1. ӘЗірлеген: Құрастырушы: «Қазақстан тарихы» кафедрасының тарих ғылымдарының кандидаты, профессор Каримов М.Қ. ТалқылағАНДата13.07.2016
өлшемі216.5 Kb.
#196627


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті3 – деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-14 -5 -02.01.20. 1- 2013
Оқыту үшін «Қазақстан тарихы» оқу- әдістемелік кешені

№1 басылым

05.09.13


«Қазақстан тарихы» пәні бойынша

ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

тарих емес мамандықтарына арналған


Оқытушы үшін

пәнінің оқу әдістемелік кешені

Семей

2013Алғы сөз

«Қазақстан тарихы » курсы – Қазақстан жеріндегі мемлекеттіліктің пайда болуын, қалыптасуын, мәдениеттердің пайда болуын, дамуын, дүниежүзілік тарихтағы орнын және тарихи оқиғаларды объективті түрде нақты деректер негізінде қарастырады.

Қазақстан тарихының барлық кезеңдерін оқып, ХХ-ғасырлардығы Қазақстан территориясының тарихы мен сол кезеңнің айтулы оқиғаларын оқып білуге аталған курс мүмкіндік береді. Курс барысында төмендегі оқиғалардың тарихи заңдылықтарын, Қазақстанның қазіргі заман тарихының ерекшеліктерін,сондай-ақ басқа кезңдерден өзгешелігі мен ұқсастықтарын салыстырмалы танып білуге жол ашады.

Бұл курс мемлекеттердің пайда болуы мен дамуын зерттеп, олардың тарихтағы орнын анықтауда тарих ғылымына өзіндік үлес қосады.


1. ӘЗІРЛЕГЕН:

Құрастырушы: «Қазақстан тарихы» кафедрасының тарих ғылымдарының кандидаты, профессор Каримов М.Қ.2.ТАЛҚЫЛАҒАН:

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті «Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында

Хаттама № 1. « » 2013 жыл
Кафедра меңгерушісі: Мухамеджанова Н.А.

2.2. Гуманитарлық – заң факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында мақұлданды

Хаттама № 1 « » қыркүйек 2013 жыл
Факультеттің ОӘБ төрайымы: Григорьева Г.Б.

2.3.Факультеттің ғылыми кеңесінің отырысында талқыланды

Хаттама № 1. « » қыркүйек 2013 жыл
Ғылыми кеңесінің төрағасы: Еспенбетов А.С.

3.БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және шығаруға ұсынылды

Хаттама № 1 « » қыркүйек 2013 жыл
Университеттің ОӘК төрағасы,

Бірінші проректорМазмұны 1. Қолдану аясы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ереже

 4. Оқытушылар үшін пәннің жұмыс бағдарламасының мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы.

 7. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы

 8. Әдебиеттер 1. Қолданылу аясы

050503, 050301, 050701, 050728, 050727, 050724, 050712, 050732, 050604, 050723, 050717, 050704, 050702, 050703, 050607, 050806, 050729, 050608, 050531, 050606, 050711, 050508, 050506, 050509, 050510, 050601, 050602, 050504, 050205, 050205, 050207, 050211 мамандықтары үшін жасалған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, оның маңыздылығы және қажеттілігін, қурс саясатын, дағды мен іскерліктің тақырыптарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып білудегі негізгі басшылық болып табылады.
 1. Нормативтік сілтемелер

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша осы оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды :

- ҚР МЖМБС 3.08. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстан тарихы» пәнінің типтік оқу бағдарламасы негізінде жасалған.

- СТУ 042- РГКП-СГУ -8-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және ресімдеужің жалпы талабы» университет стандарты

- ДП 042- 08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжатталған процедура
3. Жалпы ереже

Оқытушының аты-жөні – Каримов М.К., к.и.н., профессор

“Қазақстан тарихы ” пәні

«Қазақстан тарихы» кафедрасы

Қатыстық ақпарат: телефон – 36-02-25 /кафедра/; № 1 ғимараттағы № 1006 кабинет /кафедра/

Жүргізілу орны - №1, №5, №8 оқу ғимараты.

Кредит саны – 3

Оқу жоспарынан көшірме.Курс


Семестр

Кредит

Дәріс

Семинар

СОӨЖ

СӨЖ

Бар-

лығы


Бақылау форма

Сы


1

1

6

30

6090

Мемлекеттік емтихан

3.1 Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Қазақстан тарихы курсы ҚР қазіргі территориясында адам қоғамының қалыптасу процесін, оның дамуын, тарихи оқиғаларды объективті түрде жан-жақты дамуын нақты тарихи материал негізінде қарастырады.

Қазақстан тарихы курсы Қазақстан территориясында басқа мемлекеттермен тығыз байланыста болған тарихи оқиғаларды көрсететін отандық тарихтың басты және жалпы тарихи процесстер бағытын ашуға бағытталған.

Курстың көптеген тақырыптары келесі «Қазақстанның экономикалық тарихы», «Саясаттану», «Философия» және т.б. пәндерді оқуда кешенді білім береді.


3.2 Пәнді оқытудың мақсаты: «Қазақстан тарихы» курсын оқыту студенттердің тарихи танымын қалыптастыруға, олардың ҚР алдында тұрған тапсырмаларды шешуге белсенді қатысуына жағдай жасауға бағытталған.
3.3 Пәнді оқыту міндеттері:

Тарих ғылымының ғылыми принциптерін игеру, тарихи танымды үйренуге қажетті біліммен қаруландыру; деректер мен тарихнаманың мазмұны мен пішінінің арақатынасының сырын ұғыну; тарих ғылымын құрайтын ұғымдармен, категориялармен танысып, білу; көшпелі мемлекеттердің пайда болуы мен даму процесі, оның заңдылықтарын, кейінгі зерттеулердегі мәселелерді жаңаша көзқарас тұрғысында қабылдай білу; көркемдік, тарихи болмысын тани алып, тарихи бағасын біліп, танитын талғам қалыптастыру; тарихи оқиғаның ішкі, сыртқы аспектілерін саралай алып, түрлі қырынан талдай білуге жаттықтыру.3.4 Курс аяқталған соң студент: Әлемдік тарих тенденциялар негізінде адамзаттың тарихи дамуының кезеңдері туралы ғылыми негізінің болуы.

Қоғамның дамуының туралы: әлемдік тарихи процесте Қазақстанның орны, әлеуметтік (сынақ) қабілет түрі, өркениет, мәдениет әр түрлілігі туралы білімді игеру.

Деректанудың әдістемесі мен теориясының түсінуі, Қазақстан тарихынан деректер, көмекші тарихи пәндер кешені туралы көрініс қалыптастыру.

Қазақстан халықтарының мәдениетін зерттеуге біртұтас концептуальді келуді білу.

Қазақстан мен әлемнің ұлы державаларының сыртқы саясатының тенденциялары негізінде бірнеше ғасырға созылған дипломатия тарихы мен халықаралық қатынастар теориясы туралы жалпы білім.
3.5 Пәннің пререквизиттері: «Қазақстан тарихы» пәнін оқу үшін студенттерге Қазақстан тарихының әр кезеңдерін және «Алғашқы қауымдық құрылыс тарихы», «Дүниежүзі тарихын » сондай-ақ мектеп бағдарламасында берілетін Қазақстан тарихын жете білуі тиіс. Сонымен қатар конспект жасау, реферат жаза білу, аннотациялай алу және әдебиеттермен жұмыс істей алу дағдысының болуы, тестілеу әдістерін білуі шарт.
3.6 Пәннің постреквизиттері: Бұл пән бойынша алынған білім Қазақстанның көне заман тарихын, Ортағасырлық Қазақстан тарихын , Орта Азия елдерінің тарихын сондай-ақ түркі халықтарының тарихы пәндерін меңгеру үшін қажет. Пәннің көптеген тақырыптары «Қазақстанның экономикалык тарихы», «Философия», «Дүниежүзілік тарих» пәндерін оқытуда ғылыми негізделген кешенді білім береді.

4. Оқытушылар үшін пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны
Кесте -2 Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

Тақырып аттары және оның мазмұны

Сағат саны

Қолданылатын әдебиеттер

Дәріс сабақтары

1 тақырып. Өркениттің бастауы

Лекцияның жоспары:

 1. Тас дәуірі, оның кезеңдері және мәні.Сол кездегі табиғат жағдайлары.

 2. Неолит дәуіріндегі Қазақстан.

 3. Қола ғасырының тайпалары және антропологиялық сипаттамасы.

2


1.Қазақстан тарихы Көне заманнан бүгінге дейін. 4 томдық 1 т. А-1996. 2 тарау.

2.Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 413 б.

3.Жолдасбайұлы С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан. А-1995. 3-9 б.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.2 тақырып. Қазақстан сақ және көне мемлекеттер дәуірінде

Лекцияның жоспары:

 1. Ерте темір дәуірі.Сақтардың тұрмысы, мәдениеті және қоғамдық құрылысы.

 2. Ғұн және үйсін мемелекеттері, саяси тарихы.Олардың шаруашылығы, әлеуметтік-экономикалық қатынастары. Мәдениеті.

3. Қаңлылардың саяси тарихы, мәдениеті және шауашылығы. Антропологиясы.

2

1.Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 30-53 б.

2.Жолдасбайұлы С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан. А-1995. 26-4 б.

3.Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан летопись трех тысячелетий. А-1992. стр.31-69.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.3 тақырып. Ерте және кейінгі ортағасырлардағы мемлекеттер.

Лекцияның жоспары:

1. Түрік және Батыс Түрік қағанаттары.

2.Түркістандағы Түркеш, Қарлұқ, Қарахан мемлекеттері.

3.Қимақтар, Қыпшақтар және Оғыздар.

4.Наймандар, Керейлер, Жалайырлар.

5.ҮІ-ХІІғғ.Түркістан халықтарының мәдениеті.2

1.Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 56-72 б.

2.Жолдасбайұлы С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан. А-1995. 51-89 б.

3.Аманжолов К., Рахметов Қ. Түркі халықтарының тарихы. А-1996. 3-178 б.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.4 тақырып. ХІІІ- ХІҮІ- артысындағы Қазақстан.

Лекцияның жоспары:

1. Шыңғыс хан шапқыншылығы.

2.Жошы Ұлысы және Алтын Орда.

3.Шағатай Ұлысы және Әмір Темір империясы тұсындағы Түркістан.2

 1. Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 56-72 б.

 2. Жолдасбайұлы С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан. А-1995. 51-89 б.

3. Аманжолов К., Рахметов Қ. Түркі халықтарының тарихы. А-1996. 3-178 б

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.5 тақырып. Қазақ хандығының құрылуы және қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы.

Лекцияның жоспары:

 1. Қазақ хандығының құрылуының алғышарттары.

2.Қазақ халқының қалыптасуы.

3. Алғашқы қазақ хандығының саяси-экономикалық ахуалы.2

 1. Қазақстан тарихы Көне заманнан бүгінге дейін. 4 томдық 2т. А-1996. 201-248 б.

 2. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан летопись трех тысячелетий. А-1992. гл. 6.

3. Жолдасбайұлы С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан. А-1995. тарау 6.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.6 тақырып. ХҮІ-ХҮІІғғ. Қазақ хандығы.

Лекцияның жоспары:

1.Қазақ хандығының Қасым хан билігінен кейінгі саяси жағдайы.

2.Тәуекел хан тұсындағы Қазақстан.

3.Есім хан тұсындағы Қазақстан.2

 1. Қазақстан тарихы Көне заманнан бүгінге дейін. 4 томдық 2т. А-1996. тарау 3.

2. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан летопись трех тысячелетий. А-1992. стр. 261-315.

3.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.7 тақырып. Қазақ хандығының ыдырауы. Жонғарларға қарсы күресі.

Лекцияның жоспары:

1. Тәуке хан тұсындағы Қазақстан.

2.Ақтабан шұбырынды.

3.Қазақ халқының Жоңғар басқыншыларымен күресі.2

 1. Қазақстан тарихы Көне заманнан бүгінге дейін. 4 томдық 3т.

 2. Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи:

XVII – XVIII вв. а-1991.

3. Тынышпаев М. Ақтабан шұбырынды. А- 1992. стр. 137-148.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.


8 тақырып. Қазақстан Ресей құрамында.Ұлт-азаттық қозғалыстар.

Лекцияның жоспары:

1. Жоңғар шапқыншылығынан кейінгі қазақ жүздерінің жағдайы. Қазақстанның Ресейге қосылуы.

2.Абылай ханның біртұтас қазақ мемелекетін құру әрекеттері.

3.Ұлттық бостандық үшін күрес жолындағы көтерілістер.2

 1. Қазақстан тарихы Көне заманнан бүгінге дейін. 4 томдық 3т.

 2. Қосымбаев Ж.К. Кенесары хан. А-1995. 1-2 тарау.

3. Сулейменов Б., Басин В. Казахстан в составе России в XVIII- XIX вв. А-1993. гл.2-3.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.9 тақырып. ХІХ-ХХғғ. Қазақстан мәдениетінің дамуы.

Лекцияның жоспары:

 1. Қазақстандағы ой-пікірлердің дамуы.Сәулет-құрылыстың ерекшеліктері.

 2. Ағартушылық кезеңі.Жазба әдебиеттің дамуы.

 3. Зиялы қауымның қалыптасуы.

2

 1. Қазақстан тарихы Көне заманнан бүгінге дейін. 4 томдық 3т.

2. Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 224-283б.

3.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.10 тақырып. ХХғ.басындағы Қазақстан. 1916-жылғы ұлт-азаттық қозғалыс.

Лекцияның жоспары:

1. Бірінші дүниежүзілік соғыстың Қазақстан экономикасына әсері.

2. 1916 жылғы көтерілістің алғышарттары мен сипаты.1916 жылғы 25 маусымдағы патша жарлығына қарсы халықтың қарулы көтерілісіне ұлттық интелегенцияның қатынасы.

3.Көтеріліс ошақтары.Көтерілісшілер басшылары Б.Әшкейұлы, А.Иманұлы және т.б.2

 1. Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 195-224б.

 2. Қозыбаев М. Жауды жаптым ту байлап . А-1995.

3. Сулейменов Б.С., Басин В. Востание 1916 г. в Казахстане. А-1997. гл. 1-3.

11 тақырып. Азаматтық қарсылық жылдарындағы Қазақстан.

Лекцияның жоспары:

 1. Ресейдегі Қазан революциясы.Қазақстанда Кеңес үкіметінің орнауы.

 2. Азаматтық қарсылықтың басталу себептері.Ақ гвардишылар мен Қызыл Әскер арасындағы әскери қимылдың бүкіл Қазақстан жерін қамтуы.

 3. Алашорда үкіметінің жойылуы.

2

 1. Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 283-298б.

 2. Кузембайулы А., Аманжолулы А. История Республики Казахстан. Астана – 2000. стр.288-302.

3. Нүрпейісов К. Алаш һәм Алаш Орда. А-1995. 2-3 тарау.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.12 тақырып. ХХғ 20-30жж.Қазақстан.

Лекцияның жоспары:

1. Қазақ АССР-і және Түркістан Республикасы.

2.Аштық жылдарындағы қазақ зиялыларының қызметі. 1931-1933ж.ж.аштық.

3.Қазақстанды «индустрияландыру» саясаты.

4.Кеңес өкіметінің мәдениет пен ғылым саласындағы жетістіктері


2

 1. Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 298-325б.

 2. Кузембайулы А., Аманжолулы А. История Республики Казахстан. Астана – 2000. стр.302-319.

3. Қозыбаев М. Ақтаңдақтар ақиқаты. А-1992. 50-95б., 205-234 б.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.13 тақырып. Ұлы Отан Соғысы жылдарындағы Қазақстан және соғыстан кейінгі Қазақстан (1946-1964жж.).

Лекцияның жоспары:

1. Қазақстан Фашистік басқыншыларға қарсы соғыс жылдарында.

2.1945-1956ж.ж.Қазақстан.

3.Қазақстан Хрущев реформалары тұсында.2

 1. Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 337-356б.

 2. Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. М-1992. стр.359-3877

3. Қозыбаев М. К. Ақтаңдақтар ақиқаты. А-1992. 247-263 б.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.14 тақырып. Қазақстан «Кемелденген социализм» дәуірінде.

Лекцияның жоспары:

 1. 1965-1985 ж.ж.Қазақстан.

 2. Әкімшіл-әміршіл жүйедегі Қазақстан. Брежнев билігі. Қазақстан Ресей ірі өндіріс орталығы.

 3. Экологиялық дағдарыс: Арал теңізі, Семей полигоны.

2

 1. Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993.

 2. Верт Н. История Советского государства 1900-1991.М-1992. стр.387-429.

3. Кузембайулы А., Абилулы Е. История Республики Казахстан. Астана – 2000. стр.342-350.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.15 тақырып. Қазақстан Республикасы – егеменді, тәуелсіз мемлекет.

Лекцияның жоспары:

1. Қазақстан Горбачев реформалары тұсында. Желтоқсан оқиғасының тарихилылығы.

2.Қазақстанның мемелекеттік тәуелсіздігінің қайта жаңғыруы.

3.Тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясаты.2

 1. Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 407-413б.

 2. Конституция Республики Казахстан. А-1995.

 3. Назарбаев Н.А. Қазақстан 2030. Ел президентінің Қазақстан халқына жолдауы //Егемен Қазақстан 1997. 11 қазан.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.

Практикалық(семинарлық)сабақтар

1 тақырып. Кіріспе. Өркениеттер көзі.

1.Тас дәуірі.

2.Неолит дәуіріндегі Қазақстан.

3.Қола дәуірі.4

1.Қазақстан тарихы Көне заманнан бүгінге дейін. 4 томдық 1 т. А-1996. 2 тарау.

2.Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 413 б.

3.Жолдасбайұлы С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан. А-1995. 3-9 б.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.2 тақырып. Қазақстан сақ және ертетаңдық мемлекеттер кезеңінде.

1.Сақ және ежелгі мемлекеттер кезеңі.

2.Ғұн және Үйсін мемлекеттері.

3.Қаңлылар.4

1.Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 30-53 б.

2.Жолдасбайұлы С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан. А-1995. 26-4 б.

3.Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан летопись трех тысячелетий. А-1992. стр.31-69.


3 тақырып. Ерте және кейінгі ортағасырлар мемлекеттері.

1. Түрік және Батыс Түрік қағанаттары.

2.Түркістандағы Түркеш, Қарлұқ, Қарахан мемлекеттері.

3.Қимақтар, Қыпшақтар және Оғыздар.

4.Наймандар, Керейлер, Жалайырлар.

5.ҮІ-ХІІғғ.Түркістан халықтарының мәдениеті.4

1.Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 56-72 б.

2.Жолдасбайұлы С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан. А-1995. 51-89 б.

3.Аманжолов К., Рахметов Қ. Түркі халықтарының тарихы. А-1996. 3-178 б.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.4 тақырып. XIII-XIV ғғ. І- жартысындағы Қазақстан

1.Шыңғыс хан шапқыншылығы.

2.Жошы Ұлысы және Алтын Орда.

3.Шағатай Ұлысы және Әмір Темір империясы тұсындағы Түркістан.4

1. Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 56-72 б.

2.Жолдасбайұлы С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан. А-1995. 51-89 б.

3. Аманжолов К., Рахметов Қ. Түркі халықтарының тарихы. А-1996. 3-178 б

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.5 тақырып. Қазақ хандығының құрылуы мен қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы.

1. Қазақ хандығының құрылуының алғышарттары.

2.Қазақ халқының қалыптасуы.

3. Ақ Орда, Моғолстан және Әбілхайыр хандығы.4

1.Қазақстан тарихы Көне заманнан бүгінге дейін. 4 томдық 2т. А-1996. 201-248 б.

2.Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан летопись трех тысячелетий. А-1992. гл. 6.

3. Жолдасбайұлы С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан. А-1995. тарау 6.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.6 тақырып. XVI- XVII ғғ. Қазақ хандығы.

1. Тәуекел хан тұсындағы Қазақстан.

2. Есім хан тұсындағы Қазақстан.


4

1.Қазақстан тарихы Көне заманнан бүгінге дейін. 4 томдық 2т. А-1996. тарау 3.

2. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан летопись трех тысячелетий. А-1992. стр. 261-315.7 тақырып. Біртұтас Қазақ хандығының құрылуы. Жоңғарларға қарсы күрес. Ресейге қосылудың басталуы.

1.Тәуке хан тұсындағы Қазақстан.

2.Ақтабан шұбырынды.

3.Қазақ халқының Жоңғар басқыншыларымен күресі.4

1.Қазақстан тарихы Көне заманнан бүгінге дейін. 4 томдық 3т.

2.Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи:

XVII – XVIII вв. а-1991.

3. Тынышпаев М. Ақтабан шұбырынды. А- 1992. стр. 137-148.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы,2008-250с.


8 тақырып. Қазақ хандығының тәуелсіздіктен айырылуы. Қазақстан Ресей құрамында. Ұлт-азаттық қозғалыс.

1.Жоңғар шапқыншылығынан кейінгі қазақ жүздерінің жағдайы.

2.Абылай ханның біртұтас қазақ мемелекетін құру әрекеттері.

3.Ұлттық бостандық үшін күрес жолындағы көтерілістер.4

1.Қазақстан тарихы Көне заманнан бүгінге дейін. 4 томдық 3т.

2.Қосымбаев Ж.К. Кенесары хан. А-1995. 1-2 тарау.

3. Сулейменов Б., Басин В. Казахстан в составе России в XVIII- XIX вв. А-1993. гл.2-3.


9 тақырып. XIХ-ХХ ғғ. Қазақстан мәдениетінің дамуы.

1. Қазақстанда ғылым мен білімнің дамуы.

2.Саутсыздықты жою.

3. Өнер мен архитектура.4

1.Қазақстан тарихы Көне заманнан бүгінге дейін. 4 томдық 3т.

2. Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 224-283б.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.-250с.


10 тақырып. Қазақстан ХХ ғ. басында. Бірінші дүниежүзілік соғыс. 1916 ж. ұлт-азаттық қозғалыс.

1. Бірінші дүниежүзілік соғыстың Қазақстан экономикасына тигізген әсері.

2. 1916-жылғы көтерілістің алғышарттары мен сипаты.

3. Ақмола, Семей және Торғай облыстарындағы көтерілістің ошақтары және тарихи маңызы.4

1.Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 195-224б.

2.Қозыбаев М. Жауды жаптым ту байлап . А-1995.

3. Сулейменов Б.С., Басин В. Востание 1916 г. в Казахстане. А-1997. гл. 1-3.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.2008-250с.11 тақырып. Қазақстан азаматтық қарсыласу жылдары.

11.1.Қазақстан 1917-жылғы Ақпан демократиялық революциясынан кейінгі кезеңде.

11.2.1917-1920ж.ж.аралығындағы Қазақстандағы саяси хал-ахуал.


4

1.Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 283-298б.

2.Кузембайулы А., Аманжолулы А. История Республики Казахстан. Астана – 2000. стр.288-302.

3. Нүрпейісов К. Алаш һәм Алаш Орда. А.-1995. 2-3 тарау.


12 тақырып. ХХ ғ. 20-30 жж. Қазақстан.

1.Қазақ АССР-і және Түркістан Республикасы.

2.Аштық жылдарындағы қазақ зиялыларының қызметі. 1931-1933ж.ж.аштық.

3.Қазақстанды «индустрияландыру» саясаты.

4.Кеңес өкіметінің мәдениет пен ғылым саласындағы жетістіктері.


4

1.Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 337-356б.

2.Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. М-1992. стр.359-3877

3. Қозыбаев М. К. Ақтаңдақтар ақиқаты. А-1992. 247-263 б.

4.Алтаев А.Ш. История Казахстана:Хрестоматия.Т.1/Алтаев Б.О.Жангуттин;КазНУ им. Аль-Фараби.-Алматы.2008-250с.13 тақырып. Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында және соғыстан кейінгі жылдар.

1.Қазақстан Фашистік басқыншыларға қарсы соғыс жылдарында.

2.1945-1956ж.ж.Қазақстан.

3.Қазақстан Хрущев реформалары тұсында.4

1.Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 337-356б.

2.Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. М-1992. стр.359-3877

3. Қозыбаев М. К. Ақтаңдақтар ақиқаты. А-1992. 247-263 б.


14 тақырып. Қазақстан «Кемелденген социализм» кезеңінде (1965-1985 жж.).

1.1965-1985 ж.ж.Қазақстан.

2.Мәдениет және ғылым.


4

1.Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993.

2.Верт Н. История Советского государства 1900-1991.М-1992. стр.387-429.

3. Кузембайулы А., Абилулы Е. История Республики Казахстан. Астана – 2000. стр.342-350.


15 тақырып. Қазақстан Республикасы – егеменді, тәуілсіз мемлекет

1.Қазақстан Горбачев реформалары тұсында.

2.Қазақстанның мемелекеттік тәуелсіздігінің қайта жаңғыруы.

3.Тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясаты.4

1.Қазақстан тарихы Очерктер, А-1993. 407-413б.

2.Конституция Республики Казахстан. А-1995.3. Назарбаев Н.А. Қазақстан 2030. Ел президентінің Қазақстан халқына жолдауы //Егемен Қазақстан 1997. 11 қазан.


5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары

СӨЖ және ОжСӨЖ тақырыптарының тізімі

Оқытушының жетекшілігімен СӨЖТапсырма

Оқыту факторы

Сағат саны

1.

Қазақстан ежелгі дәуірде

тест

2

2.

Тайпалық одақтар және Қазақстан территориясындағы ежелгі мемлекеттер.

тест

2

3.

Ерте және дамыған орта ғасыр мемлекеттері.

коллоквиум

2

4.

Түрік мемлекеттері

тест

2

5.

Ұлы Жібек Жолы және VI- XIII ғғ. қала мәдениеті.

сөз жұмбақ

2

6.

Ежелгі түрік руна жазуы және оның ескерткіштері.

коллоквиум

2

7.

Қазақстан моңғол кезеңінде.

тест

2

8.

Мұхамед Хайдар Дулати «Тарихи Рашиди» еңбегінің тарихтағы орны.

конспектілеу

2

9.

Ортағасырлық наймандар мен керейлердің этносаяси тарихы.

тест

2

10.

Қидандар (қара қытайлардың) этносаяси тарихы

сұрақ-жауап

2

11.

Қазақстан Алтын Орда кезеңінде

бақылау жұмысы

2

12.

Темір мемлекеті және оның шапқыншылығы.

сұрақ-жауап

2

13.

Қазақ халқы мен қазақ хандығының құрылуы.

реферат

2

14.

ХV- XVIII ғғ. Қазақ хандығы.

коллоквиум

2

15.

ХV- XVIII ғғ. қазақ халқының материалды және рухани мәдениеті.

тест

2

16.

Абылай хан-аса көрнекті қоғам қайраткері және қолбасшы.

жеке тұлға ретінде суреттеу

1

17.

Қазақ революциясы және Қазақстанда Кеңес өкімет.

тест

2

18.

Қазақстанда индустрияландыруды іске асыру.

реферат

2

19.

қазақстандағы күштеп коллективтендіру және оның зардаптары.

реферат

2

20.

«Алаш Орда»үкіметі және оның Кеңес өкіметіне қатынасы.

бақылау жұмысы

2

21.

Е.Б. Бекмахановтың «Қазақстан XIХ ғ. 20-40 жж» монографиясын конспектілеу.

конспектілеу

2

22.

Қазақстан М.С. Горбачев реформасы кезеңінде (1985-1991 жж.).

коллоквиум

2

23.

«Қазіргі кездегі Қазақстандағы саяси партиялар» бақылау жұмысы.

бақылау жұмысы

2СӨЖТапсырма

Оқыту факторы

Сағат

1.

Сақтардың тұрмысы, мәдениеті және қоғамдық құрылысы.

Реферат

3

2.

Ғұн және үйсін мемелекеттері, саяси тарихы.

Баяндама

3

3.

Батыс түрік және түргеш қағанаттары.

Салыстырмалы талдау

3

4.

Қарлұқ, оғыз, қимақ мемлекеттері.

Реферат

3

5.

Кіші жүз ханы Әбілхайырдың саясаты. Ел ішіндегі езгіге қарсы халық наразылықтары.

Баяндама

3

6.

Орта және Ұлы жүздердің Ресейге қосылуының алғы шарты.

Реферат

3

7.

Кенесары қоғалысы.

Салыстырмалы талдау

3

8.

Қазақ АССР-і және Түркістан Республикасы.

Реферат

3

9.

Қазақ зилылылардың қоғамдық қызметтері.

Баяндама

3

10.

Жаңа билік және қазақ зилылары.

Реферат

3

11.

Экономикадағы тоқырау.

Реферат

3

12.

ҒТП Халықтың әлеуметтік жағдайы.

Баяндама

3

13.

Брежнев билігі.

Салыстырмалы талдау

3

14.

Әкімшіл-әміршіл жүйедегі Қазақстан.

Реферат

3

15.

Қазақстан Ресей ірі өндіріс орталығы.

Баяндама

3


6.Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
Кесте 3- Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы


Тақырыптары

Әдістемелік материалдар, плакаттар

Өз бетімен оқу сұрақтары

Бақылау формасы

Дәріс сабақтары

Практикалық(семинар)

сабақтары

Өркениттің бастауы


Кіріспе. Өркениеттер көзі.


Тақта. бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар1

Конспект

Қазақстан сақ және көне мемлекеттер дәуірінде

Қазақстан сақ және көне мемлекеттер дәуірінде

Тақта. бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар2

Сұхбаттасу

Ерте және кейінгі ортағасырлардағы мемлекеттер.

Ерте және кейінгі ортағасырлар мемлекеттері.


Тақта. бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар3,4,5,6

Баяндама

ХІІІ- ХІҮғғ. І- жартысындағы Қазақстан.


XIII-XIV ғғ. І- жартысындағы Қазақстан


Тақта. бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар7,8,11,12

Баяндама

Қазақ хандығының құрылуы және қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы.

Қазақ хандығының құрылуы мен қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы.

Тақта. бор, конспект,оқулықтар ситуациялық тапсырмалар

13

Сұхбаттасу

ХҮІ-ХҮІІғғ. Қазақ хандығы.


ХҮІ-ХҮІІғғ. Қазақ хандығы.


Тақта. бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар14,15

Баяндама

Қазақ хандығының ыдырауы. Жонғарларға қарсы күресі.

Біртұтас Қазақ хандығының құрылуы. Жоңғарларға қарсы күрес. Ресейге қосылудың басталуы.

Тақта. бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар15,16

Сұхбаттасу

Қазақстан Ресей құрамында.Ұлт-азаттық қозғалыстар

Қазақ хандығының тәуелсіздіктен айырылуы. Қазақстан Ресей құрамында. Ұлт-азаттық қозғалыс.

Тақта. бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар14

Сұхбаттасу

ХІХ-ХХғғ. Қазақстан мәдениетінің дамуы

XIХ-ХХ ғғ. Қазақстан мәдениетінің дамуы.

Тақта. бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар15

Конспект

ХХғ.басындағы Қазақстан. 1916-жылғы ұлт-азаттық қозғалыс.


Қазақстан ХХ ғ. басында. Бірінші дүниежүзілік соғыс. 1916 ж. ұлт-азаттық қозғалыс.

Тақта. бор, конспект,оқулықтар ситуациялық тапсырмалар

17

Конспект

Азаматтық қарсылық жылдарындағы Қазақстан.


Қазақстан азаматтық қарсыласу жылдары.

Тақта. бор, ситуациялық тапсырмалар конспект,оқулықтар

17,20

Сұхбаттасу

ХХғ 20-30жж.Қазақстан.


ХХғ 20-30жж.Қазақстан.


Тақта. бор, ситуациялық тапсырмалар конспект,оқулықтар

18,19

Сұхбаттасу

Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында және соғыстан кейінгі жылдар.

Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында және соғыстан кейінгі жылдар

Тақта. бор, ситуациялық тапсырмалар конспект,оқулық

21

Баяндама

Қазақстан «Кемелденген социализм» дәуірінде.


Қазақстан «Кемелденген социализм» кезеңінде (1965-1985 жж.).

Тақта. бор, ситуациялық тапсырмалар конспект,оқулық

22

Баяндама

Қазақстан Республикасы – егеменді, тәуелсіз мемлекет.

Қазақстан Республикасы – егеменді, тәуілсіз мемлекет

Тақта. бор, ситуациялық тапсырмалар конспект,оқулық

23

Конспект7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Кесте 4- Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

Оқулықтар, оқу-әдістемелік әдебиеттердің аттары

Жалпы саны

Студенттер саны

Қамтамасыз етілу пайызы,%

Қазақстан тарихы, 5-томдық. А.,1996….


Қазақстан тарихы очерктері.А., 1994.


Аманжолов Қ. Түркі халықтарының тарихы.А.,1999.


Қасымбаев Ж. Кенесары хан. А.,1993.


Құдайбердіұлы Ш. Түрік-қырғыз хам хандар шежіресі. А.,1991.


Рысбайұлы К. Қазақстан Республикасының тарихы.А., 1999.8 Әдебиеттер:

8.1 Негізгі әдебиеттер:

8.1 Қазақстан тарихы, 5-томдық. А.,1996….

8.2 Қазақстан тарихы очерктері.А., 1994.

8.2 Қосымша әдебиеттер:

8.1 Абылай хан и батыры. А., 2001.

8.2 Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана ХХвв.А.,1997.

8.3.Абдиров М. Завоевание Казахстана царской Россией и борьба казахского народа за независимости ХҮІ-начала ХХвв.Астана., 2002.

8.4.Ал-Халел Карпык Белая кость прошлого.Наши современники. А.,1994.

8.5.Аманжолов Қ. Түркі халықтарының тарихы.А.,1999.

8.6.Әбілтайұлы Т. Рысқұлов-Моңғолияда. А.,1994.

8.7.Әбілғазы Б. Түрік шежіресі. 1992.

8.8.Байпақов К., Нұржанов М., Ұлы Жібек жолы және ортағасырлық Қазақстан.А., 1992

8.9.Байбатша Ә.Қазақ даласының ежелгі дүние тарихы.

8.10.Бурбаев Г.Ұлт менталитеті. Астана., 2001.

8.11.Вопросы история Казахстана.А.,2002.

8.12.Вяткин Сырым батыр.А., 1947.

8.13.Гумилев Л. Көне түріктер. А.,1994.

8.14.Исин А. Казахское ханство и Ногайская Орда во второй половине ХҮ-ХҮІв. Семей., 2002.

8.15.История Казахстана: народы и культуры. А., 2000.

8.16.Кенжебаев Б. Казахские писатели, демократы начала ХХвв. А., 2000.

8.17.Кадырбаев Казахстан в эпоху Чингиз хана и его премников ХІІ-ХІҮ вв.А.,1992.

8.18. Карр Э. Русская революция от Ленина до Сталина 1917-1929гг. М., 1990.

8.19.Касымбев Ж.Города Восточного Казахстана 1861-1917гг. А., 1992.

8.20.Кузембайулы А., Абил Е., История Республики Казахстан. Астана.,2000.

8.21. Қасымбаев Ж. Кенесары хан. А.,1993.

8.22.Қазақ даласының ұлы ойшылдары. А., 2002.

8.23.Қазақтар-Казахи. А., 1998.

8.24.Құрбанғали Х. Тауарих хамса.

8.25.Құдайбердіұлы Ш. Түрік-қырғыз хам хандар шежіресі. А.,1991.

8.26.Қойшыбаев Б. Әлихан Бөкейханов. А., 2001.

8.27.Қоңыратбаев О. Т.Рысқұловтың қоғамдық-саяси және мемлекеттік қызметі. А.,1999.

8.28.Маймақов Ғ. Қазақстан Республикасының саяси-құқықтық тарихы.А., 2000.

8.29.Малышева М.., Познанский В., Казахи-беженцы от голода в Западной Сибири.

8.30.Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. М., 1995.

8.31.Махаева А. Көне түріктердің рухани мәдениеті. А., 2002.

8.32.Нұрғалымова Г. Шығыс Қазақстанның көне тарихы мен мәдениеті. А., 2002.

8.33.Нүрпейсов К. Алашорда. А., 1994.

8.34.Нұржекеев Б. Өзендер өрнектелген өлке (ғұндар туралы). А., 1984.

8.35.Омарбеков Т. 20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті. А., 1997.

8.36.Омарбеков Т. Зобалаң. А.,1995.

8.37.Рысбайұлы К. Қазақстан Республикасының тарихы.А., 1999.

8.38.Сабыров С. Қазақстан тарихы: тарихи оқиғалар, ұлттық дәстүр. А., 2002.

8.39.Сейсенұлы Д. Шежірелі Шыңғыстау. Семей., 2004.

8.40.Сиверс И., Фальк И.П., Письма из Сибири.А., 1999.

8.41.Сыдыков Е.Б., Русско-казахские отношения. А., 1999.

8.42.Сыдыков Е.Б. Казахстан в составе Российской Федерации.

8.43.Төреқұлов Н., Қазбеков Ә. Қазақтың би-шешендері. А., 1995.

8.44.Тулибаева Ж. Казахстан и Бухарское ханство в ХҮІІІ-первой половине ХІХв. А., 2001.

8.45.Толыбеков С. Қазақ шежіресі.А.,1992.

8.46.Шәлекенов У. Құм астындағы қала (Баласағұн). А., 1999.

8.47.Шонанұлы Т. Жер -тағдыры, ел-тағдыры. А., 1995.

8.48.Чокаев М. Туркестан под властью Советов. А.,1993.
8.3. Құжаттар мен материалдар:
8.3.1.Из истории казахов (ХҮІІІ-ХІХғғ және 1916жж.) А., 1999.

8.3.2.История Советского Конституции в декретах и постановлениях Советского правительства (1917-1936гг.) М., 1936.

8.3.3.Қазақ әдет-ғұрып құқығының материалдары.А.,1996.

8.3.4.Материалы по истории казахских ханств. А., 1969.

8.3.5.Материалы по истории Казахской ханств (1785-1828)7 М.,1940.

8.3.6. Материалы по истории политического строя Казахстана.,А.1960.

8.3.7.Неизвестные страницы истории Семипалатинского Прииртышья (20-30гг.ХХв.). Семипалатинск. 2002.

8.3.8.Новейшая история Казахстана (сборник документов). А.,1999.

8.3.9.Новые материалы по древней и средневековой истории Казахстана. А., 1999.

8.3.10.Өмірзақов Ө.Ресейге қосылғаннан не ұттық? (зерттеулер, құжаттар). А., 1999.

8.3.11.Образование Казахской АССР. Сборник документов и материалов. А.,1957.

8.3.12.ХҮІ-ХҮІІІғғ. Орыс-қазақ қатынастары.А., 1961.8.3.13.ХҮІІІ-ХІХғғ. Орыс-қазақ қатынастары.А., 1964.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет