1 Әлеуметтанудың зерттеу объектісі деп нені айтамыз? Әл объектісі мен пәні 1 Дәр Aбет1/4
Дата16.06.2016
өлшемі396.5 Kb.
#138396
  1   2   3   4
1 Әлеуметтанудың зерттеу объектісі деп нені айтамыз?

Әл.объектісі мен пәні 1 ДәрA тұрақты адамдардың бір ортақ мақсатқа бірігетін жиынтығы

B қоғамдық қатынастардың белгілі саласын реттеуші ұйымды

C + қоғам, адам, топтар және онда жүріп жатқан әлеуметтік үдерістер

D белгілі топ, жік өкілдерінің қызметін ұйымдастырушы мекемелердің жиынтығы

E әлеуметтік қызметтер, іс- әрекеттер, мінез-құлықтар, олары ұйымдастыру жүйесі

2 Әлеуметтанудың зерттейтін пәні:

A қоғамдағы өзара әрекеттердің реттелудің жалпы заңдары

B адамдар, әлеуметтік топтар мен әлеуметтік институттар кіретін тұтастық

C + қоғамның әлеуметтік жүйе ретінде, оның құрамдас бөлшектерінің өзара әрекеттері

D жекеліктердің, топтардың, ұйымдардың, институттардың даму заңдары

E қоғамның әлеуметтік құрылымы, ондағы адамдардың мінез-құлқы

3 «Әлеуметтік» ұғымына анықтама беріңіз:

Әл. ұғымдар 3 ДәрA әлеуметтік өмірді бақылау мен басқару үдерісі

B әлеуметтік мұқтаждықтар мен қатынастарды бейнелеу

C адамдардың, олардың әлеуметтік топтардың қоғамдағы мәртебесі

D + нақтылы жағдайда индивидтер немесе әлеуметтік топтардың бірлескен әрекетінен және өзара ықпалынан туындайтын қасиеттер мен ерекшеліктердің жиынтығы

E қоғамдағы топтар мен институттардың байланыстары мен қатынастары, өзара әрекеттерің жиынтығы

4 Әлеуметтану қоғамның талдауын қандай тұрғыдан жүргізеді?

Қоғам әл. жүйе 2 Дәр.A объективті

B әділетті

C тұтастық

D + Жүйе тұрғысынан

E институциялық5 «Социология» терминін алғашқы қолданған кім?

Әл.объектісі мен пәні 1 СӨЖA А.Сен-Симон

B И.Кант

C Г.Спенсер

D К.Маркс

E + О.Конт

6 Қоғамның әлеуметтік өмірі деп нені айтамыз?

A + адамдар қауымдастығы араларындағы қатынастарды

B саяси және құқықтық қатынастарды

C экономикалық қатынастарды

D түрлі жағдайдағы адамдардың мінез-құлықтарының көріністерін

E қоғамдық өмірдің рухани саласындағы құбылыстарды

7 Әлеуметтік жүйе шеңберіндегі адамдардың алатын орны немен анықталады?

Қоғ. әл. жүйе ретінде 4 Дәр.A ұлттық тегімен

B жекелік қасиеттерімен

C мәдениеті және білімімен

D + әлеуметтік мәртебесі және рөлімен

E байлық деңгейімен

8 Тұлғаның қоғамнан берілетін статусын көрсетіңіз

Әл. мәртебе 1 СОӨЖ.A + әлеуметтік тегі

B меншігі

C біліктілігі

D лауазымы

E кәсібі

9 Т Басқа қоғамдық ғылымдардан әлеуметтанудың өзіндік ерекшеліктерін неден көруге болады? Әл. ұйымдар 3 Дәр.

A «әлеуметтану» терминінің нақты мағынада қоданылуынан

B әлеуметтанудың тек өзіне тән зерттеу әдісі мен арнайы әдістемелігінің болуынан

C + қоғамның қызметін, дамуын әлеуметтік үдерістері мен құбылыстары арқылы зерттеуден

D қоғамның әлеуметтік өмірінің дамуын көрсетуден

E табиғат, қоғам және ойлаудың жалпы заңдылықтарын көрсетуден

10 Әлеуметтанудың кешігіп пайда болуына қандай себептермен түсіндіруге болады?

Соц. тарихы 2 Дәр.A + қоғам дамуының объективті заңдылықтарымен

B қоғамның мәдени дамуының төмендігінен

C ғалымдардың әлеуметтік өмірге мән бермегендіктен

D оның зерттеу объектісінің күрделілігінен

E дүние жаратылысы заңдарынан гөрі ғалымдар әлеуметтік заңдарды баяу ашқан

11 Адамның мінез-құлқын, іс-әрекеттерін реттейтін ұйғарымдардың, ережелердің кешені – ол:

Әл. институттар 3 СӨЖA білім саласы

B экономика саласы

C құқық

D саясат

E + әлеуметтік институт

12 Әлеуметтану әлеуметтік фактілерді зерттейтін ғылым деп көрсеткен кім?:

Соц. тарихы 2 Дәр.A М.Вебер

B + Э.Дюркгейм

C Г.Спенсер

D П.Сорокин

E К.Маркс

13 О.Конттың социологиясы қандай бөлімдерден тұрады?

Соц. тарихы 1 Дәр.A әлеуметтік психология

B әлеуметтік ауыспалылық

+ C әлеуметтік статика, әлеуметтік динамикаD әлеуметтік дарвинизмі

E әлеуметтік экология

14 М. Вебер әлеуметтік әрекеттің белгісіне нені жатқызады?

Социологиялық

парадигмалар 3 СОӨЖ.

A сезімталдықты

B құндылыққа бағытталуы

C адамдарға бағытталуы

D + мақсаттардың әлеуметтік ұғынылуын

E нәтижелілігін

15 С Символикалық интеракционизм ұйымдағы әлеуметтік әрекеттің себебін қалай көрсетеді?

Социологиялық

парадигмалар 2 Дәр.

A + әрекет етушінің өзі беретін символдық мән арқылы

B адамаралық ынталандыруды жиі қолдану арқылы

C ұйымдастыруды тиімді жүзеге асыру арқылы

D әрекет етушінің пайымдау үдерімдері арқылы

E әрекеттесушілердің арасындағы қатынастардың үдемелігі арқылы

16 Ә Әлеуметтік институттардың функцияларын негіздеген социологиялық бағыт:

Соц. тарихы 2 СӨЖA чикаголық

B франкфурттық

C институционалдық

D + құрылымдық-функционалдық талдау

E бихевиористік

17 Әлеуметтанудағы органикалық бағытты қалыптастырған ғалым:

Соц. тарихы 1 Дәр.A + Г.Спенсер

B Т.ВебленC Р.Мертон

D В.Парето

E Р.Парк

18 Парсонс социологияның назарын неге аударған?

Соц. тарихы 2 Дәр.A экономикалық жүйеге

B + әлеуметтік әрекет жүйесіне

C мәдениет жүйесіне

D қоғамдық жүйеге

E әлеуметтік жүйеге

19 Т Нақты социологиялық зерттеулерде мәліметті жинаудың негізгі тәсілдерін атаңыз: Соц.зерттеулер 1 СОӨЖ

A демографиялық, статистикалық

B пилотажды, баяндаушы, талдаушы

C барлау, анықтау

D + сауалнама, бақылау, құжатты талдау

E Анализ-синтез, индукция-дедукция

20 Д Дж. Хоманс өзара әрекеттің негізін немен түсіндірген?

Соц.парадигмалар 2 Дәр.A адамдардың тиімді жұріс- тұрысымен

B + құндылықтарды өзара айырбастауға адамдардың ұмтылысымен

C қоғамның сыртқы мәнді жәйттерінің ықпалымен

D мінез-құлықтың мөлшерлерінің, ережелерінің ықпалымен

E адамдардың тұғырларының теңсіздігімен

21 Ә Әлеуметтік бақылаудың құралын таңдаңыз:

Әл.бақылау 3 СӨЖ.A құндылықтар, мөлшерлер, үлгілер, ережелер

B тәрбие-білім беру институттарыC + мақтау, ынталандыру, марапаттау.

D жұмыстын орындалуын қадағалау

E бәрін оқумен, жұмыспен қамтамасыз ету.

22 Бе Белгілі жеке, ұжымдық және қоғамдық мүдделер мен мақсаттарды орындауға бағытталған өз- ар ара әрекет етуші адамдар жиынтығы:

Әл.қауымдасулар 2 Дәр.A әлеуметтік ұйым

B + әлеуметтік топ

C әлеуметтік институт

D саяси партия

E кәсіподақ

23 « Әлеуметтанудағы эмпирикалық түсінігі нені білдіреді?

Әл.институттары 1 Дәр.A + сыртқы дүниені табиғи жағдайда бақылауды

B табиғи құбылыстардың зерттелуін

C социология ғылымының бір тарауын меңзейді

D әлеуметтік білімдердің жиынтығын

E әлеуметтік зерттеулердің жалпы атын

24 Ә Әлеуметтік институттар қоғам мүшелерінің мінез-құлқына қандай жолмен басшылық етеді?

Әл. институттар 3 СОӨЖA қатал тәртіптің сақталуын қадағалау арқылы

B нақты ындаландыру жүйесін жүзеге асырып

C әр адамға толық еркіндік беріп

D + марапаттау және жазалау жүйесін қолданып

E әділетті басқару жүйесін іске қосып

25 Ә Әлеуметтік институттарға жататындар :

Қоғам әл. жүйе 1 Дәр.A қылмыстық,құқықтық,қауіпсіздік,таптық

B отбасылық,мәдени,тәрбиелік,құрылымдық

C қаражат, білім, саяси,діни

D отбасылық, экономикалық, саяси, әлеуметтікE + отбасылық, экономикалық, саяси,білім

26 Ә Әлеуметтанудағы ғылыми теорияның мәні қандай?

Әл.құрылымы 2 СӨЖ.A + әлеуметтік құбылыстар мен үдерістерді талдап, дамудың объективті заңдылықтарына ғылыми қорытындылар жасау

B табиғат пен қоғам арасындағы қатынастарды зерттеу құралы

C әлеуметтік құбылыстар мен үдерістердің шығу себептерін түсіндіру амалы

D әлеуметтік өмірдің даму негіздерін түсіндіретін әдіс

E әлеуметтік құбылыстардың арасындағы ішкі және қажетті байланыстары көрсетуші аспап

27 Ә Әлеуметтік топтың тұтастығына ықпал ететін факторларға:

Әл.қауымдасулар 3 Дәр.A басқарушының ұйымдастыруының әділеттілігі, тиімділігі

B + құндылықтардың ұқсастығы, ынтымақтастықтың, өзара көмектің болуы

C ұжымның шағын болуы, ынталандырудың жоғары болуы

D мәдени белгілерінің жағымдылығы

E еңбекті, әрекеттерді бірлесіп атқаруы

28 Ә Макроәлеуметтану деңгейіндегі зерттеулерге нені жатқызады?

Әл. құрылымы 2 СОӨЖA + бүкіл қоғамды тұтастай алып және үлкен әлеуметтік топтардың, олардың өзара әрекеті деңгейіндегі зерттеулерді

B қауымдастықтың тұтастық ретінде қызмет етуі және дамуының жалпы заңылықтарын анықтауды

C әлеуметтік жүйе туралы арнайы социологиялық теорияларды жасауды

D шағын топтардағы әлеуметтік құбылыстар мен үдерістердің дамуын анықтауды

E адамзаттың даму болашағына байланысты ойтұжырымдарды жасауды

29 Билікке жету, әлеуметтік тәуелділіктен құтылу және әлеуметтік мәртебеге жету жолындағы ға тұлғалардың, топтардың, партиялардың, институттардың араларындағы қайшылық:

Дау-дамай әлеуметтануы 2 Дәр.A үйлесімсіздік

B түсініспеушілік

C + Қақтығыс

D бақталастық

E бәсекелестік

30 Референттік топқа жататындар:

Әл.қауымдасулар 2 СӨЖA отбасы, ұжым, достар

B ниеттес адамдардан тұратын топC + өзіне үлгі тұтатын, өз мінез-құлқын соған бағыттайтын адамдар тобы

D лауазымды иелерінің тобы

E өзара ынтымақтастығы жоғары топ

31 Т Социологиялық парадигма ұғымы қалай түсіндіріледі ? Соц.парадигмалар 2 Дәр.

A қоғамның негізгі салаларын зерттеуге арналған тұжырымдама ретінде

B саяси-экономикалық даму бағытын талдап көрсететін тұжырымдамалар ретінде

C + басшылыққа алынатын әлеуметтік мәселені зерттеудің бағыт-бағдарын беретін теория ретінде

D әлеуметтік жүйені талдаушы тұжырымдама ретінде

E адамзат қоғамының даму заңдылықтарына арналған теория ретінде

32 Рөлдердің қақтығысы дегенді қалай түсінесіз?

Әл.рөлдер 3 СОӨЖA үстем таптың және бағынушы таптың өкілдері араларындағы қайшылықтар

B рөлдерін орындауды жеткілікті менгере алмауы

C + Индивидтерді белгілібір рөлдерді атқаруға мәжбүрлеуден туындайтын жағдай

D әйел жынысы мен жоғары лауазымды орындаушы араларындағы келіспеушілікті

E адамдар араларындағы күтулердің ақталмауын

33 Ж Жабық қоғамда бұқара көпшілік өз мәртебесіне:

Әл.мәртебе 2 СӨЖA Қанағаттанады

B + Қанағаттанбайды

C әділетсіз санайды

D қарсылық ұйымдастырады

E көнбестік танытады

34 Қай әлеуметтік институт қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді?

Саяси социология 1 Дәр.A + әскери

B әділет

C Құқық

D Саяси

E кәсіби

35 Микродеңгейдегі әлеуметтану нені зерттейді? Әл.құрылымы 3 Дәр.

A + жеке тұлға, шағын топтар деңгейіндегі әлеуметтік әрекеттер мен өзара әрекеттерді

B жалпы социологиялық мәселелердің өзара байланысынC социологиялық зерттеулердің әдістемесін

D маргиналды жағдайдағы әлеуметтік таптарды

E ауытқұшылық мінез-құлықтың себептерін анықтауды

36 Мемлекеттің шығуы туралы қоғамдық келісім концепциясының авторы: Әл. тарихы 2 СОӨЖ

A Дж.Локк

B + Т.Гоббс

C Ж.Ж.Руссо

D И.Кант

E А.Сен-Симон

37 Қоғам ұғымына анықтама беріңіз: Қоғам әл.жүйе ретінде 2 Дәр.

A + өз қажеттіктерін қанағаттандыру мақсатында өзара байланысудың тарихи қалыптасқан адамдар жиынтығы

B бір елде өмір сүретін, бір тілде сөйлейтін адамдар жиынтығы

C жалпы ортақ мүддемен біріккен адамдар жиынтығы

D экономикалық байланысы тығыз бір аумақта орналасқан адамдар жиынтығы

E әлеуметтік –мәдени өзгешілігімен ерекшеленетін адамдар жиынтығы

38 М.Вебердің пікірі бойынша әлеуметтанудың негізгі мақсатына жататын:

Әл.әрекеттер 3 Дәр.A әлеуметтік әрекеттерді оның себептері арқылы түсіндіруді

B + әрекет субъектісінің өз ісіне берген мағынасын анықтауды

C әлеуметтік өмірдің түпкі негіздерін қозғаушы күшін көрсетуді

D адамдардың іс-қимылы мен мінез-құлқын түсіндіруді

E адам санасындағы субъективті мағынаны анықтауды

39 Т. Парсонстың әлеуметтік әрекет жүйесінің бөлшектері:

Әл.әрекеттер 4 СӨЖA қоғам, мәдениет, отбасы, тұлға

B актор, қоршаған орта, рәміздер жиынтығы, мөлшерлер жүйесі

C әлеуметтік, мәдени, саяси, діни жағдаяттар

D + табиғи-биологиялық орта,туысқандық, мәдениет , әлеуметтік қатынастар

E адамның биологиялық құрылымы, саяси, экономикалық, мәдени қатынастар

40 Мәртебелердің үйлеспеушілігінің психологиялық салдарын көрсетіңіз

Әл.мәртебелер 2 Дәр.A жұмысқа, тұрмысқа теріс әсері

B еңбек өнімділігінің төмендеуі

C ажырасудың көбеюі

D + адамның түнілуі, өзіне сенімсіздікпен қарауы

E денсаулықтың нашарлауы

41 Қоғамда немесе топта белгілі бір тұғырнаманы ұстанатын адамнан күтілетін мінез-құлық: Әл.рөлдер 3 СОӨЖ.

A + әлеуметтік рөл

B әлеуметтік мәртебе

C тұлғаның диспозициясыD Депривация

E Девиация

42 Қоғамның негізгін түбірінен өзгертуді мақсат ететін даму жолы: Әл.институттар 1 Дәр.

+ A РеволюциялықB Реформалық

C Эволюциялық

D революциялық және эволюциялық

E секірмелі түрі

43 Әлеуметтік жүйедегі индивидтер мен әлеуметтік топтардың тең емес орналасуларын қандай ұғұғым білдіреді

Қоғ.әл.құрылымы 4 СӨЖA Экономика

B Заң

C Мемлекет

D мәдениет

E + әлеуметтік стратификация44 Әлеуметтік институттар қандай себептен пайда болды деп ойлайсыз?

Әл.институттар 2 Дәр.A қоғамдық тәртіпті орнату мақсатында

B дара тұлғаны әлеуметтендіруді тездету мақсатында

C үйлесімді өзара әрекеттерді жасау үшін

D + маңызды мұқтаждықтарды қанағаттандыру үшін

E үстем таптардың жеке мүдделерін орындау үшін

45 Ә Әлеуметтік мәртебе ұғымына қандай белгілер кірмейтінін көрсетіңіз:

Әл.мәртебе 1 СОӨЖA нәсілі, ұлты, жасы, жынысы

B діншілдігі, отбасылық жағдайы

C билікке,партияға, кәсіподаққа қатыстылығы

D кәсібі, білімі, біліктілігі

E + қабілеті, әлеуметтік, ұжымдық қасиеттері

46 Тарихи қалыптасқан, ортақ территория, мәдени- экономикалық байланыстарға негізделген адамдардың қауымдастығы: Әл. қауымдасулар 2 Дәр.

A + Қоғам

B әлеуметтік топ

C әлеуметтік тап

D әлеуметтік тұтастық

E әлеуметтік институт

47 М.Вебердің еңбегі: Әл.тарихы 1 СӨЖ.

A Қоғамдық еңбек бөлінісі туралы

B Позитивті философия курсы

C + Протестанттық этика және капитализм рухы

D Социология жүйесі

E Әлеуметтік құрылым және аномия

48 Революция ұғымына қай анықтаманы сай келеді деп ойлайсыз? Әл.мәртебе 3 Дәр.

A саяси режимнің алмасуы

B капитализмнен социалистік қоғамға төнкеріс жасап өтуіC қоғамның саяси-құқықтық негіздерінің қайта құрылуы

D + қоғамның негіздеріне түбірлі, сапалы да терең төңкеріс жасау және жаңа экономиқалық-саяси құрылым орнату

E ескі құрылымның негіздерін өзгертпей оның кейбір салаларын жетілдіру

49 Қоғамның әлеуметік құрылымына кіретінді көрсетіңіз: Әл.құрылым 2 СОӨЖ

A + әлеуметтік топтардың, институттардың өзара әрекеттерінің және олардың арасындағы қатынастардың жиынтығы

B қоғамның әлеуметтік байланыстарын құрайтын бөліктері

C әлеуметтік таптар, топтар, жіктер

D қоғамдық бірлестіктер, саяси партиялар, институттар мен ұйымдар

E нақты өмір сүретін, эмпирикалық есепке алынған жеке адамдардың жиынтығы

50 Социологияда жеке адамның немесе топтың әлеуметтік статусының өзгеруін анықтайтын термин: Әл.құрылым 2 Дәр.

A әлеуметтік өзгеріс

B әлеуметтік жіктелу

C әлеуметтік ауыспалылық

D + әлеуметтік мобильдік

E әлеуметтік өрлеу

51 М. М. Вебердің индивидтің іс-әрекеттерін жіктеуі:

Әл.әрекет 3 СӨЖA легитимді, рационалды, дәстүрлі

B құндылықты, түйсікті, утилитарлы, мөлшерлі

C + мақсаттылықты-парасатты, құндылықты-парасатты, дәстүрлі, сезімге бой ұру

D тиімді-құндылықты, субьективті-рационалды, аффективті, мөлшерлі

E мақсаттылықты,тиімді, лайықты, дәстүрлі

52 Р.Мертон бюрократияға тән қандай кемшілікті атап көрсеткен?

Әл. ұйым 4 Дәр.A дәлелсіз бұйрықтар, өкімдер шығаруға бейімділігі

B институционалды құралдарды, талаптарды бұрмалауға бейімділігі

C өз қызметінің мақсатын ұмыту, асыра сілтеушілікке бейімділігі

D + мақсат пен құралдарды өзінің ыңғайлы өмір сүруіне пайдалану

E жеке басының қамы үшін тікелей міндеттерін теріс пайдалану

53 Т Әл Әлеуметтік теңсіздіктің зияндылығы қандай?

Әл.теңсіздік 2 СОӨЖA байлық азғана адамдардың қолына шоғырланады

B ұрлық, алаяқтық, алдау, пайдақорлық күшееді

C + адамды адамның қанаушылығы кең етек жаяды

D әділеттілік қатынастар жойылады

E шиеленістің шектен тыс күшеюі

54 Т Жалпы «құқық» деген ұғымды қалай түсінесіз? Құқық әлеуметтануы 3 Дәр.

A жазылған және жазылмаған қоғамдық маңызы бар ережелер мен мөлшерлер

B қоғамдағы адамдардың жүріс-тұрысын, қызметін реттейтін ережелер мен мөлшерлердің жүйесі

C + заңда белгіленген адамдардың, топтардың, мемлекеттік пен қоғамық мекемелердің, ұйымдардың

қызметтерін реттейтін жалпыға бірдей әлеуметтік ережелердің жүйесіD адамның өмірін, бостандығын, білім алуын, еңбек етуін қамтамасыз ететін әлеуметтік ережелер мен мөлшерлердің ережесі

E қоғамның орнықтылығын қамтамасыз ететін әдет-ғұрыптар, құндылықтар, заңдар жиынтығы

55 Т Маркстік ойтұжырым бойынша әлеуметтік құрылымның өзегін не құрады? Қоғ.әл.құрылымы 1 СӨЖ

A әлеуметтік топтар

B әлеуметтік жіктер

C + әлеуметтік таптар

D кәсіпкерлер

E Пролетариат

56 Т Тұлға ұғымы нені білдіреді? Жеке тұлға 3 Дәр.

A + жеке адамның даму нәтижесін, адамдық сананың толық жүзеге асуын

B адамның биологиялық және психофизиологиялық қасиеттерін

C адамның әлеуметтік-психологиялық белгілерін, сананы, жігерді

D әлеуметтік жетілген, нақты саналы адам бейнесінE жалпы адамдық қасиеттері мен қабілеттерінің жиынтығын

57 Т Әлеуметтік жіктелуді төменгі анықтамалардың қайсысы дұрыс көрсетеді? Әл.жіктелу 4 Дәр.

A әлеуметтік топтардың экономикалық белгілері

B + әлеуметтік жиынтықтың топтарға, жіктерге бөлінуі

C жекеліктердің саяси белгілері бойынша жіктелуі

D қоғамдық топтардың әлеуметтік-мәдени белгілері

E отбасының әлеуметтік-тұрмыстық жағдайы

58 Т Әлеуметтік ұйым – ол

Әл.ұйым 2 СӨЖA Қоғамдағы белгілі бір мақсатқа байланысты ұйымдасқан адамдардың тобы

B ресми қызметтерді ұйымдастыру мекемелері

C өндірістік мақсаттарды орындайтын адамдар тобы

D + ортақ мақсатты бірлесіп және келісіп орындайтын адамдар тобы

E иерархиялық қатынастарды қалыптастырушы адамдар бірлестігі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет