ерітіндісі жұмсалды. Осы ерітіндінің Na20 арқылы титрін табындар.
50 Фосфор қышқылыың 2,6040 г ерітіндісі (р=1,68 г/мл) 250,0 мл өлшем колбасында сумен сұйытылды. Алынған ерітіндінің 20,00 мл метилоранж қатысында титрлеуге 18,00 мл NаОН кетті. NаОН ерітіндісі эквивалентінің молярлы концентрациясын анықтаңдар.

1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет