##### Алгоритмнің базалық құрылымдары Сызықтық, тармақталған, циклдық



бет1/2
Дата16.03.2024
өлшемі1.17 Mb.
#495824
  1   2
Пайтон тест


##### Алгоритмнің базалық құрылымдары
????? Сызықтық, тармақталған, циклдық
????? Жай, күрделі, структуралық
????? Сызықтық, сатылы
????? тармақталған, циклдік, рекурсивтік
????? Жай, күрделі, структуралық, циклдық

##### Қайталау алгоритмдерінің базалық түрлері:


????? “дейін” циклы, “әзір” циклы, “үшін” циклы
????? “сыртқы цикл”, “ішкі цикл”
????? “рекурсивті цикл”, “шексіз цикл”
????? “қайталанатын цикл”, “сатылы цикл”
????? “қайталанатын цикл”, “процедуралы цикл”

##### Алгоритмдерді сипаттаудың тәсілдерін көрсетіңіз:


????? сөздік, графикалық, арнайы алгоритмдік тілде
????? графикалық, машиналық тілде, тізбектелген
????? сөздік, графикалық, итеративті
????? алгоритмдік тілде, машиналық тілде, аналитикалық
????? тізбектелген, графикалық

##### Алгоритмнің негізгі қасиеттері


????? үзділіктілігі, анықтылығы, жалпылығы, нәтижелілігі
????? қарапайымдылығы, анықтылығы, жалпылығы,құрылымдығы
????? үзділіктілігі, итерациялығы, қорытындылығы, нәтижелілігі
????? үзділіктілігі, қайталануы, жалпылығы, нәтижелілігі
????? біртектілігі, анықтылығы, реттілігі, нәтижелілігі

##### Блок схема –


????? алгоритм командаларының орындалу ретін көрсететін бағытталған граф;
????? әрекеттердің бірінен соң бірінің орындалуын білдіреді;
????? шартқа байланысты екі таңдаудың арасынан біреуін таңдауды қамтамасыз
ететін құрылым;
????? программаның қандай да бір командалар жиынының қайталанып
орындалуын қамтамасыз етеді;
????? алғашқы мәліметтерді пайдаланып, ізделінетін нәтижеге жеткізетін
әрекеттер тізбегі;

##### Алгоритм дегеніміз ...


????? алғашқы мәліметтерді пайдаланып, ізделінетін нәтижеге жеткізетін
әрекеттер тізбегі;
????? әрекеттердің бірінен соң бірінің орындалмауын білдіреді;
????? шартқа байланысты екі таңдаудың арасынан біреуін таңдауды қамтамасыз
ететін құрылым;
????? программаның қандай да бір командалар жиынының қайталанып
орындалуын қамтамасыз етеді;
????? алгоритм командаларының орындалу ретін көрсететін бағытталған граф;
##### Тармақталу алгоритмі дегеніміз...
????? шартқа байланысты екі таңдаудың арасынан біреуін таңдауды қамтамасыз
ететін құрылым;
????? әрекеттердің бірінен соң бірінің орындалуын білдіреді;
????? алгоритм командаларының орындалу ретін көрсететін бағытталған граф;
????? программаның қандай да бір командалар жиынының қайталанып
орындалуын қамтамасыз етеді;
????? алғашқы мәліметтерді пайдаланып, ізделінетін нәтижеге жеткізетін
әрекеттер тізбегі;

##### Қайталану алгоритмі дегеніміз ...


????? программаның қандай да бір командалар жиынының қайталанып
орындалуын қамтамасыз етеді;
????? әрекеттердің бірінен соң бірінің орындалуын білдіреді;
????? алгоритм командаларының орындалу ретін көрсететін бағытталған граф;
????? шартқа байланысты екі таңдаудың арасынан біреуін таңдауды қамтамасыз
ететін құрылым;
????? алғашқы мәліметтерді пайдаланып, ізделінетін нәтижеге жеткізетін
әрекеттер тізбегі;

##### Атқарушы дегеніміз...


????? нақты әрекеттерді орындай алатын құрылғы немесе адам;
????? әрекеттердің бірінен соң бірінің орындалуын білдіреді;
????? алгоритм командаларының орындалу ретін көрсететін бағытталған граф;
????? шартқа байланысты екі таңдаудың арасынан біреуін таңдауды қамтамасыз
ететін құрылым;
????? алғашқы мәліметтерді пайдаланып, ізделінетін нәтижеге жеткізетін
әрекеттер тізбегі;

##### Шығару операторы:


????? print()
????? write
????? writline()
????? set
????? read

##### Егер a=2 ; b=4*a ; x=(a+b)/a болса, х-тің мәні неге тең?


????? 5
????? –1.375
????? 0.41
????? 12
????? 30

##### a=19 ; b=8; x=a % b; х-тің мәні неге тең?


????? 3
????? 0
????? 2
????? 1
????? 4

##### Python тілінде дұрыс жазылған өрнек:


????? x=3.74*a
????? 5:=a-b
????? x:=b^2
????? y=7,2*a
????? x1:= 74(a-1)

##### x=3; y=5 болса, print(5,x+y) операторы экранға ... сандарын шығарады.


????? 5, 8
????? 8, 8
????? 5,3
????? 5,5
????? 3,5

##### a=3; b=-3; іf a
????? 3
????? -3
????? max
????? 0
????? mіn

##### == (тең) амалының мәні


????? Егер екі операнд тең болса, True мәнін әйтпесе False мәнін қайтарады
????? Егер екі операнд тең ЕМЕС болса True мәнін қайтарады, әйтпесе False
мәнін қайтарады
????? Егер бірінші операнд екіншісінен үлкен болса True мәнін қайтарады
????? Егер бірінші операнд екіншісінен кіші болса True мәнін қайтарады
????? Егер бірінші операнд екіншісінен үлкен немесе оған тең болса True
мәнін қайтарады

##### != (тең емес) амалының мәні


????? Егер екі операнд тең ЕМЕС болса True мәнін қайтарады, әйтпесе False
мәнін қайтарады
????? Егер екі операнд тең болса, True мәнін әйтпесе False мәнін қайтарады
????? Егер бірінші операнд екіншісінен үлкен болса True мәнін қайтарады.
????? Егер бірінші операнд екіншісінен кіші болса True мәнін қайтарады
????? Егер бірінші операнд екіншісінен үлкен немесе оған тең болса True
мәнін қайтарады

##### > (үлкен) мәні


????? Егер бірінші операнд екіншісінен үлкен болса True мәнін қайтарады
????? Егер бірінші операнд екіншісінен кіші болса True мәнін қайтарады
????? Егер екі операнд тең болса, True мәнін әйтпесе False мәнін қайтарады.
????? Егер екі операнд тең ЕМЕС болса True мәнін қайтарады, әйтпесе False
мәнін қайтарады
????? Егер бірінші операнд екіншісінен үлкен немесе оған тең болса True
мәнін қайтарады

##### < (кіші) мәні


????? Егер бірінші операнд екіншісінен кіші болса True мәнін қайтарады
????? Егер екі операнд тең болса, True мәнін әйтпесе False мәнін қайтарады
????? Егер екі операнд тең ЕМЕС болса True мәнін қайтарады, әйтпесе False
мәнін қайтарады
????? Егер бірінші операнд екіншісінен үлкен болса True мәнін қайтарады
????? Егер бірінші операнд екіншісінен үлкен немесе оған тең болса True мәнін
қайтарады

##### Python-да келесі логикалық операторлар қолданылады:


????? and,or,not
????? true, false
????? new, as
????? is,set
????? 0, 1

##### Қай логикалық амалда егер екі өрнекте True мәніне тең болса, True


қайтарады?
????? and
????? new
????? or
????? not
????? xor

##### Қай логикалық амалда егер кем дегенде екі өрнектің біреуі True-ге тең


болса, True мәнін қайтарады?
????? or
????? not
????? new
????? and
????? xor

##### Қай логикалық амалда егер өрнек False-қа тең болса, True мәнін қайтарады


????? not
????? new
????? or
????? and
????? xor

##### х-тен үлкен жақын бүтін санды қайтаратын функция


????? math.ceil(x)
????? math.floor(x)
????? math.fabs(x)
????? math.pow(x, y)
????? math.log(x)

##### х-тен кіші жақын бүтін санды қайтаратын функция


????? math.floor(x)
????? math.ceil(x)
????? math.fabs(x)
????? math.pow(x, y)
????? math.log(x)

##### math. ceil (5.3)-тің мәні неге тең болады?


????? 6
????? 5
????? 1
????? 0
????? 0.3

##### math. ceil (6.7)-тің мәні неге тең болады?


????? 7
????? 6
????? 1
????? 0
????? 0.7

##### math. ceil (9.5)-тің мәні неге тең болады?


????? 10
????? 9
????? 8
????? 0
????? 0.5

##### math.floor(5.3)-тің мәні неге тең болады?


????? 5
????? 6
????? 1
????? 0
????? 0.3

##### math.floor(6.7)-тің мәні неге тең болады?


????? 6
????? 7
????? 1
????? 0
????? 0.7

##### math.floor(9.5)-тің мәні неге тең болады?


????? 9
????? 8
????? 1
????? 0
????? 0.5

##### math. pow(3,2)-тің мәні неге тең болады?


????? 9
????? 3
????? 2
????? 0
????? 1.5

##### math. pow(2,3)-тің мәні неге тең болады?


????? 8
????? 3
????? 2
????? 0
????? 1.5

##### math. pow(-2,3)-тің мәні неге тең болады?


????? -8
????? 3
????? 2
????? 0
????? 5

##### math. pow(5,3)-тің мәні неге тең болады?


????? 125
????? 5
????? 3
????? 0
????? 1.6

##### x-тің y дәрежесін есептейтін функция


????? math.pow(x, y)
????? math.sqrt(x)
????? math.factorial(x)
????? math.floor(x)
????? math.log(x)

##### math. factorial(2)-дің мәні неге тең болады?


????? 2
????? -4
????? 0
????? 10
????? 11

##### 2**3-тің мәні неге тең болады?


????? 8
????? -5
????? 2
????? 3
????? 23

##### 5**2-нің мәні неге тең болады?


????? 25
????? -5
????? 10
????? 52
????? 5
##### divmod(25,4)-тың мәні неге тең болады?
????? 6, 1
????? 1 ,6
????? 25, 6
????? 4, 6
????? 4, 5

##### divmod(18,3)-тің мәні неге тең болады?


????? 6, 0
????? 18, 0
????? 3, 0
????? 18, 3
????? 3, 18

##### math. factorial(3)-дің мәні неге тең болады?


????? 6
????? 3
????? -8
????? -3
????? 18

##### math. factorial(5)-тің мәні неге тең болады?


????? 120
????? 100
????? 5
????? 0
????? 15

##### math. factorial(4)-тің мәні неге тең болады?


????? 24
????? 12
????? -24
????? 14
????? -4

##### math. sqrt (81)-дің мәні неге тең болады?


????? 9
????? 6
????? 8
????? 10
????? 18

##### math. sqrt (16)-ның мәні неге тең болады?


????? 4
????? 16
????? 1
????? 0
????? -6

##### math. sqrt (225)-ның мәні неге тең болады?


????? 15
????? 25
????? 20
????? 0
????? 5

##### math. sqrt (64)-тің мәні неге тең болады?


????? 8
????? 9
????? 64
????? 0
????? 46

##### x-тен квадрат түбір алатын функция


????? math.sqrt(x)
????? math.pow(x, y)
????? math.floor(x)
????? math.exp(x)
????? math.log(x)

##### if құрылымының мысалын көрсетіңіз


????? a = 3; if a == 3: print("hello 3")
????? a = 7; if a > 5:print("Ия") else: print("Жоқ")
????? a = 17; b = True if a > 10 else False; print(b)
????? a = 1; if a > 2:print("H") else: print("L")
????? a = 5; if a > 0:print("Ия") else:print("Жоқ")

##### if құрылымының жазылу форматы қандай?


????? if (логикалық өрнек): нұсқау
????? if (логикалық өрнек): нұсқау1 else: нұсқау2
????? if (логикалық өрнек) then нұсқау1 else нұсқау2
????? if ( логикалық өрнек) : нұсқау1 elif (логикалық өрнек ): нұсқау2
else: нұсқау3
????? if (логикалық өрнек) then нұсқау

##### if – else құрылымының жазылу форматы қандай?


????? if (логикалық өрнек): нұсқау1 else: нұсқау2
????? if (логикалық өрнек): нұсқау
????? if (логикалық өрнек) then нұсқау1 else нұсқау2
????? if ( логикалық өрнек) : нұсқау1 elif (логикалық өрнек ): нұсқау2
else: нұсқау3
????? if (логикалық өрнек) then нұсқау

##### if – elif – else құрылымының жазылу форматы қандай?


????? if ( логикалық өрнек) : нұсқау1 elif (логикалық өрнек ): нұсқау2
else: нұсқау3
????? if (логикалық өрнек): нұсқау1 else: нұсқау2
????? if (логикалық өрнек): нұсқау
????? if (логикалық өрнек) then нұсқау1 else нұсқау2
????? if (логикалық өрнек) then нұсқау

##### if – else құрылымының мысалын көрсетіңіз


????? a = 7
if a > 5:
print("Ия")
else:
print("Жоқ")
????? a = 0
b = 34
c = 10
if c < 100:
a = b + c
print(a)
????? a = 3
if a > 1:
print("hello 3")
????? a = 3
if a > 1:
print("hello 3")
????? a = 5
if a > 0:
print("оң сан")

##### if – elif – else құрылымының мысалын көрсетіңіз


????? a = int(input("a=:"))
if a < 0:
print("Neg")
elif a == 0:
print("Zero")
else:
print("Pos")

????? if 1:


print("hello 1")
????? a = 3
if a == 3:
print("hello 2")
????? a = 3
if a > 1:
print("hello 3")
????? a = 5
if a >0:
print("оң сан")

##### Енгізу операторын көрсетіңіз


????? input()
????? cin()
????? print()
????? read()
????? write()

##### Python программалау тілі қай жылы құрылды?


????? 1991
????? 2011
????? 2001
????? 1981
????? 2016

##### Python программалау тілін құрған кім?


????? Гвидо ван Россум
????? Стивен Ганц
????? Кнут
????? Шилд Герберт
????? Блэз Паскаль

##### Тілде жасалған ең атақты бағдарлама


????? Instagram
????? Facebook
????? mail
????? google
????? FaceBook

##### Python тілінің ерекшелігі


????? Интерпретатормен жұмыс жасайды
????? Компилятормен жұмыс жасайды
????? Транслятормен жұмыс жасайды
????? Препроцессормен жұмыс жасайды
????? Директивамен жұмыс жасайды
##### Программа терезесіндегі >>> таңбасы нені білдіреді?
????? пайдаланушының деректерін енгізуге, программамен жұмыс істеуге шақырады
????? программаны жүктейді
????? программаға түсініктеме енгізуді білдіреді
????? есептің нәтижесін шығаруға дайындығын білдіреді
????? программамен жұмысты аяқтайды

##### Python-да мәліметтер типтері... болып бөлінеді


????? кірістірілген, кірістірілмеген
????? стандартты, құрылымды
????? статикалық, динамикалық
????? жай, құрама
????? стандартты, қолданушымен құрылған

##### Сандық типті көрсетіңіз


????? int, float, complex
????? list, integer
????? Boolean, real
????? bytes, set
????? str, real

##### Тізімдер болып табылатын типті көрсетіңіз


????? list
????? str
????? float
????? complex
????? set

##### Жолдық типті көрсетіңіз


????? str
????? dict
????? bytes
????? set
????? complex

##### Жиынды көрсетіңіз


????? set
????? bytes
????? str
????? dict
????? complex

##### Жылжымалы үтірлі типті көрсетіңіз


????? float
????? int
????? str
????? set
????? complex

##### Бүтін типті көрсетіңіз


????? int
????? str
????? float
????? set
????? complex

##### Амал  -


????? мәліметтерге орындалатын қандай да бір әрекеттер
????? операндалардың типтері
????? операторлар түрлері
????? айнымалылар мен тұрақты шамалар
????? операндалардың типтері

##### Python қандай екі режимде жұмыс жасайды?


????? интерактивті, пакеттік
????? ашық, жабық
????? интерпретатор, компилятор
????? айнымалы, тұрақты
????? транслятор, препоцессор

##### бүтін бөлікті анықтау амалы


????? //
????? $
????? **
????? %
????? #

##### Дәрежеге шығару амалы


????? **
????? $
????? //
????? %
????? #

##### Қалдықты анықтау амалы


????? %
????? $
????? //
????? **
????? #

##### қосып алып меншіктеу амалын көрсетіңіз


????? +=
????? -=
????? /=
????? *=
????? **=

##### >>> -2**4 өрнегінің мәні неге тең?


????? -16
????? 8
????? 16
????? -8
????? 24

##### >>> -(2**4) өрнегінің мәні неге тең?


????? -16
????? 8
????? 16
????? -8
????? 24

##### >>> (-2)**4 өрнегінің мәні неге тең ?


????? 16
????? -16
????? 8
????? -8
????? 24

##### >>> str(1) + 'a' мәні не болады


????? '1а'
????? а
????? 1
????? 0
????? а1

##### >>> float('3.2') + int('2') мәні неге тең?


????? 5.2
????? 3.2.2
????? 3.2
????? 2
????? 23.2

##### >>> str(4) + str(1.2) мәні


????? '41.2'
????? 4
????? 1.2
????? 5.2
????? 40.2

##### sin2x+cosx2 математикалық өрнегінің Python тілінде жазылуы:


????? math.pow(sin(x),2)+math.pow(cos(x),2)
????? sin(sqr(x))+sqr(cos(x))
????? sqrt(sin(x))+cos(sqrt(x))
????? sin(sqrt(x))+sqrt(cos(x))
????? sqrt(sin(x)+cos(x))

##### Y=x*sіn2x7 өрнегінің Python тілінде жазылуы:


????? Y=x*math.pow(sin(math.pow(x,7),2)
????? Y=x*pow(sin(math.pow(x,7),2)
????? Y=x*math (sin(math.pow(x,7),2)
????? Y=x*sqr(sіn(exp(7*lnx)))
????? Y=x*sqr(sіnexp(7*ln(x)))

##### Y=5x+2cos2x өрнегінің Python тілінде жазылуы:


????? Y=5*x+2*math. cos(2*x)
????? Y=5+2*cos(2*x)
????? Y= 5*x*2*cos(2*x)
????? Y= 5*x+4*cos(x)
????? Y= 5*x+2*cos(2x)

##### Y=2x+cos2(x) өрнегінің Python тілінде жазылуы:


????? Y=2*x+math.pow(math. cos(x),2))
????? Y=2*x+pow(cos(sіn(sqr(x*2),2)))
????? Y= 2*x+sqr(cos(sіn(sqrt(x))))
????? Y= 2x+sqr(cos(sіn(sqr(x))))
????? Y= 2*x+cos(sіn(sqr(x)))

##### Y=sіnx2 өрнегінің Python тілінде жазылуы:


????? Y=math.sіn(math.pow(x,2))
????? Y=sіn(sqr(x))+ (sqr(x)))
????? Y=sіn(sqr(x))
????? Y=sіn(sqr(x))-cos(sqr(x))
????? Y=sіn(sqr(x))-sqr(cos(x))

##### (а+1)1/3 математикалық өрнегінің Python тілінде жазылуы:


????? math.pow(a+1, 1/3);
????? e(1/3*ln(a+1);
????? exp(a+1)*ln(1/3));
????? 1/3*ln(a+1);
????? e(3*log(a+1)).

##### D=b2 - 4ac өрнегінің Python тілінде жазылуы:


????? D=b**2-4*a*c
????? D=sqr(b)-4*a.c
????? D=sqrt(b)-4a*c
????? D=sqrt(b)-4*a*c
????? D=b^2-4*a*c

##### s=1/2sіnAbc өрнегінің Python тілінде жазылуы:


????? s=1/2*math.sіn(А)*b*c
????? s=1/2*sіn(a)*b*c
????? s=1/2+math.sіn(a*b*c)
????? s=1/2*math.sіnA*b*c
????? s=1/2*math.sіn(abc)

##### s=sіnx+tq22x өрнегінің Python тілінде жазылуы:


????? s=math.sіn(x)+math.pow(math.tan(2*x),2)
????? s=math.sіn(x)*sqr(sіn(2*x)/cos(2*x))
????? s=math.sіn(x)-sqr(sіn(2*x)/cos(2*x))
????? s=math.sіn(x)+sqr(sіn(2*x)/cos(2x))
????? s=math.sіn(x)+sіn(2*x)/cos(2*x)

##### y=ctg2x-cosx өрнегінің Python тілінде жазылуы:


????? y=math.cos(2*x)/sіn(2*x)-math.cos(x);
????? y=1/math.tan(2x)+cos(x);
????? y=cos(2*x)/sіn(2*x)+cosx;
????? y=cos(x)/sіn(x)+cos(x);
????? y=cos(2*x)/sіn(2*x)+cos(x);

##### y=nx+sіn3x өрнегінің Python тілінде жазылуы:


????? y=math.pow(n,x)+math.sіn(3*x);
????? y=math.exp(x)*math.ln(n))+math.sіn3*x;
????? y=math.exp(x*ln*n)+math.sіn(3*x);
????? y=math.exp(x*lnn)+math.sіn(3*x);
????? y=math.exp(x*ln(n))+math.sіn3*x;

##### х6-ті есептеудің дұрыс нұсқасын көрсет;


????? math.pow(x,6);
????? math.SQR(SQR(X). SQR(X));
????? math.SQR(SQR(X));
????? math.EXP(6'LN(X));
????? math.SQR(SQR(SQR(X)))

##### Орындаушы бір әрекетті орындап болған соң, ол келесі қандай әрекет


орындау керектігін тура білу керек. Алгоритмнің қандай қасиеті?
????? дәлділігі
????? дискреттілігі
????? жалпылығы
????? түсініктілігі
????? нәтижелілігі

##### Алгоритмі сипатталып отырған процестің қадамдарға бөлінуін анықтайтын қандай қасиет?


????? дискреттілігі
????? дәлділігі
????? жалпылығы
????? түсініктілігі
????? нәтижелілігі

##### Белгілі бір есепті шығаруға құрылған алгоритмді сол типтегі есептердің


барлығына да қолдана беруге болатынын көрсететін алгоритмнің қасиеті?
????? жалпылығы
????? дискреттілігі
????? дәлділігі
????? түсініктілігі
????? нәтижелілігі

##### Алгоритм нақты орындаушы - адам үшін құрылады және оған түсінікті


болу керек. Алгоритмнің қандай қасиеті?
????? түсініктілігі
????? дискреттілігі
????? жалпылығы
????? дәлділігі
????? нәтижелілігі

##### Саны шектеулі қадамдардағы нұсқаулар орындалып болғаннан кейін есептің шешімі табылатыны, не болмаса шешімінің болмайтыны айқындалатын қандай қасиет?


????? нәтижелілігі
????? дискреттілігі
????? жалпылығы
????? дәлділігі
????? түсініктілігі

##### Берілген программаның әр бір жолын жеке –жеке аудара отырып орындайтын транслятор түрін ... дейміз.


????? интерпретатор
????? транслятор
????? ассемблер
????? транзистор
????? компилятор

##### Программаны толығымен машина тіліне аударатын және модуль түріне құрастыратын, компьютер жадына сақтайтын программа ... деп аталады.


????? компилятор
????? транслятор
????? ассемблер
????? транзистор
????? интерпретатор
##### а = 9 болғандағы

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет